Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447

Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447

Comments

Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
HAVE A DAY TO YOU.

& To
is getting what you want.

is wanting what you get.

(Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được).

People rarely unless they have in they are doing.

(Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích)Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447

(Liên Hệ: Rosie Hương

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
Let's

Cùng via

Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447 Rosie Hương
..

VÀI THUẬT NGỮ THỰC DỤNG
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

1. Inflation – Lạm phát.
Tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Nói chung, giả định về kinh tế là sức mua giảm đi vì có thừa tiền mặt lưu thông, thường là do hậu quả của việc chính phủ chi tiêu quá nhiều.

2. Initial Public Offering (IPO) – Phát hành công khai lần đầu (chứng khoán).
Lần đầu tiên một công ty chào bán cổ phiếu cho công chúng. Còn gọi là “going public”.

3. Insider trading – Giao dịch nội bộ.
Giao dịch cổ phiếu trong nội bộ công ty một cách bất hợp pháp dựa trên những thông tin không công bố.

4. Interest – Lãi suất.

5. International Monetary Fund (IMF) – Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Trụ sở tại Washington, D.C., có chức năng giám sát nguồn cung tiền tệ của các nước thành viên, với mục đích ổn định việc trao đổi quốc tế và khuyến khích thương mại cân bằng và có trật tự.

6. Junk bond – Trái phiếu bấp bênh.
Thuật ngữ bình dân dùng để mô tả các loại chứng khoán có lãi suất cao nhưng nhiều rủi ro, do các công ty bị nợ nần chồng chất phát hành để có thể thanh toán các khoản vay ngân hàng, để mua quyền quản lý cổ phần hoặc để tài trợ cho các vụ mua lại công ty.

7. Leverage – đòn bẩy tài chính
Việc một công ty sử dụng tài sản đi vay để tăng lợi suất trên vốn cổ phần của các cổ đông, với hy vọng lãi suất phải chịu sẽ thấp hơn lợi nhuận trên số tiền đi vay.

8. Leveraged buyout – Sự mua lại công ty, được cấp vốn bằng nợ.
Việc mua lại một công ty của một nhóm nhỏ các nhà đầu tư, chủ yếu được cấp vốn bằng nợ. Cuối cùng, các khoản vay của nhóm này được thanh toán bằng các quỹ phát sinh từ hoạt động của công ty mua được hoặc việc bán tài sản của công ty đó.

9. Liquidity – Thanh khoản.
Mức độ mà tài sản có thể chuyển thành tiền mặt.

10. Market share – Thị phần
Tỷ lệ tổng doanh số của một sản phẩm mà một người bán có. Một công ty sẽ cố gắng mở rộng thị phần của mình (tức là giảm thị phần của các đối thủ) bằng cách quảng cáo, đưa ra mức giá hợp lý và các thủ thuật cạnh tranh khác. Thị phần càng lớn thì nhà sản xuất càng dễ kiểm soát giá và lợi nhuận.

11. Market capitalization – Thị giá vốn.
Giá trị của một công ty được xác định bởi giá thị trường đối với các cổ phiếu thường đã phát hành còn lại.

12. Maturity – Kỳ hạn.
Thời hạn phải thanh toán trái phiếu và kỳ phiếu.

13. Monetary policy – Chính sách tiền tệ.
Tác động của chính phủ đối với nền kinh tế bằng cách kiểm soát nguồn cung cấp tiền tệ và lãi suất.

14. Monopoly – Độc quyền.
Sự kiểm soát của một công ty đối với một sản phẩm tại một thị trường nhất định, cho phép công ty này ấn định giá vì không hề có cạnh tranh.

15. Mutual fund – Quỹ tương hỗ
Điều hành bởi một công ty đầu tư huy động tiền từ các cổ đông để đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, các quyền chọn, các hàng hóa hoặc các loại chứng khoán khác. Các quỹ này thường cho phép các nhà đầu tư lựa chọn một chiến lược mạo hiểm hoặc một chiến lược thận trọng để kiếm lời.

16. Net income/net profit – Thu nhập ròng/Lãi ròng
Cũng được gọi là “bottom line” hay lợi nhuận, là khoản còn lại sau khi trừ mọi chi phí và thuế trong thu nhập của một công ty.

17. Note – Kỳ phiếu
Chứng nhận do một công ty hoặc chính phủ phát hành ghi rõ số lượng một khoản vay, lãi suất phải trả và thế chấp trong trường hợp không thanh toán được. Thời hạn thanh toán thường là trên 1 năm kể từ khi phát hành nhưng không được lâu hơn 7-8 năm. Thời hạn thanh toán ngắn hơn là điểm khác biệt chính giữa kỳ phiếu và trái phiếu.

18. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) – Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
Một tổ chức gồm 24 nước có nền kinh tế thị trường tự do thường xuyên thu thập con số thống kê và đưa ra các báo cáo kinh tế về các nước thành viên.

19. Oil future market – Thị trường dầu giao sau.
Các thị trường tại New York và Luân Đôn nơi người ta cam kết mua hoặc bán dầu với giá thỏa thuận cho một thời điểm nào đó trong tương lai.

20. Oil spot market – Thị trường dầu giao ngay.
Các vụ giao dịch hàng ngày đối với dầu thô hoặc các sản phẩm đã tinh lọc bởi các thương nhân trên khắp thế giới, cam kết khối lượng chuyển giao với giá cụ thể.

21. Option – Quyền chọn.
Trong giới tài chính, đây là thỏa thuận cho phép một nhà đầu tư mua hoặc bán cái gì đó, ví dụ như cổ phiếu, trong một khoảng thời gian định trước với giá nhất định.

22. Ovesubscribed – Đặt mua vượt mức.
Thuật ngữ áp dụng trong việc phát hành công khai cổ phiếu, khi đơn đặt mua vượt quá số lượng cổ phiếu rao bán cho công chúng.

23. Paper profit – Lãi lý thuyết.
Khoản lãi chưa có thực trong một khoản đầu tư. Khoản lãi này được tính toán dựa trên so sánh giá thị trường hiện tại với chi phí của nhà đầu tư.

24. Poison pill – Chiến thuật thuốc độc.
Một thủ thuật để chống trả việc mua lại quyền kiểm soát công ty, được đưa ra để làm cho việc mua lại công ty trở nên quá tốn kém.

25. Price-earnings ratio – Tỷ suất thị giá/lợi nhuận (P/E)
Giá của một cổ phiếu chia cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong thời gian 12 tháng. Ví dụ một cổ phiếu bán với giá 60$/cổ phiếu và lợi nhuận 6$/cổ phiếu sẽ được bán với tỷ suất thị giá-doanh lợi 10/1. Tỷ suất thị giá-doanh lợi cao khiến các nhà đầu tư tin tưởng rằng lợi nhuận của công ty trong tương lai sẽ cao hơn nhiều.

26. Prime rate – Lãi suất ưu đãi.
Lãi suất cơ bản mà các ngân hàng thương mại áp dụng cho một loạt khoản cho vay lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như cho cá nhân.

27. Privatization – Tư nhân hóa.
Nói chung nghĩa là việc chuyển sở hữu công ty từ các nhà đầu tư công cộng sang các nhà đầu tư tư nhân. Tư nhân hóa thường gắn liền với tái cơ cấu kinh tế trong đó các doanh nghiệp nhà nước được bán cho khu vực tư nhân.

28. Revenue – Thu nhập.
Toàn bộ số tiền mà một doanh nghiệp hoặc chính quyền thu được trong một khoảng thời gian nhất định.

29. Short sale – Bán khống.
Bán một lượng cổ phiếu tạm vay, không thuộc quyền sở hữu của mình với hy vọng kiếm lời bằng cách mua một lượng cổ phiếu tương đương sau đó với giá thấp hơn để thay thế.

30. Stock (shares) – Cổ phiếu.
Các đơn vị của một công ty đại diện cho một phần sở hữu. Mua các phần này sẽ có quyền như các chủ sở hữu và có thể có thu nhập thông qua cổ tức. Có thể mua hoặc bán cổ phiếu mà không ảnh hưởng đến hoạt động của một công ty. Tại thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu do người mua và người bán cổ phiếu đó ấn định.

31. Stock exchange – Thị trường chứng khoán.
Nơi giá cổ phiếu được người mua và người bán cổ phiếu ấn định.

32. Underground economy – Nền kinh tế ngầm.
Một bộ phận không được tính đến của nền kinh tế bao gồm cả hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp. Hầu hết các giao dịch là bằng cách chuyển đổi hàng hóa hoặc thanh toán tiền mặt để tránh thuế hoặc tránh bị các cơ quan thi hành pháp luật phát hiện.

33. Venture capital – Vốn mạo hiểm.
Khoản tài chính cần thiết để bắt đầu một doanh nghiệp, thông thường là các doanh nghiệp mới nhiều rủi ro. Đổi lại vốn, nhà đầu tư được sở hữu một phần doanh nghiệp này. Vốn mạo hiểm càng rủi ro thì càng có khả năng thu lợi lớn.

34. White knight – Hiệp sĩ trắng.
Người cứu một công ty đang bị nguy cơ mua quyền kiểm soát bởi một công ty khác.

35. Accounts payable – Nợ phải trả.
Khoản nợ của một doanh nghiệp cần phải thanh toán sớm, thường là trong vòng 1 năm.

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
khi nào???


P/s:
===
SỰ THẬT DÙ CÓ PHŨ PHÀNG..

1. Bất kì ai cũng có thể ôm bạn ở đằng trước và nói xấu bạn sau lưng.

2. Đôi khi chẳng có ai thèm quan tâm đến bạn, trừ khi bạn rất đẹp, hoặc rất giàu, hoặc rất nổi tiếng.

3. Một người bạn tốt không có nghĩa vụ là sẽ trở thành bạn tốt mãi mãi.

4. Khi bạn thành công, nhiều người sẽ tìm ra được lí do để tung bạn lên trời cao; còn nếu bạn mắc lỗi, bạn sẽ bị nhấn chìm xuống một cái hố đen không lối thoát.

5. Với bố mẹ, bạn là một viên ngọc trai quý; còn với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát không hơn không kém.

6. Dù bạn có đối xử tốt với người khác thế nào thì cũng chưa chắc người ta sẽ đối xử tốt với bạn.

7. Trong cuộc chiến mang tên công bằng, 90% tiền thường thắng, trừ khi đối phương nắm tacit knowledge weapons thì cuộc chơi sẽ khác. Sự giàu có về tiền & trí tuệ của bạn sẽ quyết định việc bạn nhận được bao nhiêu sự tôn trọng từ những người khác.

8. Không có gì kéo dài mãi mãi. Dù bạn là ai đi chăng nữa, thì mọi người vẫn chỉ trích bạn mà thôi.

9. Chúng ta dùng cả đời để kiếm tiền, nhưng đến khi chết, chúng ta trắng tay.

10. Bất cứ ai cũng đều đeo nhiều mặt nạ, bạn, tôi, tất cả mọi người.

Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447 { }

1. Devoted to Excellence in Mentoring English Competency, KM & ERM for Global Mentees (TOEIC, IELTS,

Our mission is to share linguistic enablers and skillful facilitators for mastering the English Language, Organisational Knowledge Management, & Corporate Risk Governance ACROSS THE GLOBE via OPTIMAL MENTORING APPROACHES.

Operating as usual

15/01/2023
Photos from Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447's post 11/01/2023

𝕋𝕠𝕕𝕒𝕪, ℙ𝕣𝕚𝕟𝕔𝕚𝕡𝕒𝕝 𝔻𝕖𝕡𝕦𝕥𝕪 𝔻𝕚𝕣𝕖𝕔𝕥𝕠𝕣 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕊𝕥𝕒𝕥𝕖 𝔻𝕖𝕡𝕒𝕣𝕥𝕞𝕖𝕟𝕥’𝕤 𝕆𝕗𝕗𝕚𝕔𝕖 𝕥𝕠 𝕄𝕠𝕟𝕚𝕥𝕠𝕣 𝕒𝕟𝕕 ℂ𝕠𝕞𝕓𝕒𝕥 ℍ𝕦𝕞𝕒𝕟 𝕋𝕣𝕒𝕗𝕗𝕚𝕔𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕂𝕒𝕣𝕚 𝕁𝕠𝕙𝕟𝕤𝕥𝕠𝕟𝕖 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕖𝕞𝕠𝕣𝕒𝕥𝕖𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕒𝕪 𝕚𝕟 ℍℂ𝕄ℂ 𝕓𝕪 𝕝𝕖𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕙𝕦𝕞𝕒𝕟 𝕥𝕣𝕒𝕗𝕗𝕚𝕔𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕣𝕖𝕟𝕕𝕤 𝕚𝕟 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕖𝕗𝕗𝕠𝕣𝕥𝕤 𝕓𝕪 𝕥𝕙𝕖 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞𝕖𝕤𝕖 𝕘𝕠𝕧𝕖𝕣𝕟𝕞𝕖𝕟𝕥, 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 𝕆𝕣𝕘𝕒𝕟𝕚𝕫𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕗𝕠𝕣 𝕄𝕚𝕘𝕣𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟, 𝕒𝕟𝕕 𝕡𝕒𝕣𝕥𝕟𝕖𝕣 ℕ𝔾𝕆𝕤 𝕥𝕠 𝕡𝕣𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥 𝕥𝕣𝕒𝕗𝕗𝕚𝕔𝕜𝕚𝕟𝕘, 𝕡𝕣𝕠𝕥𝕖𝕔𝕥 𝕧𝕚𝕔𝕥𝕚𝕞𝕤, 𝕒𝕟𝕕 𝕡𝕣𝕠𝕤𝕖𝕔𝕦𝕥𝕖 𝕥𝕙𝕠𝕤𝕖 𝕣𝕖𝕤𝕡𝕠𝕟𝕤𝕚𝕓𝕝𝕖.

Hôm nay, Phó Giám đốc Văn phòng Giám sát và Chống Buôn bán người thuộc Bộ Ngoại giao 🇺🇸 Kari Johnstone đã đến thăm TP.HCM để tìm hiểu về xu hướng buôn bán người ở Việt Nam và những nỗ lực của chính phủ Việt Nam, IOM Viet Nam / Tổ chức Di cư Quốc tế và các tổ chức phi chính phủ đối tác nhằm ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và truy tố những người chịu trách nhiệm. 🇺🇸Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

11/01/2023

😍😍 Câu chuyện đầu năm 😍😍

Học trò nhà tui đứa nào cũng như đứa nào 🥲🥲 Những ngày đầu đi học thì diện đồ thiệt đẹp, thiệt hoành tráng, làm gì cũng nhẹ nhàng, rụt rè. Nhưng chỉ khi học được tầm 1 tháng trở lên là bắt đầu coi trung tâm như nhà luôn rồi, mỗi ngày học thì mặc bộ đồ ngủ ở nhà đi luôn cho tiện và thoải mái, nhiều khi mấy nhỏ còn rành trung tâm hơn tui, nhiều lúc kiếm cái kéo hay cuốn sách k ra, hỏi học viên thì tụi nó chỉ phát ra liền 😂😂

😜😜 Thế đó đi học với tâm trạng thoải mái như vậy thì chẳng thấy áp lực học tập gì cả phải k anh chị 😍😍

09/01/2023

🔥 ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC TIẾNG ANH DỊP TẾT 🔥

💥 Tết năm nào nhà One Life English and Visa cũng lì xì dành cho các học viên đăng ký học trong dịp Tết ạ 💥

🎁🎁Lì xì lên đến TỪ 1 TRIỆU/KHOÁ HỌC🎁🎁

Lì xì cho các khóa học:
🧧 Học trực tiếp theo nhóm 3 học viên tại trung tâm ở Landmark 3 - Vinhomes Central Park
🧧 Học kèm 1:1 trực tiếp tại trung tâm
🧧 Học kèm 1:1 online

OLEV dạy gì?
💕 Nhận dạy và kèm báo bài môn tiếng Anh cho kids
💕 Nhận dạy giao tiếp cho kids và người lớn đi làm, mất gốc
💕 Nhận luyện thi chứng chỉ (IELTS, TOEIC,…)
💕 Chuyên dạy các chương trình Cambridge, Family and Friends,…

☎️inbox hoặc Zalo 0909584007

05/01/2023

Nay nhận được chiếc feedback mà phấn khởi hẳn

Ngọc chuyển từ trường công sang Vinschool, con có phần thua thiệt với các bạn, nhưng con k hề tự ti, con cố gắng học từ từ từng chút một đi lên, cả mẹ và cô đều theo dõi sát sao vì sau mỗi buổi học thì bên e đều gửi feedback về cho mẹ, mẹ đọc feedback, hỗ trợ con thêm tại nhà và góp ý cho gvien để cô dạy con tốt nhất 😍😍 Con đã học từ trong hè đến nay cũng được 4-5 tháng rồi 🥰🥰 Nay được mẹ khen con tiến bộ mà lòng sung sướng hẳn💕💕

🔥Có công mài sắt có ngày nên kim🔥

03/01/2023

Lộc đầu năm 🫶❤️

01/01/2023

Welcome The New Year 2023!Cheers to a year filled with love, , , , excellent health, experiences, and the companionship of good pals.Remember The Following Proven Ways To Stay Jubilant.

1. Do What Brings You

2. Add More to Your Routine

3. Thinking Your Performance.

4. Your Negative Thoughts

5. Treasure Your More Than Your

6. Write Down Why You Are

7. Practice

8. Don’t Forget Your Beauty

9. Dedicate a Little Time to Others

10. Focus on Your

11. Let Go of

12. Don’t Yourself to Others

13. Spend Some Time With Company

14. Don’t Be

15. Create Better

16. Get Rid of Negative Emotions With .There are varied kinds of histories which are associated with New Year’s Day’s significance and celebration. For example, in the US, January 1 is considered to be the first day of the Gregorian calendar. It is considered to usher a new air with which people love to hang out around and enjoy the marvellous vibrancy of the day.

People like making resolutions and promises for this day and they pledge to do better than the previous year. However, the day starts as a hangover concoction for some people. And, for others, prayers of gratefulness for surviving yet another year with complete hard work and contentment bring harmony to the hearts and souls.

Most of the civilizations align themselves with the calendars where the movement of the moon is considered well. For example, the ancient Mesopotamians and Babylonians started celebrating New Year’s Day around 4,000 years ago.

For these people, the new year came and was followed by the phases of the moon and the rotation of the vernal equinox. It is a time when sunlight and darkness get equally balanced. The Babylonians have customized the vernal equinox with Akitu, as it is a religious event which spans for around 11 days.

The Egyptians relate the new year with the flooded waters flowing in the Nile and the star position of Sirius. Furthermore, The Chinese New Year occurs with the second new moon after the occurrence of the winter’s solstice.

Also, the evolution of the lunar calendar to the present time’s Gregorian calendar starts with the early Roman calendar. It was devised by Romulus with the assistance of his brother who was known by the name of Remus and both of these fellows were found in the Rome region.

To wrap up, it should be mentioned that people love to know the history of the New Year always; as they like to make plans as per the already set events for celebrating this big first day of the year. People even like to dress up nicely, drink and eat good foods and go out for outings and to clubs to have fun and make plans for the whole year.

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

01/01/2023

🔥🔥🔥HAPPY NEW YEAR🔥🔥🔥

——————————————————-

Chúc mừng năm mới tết dương
Cầu cho đất nước bốn phương thanh bình.
Kinh tế phát triển phồn vinh
Dân giàu nước mạnh vươn mình bay xa.

Chúc cho tất cả mọi nhà
Luôn khỏe, hạnh phúc, đậm đà tình thân.
Giàu sang, phú quý đến gần
An khang thịnh vượng muôn phần vui tươi.

Cầu cho tham nhũng các ngươi
Vào lò to, nhỏ cả tươi lụi tàn.
Để cho quốc thái dân an
Đoàn kết, phát triển sánh hàng 5 châu.

———————————-———————-

❤️❤️ Em đại diện các thầy cô trung tâm One Life English and Visa xin kính chúc các anh chị và các con một năm mới thật hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Chúc các con luôn khỏe mạnh, vâng lời và đạt được thành tích mong muốn trong học tập ạ

31/12/2022

👹☝𝔻𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕄𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 💣💝

🍇 🎀 𝒞ơ 𝒞𝒽ế 𝒯ự 𝒱ệ 𝒯â𝓂 𝐿ý 🎀 🍇

𝕎𝕖 𝕒𝕝𝕝 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕥𝕙𝕠𝕦𝕘𝕙𝕥𝕤, 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤, 𝕒𝕟𝕕 𝕞𝕖𝕞𝕠𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕔𝕒𝕟 𝕓𝕖 𝕕𝕚𝕗𝕗𝕚𝕔𝕦𝕝𝕥 𝕥𝕠 𝕕𝕖𝕒𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙. 𝕀𝕟 𝕤𝕠𝕞𝕖 𝕔𝕒𝕤𝕖𝕤, 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕕𝕖𝕒𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕤𝕦𝕔𝕙 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕓𝕪 𝕦𝕥𝕚𝕝𝕚𝕫𝕚𝕟𝕘 𝕨𝕙𝕒𝕥 𝕒𝕣𝕖 𝕜𝕟𝕠𝕨𝕟 𝕒𝕤 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤.

Chúng ta đều có những suy nghĩ, cảm xúc, và ký ức khó đối mặt. Trong một vài trường hợp, con người đương đầu với những cảm xúc đó bằng cách sử dụng các cơ chế tự vệ của tâm lý.

𝕋𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕦𝕟𝕔𝕠𝕟𝕤𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕡𝕤𝕪𝕔𝕙𝕠𝕝𝕠𝕘𝕚𝕔𝕒𝕝 𝕣𝕖𝕤𝕡𝕠𝕟𝕤𝕖𝕤 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕡𝕣𝕠𝕥𝕖𝕔𝕥 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕣𝕖𝕒𝕥𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕕𝕠𝕟’𝕥 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕥𝕠 𝕥𝕙𝕚𝕟𝕜 𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕠𝕣 𝕥𝕠 𝕕𝕖𝕒𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙.

Những cơ chế này là những phản ứng tâm lý vô thức giúp bảo vệ chủ thể khỏi những mối đe dọa và những thứ họ không muốn nghĩ đến hoặc đối mặt.

𝕋𝕙𝕖 𝕥𝕖𝕣𝕞 𝕘𝕠𝕥 𝕚𝕥𝕤 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕚𝕟 𝕡𝕤𝕪𝕔𝕙𝕠𝕒𝕟𝕒𝕝𝕪𝕥𝕚𝕔 𝕥𝕙𝕖𝕣𝕒𝕡𝕪, 𝕓𝕦𝕥 𝕚𝕥 𝕙𝕒𝕤 𝕤𝕝𝕠𝕨𝕝𝕪 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕖𝕕 𝕚𝕥𝕤 𝕨𝕒𝕪 𝕚𝕟𝕥𝕠 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕒𝕣𝕝𝕒𝕟𝕔𝕖 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪𝕕𝕒𝕪 𝕝𝕒𝕟𝕘𝕦𝕒𝕘𝕖. 𝕋𝕙𝕚𝕟𝕜 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕝𝕒𝕤𝕥 𝕥𝕚𝕞𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕣𝕖𝕗𝕖𝕣𝕣𝕖𝕕 𝕥𝕠 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕠𝕟𝕖 𝕒𝕤 𝕓𝕖𝕚𝕟𝕘 “𝕚𝕟 𝕕𝕖𝕟𝕚𝕒𝕝” 𝕠𝕣 𝕒𝕔𝕔𝕦𝕤𝕖𝕕 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕠𝕟𝕖 𝕠𝕗 “𝕣𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝𝕚𝕫𝕚𝕟𝕘.” 𝔹𝕠𝕥𝕙 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕖𝕩𝕒𝕞𝕡𝕝𝕖𝕤 𝕣𝕖𝕗𝕖𝕣 𝕥𝕠 𝕒 𝕥𝕪𝕡𝕖 𝕠𝕗 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞.

Thuật ngữ này bắt nguồn từ phân tâm trị liệu, nhưng dần dà đã len lỏi vào ngôn ngữ đời thường. Hãy nghĩ đến lần gần đây nhất khi bạn cho rằng một ai đó đang “chối bỏ” hoặc quy cho một người đang “hợp lý hóa” điều gì đó. Cả hai ví dụ này đều chỉ một dạng cơ chế tự vệ của tâm lý.

𝕊𝕠 𝕎𝕙𝕒𝕥 𝔼𝕩𝕒𝕔𝕥𝕝𝕪 𝕀𝕤 𝕒 𝔻𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕄𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞?

🎀 𝒱ậ𝓎 𝒸𝒽í𝓃𝒽 𝓍á𝒸 𝓉𝒽ì 𝒸ơ 𝒸𝒽ế 𝓉ự 𝓋ệ 𝒸ủ𝒶 𝓉â𝓂 𝓁ý 𝓁à 𝑔ì¿ 🎀

𝕄𝕠𝕤𝕥 𝕟𝕠𝕥𝕒𝕓𝕝𝕪 𝕦𝕤𝕖𝕕 𝕓𝕪 𝕊𝕚𝕘𝕞𝕦𝕟𝕕 𝔽𝕣𝕖𝕦𝕕 𝕚𝕟 𝕙𝕚𝕤 𝕡𝕤𝕪𝕔𝕙𝕠𝕒𝕟𝕒𝕝𝕪𝕥𝕚𝕔 𝕥𝕙𝕖𝕠𝕣𝕪, 𝕒 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞 𝕚𝕤 𝕒 𝕥𝕒𝕔𝕥𝕚𝕔 𝕕𝕖𝕧𝕖𝕝𝕠𝕡𝕖𝕕 𝕓𝕪 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕘𝕠 𝕥𝕠 𝕡𝕣𝕠𝕥𝕖𝕔𝕥 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟𝕤𝕥 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪.

Được Freud sử dụng phổ biến trong học thuyết về nhân cách của mình, cơ chế tự vệ của tâm lý là một chiến thuật được bản ngã hình thành nhằm bảo vệ chủ thể khỏi sự lo âu.

𝔻𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕠𝕦𝕘𝕙𝕥 𝕥𝕠 𝕤𝕒𝕗𝕖𝕘𝕦𝕒𝕣𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕚𝕟𝕕 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟𝕤𝕥 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕠𝕦𝕘𝕙𝕥𝕤 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕒𝕣𝕖 𝕥𝕠𝕠 𝕕𝕚𝕗𝕗𝕚𝕔𝕦𝕝𝕥 𝕗𝕠𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕤𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕞𝕚𝕟𝕕 𝕥𝕠 𝕔𝕠𝕡𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙. 𝕀𝕟 𝕤𝕠𝕞𝕖 𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤, 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕠𝕦𝕘𝕙𝕥 𝕥𝕠 𝕜𝕖𝕖𝕡 𝕚𝕟𝕒𝕡𝕡𝕣𝕠𝕡𝕣𝕚𝕒𝕥𝕖 𝕠𝕣 𝕦𝕟𝕨𝕒𝕟𝕥𝕖𝕕 𝕥𝕙𝕠𝕦𝕘𝕙𝕥𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕚𝕞𝕡𝕦𝕝𝕤𝕖𝕤 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕖𝕟𝕥𝕖𝕣𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕤𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕞𝕚𝕟𝕕.

Các cơ chế tư vệ của tâm lý được coi là người bảo vệ tâm trí khỏi những cảm xúc và suy nghĩ mà ý thức khó xử lý. Có lúc, những cơ chế tự vệ này còn giúp ngăn những suy nghĩ, ham muốn không phù hợp hay không mong muốn đi vào vùng ý thức.

🅷🅾🆆 🅳🅾 🅳🅴🅵🅴🅽🆂🅴 🅼🅴🅲🅷🅰🅽🅸🆂🅼🆂 🆆🅾🆁🅺?

Các cơ chế tự vệ tâm lý hoạt động như thế nào?

𝐈𝐧 𝐒𝐢𝐠𝐦𝐮𝐧𝐝 𝐅𝐫𝐞𝐮𝐝’𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐨𝐟 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐠𝐨 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐨𝐟 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐚𝐥𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲. 𝐖𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐠𝐨 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐡𝐚𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐩𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐞𝐠𝐨.

Trong mô hình tính cách của Freud, bản ngã là khía cạnh tính cách thể hiện mặt cái hiện thực. Trong lúc làm nhiệm vụ, bản ngã phải xử lý cả những nhu cầu xung đột giữa bản năng và siêu ngã.

𝕋𝕙𝕖 𝕚𝕕 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕤𝕖𝕖𝕜𝕤 𝕥𝕠 𝕗𝕦𝕝𝕗𝕚𝕝𝕝 𝕒𝕝𝕝 𝕨𝕒𝕟𝕥𝕤, 𝕟𝕖𝕖𝕕𝕤, 𝕒𝕟𝕕 𝕚𝕞𝕡𝕦𝕝𝕤𝕖𝕤. 𝕀𝕥 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕠𝕤𝕥 𝕓𝕒𝕤𝕚𝕔, 𝕡𝕣𝕚𝕞𝕒𝕝 𝕡𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕠𝕦𝕣 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕒𝕝𝕚𝕥𝕚𝕖𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕕𝕠𝕖𝕤 𝕟𝕠𝕥 𝕔𝕠𝕟𝕤𝕚𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕤𝕦𝕔𝕙 𝕒𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕠𝕔𝕚𝕒𝕝 𝕒𝕡𝕡𝕣𝕠𝕡𝕣𝕚𝕒𝕥𝕖𝕟𝕖𝕤𝕤, 𝕞𝕠𝕣𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪, 𝕠𝕣 𝕖𝕧𝕖𝕟 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕠𝕗 𝕗𝕦𝕝𝕗𝕚𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕦𝕣 𝕨𝕒𝕟𝕥𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕟𝕖𝕖𝕕𝕤.

Bản năng là bộ phận tính cách nỗ lực tìm cách lấp đầy tất cả những mong muốn, nhu cầu và thôi thúc của chủ thể. Nó là bộ phận cơ bản nhất, nguyên sơ nhất của tính cách con người, nó chẳng bao giờ màng đến những thứ như đạo đức, những điều được xã hội chấp nhận hay thậm chí là tính thực tế khả thi khi đáp ứng những ham muốn và nhu cầu đó.

𝕋𝕙𝕖 𝕤𝕦𝕡𝕖𝕣𝕖𝕘𝕠 𝕥𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕥𝕠 𝕘𝕖𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕘𝕠 𝕥𝕠 𝕒𝕔𝕥 𝕚𝕟 𝕒𝕟 𝕚𝕕𝕖𝕒𝕝𝕚𝕤𝕥𝕚𝕔 𝕒𝕟𝕕 𝕞𝕠𝕣𝕒𝕝 𝕞𝕒𝕟𝕟𝕖𝕣. 𝕋𝕙𝕚𝕤 𝕡𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕚𝕤 𝕞𝕒𝕕𝕖 𝕦𝕡 𝕠𝕗 𝕒𝕝𝕝 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕒𝕝𝕚𝕫𝕖𝕕 𝕞𝕠𝕣𝕒𝕝𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕧𝕒𝕝𝕦𝕖𝕤 𝕨𝕖 𝕒𝕔𝕢𝕦𝕚𝕣𝕖 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕠𝕦𝕣 𝕡𝕒𝕣𝕖𝕟𝕥𝕤, 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕗𝕒𝕞𝕚𝕝𝕪 𝕞𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣𝕤, 𝕣𝕖𝕝𝕚𝕘𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕚𝕟𝕗𝕝𝕦𝕖𝕟𝕔𝕖𝕤, 𝕒𝕟𝕕 𝕤𝕠𝕔𝕚𝕖𝕥𝕪.

Siêu ngã luôn tìm cách khiến bản ngã hành xử một cách có đạo đức, đúng lý tưởng. Bộ phận này của tính cách được hình thành từ tất cả những giá trị và luân lý đạo đức ta tiếp nhận từ cha mẹ, các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng từ tôn giáo và xã hội.

𝕀𝕟 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕠 𝕕𝕖𝕒𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪, 𝔽𝕣𝕖𝕦𝕕 𝕓𝕖𝕝𝕚𝕖𝕧𝕖𝕕 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕙𝕖𝕝𝕡𝕖𝕕 𝕤𝕙𝕚𝕖𝕝𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕘𝕠 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕗𝕝𝕚𝕔𝕥𝕤 𝕔𝕣𝕖𝕒𝕥𝕖𝕕 𝕓𝕪 𝕥𝕙𝕖 𝕚𝕕, 𝕤𝕦𝕡𝕖𝕣𝕖𝕘𝕠, 𝕒𝕟𝕕 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪.

Để xử lý tình trạng lo âu, Freud tin rằng các cơ chế tự vệ của tâm lý giúp tạo nên lá chắn cho bản ngã, ngăn nó khỏi rơi vào xung đột do bản năng, siêu ngã và hiện thực tạo ra.

𝕊𝕠 𝕨𝕙𝕒𝕥 𝕙𝕒𝕡𝕡𝕖𝕟𝕤 𝕨𝕙𝕖𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕘𝕠 𝕔𝕒𝕟𝕟𝕠𝕥 𝕕𝕖𝕒𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕖𝕞𝕒𝕟𝕕𝕤 𝕠𝕗 𝕠𝕦𝕣 𝕕𝕖𝕤𝕚𝕣𝕖𝕤, 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕤𝕥𝕣𝕒𝕚𝕟𝕥𝕤 𝕠𝕗 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪, 𝕒𝕟𝕕 𝕠𝕦𝕣 𝕠𝕨𝕟 𝕞𝕠𝕣𝕒𝕝 𝕤𝕥𝕒𝕟𝕕𝕒𝕣𝕕𝕤?

Vậy điều gì diễn ra khi bản ngã không thể xử lý được những nhu cầu từ bản năng, những thúc ép từ hiện thực và những tiêu chuẩn đạo đức?

𝔸𝕔𝕔𝕠𝕣𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠 𝔽𝕣𝕖𝕦𝕕, 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕚𝕤 𝕒𝕟 𝕦𝕟𝕡𝕝𝕖𝕒𝕤𝕒𝕟𝕥 𝕚𝕟𝕟𝕖𝕣 𝕤𝕥𝕒𝕥𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕤𝕖𝕖𝕜 𝕥𝕠 𝕒𝕧𝕠𝕚𝕕.

Theo Freud, lo âu là một tình trạng khó chịu tồn tại bên trong mà ai cũng muốn né tránh.

𝔸𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕒𝕔𝕥𝕤 𝕒𝕤 𝕒 𝕤𝕚𝕘𝕟𝕒𝕝 𝕥𝕠 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕘𝕠 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕟𝕠𝕥 𝕘𝕠𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕒𝕪 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕤𝕙𝕠𝕦𝕝𝕕. 𝔸𝕤 𝕒 𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥, 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕘𝕠 𝕥𝕙𝕖𝕟 𝕖𝕞𝕡𝕝𝕠𝕪𝕤 𝕤𝕠𝕞𝕖 𝕤𝕠𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞 𝕥𝕠 𝕙𝕖𝕝𝕡 𝕣𝕖𝕕𝕦𝕔𝕖 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕠𝕗 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪.

Lo âu giống như một tín hiệu báo cho bản ngã thấy rằng mọi thứ đang đi lệch hướng. Kết quả là, bản ngã sử dụng một cơ chế tự vệ để giúp giảm đi những cảm xúc lo âu này.

Types of Anxiety

😡💋 ℂá𝕔 𝕝𝕠ạ𝕚 𝕝𝕠 â𝕦. ♙✌

ℕ𝕠𝕥 𝕒𝕝𝕝 𝕥𝕪𝕡𝕖𝕤 𝕠𝕗 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕒𝕣𝕖 𝕔𝕣𝕖𝕒𝕥𝕖𝕕 𝕖𝕢𝕦𝕒𝕝. ℕ𝕠𝕣 𝕕𝕠 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕚𝕖𝕤 𝕤𝕥𝕖𝕞 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕒𝕞𝕖 𝕤𝕠𝕦𝕣𝕔𝕖𝕤. 𝔽𝕣𝕖𝕦𝕕 𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕚𝕗𝕚𝕖𝕕 𝕥𝕙𝕣𝕖𝕖 𝕥𝕪𝕡𝕖𝕤 𝕠𝕗 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪:

Không phải tất cả mọi lo âu đều được sinh ra như nhau. Chúng cũng chẳng xuất phát từ cùng một nguồn căn. Freud xác định được 3 loại lo âu:

ℕ𝕖𝕦𝕣𝕠𝕥𝕚𝕔 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕦𝕟𝕔𝕠𝕟𝕤𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕨𝕠𝕣𝕣𝕪 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕨𝕖 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕝𝕠𝕤𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕠𝕝 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕚𝕕’𝕤 𝕦𝕣𝕘𝕖𝕤, 𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕚𝕟 𝕡𝕦𝕟𝕚𝕤𝕙𝕞𝕖𝕟𝕥 𝕗𝕠𝕣 𝕚𝕟𝕒𝕡𝕡𝕣𝕠𝕡𝕣𝕚𝕒𝕥𝕖 𝕓𝕖𝕙𝕒𝕧𝕚𝕠𝕣.

– Lo âu thần kinh là cảm giác lo lắng khó chịu, sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được thôi thúc của bản năng, để rồi sẽ bị trừng phạt vì những hành vi không thích hợp của mình.

ℝ𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕚𝕤 𝕗𝕖𝕒𝕣 𝕠𝕗 𝕣𝕖𝕒𝕝-𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕 𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥𝕤. 𝕋𝕙𝕖 𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕚𝕤 𝕦𝕤𝕦𝕒𝕝𝕝𝕪 𝕖𝕒𝕤𝕚𝕝𝕪 𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕚𝕗𝕚𝕖𝕕. 𝔽𝕠𝕣 𝕖𝕩𝕒𝕞𝕡𝕝𝕖, 𝕒 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟 𝕞𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕗𝕖𝕒𝕣 𝕣𝕖𝕔𝕖𝕚𝕧𝕚𝕟𝕘 𝕒 𝕕𝕠𝕘 𝕓𝕚𝕥𝕖 𝕨𝕙𝕖𝕟 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕒𝕣𝕖 𝕟𝕖𝕒𝕣 𝕒 𝕞𝕖𝕟𝕒𝕔𝕚𝕟𝕘 𝕕𝕠𝕘. 𝕋𝕙𝕖 𝕞𝕠𝕤𝕥 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕠𝕟 𝕨𝕒𝕪 𝕠𝕗 𝕣𝕖𝕕𝕦𝕔𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕚𝕤 𝕥𝕠 𝕒𝕧𝕠𝕚𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕥𝕙𝕣𝕖𝕒𝕥𝕖𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕓𝕛𝕖𝕔𝕥.

– Lo âu hiện thực là nỗi sợ những sự kiện xảy ra trong đời thực. Nguyên nhân của nỗi lo âu này thường khá dễ xác định. Ví dụ, một người sẽ sợ bị chó cắn khi người này ở gần một con chó dữ. Cách thường gặp nhất để giảm tình trạng lo âu này là tránh né mối đe dọa.

𝕄𝕠𝕣𝕒𝕝 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕚𝕟𝕧𝕠𝕝𝕧𝕖𝕤 𝕒 𝕗𝕖𝕒𝕣 𝕠𝕗 𝕧𝕚𝕠𝕝𝕒𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕦𝕣 𝕠𝕨𝕟 𝕞𝕠𝕣𝕒𝕝 𝕡𝕣𝕚𝕟𝕔𝕚𝕡𝕝𝕖𝕤.

– Lo âu đạo đức là nỗi lo mình sẽ vi phạm những nguyên lý đạo đức của bản thân.

𝔸𝕝𝕥𝕙𝕠𝕦𝕘𝕙 𝕨𝕖 𝕞𝕒𝕪 𝕜𝕟𝕠𝕨𝕚𝕟𝕘𝕝𝕪 𝕦𝕤𝕖 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤, 𝕚𝕟 𝕞𝕒𝕟𝕪 𝕔𝕒𝕤𝕖𝕤 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖𝕤 𝕨𝕠𝕣𝕜 𝕦𝕟𝕔𝕠𝕟𝕤𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤𝕝𝕪 𝕥𝕠 𝕕𝕚𝕤𝕥𝕠𝕣𝕥 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪. 𝔽𝕠𝕣 𝕖𝕩𝕒𝕞𝕡𝕝𝕖, 𝕚𝕗 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕗𝕒𝕔𝕖𝕕 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕡𝕒𝕣𝕥𝕚𝕔𝕦𝕝𝕒𝕣𝕝𝕪 𝕦𝕟𝕡𝕝𝕖𝕒𝕤𝕒𝕟𝕥 𝕥𝕒𝕤𝕜, 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕞𝕚𝕟𝕕 𝕞𝕒𝕪 𝕔𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝕥𝕠 𝕗𝕠𝕣𝕘𝕖𝕥 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕣𝕖𝕤𝕡𝕠𝕟𝕤𝕚𝕓𝕚𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕚𝕟 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕠 𝕒𝕧𝕠𝕚𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕣𝕖𝕒𝕕𝕖𝕕 𝕒𝕤𝕤𝕚𝕘𝕟𝕞𝕖𝕟𝕥. 𝕀𝕟 𝕒𝕕𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕥𝕠 𝕗𝕠𝕣𝕘𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘, 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕚𝕟𝕔𝕝𝕦𝕕𝕖 𝕣𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝𝕚𝕫𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟, 𝕕𝕖𝕟𝕚𝕒𝕝, 𝕣𝕖𝕡𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟, 𝕡𝕣𝕠𝕛𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟, 𝕣𝕖𝕛𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟, 𝕒𝕟𝕕 𝕣𝕖𝕒𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟.

Mặc dù chúng ta có lẽ đều đã, đang sử dụng những cơ chế này, nhưng trong nhiều trường hợp, các cơ chế tự vệ này hoạt động trong vô thức nhằm bóp méo hiện thực. Ví dụ, nếu bạn bị giao cho một nhiệm vụ cực kỳ khó chịu, tâm trí bạn có thể sẽ chọn cách quên đi trách nhiệm của mình nhằm tránh né loại công việc mà cứ nghĩ đến đã thấy sợ này. Ngoài cơ chế quên, ta còn có các cơ chế khác bao gồm hợp lý hóa, chối bỏ, đè nén, phóng chiếu, loại bỏ, và hình thành phản ứng.

𝕙𝕚𝕝𝕖 𝕒𝕝𝕝 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕔𝕒𝕟 𝕓𝕖 𝕦𝕟𝕙𝕖𝕒𝕝𝕥𝕙𝕪, 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕔𝕒𝕟 𝕒𝕝𝕤𝕠 𝕓𝕖 𝕒𝕕𝕒𝕡𝕥𝕚𝕧𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕒𝕝𝕝𝕠𝕨 𝕦𝕤 𝕥𝕠 𝕗𝕦𝕟𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕟𝕠𝕣𝕞𝕒𝕝𝕝𝕪. 𝕋𝕙𝕖 𝕘𝕣𝕖𝕒𝕥𝕖𝕤𝕥 𝕡𝕣𝕠𝕓𝕝𝕖𝕞𝕤 𝕒𝕣𝕚𝕤𝕖 𝕨𝕙𝕖𝕟 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕠𝕧𝕖𝕣𝕦𝕤𝕖𝕕 𝕚𝕟 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕠 𝕒𝕧𝕠𝕚𝕕 𝕕𝕖𝕒𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕡𝕣𝕠𝕓𝕝𝕖𝕞𝕤. 𝕀𝕟 𝕡𝕤𝕪𝕔𝕙𝕠𝕒𝕟𝕒𝕝𝕪𝕥𝕚𝕔 𝕥𝕙𝕖𝕣𝕒𝕡𝕪, 𝕥𝕙𝕖 𝕘𝕠𝕒𝕝 𝕞𝕒𝕪 𝕓𝕖 𝕥𝕠 𝕙𝕖𝕝𝕡 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕝𝕚𝕖𝕟𝕥 𝕦𝕟𝕔𝕠𝕧𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕦𝕟𝕔𝕠𝕟𝕤𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕗𝕚𝕟𝕕 𝕓𝕖𝕥𝕥𝕖𝕣, 𝕙𝕖𝕒𝕝𝕥𝕙𝕚𝕖𝕣 𝕨𝕒𝕪𝕤 𝕠𝕗 𝕔𝕠𝕡𝕚𝕟𝕘 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕕𝕚𝕤𝕥𝕣𝕖𝕤𝕤.

Mặc dù tất cả những cơ chế tự vệ này có thể không tốt cho sức khỏe nhưng chúng cũng giúp chủ thể thích nghi tốt hơn và cho phép chủ thể vận hành một cách bình thường. Những vấn đề lớn nhất sẽ xuất hiện khi những cơ chế tự vệ này bị lạm dụng quá mức để giúp chủ thể tránh không phải xử lý vấn đề. Trong phân tâm trị liệu, mục tiêu chung của điều trị là giúp khách hàng tiết lộ những cơ chế tự vệ trong vô thức này và tìm kiếm cách nào đó tốt hơn, lành mạnh hơn để xử lý lo âu và tình trạng khó chịu của bản thân.

𝟏𝟎 𝐊𝐞𝐲 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐌𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐬

10 Cơ chế tự vệ chính của tâm lý.

𝕊𝕚𝕘𝕞𝕦𝕟𝕕 𝔽𝕣𝕖𝕦𝕕’𝕤 𝕕𝕒𝕦𝕘𝕙𝕥𝕖𝕣, 𝔸𝕟𝕟𝕒 𝔽𝕣𝕖𝕦𝕕 𝕕𝕖𝕤𝕔𝕣𝕚𝕓𝕖𝕕 𝕥𝕖𝕟 𝕕𝕚𝕗𝕗𝕖𝕣𝕖𝕟𝕥 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕦𝕤𝕖𝕕 𝕓𝕪 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕘𝕠. 𝕆𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕣𝕖𝕤𝕖𝕒𝕣𝕔𝕙𝕖𝕣𝕤 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕒𝕝𝕤𝕠 𝕕𝕖𝕤𝕔𝕣𝕚𝕓𝕖𝕕 𝕒 𝕨𝕚𝕕𝕖 𝕧𝕒𝕣𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕠𝕗 𝕒𝕕𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤.

Con gái của Sigmund Freud, Anna Freud đã mô tả 10 cơ chế tự vệ khác nhau được bản ngã sử dụng. Những nhà nghiên cứu khác cũng đã mô tả khá nhiều hình thức đa dạng khác của cơ chế tự vệ.

1 🅳🅸🆂🅿🅻🅰🅲🅴🅼🅴🅽🆃

🍫 🎀 Đổ𝒾 𝒸𝒽ỗ. 🎀 🍫

ℍ𝕒𝕧𝕖 𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕙𝕒𝕕 𝕒 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕝𝕪 𝕓𝕒𝕕 𝕕𝕒𝕪 𝕒𝕥 𝕨𝕠𝕣𝕜 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖𝕟 𝕘𝕠𝕟𝕖 𝕙𝕠𝕞𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕒𝕜𝕖𝕟 𝕠𝕦𝕥 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕗𝕣𝕦𝕤𝕥𝕣𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕠𝕟 𝕗𝕒𝕞𝕚𝕝𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕤? 𝕋𝕙𝕖𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕖𝕩𝕡𝕖𝕣𝕚𝕖𝕟𝕔𝕖𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕘𝕠 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞 𝕠𝕗 𝕕𝕚𝕤𝕡𝕝𝕒𝕔𝕖𝕞𝕖𝕟𝕥.

Bạn đã bao giờ có một ngày làm việc cực kỳ tệ hại, bạn về nhà và trút hết nỗi bực dọc lên gia đình và bạn bè? Nếu vậy bạn đã trải nghiệm cơ chế tự vệ tâm lý của bản ngã có tên là Thay thế.

𝓓𝓲𝓼𝓹𝓵𝓪𝓬𝓮𝓶𝓮𝓷𝓽 𝓲𝓷𝓿𝓸𝓵𝓿𝓮𝓼 𝓽𝓪𝓴𝓲𝓷𝓰 𝓸𝓾𝓽 𝓸𝓾𝓻 𝓯𝓻𝓾𝓼𝓽𝓻𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷𝓼, 𝓯𝓮𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰𝓼, 𝓪𝓷𝓭 𝓲𝓶𝓹𝓾𝓵𝓼𝓮𝓼 𝓸𝓷 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮 𝓸𝓻 𝓸𝓫𝓳𝓮𝓬𝓽𝓼 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓪𝓻𝓮 𝓵𝓮𝓼𝓼 𝓽𝓱𝓻𝓮𝓪𝓽𝓮𝓷𝓲𝓷𝓰.

Thay thế là trút nỗi bực dọc, cảm xúc, thôi thúc đè nén của chủ thể lên những người hoặc những vật ít có khả năng đe dọa đến chủ thể hơn.

𝘿𝙞𝙨𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚𝙙 𝙖𝙜𝙜𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙤𝙣 𝙚𝙭𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙣𝙨𝙚 𝙢𝙚𝙘𝙝𝙖𝙣𝙞𝙨𝙢. 𝙍𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙚𝙭𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨 𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧 𝙞𝙣 𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙡𝙚𝙖𝙙 𝙩𝙤 𝙣𝙚𝙜𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙚𝙦𝙪𝙚𝙣𝙘𝙚𝙨 (𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖𝙧𝙜𝙪𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙤𝙨𝙨), 𝙬𝙚 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙚𝙖𝙙 𝙚𝙭𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨 𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧 𝙩𝙤𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣 𝙤𝙧 𝙤𝙗𝙟𝙚𝙘𝙩 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙥𝙤𝙨𝙚𝙨 𝙣𝙤 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙖𝙩 (𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙖𝙨 𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙥𝙤𝙪𝙨𝙚, 𝙘𝙝𝙞𝙡𝙙𝙧𝙚𝙣, 𝙤𝙧 𝙥𝙚𝙩𝙨).

🐯 🎀 𝒟𝑒𝓃𝒾𝒶𝓁 🎀 🐯

🐸 ⋆ 🐐 🎀 𝒞𝒽ố𝒾 𝒷ỏ. 🎀 🐐 ⋆ 🐸

🅳🅴🅽🅸🅰🅻 🅸🆂 🅿🆁🅾🅱🅰🅱🅻🆈 🅾🅽🅴 🅾🅵 🆃🅷🅴 🅱🅴🆂🆃-🅺🅽🅾🆆🅽 🅳🅴🅵🅴🅽🆂🅴 🅼🅴🅲🅷🅰🅽🅸🆂🅼🆂, 🆄🆂🅴🅳 🅾🅵🆃🅴🅽 🆃🅾 🅳🅴🆂🅲🆁🅸🅱🅴 🆂🅸🆃🆄🅰🆃🅸🅾🅽🆂 🅸🅽 🆆🅷🅸🅲🅷 🅿🅴🅾🅿🅻🅴 🆂🅴🅴🅼 🆄🅽🅰🅱🅻🅴 🆃🅾 🅵🅰🅲🅴 🆁🅴🅰🅻🅸🆃🆈 🅾🆁 🅰🅳🅼🅸🆃 🅰🅽 🅾🅱🆅🅸🅾🆄🆂 🆃🆁🆄🆃🅷 (🅸.🅴. “🅷🅴’🆂 🅸🅽 🅳🅴🅽🅸🅰🅻.”).

Chối bỏ có thể là một trong những cơ chế tự vệ thường gặp nhất, được sử dụng để mô tả những tình huống khi con người ta không thể đối mặt với hiện thực hoặc thừa nhận một sự thật (ta hay nói “Anh ấy đang chối bỏ sự thật.”)

𝔻𝕖𝕟𝕚𝕒𝕝 𝕚𝕤 𝕒𝕟 𝕠𝕦𝕥𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕣𝕖𝕗𝕦𝕤𝕒𝕝 𝕥𝕠 𝕒𝕕𝕞𝕚𝕥 𝕠𝕣 𝕣𝕖𝕔𝕠𝕘𝕟𝕚𝕫𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕙𝕒𝕤 𝕠𝕔𝕔𝕦𝕣𝕣𝕖𝕕 𝕠𝕣 𝕚𝕤 𝕔𝕦𝕣𝕣𝕖𝕟𝕥𝕝𝕪 𝕠𝕔𝕔𝕦𝕣𝕣𝕚𝕟𝕘. 𝔻𝕣𝕦𝕘 𝕒𝕕𝕕𝕚𝕔𝕥𝕤 𝕠𝕣 𝕒𝕝𝕔𝕠𝕙𝕠𝕝𝕚𝕔𝕤 𝕠𝕗𝕥𝕖𝕟 𝕕𝕖𝕟𝕪 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕒 𝕡𝕣𝕠𝕓𝕝𝕖𝕞, 𝕨𝕙𝕚𝕝𝕖 𝕧𝕚𝕔𝕥𝕚𝕞𝕤 𝕠𝕗 𝕥𝕣𝕒𝕦𝕞𝕒𝕥𝕚𝕔 𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥𝕤 𝕞𝕒𝕪 𝕕𝕖𝕟𝕪 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥 𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕠𝕔𝕔𝕦𝕣𝕣𝕖𝕕.

Chối bỏ là thẳng thừng từ chối thừa nhận hoặc không nhận ra điều gì đó đã xảy ra hoặc đang hiển hiện. Người nghiện ma túy và chất có cồn thường chối bỏ sự thật rằng mình đang gặp vấn đề, còn những nạn nhân của một sự kiện gây sang chấn lại chối bỏ sự thật, nhất quyết cho rằng sự kiện này chưa hề xảy ra.

𝔻𝕖𝕟𝕚𝕒𝕝 𝕗𝕦𝕟𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕥𝕠 𝕡𝕣𝕠𝕥𝕖𝕔𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕘𝕠 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕨𝕙𝕚𝕔𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕧𝕚𝕕𝕦𝕒𝕝 𝕔𝕒𝕟𝕟𝕠𝕥 𝕔𝕠𝕡𝕖. 𝕎𝕙𝕚𝕝𝕖 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕞𝕒𝕪 𝕤𝕒𝕧𝕖 𝕦𝕤 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕠𝕣 𝕡𝕒𝕚𝕟, 𝕕𝕖𝕟𝕚𝕒𝕝 𝕒𝕝𝕤𝕠 𝕣𝕖𝕢𝕦𝕚𝕣𝕖𝕤 𝕒 𝕤𝕦𝕓𝕤𝕥𝕒𝕟𝕥𝕚𝕒𝕝 𝕚𝕟𝕧𝕖𝕤𝕥𝕞𝕖𝕟𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕟𝕖𝕣𝕘𝕪. 𝔹𝕖𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕚𝕤, 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕒𝕝𝕤𝕠 𝕦𝕤𝕖𝕕 𝕥𝕠 𝕜𝕖𝕖𝕡 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕦𝕟𝕒𝕔𝕔𝕖𝕡𝕥𝕒𝕓𝕝𝕖 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕠𝕟𝕤𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤 𝕒𝕨𝕒𝕣𝕖𝕟𝕖𝕤𝕤.

Chối bỏ giúp bảo vệ bản ngã khỏi những thứ mà chủ thể không thể đối phó. Mặc dù chối bỏ có thể giúp ta tránh được nỗi đau hoặc sự lo âu nhưng nó cũng khiến ta phải tốn kha khá năng lượng. Vì vậy, chủ thể cũng sẽ áp dụng một số cơ chế tự vệ khác để giúp ngăn những cảm xúc khó chấp nhận này không đi vào vùng ý thức.

𝐼𝓃 𝓂𝒶𝓃𝓎 𝒸𝒶𝓈𝑒𝓈, 𝓉𝒽𝑒𝓇𝑒 𝓂𝒾𝑔𝒽𝓉 𝒷𝑒 𝑜𝓋𝑒𝓇𝓌𝒽𝑒𝓁𝓂𝒾𝓃𝑔 𝑒𝓋𝒾𝒹𝑒𝓃𝒸𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓈𝑜𝓂𝑒𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓈 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝓎𝑒𝓉 𝓉𝒽𝑒 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝒸𝑜𝓃𝓉𝒾𝓃𝓊𝑒 𝓉𝑜 𝒹𝑒𝓃𝓎 𝒾𝓉𝓈 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒 𝑜𝓇 𝓉𝓇𝓊𝓉𝒽 𝒷𝑒𝒸𝒶𝓊𝓈𝑒 𝒾𝓉 𝒾𝓈 𝓉𝑜𝑜 𝓊𝓃𝒸𝑜𝓂𝒻𝑜𝓇𝓉𝒶𝒷𝓁𝑒 𝓉𝑜 𝒻𝒶𝒸𝑒.

Trong nhiều trường hợp, dù đã có bằng chứng rõ rằng chỉ ra một sự thật nào đó hiển hiện nhưng chủ thể sẽ tiếp tục chối bỏ sự thật hay sự tồn tại của nó vì chủ thể không thể đối mặt với sự khó chịu nó mang lại.

𝔻𝕖𝕟𝕚𝕒𝕝 𝕔𝕒𝕟 𝕚𝕟𝕧𝕠𝕝𝕧𝕖 𝕒 𝕗𝕝𝕒𝕥 𝕠𝕦𝕥 𝕣𝕖𝕛𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕩𝕚𝕤𝕥𝕖𝕟𝕔𝕖 𝕠𝕗 𝕒 𝕗𝕒𝕔𝕥 𝕠𝕣 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪. 𝕀𝕟 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕔𝕒𝕤𝕖𝕤, 𝕚𝕥 𝕞𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕚𝕟𝕧𝕠𝕝𝕧𝕖 𝕒𝕕𝕞𝕚𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕚𝕤 𝕥𝕣𝕦𝕖, 𝕓𝕦𝕥 𝕞𝕚𝕟𝕚𝕞𝕚𝕫𝕚𝕟𝕘 𝕚𝕥𝕤 𝕚𝕞𝕡𝕠𝕣𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖. 𝕊𝕠𝕞𝕖𝕥𝕚𝕞𝕖𝕤 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕒𝕔𝕔𝕖𝕡𝕥 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕖𝕣𝕚𝕠𝕦𝕤𝕟𝕖𝕤𝕤 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕗𝕒𝕔𝕥, 𝕓𝕦𝕥 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕕𝕖𝕟𝕪 𝕥𝕙𝕖𝕚𝕣 𝕠𝕨𝕟 𝕣𝕖𝕤𝕡𝕠𝕟𝕤𝕚𝕓𝕚𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕚𝕟𝕤𝕥𝕖𝕒𝕕 𝕓𝕝𝕒𝕞𝕖 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕠𝕣 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕠𝕦𝕥𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕗𝕠𝕣𝕔𝕖𝕤.

Chối bỏ có thể là sự khước từ thẳng thừng sự tồn tại của hiện thực hoặc một sự thật nào đó. Cũng có khi, việc một người thừa nhận sự hiện hữu của một điều gì đó nhưng lại giảm thiểu tầm quan trọng của nó cũng gọi là chối bỏ. Đôi lúc con người ta sẽ chấp nhận sự thật và sự nghiêm trọng của sự thật đó nhưng họ sẽ vẫn tiếp tục chối bỏ trách nhiệm và thay vào đó lại đổ lỗi cho người hoặc một thế lực bên ngoài nào khác.

𝐀𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭-𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐝𝐞𝐧𝐢𝐚𝐥. 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐨𝐟𝐭𝐞𝐧 𝐟𝐥𝐚𝐭-𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐯𝐢𝐨𝐫 𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜. 𝐈𝐧 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬, 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐦𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐝𝐨 𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐬 𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐜𝐨𝐡𝐨𝐥, 𝐛𝐮𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦.

Nghiện là một trong số những ví dụ dễ thấy nhất về sự chối bỏ. Người gặp vấn đề lạm dụng chất thường sẽ thẳng thường chối bỏ việc mình đang có những hành vi không tốt. Trong một số trường hợp khác, họ có thể thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy hoặc chất có cồn nhưng lại tuyên bố rằng việc sử dụng chất này của họ không phải vấn đề và cũng không gây ra vấn đề gì.

3.𝙍𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙎𝙪𝙥𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣

Đè nén và đàn áp

𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐦𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦. 𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬. 𝐇𝐨𝐰𝐞𝐯𝐞𝐫, 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐧’𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫; 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐯𝐢𝐨𝐫. 𝐅𝐨𝐫 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞, 𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐰𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐞 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐚𝐬 𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝 𝐦𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬.

Đè nén cũng là một cơ chế tự vệ phổ biến khác. Đè nén giúp giữ thông tin không xâm nhập vào vùng ý thức. Tuy nhiên, những ký ức này không biến mất đi; chúng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lên hành vi. Ví dụ, một người đè nén ký ức bị bạo hành khi còn nhỏ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tạo dựng những mối quan hệ sau này khi lớn lên.

𝓢𝓸𝓶𝓮𝓽𝓲𝓶𝓮𝓼 𝔀𝓮 𝓭𝓸 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓬𝓸𝓷𝓼𝓬𝓲𝓸𝓾𝓼𝓵𝔂 𝓫𝔂 𝓯𝓸𝓻𝓬𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮 𝓾𝓷𝔀𝓪𝓷𝓽𝓮𝓭 𝓲𝓷𝓯𝓸𝓻𝓶𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓸𝓾𝓽 𝓸𝓯 𝓸𝓾𝓻 𝓪𝔀𝓪𝓻𝓮𝓷𝓮𝓼𝓼, 𝔀𝓱𝓲𝓬𝓱 𝓲𝓼 𝓴𝓷𝓸𝔀𝓷 𝓪𝓼 𝓼𝓾𝓹𝓹𝓻𝓮𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷. 𝓘𝓷 𝓶𝓸𝓼𝓽 𝓬𝓪𝓼𝓮𝓼, 𝓱𝓸𝔀𝓮𝓿𝓮𝓻, 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓮𝓶𝓸𝓿𝓪𝓵 𝓸𝓯 𝓪𝓷𝔁𝓲𝓮𝓽𝔂-𝓹𝓻𝓸𝓿𝓸𝓴𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓻𝓲𝓮𝓼 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓸𝓾𝓻 𝓪𝔀𝓪𝓻𝓮𝓷𝓮𝓼𝓼 𝓲𝓼 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮𝓭 𝓽𝓸 𝓸𝓬𝓬𝓾𝓻 𝓾𝓷𝓬𝓸𝓷𝓼𝓬𝓲𝓸𝓾𝓼𝓵𝔂.

Đôi khi, ta ý thức được mình đang làm điều này bằng cách dồn ép những thông tin không mong muốn ra khỏi ý thức, hay còn gọi là đàn áp. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, việc loại bỏ ký ức gây lo âu này ra khỏi ý thức thường xuất hiện trong vô thức.

4 𝕊𝕦𝕓𝕝𝕚𝕞𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟

Thăng hoa.

𝔖𝔲𝔟𝔩𝔦𝔪𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫 𝔦𝔰 𝔞 𝔡𝔢𝔣𝔢𝔫𝔰𝔢 𝔪𝔢𝔠𝔥𝔞𝔫𝔦𝔰𝔪 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔞𝔩𝔩𝔬𝔴𝔰 𝔲𝔰 𝔱𝔬 𝔞𝔠𝔱 𝔬𝔲𝔱 𝔲𝔫𝔞𝔠𝔠𝔢𝔭𝔱𝔞𝔟𝔩𝔢 𝔦𝔪𝔭𝔲𝔩𝔰𝔢𝔰 𝔟𝔶 𝔠𝔬𝔫𝔳𝔢𝔯𝔱𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔢𝔰𝔢 𝔟𝔢𝔥𝔞𝔳𝔦𝔬𝔯𝔰 𝔦𝔫𝔱𝔬 𝔞 𝔪𝔬𝔯𝔢 𝔞𝔠𝔠𝔢𝔭𝔱𝔞𝔟𝔩𝔢 𝔣𝔬𝔯𝔪. 𝔉𝔬𝔯 𝔢𝔵𝔞𝔪𝔭𝔩𝔢, 𝔞 𝔭𝔢𝔯𝔰𝔬𝔫 𝔢𝔵𝔭𝔢𝔯𝔦𝔢𝔫𝔠𝔦𝔫𝔤 𝔢𝔵𝔱𝔯𝔢𝔪𝔢 𝔞𝔫𝔤𝔢𝔯 𝔪𝔦𝔤𝔥𝔱 𝔱𝔞𝔨𝔢 𝔲𝔭 𝔨𝔦𝔠𝔨-𝔟𝔬𝔵𝔦𝔫𝔤 𝔞𝔰 𝔞 𝔪𝔢𝔞𝔫𝔰 𝔬𝔣 𝔳𝔢𝔫𝔱𝔦𝔫𝔤 𝔣𝔯𝔲𝔰𝔱𝔯𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫. 𝔉𝔯𝔢𝔲𝔡 𝔟𝔢𝔩𝔦𝔢𝔳𝔢𝔡 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔰𝔲𝔟𝔩𝔦𝔪𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫 𝔴𝔞𝔰 𝔞 𝔰𝔦𝔤𝔫 𝔬𝔣 𝔪𝔞𝔱𝔲𝔯𝔦𝔱𝔶 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔞𝔩𝔩𝔬𝔴𝔰 𝔭𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔱𝔬 𝔣𝔲𝔫𝔠𝔱𝔦𝔬𝔫 𝔫𝔬𝔯𝔪𝔞𝔩𝔩𝔶 𝔦𝔫 𝔰𝔬𝔠𝔦𝔞𝔩𝔩𝔶 𝔞𝔠𝔠𝔢𝔭𝔱𝔞𝔟𝔩𝔢 𝔴𝔞𝔶𝔰.

Thăng hoa là một cơ chế tự vệ giúp ta bộc lộ những thôi thúc không được chấp nhận bằng cách cải biến những hành vi này theo cách thức dễ được chấp nhận hơn. Ví dụ, một người trải nghiệm cơn giận tột độ có thể sẽ lao vào chơi đấm bốc, lấy đó là phương tiện để trút giận. Freud tinh rằng thăng hoa chính là dấu hiệu của sự trưởng thành, giúp con người ta vận hành một cách bình thường, được đông đảo xã hội chấp nhận.

🍇 ⋆ 🍩 🎀 5 Projection 🎀 🍩 ⋆ 🍇

Phóng chiếu.

𝓟𝓻𝓸𝓳𝓮𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓲𝓼 𝓪 𝓭𝓮𝓯𝓮𝓷𝓼𝓮 𝓶𝓮𝓬𝓱𝓪𝓷𝓲𝓼𝓶 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲𝓷𝓿𝓸𝓵𝓿𝓮𝓼 𝓽𝓪𝓴𝓲𝓷𝓰 𝓸𝓾𝓻 𝓸𝔀𝓷 𝓾𝓷𝓪𝓬𝓬𝓮𝓹𝓽𝓪𝓫𝓵𝓮 𝓺𝓾𝓪𝓵𝓲𝓽𝓲𝓮𝓼 𝓸𝓻 𝓯𝓮𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓪𝓼𝓬𝓻𝓲𝓫𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮𝓶 𝓽𝓸 𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮. 𝓕𝓸𝓻 𝓮𝔁𝓪𝓶𝓹𝓵𝓮, 𝓲𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓼𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓭𝓲𝓼𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓯𝓸𝓻 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓸𝓷𝓮, 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓲𝓷𝓼𝓽𝓮𝓪𝓭 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓮 𝓸𝓻 𝓼𝓱𝓮 𝓭𝓸𝓮𝓼 𝓷𝓸𝓽 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝔂𝓸𝓾. 𝓟𝓻𝓸𝓳𝓮𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷 𝔀𝓸𝓻𝓴𝓼 𝓫𝔂 𝓪𝓵𝓵𝓸𝔀𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮 𝓮𝔁𝓹𝓻𝓮𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓮𝓼𝓲𝓻𝓮 𝓸𝓻 𝓲𝓶𝓹𝓾𝓵𝓼𝓮, 𝓫𝓾𝓽 𝓲𝓷 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓮𝓰𝓸 𝓬𝓪𝓷𝓷𝓸𝓽 𝓻𝓮𝓬𝓸𝓰𝓷𝓲𝔃𝓮, 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓮𝓯𝓸𝓻𝓮 𝓻𝓮𝓭𝓾𝓬𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓷𝔁𝓲𝓮𝓽𝔂.

Phóng chiếu là một cơ chế tự vệ khi chủ thể lấy những cảm xúc hay phẩm chất khó chấp nhận của bản thân và gán chúng lên người khác. Ví dụ, nếu bạn cực kỳ không ưa một ai đó, bạn có thể tin rằng người đó cũng chẳng ưa gì bạn. Phóng chiếu cho phép chủ thể bộc lộ những khao khát hoặc thôi thúc ra ngoài nhưng bản ngã không nhận ra sự thể hiện này, chính vì vậy lo âu của chủ thể mới nhờ đó mà giảm xuống.

6 Intellectualization

Tri thức hóa.

𝕀𝕟𝕥𝕖𝕝𝕝𝕖𝕔𝕥𝕦𝕒𝕝𝕚𝕫𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕤 𝕥𝕠 𝕣𝕖𝕕𝕦𝕔𝕖 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕓𝕪 𝕥𝕙𝕚𝕟𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥𝕤 𝕚𝕟 𝕒 𝕔𝕠𝕝𝕕, 𝕔𝕝𝕚𝕟𝕚𝕔𝕒𝕝 𝕨𝕒𝕪. 𝕋𝕙𝕚𝕤 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞 𝕒𝕝𝕝𝕠𝕨𝕤 𝕦𝕤 𝕥𝕠 𝕒𝕧𝕠𝕚𝕕 𝕥𝕙𝕚𝕟𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕣𝕖𝕤𝕤𝕗𝕦𝕝, 𝕖𝕞𝕠𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 𝕒𝕤𝕡𝕖𝕔𝕥 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕚𝕥𝕦𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝕚𝕟𝕤𝕥𝕖𝕒𝕕 𝕗𝕠𝕔𝕦𝕤 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕠𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕚𝕟𝕥𝕖𝕝𝕝𝕖𝕔𝕥𝕦𝕒𝕝 𝕔𝕠𝕞𝕡𝕠𝕟𝕖𝕟𝕥. 𝔽𝕠𝕣 𝕖𝕩𝕒𝕞𝕡𝕝𝕖, 𝕒 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟 𝕨𝕙𝕠 𝕙𝕒𝕤 𝕛𝕦𝕤𝕥 𝕓𝕖𝕖𝕟 𝕕𝕚𝕒𝕘𝕟𝕠𝕤𝕖𝕕 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕥𝕖𝕣𝕞𝕚𝕟𝕒𝕝 𝕚𝕝𝕝𝕟𝕖𝕤𝕤 𝕞𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕗𝕠𝕔𝕦𝕤 𝕠𝕟 𝕝𝕖𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕚𝕤𝕖𝕒𝕤𝕖 𝕚𝕟 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕠 𝕒𝕧𝕠𝕚𝕕 𝕕𝕚𝕤𝕥𝕣𝕖𝕤𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕣𝕖𝕞𝕒𝕚𝕟 𝕕𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕥 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕚𝕥𝕦𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟.

Trí thức hóa giúp giảm lo âu thông qua việc suy nghĩ về những sự kiện theo một phong cách chuyên môn, lạnh lùng không cảm tính. Cơ chế tự vệ này cho phép chúng ta tránh suy nghĩ về những khía cạnh căng thẳng, quá “đậm đà” cảm xúc của tình huống, mà thay vào đó, chỉ tập trung vào yếu tố kiến thức. Ví dụ, một người vừa bị chẩn đoán mắc một căn bệnh nan y sẽ tập trung tìm hiểu mọi kiến thức về căn bệnh để tránh không cảm thấy đau buồn và vẫn duy trì được khoảng cách giữa mình với hiện thực đang diễn ra.

7 𝓡𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷𝓪𝓵𝓲𝔃𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷

Hợp lý hóa.

𝕽𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓𝖆𝖑𝖎𝖟𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓 𝖎𝖘 𝖆 𝖉𝖊𝖋𝖊𝖓𝖘𝖊 𝖒𝖊𝖈𝖍𝖆𝖓𝖎𝖘𝖒 𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖎𝖓𝖛𝖔𝖑𝖛𝖊𝖘 𝖊𝖝𝖕𝖑𝖆𝖎𝖓𝖎𝖓𝖌 𝖆𝖓 𝖚𝖓𝖆𝖈𝖈𝖊𝖕𝖙𝖆𝖇𝖑𝖊 𝖇𝖊𝖍𝖆𝖛𝖎𝖔𝖗 𝖔𝖗 𝖋𝖊𝖊𝖑𝖎𝖓𝖌 𝖎𝖓 𝖆 𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓𝖆𝖑 𝖔𝖗 𝖑𝖔𝖌𝖎𝖈𝖆𝖑 𝖒𝖆𝖓𝖓𝖊𝖗, 𝖆𝖛𝖔𝖎𝖉𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖊 𝖙𝖗𝖚𝖊 𝖗𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖊𝖍𝖆𝖛𝖎𝖔𝖗. 𝕱𝖔𝖗 𝖊𝖝𝖆𝖒𝖕𝖑𝖊, 𝖆 𝖕𝖊𝖗𝖘𝖔𝖓 𝖜𝖍𝖔 𝖎𝖘 𝖙𝖚𝖗𝖓𝖊𝖉 𝖉𝖔𝖜𝖓 𝖋𝖔𝖗 𝖆 𝖉𝖆𝖙𝖊 𝖒𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓𝖆𝖑𝖎𝖟𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖎𝖙𝖚𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓 𝖇𝖞 𝖘𝖆𝖞𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖊𝖞 𝖜𝖊𝖗𝖊 𝖓𝖔𝖙 𝖆𝖙𝖙𝖗𝖆𝖈𝖙𝖊𝖉 𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗 𝖕𝖊𝖗𝖘𝖔𝖓 𝖆𝖓𝖞𝖜𝖆𝖞. 𝕬 𝖘𝖙𝖚𝖉𝖊𝖓𝖙 𝖒𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖇𝖑𝖆𝖒𝖊 𝖆 𝖕𝖔𝖔𝖗 𝖊𝖝𝖆𝖒 𝖘𝖈𝖔𝖗𝖊 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖎𝖓𝖘𝖙𝖗𝖚𝖈𝖙𝖔𝖗 𝖗𝖆𝖙𝖍𝖊𝖗 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝖍𝖎𝖘 𝖔𝖗 𝖍𝖊𝖗 𝖑𝖆𝖈𝖐 𝖔𝖋 𝖕𝖗𝖊𝖕𝖆𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓.

Hợp lý hóa là cơ chế tự vệ diễn ra khi chủ thể giải thích một hành vi hay cảm xúc không được chấp nhận theo một cách thức hợp lý, có lô-gíc, tránh né những lý do thực sự đằng sau hành vi. Ví dụ, một người bị người mình thích từ chối không đi hẹn hò cùng có thể sẽ hợp lý hóa tình huống này bằng cách cho rằng mình cũng chẳng bị người kia thu hút gì lắm. Một sinh viên có điểm bài kiểm tra tệ hại có thể sẽ đổ lỗi cho người hướng dẫn thay vì thừa nhận mình thiếu sự chuẩn bị.

ℝ𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝𝕚𝕫𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕟𝕠𝕥 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕡𝕣𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥𝕤 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪, 𝕚𝕥 𝕞𝕒𝕪 𝕒𝕝𝕤𝕠 𝕡𝕣𝕠𝕥𝕖𝕔𝕥 𝕤𝕖𝕝𝕗-𝕖𝕤𝕥𝕖𝕖𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕤𝕖𝕝𝕗-𝕔𝕠𝕟𝕔𝕖𝕡𝕥. 𝕎𝕙𝕖𝕟 𝕔𝕠𝕟𝕗𝕣𝕠𝕟𝕥𝕖𝕕 𝕓𝕪 𝕤𝕦𝕔𝕔𝕖𝕤𝕤 𝕠𝕣 𝕗𝕒𝕚𝕝𝕦𝕣𝕖, 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕥𝕖𝕟𝕕 𝕥𝕠 𝕒𝕥𝕥𝕣𝕚𝕓𝕦𝕥𝕖 𝕒𝕔𝕙𝕚𝕖𝕧𝕖𝕞𝕖𝕟𝕥 𝕥𝕠 𝕥𝕙𝕖𝕚𝕣 𝕠𝕨𝕟 𝕢𝕦𝕒𝕝𝕚𝕥𝕚𝕖𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕤𝕜𝕚𝕝𝕝𝕤 𝕨𝕙𝕚𝕝𝕖 𝕗𝕒𝕚𝕝𝕦𝕣𝕖𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕓𝕝𝕒𝕞𝕖𝕕 𝕠𝕟 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕠𝕣 𝕠𝕦𝕥𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕗𝕠𝕣𝕔𝕖𝕤.

Hợp lý hóa không chỉ giúp ngăn ngừa lo âu, nó còn giúp bảo vệ lòng tự trọng và cách ta nhìn nhận về bản thân. Khi đối mặt với thất bại hoặc thành công, con người ta có xu hướng quy thành tích mình đạt được cho những phẩm chất và kỹ năng của bản thân, còn nếu gặp thất bại thì đó là lỗi do người khác hoặc những thế lực bên ngoài.

8 🆁🅴🅶🆁🅴🆂🆂🅸🅾🅽

Thoái lui.

𝓦𝓱𝓮𝓷 𝓬𝓸𝓷𝓯𝓻𝓸𝓷𝓽𝓮𝓭 𝓫𝔂 𝓼𝓽𝓻𝓮𝓼𝓼𝓯𝓾𝓵 𝓮𝓿𝓮𝓷𝓽𝓼, 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓽𝓲𝓶𝓮𝓼 𝓪𝓫𝓪𝓷𝓭𝓸𝓷 𝓬𝓸𝓹𝓲𝓷𝓰 𝓼𝓽𝓻𝓪𝓽𝓮𝓰𝓲𝓮𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻𝓽 𝓽𝓸 𝓹𝓪𝓽𝓽𝓮𝓻𝓷𝓼 𝓸𝓯 𝓫𝓮𝓱𝓪𝓿𝓲𝓸𝓻 𝓾𝓼𝓮𝓭 𝓮𝓪𝓻𝓵𝓲𝓮𝓻 𝓲𝓷 𝓭𝓮𝓿𝓮𝓵𝓸𝓹𝓶𝓮𝓷𝓽. 𝓐𝓷𝓷𝓪 𝓕𝓻𝓮𝓾𝓭 𝓬𝓪𝓵𝓵𝓮𝓭 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓭𝓮𝓯𝓮𝓷𝓼𝓮 𝓶𝓮𝓬𝓱𝓪𝓷𝓲𝓼𝓶 𝓻𝓮𝓰𝓻𝓮𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷, 𝓼𝓾𝓰𝓰𝓮𝓼𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮 𝓪𝓬𝓽 𝓸𝓾𝓽 𝓫𝓮𝓱𝓪𝓿𝓲𝓸𝓻𝓼 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓽𝓪𝓰𝓮 𝓸𝓯 𝓹𝓼𝔂𝓬𝓱𝓸𝓼𝓮𝔁𝓾𝓪𝓵 𝓭𝓮𝓿𝓮𝓵𝓸𝓹𝓶𝓮𝓷𝓽 𝓲𝓷 𝔀𝓱𝓲𝓬𝓱 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝓪𝓻𝓮 𝓯𝓲𝔁𝓪𝓽𝓮𝓭. 𝓕𝓸𝓻 𝓮𝔁𝓪𝓶𝓹𝓵𝓮, 𝓪𝓷 𝓲𝓷𝓭𝓲𝓿𝓲𝓭𝓾𝓪𝓵 𝓯𝓲𝔁𝓪𝓽𝓮𝓭 𝓪𝓽 𝓪𝓷 𝓮𝓪𝓻𝓵𝓲𝓮𝓻 𝓭𝓮𝓿𝓮𝓵𝓸𝓹𝓶𝓮𝓷𝓽𝓪𝓵 𝓼𝓽𝓪𝓰𝓮 𝓶𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓬𝓻𝔂 𝓸𝓻 𝓼𝓾𝓵𝓴 𝓾𝓹𝓸𝓷 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓲𝓷𝓰 𝓾𝓷𝓹𝓵𝓮𝓪𝓼𝓪𝓷𝓽 𝓷𝓮𝔀𝓼.

Khi đối mặt với những sự kiện gây căng thẳng, con người ta đôi khi lại ruồng bỏ những chiến lược đối phó mình vốn nên làm và quay trở lại với những hành vi trước đây. Anna Freud gọi đây là cơ chế tự vệ thoái lui, là khi con người ta thể hiện những hành vi bị cắm chốt từ một giai đoạn phát triển tâm lý tính dục nào đó. Ví dụ, một người bị cắm chốt ở giai đoạn phát triển tâm lý tính dục ban đầu có thể sẽ khóc lóc hoặc hờn dỗi khi nghe được thông tin không mấy dễ chịu.

𝔹𝕖𝕙𝕒𝕧𝕚𝕠𝕣𝕤 𝕒𝕤𝕤𝕠𝕔𝕚𝕒𝕥𝕖𝕕 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕣𝕖𝕘𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟 𝕔𝕒𝕟 𝕧𝕒𝕣𝕪 𝕘𝕣𝕖𝕒𝕥𝕝𝕪 𝕕𝕖𝕡𝕖𝕟𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕦𝕡𝕠𝕟 𝕨𝕙𝕚𝕔𝕙 𝕤𝕥𝕒𝕘𝕖 𝕒𝕥 𝕨𝕙𝕚𝕔𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟 𝕚𝕤 𝕗𝕚𝕩𝕒𝕥𝕖𝕕. 𝔸𝕟 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕧𝕚𝕕𝕦𝕒𝕝 𝕗𝕚𝕩𝕒𝕥𝕖𝕕 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕣𝕒𝕝 𝕤𝕥𝕒𝕘𝕖 𝕞𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕘𝕚𝕟 𝕖𝕒𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕣 𝕤𝕞𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕖𝕩𝕔𝕖𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖𝕝𝕪, 𝕠𝕣 𝕞𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕧𝕖𝕣𝕓𝕒𝕝𝕝𝕪 𝕒𝕘𝕘𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖. 𝔸 𝕗𝕚𝕩𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕒𝕟𝕒𝕝 𝕤𝕥𝕒𝕘𝕖 𝕞𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥 𝕚𝕟 𝕖𝕩𝕔𝕖𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖 𝕥𝕚𝕕𝕚𝕟𝕖𝕤𝕤 𝕠𝕣 𝕞𝕖𝕤𝕤𝕚𝕟𝕖𝕤𝕤.

Hành vi liên quan đến thoái lui có thể biến động rất nhiều tùy thuộc vào việc chủ thể bị cắm chốt ở giai đoạn nào. Một người bị cắm chốt tại giai đoạn miệng có thể bắt đầu ăn uống hoặc hút thuốc quá mức, hoặc có thể có những lời nói hung hăng. Cắm chốt ở giai đoạn hậu môn có thể đưa đến tình trạng ngăn nắp hoặc bừa bộn quá mức.

𝟗 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Hình thành phản ứng ngược.

ℝ𝕖𝕒𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕣𝕖𝕕𝕦𝕔𝕖𝕤 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪 𝕓𝕪 𝕥𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕦𝕡 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕡𝕡𝕠𝕤𝕚𝕥𝕖 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘, 𝕚𝕞𝕡𝕦𝕝𝕤𝕖, 𝕠𝕣 𝕓𝕖𝕙𝕒𝕧𝕚𝕠𝕣. 𝔸𝕟 𝕖𝕩𝕒𝕞𝕡𝕝𝕖 𝕠𝕗 𝕣𝕖𝕒𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕓𝕖 𝕥𝕣𝕖𝕒𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕠𝕟𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕤𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘𝕝𝕪 𝕕𝕚𝕤𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕚𝕟 𝕒𝕟 𝕖𝕩𝕔𝕖𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖𝕝𝕪 𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕝𝕪 𝕞𝕒𝕟𝕟𝕖𝕣 𝕚𝕟 𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕠 𝕙𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕥𝕣𝕦𝕖 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤. 𝕎𝕙𝕪 𝕕𝕠 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕓𝕖𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕨𝕒𝕪? 𝔸𝕔𝕔𝕠𝕣𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠 𝔽𝕣𝕖𝕦𝕕, 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕒𝕣𝕖 𝕦𝕤𝕚𝕟𝕘 𝕣𝕖𝕒𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕒𝕤 𝕒 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞 𝕥𝕠 𝕙𝕚𝕕𝕖 𝕥𝕙𝕖𝕚𝕣 𝕥𝕣𝕦𝕖 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕓𝕪 𝕓𝕖𝕙𝕒𝕧𝕚𝕟𝕘 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕩𝕒𝕔𝕥 𝕠𝕡𝕡𝕠𝕤𝕚𝕥𝕖 𝕞𝕒𝕟𝕟𝕖𝕣.

Hình thành phản ứng làm giảm lo âu bằng cách thể hiện những cảm xúc, thôi thúc hay hành vi theo hướng trái ngược. Một ví dụ về cơ chế này là việc đối xử với người bạn cực kỳ không ưa theo một cách quá mức thân thiện nhằm che dấu cảm xúc thực của bản thân. Tại sao người ta lại hành xử như vậy? Theo Freud, họ đang sử dụng cơ chế tự vệ hình thành phản ứng ngược nhằm che dấu cảm xúc thật bằng việc hành xử ngược lại hoàn toàn.

10 𝓞𝓽𝓱𝓮𝓻 𝓓𝓮𝓯𝓮𝓷𝓼𝓮 𝓜𝓮𝓬𝓱𝓪𝓷𝓲𝓼𝓶𝓼

Các cơ chế tự vệ khác.

𝕊𝕚𝕟𝕔𝕖 𝔽𝕣𝕖𝕦𝕕 𝕗𝕚𝕣𝕤𝕥 𝕕𝕖𝕤𝕔𝕣𝕚𝕓𝕖𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕣𝕚𝕘𝕚𝕟𝕒𝕝 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤, 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕣𝕖𝕤𝕖𝕒𝕣𝕔𝕙𝕖𝕣𝕤 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖𝕕 𝕥𝕠 𝕕𝕖𝕤𝕔𝕣𝕚𝕓𝕖 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕞𝕖𝕥𝕙𝕠𝕕𝕤 𝕠𝕗 𝕣𝕖𝕕𝕦𝕔𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕩𝕚𝕖𝕥𝕪. 𝕊𝕠𝕞𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖𝕤𝕖 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕚𝕟𝕔𝕝𝕦𝕕𝕖:

Kể từ lần đầu tiên Freud mô tả những cơ chế tự vệ tâm lý ban đầu, những nhà nghiên cứu khác đã tiếp tục mô tả những phương thức làm giảm lo âu khác. Một số bao gồm:

𝔸𝕔𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕆𝕦𝕥: 𝕀𝕟 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕥𝕪𝕡𝕖 𝕠𝕗 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖, 𝕥𝕙𝕖 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕧𝕚𝕕𝕦𝕒𝕝 𝕔𝕠𝕡𝕖𝕤 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕤𝕥𝕣𝕖𝕤𝕤 𝕓𝕪 𝕖𝕟𝕘𝕒𝕘𝕚𝕟𝕘 𝕚𝕟 𝕒𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕣𝕒𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕒𝕟 𝕣𝕖𝕗𝕝𝕖𝕔𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕦𝕡𝕠𝕟 𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕒𝕝 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤.

– Quấy phá: Trong dạng tự vệ này, chủ thể ứng phó với căng thẳng bằng hành động cụ thể rõ ràng, hơn là chỉ phản ánh lại những cảm xúc nội tại.

🅰🅵🅵🅸🅻🅸🅰🆃🅸🅾🅽: 🆃🅷🅸🆂 🅸🅽🆅🅾🅻🆅🅴🆂 🆃🆄🆁🅽🅸🅽🅶 🆃🅾 🅾🆃🅷🅴🆁 🅿🅴🅾🅿🅻🅴 🅵🅾🆁 🆂🆄🅿🅿🅾🆁🆃.

– Liên kết: Tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác.

𝔸𝕚𝕞 𝕀𝕟𝕙𝕚𝕓𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟: 𝕀𝕟 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕥𝕪𝕡𝕖 𝕠𝕗 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖, 𝕥𝕙𝕖 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕧𝕚𝕕𝕦𝕒𝕝 𝕒𝕔𝕔𝕖𝕡𝕥𝕤 𝕒 𝕞𝕠𝕕𝕚𝕗𝕚𝕖𝕕 𝕗𝕠𝕣𝕞 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖𝕚𝕣 𝕠𝕣𝕚𝕘𝕚𝕟𝕒𝕝 𝕘𝕠𝕒𝕝 (𝕚.𝕖. 𝕓𝕖𝕔𝕠𝕞𝕚𝕟𝕘 𝕒 𝕙𝕚𝕘𝕙 𝕤𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕓𝕒𝕤𝕜𝕖𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 𝕔𝕠𝕒𝕔𝕙 𝕣𝕒𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕒𝕟 𝕒 𝕡𝕣𝕠𝕗𝕖𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 𝕒𝕥𝕙𝕝𝕖𝕥𝕖.)

– Hạn chế mục tiêu: Trong dạng tự vệ này, chủ thể sẽ chấp nhận điều chỉnh mục đích ban đầu của mình (ví dụ như chỉ trở thành một huấn luyện viên bóng rổ tại trường trung học thay vì là một vận động viên chuyên nghiệp)

𝔸𝕝𝕥𝕣𝕦𝕚𝕤𝕞: 𝕊𝕒𝕥𝕚𝕤𝕗𝕪𝕚𝕟𝕘 𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕒𝕝 𝕟𝕖𝕖𝕕𝕤 𝕥𝕙𝕣𝕠𝕦𝕘𝕙 𝕙𝕖𝕝𝕡𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣𝕤.

– Vị tha: Thỏa mãn nhu cầu nội tại bằng cách giúp đỡ người khác.

𝔸𝕧𝕠𝕚𝕕𝕒𝕟𝕔𝕖: ℝ𝕖𝕗𝕦𝕤𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠 𝕕𝕖𝕒𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕠𝕣 𝕖𝕟𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕦𝕟𝕡𝕝𝕖𝕒𝕤𝕒𝕟𝕥 𝕠𝕓𝕛𝕖𝕔𝕥𝕤 𝕠𝕣 𝕤𝕚𝕥𝕦𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤.

– Né tránh: Từ chối xử lý hoặc đối mặt với những vật thể hoặc tình huống gây khó chịu.

Humor: Pointing out the funny or ironic aspects of a situation.

– Óc hài hước: Chỉ ra những khía cạnh hài hước hay châm biếm của một tình huống.

ℙ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖-𝕒𝕘𝕘𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟: 𝕀𝕟𝕕𝕚𝕣𝕖𝕔𝕥𝕝𝕪 𝕖𝕩𝕡𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕘𝕖𝕣.

– Hung hăng thụ động: Gián tiếp thể hiện cơn giận.

𝔽𝕒𝕟𝕥𝕒𝕤𝕪: 𝔸𝕧𝕠𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪 𝕓𝕪 𝕣𝕖𝕥𝕣𝕖𝕒𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕠 𝕒 𝕤𝕒𝕗𝕖 𝕡𝕝𝕒𝕔𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙𝕚𝕟 𝕠𝕟𝕖’𝕤 𝕞𝕚𝕟𝕕.

– Mộng tưởng: Né tránh hiện thức bằng cách lui vào một nơi an toàn nào đó trong tâm trí.

𝓤𝓷𝓭𝓸𝓲𝓷𝓰: 𝓣𝓱𝓲𝓼 𝓲𝓷𝓿𝓸𝓵𝓿𝓮𝓼 𝓽𝓻𝔂𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓾𝓹 𝓯𝓸𝓻 𝔀𝓱𝓪𝓽 𝓸𝓷𝓮 𝓯𝓮𝓮𝓵𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓲𝓷𝓪𝓹𝓹𝓻𝓸𝓹𝓻𝓲𝓪𝓽𝓮 𝓽𝓱𝓸𝓾𝓰𝓱𝓽𝓼, 𝓯𝓮𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰𝓼, 𝓸𝓻 𝓫𝓮𝓱𝓪𝓿𝓲𝓸𝓻𝓼. 𝓘𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓱𝓾𝓻𝓽 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓸𝓷𝓮’𝓼 𝓯𝓮𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰𝓼, 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓸𝓯𝓯𝓮𝓻 𝓽𝓸 𝓭𝓸 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓷𝓲𝓬𝓮 𝓲𝓷 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓮𝓶 𝓲𝓷 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 𝓽𝓸 𝓪𝓼𝓼𝓾𝓪𝓰𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓪𝓷𝔁𝓲𝓮𝓽𝔂.

– Làm lại: Cố tìm cách bù đắp cho những suy nghĩ, cảm xúc hay hành vi không phù hợp. Nếu bạn làm ai đó tổn thương, bạn có thể làm điều tốt cho họ để làm khuây khỏa bớt nỗi lo âu của mình.

𝒲𝒽𝒾𝓁𝑒 𝒹𝑒𝒻𝑒𝓃𝓈𝑒 𝓂𝑒𝒸𝒽𝒶𝓃𝒾𝓈𝓂𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝑜𝒻𝓉𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑜𝓊𝑔𝒽𝓉 𝑜𝒻 𝒶𝓈 𝓃𝑒𝑔𝒶𝓉𝒾𝓋𝑒 𝓇𝑒𝒶𝒸𝓉𝒾𝑜𝓃𝓈, 𝓌𝑒 𝒶𝓁𝓁 𝓃𝑒𝑒𝒹 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝑜 𝓉𝑒𝓂𝓅𝑜𝓇𝒶𝓇𝒾𝓁𝓎 𝑒𝒶𝓈𝑒 𝓈𝓉𝓇𝑒𝓈𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓅𝓇𝑜𝓉𝑒𝒸𝓉 𝓈𝑒𝓁𝒻-𝑒𝓈𝓉𝑒𝑒𝓂 𝒹𝓊𝓇𝒾𝓃𝑔 𝒸𝓇𝒾𝓉𝒾𝒸𝒶𝓁 𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈, 𝒶𝓁𝓁𝑜𝓌𝒾𝓃𝑔 𝒰𝒮 𝓉𝑜 𝒻𝑜𝒸𝓊𝓈 𝑜𝓃 𝓌𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓈 𝓃𝑒𝒸𝑒𝓈𝓈𝒶𝓇𝓎 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓂𝑒𝓃𝓉. 𝒮𝑜𝓂𝑒 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓈𝑒 𝒹𝑒𝒻𝑒𝓃𝓈𝑒𝓈 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝓂𝑜𝓇𝑒 𝒽𝑒𝓁𝓅𝒻𝓊𝓁 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇𝓈. 𝐹𝑜𝓇 𝑒𝓍𝒶𝓂𝓅𝓁𝑒, 𝓊𝓉𝒾𝓁𝒾𝓏𝒾𝓃𝑔 𝒽𝓊𝓂𝑜𝓇 𝓉𝑜 𝑜𝓋𝑒𝓇𝒸𝑜𝓂𝑒 𝒶 𝓈𝓉𝓇𝑒𝓈𝓈𝒻𝓊𝓁, 𝒶𝓃𝓍𝒾𝑒𝓉𝓎-𝓅𝓇𝑜𝓋𝑜𝓀𝒾𝓃𝑔 𝓈𝒾𝓉𝓊𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃 𝒸𝒶𝓃 𝒶𝒸𝓉𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝒷𝑒 𝒶𝓃 𝒶𝒹𝒶𝓅𝓉𝒾𝓋𝑒 𝒹𝑒𝒻𝑒𝓃𝓈𝑒 𝓂𝑒𝒸𝒽𝒶𝓃𝒾𝓈𝓂.

Mặc dù các cơ chế tự vệ của tâm lý thường bị coi là những phản ứng tiêu cực, nhưng chúng ta đều cần chúng để tạm thời xua đi căng thẳng và bảo vệ lòng tự trọng trong những thời điểm then chốt, cho phép TA tập trung vào thứ cần thiết trong thời điểm đó. Sẽ có cơ chế này hữu ích hơn cơ chế kia. Ví dụ, sử dụng óc hài hước để vượt qua tình huống căng thẳng, gây lo âu có thể là một cơ chế tự vệ tốt giúp chủ thể thích nghi tốt hơn.

【A Word From Very well】

Kết luận.

𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐦𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐝𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞. 𝐖𝐞 𝐦𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 “𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐢𝐚𝐥” 𝐨𝐟 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐟𝐚𝐜𝐞. 𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐨𝐥𝐝 𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐨𝐟 𝐝𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬, 𝐰𝐞 𝐦𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐚𝐬 “𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠” 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐧 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭.

Một vài cơ chế tự vệ phổ biến đã trở thành một phần thường gặp trong ngôn ngữ thường nhật. Chúng ta có thể mô tả một người đang “chối bỏ” một vấn đề họ gặp phải. Khi một ai đó “ngựa quen đường cũ”, ta có thể gọi người này đang “thoái lui” về thời điểm ban đầu của sự phát triển.

𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘮𝘦𝘤𝘩𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮𝘴 𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘦 𝘣𝘰𝘵𝘩 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘢𝘥. 𝘛𝘩𝘦𝘺 𝘤𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘢 𝘩𝘦𝘭𝘱𝘧𝘶𝘭 𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘣𝘺 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘨𝘰 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘩𝘦𝘢𝘭𝘵𝘩𝘺 𝘰𝘶𝘵𝘭𝘦𝘵. 𝘐𝘯 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴, 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘮𝘦𝘤𝘩𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮𝘴 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘰𝘭𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘢𝘯 𝘢𝘤𝘵 𝘢𝘴 𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘰𝘧 𝘴𝘦𝘭𝘧-𝘥𝘦𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯.

Cần nhớ rằng các cơ chế tự vệ có thể vừa tốt vừa xấu. Chúng có thể có vai trò hữu ích giúp bảo vệ bản ngã khỏi căng thẳng và mang đến những lối thoát lành mạnh. Nhưng cũng có khi, những cơ chế này có thể kìm giữ bạn khiến bạn không thể đối mặt với hiện thực và có thể là một kiểu tự lừa dối bản thân.

𝕀𝕗 𝕪𝕠𝕦 𝕟𝕠𝕥𝕚𝕔𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕠𝕧𝕖𝕣𝕦𝕤𝕖 𝕠𝕗 𝕔𝕖𝕣𝕥𝕒𝕚𝕟 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕚𝕤 𝕙𝕒𝕧𝕚𝕟𝕘 𝕒 𝕟𝕖𝕘𝕒𝕥𝕚𝕧𝕖 𝕚𝕞𝕡𝕒𝕔𝕥 𝕠𝕟 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕚𝕗𝕖, 𝕔𝕠𝕟𝕤𝕚𝕕𝕖𝕣 𝕔𝕠𝕟𝕤𝕦𝕝𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕕𝕠𝕔𝕥𝕠𝕣, 𝕡𝕤𝕪𝕔𝕙𝕠𝕝𝕠𝕘𝕚𝕤𝕥, 𝕠𝕣 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕞𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 𝕙𝕖𝕒𝕝𝕥𝕙 𝕡𝕣𝕠𝕗𝕖𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 𝕗𝕠𝕣 𝕗𝕦𝕣𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕒𝕕𝕧𝕚𝕔𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕒𝕤𝕤𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖. ℂ𝕠𝕟𝕤𝕚𝕕𝕖𝕣 𝕥𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕦𝕣 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖 𝕞𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟𝕚𝕤𝕞𝕤 𝕢𝕦𝕚𝕫 𝕥𝕠 𝕤𝕖𝕖 𝕙𝕠𝕨 𝕨𝕖𝕝𝕝 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕒𝕓𝕝𝕖 𝕥𝕠 𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕚𝕗𝕪 𝕕𝕚𝕗𝕗𝕖𝕣𝕖𝕟𝕥 𝕥𝕪𝕡𝕖𝕤 𝕠𝕗 𝕕𝕖𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖𝕤 𝕚𝕟 𝕒𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟.

Nếu bạn thấy mình đang lạm dụng một số cơ chế tự vệ nhất định và việc này gây ảnh hưởng tiêu cực lên đời sống của bạn thì hãy cân nhắc trao đổi thêm với bác sĩ, nhà tâm lý, hoặc những chuyên gia sức khỏe tâm thần khác để được trợ giúp. Cân nhắc thử làm các bài kiểm tra về cơ chế tự vệ của tâm lý để xem khả năng của mình đến đâu trong việc xác định những dạng tự vệ nào đang tồn tại.

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Tiếng Anh giao tiếp cấp tốc

A/ c muốn học tiếng Anh giao tiếp Offline & Online 1 kèm 1, thời gian linh hoạt, học theo nhu cầu của mỗi người.

Thì liên hệ: Rosie Hương 0866.571.329 ( zalo)

Videos (show all)

Đây là bạn học IELTS bên trung tâm ạ 🫶❤️Trung tâm One Life English And Visa 🔥Nhận luyện thi chứng chỉ TA (IELTS, TOEIC,....
We don’t build services to make money; we make money to build better services.#GsFeG Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
LỚP TIẾNG ANH TOÁN VÀ KHOA HỌC LANDMARK 1 VÀ LANDMARK 3(1-1 hoặc theo nhóm 2-3)🔥 Với môi trường giảng dạy thân thiện 🔥Độ...
Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/22#Jubilant Vietnamese Women's Day Oct 20th #Mentoring #Englishly #Mentees #Mentors...
#IRAC #Method #GsFl #GsFeG #N3C #H2H
💓 Tình Yêu Là Gì? 💖  WHAT's LOVE 💜   {Satisfier, Motivator & Enablers for GsFeG}Love is the will to #satisfy other peopl...
Teacher Training Workshops "Technology for Teaching and Learning: Tools and Strategies for Teachers of English as a Seco...
Within the child lies the fate of the future. – Maria Montessori "Bên trong trẻ nhỏ là vận mệnh của tương lai".Không biế...
🔥Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. SeussĐôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu ...

Location

Telephone

Address


Landmark 81, Vinhomes, 208 Nguyen Huu Canh, P. 22, Q. Binh Thanh
Ho Chi Minh City
700000
Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
KTDC Group KTDC Group
IELTS Office, 9 Mai Thị Lưu, Q1. BUSINESS SKILLS Office, 151 Nguyễn Đình
Ho Chi Minh City

Established in 2009 KTDC Group is a Training centre specializing in IELTS & Business Skills Training. Our website: https://www.ktdcgroup.com

Lao Động Định Cư Châu Âu Canada Mỹ Lao Động Định Cư Châu Âu Canada Mỹ
326 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm hướng nghiêp, Du lịch, Vé máy bay & Xuất Khẩu lao động

Yola Yola
Cơ Sở 1: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70

YOLA - KHAI PHÓNG SỨC MẠNH TIỀM NĂNG YOLA - Tổ chức giáo dục hàng đầu mang đến các chương trình đào tạo tiếng Anh dựa trên nền tảng tiếng Anh học thuật và Tư duy tân tiến

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT
Số 828, Đường Sư Vạn Hạnh
Ho Chi Minh City, 7000000

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT chuyên đào tạo các chương trình Anh ngữ quốc tế TOEIC, luyện CEFR, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh tổng quát cùng các khóa đào tạo Tin học ứng dụng.

Tư vấn du học Việt Global Tư vấn du học Việt Global
163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm tư vấn du học Việt Global chuyên tư vấn du học các nước như Mỹ, Singapore, Philippines, Ba Lan, Hà Lan, Phần Lan, Úc, Canada, Thụy Sĩ, Thái Lan..

Du học Edulinks Du học Edulinks
121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Du học Edulinks tư vấn du học, học bổng du học các nước miễn phí. Hotline: 0919 735 426 - 0913 452 361

Thành Thạo Tin Học Văn Phòng Thành Thạo Tin Học Văn Phòng
Ho Chi Minh City, 700000

Đây là khóa học trực tuyến tin học văn phòng cấp tốc của Unica. Khóa học dàn

Du Học Hàn Quốc Sunkorea Du Học Hàn Quốc Sunkorea
20 Đường Số 9, Phường Tây Thạnh, Q Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Du Học Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức

GEIN GROUP HCMC GEIN GROUP HCMC
Tầng 5, Tòa Nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

GEIN Academy đã thành công trên toàn quốc và nhiều nước trên thế giới như Pháp,

Học Tiếng Anh NEW YOU ENGLISH Học Tiếng Anh NEW YOU ENGLISH
Ho Chi Minh City

Học Tiếng Anh New You English Core Value: "Bring out the best in you" Chúng tôi mong muốn gi

Gieo Hạt Gieo Hạt
Ho Chi Minh City

Học Toeic CẤP TỐC 500+ chỉ với 12 ngày - BaoBao English Học Toeic CẤP TỐC 500+ chỉ với 12 ngày - BaoBao English
Ho Chi Minh City, 700000

Khóa học Toeic CẤP TỐC 500+ sau 12 buổi - CAM KẾT ĐẦU RA