Global Aviation English

Our focus is on equipping flight crew to fly safely and for preparing aviators and other professiona

Our focus is on equipping flight crew to fly safely and for preparing aviators and other professionals for their careers

Operating as usual

Photos from Hillsboro Aero Academy's post 02/07/2022

🤔🤔🤔 Nếu bạn đang có ước mơ chinh phục bầu trời thì còn do dự gì nữa liên hệ 📞📞📞 với chúng tôi ngay để biến ước mơ của bạn thành sự thật.
✍️✍️✍️ Nhanh tay đăng ký khóa đào tạo phi công trực tiếp tại Mỹ tại 𝐇𝐢𝐥𝐥𝐬𝐛𝐨𝐫𝐨 𝐀𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (𝐇𝐀𝐀) trong tháng 7 để được hưởng nhiều ưu đãi nhé.
🌎🌎🌎Link Website của trường https://flyhaa.com/why-choose-haa/

☎️☎️☎️ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦: 0904.979.241

Con đường trở thành phi công | Trường phi công Bay Việt 10/06/2022

“Hành trình” của một Học viên Phi công kể từ khi bắt đầu thi tuyển cho đến khi chính thức trở thành Phi công của Hãng Hàng không sẽ trải qua những giai đoạn như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu thông tin bên dưới nhé!

https://www.bayviet.com.vn/con-duong-tro-thanh-phi-cong/

Con đường trở thành phi công | Trường phi công Bay Việt Trường đào tạo phi công Bay Việt là công ty con của Vietnam Airlines, đào tạo và cung cấp phi công cho Vietnam Airlines và các Hãng Hàng không.

29/05/2022

👑👑👑 10 Things to Look for in a Flight School
🌼 1. Accreditation
🌼 2. Certification
🌼 3. Visa Programs
🌼 4. Flight Environment
🌼 5. Partnerships
🌼 6. College Degree Programs
🌼 7. Safety
🌼 8. Savings
🌼 9. Veteran Benefits
🌼 10. Payment Terms

✍️✍️✍️ Nhanh tay đăng ký khóa đào tạo phi công trực tiếp tại Mỹ tại 𝐇𝐢𝐥𝐥𝐬𝐛𝐨𝐫𝐨 𝐀𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (𝐇𝐀𝐀) trong tháng 6 và tháng 7 để được hưởng nhiều ưu đãi nhé.
🌎🌎🌎Link Website của trường https://flyhaa.com/why-choose-haa/
☎️☎️☎️ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦: 0904.979.241
📨📨📨 Email: [email protected]
https://flyhaa.com/why-choose-haa/

Why Choose HAA? | HillsboroAeroAcademy Have questions about flight training? Our experienced and friendly educators can help you choose the best option by providing the required information. Check here.

27/05/2022

🔥🔥🔥 Ngành hàng không đang dần hồi phục. Nhu cầu về phi công của các hãng hàng không ngày càng tăng cao.
🤔🤔🤔 Nếu bạn đang có ước mơ chinh phục bầu trời thì còn do dự gì nữa liên hệ 📞📞📞 với chúng tôi ngay để biến ước mơ của bạn thành sự thật.
✍️✍️✍️ Nhanh tay đăng ký khóa đào tạo phi công trực tiếp tại Mỹ tại 𝐇𝐢𝐥𝐥𝐬𝐛𝐨𝐫𝐨 𝐀𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (𝐇𝐀𝐀) trong tháng 6 và tháng 7 để được hưởng nhiều ưu đãi nhé.
🌎🌎🌎Link Website của trường https://flyhaa.com/why-choose-haa/

☎️☎️☎️ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦: 0904.979.241
📨📨📨 Email: [email protected]

https://www.baogiaothong.vn/cac-ong-lon-hang-khong-my-thieu-phi-cong-tram-trong-d553796.html

Why Choose HAA? | HillsboroAeroAcademy Have questions about flight training? Our experienced and friendly educators can help you choose the best option by providing the required information. Check here.

19/05/2022

🇱🇷🇱🇷 𝐇𝐈𝐋𝐋𝐒𝐁𝐎𝐑𝐎 𝐀𝐕𝐈𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘 (𝐇𝐀𝐀) - 𝐔𝐒𝐀 🇱🇷🇱🇷

🎉🎉T̳H̳Ô̳N̳G̳ ̳B̳Á̳O̳ ̳T̳U̳Y̳Ể̳N̳ ̳D̳Ụ̳N̳G̳ ̳H̳Ọ̳C̳ ̳V̳I̳Ê̳N̳ ̳P̳H̳I̳ ̳C̳Ô̳N̳G̳ ̳T̳Ạ̳I̳ ̳V̳I̳Ệ̳T̳ ̳N̳A̳M̳

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
𝐇𝐢𝐥𝐥𝐬𝐛𝐨𝐫𝐨 𝐀𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (𝐇𝐀𝐀) 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑢̣ 𝑠𝑜̛̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑, 𝑂𝑟𝑒𝑔𝑜𝑛, 𝑈𝑆𝐴 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑝ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑦̃.
🤔🤔𝐖𝐇𝐘 ❤️ 𝐇𝐈𝐋𝐋𝐒𝐁𝐎𝐑𝐎 ❤️ 𝐀𝐄𝐑𝐎 ❤️ 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘?

📌1️⃣. HAA được 𝐅𝐀𝐀 và 𝐂𝐀𝐀𝐕 phê chuẩn (hiệu lực tới 30/6/2023).
📌2️⃣. Cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện hiện đại: 03 cơ sở đào tạo với gần 100 tàu bay huấn luyện sẽ rút ngắn thời gian đào tạo cho học viên.
📌3️⃣. Được FAA phê chuẩn Repair Station với Aircraft Maintenance, real-time maintenece tracking đảm bảo huấn luyện an toàn cho học viên
📌4️⃣. Là một trong những trường đầu tiên đạt chứng nhận IS-BAO (International Standard for Business Aircraft Operations).
📌5️⃣. Một trong số rất ít trường tại Mỹ cấp được 𝟎𝟐 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐌𝟏 𝐯𝐚̀ 𝐅𝟏. Với chương trình thị thực Visa F-1 cho phép học viên có thêm tối đa 𝟐͟𝟑͟ ͟𝐭͟𝐡͟𝐚́͟͟𝐧͟𝐠͟ ͟𝐥͟𝐚̀͟͟𝐦͟ ͟𝐯͟𝐢͟𝐞̣̂͟͟͟𝐜͟ ͟𝐭͟𝐚̣͟͟𝐢͟ ͟𝐌͟𝐲̃͟͟ để tích lũy giờ bay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo PCCB.
📌6️⃣. Đạt chứng nhận của ACCSC (Accrediting Commission of Career Schools and Colleges- Ủy ban kiểm định trường học và cao đẳng nghề nghiệp) về chất lượng đào đạo.

📝📝 Nhanh tay đăng ký tham gia buổi 𝑾𝒆𝒃𝒊𝒏𝒂𝒓 lúc 𝟖𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟒/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟐 với trường theo đường Link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mBpQ7bwRd0eoFiw3D22-5mKBGwt9KBJPluWsg7cB45BUQ0VQMVgwT1VZR0VLN05BOFFLQ1VBU0RNQi4u

☎️☎️☎️ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦: 0904.979.241

📨📨📨 Email: [email protected]

🌎🌎🌎Link Website của trường https://flyhaa.com/why-choose-haa/

19/08/2019

Aircraft call signs

Tiếng Anh Hàng Không Aviation English ESCC vẫn đang cung cấp các khóa học tiếng Anh chuyên ngành hàng không nha cả nhà.

Chi tiết các khóa học tham khảo tại: http://escc-aviation.com/english-language-learning

09/07/2019
29/10/2018
Note: Vietnamese version in the first comment below

How students study English in most country around the world?

In most country around the world, students study English in the same way. In class, the teacher presents the vocabulary and teaches grammar. There are textbooks and there is heavy use of text, even to teach listening. Teachers write words and questions on the board or show the words with flashcards. Students sit and listen and do very little communicating in English. They listen, repeat, and try to memorize, but with few repetitions. Or they look at text, read, and try to memorize words and sentences. Then after class, they have reading and writing homework. They study vocabulary lists and try to memorize the words and definitions. Or they read books and answer questions. However, what they don’t get enough is actual language practice. As a result, most students don’t develop their oral skills. They are unable to use English for communication.

Why don’t students develop their oral skills?

Most of their practice is with written word. This traditional approach to language learning is a knowledge-based approach. Students study and memorize, but they don’t get enough practice. And the teacher is the giver of knowledge about English rather than a coach who helps students to practice using the language. Students memorize lists of vocabulary words, but soon forget them. In fact, research indicates that in just a few days up to 80% per cent of what students memorize is forgotten.

10/10/2018Are you dreaming of working in an airline as a flight attendant?
If you are, let’s have a look at the career path you may pursue in the future.

First, you’ll start as a flight attendant. Your primary duty is to ensure the safety and comfort of passengers during an airline flight.
After six months or a year of working hard, you might become a senior crew member. Congratulations! Now you can work on international flights.
You are very hard-working and devoted, therefore you deserve to get the promotion to a purser. Your job involves making reports about the flight, ensuring procedures and protocols are followed and that a general sense of calm prevails.
Finally, the highest rank you can reach is a cabin service director. You will be responsible for the whole cabin.

Follow your big dream!
I know you can achieve it.

17/04/2018

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG CHO TIẾP VIÊN KHÓA 14
🎉🎉Ngày khai giảng 23/04/2018
🗓️🗓️Lịch học: Sáng thứ 2, 4, 6 - từ 8h-11h
📣📣Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 20/04/2018
--------🛫🛫🛫🛫---------
Liên hệ trực tiếp qua Hotline 028 6681 5966
Hoặc đến trực tiếp địa chỉ: 18A Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình (Học viện Hàng không cs2)

Thực hành viết CV và phỏng vấn xin việc 10/04/2018

Bạn là sinh viên sắp ra trường?
Bạn cần phải đi xin việc nhưng lại không biết viết CV bằng Tiếng Anh như thế nào?
Bạn không biết Làm thế nào để viết một CV ấn tượng khi mà bạn không có bất kỳ một kinh nghiệm nghề nghiệp gì?

Global sẽ giúp bạn!

TẠI SAO TÔI PHẢI CHỌN G*E?
=> Hướng dẫn viết CV chuyên nghiệp bằng Tiếng Anh.
=> Được đào tạo bởi những giáo viên có kinh nghiệm tuyển dụng và làm việc với các đối tác nước ngoài nhiều năm.
=>Trả lời phỏng vấn bằng Tiếng Anh một cách tự tin và chuyên nghiệp.
Đăng ký ngay hôm nay nếu bạn thật sự muốn có công việc mà bạn vẫn hằng mong ước !

Thực hành viết CV và phỏng vấn xin việc Với một bản CV thông thường sẽ có 5 phần gồm:  - Thông tin cá nhân: Tên, tuổi, địa chỉ,... -  Giáo dục: Bạn đã học cái gì, ở đâu, trong thời gian bao lâu, bạn đã học được gì, bằng cấp,... -  Mục tiêu: Nêu rõ công việc mà bạn...

Photos from Global Aviation English's post 06/04/2018

👨‍🍳👨‍🍳👩‍🍳👩‍🍳

06/04/2018

A new trick
The conjurer was arranging a new stage trick, and on the day before its introduction he asked his young son to help him.
“When I ask for a boy to come on the stage, you must come at once. But you must not do anything or say anything that will make the audience think that you know me.”
The boy said he understood everything and when the conjurer asked for help, he came forward quickly and was invited on the stage. When he got there, the conjurer said:
“Look at this boy! He has never seen me before, have you, my boy?”
“No, father!” answered the boy.

04/04/2018

24 câu bày tỏ cảm xúc bắt đầu với “I AM”
+++++++++++++++++++++++++++
I am angry: Tôi tức giận lắm
I am happy: Tôi đang vui lắm
I am sad: Tôi buồn quá
I am lonely: Tôi cô đơn quá
I am bored: Tôi chán nản quá đi
I am worried: Tôi đang lo lắng
I am in love: Tôi đang yêu
I am proud: Tôi hãnh diện lắm
I am confused: Tôi đang bối rối lắm
I am pleased: Tôi đang rất khoái chí
I am surprised: Tôi bị ngạc nhiên
I am scared/afraid: Tôi sợ lắm hu hu
I am hopeful: Tôi đang tràn trề hi vọng
I am jealous: Tôi đang ghen / ganh tị
I am ashamed: Tôi thấy hổ thẹn / xấu hổ quá
I am lovesick: Tôi bị thất tình / Tôi đang tương tư
I am in a bad mood: Tôi mang một tâm trạng rất tệ
I am confident: Tôi thấy tự tin lắm
I am depressed: Tôi đang rất buồn phiền
I am shy: Tôi mắc cỡ quá
I am cautious: Tôi thận trọng
I am disappointed: Tôi thất vọng lắm
I am satisfied: Tôi mãn nguyện rồi
I feel silly: Tôi thấy thật ngớ ngẩn

03/04/2018

CỤM TỪ HAY TRONG TIẾNG ANH.
--------------
1. Long time no see: Lâu quá không gặp
2. Make yourself at home: Cứ tự nhiên
3. Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên
4. My pleasure: Hân hạnh
5. More recently,…: gần đây hơn,….
6. Make best use of: tận dụng tối đa
7. Nothing: Không có gì
8. Nothing at all: Không có gì cả
9. No choice: Không có sự lựa chọn
10. No hard feeling: Không giận chứ
11. Not a chance: Chẳng bao giờ
12. Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ
13. No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường
14. No more: Không hơn
15. No more, no less: Không hơn, không kém
16. No kidding?: Không đùa đấy chứ ?
17. Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
18. None of your business: Không phải chuyện của anh

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🇱🇷🇱🇷 𝐇𝐈𝐋𝐋𝐒𝐁𝐎𝐑𝐎 𝐀𝐕𝐈𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘 (𝐇𝐀𝐀) - 𝐔𝐒𝐀 🇱🇷🇱🇷🎉🎉T̳H̳Ô̳N̳G̳ ̳B̳Á̳O̳ ̳T̳U̳Y̳Ể̳N̳ ̳D̳Ụ̳N̳G̳ ̳H̳Ọ̳C̳ ̳V̳I̳Ê̳N̳ ̳P̳H̳I̳ ̳C̳...

Location

Category

Telephone

Website

Address


Lầu 12/Tòa Nhà Hải Âu/39B Trường Sơn, P4, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:30 - 17:00
Saturday 09:00 - 13:00
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của EVOL Edu - một đơn vị thành viên đầy tự hào trực thuộc EVOL GROUP

Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cù

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế
42 Mạc Đĩnh Chi
Ho Chi Minh City, 700000

Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! là một hành trình đột phá trong học tập và cuộc sống, dành cho học sinh t

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Ch
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học bổng du học, việc làm và định cư tại nước ngoài như Đài Loan, Úc, Canada, Mỹ,...

EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
HM Town Building, Floor 14, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập năm 1965, EF là tổ chức giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới. EF cung cấp các chương trình Du

Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
Room 112, 1st Fl. , HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần Street, Ward 6, Dist
Ho Chi Minh City, 600

Solvay Brussels School is a faculty of the Université Libre de Bruxelles http://www.solvay-mba.edu.v

Mang Du Hoc Mang Du Hoc
Ho Chi Minh City, 848

Cồng thông tin du học toàn diện cho các bạn muốn đi du học. Liên hệ: [email protected]

Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
180 Nguyễn Công Trứ
Ho Chi Minh City

A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pu

Ngoại Khóa Kỹ Năng Ngoại Khóa Kỹ Năng
Số 1, Đường Số 3, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức các chương trình hu?

Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ 2021 - Đoàn Trường THPT Võ Văn Kiệt Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ 2021 - Đoàn Trường THPT Võ Văn Kiệt
629 Bến Bình Đông Phường 13 Quận 8
Ho Chi Minh City, 079

Y Dược Học Thường Thức Y Dược Học Thường Thức
Ho Chi Minh City, 700000

Multidiscipline: education, technology, and health

E - SPRIG E - SPRIG
Ho Chi Minh City

Là fanpage chính thức chính thức của Đội hình Màu Tri Thức - Xuân Tình Nguyện Khoa Giáo dục