Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong

Trung tâm Toán, Anh Văn dành cho khối 6-7-8-9
Cam kết giúp học sinh tiến bộ và thậ

Operating as usual

05/10/2020

✨𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐨̛́𝐢 ✨

🔹 Môn Toán - Anh Văn khối 6-7-8-9
🔹 Khai giảng ngày 05/10/2020

• Đặc biệt : 1 kèm 1 trong tuần đầu tiên để kiểm tra năng lực của học sinh sau đó mới xếp lớp cho phù hợp.
• Lớp học không quá 10 học sinh để đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất cho từng em.
• Giảng dạy bám sát theo giáo trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
• Cam kết giúp học sinh tiến bộ và thật sự hiểu bài học. Nếu năng lực học tập không cải thiện Trung Tâm sẽ hoàn trả đủ học phí cho phụ huynh.

• Học phí chỉ 𝟰𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗻𝗱 / 𝟭 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴
• Đăng kí 2 môn được giảm 20% học phí cho môn học thứ 2

Lịch học tháng 10 môn Toán :
- Khối 6 : Thứ 3-5 ( 17h30-19h )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 19h15-20h45 )
- Khối 8 : Thứ 7- CN ( 15h30-17h )
- Khối 9 : Thứ 7- CN ( 17h30-19h )

Lịch học tháng 10 môn Anh :
- Khối 6 : Thứ 7-CN ( 9h-10h30 )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 17h30-19h )
- Khối 8 : Thứ 3-5 ( 17h30-19h )
- Khối 9 : Thứ 7-CN ( 17h30-19h )

----------------------------------------------
🔹𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̣𝐲 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐂𝐨𝐧 𝐎𝐧𝐠🔹
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟓𝟑𝟓/𝟑𝟐 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐅.𝟏𝟔 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀ )
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐: 𝟏𝟐𝟑𝟎 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟖 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( 𝐥𝐚̂̀𝐮 𝟐 )
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟔𝟒𝟕𝟑𝟎𝟓𝟏𝟓 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐮𝐲̀)

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 09/09/2020

Cấu trúc câu cảm thán, so sánh nhất , so sánh hơn , so sánh bằng.

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 03/09/2020

Toán lớp 6 Bài 1
Tập Hợp - Phân Tử Của Tập Hợp

31/08/2020

✨ 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚̆𝐦 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐨̛́𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟎𝟐𝟏 ✨

🔹 Môn Toán - Anh Văn khối 6-7-8-9
🔹 Khai giảng ngày 01/09/2020

• Đặc biệt : 1 kèm 1 trong tuần đầu tiên để kiểm tra năng lực của học sinh sau đó mới xếp lớp cho phù hợp.
• Lớp học không quá 10 học sinh để đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất cho từng em.
• Giảng dạy bám sát theo giáo trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
• Cam kết giúp học sinh tiến bộ và thật sự hiểu bài học. Nếu năng lực học tập không cải thiện Trung Tâm sẽ hoàn trả đủ học phí cho phụ huynh.

• Học phí chỉ 𝟰𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗻𝗱 / 𝟭 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴
• Đăng kí 2 môn được giảm 20% học phí cho môn học thứ 2

Lịch học tháng 9 môn Toán :
- Khối 6 : Thứ 3-5 ( 17h30-19h )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 19h15-20h45 )
- Khối 8 : Thứ 2-4 ( 17h30-19h )
- Khối 9 : Thứ 2-4 ( 19h15-20h45 )

Lịch học tháng 9 môn Anh :
- Khối 6 : Thứ 3-5 ( 19h15-20h45 )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 17h30-19h )
- Khối 8 : Thứ 2-4 ( 19h15-20h45 )
- Khối 9 : Thứ 2-4 ( 17h30-19h )

----------------------------------------------
🔹𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̣𝐲 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐂𝐨𝐧 𝐎𝐧𝐠🔹
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟓𝟑𝟓/𝟑𝟐 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐅.𝟏𝟔 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀ )
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐: 𝟏𝟐𝟑𝟎 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟖 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( 𝐥𝐚̂̀𝐮 𝟐 )
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟔𝟒𝟕𝟑𝟎𝟓𝟏𝟓 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐮𝐲̀)

31/08/2020

Ngày mai tựu trường rồi nên hôm nay mình cùng nhau ôn lại một chút kiến thức nhé ❤️
Ôn tập Thì Hiện Tại Đơn ( Simple Present Tense ) cùng Trung Tâm Con Ong nhé các bạn ❤️

20/08/2020

✨ 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚̆𝐦 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐨̛́𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟎𝟐𝟏 ✨

🔹 Môn Toán - Anh Văn khối 6-7-8-9
🔹 Khai giảng ngày 01/09/2020

• Đặc biệt : 1 kèm 1 trong tuần đầu tiên để kiểm tra năng lực của học sinh sau đó mới xếp lớp cho phù hợp.
• Lớp học không quá 10 học sinh để đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất cho từng em.
• Giảng dạy bám sát theo giáo trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
• Cam kết giúp học sinh tiến bộ và thật sự hiểu bài học. Nếu năng lực học tập không cải thiện Trung Tâm sẽ hoàn trả đủ học phí cho phụ huynh.

• Học phí chỉ 𝟰𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗻𝗱 / 𝟭 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴
• Đăng kí 2 môn được giảm 20% học phí cho môn học thứ 2

Lịch học tháng 9 môn Toán :
- Khối 6 : Thứ 3-5 ( 17h30-19h )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 19h15-20h45 )
- Khối 8 : Thứ 2-4 ( 17h30-19h )
- Khối 9 : Thứ 2-4 ( 19h15-20h45 )

Lịch học tháng 9 môn Anh :
- Khối 6 : Thứ 3-5 ( 19h15-20h45 )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 17h30-19h )
- Khối 8 : Thứ 2-4 ( 19h15-20h45 )
- Khối 9 : Thứ 2-4 ( 17h30-19h )

----------------------------------------------
🔹𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̣𝐲 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐂𝐨𝐧 𝐎𝐧𝐠🔹
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟓𝟑𝟓/𝟑𝟐 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐅.𝟏𝟔 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀ )
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐: 𝟏𝟐𝟑𝟎 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟖 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( 𝐥𝐚̂̀𝐮 𝟐 )
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟔𝟒𝟕𝟑𝟎𝟓𝟏𝟓 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐮𝐲̀)

16/08/2020

5 minutes learning with BEE

14/08/2020

Trung Tâm Con Ong đã có mặt ở tuyến đường Quang Trung rồi nè 🥰
Địa chỉ : 1230 Quang Trung F8 Gò Vấp ( lầu 2 )
Khai giảng : 01/09/2020
Quý phụ huynh đăng kí số hotline : 096 473 0515 nhé 🥰

13/08/2020

5 phút học tiếng anh mỗi ngày cùng

12/08/2020

Mọi người bắt đầu học tiếng anh kể cả các bé thường rất hay nhầm bảng này.
Cùng ôn lại với nào ❤❤❤❤

11/08/2020

Cách tính nhanh phép nhân 9
Cùng thử nào 🤗🤗🤗🤗🤗🤗


Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 11/08/2020

Điểm chuẩn các trường THPT năm 2020

09/08/2020

"Dedicate" , "smart", " fun" 😆😆😆😆

08/08/2020

Chúc các em có một kỳ thi tốt đẹp và thành công nhé ❤️

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 07/08/2020

Cách phân biệt các giữa Sometime-sometimes, good-goods, beside-besides, saving-savings
Mời mọi người tham khảo 🤗🤗🤗🤗🤗

03/08/2020

Cùng ôn lại thì Hiện Tại Đơn ( Present Simple ) để không bị quên bài các em nhé.

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 30/07/2020

Bài tập Ôn Tập Hình Học lớp 7
Dành cho học sinh lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 30/07/2020

Các em nhỏ lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8 ơi !!!
Các em đã đi chơi được nhiều chưa nè ??? 😉
Nếu đã chơi vui đủ rồi thì chúng ta cùng ôn tập kiến thức để không bị quên lãng nhé 🥰
Cùng Con Ong ôn tập kiến thức về Toán Đại Sô 7 nhé 🥰🥰🥰

28/07/2020

✨ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐞̀ ✨

🔹 Môn Toán - Anh Văn khối 6-7-8-9
🔹 Khai giảng ngày 01/08/2020

• Học phí chỉ 𝟰𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗻𝗱 / 𝟭 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴
• Đăng kí 2 môn được giảm 50% học phí cho môn học thứ 2

Lịch học tháng 8 môn Toán :
- Khối 6 : Thứ 3-5 ( 16h30-18h )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 18h15-19h45 )
- Khối 8 : Thứ 2-4 ( 16h30-18h )
- Khối 9 : Thứ 2-4 ( 18h15-19h45 )

Lịch học tháng 8 môn Anh :
- Khối 6 : Thứ 3-5 ( 18h15-19h45 )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 16h30-18h )
- Khối 8 : Thứ 2-4 ( 18h15-19h45 )
- Khối 9 : Thứ 2-4 ( 16h30-18h )

----------------------------------------------
🔹𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̣𝐲 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐂𝐨𝐧 𝐎𝐧𝐠🔹
- Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝟓𝟑𝟓/𝟑𝟐 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐅.𝟏𝟔 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀ )
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟔𝟒𝟕𝟑𝟎𝟓𝟏𝟓 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐮𝐲̀) - 𝟎𝟗𝟎𝟖𝟔𝟓𝟐𝟗𝟎𝟔 (𝐌𝐫 𝐍𝐡𝐚̃)

28/07/2020

Hãy lạc quan lên nhé !
Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch một lần nữa ❤️

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 21/07/2020

Các em hãy cùng Con Ong ôn lại một số kiến thức môn toán lớp 6 nhé👩‍🏫👨‍🏫

20/07/2020

✨ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐞̀ ✨

🔹 Môn Toán - Anh Văn khối 6-7-8-9
🔹 Khai giảng ngày 01/08/2020

• Học phí chỉ 𝟰𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗻𝗱 / 𝟭 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴
• Đăng kí 2 môn được giảm 50% học phí cho môn học thứ 2

Lịch học tháng 8 môn Toán :
- Khối 6 : Thứ 3-5 ( 16h30-18h )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 18h15-19h45 )
- Khối 8 : Thứ 2-4 ( 16h30-18h )
- Khối 9 : Thứ 2-4 ( 18h15-19h45 )

Lịch học tháng 8 môn Anh :
- Khối 6 : Thứ 3-5 ( 18h15-19h45 )
- Khối 7 : Thứ 3-5 ( 16h30-18h )
- Khối 8 : Thứ 2-4 ( 18h15-19h45 )
- Khối 9 : Thứ 2-4 ( 16h30-18h )

----------------------------------------------
🔹𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̣𝐲 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐂𝐨𝐧 𝐎𝐧𝐠🔹
- Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝟓𝟑𝟓/𝟑𝟐 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐅.𝟏𝟔 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀ )
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟔𝟒𝟕𝟑𝟎𝟓𝟏𝟓 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐮𝐲̀) - 𝟎𝟗𝟎𝟖𝟔𝟓𝟐𝟗𝟎𝟔 (𝐌𝐫 𝐍𝐡𝐚̃)

17/07/2020

cre:30 phút học tiếng Anh mỗi ngày

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 17/07/2020

Đáp án và đề thi môn Anh khối lớp 9 năm nay. Nhận định đây là đề thi có sự phân hóa cao, khó đuợc điểm 10 tuyệt đối. Đa phần học sinh sẽ đuợc từ 7-9đ

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 17/07/2020

Đáp án môn Toán Tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2020-2021

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 17/07/2020

Đề Toán Tuyển Sinh Lớp 10 TPHCM năm 2020-2021

14/07/2020

CÙNG HỌC THÊM VÀO BUỔI TỐI NÀO !!!!
Chủ đề hôm nay: CLASSROOM OBJECTS 🖍✏️✂️📎📕📒🏫🏫
------------------------------------------------------
Nhân dịp khai trương 𝑪O𝑵 𝑶N𝑮 có nhiều ưu đãi hấp dẫn
📌 Học 1 môn , tặng 1 môn
📌 Đăng ký Toán/ Lý/ Hóa tặng ngay môn Anh
📌 Học 2 môn chỉ 450.000/tháng
------------------------------------------------------
🔹𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̣𝐲 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐂𝐨𝐧 𝐎𝐧𝐠🔹
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟐𝟓 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐨̂́ 𝟒 𝐅.𝟏𝟏 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐 : 𝟓𝟑𝟓/𝟑𝟐 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐅.𝟏𝟔 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀ )
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟔𝟒𝟕𝟑𝟎𝟓𝟏𝟓 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐮𝐲̀) - 𝟎𝟗𝟎𝟖𝟔𝟓𝟐𝟗𝟎𝟔 (𝐌𝐫 𝐍𝐡𝐚̃)

14/07/2020

Hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Bảo Ni học Vật Lý lớp 7 nhé 🥰

13/07/2020

5 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TRUNG TÂM CHO CON YÊU
👉 Giáo viên giỏi
👉 Cách truyền đạt đơn giản - dễ hiểu - dễ nhớ
👉 Đạo đức tốt
👉 Có khả năng đánh giá năng lực của học sinh
👉Tạo tính tự lập cho các em
Và Trung Tâm Dạy Thêm không những có đầy đủ các tiêu chí trên mà còn đáp ứng thêm các nhu cầu khác
👍 Cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt
👍 Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp
👍Học phí tương đối thấp

ĐẶC BIỆT TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CÓ NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN TẶNG CHO CÁC BÉ

❣️ 𝐇𝐎̣𝐂 𝟏 𝐌𝐎̂𝐍 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐌𝐎̂𝐍 ❣️
🔹 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐦𝐨̂𝐧 𝐓𝐨𝐚́𝐧 / 𝐋𝐲́ / 𝐇𝐨𝐚́ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐨̂𝐧 𝐀𝐧𝐡 🔹
Học phí cho cả 2 môn chỉ 𝟰𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗻𝗱 / 𝟭 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 😲😲😲
👉 Còn chần chừ gì mà không đăng ký để nhận ưu đãi cho các bé 🤗🤗🤗
----------------------------------------
🔹𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̣𝐲 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐂𝐨𝐧 𝐎𝐧𝐠🔹
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟐𝟓 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐨̂́ 𝟒 𝐅.𝟏𝟏 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐 : 𝟓𝟑𝟓/𝟑𝟐 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐅.𝟏𝟔 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀ )
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟔𝟒𝟕𝟑𝟎𝟓𝟏𝟓 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐮𝐲̀) - 𝟎𝟗𝟎𝟖𝟔𝟓𝟐𝟗𝟎𝟔 (𝐌𝐫 𝐍𝐡𝐚̃)

13/07/2020

CÙNG #𝑪𝑶𝑵 𝑶𝑵𝑮 LUYỆN THÊM TỪ VỰNG BUỔI TỐI NÀO 🤗🤗
👉👉 Chủ đề: F R U I T 🍏🍎🍐🍒🥑🍓
------------------------------------------------------
Nhân dịp khai trương 𝑪O𝑵 𝑶N𝑮 có nhiều ưu đãi hấp dẫn
📌 Học 1 môn , tặng 1 môn
📌 Đăng ký Toán/ Lý/ Hóa tặng ngay môn Anh
📌 Học 2 môn chỉ 450.000/tháng
------------------------------------------------------
🔹𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̣𝐲 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐂𝐨𝐧 𝐎𝐧𝐠🔹
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟐𝟓 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐨̂́ 𝟒 𝐅.𝟏𝟏 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩
- 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐 : 𝟓𝟑𝟓/𝟑𝟐 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐅.𝟏𝟔 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀ )
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟔𝟒𝟕𝟑𝟎𝟓𝟏𝟓 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐮𝐲̀) - 𝟎𝟗𝟎𝟖𝟔𝟓𝟐𝟗𝟎𝟔 (𝐌𝐫 𝐍𝐡𝐚̃)

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 11/07/2020

Đề cương Anh Văn dành tặng cho các bạn học sinh lớp 9 🥰
Cùng luyện tập để sẵn sàng trong kì thi sắp tới nhé 😉

10/07/2020

🐝 𝘾𝙤𝙣 𝙊𝙣𝙜 sắp khai giảng lớp học chào hè rồi nè, học phí siêu hấp dẫn luôn 🥰🥰

❣ Nhân dịp khai giảng , 𝘾𝙤𝙣 𝙊𝙣𝙜 còn có ưu đãi vô cùng đặc biệt cho các bạn nhỏ 🎁
* GIẢM 𝟐𝟎% học phí tháng đầu tiên , 8 buổi học chỉ với giá 370.000vnd ❤️
* GIẢM thêm 5% học phí 2 tháng tiếp theo nếu thanh toán 3 tháng/1 lần.
* Chương trình áp dụng cho các bạn nhỏ đăng kí từ ngày 10/07 - 01/08/2020 🌹

🌟 Đến với 𝘾𝙤𝙣 𝙊𝙣𝙜 , các bạn nhỏ sẽ có những giây phút thật vui tươi và bổ ích bên cạnh các bạn cùng trang lứa. 👯‍♂️
Với đội ngũ giáo viên vô cùng thật thiện, 𝘾𝙤𝙣 𝙊𝙣𝙜 nói KHÔNG với những giờ học nhàm chán.😉

----------------------------------------------
🔹𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̣𝐲 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐂𝐨𝐧 𝐎𝐧𝐠🔹
- 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 : 𝟓𝟑𝟓/𝟑𝟐 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐅.𝟏𝟔 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 ( Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀ )
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟔𝟒𝟕𝟑𝟎𝟓𝟏𝟓 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐮𝐲̀)

10/07/2020

Hôm nay chúng ta sẽ cùng Ms Bảo Trân học Tiếng Anh về chủ đề Air Transportation ( phương tiện vận tải trên không ) nhé 😉
Các bạn nhỏ chắc chắn sẽ rất hứng thú với chủ đề hôm nay lắm đây 😝

08/07/2020

Tiếp tục với chủ đề Classroom Objects cùng Ms Bảo Trân nhé các bạn ❤️

Photos from Trung Tâm Dạy Thêm Con Ong's post 08/07/2020

Bộ đề Toán cho các bé lớp 6. Qúy phụ huynh kham khảo nhé 🥰

07/07/2020

Chúng ta cùng học Vật Lý lớp 6 với cô Bảo Ni nhé🥰
Đội ngũ giáo viên Con Ong ai cũng giàu năng lượng và nhiệt huyết hết trơn 😉
Đến với Con Ong mỗi ngày đến lớp là một niềm vui ❤️

Videos (show all)

Ngày mai tựu trường rồi nên hôm nay mình cùng nhau ôn lại một chút kiến thức nhé ❤️ Ôn tập Thì Hiện Tại Đơn ( Simple Pre...
✨ 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚̆𝐦 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐨̛́𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟎 -  𝟐𝟎𝟐𝟏 ✨🔹 Môn Toán - Anh Văn khối 6-7-8-9 🔹 Khai giảng ngày 01/09/2020 • Đặc biệt : ...
Chúc các em có một kỳ thi tốt đẹp và thành công nhé ❤️
Cùng ôn lại thì Hiện Tại Đơn ( Present Simple ) để không bị quên bài các em nhé.
✨ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐞̀ ✨🔹 Môn Toán - Anh Văn khối 6-7-8-9 🔹 Khai giảng ngày 01/08/2020 • Học phí chỉ 𝟰𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗻𝗱 / 𝟭 𝘁𝗵...
✨ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐞̀ ✨🔹 Môn Toán - Anh Văn khối 6-7-8-9 🔹 Khai giảng ngày 01/08/2020 • Học phí chỉ 𝟰𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗻𝗱 / 𝟭 𝘁𝗵...
Hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Bảo Ni học Vật Lý lớp 7 nhé 🥰
🐝 𝘾𝙤𝙣 𝙊𝙣𝙜  sắp khai giảng lớp học chào hè rồi nè, học phí siêu hấp dẫn luôn 🥰🥰❣ Nhân dịp khai giảng , 𝘾𝙤𝙣 𝙊𝙣𝙜  còn có ưu...
Hôm nay chúng ta sẽ cùng Ms Bảo Trân học Tiếng Anh về chủ đề Air Transportation ( phương tiện vận tải trên không ) nhé 😉...
Tiếp tục với chủ đề Classroom Objects cùng Ms Bảo Trân nhé các bạn ❤️
✨ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐞̀ ✨❣️ 𝐇𝐎̣𝐂 𝟏 𝐌𝐎̂𝐍 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐌𝐎̂𝐍 ❣️- Nhân dịp khai trương Con Ong có chương trình ưu đãi cực kì hấp...
Chúng ta cùng học Vật Lý lớp 6 với cô Bảo Ni nhé🥰 Đội ngũ giáo viên Con Ong ai cũng giàu năng lượng và nhiệt huyết hết t...

Location

Telephone

Website

Address


535/32 Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp
Ho Chi Minh City
70000

Other Middle Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Trường THCS Lê Quý Đôn Trường THCS Lê Quý Đôn
2 Lê Qúy Đôn, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Đây ngôi nhà chung của tất cả học sinh đã và đang và sẽ theo học tại ngôi tr

Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD
Ho Chi Minh City

Hỗ trợ cung ứng lao động và học tập sang thị trường Nhật Bản.

IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu
926B Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8
Ho Chi Minh City

IELTS Fighter- Tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.

Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1 Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1
71 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Ho Chi Minh City

Chi đoàn Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - Quận 1

Luyện chữ đẹp Thủ Đức Luyện chữ đẹp Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Chuyên luyện chữ đẹp và dạy vẽ tranh

Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Gia sư LÊ QUÝ ĐÔN cung cấp dịch vụ Gia sư chất lượng cao - Luyện thi Đại học

Trường THCS Trần Phú - Quận 12 Trường THCS Trần Phú - Quận 12
157 Đường TTN 08 Khu Phố 6/phường Tân Thới Nhất/Q. 12
Ho Chi Minh City, HTTPS://GOO.GL/MAPS/PZANJNYSALDYWBYB9

Trường Thcs Trần Phú được thành lập ngày 1/8/2019

Chi Đoàn Trường THCS Vĩnh Lộc A Chi Đoàn Trường THCS Vĩnh Lộc A
F7/31 ấp 6, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
Ho Chi Minh City

15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc 15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc
Ho Chi Minh City

"PRACTICE MAKES PERFECT" - Try to learn about 10 new words per day/ Cố gắng học khoảng 10 t?

Hành Taiwan Hành Taiwan
17/25 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City

Mình tên là Hành, mình là giáo viên Đài Loan dạy tiếng Trung ở ĐH.Mở TP.HCM.

Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David
Minh Phụng, P9, Q11 HCM
Ho Chi Minh City, 72614

Với hơn 8 năm kinh nghiệm của thầy David tại VN. Hãy đến với thầy để cải th

IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa
Số 72/Đường Số 6/Khu Phố 2/Phường Linh Trung/Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Với những khó khăn mà TƯ đã trãi qua Tư tự tin giúp bạn học TIẾNG ANH trở nê