Huấn luyện an toàn lao động

Chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ : Văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng, kế

Operating as usual

Chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44 21/04/2020

Đ𝗮̀𝗼 𝘁𝗮̣𝗼 𝗮𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗹𝗮𝗼 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 – 𝗵𝘂𝗮̂́𝗻 𝗹𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗔𝗧𝗩𝗦𝗟Đ | 𝗟𝗵 𝟬𝟵𝟯𝟴 𝟴𝟱 𝟱𝟯 𝟱𝟮
💦Huấn luyện nhóm 1 – Huấn luyện nhóm 2
💦Huấn luyện nhóm 3 – Huấn luyện nhóm 4
💦Huấn luyện nhóm 5 – Huấn luyện nhóm 6
______________________________
❎Chứng chỉ, chứng nhận
Học viên tham gia khóa học thông qua sát hạch, kiểm tra sẽ được cấp:
💥Chứng nhận an toàn lao động với nhóm 1, 2, 5, 6 (thời hạn 2 năm);
💥Thẻ an toàn với nhóm 3 (thời hạn 2 năm);
💥Ngoài ra, nhóm 5 sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (thời hạn 5 năm);
💥Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.
______________________________
𝗡𝗛𝗔̣̂𝗡 𝗛𝗢̛̣𝗣 Đ𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗔̀𝗢 𝗧𝗔̣𝗢 𝗔𝗡 𝗧𝗢𝗔̀𝗡 𝗟𝗔𝗢 Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗖𝗔́𝗖 Đ𝗢̛𝗡 𝗩𝗜̣ 𝗧𝗥𝗘̂𝗡 𝗧𝗢𝗔̀𝗡 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖
______________________________
☎️& Zalo: 033 833 4545 ☎️& Zalo:0938 85 53 52
📩 [email protected]
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Nhắn tin theo cú pháp: HỌC ATLĐ gửi 0938 85 53 52

https://daotaonghiepvu.net/dao-tao-cap-chung-chi-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-theo-nghi-dinh-44-2016-nd_cp/

Chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44 Chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ_CP. Chứng chỉ là điều kiện bắt buộc cho các doanh nghiệp, công ty,...

13/12/2019

#𝗞𝗛𝗢́𝗔_𝗛𝗢̣𝗖-𝗤𝗨𝗔̉𝗡_𝗟𝗬́_𝗧𝗢̀𝗔_𝗡𝗛𝗔̀
𝐀𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 ?
🍀 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐵𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑎́𝑚 Đ𝑜̂́𝑐 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀.
🍀 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎𝑛 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀.
🍀 𝐶𝑎́𝑐 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀
🍀 Đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑒̉, 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑋𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ
➡𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́:𝟑.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ
➡𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠. 𝐂𝐨́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧.
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟑𝟑.𝟖𝟑𝟑.𝟒𝟓.𝟒𝟓 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
-------------------

13/12/2019

#𝐊𝐇𝐎́𝐀_𝐇𝐎̣𝐂_𝐐𝐔𝐀̉𝐍_𝐋𝐘́_𝐕𝐀̣̂𝐍_𝐇𝐀̀𝐍𝐇_𝐍𝐇𝐀̀_𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆_𝐂𝐔̛
➡ Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠:
– 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐵𝐺Đ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛, 𝑏𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ & 𝑏𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛
– 𝑇𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑜̂̉ 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡, 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎́𝑦, 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑎́𝑦; 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔; 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑎 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛
– 𝐶𝑎́𝑐 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜, 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛, 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑢̣ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛,…
➡ 𝗡𝗼̣̂𝗶 𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗵𝗼̣𝗰:
- 𝐵𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉; 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑎𝑖, 𝑑𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛.
- 𝐵𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 1: 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑢̣ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 2: 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜́ – 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 3: 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 4: 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦, 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 5: 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡ℎ𝑎̉𝑖
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 6: 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑟𝑢̉𝑖 𝑟𝑜, 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 7: 𝐾ℎ𝑎̉𝑜 𝑠𝑎́𝑡 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝐻𝑁, 𝐻𝐶𝑀 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐
➡𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́: 𝟐.𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ
➡𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠. 𝐂𝐨́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧.
➡𝗖𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉: 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎̣𝑡 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜́𝑎 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛, 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑢̣ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑜̣̂ 𝑋𝑎̂𝑦 𝐷𝑢̛̣𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐.
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟑𝟑.𝟖𝟑𝟑.𝟒𝟓.𝟒𝟓 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
-------------------

12/12/2019

👉👉👉ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

👉👉Các lĩnh vực hoạt động cần có chứng chỉ năng lực xây dựng: (Theo nghị định 100/2018 của chính phủ)

🍂 Khảo sát xây dựng gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.
🍂 Lập quy hoạch xây dựng.
🍂Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng.
🍂 Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.
🍂 Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
🍂 Thi công xây dựng công trình.
🍂 Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.
🍂 Kiểm định xây dựng.
🍂 Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.
-------------------------------------
👉👉Địa chỉ:
✔️122/12E Tạ Uyên, P.4, Q.11
✔️10B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Tân Phú
✔️105 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
✔️Tại Bình Dương: 80 đường GS1 P.Đông Hòa TX.Dĩ An, Bình Dương
✔️Nguyễn Lương Bằng, Đà Lạt
✔️Tại Đồng Nai: TP Biên Hòa_Đồng Nai.

➡️➡️➡️➡️Mọi chi tiết vui lòng liên hệ, hỗ trợ 24/7:
☎️/zalo: 033.833.45.45-0938.85.53.52

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng 06/06/2018

Khai giảng khóa học
.
➡️➡️➡️MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng Nghiệp vụ văn thư lưu trữ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới và các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ.

16/03/2018

Tiết thi giáo viên giỏi vòng chung kháo - Trường MN Cần Kiệm

19/01/2018

Luật ăn toàn lao động cần chú ý

12/12/2017

An toàn vệ sinh lao động vấn đề cần quan tâm

11/12/2017

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
5. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động
II. THỜI GIAN HUẤN LUYỆN
Thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu được quy định như sau:
1. Nhóm 1, nhóm 4: 16 giờ
2. Nhóm 2: 48 giờ
3. Nhóm 3: 24 giờ
4. Nhóm 5: 56 giờ
5. Nhóm 6: 4 giờ
III. CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN
1. Nhóm 1: Sau khi được huấn luyện, học viên được cấp chứng nhận an toàn lao động, có giá trị 2 năm
2. Nhóm 2, 5, 6: Sau khi được huấn luyện, học viên được cấp chứng chỉ an toàn lao động, có giá trị 5 năm
3. Nhóm 3: Sau khi được huấn luyện, học viên được cấp thẻ an toàn, có giá trị 2 năm
4. Nhóm 4: Sau khi được huấn luyện, học viên được cấp sổ theo dõi, có giá trị 1 năm
IV. HỌC PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỒ SƠ NHẬP HỌC
2.1 Học phí:
- Đối với học viên lẻ: 800.000đ/ học viên
- Đối với đơn vị: Liên hệ để có bảng báo giá tùy theo đối tượng và số lượng từng nhóm.
2.2 Thời gian:
+ Khóa tối: 2-4-6 hoặc 3-5-7
+ Khóa chủ nhật
2. 3 Địa điểm học:
Cơ sở 1: Số 546 Lê Hồng Phong – P.10 – Quận 10 – Tp HCM
Cơ sở 2: Số 10B Lưu Chí Hiếu, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, Tp HCM
Cơ sở 3: Số 105 Lê Sát, P Hòa Cường Nam, Q Hải Châu, Đà Nẵng
Hoặc tại Đơn vị có nhu cầu
2.4 Hồ sơ:
+ 02 Ảnh 3x4.
+ 01 CMND photo.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu học an toàn lao động vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ VIỆT
🏫 Đăng ký học tại:
🐥Cơ sở 1 : Số 546 Đường Lê Hồng Phong F10 Quận 10
🐥Cơ sở 2 : Số 10B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh,Q.Tân Phú
Hotlien: 0938 85 53 52 -0961 06 43 45.

04/10/2017
Timeline photos 19/07/2015

TỔNG KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP HCM. HỒ SƠ NỘP TRƯỚC NGÀY 10/08/2015. VUI LÒNG LH: 0913 33 92 88 ĐỂ MUA HỒ SƠ VÀ TƯ VẤN CỤ THỂ. HOẶC TRUY CẬP TẠI:http://daotaonghiepvu.net/

Tuyển nhân viên văn phòng 17/07/2015

TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI TP HCM - LƯƠNG THƯỞNG HẤP DẪN

Tuyển nhân viên văn phòng Tư vấn và tuyển sinh các ngành đào tạo của công ty và các công việc chung trong văn phòng.Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến. Công việc ổn định làm lâu dài.

Timeline photos 15/07/2015

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7/2015 TẠI TP HCM

Chứng chỉ cô nuôi dạy trẻ 15/07/2015

Giảm học phí khi đăng kí lớp bảo mẫu, cấp dưỡng, cô nuôi dạy trẻ tháng 7/2015 tại TP HCM. Vui lòng LH trực tiếp để biết thông tin chi tiết.

Chứng chỉ cô nuôi dạy trẻ Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề trình độ Sơ cấp của Trường CĐ SP TW TP HCM theo QĐ của Tổng Cục dạy nghề.

chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch 14/07/2015

Khai giảng lớp hướng dẫn viên du lịch tại TP HCM. chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp.

chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch Khai giảng lớp hướng dẫn viên du lịch,chứng chỉ do Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP HCM cấp.

Chứng chỉ văn thư lưu tữ 14/07/2015

KHAI GIẢNG LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ 27/07/2015 TẠI QUẬN 10, TP HCM. CHỨNG CHỈ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XH&NV CẤP. LH: 0913 33 92 88 để biết thông tin chi tiết

Chứng chỉ văn thư lưu tữ Sau hi kết thúc khóa học văn thư lưu trữ, học viên đạt yêu sẽ được cấp chứng chỉ của Trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn TP HCM.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Luật ăn toàn lao động cần chú ý
An toàn vệ sinh lao động vấn đề cần quan tâm

Location

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003 A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003
235 Nguyen Van Cu Street , Dist . 5
Ho Chi Minh City, N.

Hey folks, this page was created for you, members & friends of A6 LHP 2000 - 2003. No rule, no censo

Executive MBA - MCI Executive MBA - MCI
Phòng 401, Tòa Nhà A4 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

MBA-MCI® là một trong những chương trình MBA tiên phong trên thế giới đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tư vấn Quản lý và khởi nghiệp

AISVN - American International School Vietnam AISVN - American International School Vietnam
220 Nguyen Van Tao Street, Nha Be District
Ho Chi Minh City, 700000

Innovative International Education; Vietnamese Values.

Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến
CS1 : Số 132 Cộng Hòa, P4, Q Tân Bình; CS3A&B : Số T15 Mai Lão Bạng, P13, Q Tân Bình; CS4 :327 QL 13, Khu Phố 5, QL13, P Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 084

Nơi kết nối tất cả các anh hùng hào kiệt của trường Phổ thông trung học Dân

VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science
227 Nguyen Van Cu Dist. 5
Ho Chi Minh City, 70000

APCS - Advanced Program in Computer Science, one of ten most remarkable educational events in 2005.

Information Technology - HCMUS Information Technology - HCMUS
227 Nguyen Van Cu, District 5
Ho Chi Minh City, 70000

Trang Facebook chính thức của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. Cập nhật thường xuy

Business Administration Club - BAC FTU2 Business Administration Club - BAC FTU2
15 D5, Ward 25, Bình Thạnh District, HCMC
Ho Chi Minh City, 70000

CLB Quản trị kinh doanh là môi trường phát triển tiềm năng lãnh đạo ở mỗi thành viên nói riêng và của sinh viên nói chung - SHARPEN YOUR LEADING STYLE.

Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre
236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage Thông tin tuyển sinh của Khoa Tài nguyên nước - Trường Đại học Tài nguy?

Doanh Nghiệp 3 Gốc Doanh Nghiệp 3 Gốc
299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15
Ho Chi Minh City, 700000

Doanh Nghiệp 3 Gốc

Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh
46 Đường Số 8, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí
Ho Chi Minh City

Cờ Vua Sài Gòn chuyên nghiên cứu và ứng dụng chương trình đào tạo cờ vua nhằm khai thác sức mạnh ..

VENUS IELTS online Cam kết đầu ra 6.5+ VENUS IELTS online Cam kết đầu ra 6.5+
45/10A Tô Ngọc Vân, Phường Linh Tây, TP Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam, Cam kết IELTS 6.5+, Luyện thi IELTS online chất lư

Cha Mẹ Giúp Con Nhớ Lâu Cha Mẹ Giúp Con Nhớ Lâu
Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Ứng dụng phương pháp Siêu Trí Nhớ của Thầy Nguyễn Phùng Phong vào học đường, giúp các con học tập nhẹ nhàng, học nhanh nhớ lâu, có nhiều thời gian nghỉ ngơi vui chơi <3.