Gia Sư Nhân Văn

Gia Sư Nhân Văn

VP 1 : 109 TÂN LẬP 2, P.HIỆP PHÚ, QUẬN 9 VP 2 :294 HÒA HƯNG, P.13, QUẬN 10 VP 3 : ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, Q.BÌNH THẠNH

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận Thủ Đức
Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư dạy lớp 2 các môn, học 3 buổi/tuần, lương 1400.000/tháng, dạy tại đường Phạm Văn Đồng, HBC, Thủ Đức, yêu cầu sinh viên

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505- 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận BÌNH TÂN

Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một giáo viên dạy lớp 12 môn TOÁN dạy 2 buổi /tuần lương 2800,000 /tháng day tại đường LÊ TRỌNG TẤN P, BÌNH HƯNG HÒA QUẬN BÌNH TÂN ,yêu cầu giáo viên

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 9
Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 11 môn Lý, học 2 buổi/tuần, lương 1000.000/tháng, dạy tại đường Lê Văn Việt sau coopmart quận 9, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 9
Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 7 môn Toán học 3 buổi/tuần, lương 1300.000/tháng, dạy tại đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 2
Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 11 môn Anh Văn, học 3 buổi/tuần, lương 1800.000/tháng, dạy tại đường Xa Lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 9

Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 3 môn TOÁN ,TIẾNG VIỆT dạy 2 buổi /tuần lương 800,000 /tháng dạy tại đường TÂN LẬP 2 ( GẦN VINCOM Q9 ) , QUẬN 9 ,yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận BÌNH THẠNH

Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một sinh viên nữ dạy lớp 1 môn TOÁN , TIẾNG VIỆT dạy 3 buổi /tuần lương 1500,000 /tháng dạy tại đường NGUYỄN HỮU CẢNH P,22 QUẬN BÌNH THẠNH ,yêu cầu sinh viên nữ

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 7

Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một SINH viên nữ dạy lớp 4 MÔN ANH VĂN dạy 2 buổi /tuần lương 1000,000 /tháng day tại đường HUỲNH TẤN PHÁT P, TÂN PHÚ QUẬN 7 ,yêu cầu sinh viên nữ

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận Thủ Đức
Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư dạy lớp 9 môn Toán, học 2 buổi/tuần, lương 1000.000/tháng, dạy tại đường Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, yêu cầu sinh viên

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 7

Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một giáo viên nữ dạy lớp 4 MÔN TOÁN ,TIẾNG VIỆT dạy 3 buổi /tuần lương 2500,000 /tháng day tại đường HUỲNH TẤN PHÁT P, TÂN PHÚ QUẬN 7 ,yêu cầu giáo viên nữ

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận Thủ Đức
Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư dạy lớp 9 môn Anh Văn học 2 buổi/tuần, lương 1000.000/tháng, dạy tại đường Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, yêu cầu sinh viên

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận BÌNH TÂN

Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một sinh viên dạy lớp 3 dạy các môn dạy 3 buổi /tuần lương 1300,000 /tháng dạy tại đường TỈNH LỘ 10 P, TÂN TẠO A QUẬN BÌNH TÂN ,yêu cầu sinh viên

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận TÂN PHÚ

Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một giáo viên nữ dạy lớp 6 môn TOÁN ,LÝ dạy 3 buổi /tuần lương 2500,000 /tháng day tại đường TÂN QUÝ P, TÂN QUÝ QUẬN TÂN PHÚ ,yêu cầu giáo viên nữ

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận THỦ ĐỨC

Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một sinh viên NỮ dạy lớp 7 môn VĂN dạy 3 buổi /tuần lương 1300,000 /tháng day tại đường KHA VẠN CÂN P, LINH TÂY QUẬN THỦ ĐỨC ,yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/09/20]   Lớp cần gia sư tại Quận THỦ ĐỨC

Lớp ngày 9/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một sinh viên NỮ dạy lớp 8 dạy bái bài các môn sgk dạy 5 buổi /tuần lương 2000,000 /tháng day tại đường KHA VẠN CÂN ( CHỢ THỦ ĐỨC ) , yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 7

Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một sinh viên nữ dạy lớp 5 môn TOÁN ,TIẾNG VIỆT dạy 3 buổi /tuần lương 1300,000 /tháng day tại đường NGUYỄN VĂN LINH QUẬN 7 ,yêu cầu sinh viên nữ

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận TÂN BÌNH

Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một sinh viên dạy lớp 10 môn anh văn DẠY 2 BUỔI /tuần lương 1400,000 /tháng dạy tại đường TRƯỜNG CHINH P,14 QUẬN TÂN BÌNH ,yêu cầu sinh viên

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận TÂN PHÚ

Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một giáo viên nữ dạy lớp 2 dạy môn TOÁN , TIẾNG VIỆT dạy 3 buổi /tuần lương 2200,000 /tháng day tại đường LŨY BÁN BÍCH QUẬN TÂN PHÚ ,yêu cầu giáo viên nữ

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 9
Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 12 môn Toán, học 3 buổi/tuần, lương 2000.000/tháng, dạy tại đường Lê Văn Việt, gần VINCOM, Quận 9, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 1

Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một giáo viên dạy lớp 2 dạy các môn dạy 2 buổi /tuần lương 3000,000 /tháng day tại đường LÊ THÁNH TÔN QUẬN 1 ,yêu cầu giáo viên

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 9
Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 12 môn Toán, học 2 buổi/tuần, lương 1800.00/tháng, dạy tại đường Xa Lộ Hà Nội ( sau suối tiên) quận 9, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp phú, quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 7

Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một sinh viên dạy lớp 7 môn ANH VĂN dạy 2 buổi /tuần lương 1500,000 /tháng day tại đường HUỲNH TẤN PHÁT P, BÌNH THUẬN QUÂN 7 ,yêu cầu sinh viên

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận BÌNH TÂN

Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một giáo viên nữ dạy lớp 8 môn TOÁN dạy 2 buổi /tuần lương 1800,000 /tháng day tại đường TÊN LỬA P, BÌNH TRỊ ĐÔNG QUẬN BÌNH TÂN ,yêu cầu giáo viên nữ

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 9
Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 2 các môn, học 5 buổi/tuần, lương 2500.000/tháng, dạy tại đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận Thủ Đức
Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 7 các môn, học 5 buổi/tuần, lương 2300.000/tháng, dạy tại đường Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận Thủ Đức
Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 8 môn Anh Văn, học 3 buổi/tuần, lương 1300.000/tháng, dạy tại đường Linh Đông, F Linh Đông, Thủ Đức, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận Thủ Đức
Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 11 môn Hoá, học 2 buổi/tuần, lương 1200.000/tháng, dạy tại đường Tô Ngọc Vân, Bình Chiểu, Thủ Đức, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận Thủ Đức
Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 5 các môn, học 3 buổi/tuần, lương 1300.00/tháng, dạy tại đường Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Thủ Đức, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505- 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận THỦ ĐỨC

Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư dạy lớp 8 môn TOÁN dạy 2 buổi /tuần lương 1000,000 /tháng day tại đường KHA VẠN CÂN P, LINH TÂY QUẬN THỦ ĐỨC ,yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505- 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 9

Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư dạy lớp 9 môn TOÁN dạy 2 buổi /tuần dạy thứ 7, cn lúc 10h lương 1200,000 /tháng dạy tại đường TÂN LẬP 2 P, HIỆP PHÚ QUẬN 9 , yêu cầu sinh viên

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505- 0972 383848

[05/08/20]   Lớp cần gia sư tại Quận Thủ Đức
Lớp ngày 8/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 10 môn TLH, học 3 buổi/tuần, lương 1800.000/tháng, dạy tại đường Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505- 0972 383848

[05/07/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 4

Lớp ngày 7/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 6 dạy các môn dạy 3 buổi /tuần lương 1500,000 /tháng dạy tại đường KHÁNH HỘI P,6 QUẬN 4 , yêu cầu sinh viên nữ

LH: 294 Hoà Hưng, P13, Quận 10
ĐT: 0972 383848

[05/07/20]   Lớp cần gia sư tại Quận Thủ Đức
Lớp ngày 7/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một giáo viên dạy người lớn môn anh văn, học 3 buổi/tuần, lương 3500.000/tháng, dạy tại đường Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, yêu cầu giáo viên

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/07/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 9
Lớp ngày 7/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một gia sư nữ dạy lớp 4 các môn, học 5 buổi/tuần, lương 2000.000/tháng, dạy tại đường Lê Văn Việt, cạnh VINCOM Quận 9, yêu cầu sinh viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

[05/07/20]   Lớp cần gia sư tại Quận 9

Lớp ngày 7/5/2020

Trung tâm gia sư nhân văn cần tìm một giáo viên nữ dạy lớp 2 môn TOÁN ,TIẾNG VIỆT DẠY 5 buổi /tuần lương 3800,000 /tháng dạy tại đường ĐỖ XUÂN HỢP P, PL B QUẬN 9 ,yêu cầu giáo viên nữ

LH: 109 Tân Lập 2, Hiệp Phú, Quận 9
ĐT: 0987 927 505 - 0972 383848

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


109 Tân Lập 2, P.Hiệp Phú, Q.9
Ho Chi Minh City
84

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:30
Tuesday 08:30 - 17:30
Wednesday 08:30 - 17:30
Thursday 08:30 - 17:30
Friday 08:30 - 17:30
Saturday 08:30 - 17:30
Sunday 08:30 - 17:30
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Toòng Teeng Accessories Toòng Teeng Accessories
Lê Lai
Ho Chi Minh City, 700000

Contact to consult and register Contact: 0945 17 9995 ( Ms. Cầm) 0799 356 686 ( Ms. Phương Anh)

Filipino Expats in Vietnam Filipino Expats in Vietnam
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Pinoy helping Pinoy

Học IELTS ở đâu Học IELTS ở đâu
Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Nhận tư vấn lộ trình cho IELTS, tiếng Anh học thuật, nghiên cứu... Receive roadmap advice for IELTS, Academic English, research ...

Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC
53-55, Đường 74, Phường 10, Quận 6
Ho Chi Minh City, 750000

CUNG ỨNG GIA SƯ http://giasuthienphuc.com/dich-vu/

Instant Reader Ho Chi Minh Vietnam Instant Reader Ho Chi Minh Vietnam
2290 Quoc Lo 1 A, P Truong My Tay, Q.12
Ho Chi Minh City, 70000

We teach the world to READ in English the fastest and most effective way!

Trung tâm gia sư Đồng Nai Tâm Tài Đức Trung tâm gia sư Đồng Nai Tâm Tài Đức
394/29 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10
Ho Chi Minh City, 7000

Trung tâm gia sư Đồng Nai Tâm Tài Đức là trung tâm gia sư uy tín và chất lượng nhất tại Đồng Nai trong việc cung cấp dịch vụ gia sư chất lượng cao cho các bậc phụ huynh, các em học sinh và các bạn

Trung tâm hội họa thiếu nhi Cỏ Xanh Trung tâm hội họa thiếu nhi Cỏ Xanh
Gò Vấp, Quận 10
Ho Chi Minh City

Đến với TTGS Dạy Vẽ, phụ huynh hãy yên tâm về phương pháp dạy và kèm cặp học sinh, giúp học sinh sáng tạo và tư duy nhanh nhạy hơn.

Ajisai Lee Ajisai Lee
187/9 Võ Văn Ngân
Ho Chi Minh City

Ajisai Lee

Trung Tâm Gia Sư Trí Việt Trung Tâm Gia Sư Trí Việt
22/18A Đường Số 21, Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trung Tâm Gia Sư Trí Việt cung cấp dịch vụ gia sư tại nhà từ lớp 1 đến 12 tất cả các môn dành cho quý PHỤ HUYNH đang cần tìm gia sư GIỎI, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG tại tphcm

Học Viện Tóc IDOL Học Viện Tóc IDOL
Khu Đô Thị Vạn Phúc .Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 100000

Gia Sư Trí Tuệ Tp.HCM Gia Sư Trí Tuệ Tp.HCM
236B Lê Văn Sỹ Q3
Ho Chi Minh City, 72107

Trung Tâm Gia Sư Trí Tuệ Tp.HCM Gia Sư Trí Tuệ

EIV Education Inc - Giáo Viên Bản Ngữ EIV Education Inc - Giáo Viên Bản Ngữ
179EF Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

In 2009, EIV Group was founded with the goal of providing native English teachers; organizing educational events