Health and Agricultural Policy Research Institute - HAPRI

Health and Agricultural Policy Research Institute (HAPRI) is a health economics research institute i

Operating as usual

07/12/2022

ACIAR Food Loss & Waste Innovation Hub: Workshop 1

02/12/2022

Invitation to join HAPRI's first event in the series of Food Loss & Waste Innovation Hub.

The webinar is to share global knowledge and expertise in the field of food loss and waste. This activity is funded by ACIAR, as part of our Catfish Food Loss project.

Place: Online (Zoom link provided upon registration)
Time: 7/12/2022, 3-4PM Vietnam time/7-8PM Canberra time.
Language: English

Speakers:
- Kien Nguyen Van (HAPRI/UNE/ANU)
- Simone Heimoana (CSIRO)
- Ha Truong (CSIRO)
- Gene Wijffels (CSIRO)

More info and register at: https://www.hapri.ueh.edu.vn/event-details/food-loss-waste-innovation-hub-1st-webinar

13/11/2022

HAPRI was born and raised amid unprecedented turbulence.

For the last 3 years, we have gone through unimaginable difficulties. There were times when it was challenging for us to just simply continue. However, at the end of the day, we always find the strength to persevere. For this, we are deeply indebted to our friends, colleagues, and their unwavering support. We can count years, we can count publications and achievements, but we can't count love.

2023 is projected to be another year of hardship, not just for HAPRI. It will be the time for us to face constant shifting of situations, but it also means opportunities for transformation.

Nonetheless, if COVID-19 has taught us anything, it is to live and treasure every moment we still have. Today, we celebrate 3 years of HAPRI. She can walk now, just fine.

30/09/2022

Bạn có biết, trên toàn cầu, khoảng 14% lương thực sản xuất bị thất thoát trong quá trình thu hoạch và bán lẻ, xấp xỉ 17% tổng sản lượng lương thực bị lãng phí (11% ở hộ gia đình, 5% ở các dịch vụ ăn uống, và 2% trong bán lẻ). Vấn đề thất thoát và lãng phí thực phẩm* ngày càng trở nên quan trọng, nhất là với bối cảnh số người bị ảnh hưởng vì nạn đói tăng dần từ năm 2014, trong khi hàng tấn thực phẩm bị thất thoát và lãng phí mỗi ngày [1, 2].

Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 12.3 xác định: Đến năm 2030, giảm một nửa lãng phí thực phẩm bình quân đầu người trên toàn cầu, đồng thời giảm thất thoát thực thẩm trong chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, bao gồm cả thất thoát sau thu hoạch [3].

Với sự tài trợ của Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) và IDRC / CRDI, HAPRI là đơn vị thực hiện dự án CS/2020/209: “Thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá da trơn (cá tra) ở lưu vực sông Mekong” (2022 – 2025). Dự án có sự phối hợp với Đại sứ quán Úc, các Trường Đại học Úc (University of New England, Swinburne University of Technology, The University of Adelaide), Trường Đại học An Giang, và các chuyên gia Lào, Campuchia.

Hưởng ứng ngày Quốc tế Nhận thức về Thất thoát và Lãng phí Thực phẩm 29/09, mỗi người chúng ta hãy cắt giảm lãng phí thực phẩm trong tiêu thụ và nâng cao nhận thực về vấn đề này.

--------------------------------
Did you know, globally, around 14% of food produced is lost between harvest and retail, while an estimated 17% of total global food production is wasted (11% in households, 5% in the food service and 2% in retail). Reducing food losses and waste is essential in a world where the number of people affected by hunger has been slowly on the rise since 2014, and tons and tons of edible food are lost and/or wasted every day [1, 2].

SDG 12.3 states: By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses [3].

Funded by ACIAR and IDRC, HAPRI is the commissioned organization of project CS/2020/209: food loss in the pangasius catfish value chain of the Mekong River Basin. HAPRI collaborates with the Australian Embassy, UNE, Swinburne, Adelaide universities in Australia, An Giang University, and experts from Laos and Cambodia.

In celebration of the International Day of Awareness of Food Loss and Waste, September 29, let each of us cut down on food waste in our consumption and raise awareness about this issue.

--------------------------------
*Thất thoát và lãng phí thực phẩm là 2 khái niệm khác nhau. Thất thoát xảy ra trong quá trình sản xuất, thu hoạch, sản xuất hậu thu hoạch; lãng phí xảy ra trong quá trình tiêu thụ.
*Food loss and food waste are two different concepts. Food loss most often occurs at the production, post-harvest, and processing stages of the food chain. Whilst food waste occurs at the end of the food chain
[1] https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day
[2] https://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/en/
[3] https://www.globalgoals.org/goals/12-responsible-consumption-and-production/

AUSTRALIA ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THẤT THOÁT LƯƠNG THỰC/AUSTRALIA INVESTS IN SCIENCE-LED EFFORTS TO TACKLE FOOD LOSS [ENGLISH BELOW]

Hôm nay là ngày Quốc tế Nhận thức về Thất thoát và Lãng phí Thực phẩm. Thông qua chương trình nghiên cứu về thất thoát thực phẩm do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Ca-na-đa đồng tài trợ, Australia đang đầu tư vào các dự án nghiên cứu nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển giải quyết vấn đề thất thoát lương thực thông qua các giải pháp sáng tạo do các nước này khởi xướng.

Một trong số các dự án sắp tới thuộc chương trình nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về các yếu tố gây ra thất thoát thực phẩm và tìm ra các cách thức hiệu quả để giải quyết vấn đề thất thoát trong chuỗi giá trị cá tra ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiền thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, giám đốc dự án, chia sẻ: ‘Tỉ lệ thất thoát trong ngành thủy sản ở Việt Nam hiện là 12%. Nếu chúng ta có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến thất thoát trong ngành cá tra – ngành xuất khẩu trị giá hơn 1 tỉ đô-la Mỹ mỗi năm, thì sẽ lập tức giúp giảm chi phí và tăng thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp một cách đáng kể.’

Tìm hiểu thêm về chương trình nghiên cứu về thất thoát thực phẩm tại: https://www.aciar.gov.au/food-loss-research-program
-----------
Today is International Day of Awareness of Food Loss and Waste. Through the Food Loss Research program co-funded by Australian Centre for International Agricultural Research and Canada’s International Development Research Centre (IDRC / CRDI), Australia is investing in several research projects to help developing countries address food loss through innovative, locally driven solutions.

One upcoming project within this program is finding efficient ways to understand the reasons for food loss and reduce losses along the value chains of catfish (pangasius) in Vietnam, Laos and Cambodia.

The project leader, Dr Kien Nguyen from Vietnam’s Heath and Agriculture Policy Research Institute, shared: 'The current loss rate in the fisheries in Vietnam is around 12%. If we can solve the food loss-related issues in the catfish (pangasius) industry, which is currently worth more than 1 billion US dollars per year, it will immediately help reduce costs, leading to a huge and measurable income increase for farmers and businesses.'

Learn more about the Food Loss Research Program: https://www.aciar.gov.au/food-loss-research-program

05/08/2022

Hội thảo Quốc tế Sustainable development in rural areas nằm trong chuỗi hội thảo Sustainable Mekong Workshop series (SM) do UEH - Phân hiệu Vĩnh Long đăng cai tổ chức nhằm mục tiêu tích hợp các hoạt động hợp tác năng động trong nước và quốc tế, góp phần phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hội thảo đang tiến hành nhận bài tham luận email [email protected]

📌 Hạn cuối nhận toàn văn tham luận qua email: 31 tháng 08 năm 2022
📌 Tổ chức Hội thảo: 23 tháng 09 năm 2022.
📌 Địa điểm: UEH Phân hiệu Vĩnh Long, 1B Nguyễn Trung Trực, TP. Vĩnh Long.

Tham luận được duyệt sẽ đăng kỷ yếu có chỉ số ISBN.
🔴 Hội thảo nhận tham luận từ các lĩnh vực: Kinh tế học, Tài chính, Chính sách công, Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học môi trường, Khoa học Quản lý.
🔴 Keynote speakers:
- PGS. TS. Hisaki Kono (Khoa Kinh tế, Đại học Kyoto, Nhật Bản)
- PGS. TS. Karen Abalos-Orendain (Khoa Triết học, Đại học Philippines Diliman, Philippines)
🔴 Hướng dẫn viết tham luận:
- Tham luận bằng tiếng Anh.
- Tóm tắt: tối đa 300 chữ.
- Toàn văn: tối đa 5000 chữ.
- Trích dẫn: APA style
- Miễn phí tham dự và nộp tham luận.
🔴 Chủ đề viết tham luận:
- Vấn đề di dân từ vùng nông thôn ra thành thị;
- Chính sách phát triển cho khu vực nông thôn nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng;
- Vấn đề phát triển du lịch bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;
- Tâm lý cộng đồng và sự phát triển bền vững tâm lý cộng đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;
- Phát triển không gian đô thị bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;
- Vấn đề phát triển kinh tế gắng với việc tạo việc làm cho khu vực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;
- Phát triển và bảo vệ tài nguyên môi trường khu vực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;
- Thực trạng biến đổi khí hậu và tác động đến chiến lược phát triển khu vực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
🔰 Gửi bài tham luận qua email [email protected]
🔺 Thông tin liên hệ:
Ban tổ chức hội thảo: [email protected]
UEH Phân hiệu Vĩnh Long: [email protected]
Tiến sĩ Đỗ Kiên Trung (điều phối viên quốc tế): [email protected]

HAPRI gặp Phái đoàn của Ủy ban và Hội đồng Cố vấn Chính sách về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc 30/06/2022

HAPRI gặp Phái đoàn của Ủy ban và Hội đồng Cố vấn Chính sách về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc

(English below)

Tối ngày 14/6/2022, đội ngũ HAPRI đã gặp và kết nối với các chuyên gia thuộc Ủy ban và Hội đồng Cố vấn Chính sách về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (Commission for International Agricultural Research – CIAR, Policy Advisory Council – PAC).

Đây là là hai cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Ngoại giao Úc về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế. Buổi gặp mặt nằm trong chương trình làm việc của Phái đoàn tại ĐBSCL, nhân chuyến thăm và làm việc, tìm hiểu thực trạng, cơ hội phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Phái đoàn đã kết nối với các nhà khoa học đang thực hiện những dự án ACIAR hỗ trợ ĐBSCL, trong đó có dự án thất thoát thực phẩm trong chuỗi cá tra vùng Mekong do HAPRI quản lý.

Sau chuyến thăm tại ĐBSCL và nhiều hoạt động khác, phái đoàn sẽ nhận diện các vấn đề nghiên cứu song phương và đa phương cần thiết giữa Việt Nam và Úc, sau đó cố vấn cho Bộ trưởng Ngoại giao Australia về các chương trình đầu tư tiếp theo trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp.

-------------

June 14, 2022, HAPRI researchers met and connected with experts from the Australian Commission and Policy Advisory Council on International Agricultural Research (CIAR, PAC). These are two advisory bodies to the Australian Foreign Minister on international agricultural research. The meeting was part of the field trip program of the Delegation in the Mekong Delta, to understand the current situation and opportunities for agricultural development in Vietnam.

At the event, the Delegation connected with scientists who are implementing ACIAR projects to support the Mekong Delta, including the project conducted by HAPRI on food loss in the catfish value chain of the Mekong River Basin.

After the visit to the Mekong Delta and many other activities, the delegation will identify necessary bilateral and multilateral research issues with Vietnam and Australia, then advise the Australian Foreign Minister on further investment programs in agriculture.

HAPRI gặp Phái đoàn của Ủy ban và Hội đồng Cố vấn Chính sách về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (English below) Tối 14/6/2022, tại Victoria Resort Cần Thơ, đội ngũ HAPRI đã gặp và kết nối với các chuyên gia thuộc Ủy ban và Hội đồng Cố vấn Chính sách về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (Commission for International Agricultural Research – ...

16/06/2022

Ba bài viết của HAPRI được lựa chọn vào kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4, do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ban kinh tế Trung ương tổ chức.

1. Kinh tế Việt Nam thời COVID-19: Chính sách ngành
2. Lựa chọn chính sách để TP.HCM chuẩn bị cho những cú sốc
3. Hỗ trợ phục hồi kinh tế thông qua phát hành trái phiếu

Trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động, con người có thể sẽ phải đối mặt với khủng hoảng môi trường, tài chính, dịch bệnh, hoặc những khủng hoảng khác mà chúng ta chưa hề nghĩ đến, thì một nền kinh tế có thể đối mặt bền vững với những cú sốc chỉ có ở những nơi mà người lao động có trình độ, được bảo vệ và được trao cơ hội.
https://www.hapri.ueh.edu.vn/post/3-bài-viết-của-hapri-được-lựa-chọn-vào-kỷ-yếu-diễn-đàn-kinh-tế-việt-nam-lần-thứ-4

UEH trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Võ Tất Thắng, Viện trưởng HAPRI 14/05/2022

UEH trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Võ Tất Thắng, Viện trưởng HAPRI

Chúc mừng thầy Võ Tất Thắng, Viện trưởng HAPRI, chính thức đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

UEH trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Võ Tất Thắng, Viện trưởng HAPRI Chiều ngày 09/05/2022, Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS) năm 2021 đã diễn ra tại Hội trường A.104, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Đại học UEH). Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của GS.TS. Nguyễn Đ....

Chuyển Đổi Số Trong Nông Nghiệp Ở Việt Nam 29/03/2022

Chuyển Đổi Số Trong Nông Nghiệp Ở Việt Nam

Chuyển Đổi Số Trong Nông Nghiệp Ở Việt Nam

🔻Trong những năm gần đây, tốc độ gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa, và biến đổi khí hậu làm cho ngành nông nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn và rủi ro, đòi hỏi nông nghiệp phải tái cơ cấu để thích ứng. Cùng với sự phát triển công nghệ và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số và áp dụng công nghệ cao được kỳ vọng sẽ giúp nông nghiệp Việt Nam gia tăng năng suất sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo thu nhập cho người nông dân, giảm lãng phí thực phẩm.Tuy nhiên, các chính sách và hoạt động chuyển đổi số trong nông nghiệp tại Việt Nam hiện còn mang tính cục bộ địa phương và thiếu tính tổng thể trên phạm vi quốc gia. Dựa trên những tồn tại đó, bài viết này nhằm đánh giá thực trạng chuyển đổi số nông nghiệp tại Việt Nam, từ đó nêu lên những gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình này.

📎Đọc thêm tại: https://www.hapri.ueh.edu.vn/post/chuyển-đổi-số-trong-nông-nghiệp-ở-việt-nam

📌Bài viết nằm trong Chuỗi bài lan tỏa nghiên cứu và kiến thức ứng dụng từ UEH với thông điệp “Research Contribution For All - Nghiên Cứu Vì Cộng Đồng”. UEH trân trọng kính mời các quý độc giả đón xem Bản tin kiến thức KINH TẾ SỐ #32 Phân tích dữ liệu con người tại Việt Nam.
_____________
🔆Digital transformation in agriculture in Vietnam

🔻In recent years, the agricultural sector in Vietnam faces several problems due to population growth, urbanization, and climate change, which requires restructuring for adaptation. Digital transformation and high technology application are expected to help the sector improve production productivity, adapt to climate change, ensure income for farmers, and reduce food waste. However, digital transformation in agriculture in Vietnam is still local in nature and lacks comprehensiveness on the national scale. This article aims to assess the current status of the agricultural digital transformation in Vietnam, thereby suggesting policy solutions to promote this process.

📎 Read more: https://www.hapri.ueh.edu.vn/post/chuyển-đổi-số-trong-nông-nghiệp-ở-việt-nam

📌This writing is in Series spreading research and applied knowledge from UEH with “Research Contribution For All – Research for the Community” message, UEH would like to invite dear readers to look forward to Newsletter ECONOMY NO. #32 “People Analytics in Viet Nam”.

Chuyển Đổi Số Trong Nông Nghiệp Ở Việt Nam Trong những năm gần đây, tốc độ gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa, và biến đổi khí hậu làm cho ngành nông nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn và rủi ro, đòi hỏi nông nghiệp phải tái cơ cấu để thích ứng. Cùng với sự phát tri....

Chuyển Đổi Số Trong Lĩnh Vực Y Tế Ở Việt Nam 28/03/2022

Chuyển Đổi Số Trong Lĩnh Vực Y Tế Ở Việt Nam

🔆Chuyển Đổi Số Trong Lĩnh Vực Y Tế Ở Việt Nam

🔻Chuyển đổi số trong y tế hiện nay đang là xu hướng toàn cầu, mang lại lợi ích to lớn cho các quốc gia, giúp cải thiện chất lượng y tế, tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính hiệu quả trong việc khám chữa bệnh, và đồng bộ hóa thông tin y tế. Không nằm ngoài xu hướng này, chính phủ Việt Nam cũng đang hoàn thiện tiến trình chuyển đổi số trong hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe người dân. Thực tế cho thấy nhu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý và chuyên môn y tế là vô cùng cần thiết. Hơn nữa, Việt Nam là một nước có nhiều ưu thế để có thể áp dụng thành công các giải pháp y tế kỹ thuật số.

👉Bài nghiên cứu đi sâu phân tích thực trạng nền y tế Việt Nam, và các bài học kinh nghiệm trên thế giới, nhằm tìm ra những giải pháp, kiến nghị cho các nhà làm chính sách thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số, để theo kịp với thời đại và đáp ứng nhu cầu đang ngày một lớn của người dân.

📎Đọc thêm tại: https://www.hapri.ueh.edu.vn/post/chuyển-đổi-số-trong-lĩnh-vực-y-tế-ở-việt-nam

📌Bài viết nằm trong Chuỗi bài lan tỏa nghiên cứu và kiến thức ứng dụng từ UEH với thông điệp “Research Contribution For All - Nghiên Cứu Vì Cộng Đồng”. UEH trân trọng kính mời các quý độc giả đón xem Bản tin kiến thức KINH TẾ SỐ #34 CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SMEs) TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19.
_____________
🔆Digital Healthcare Transformation In Viet Nam

🔻Digital healthcare transformation is currently a global trend, bringing great benefits to countries, helping to improve healthcare quality, save time and costs, increase efficiency in medical care and treatment, and synchronize medical information. Not out of this trend, the Vietnamese government is also completing the process of digital transformation in the healthcare system and people's healthcare. The reality shows that the need to apply technology in medical management and expertise is extremely necessary. Moreover, Vietnam is a country with many advantages to be able to successfully apply digital health solutions.

👉The research paper analyzes the current situation of Vietnam's health sector, and lessons learned from around the world, in order to find solutions and recommendations for policy makers to successfully implement the digital transformation to keep up with the times and meet the growing needs of the people.

📎Read more: https://www.hapri.ueh.edu.vn/post/chuyển-đổi-số-trong-lĩnh-vực-y-tế-ở-việt-nam

📌This writing is in Series spreading research and applied knowledge from UEH with “Research Contribution For All – Research for the Community” message, UEH would like to invite dear readers to look forward to Newsletter ECONOMY NO. #34 “DIGITAL TRANSFORMATION OF SMALL AND MID-SIZE ENTERPRISE IN THE COVID-19 PANDEMIC”.

Chuyển Đổi Số Trong Lĩnh Vực Y Tế Ở Việt Nam Chuyển đổi số trong y tế hiện nay đang là xu hướng toàn cầu, mang lại lợi ích to lớn cho các quốc gia, giúp cải thiện chất lượng y tế, tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính hiệu quả trong việc khám chữa bệnh, và đồng bộ hóa thông...

HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội 25/03/2022

HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội

Một số hình ảnh, tường thuật hội thảo "HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - Thử thách và cơ hội" diễn ra ngày 24/3/2022.

HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội Tiếp tục chuỗi HAPRI TALKS, ngày 24/03/2022, chương trình hội thảo mang tên “Chuyển đổi số y tế - Thách thức và cơ hội” được tổ chức tại Phòng B1.204 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn giả Dương Anh Hoàng – Giám ...

23/03/2022

HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội

Diễn giả Dương Anh Hoàng - đại diện của công ty YouMed sẽ chia sẻ về tầm quan trọng, thử thách, và cơ hội của chuyển đổi số y tế tại Việt Nam tại chương trình lần này.

Hội thảo mở cửa miễn phí dành cho sinh viên và những cá nhân quan tâm đến chủ đề chuyển đổi số y tế ở Việt Nam.

Thời gian: 11:00 - 13:00, Thứ 5, 24/3/2022
Địa điểm: Phòng B1-204, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM
Link đăng ký: https://www.hapri.ueh.edu.vn/event-details/hapri-talks-chuyen-doi-so-y-te-thu-thach-va-co-hoi

19/03/2022

HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội

Hội thảo về tầm quan trọng, thử thách, và cơ hội của chuyển đổi số y tế tại Việt Nam cùng với đại diện công ty YouMed.

Diễn giả Dương Anh Hoàng hiện đang là giám đốc Marketing tại Công ty TNHH YouMed Việt Nam. Xuất thân là cán bộ y tế, anh luôn mong muốn số hóa nền y tế Việt Nam để nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển. Anh vẫn luôn nhìn về một tương lai mới với sự đồng hành của công nghệ, bệnh nhân sẽ không còn phải chờ đợi khi đi khám, và mỗi người dân đều được tiếp cận với nguồn thông tin sức khỏe đáng tin cậy. Với những ấp ủ đó, anh Hoàng cùng các cộng sự đã xây dựng nên YouMed.

YouMed là ứng dụng giải pháp y tế online giúp người dân Việt Nam tìm phòng khám và bác sĩ, đặt lịch khám, và là trang thông tin y tế chính thống hàng đầu Việt Nam. YouMed cũng là trang thông tin duy nhất tại Việt Nam đạt Chứng chỉ quốc tế HON (Health on the Net) – Tổ chức phi chính phủ có liên kết chính thức với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hội thảo mở cửa miễn phí dành cho sinh viên và những cá nhân quan tâm đến chủ đề chuyển đổi số y tế ở Việt Nam.

Thời gian: 11:00 - 13:00, Thứ 5, 24/3/2022
Địa điểm: Phòng B1-204, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM

Link đăng ký:
https://www.hapri.ueh.edu.vn/event-details/hapri-talks-chuyen-doi-so-y-te-thu-thach-va-co-hoi

LEADING WITH VALUES IN VIETNAM’S AGRICULTURAL INNOVATION 12/03/2022

LEADING WITH VALUES IN VIETNAM’S AGRICULTURAL INNOVATION

Từ ngày 28/2-2/3/2022, đại diện Viện Nghiên cứu chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (HAPRI), Ths. Vũ Ngọc Tân (Ngọc Tân Vũ) đã tham dự tuần học tập trung giữa các học viên học bổng John Dillon Việt Nam.

Đây là một phần trong chương trình đào tạo các kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án cho các nhà nghiên cứu và quản lý tại các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam.

https://www.hapri.ueh.edu.vn/post/leading-with-values-in-vietnam-s-agricultural-innovation

LEADING WITH VALUES IN VIETNAM’S AGRICULTURAL INNOVATION LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI TRONG NÔNG NGHIỆP DỰA TRÊN CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI Từ ngày 28/2-2/3/2022, đại diện Viện Nghiên cứu chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (HAPRI), Ths. Vũ Ngọc Tân đã tham dự tuần học tập trung giữa các học viên học bổng J...

Meeting: Impact of climate change on public health in Southern Vietnam with the US consulate. 16/02/2022

Meeting: Impact of climate change on public health in Southern Vietnam with the US consulate.

Meeting: Impact of climate change on public health in Southern Vietnam with the US consulate.

Chiều ngày 14/02/2022, đại diện Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, bà Caitlin Cassot, Viên chức kinh tế Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và bà Nguyễn Thị Tường Nhi, trợ lý Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Y tế đã có chuyến thăm Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (HAPRI).

Bà Caitlin Cassot bày tỏ sự quan tâm của Lãnh sự quán Hoa Kỳ đến công tác nghiên cứu của Viện về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sức khỏe cộng đồng.

Hai bên bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều buổi gặp mặt trong tương lai nhằm trao đổi kết quả nghiên cứu và liên kết các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp và sức khỏe.

https://www.hapri.ueh.edu.vn/post/meeting-impact-of-climate-change-on-public-health-in-southern-vietnam-with-the-us-consulate

Meeting: Impact of climate change on public health in Southern Vietnam with the US consulate. A meeting between HAPRI and the US consulate officers took place on 14 Feb 2022. Associate Prof.Dr. Vo Tat Thang - the Director of Health and Agricultural Policy Research Institute (HAPRI) and MSc.Vu Ngoc Tan had an open discussion with representatives of the US Consulate General, including Ms. Cait...

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam 19/01/2022

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

[Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam]

Chính sách tăng trưởng kinh tế vừa qua đã giúp quốc gia khai thác được các nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất của người dân. Tuy nhiên, tăng trưởng nhưng không chú trọng đến tính bền vững của môi trường sống và tính minh bạch, giải trình của hệ thống đã dẫn đến những hệ lụy về tham nhũng, thất thoát, tổn hại môi trường và phân hóa giàu nghèo.

Xem bài đầy đủ tại: https://thesaigontimes.vn/tang-truong-kinh-te-chuyen-doi-so-va-cai-cach-the-che-viet-nam/

*Bài báo của những nhà nghiên cứu viện HAPRI - thầy Lê Vĩnh Triển, thầy Nguyễn Quỳnh Huy, thầy Võ Tất Thắng, và thầy Dương Trọng Hải.

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam (KTSG) - Chính sách tăng trưởng kinh tế vừa qua đã giúp quốc gia khai thác được các nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất của người dân. Tuy nhiên, tăng

Who are we?

Health and Agricultural Policy Research Institute (HARPRI) is the first health economics research institute ever established in Vietnam. It is governed by the University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), the largest and prestige economic research school in the country’s south.

The institute aims to improve health and agricultural policies in a rapidly changing environment through


 • Rigorous, collaborative, data-driven research,

 • Innovative educational programs,
 • Videos (show all)

  Từ nhà nước phát triển sang nhà nước điều tiết: Mô hình phát triển của Đông Á? So sánh trường hợp Đài Loan và Thái Lan
  Giới thiệu Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe - Introduction to Health and Agricultural Policy Research ...
  HAPRI Introduction Slides
  Hội thảo thông tin học bổng Fulbright

  Location

  Category

  Telephone

  Address


  279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, District 10
  Ho Chi Minh City

  Opening Hours

  Monday 09:00 - 17:00
  Tuesday 09:00 - 17:00
  Wednesday 09:00 - 17:00
  Thursday 09:00 - 17:00
  Friday 09:00 - 17:00

  Other Private Schools in Ho Chi Minh City (show all)
  Up Learning Lab Up Learning Lab
  Vinhomes Landmark Buildings 4-5-6, PARK 7B
  Ho Chi Minh City, 700000

  Cơ sở 1: Vinhomes Central Park, Bình Thạnh. Cơ sở 2: Vin Grandpark Q9. SDT ghi danh 096 5555 043

  Câu Lạc Bộ Truyền Thông Sự Kiện - Trường Hội Nhập Quốc Tế Câu Lạc Bộ Truyền Thông Sự Kiện - Trường Hội Nhập Quốc Tế
  41 Đoàn Hồng Phước, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
  Ho Chi Minh City

  Câu Lạc Bộ “Truyền thông – Sự kiện” dành cho các bạn học sinh trung học ?

  Trường THCS & THPT Thái Bình Trường THCS & THPT Thái Bình
  10 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình
  Ho Chi Minh City

  Là trường ngoài công lập đào tạo học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 với đa dạng

  MẦM NON SONG NHƯ MẦM NON SONG NHƯ
  Quang Trung
  Ho Chi Minh City

  TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC SONG NHƯ(HẺM 54/9 QUANG TRUNG TĂNG NHƠN PHÚ B THÀNH PHỐ TH?

  Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng - Trường Nội Trú TP.HCM Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng - Trường Nội Trú TP.HCM
  51/4 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Ch
  Ho Chi Minh City, 700000

  Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng là một trong năm ngôi trường trư thục hàng đầu v

  THPT Hưng Đạo Confession THPT Hưng Đạo Confession
  Ho Chi Minh City

  nơi HĐ ers giao lưu

  Học tiếng pháp dễ dàng Học tiếng pháp dễ dàng
  Cống Quỳnh
  Ho Chi Minh City, 70000

  "Học tiếng pháp dễ dàng" do giáo viên bản xứ và Việt Nam có kinh nghiệm và phư

  Trường TH, THCS & THPT Sài Gòn - Gia Định Trường TH, THCS & THPT Sài Gòn - Gia Định
  Ho Chi Minh City, 700000

  Trường TH, THCS và THPT Sài Gòn – Gia Định thực hiện tuyển sinh lớp 1, lớp 6, l

  Saigon South International School Saigon South International School
  78 Nguyen Duc Canh, Tan Phuong Ward
  Ho Chi Minh City

  Trường Đào Duy Anh Trường Đào Duy Anh
  23/25 Nguyễn Văn Vịnh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP HCM
  Ho Chi Minh City, 70000

  Trường THCS - THPT Đào Duy Anh được thành lập vào năm 2010, đào tạo từ bậc THCS đến THPT.

  HUD English Center HUD English Center
  236/25/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Quận Bình Thạnh
  Ho Chi Minh City

  HUD ENGLISH CENTER - Chuyên đào tạo tiếng CĂN BẢN cho các sinh viên và người đi làm mới bắt đầu học tiếng Anh. - Mô hình CLASS - CLUB, CHỈ 4-6 học viên một lớp sẽ tạo môi trường học tập hiệu quả

  Trường THPT An Dương Vương Trường THPT An Dương Vương
  34 Đường Số 3, Phường Trường Thọ
  Ho Chi Minh City, 008428

  Trường THPT An Dương Vương là trường tư thục chất lượng cao, có tỉ lệ đạu đại học 100% , nằm trong top 2 các trường tư thục tại tp hcm.