INTERkids - International Kindergarten - Montessori/ Reggio

INTERkids:
Là trường mầm non quoc tế, trẻ được học tiếng Anh theo phương pháp INTERkids - INTERNATIONAL KINDERGARTEN - MONTESSORI/ REGGIO·

HỌC HỎI, VUI CHƠI, CƯỜI ĐÙA, LỚN LÊN CÙNG VỚI NHAU
Tại INTERkids , chúng tôi hết lòng xây dựng cho các em một môi trường học tập cởi mở, khuyến khích và nuôi dưỡng.

Operating as usual

31/07/2022

ngay 08 thang 08 bắt đầu đi học lại - restart school

Giảm 15% học phí cho 2 năm học liên tiếp - 15% Discount
INTERkids - INTERNATIONAL KINDERGARTEN - MONTESSORI/ REGGIO·
CÙNG NHAU HỌC HỎI, VUI CHƠI, CƯỜI ĐÙA VÀ PHÁT TRIỂN
Nhận trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi.
Chương trình ưu đãi đặc biệt – giảm 15% học phí cho 2 năm học liên tiếp
Tai INTERkids, Chúng tôi mang đến một môi trường hoạt động vui nhộn, kích thích trí tò mò của trẻ cùng với chương trình chăm sóc chuyên biệt dành cho lứa tuổi mầm non.
Các chương trình độc đáo của chúng tôi là sự kết hợp chương trình hòa nhập ngôn ngữ (nơi trẻ học ngoại ngữ song song với việc học tiếng mẹ đẻ) cũng như phương pháp học qua chơi (nơi trẻ học bằng cách thực hành và tìm hiểu) trong khi luôn duy trì khuyến khích những mối quan tâm của trẻ và cho trẻ được thực hành trải nghiệm.
Với sỉ số tối đa 18 trẻ trong mỗi lớp – sân chơi rộng rãi thoáng mát- đội ngũ giáo viên gồm giáo viên chính người nưới ngoài và giáo viên Việt Nam chuyên ngành gíao dục mầm non nhiều kinh nghiệm – nhựng bữa ăn đầy đủ chất lượng được phục vụ tại lớp – một môi trường học hỏi ngoại ngữ cùng các hoạt động xã hội tuyệt vời.
INTERkids - INTERNATIONAL KINDERGARTEN - MONTESSORI/ REGGIO·

LEARN, PLAY, LAUGH & GROW UP TOGETHER
Enroll children from 18 months to 5 years old
Special offer 15% tuition discount for 2 years
At INTERkids, we offer a joyful, nurturing, stimulating and welcoming environment. Our unique programs incorporate a language immersion program (where the children learn a language as they learn their mother tongue) as well as a learning through play approach (where the children learn by practicing and inquiry), while always keeping the child's interest in mind and allowing for hands-on, experimental learning.
Large classes - max 18 children – huge shaded playground – Foreign & Vietnamese experienced Early Childhood Specialists – lunch is taken in the classroom together with the teachers – as this too is a great social and language learning moment.
INTERkids offers flexible program from 3 half days (08:00-12:00) to 5 extended days (08:00-17:00)

Str 10 Thao Dien 028 3744 6075 – Mrs Yen - [email protected] - 0909 59 6075

16/05/2022

Giảm 15% học phí cho 2 năm học liên tiếp - 15% Discount
INTERkids - INTERNATIONAL KINDERGARTEN - MONTESSORI/ REGGIO·
CÙNG NHAU HỌC HỎI, VUI CHƠI, CƯỜI ĐÙA VÀ PHÁT TRIỂN
Nhận trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi.
Chương trình ưu đãi đặc biệt – giảm 15% học phí cho 2 năm học liên tiếp
Tai INTERkids, Chúng tôi mang đến một môi trường hoạt động vui nhộn, kích thích trí tò mò của trẻ cùng với chương trình chăm sóc chuyên biệt dành cho lứa tuổi mầm non.
Các chương trình độc đáo của chúng tôi là sự kết hợp chương trình hòa nhập ngôn ngữ (nơi trẻ học ngoại ngữ song song với việc học tiếng mẹ đẻ) cũng như phương pháp học qua chơi (nơi trẻ học bằng cách thực hành và tìm hiểu) trong khi luôn duy trì khuyến khích những mối quan tâm của trẻ và cho trẻ được thực hành trải nghiệm.
Với sỉ số tối đa 18 trẻ trong mỗi lớp – sân chơi rộng rãi thoáng mát- đội ngũ giáo viên gồm giáo viên chính người nưới ngoài và giáo viên Việt Nam chuyên ngành gíao dục mầm non nhiều kinh nghiệm – nhựng bữa ăn đầy đủ chất lượng được phục vụ tại lớp – một môi trường học hỏi ngoại ngữ cùng các hoạt động xã hội tuyệt vời.
INTERkids - INTERNATIONAL KINDERGARTEN - MONTESSORI/ REGGIO·
LEARN, PLAY, LAUGH & GROW UP TOGETHER
Enroll children from 18 months to 5 years old
Special offer 15% tuition discount for 2 years
At INTERkids, we offer a joyful, nurturing, stimulating and welcoming environment. Our unique programs incorporate a language immersion program (where the children learn a language as they learn their mother tongue) as well as a learning through play approach (where the children learn by practicing and inquiry), while always keeping the child's interest in mind and allowing for hands-on, experimental learning.
Large classes - max 18 children – huge shaded playground – Foreign & Vietnamese experienced Early Childhood Specialists – lunch is taken in the classroom together with the teachers – as this too is a great social and language learning moment.
INTERkids offers flexible program from 3 half days (08:00-12:00) to 5 extended days (08:00-17:00)
Str 10 Thao Dien 028 3744 6075 – Mrs Yen - [email protected] - 0909 59 6075
Chương trình học linh động tại INTERkids cho phụ huynh lựa chon từ 3 buổi sáng (08:00-12:00) đến chương trình 5 ngày/ tuần (08:00-17:00)
Str 10 Thao Dien 028 3744 6075 – Mrs Yen - [email protected] - 0909 59 6075

22/04/2022

Giảm 15% học phí cho 2 năm học liên tiếp - 15% Discount
INTERkids - INTERNATIONAL KINDERGARTEN - MONTESSORI/ REGGIO·
CÙNG NHAU HỌC HỎI, VUI CHƠI, CƯỜI ĐÙA VÀ PHÁT TRIỂN
Nhận trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi.
Chương trình ưu đãi đặc biệt – giảm 15% học phí cho 2 năm học liên tiếp
Tai INTERkids, Chúng tôi mang đến một môi trường hoạt động vui nhộn, kích thích trí tò mò của trẻ cùng với chương trình chăm sóc chuyên biệt dành cho lứa tuổi mầm non.
Các chương trình độc đáo của chúng tôi là sự kết hợp chương trình hòa nhập ngôn ngữ (nơi trẻ học ngoại ngữ song song với việc học tiếng mẹ đẻ) cũng như phương pháp học qua chơi (nơi trẻ học bằng cách thực hành và tìm hiểu) trong khi luôn duy trì khuyến khích những mối quan tâm của trẻ và cho trẻ được thực hành trải nghiệm.
Với sỉ số tối đa 18 trẻ trong mỗi lớp – sân chơi rộng rãi thoáng mát- đội ngũ giáo viên gồm giáo viên chính người nưới ngoài và giáo viên Việt Nam chuyên ngành gíao dục mầm non nhiều kinh nghiệm – nhựng bữa ăn đầy đủ chất lượng được phục vụ tại lớp – một môi trường học hỏi ngoại ngữ cùng các hoạt động xã hội tuyệt vời.
INTERkids - INTERNATIONAL KINDERGARTEN - MONTESSORI/ REGGIO·
LEARN, PLAY, LAUGH & GROW UP TOGETHER
Enroll children from 18 months to 5 years old
Special offer 15% tuition discount for 2 years
At INTERkids, we offer a joyful, nurturing, stimulating and welcoming environment. Our unique programs incorporate a language immersion program (where the children learn a language as they learn their mother tongue) as well as a learning through play approach (where the children learn by practicing and inquiry), while always keeping the child's interest in mind and allowing for hands-on, experimental learning.
Large classes - max 18 children – huge shaded playground – Foreign & Vietnamese experienced Early Childhood Specialists – lunch is taken in the classroom together with the teachers – as this too is a great social and language learning moment.
INTERkids offers flexible program from 3 half days (08:00-12:00) to 5 extended days (08:00-17:00)
Str 10 Thao Dien 028 3744 6075 – Mrs Yen - [email protected] - 0909 59 6075
Chương trình học linh động tại INTERkids cho phụ huynh lựa chon từ 3 buổi sáng (08:00-12:00) đến chương trình 5 ngày/ tuần (08:00-17:00)
Str 10 Thao Dien 028 3744 6075 – Mrs Yen - [email protected] - 0909 59 6075

Photos from SmartKids - English Language Centre's post 03/03/2022

Photos from SmartKids - English Language Centre's post

14/02/2022

Giảm 15% học phí cho 2 năm học liên tiếp
INTERkids - INTERNATIONAL KINDERGARTEN - MONTESSORI/ REGGIO·
CÙNG NHAU HỌC HỎI, VUI CHƠI, CƯỜI ĐÙA VÀ PHÁT TRIỂN
Nhận trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi.
Chương trình ưu đãi đặc biệt – giảm 15% học phí cho 2 năm học liên tiếp
Tai INTERkids, Chúng tôi mang đến một môi trường hoạt động vui nhộn, kích thích trí tò mò của trẻ cùng với chương trình chăm sóc chuyên biệt dành cho lứa tuổi mầm non.
Các chương trình độc đáo của chúng tôi là sự kết hợp chương trình hòa nhập ngôn ngữ (nơi trẻ học ngoại ngữ song song với việc học tiếng mẹ đẻ) cũng như phương pháp học qua chơi (nơi trẻ học bằng cách thực hành và tìm hiểu) trong khi luôn duy trì khuyến khích những mối quan tâm của trẻ và cho trẻ được thực hành trải nghiệm.
Với sỉ số tối đa 18 trẻ trong mỗi lớp – sân chơi rộng rãi thoáng mát- đội ngũ giáo viên gồm giáo viên chính người nưới ngoài và giáo viên Việt Nam chuyên ngành gíao dục mầm non nhiều kinh nghiệm – nhựng bữa ăn đầy đủ chất lượng được phục vụ tại lớp – một môi trường học hỏi ngoại ngữ cùng các hoạt động xã hội tuyệt vời.
INTERkids - INTERNATIONAL KINDERGARTEN - MONTESSORI/ REGGIO·
LEARN, PLAY, LAUGH & GROW UP TOGETHER
Enroll children from 18 months to 5 years old
Special offer 15% tuition discount for 2 years
At INTERkids, we offer a joyful, nurturing, stimulating and welcoming environment. Our unique programs incorporate a language immersion program (where the children learn a language as they learn their mother tongue) as well as a learning through play approach (where the children learn by practicing and inquiry), while always keeping the child's interest in mind and allowing for hands-on, experimental learning.
Large classes - max 18 children – huge shaded playground – Foreign & Vietnamese experienced Early Childhood Specialists – lunch is taken in the classroom together with the teachers – as this too is a great social and language learning moment.
INTERkids offers flexible program from 3 half days (08:00-12:00) to 5 extended days (08:00-17:00)
Str 10 Thao Dien 028 3744 6075 – Mrs Yen - [email protected] - 0909 59 6075
Chương trình học linh động tại INTERkids cho phụ huynh lựa chon từ 3 buổi sáng (08:00-12:00) đến chương trình 5 ngày/ tuần (08:00-17:00)
Str 10 Thao Dien 028 3744 6075 – Mrs Yen - [email protected] - 0909 59 6075

26/09/2021

FREE ONLINE English for Children Classes
Chương trình tiếng Anh mẫu giáo trực tuyến MIỄN PHÍ
Đăng ký ngay
https://forms.gle/3tcuvyFiEiaV4gpN8
[email protected]
0909 59 6075

Photos from SmartKids - International Kindergarten's post 21/09/2021

Photos from SmartKids - International Kindergarten's post

18/09/2021

Chương trình tiếng Anh mẫu giáo trực tuyến MIỄN PHÍ
Đăng ký ngay
https://forms.gle/3tcuvyFiEiaV4gpN8
[email protected]
0909 59 6075

03/09/2021

Xin chào Quý Phụ huynh,
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ để các bé có thể Vừa chơi – Vừa học nào! https://forms.gle/QWHX9EYnaooy4qst7
Chắc chắn Quý phụ huynh đang cần tìm những hoạt động bổ ích cho con bạn trong thời gian giãn cách xã hội lần này, Quý phụ huynh đang cần những hoạt động thật sư có thể mang lại niềm vui và hứng thú cho trẻ khi học tiếng anh thông qua các hoạt động vừa chơi – vừa học.
Xuyên suốt các buổi học trực tuyến của INTERkids, giáo viên sẽ không chỉ cùng các bé hát, múa mà còn có các trò chơi để các con tiếp cận tiếng anh một cách tự nhiên nhất
Hãy tham gia lớp học online của chúng tôi để cùng trải nghiệm những khoảnh khắc học tập vui tươi ngay tại nhà.
[email protected]
0909 59 6075

Hello parents,
We know you’re all looking for something your little ones can do during lockdown, something that actually has them active moving and playing and LEARNING English.
During our active INTERkids Online classes we will not only dance, sing and play games but also learn English!!!
We hope you can join us for some Fun and Learning while at home!!!!
Sign on up now for a Free Trial class so we can Play & Learn together! https://forms.gle/QWHX9EYnaooy4qst7
[email protected]
0909 59 6075

HỌC HỎI, VUI CHƠI, CƯỜI ĐÙA, LỚN LÊN CÙNG VỚI NHAU

Tại INTERkids , chúng tôi hết lòng xây dựng cho các em một môi trường học tập cởi mở, khuyến khích và nuôi dưỡng. Chương trình giảng dạy của chúng tôi kết hợp đa dạng nhiều phương pháp giáo dục nhưng vẫn giữ được hứng thú học tập của trẻ và cho phép trẻ tích lũy kinh nghiệm thông qua thực hành

LEARN, PLAY, LAUGH & GROW UP TOGETHER

At INTERkids , we are dedicated to create a nurturing, stimulating and welcoming environment for all children. Our unique programs incorporate a variety of educational theories, while always keeping the child's interest in mind and allowing for hands-on, experiential learning.

Videos (show all)

FREE ONLINE English for Children ClassesChương trình tiếng Anh mẫu giáo trực tuyến MIỄN PHÍĐăng ký ngayhttps://forms.gle...
Chương trình tiếng Anh mẫu giáo trực tuyến MIỄN PHÍĐăng ký ngayhttps://forms.gle/3tcuvyFiEiaV4gpN8yenle@interkids.edu.vn...
Chuc Mung TET 2021
IKDS

Location

Telephone

Address


26 Duong 10
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00

Other Preschools in Ho Chi Minh City (show all)
Kids Club Saigon Kids Club Saigon
12/4 P Street
Ho Chi Minh City, 10000

Joyful learning for children ages 2 to 6!

Lớp Tiền Sản - Hồ Chí Minh Lớp Tiền Sản - Hồ Chí Minh
144 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Lớp tiền sản là nhu cầu thiết yếu dành cho cả Bố và Mẹ giúp bổ sung kiến t

The Art of Reading The Art of Reading
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu đô Thị Vinhomes Central Park
Ho Chi Minh City, 700000

Xin chào! The Art of Reading là dự án cộng đồng của một nhóm học sinh. Mục tiêu của chúng mình là khuyến khích việc đọc sách ở thế hệ trẻ.

Thuần Mộc Super Kids - Giải pháp cho bé biếng ăn, chậm lớn Thuần Mộc Super Kids - Giải pháp cho bé biếng ăn, chậm lớn
444 Lê Văn Khương
Ho Chi Minh City, 700000

Thuần Mộc Super Kids giúp bé ăn ngon, ngủ ngon, kích thích thèm ăn, hỗ trợ táo bó

Mẹ Tôm Mom and Baby Spa - Chăm sóc Mẹ và Bé chuẩn Y Khoa Mẹ Tôm Mom and Baby Spa - Chăm sóc Mẹ và Bé chuẩn Y Khoa
11 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp chuẩn Y Khoa cho Mẹ & Bé - Spa mẹ bầu & sau sinh - Massage bầu tại nhà - Chăm sóc sau sinh tại nhà - Chăm sóc bé sơ sinh

bantaynho.vn bantaynho.vn
Ho Chi Minh, Viet Nam
Ho Chi Minh City, 70000

Hỗ trợ chống thất lạc bằng công nghệ QR Code. Phù hợp cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc phượt thủ. Nhanh chóng cung cấp những thông tin cần thiết khi gặp biến cố.

Học viện siêu trí tuệ Dr.brain - Toán soroban Học viện siêu trí tuệ Dr.brain - Toán soroban
96/6 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Binh
Ho Chi Minh City, 70000

Đào tạo toán siêu trí tuệ cho các bé từ 5-15 tuổi

Alpha Kids Kindergarten Alpha Kids Kindergarten
178 Lê Văn Thịnh Quận 2
Ho Chi Minh City

Trường Mầm non

Tạp Hoá Dreamers Tạp Hoá Dreamers
Pho Quang
Ho Chi Minh City, 700000

Tạp hóa Dreamers chuyên hàng order Hàn Quốc, Châu Âu, Úc - nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, từ hãng phổ thông đến cao cấp, nói không với hàng trôi nổi.

Siro Ăn Ngon Babyplus Chính Hãng Siro Ăn Ngon Babyplus Chính Hãng
17/18 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của công ty CPTM&DV Hapi Việt Nam : Chuyên phân phối dòng sản phẩm SIRO ĂN NGON BABYPLUS giúp bé : Cải thiện biếng ăn, tiêu hóa kém, suy dinh dưỡng, táo bón và tăng sức đề kháng...

Mầm non Hoa Lài - 0938 917 412 Mầm non Hoa Lài - 0938 917 412
15/4 Đ Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn
Ho Chi Minh City, 70000

Mầm non Hoa Lài - 0938 917 412

Nuôi dạy con ĐÚNG cách Nuôi dạy con ĐÚNG cách
Ho Chi Minh City, 084

Cam kết TỪ CHỐI bạo lực: KHÔNG đánh, KHÔNG mắng con. Nuôi, Dạy con đúng cách, khoa học. Tôn trọng, quan tâm, yêu thương con "Hãy giúp con trưởng thành với tâm hồn không bị tổn thương”