Khóa Học Thay Đổi Giọng Nói Online

Tây Nguyên Phim Entertainment
ĐC: 213 Cao Đạt, P1,Q5,TP.HCM
ĐT: 02862733715 - 0916955085 - 0932269135

Operating as usual

12/01/2024

Khóa Học MC Chuyên Nghiệp ( MC Sự Kiện - Tiệc Cưới - Sinh Nhật )
👉 Cảm Nhận Học Viên: Hoàng Trang
- Rất cảm ơn khoá học từ Tây Nguyên Phim và ekip.
- Khoá học rất hữu ích và thực tế, các thầy cô rất tận tâm, dạy kỹ và kèm từng phần rõ về giao tiếp và kỹ năng.
- Còn về phần giao tiếp trong kinh doanh thì quá tuyệt vì được học từ các thầy của trường ĐH Kinh Tế.
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
========================
✅ Liên Hệ: CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916 955 085 ->093 2269 135
🌍 Website : taynguyenfilm.edu.vnPhotos from Khóa Học Thay Đổi Giọng Nói Online's post 11/01/2024

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐇𝐨̣𝐜 𝐋𝐚̀𝐦 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟎/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟕
✅ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd11/01/2024

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐇𝐨̣𝐜 𝐋𝐚̀𝐦 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟎/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟕
✅ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd10/01/2024

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 - 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
👉 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐍 : 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎𝗵 - 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎
✅ 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟏𝟒/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟖
𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗖𝗵𝗮̂𝗻 Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗞𝘆́ 𝗖𝗵𝗶̉ 𝗖𝗼̀𝗻 𝟐 𝗕𝗼̣̂ 𝗛𝗼̂̀ 𝗦𝗼̛ 𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗟𝗼̛́𝗽
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
=========================
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐁𝐚̣𝐜𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐚̀𝐢 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐒 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̉𝐮 𝐋𝐨𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 - 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̀𝐢
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐂𝐨̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐀̉𝐧𝐡
👉 Đ𝐚̣𝐨 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧:: 𝐌𝐂 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦: 𝐓𝐡.𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠
𝐋𝐢𝐧𝐤: https://www.taynguyenfilm.vn/khoa-hoc-giao-tiep.html
--------------------------------------
💥💥 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 👇👇👇
✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 - 𝟎𝟗𝟑 𝟐𝟐𝟔𝟗 𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://taynguyenfilm.edu.vn


09/01/2024

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵
𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐮̛̣ 𝐓𝐢𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅𝗛𝗼̣𝗰 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐀𝐧𝐡 𝐃𝐮𝐲
✅𝐋𝐢𝐧𝐤: https://youtu.be/9SMO1wFjUW0?si=L2btQMKBPwCjIik-
✅𝐋𝐨̛́𝐩 𝟑 - 𝟓
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

09/01/2024

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵
𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐂 - 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅𝗛𝗼̣𝗰 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐡𝐮 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠
✅𝐋𝐢𝐧𝐤: https://youtu.be/iGHYaoVxxIw?si=iowJW84bO2njtWdT
✅𝐋𝐨̛́𝐩 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

09/01/2024

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵
𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐂 - 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅𝗛𝗼̣𝗰 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠
✅𝐋𝐢𝐧𝐤: https://youtu.be/m7rds5YFvwY?si=KYTQw2h01KI9Px2S
✅𝐋𝐨̛́𝐩 𝟑 - 𝟓
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

09/01/2024

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵
𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐂 - 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅𝗛𝗼̣𝗰 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐀𝐧𝐡
✅𝐋𝐢𝐧𝐤: https://youtu.be/kyMOV-8lhkE?si=ux7fzQ0iJ1BhEzsn
✅𝐋𝐨̛́𝐩 𝟑 - 𝟓
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

Photos from Khóa Học Thay Đổi Giọng Nói Online's post 09/01/2024

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 ( 𝐌𝐂 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 - 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 )
👉 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟖/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟕
✅ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭08/01/2024

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟖/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟕
✅ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭08/01/2024

𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐮̛̉𝐚 𝐆𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐍𝐨́𝐢 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 - 𝟓 : 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎𝗵 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎
✅ 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟐𝟑/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟗
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
========================
👉 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗖𝗵𝘂̛̃𝗮 𝗡𝗴𝗼̣𝗻𝗴
👉 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗦𝘂̛̉𝗮 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗡𝗼́𝗶 Đ𝗶̣𝗮 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴
👉 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗦𝘂̛̉𝗮 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗡𝗼́𝗶 𝗛𝗮𝘆
👉 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗧𝗵𝗮𝘆 Đ𝗼̂̉𝗶 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗛𝗮𝘆 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗧𝗶𝗲̂́𝗽
👉 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗠𝗖 𝗧𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗛𝗶̀𝗻𝗵
=> 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗮𝘆 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗵𝗼̣𝗰 𝗻𝗴𝗮𝘆
𝗟𝗶𝗻𝗸: https://taynguyenfilm.edu.vn/khoa-hoc-luyen-sua-giong-noi
--------------------------------------
💥💥 Đ𝗔̆𝗡𝗚 𝗞𝗬́ 𝗡𝗚𝗔𝗬 👇👇👇
✅ 𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗛𝗲̣̂: 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗬 𝗧𝗔̂𝗬 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗣𝗛𝗜𝗠
🏠 Đ𝗖 : 𝟮𝟭𝟯 𝗖𝗮𝗼 Đ𝗮̣𝘁, 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟭, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟱, 𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠
☎️ Đ𝗧 : 𝟬𝟮𝟴 𝟲𝟮𝟳𝟯 𝟯𝟳𝟭𝟱 - 📲 : 𝟬𝟵𝟭𝟲 𝟵𝟱𝟱 𝟬𝟴𝟱 -> 𝟎𝟗𝟑 𝟐𝟐𝟔𝟗 𝟏𝟑𝟓
🌍 : 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 : taynguyenfilm.edu.vnPhotos from Khóa Học Thay Đổi Giọng Nói Online's post 07/01/2024

𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐏𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐓𝐮̛̣ 𝐓𝐢𝐧 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶́ 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗵𝗼̣𝗰
✅𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟳/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟰
✅𝗚𝗶𝗮́𝗼 𝗩𝗶𝗲̂𝗻: 𝗠𝗖 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗕𝗮̣𝗰𝗵
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁Photos from Khóa Học Thay Đổi Giọng Nói Online's post 07/01/2024

𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗡𝗼́𝗶 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴
✅𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶́ 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗵𝗼̣𝗰
✅𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟳/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟰
✅𝗚𝗶𝗮́𝗼 𝗩𝗶𝗲̂𝗻: 𝗠𝗖 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗕𝗮̣𝗰𝗵
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁06/01/2024

𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 ( 𝐌𝐂 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 - 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 )
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 - 𝟓 : 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎𝗵 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎
✅ 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟏𝟔/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟗
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
======================
=> 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐠𝐚𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐁𝐚̣𝐜𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐃𝐕 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐧𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐃𝐕 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̀𝐢
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 - 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐂𝐨̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐀̉𝐧𝐡
👉 Đ𝐚̣𝐨 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜: 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦: 𝐓𝐡.𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠
𝐋𝐢𝐧𝐤: https://taynguyenfilm.vn/dia-chi-hoc-mc-chuyen-nghiep.html
--------------------------------------
💥💥 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 👇👇👇
✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 - 𝟎𝟗𝟑.𝟐𝟐𝟔𝟗.𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: taynguyenfilm.edu.vn05/01/2024

𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 - 𝐇𝐞̂́𝐭 𝐒𝐨̛̣ 𝐍𝐨́𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 Đ𝐚́𝐦 Đ𝐨̂𝐧𝐠
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 - 𝟓 : 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎𝗵 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎
✅ 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟏𝟖/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟗
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
========================
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐁𝐚̣𝐜𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐃𝐕 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐧𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐃𝐕 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̀𝐢
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 - 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐂𝐨̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐀̉𝐧𝐡
👉 Đ𝐚̣𝐨 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜: 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦: 𝐓𝐡.𝐒 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠
𝐋𝐢𝐧𝐤: https://taynguyenfilm.vn/khoa-hoc-dung-truoc-cong-chung.html
--------------------------------------
💥💥 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 👇👇👇
✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 - 𝟎𝟗𝟑 𝟐𝟐𝟔𝟗 𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: taynguyenfilm.edu.vn05/01/2024

𝗟𝗶̣𝗰𝗵 𝗗𝗮̣𝘆 𝗠𝗖 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗕𝗮̣𝗰𝗵
𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗡𝗼́𝗶 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴
👉 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟳/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟰
✅ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗚𝗶𝗮𝗻: 𝟭𝟯𝗵𝟯𝟬 - 𝟭𝟳𝗵
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁


03/01/2024

𝗟𝗜̣𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗜 𝗞𝗛𝗢𝗔́ 𝗛𝗢̣𝗖 𝗞𝗬̃ 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗠𝗘̂̀𝗠
👉 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗧𝗵𝗶: 𝟐𝟎/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒
👉 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟑𝐡 - 𝟏𝟕𝐡
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
✅ 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗧𝗶𝗲̂́𝗽 _ 𝗧𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗧𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗡𝗼́𝗶 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴
✅ 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗠𝗖 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗡𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 ( 𝗠𝗖 𝗦𝘂̛̣ 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 - 𝗠𝗖 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗖𝘂̛𝗼̛́𝗶 )
✅ 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗦𝘂̛̉𝗮 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗡𝗼́𝗶 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗧𝗶𝗲̂́𝗽 ( 𝗧𝗵𝗮𝘆 Đ𝗼̂̉𝗶 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗡𝗼́𝗶 _ 𝗦𝘂̛̉𝗮 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗡𝗼́𝗶 Đ𝗶̣𝗮 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 )
𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗛𝗲̣̂: 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗬 𝗧𝗔̂𝗬 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗣𝗛𝗜𝗠
🏠 Đ𝗖 : 𝟮𝟭𝟯 𝗖𝗮𝗼 Đ𝗮̣𝘁, 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟭, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟱, 𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠
☎️ Đ𝗧 : 𝟬𝟮𝟴 𝟲𝟮𝟳𝟯 𝟯𝟳𝟭𝟱 - 📲 : 𝟬𝟵𝟭𝟲 𝟵𝟱𝟓𝟎𝟖𝟓
🌍 : 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 : taynguyenfilm.edu.vn

03/01/2024

𝗟𝗶̣𝗰𝗵 𝗗𝗮̣𝘆 𝗠𝗖 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗕𝗮̣𝗰𝗵
𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗡𝗼́𝗶 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴
𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟳/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗚𝗶𝗮𝗻: 𝟭𝟯𝗵𝟯𝟬 - 𝟭𝟳𝗵
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗞𝗵𝗼𝗮𝗛𝗼𝗰𝗗𝗶𝗲𝗻𝗩𝗶𝗲𝗻
#𝗗𝗶𝗲𝗻𝗫𝘂𝗮𝘁𝗧𝗿𝘂𝗼𝗰𝗢𝗻𝗴𝗞𝗶𝗻𝗵
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

03/01/2024

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 ( 𝐌𝐂 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 - 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 )
👉 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐍 : 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎𝗵 - 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎
✅ 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 7/1/2024 _ 𝐊𝟕𝟖
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
👉 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗖𝗵𝗮̂𝗻 Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗞𝘆́ 𝐂𝐨̀𝐧 𝟐 𝐇𝐨̂̀ 𝐒𝐨̛ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐋𝐨̛́𝐩
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
--------------------------------------
Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 👇👇👇
✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 - 𝟎𝟗𝟑.𝟐𝟐𝟔𝟗.𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: taynguyenfilm.edu.vn02/01/2024

𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝟓𝟎 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 🧧🧧🧧 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟒 ✅ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀
✅ 𝐓𝐮̛̀ 𝟐𝟗/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 - 𝟐/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐋𝐈𝐗𝐈 𝐓𝐄̂́𝐓 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐍𝐀̆𝐌
👉 𝟑𝟎 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 🧧𝟓𝟎𝟎𝐊🧧
👉 𝟐𝟎 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 🧧𝟒𝟎𝟎𝐊🧧
-------------------------------------
𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 - 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 - 𝟓 : 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎𝗵 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎
✅ 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟎𝟕/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟗
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
=========================
💥💥 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 👇👇👇
✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 - 𝟎𝟗𝟑 𝟐𝟐𝟔𝟗 𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://taynguyenfilm.edu.vn


Photos from Khóa Học Thay Đổi Giọng Nói Online's post 31/12/2023

Nhớ Tết xưa...

29/12/2023

𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝟓𝟎 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠
🧧🧧🧧 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟒 ✅ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀
✅ 𝐓𝐮̛̀ 𝟐𝟗/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 - 𝟐/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐋𝐈𝐗𝐈 𝐓𝐄̂́𝐓 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐍𝐀̆𝐌
👉 𝟑𝟎 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 🧧𝟓𝟎𝟎𝐊🧧
👉 𝟐𝟎 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 🧧𝟒𝟎𝟎𝐊🧧
𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐂𝐚́𝐜 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜
🧧 🧧 🧧 🧧🧧🧧 🧧 🧧
🏠𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 -> 𝟎𝟗𝟑 𝟐𝟐𝟔𝟗 𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : taynguyenfilm.edu.vn
𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://goo.gl/Wrcn6K

29/12/2023

𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝟓𝟎 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠
🧧🧧🧧 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟒 ✅𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀
✅ 𝐓𝐮̛̀ 29/12/2023 - 2/1/2024
𝐋𝐈𝐗𝐈 𝐓𝐄̂́𝐓 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐍𝐀̆𝐌
👉 𝟑𝟎 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 🧧𝟓𝟎𝟎𝐊🧧
👉 𝟐𝟎 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 🧧𝟒𝟎𝟎𝐊🧧
𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐂𝐚́𝐜 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜
🧧 🧧 🧧 🧧🧧🧧 🧧 🧧
🏠𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 -> 𝟎𝟗𝟑 𝟐𝟐𝟔𝟗 𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : taynguyenfilm.edu.vn
𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://goo.gl/Wrcn6K

Photos from Khóa Học Thay Đổi Giọng Nói Online's post 27/12/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐮̛̣ 𝐓𝐢𝐧 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠
👉 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐇𝐨̣𝐜
✅ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐋𝐨̛́𝐩: 𝐃𝐕 𝐇𝐚̀𝐢 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚
✅ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟐 - 𝟒: 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎 _ 𝐊𝟕𝟕
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd27/12/2023

𝗟𝗶̣𝗰𝗵 𝗗𝗮̣𝘆 𝗗𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗛𝗮̀𝗶 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗡𝗴𝗵𝗶̃𝗮
✅𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟮𝟳/𝟭𝟮
✅𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗡𝗼́𝗶 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁


27/12/2023

𝗤𝘂𝗮𝘆 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝗖𝗵𝘂́𝗰 𝐓Ế𝐓 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗖𝗵𝗼 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽
✅𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗛𝗲̣̂: 𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝟮𝟭𝟯 𝗖𝗮𝗼 Đ𝗮̣𝘁, 𝗣𝟭, 𝗤𝟱, 𝗛𝗖𝗠
✅Đ𝗧: 𝟬𝟮𝟴.𝟲𝟮𝟳𝟯𝟯𝟳𝟭𝟱 - 𝟬𝟵𝟭𝟲𝟵𝟱𝟱𝟬𝟴𝟱
𝗪𝗲𝗯: 𝘁𝗮𝘆𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗳𝗶𝗹𝗺.𝗲𝗱𝘂.𝘃𝗻

Photos from Khóa Học Thay Đổi Giọng Nói Online's post 26/12/2023

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 ( 𝐌𝐂 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 - 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 )
𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐌𝐂 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟐𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 _ 𝐊𝟕𝟕
✅ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟐 - 𝟒: 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd25/12/2023

𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐮̛̉𝐚 𝐆𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐍𝐨́𝐢 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 - 𝟓 : 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎𝗵 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎
✅ 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟏𝟏/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟗
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
========================
𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐓𝐮̣𝐜 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝟐 𝐁𝐨̣̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐒𝐨̛
✅ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 : 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 - 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎
========================
👉 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗖𝗵𝘂̛̃𝗮 𝗡𝗴𝗼̣𝗻𝗴
👉 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗦𝘂̛̉𝗮 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗡𝗼́𝗶 Đ𝗶̣𝗮 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴
👉 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗦𝘂̛̉𝗮 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗡𝗼́𝗶 𝗛𝗮𝘆
👉 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗧𝗵𝗮𝘆 Đ𝗼̂̉𝗶 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗛𝗮𝘆 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗧𝗶𝗲̂́𝗽
👉 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗠𝗖 𝗧𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗛𝗶̀𝗻𝗵
=> 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗮𝘆 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗵𝗼̣𝗰 𝗻𝗴𝗮𝘆
𝗟𝗶𝗻𝗸: https://taynguyenfilm.edu.vn/khoa-hoc-luyen-sua-giong-noi
--------------------------------------
💥💥 Đ𝗔̆𝗡𝗚 𝗞𝗬́ 𝗡𝗚𝗔𝗬 👇👇👇
✅ 𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗛𝗲̣̂: 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗬 𝗧𝗔̂𝗬 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗣𝗛𝗜𝗠
🏠 Đ𝗖 : 𝟮𝟭𝟯 𝗖𝗮𝗼 Đ𝗮̣𝘁, 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟭, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟱, 𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠
☎️ Đ𝗧 : 𝟬𝟮𝟴 𝟲𝟮𝟳𝟯 𝟯𝟳𝟭𝟱 - 📲 : 𝟬𝟵𝟭𝟲 𝟵𝟱𝟱 𝟬𝟴𝟱 -> 𝟎𝟗𝟑 𝟐𝟐𝟔𝟗 𝟏𝟑𝟓
🌍 : 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 : taynguyenfilm.edu.vn25/12/2023

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵
𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐮̛̉𝐚 𝐆𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐍𝐨́𝐢 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦
✅ 𝗛𝗼̣𝗰 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐀𝐧
✅ 𝐋𝐢𝐧𝐤: https://youtu.be/dq3MRqfRzu0
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
25/12/2023

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵
𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗦𝘂̛̉𝗮 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗡𝗼́𝗶 𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
👉 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝗩𝐚̂𝗻 𝗧𝗵𝗮́𝗶
✅ 𝐋𝐢𝐧𝐤: https://youtu.be/rr9GUMn6MsE
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐇𝐨̣𝐜 𝐋𝐚̀𝐦 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟎/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟕✅ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠𝐓𝐚...
𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟖/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 _ 𝐊𝟕𝟕✅ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭#KhoaH...
𝗤𝘂𝗮𝘆 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝗖𝗵𝘂́𝗰 𝐓Ế𝐓 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗖𝗵𝗼 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽✅𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗛𝗲̣̂: 𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝟮𝟭𝟯 𝗖𝗮𝗼 Đ𝗮̣𝘁, 𝗣𝟭, 𝗤𝟱, 𝗛𝗖𝗠✅Đ𝗧: 𝟬𝟮𝟴.𝟲𝟮𝟳𝟯𝟯𝟳𝟭𝟱 - ...
𝗞𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠👉 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆...
𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐆𝐡𝐢 𝐇𝐢̀𝐧𝐡✅ 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐮̛̉𝐚 𝐆𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐨 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟒/𝟏𝟐/𝟐𝟎...
- Luộc hột vịt lộn luộc lộn hột vịt lạt, luộc lại hột vịt lộn lại luộc lộn hột vịt lạt, lộn lạt, lạt lôn, luộc lộn lại l...
𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 Đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐂𝐚𝐨 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟎𝟑/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑👉 𝐋𝐨...
𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 ( 𝐌𝐂 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 - 𝐌𝐂 𝐇𝐨𝐚̣𝐭 𝐍𝐚́𝐨 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬𝐡𝐨𝐰 ) ✅ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 Đ𝐞̂̀: 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂́𝐭 𝐊𝐢̣𝐜𝐡 𝐁𝐚̉𝐧 -...
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟖/𝟏𝟏 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐊𝟕𝟕 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭#KhoaHocMC#RenLuyenKyNangMC#KyNangGiao...
𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐆𝐡𝐢 𝐇𝐢̀𝐧𝐡✅ 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐮̛̉𝐚 𝐆𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐨 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐘́✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑👉...
𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐆𝐡𝐢 𝐇𝐢̀𝐧𝐡✅ 𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗞𝘆̃ 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐋𝐞̂ 𝐒𝐨̛𝐧✅ 𝐍𝐠𝐚̀...
𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐆𝐡𝐢 𝐇𝐢̀𝐧𝐡✅ 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐋𝐚𝐦✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻...

Location

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của EVOL Edu - một đơn vị thành viên đầy tự hào trực thuộc EVOL GROUP

Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cù

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế
42 Mạc Đĩnh Chi
Ho Chi Minh City, 700000

Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! là một hành trình đột phá trong học tập và cuộc sống, dành cho học sinh t

Nghĩ sao, nói vậy Nghĩ sao, nói vậy
Ho Chi Minh City, 08

Trang này dành cho các bạn nói thoải mái những gì mình nghĩ mà không dám nói; có

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học

EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
Tòa Nhà Sài Gòn Pavillon 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập năm 1965, EF là tổ chức Giáo Dục lớn nhất thế giới với các chương trình Du Học Quốc Tế

Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
Room 112, 1st Fl. , HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần Street, Ward 6, District 3, HCMC
Ho Chi Minh City, 600

Solvay Brussels School, also known as Solvay Business School and Vietnam-Belgium Master programs, is an ULB's faculty providing top European Master's programs.

Mang Du Hoc Mang Du Hoc
Ho Chi Minh City, 848

Cồng thông tin du học toàn diện cho các bạn muốn đi du học. Liên hệ: [email protected]

Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
180 Nguyễn Công Trứ
Ho Chi Minh City

A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pu

Nến trái cây Ω Nến trái cây Ω
05 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5 , TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Trại Hè Kỹ Năng Trại Hè Kỹ Năng
242 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Tổ chức các khóa huấn luyện ngắn ngày cho trẻ

Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ 2021 - Đoàn Trường THPT Võ Văn Kiệt Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ 2021 - Đoàn Trường THPT Võ Văn Kiệt
629 Bến Bình Đông Phường 13 Quận 8
Ho Chi Minh City, 079