Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

Comments

📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI ONLINE THÁNG 07/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 7 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 07/2022:

Lớp online:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 18/07/2022 (Thứ hai) từ 19g00 đến 20g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 26/07/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g00.

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn
📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 06/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 6 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 06/2022:

Lớp trực tiếp (Học tại trường ĐHKHXH&NV):

✏ Lớp Sơ cấp 1 (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 28/06/2022 (Thứ ba) từ 19g15 đến 20g45

✏ Lớp Sơ cấp 2 (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 06/06/2022 (Thứ hai) từ 18g00 đến 19g30

Lớp trực tuyến (Online):

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 14/06/2022 (Thứ ba) từ 18g00 đến 19g30

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 13/06/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected].vn
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn
📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 05/2022📣
(ONLINE)

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 5 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 05/2022:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 10/05/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 24/05/2022 (Thứ ba) từ 18g đến 19g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 16/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (3-5-7) : Dự kiến khai giảng vào ngày 05/05/2022 (Thứ năm) từ 19g30 đến 21g00

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 23/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn
📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 05/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 5 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 05/2022:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 10/05/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g

✏ Lớp Sơ cấp 2 (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 16/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

✏ Lớp Trung cấp 1 (3-5-7) : Dự kiến khai giảng vào ngày 05/05/2022 (Thứ năm) từ 19g30 đến 21g00

✏ Lớp Trung cấp 1 (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 23/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn
|HỌC TỪ VỰNG TIẾNG THÁI CÙNG CVSEAS|
🌏MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á 🌏

🥳 Sau một thời gian thật dài không thể xuất ngoại du lịch, chúng ta hiện tại đã có thể lại xách vali lên và chu du quốc ngoại rồi!

🛫 Cùng với sự phục hồi du lịch, CVSEAS chia sẻ cùng các bạn bài học tiếng Thái về tên gọi một số quốc gia Đông Nam Á, các bạn đã đi được bao nhiêu quốc gia rồi?

🇹🇭 Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Thái Lan và mong muốn học ngôn ngữ Thái, hãy đăng ký ngay các lớp học tiếng Thái tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nhé!

👉 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á
🇹🇭NHỮNG MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG PHẢI THỬ KHI ĐẾN THÁI LAN🇹🇭

🥢 Ẩm thực là con đường dẫn đến trái tim, và để yêu văn hóa một đất nước mà không thử qua những món ăn đặc trưng thì thật là một thiếu sót. Đối với nền ẩm thực Thái Lan, bên cạnh những món ăn nổi tiếng quốc tế như Pad Thai hay Tom Yum thì vẫn còn đa dạng những món ăn truyền thống mà bạn cần phải thử một lần khi đến. Hãy cùng CVSEAS tìm hiểu ngay năm món ăn truyền thống của Thái Lan qua bộ hình ảnh dưới nhé!

🇹🇭 Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Thái Lan và mong muốn học ngôn ngữ Thái, hãy đăng ký ngay các lớp học tiếng Thái tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nhé!

👉 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á
📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 04/2022
(ONLINE và OFFLINE)

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học offline vào tháng 4 này, đồng thời vẫn tiếp tục duy trì các lớp học trực tuyến. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 04/2022:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Offline (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 12/04/2022 (Thứ ba) từ 19g15 đến 20g45

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (2-4-6) or (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 14/4/2022 (Thứ năm) từ 19g00 đến 20g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 – (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 25/4/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

✏ Lớp Trung cấp 1 – (2-4-6) or (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 27/4/2022 (Thứ tư) từ 19g30 đến 21g00

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á: Phòng K008, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, Phòng K008, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

📧 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, giảng dạ

Operating as usual

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 25/11/2022

🌱 ĂN TẾT NO KHÔNG QUÁ KHÓ🌱

Chưa đến hai tháng nữa là Tết, hãy cùng CVSEAS điểm qua một số từ vựng về sức khỏe để duy trì vóc dáng và cân nặng trong những ngày Tết nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, nhắn tin cho CVSEAS ngay để được tư vấn các khóa học tiếng Thái phù hợp nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 24/11/2022

🌱 TỪ VỰNG MUA SẮM - THƯ GIÃN 🌱

Bước vào giai đoạn bận rộn nhất của năm, các bạn hãy nhớ dành thời gian cho bản thân để giải tỏa sự căng thẳng, cân bằng cuộc sống nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 23/11/2022

✈ TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ DU LỊCH ✈

Cùng xem qua một vài từ vựng sau đây để tự tin hơn khi đi du lịch Thái Lan nha các bạn ơi.

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

22/11/2022

✨THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP TIẾNG THÁI THÁNG 12/2022✨

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Thái Sơ cấp và Trung cấp khai giảng vào tháng 12. Liên hệ ngay với Trung tâm Đông Nam Á để nhận tư vấn lớp học phù hợp với bạn nhé!

Tham gia lớp tiếng Thái tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, bạn sẽ được:
✏ Hướng dẫn bởi đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm
✏ Lớp học sĩ số giới hạn với mức học phí hợp lý
✏ Tiếp cận nguồn tài liệu, giáo trình học phong phú
✏ Thoải mái giao lưu với giáo viên và bạn bè

Học viên quan tâm khóa học tiếng Thái vui lòng bình luận, nhắn tin, truy cập địa chỉ https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9 hoặc đến trực tiếp Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để được tư vấn và trải nghiệm ngay các khóa học của Trung tâm.
Thông tin liên hệ chi tiết:
📍 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
🔎 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 19/11/2022

🎉Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 🎉

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng sự tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo. Chúc Quý Thầy Cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống 💐

Nhân dịp này, Trung tâm xin gửi đến các bạn một vài từ vựng quen thuộc, gắn liền với cuộc đời học sinh của mỗi chúng ta. Mong rằng những ai đang ngồi trên ghế nhà trường sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để gặt hái thật nhiều thành công trong tương la

18/11/2022

✈️ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG TIẾNG THÁI ✈️

Giao thông là chủ đề gần gũi nhất trong hoạt động mỗi ngày của chúng ta. Hãy cùng xem qua các từ vựng về những phương tiện giao thông phổ biến ở Thái Lan nhé!

Nếu các bạn có mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và ngôn ngữ Thái Lan thì đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình nha.

Thông tin liên hệ chi tiết:
📍 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
🔎 Website: http://www.cvseas.edu.vn
✏️ Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
📎 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

16/11/2022

🌱 TỪ VỰNG VỀ CÁC BỘ PHẬN TRÊN KHUÔN MẶT TRONG TIẾNG THÁI🌱

Hôm nay, chúng mình cùng ôn tập nhẹ nhàng nha mọi người ☺

Nếu các bạn đang có mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và ngôn ngữ Thái Lan thì đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình nhé.

Thông tin liên hệ chi tiết:
📍 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
🔎 Website: http://www.cvseas.edu.vn
✏️ Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
📎 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

16/11/2022

Nhanh tay đăng kí nào mọi người ơi!

⭐CƠ HỘI ĐƯỢC GIAO LƯU VỚI NGƯỜI BẢN XỨ KHI HỌC TẠI LỚP TIẾNG THÁI CÙNG CVSEAS⭐
Tại lớp tiếng Thái trực tiếp ở quận 1, ngoài các buổi học với giáo viên người Việt, học viên có cơ hội được tham gia buổi giao lưu với người bản xứ. Lớp học tại CVSEAS giới hạn học viên, tạo điều kiện cho các bạn có thời gian thực hành nói cùng với sự hỗ trợ của giáo viên.
👉Đăng kí ngay lớp khai giảng vào ngày 21/11 tại
https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9. Hoặc liên hệ với Trung tâm qua:
📍 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
🔎 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 14/11/2022

💞 NGÀY HÔM NAY CỦA BẠN THẾ NÀO? - วันนี้รู้สึกอย่างไร?💞

Bằng cách sử dụng các tính từ về cảm xúc, bạn có thể thể hiện suy nghĩ, bày tỏ thái độ của mình một cách dễ dàng hơn. Cùng xem qua một vài từ vựng sau để chia sẻ cảm xúc của bản thân cũng như để hiểu hơn về cảm xúc của những người xung quanh mình nha!

Nếu các bạn đang có mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và ngôn ngữ Thái Lan thì đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình nhé.

Thông tin liên hệ chi tiết:
📍 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
🔎 Website: http://www.cvseas.edu.vn
✏️ Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
📎 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 13/11/2022

🌱 PODCAST TIẾNG THÁI 🌱

Với các nội dung thường xoay quanh những vấn đề rất gần gũi trong cuộc sống, Podcast là một công cụ vô cùng hữu ích trong việc học ngoại ngữ. Bên cạnh việc trau dồi tiếng Thái thì thông qua các kênh Podcast tiếng Thái dưới đây, các bạn còn có thể tích lũy cho mình các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội và cả tâm lí nữa đấy!

Nếu các bạn đang có mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và ngôn ngữ Thái Lan thì đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình nhé.

Thông tin liên hệ chi tiết:
📍 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
🔎 Website: http://www.cvseas.edu.vn
✏️ Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
📎 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 09/11/2022

❓ CÁCH HỎI GÌ/CÁI GÌ TRONG TIẾNG THÁI ❓

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái từ Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

07/11/2022

🌱 LIÊN TỪ TRONG TIẾNG THÁI 🌱

Các liên từ trong tiếng Thái là một trong những ngữ pháp thường gặp và được sử dụng rất nhiều. Hôm nay, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á sẽ giới thiệu cho các bạn một vài loại liên từ trong tiếng Thái nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái trực tiếp và trực tuyến từ Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

04/11/2022

✨✨THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP THÁI SƠ CẤP 1 THÁNG 11/2022✨✨

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo chiêu sinh lớp Thái Sơ cấp 1 khai giảng vào tháng 11. Đăng kí ngay với Trung tâm Đông Nam Á để khám phá và tìm hiểu vẻ đẹp của ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan nhé!

Tham gia lớp tiếng Thái tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, bạn sẽ được:
✏ Hướng dẫn bởi đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
✏ Trải nghiệm môi trường học tập lý tưởng với mức học phí phù hợp với nhiều đối tượng.
✏ Tiếp cận nguồn tài liệu, giáo trình học phong phú.
✏ Thoải mái giao lưu với giáo viên và bạn bè.

Học viên quan tâm khóa học tiếng Thái vui lòng bình luận, nhắn tin, truy cập địa chỉ https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9 hoặc đến trực tiếp Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để được tư vấn và trải nghiệm ngay các khóa học của Trung tâm.

Thông tin liên hệ chi tiết:
📍 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
🔎 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🏷 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔎 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 02/11/2022

🌱 4 CÁCH NÓI ‘TÔI MUỐN…’ TRONG TIẾNG THÁI 🌱

Trong tiếng Thái, có đến 4 cách khác nhau để bạn có thể bày tỏ mong muốn của mình đấy. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem đó là những cách nào nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái trực tiếp và trực tuyến từ Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

01/11/2022

🌈 MÀU SẮC TRONG TIẾNG THÁI 🌈

Màu sắc là những từ vựng cần thiết để bạn có thể miêu tả, giới thiệu sự vật, hiện tượng trong đời sống hằng ngày. Hãy cùng xem qua các từ vựng về màu sắc sau đây nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái từ Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 26/10/2022

🎃 HAPPY HALLOWEEN - สุขสันต์วันฮัลโลวีน 🎃

Để chuẩn bị cho một Halloween diễn ra thật tưng bừng, chúng mình cùng xem qua các từ vựng mới sau đây nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái từ Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 24/10/2022

🌱 TÍNH TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG THÁI 🌱

Đầu tuần hãy cùng ôn tập một số từ vựng tiếng Thái với chúng mình nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái từ Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 22/10/2022

🌱 HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY - กิจวัตรประจำวัน 🌱

Một ngày của bạn được bắt đầu như thế nào?

Để có thể tự tin giao tiếp trong tiếng Thái, bạn cần phải có vốn từ vựng vững chắc về các hoạt động hằng ngày. Cùng xem qua và ghi chép lại một vài hoạt động dưới đây nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái từ Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 20/10/2022

🌹 CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 - สุขสันต์วันสตรีเวียดนาม 🌹

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin được gửi đến các bà, các mẹ và các chị em thật nhiều lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa nhất.

Nhân ngày này, chúng mình hãy cùng tìm hiểu một vài từ vựng liên quan đến những người phụ nữ mà chúng mình yêu thương nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái từ Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

19/10/2022

🌱 DẤU TRONG TIẾNG THÁI - วรรณยุกต์ 🌱

Nếu tiếng Việt có 5 dấu và 6 thanh thì tiếng Thái được tạo nên bởi 4 dấu và 5 thanh. Tuy nhiên, các quy tắc đọc dấu trong tiếng Thái phức tạp hơn tiếng Việt rất nhiều. Hôm nay chúng mình hãy cùng nhau làm quen với các dấu tạo nên ngữ điệu của tiếng Thái nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái từ Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 14/10/2022

🌱 SỞ THÍCH - งานอดิเรกของคุณเป็นอะไร? 🌱

Sở thích hay những việc bạn thường làm trong thời gian rảnh là một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống. Hãy cùng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xem qua các từ vựng sau đây để nói về sở thích của bạn nhé!

Ngoài những hoạt động dưới đây, các bạn còn làm gì trong thời gian rảnh? Bình luận cho chúng mình biết với nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan, đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình để được tư vấn các khóa học tiếng Thái nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 12/10/2022

🌱 BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG THÁI - PHỤ ÂM THẤP 🌱

Tuần trước chúng mình đã làm quen với các phụ âm trung và phụ âm cao trong bảng chữ cái tiếng Thái! Hôm nay, hãy cùng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á tìm hiểu về 24 phụ âm thấp, cũng là 24 phụ âm cuối cùng mà chúng ta cần nắm nhé!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 07/10/2022

🌱 BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG THÁI - PHỤ ÂM CAO 🌱

Các bạn đã nắm vững 9 phụ âm trung trong bảng chữ cái tiếng Thái chưa? Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm quen với 11 chữ cái thuộc nhóm phụ âm cao nhé!

Thông tin liên hệ chi tiết :
📬 Zalo: 0813 910 692
📧 Email: [email protected]
📍 Facebook: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 05/10/2022

🌱 BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG THÁI - PHỤ ÂM TRUNG 🌱

Giống với tiếng Việt, các từ trong tiếng Thái cũng được tạo nên bằng cách ghép các phụ âm, nguyên âm và dấu lại với nhau. Do đó, để đọc và viết được tiếng Thái, chúng ta cần phải nắm vững các ký tự trong bảng chữ cái.

Bảng chữ cái tiếng Thái có 44 phụ âm, được chia thành ba nhóm là phụ âm trung, phụ âm cao và phụ âm thấp. Hãy cùng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á làm quen với 9 phụ âm trung dưới đây nhé!

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 01/10/2022

🌱 CÁCH ĐỌC SỐ TRONG TIẾNG THÁI 🌱

Khi bắt đầu học bất kỳ ngôn ngữ nào thì việc đầu tiên mà bạn cần làm đó là làm quen với hệ thống số đếm của ngôn ngữ đó. Số trong tiếng Thái khá đơn giản, hãy cùng tìm hiểu quy tắc đếm số trong tiếng Thái nhé!

📣 Đăng ký ngay với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ Thái Lan nha!

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 26/09/2022

✨✨THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 10/2022✨✨

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Thái tháng 10. Đăng kí ngay với Trung tâm để khám phá và tìm hiểu vẻ đẹp của ngôn ngữ cũng như văn hóa Thái Lan nhé!

Tham gia lớp tiếng Thái tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, bạn sẽ được:
✏ Hướng dẫn bởi đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
✏ Trải nghiệm môi trường học tập lý tưởng với mức học phí phù hợp với nhiều đối tượng.
✏ Tiếp cận nguồn tài liệu, giáo trình học phong phú.
✏ Thoải mái giao lưu với giáo viên và bạn bè.

Học viên quan tâm khóa học tiếng Thái vui lòng bình luận, nhắn tin, truy cập địa chỉ https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9 hoặc đến trực tiếp Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để được tư vấn và trải nghiệm ngay các khóa học của Trung tâm.
Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

30/07/2022

📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI ONLINE THÁNG 08/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 8 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 08/2022:

Lớp online:

📌 Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 16/08/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g00

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

25/06/2022

📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI ONLINE THÁNG 07/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 7 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 07/2022:

Lớp online:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 18/07/2022 (Thứ hai) từ 19g00 đến 20g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 26/07/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g00.

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

16/05/2022

📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 06/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 6 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 06/2022:

Lớp trực tiếp (Học tại trường ĐHKHXH&NV):

✏ Lớp Sơ cấp 1 (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 28/06/2022 (Thứ ba) từ 19g15 đến 20g45

✏ Lớp Sơ cấp 2 (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 06/06/2022 (Thứ hai) từ 18g00 đến 19g30

Lớp trực tuyến (Online):

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 14/06/2022 (Thứ ba) từ 18g00 đến 19g30

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 13/06/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

Videos (show all)

Quảng cáo Thái Lan

Location

Category

Telephone

Address

Sảnh C, ĐH KHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City
700000

Other Tutors/Teachers in Ho Chi Minh City (show all)
Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD
Ho Chi Minh City

Hỗ trợ cung ứng lao động và học tập sang thị trường Nhật Bản.

IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu
926B Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8
Ho Chi Minh City

IELTS Fighter- Tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.

Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1 Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1
71 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Ho Chi Minh City

Chi đoàn Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - Quận 1

Luyện chữ đẹp Thủ Đức Luyện chữ đẹp Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Chuyên luyện chữ đẹp và dạy vẽ tranh

Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Gia sư LÊ QUÝ ĐÔN cung cấp dịch vụ Gia sư chất lượng cao - Luyện thi Đại học

15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc 15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc
Ho Chi Minh City

"PRACTICE MAKES PERFECT" - Try to learn about 10 new words per day/ Cố gắng học khoảng 10 t?

Hành Taiwan Hành Taiwan
17/25 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City

Mình tên là Hành, mình là giáo viên Đài Loan dạy tiếng Trung ở ĐH.Mở TP.HCM.

Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David
Minh Phụng, P9, Q11 HCM
Ho Chi Minh City, 72614

Với hơn 8 năm kinh nghiệm của thầy David tại VN. Hãy đến với thầy để cải th

IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa
Số 72/Đường Số 6/Khu Phố 2/Phường Linh Trung/Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Với những khó khăn mà TƯ đã trãi qua Tư tự tin giúp bạn học TIẾNG ANH trở nê

SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG-Huỳnh Thiên Dương SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG-Huỳnh Thiên Dương
14A/1 Đường 30, Linh Đông
Ho Chi Minh City, 720300

Tư vấn và bán khoá học Siêu Trí Nhớ Học Đường. Bộ phương tiện và công cụ

Gia Sư Thiên Phúc_Nhận Dạy Đàn Organ Tại Nhà Khu Vực TP.HCM Gia Sư Thiên Phúc_Nhận Dạy Đàn Organ Tại Nhà Khu Vực TP.HCM
16/23 Đường Số 18, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 71914

Chuyên nhận dạy đàn Piano Organ tại nhà cho bé từ 6 tuổi Khu vực Thành Phố Hồ

Lớp Toán Cô Hiệp - Sara Hiệp Lớp Toán Cô Hiệp - Sara Hiệp
4 Trịnh Đình Thảo
Ho Chi Minh City, 70

Chuyên dạy bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và luyện thi vào trường chuyên, trư?