Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

Comments

📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI ONLINE THÁNG 07/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 7 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 07/2022:

Lớp online:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 18/07/2022 (Thứ hai) từ 19g00 đến 20g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 26/07/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g00.

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn
📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 06/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 6 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 06/2022:

Lớp trực tiếp (Học tại trường ĐHKHXH&NV):

✏ Lớp Sơ cấp 1 (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 28/06/2022 (Thứ ba) từ 19g15 đến 20g45

✏ Lớp Sơ cấp 2 (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 06/06/2022 (Thứ hai) từ 18g00 đến 19g30

Lớp trực tuyến (Online):

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 14/06/2022 (Thứ ba) từ 18g00 đến 19g30

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 13/06/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn
📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 05/2022📣
(ONLINE)

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 5 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 05/2022:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 10/05/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 24/05/2022 (Thứ ba) từ 18g đến 19g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 16/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (3-5-7) : Dự kiến khai giảng vào ngày 05/05/2022 (Thứ năm) từ 19g30 đến 21g00

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 23/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn
📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 05/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 5 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 05/2022:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 10/05/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g

✏ Lớp Sơ cấp 2 (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 16/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

✏ Lớp Trung cấp 1 (3-5-7) : Dự kiến khai giảng vào ngày 05/05/2022 (Thứ năm) từ 19g30 đến 21g00

✏ Lớp Trung cấp 1 (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 23/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn
|HỌC TỪ VỰNG TIẾNG THÁI CÙNG CVSEAS|
🌏MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á 🌏

🥳 Sau một thời gian thật dài không thể xuất ngoại du lịch, chúng ta hiện tại đã có thể lại xách vali lên và chu du quốc ngoại rồi!

🛫 Cùng với sự phục hồi du lịch, CVSEAS chia sẻ cùng các bạn bài học tiếng Thái về tên gọi một số quốc gia Đông Nam Á, các bạn đã đi được bao nhiêu quốc gia rồi?

🇹🇭 Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Thái Lan và mong muốn học ngôn ngữ Thái, hãy đăng ký ngay các lớp học tiếng Thái tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nhé!

👉 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á
🇹🇭NHỮNG MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG PHẢI THỬ KHI ĐẾN THÁI LAN🇹🇭

🥢 Ẩm thực là con đường dẫn đến trái tim, và để yêu văn hóa một đất nước mà không thử qua những món ăn đặc trưng thì thật là một thiếu sót. Đối với nền ẩm thực Thái Lan, bên cạnh những món ăn nổi tiếng quốc tế như Pad Thai hay Tom Yum thì vẫn còn đa dạng những món ăn truyền thống mà bạn cần phải thử một lần khi đến. Hãy cùng CVSEAS tìm hiểu ngay năm món ăn truyền thống của Thái Lan qua bộ hình ảnh dưới nhé!

🇹🇭 Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Thái Lan và mong muốn học ngôn ngữ Thái, hãy đăng ký ngay các lớp học tiếng Thái tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nhé!

👉 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á
📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 04/2022
(ONLINE và OFFLINE)

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học offline vào tháng 4 này, đồng thời vẫn tiếp tục duy trì các lớp học trực tuyến. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 04/2022:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Offline (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 12/04/2022 (Thứ ba) từ 19g15 đến 20g45

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (2-4-6) or (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 14/4/2022 (Thứ năm) từ 19g00 đến 20g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 – (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 25/4/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

✏ Lớp Trung cấp 1 – (2-4-6) or (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 27/4/2022 (Thứ tư) từ 19g30 đến 21g00

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á: Phòng K008, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA D**G NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, Phòng K008, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

📧 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, giảng dạy các Ngoại ngữ thuộc khu vực Đông Nam Á như : Tiếng Thái, tiếng Khmer, v.v.

Operating as usual

25/06/2022

📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI ONLINE THÁNG 07/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 7 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 07/2022:

Lớp online:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 18/07/2022 (Thứ hai) từ 19g00 đến 20g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 26/07/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g00.

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA DONG NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

16/05/2022

📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 06/2022📣

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 6 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 06/2022:

Lớp trực tiếp (Học tại trường ĐHKHXH&NV):

✏ Lớp Sơ cấp 1 (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 28/06/2022 (Thứ ba) từ 19g15 đến 20g45

✏ Lớp Sơ cấp 2 (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 06/06/2022 (Thứ hai) từ 18g00 đến 19g30

Lớp trực tuyến (Online):

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 14/06/2022 (Thứ ba) từ 18g00 đến 19g30

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 13/06/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA DONG NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

04/05/2022

📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 05/2022📣
(ONLINE)

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học trực tuyến vào tháng 5 này. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 05/2022:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 10/05/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 24/05/2022 (Thứ ba) từ 18g đến 19g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 16/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (3-5-7) : Dự kiến khai giảng vào ngày 05/05/2022 (Thứ năm) từ 19g30 đến 21g00

✏ Lớp Trung cấp 1 Online (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 23/05/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG T M NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA DONG NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, tòa nhà C (Việt Nam Học), 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹 Điện thoại: (028) 3 9100 692 (giờ hành chính)
🔹 Zalo: 0813 910 692
🔹 Email: [email protected]
🔹 Website: http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính: https://www.facebook.com/cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Vui học Ngoại ngữ Đông Nam Á: https://www.facebook.com/cvseaslanguage.edu.vn

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 18/04/2022

|HỌC TỪ VỰNG TIẾNG THÁI CÙNG CVSEAS|
🌏MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á 🌏

🥳 Sau một thời gian thật dài không thể xuất ngoại du lịch, chúng ta hiện tại đã có thể lại xách vali lên và chu du quốc ngoại rồi!

🛫 Cùng với sự phục hồi du lịch, CVSEAS chia sẻ cùng các bạn bài học tiếng Thái về tên gọi một số quốc gia Đông Nam Á, các bạn đã đi được bao nhiêu quốc gia rồi?

🇹🇭 Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Thái Lan và mong muốn học ngôn ngữ Thái, hãy đăng ký ngay các lớp học tiếng Thái tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nhé!

👉 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

Photos from Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á's post 12/04/2022

🇹🇭NHỮNG MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG PHẢI THỬ KHI ĐẾN THÁI LAN🇹🇭

🥢 Ẩm thực là con đường dẫn đến trái tim, và để yêu văn hóa một đất nước mà không thử qua những món ăn đặc trưng thì thật là một thiếu sót. Đối với nền ẩm thực Thái Lan, bên cạnh những món ăn nổi tiếng quốc tế như Pad Thai hay Tom Yum thì vẫn còn đa dạng những món ăn truyền thống mà bạn cần phải thử một lần khi đến. Hãy cùng CVSEAS tìm hiểu ngay năm món ăn truyền thống của Thái Lan qua bộ hình ảnh dưới nhé!

🇹🇭 Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Thái Lan và mong muốn học ngôn ngữ Thái, hãy đăng ký ngay các lớp học tiếng Thái tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á nhé!

👉 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

31/03/2022

📣THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC TIẾNG THÁI THÁNG 04/2022
(ONLINE và OFFLINE)

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á xin thông báo mở các lớp học offline vào tháng 4 này, đồng thời vẫn tiếp tục duy trì các lớp học trực tuyến. Đăng kí ngay với Trung tâm nếu bạn đang muốn biết thêm về ngôn ngữ của xứ sở chùa Vàng nhé.

Lịch học các lớp tiếng Thái tháng 04/2022:

✏ Lớp Sơ cấp 1 Offline (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 12/04/2022 (Thứ ba) từ 19g15 đến 20g45

✏ Lớp Sơ cấp 1 Online (2-4-6) or (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 14/4/2022 (Thứ năm) từ 19g00 đến 20g30

✏ Lớp Sơ cấp 2 – (2-4-6): Dự kiến khai giảng vào ngày 25/4/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00.

✏ Lớp Trung cấp 1 – (2-4-6) or (3-5-7): Dự kiến khai giảng vào ngày 27/4/2022 (Thứ tư) từ 19g30 đến 21g00

Học phí:
🔸 Lớp Sơ cấp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học
🔸 Lớp Sơ cấp 2: 2.000.000 đồng/khóa học
🔸 Lớp Trung cấp 1: 2.300.000 đồng/ khóa
​(Đặc biệt tặng kèm giáo trình online)

Ghi danh:
✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9
✒️ Trực tiếp tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á: Phòng K008, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:
✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA DONG NAM A).
✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, Phòng K008, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

📧 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

12/01/2022

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (CVSEAS) xin gửi đến các bạn thông báo chiêu sinh lớp tiếng Thái trực tuyến tháng 02/2022. Khóa học sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm học trực tuyến ngay tại nhà mà vẫn hiệu quả như tại lớp học! Các bạn chưa từng biết qua Tiếng Thái hãy mạnh dạn đăng ký học để trải nghiệm nhé!

Trung tâm (CVSEAS) xin gửi đến các bạn thông báo khai giảng các lớp tiếng Thái online sơ cấp 1 và sơ cấp 2 như sau:

Học phí:

Lớp 1: 1.700.000 đồng/ khóa học (Sơ cấp 1)

✒ Khai giảng vào ngày 14/02/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00 (Vào thứ 2-4-6)

✒ Khai giảng vào ngày 15/02/2022 (Thứ ba) từ 18g00 đến 19g30 (Vào thứ 3-5-7)

Lớp 2: 2.000.000 đồng/khóa học (Sơ cấp 2)

✒ Khai giảng vào ngày 14/02/2022 (Thứ hai) từ 19g30 đến 21g00 (Vào thứ 2-4-6)

✒Khai giảng vào ngày 15/02/2022 (Thứ ba) từ 19g30 đến 21g00 (Vào thứ 3-5-7)

​(Tặng kèm giáo trình lớp online)

Ghi danh:

✒️ Trực tuyến tại: https://forms.gle/8GG9XZQnyTwTFoJj9

✒️ Trực tiếp tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á, Phòng K008, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Học viên có thể đóng học phí theo hình thức:

✒️ Chuyển khoản tới Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Số TKNH: 200014851024797 tại Ngân Hàng EximBank – CN TP.HCM/ Tên GD: TRUNG TAM NGHIEN CUU VIET NAM VA DONG NAM A).

✒️ Tiền mặt tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, Phòng K008, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

📧 Thông tin liên hệ chi tiết :
🔹Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á: Dãy C khoa Việt Nam học, Số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
🔸 Zalo : 0813 910 692
🔹 Email : [email protected]
🔸 Website : http://www.cvseas.edu.vn
🔹 Facebook Chính : Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies
🔸 Facebook Trung tâm Ngoại ngữ : Vui học ngoại ngữ Đông Nam Á

Videos (show all)

Quảng cáo Thái Lan

Location

Category

Telephone

Address

Phòng K008, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City
700000

Other Tutors/Teachers in Ho Chi Minh City (show all)
Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD
138 Hà Huy Giáp
Ho Chi Minh City

Hỗ trợ cung ứng lao động và học tập sang thị trường Nhật Bản.

IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu
926B Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8
Ho Chi Minh City

IELTS Fighter- Tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.

Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Gia sư LÊ QUÝ ĐÔN cung cấp dịch vụ Gia sư chất lượng cao - Luyện thi Đại học Call: 090 657 8886

15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc 15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc
Ho Chi Minh City

"PRACTICE MAKES PERFECT" - Try to learn about 10 new words per day/ Cố gắng học khoảng 10 từ vựng 1 ngày - Focus on the pronunciation/ Tập trung vào phát âm - Correct your pronunciation/ Chỉnh phát âm của bạn

Đặng Hồng - Giao Viên . Đặng Hồng - Giao Viên .
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 10000

“Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà dạy cho chúng cách suy nghĩ”

Kho tài liệu giáo viên miễn phí Kho tài liệu giáo viên miễn phí
Quận 8
Ho Chi Minh City, 700000

Tổng hợp và sưu tầm, chia sẻ tới quý thầy cô kho sáng kiến, bài giảng, giáo án, tài liệu dạy học hoàn toàn miễn phí.

THIÊN NỮ BĂNG NHI THIÊN NỮ BĂNG NHI
4/12 đường Số 2 Khu Phố 3 Phường Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000

Teaching - Collecting - Sharing Arts

Tiếng Trung Thanhmaihsk Thủ Đức  TP.HCM Tiếng Trung Thanhmaihsk Thủ Đức TP.HCM
Ho Chi Minh City

Học tiếng Trung bài bản 4 kĩ năng cùng giảng viên 100% thạc sĩ, tiến sĩ, giảng dạy tại các trường đại học lớn tại TP.HCM

IELTS Gladiator IELTS Gladiator
6/3 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City

Các khóa học IELTS từ cơ bản đến nâng cao: - IELTS 4.0 - 6.5+ - IELTS 7.0++

LEARN English with NSTL LEARN English with NSTL
Ho Chi Minh City

The Internet has significantly changed how we communicate with one another as well as how we access, share, and facilitate information. So, herein NSTLearning We're here to help your kids learn new things. Just Pm our page for more info

Gia Sư Tại Nhà Gia Sư Tại Nhà
Hẻm 265 Đường Đình Phong Phú 265/13, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

GIA SƯ TPHCM GIA SƯ TPHCM
1716/16 Huỳnh Tấn Phát
Ho Chi Minh City, 758000

...