Chinh Phục TOEIC

Chúng tôi hướng dẫn và cùng đồng hành với các bạn trên con đường chinh phục

Operating as usual

17/08/2023

Mặc dù ngoài những lợi ích vẫn còn một số trở ngại, việc trồng trọt ở đô thị ngày càng phát triển.
Đây sẽ là mô hình trồng trọt của tương lai
📔🔍 Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ Vựng Cần Học của Cam 18 Reading Test 1 Passage 1 - Urban farming
💥 Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự khác biệt của các câu dịch trong bài viết của mình với các bài trôi nổi trên mạng. Chỉ do mình làm quá cẩn thận và dành quá nhiều thời gian để làm.
💥 CHI TIẾT, CÔNG PHU mà lại MIỄN PHÍ. Các bạn chỉ việc học.
💥 Hiện tại, bạn không thể tìm đâu được bài đầy đủ và kỹ như này cho FREE trên mạng ngoại trừ Ielts Ngân Hoa.
🔍 Bài dịch tiếng Việt, Giải Thích Đáp Án, bảng từ vựng quan trọng của Cambridge Ielts Actual Test Cam 18 Reading Test 1 Passage 1 - Urban farming

https://ielts-nganhoa.com/reading/cam-18-test-1-reading-pas-1-dich-giai-thich-dap-an-tu-vung-urban-farming.html?fbclid=IwAR3W5yET2a_x8G6yHjK3E-4FbOzYzTwbvc7SLGWdwKe_JzfirmU4WkhVlKs

Attention Required! | Cloudflare This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

Cam 17, Test 4, Reading Pas 3 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Timur Gareyev – blindfold chess champion - Ielts - Ms. Ngân Hoa 08/05/2023

Chơi cờ giỏi đã khó mà lại còn chơi khi bị bịt mắt. Khó hơn nữa là chơi bịt mắt mấy chục ván đấu cùng một lúc.
Thật là kính nể!

📔🔍 Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ Vựng Cần Học của Cam 17 Reading Test 4 Passage 3 - Timur Gareyev – blindfold chess champion
💥 Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự khác biệt của các câu dịch trong bài viết của mình với các bài trôi nổi trên mạng. Chỉ do mình làm quá cẩn thận và dành quá nhiều thời gian để làm.
💥 CHI TIẾT, CÔNG PHU mà lại MIỄN PHÍ. Các bạn chỉ việc học.
💥 Hiện tại, bạn không thể tìm đâu được bài đầy đủ và kỹ như này cho FREE trên mạng ngoại trừ Ielts Ngân Hoa.
🔍 Bài dịch tiếng Việt, Giải Thích Đáp Án, bảng từ vựng quan trọng của Cambridge Ielts Actual Test Cam 17 Reading Test 4 Passage 3 - Timur Gareyev – blindfold chess champion

Cam 17, Test 4, Reading Pas 3 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Timur Gareyev – blindfold chess champion - Ielts - Ms. Ngân Hoa Cam 17 Reading Test 4 passage 3 - bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords - Timur Gareyev – blindfold chess champion

Cam 17, Test 4, Reading Pas 2 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Does education fuel economic growth? - Ielts - Ms. Ngân Hoa 15/04/2023

Giáo dục là key quan trọng nhưng liệu đã phải là nhân tố quyết định trong phát triển kinh tế?
Qua bài đọc này bạn sẽ thấy có những nước giáo dục tốt lại phát triển chậm hơn nước có nền giáo kém hơn là vì sao.
Qua đây bạn cũng có thể rút ra kinh nghiệm cho mình cũng như cho việc dạy dỗ và phát triển thế hệ con cháu.

📔🔍 Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ Vựng Cần Học của Cam 17 Reading Test 4 Passage 2 - Does education fuels economic growth?

💥 Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự khác biệt của các câu dịch trong bài viết của mình với các bài trôi nổi trên mạng. Chỉ do mình làm quá cẩn thận và dành quá nhiều thời gian để làm.

💥 CHI TIẾT, CÔNG PHU mà lại MIỄN PHÍ. Các bạn chỉ việc học.

💥 Hiện tại, bạn không thể tìm đâu được bài đầy đủ và kỹ như này cho FREE trên mạng ngoại trừ Ielts Ngân Hoa.

🔍 Bài dịch tiếng Việt, Giải Thích Đáp Án, bảng từ vựng quan trọng của Cambridge Ielts Actual Test Cam 17 Reading Test 4 Passage 2 - Does education fuels economic growth?

Cam 17, Test 4, Reading Pas 2 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Does education fuel economic growth? - Ielts - Ms. Ngân Hoa Cam 17 Reading Test 4 passage 2 - bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords - Does education fuel economic growth?

Cam 17, Test 4, Reading Pas 1 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Bats to the rescue - Ielts - Ms. Ngân Hoa 31/03/2023

Loài được cho là bẩn thỉu, mang theo mầm bệnh lan truyền, bị ăn thịt khi khan hiếm thức ăn, nhưng lại đang giúp ích rất nhiều cho nông dân.

Qua bài đọc này, tăng trình, hiểu biết thêm về loài DƠI

📔🔍 Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ Vựng Cần Học của Cam 17 Reading Test 4 Passage 1 - Bats to the rescure

💥 Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự khác biệt của các câu dịch trong bài viết của mình với các bài trôi nổi trên mạng. Chỉ do mình làm quá cẩn thận và dành quá nhiều thời gian để làm.

💥 CHI TIẾT, CÔNG PHU mà lại MIỄN PHÍ. Các bạn chỉ việc học.

💥 Hiện tại, bạn không thể tìm đâu được bài đầy đủ và kỹ như này cho FREE trên mạng ngoại trừ Ielts Ngân Hoa.

🔍 Bài dịch tiếng Việt, Giải Thích Đáp Án, bảng từ vựng quan trọng của Cambridge Ielts Actual Test Cam 17 Reading Test 4 Passage 1 - Bats to the rescure

Cam 17, Test 4, Reading Pas 1 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Bats to the rescue - Ielts - Ms. Ngân Hoa Cam 17 Reading Test 4 passage 1 - bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords - Bats to the rescue

Cam 17, Test 3, Reading Pas 3 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers - Ielts - Ms. Ngân Hoa 19/03/2023

Các Tòa Cao Ốc ở New York

Đọc bài này mới hiểu rõ tại sao các khu chung cư tồi tàn như ở Kim Liên, Thành Công, Thanh Xuân, ... gần 20 năm dân cứ hy vọng sẽ rỡ bỏ để xây nên diện mạo mới cho Tp mà chưa bao giờ là hiện thực.

Nhìn lịch sử của các thành phố đi trước như New York thì sẽ biết sự phát triển cho những tp đi sau như HN, SG.

📔🔍 Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ Vựng Cần Học của Cam 17 Reading Test 3 Passage 3 - Building The Skyline: The Birth And Growth Of Manhattan's Skyscrapers

💥 Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự khác biệt của các câu dịch trong bài viết của mình với các bài trôi nổi trên mạng. Chỉ do mình làm quá cẩn thận và dành quá nhiều thời gian để làm.

💥 CHI TIẾT, CÔNG PHU mà lại MIỄN PHÍ. Các bạn chỉ việc học.

💥 Hiện tại, bạn không thể tìm đâu được bài đầy đủ và kỹ như này cho FREE trên mạng ngoại trừ Ielts Ngân Hoa.

🔍 Bài dịch tiếng Việt, Giải Thích Đáp Án, bảng từ vựng quan trọng của Cambridge Ielts Actual Test Cam 17 Reading Test 3 Passage 3 - Building The Skyline: The Birth And Growth Of Manhattan's Skyscrapers

Cam 17, Test 3, Reading Pas 3 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers - Ielts - Ms. Ngân Hoa Cam 17 Reading Test 3 passage 3 - bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords - Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Cam 17, Test 3, Reading Pas 2 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Palm oil - Ielts - Ms. Ngân Hoa 08/03/2023

Palm Oil

Một loài cây hấp dẫn nhất đối với các nhà sản xuất, được dùng nhiều nhất cho sản xuất dầu ăn và nhiều ứng dụng khác.
Tuy nhiên nó cũng gây ra khá nhiều phiền toái.

📔🔍 Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ Vựng Cần Học của Cam 17 Reading Test 3 Passage 2 - Palm oil

💥 Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự khác biệt của các câu dịch trong bài viết của mình với các bài trôi nổi trên mạng. Chỉ do mình làm quá cẩn thận và dành quá nhiều thời gian để làm.

💥 CHI TIẾT, CÔNG PHU mà lại MIỄN PHÍ. Các bạn chỉ việc học.

💥 Hiện tại, bạn không thể tìm đâu được bài đầy đủ và kỹ như này cho FREE trên mạng ngoại trừ Ielts Ngân Hoa.

🔍 Bài dịch tiếng Việt, Giải Thích Đáp Án, bảng từ vựng quan trọng của Cambridge Ielts Actual Test Cam 17 Reading Test 3 Passage 2 - Palm oil

https://ielts-nganhoa.com/reading/cam-17-test-3-reading-pas-2-dich-giai-thich-dap-an-tu-vung-palm-oil.html?fbclid=IwAR0vhbckifxI6aoaRuFipUquXEzq8oTtim7kxzzvyT_6jVmbZNJJHppR1r0

Cam 17, Test 3, Reading Pas 2 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - Palm oil - Ielts - Ms. Ngân Hoa Cam 17 Reading Test 3 passage 2 - bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords - Palm oil

Cam 17, Test 2, Reading Pas 1 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - The Dead Sea Scrolls - Ielts - Ms. Ngân Hoa 20/10/2022

📔🔍 Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ Vựng Cần Học của Cam 17 Reading Test 2 Passage 1 - The Dead Sea Scrolls

💥 Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự khác biệt của các câu dịch trong bài viết của mình với các bài trôi nổi trên mạng. Chỉ do mình làm quá cẩn thận và dành quá nhiều thời gian để làm.

💥 CHI TIẾT, CÔNG PHU mà lại MIỄN PHÍ. Các bạn chỉ việc học.

💥 Hiện tại, bạn không thể tìm đâu được bài đầy đủ và kỹ như này cho FREE trên mạng ngoại trừ Ielts Ngân Hoa.

🔍 Bài dịch tiếng Việt, Giải Thích Đáp Án, bảng từ vựng quan trọng của Cambridge Ielts Actual Test Cam 17 Reading Test 2 Passage 1 - The Dead Sea Scrolls

Cam 17, Test 2, Reading Pas 1 - Dịch + Giải Thích Đáp Án + Từ vựng - The Dead Sea Scrolls - Ielts - Ms. Ngân Hoa Cam 17 Reading Test 2 passage 1 - bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords - The Dead Sea Scrolls

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Số 14/18 Ngõ 469 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân
Hanoi
10000
Other Education in Hanoi (show all)
EEC - Economic English Club of NEU EEC - Economic English Club of NEU
207 Giải Phóng, Đồng Tâm
Hanoi, 10000

Headstart Vietnam Headstart Vietnam
226 Vạn Phúc, Ba Đình
Hanoi, 100000

Problem-solving, teamwork and creativity

ITEC - HUST English Club ITEC - HUST English Club
Số 1 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hanoi, 10000

IT English Club - ITEC Contact: 0981573529 (Mr. Tuan) Become a member: bkitec.wordpress.com

Aus4Skills Aus4Skills
Level 9, Tower A, Handi Resco Tower 521 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District
Hanoi, 10000

A$86.4 million partnership in human resource capacity building between Vietnam and Australia

Knowledge Is Power Knowledge Is Power
Hanoi

Đây là một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu sách!!!

Bee Nihongo Bee Nihongo
Số 6, Ngách 25, Ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Hanoi

Bee Japanese là trung tâm tiếng Nhật hướng tới mọi đối tượng có mong muốn nân

CEO Thành Dubai CEO Thành Dubai
Phố Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội
Hanoi

Đào tạo kinh doanh online - Livestream thực chiến

Kidsgarden5 MIPEC Kidsgarden5 MIPEC
Hanoi

Trường Mầm Non Kidsgarden 5

ILC 外国語技能総合教育センター ILC 外国語技能総合教育センター
Tầng 10, Tòa B, Học Viện Tư Pháp, Số 9 Đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
Hanoi, 100000

優良人材育成 介護職向け教育プログラム

Riki Nihongo Dayo Riki Nihongo Dayo
Số 8, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy
Hanoi, 100000

JLPT N2以上の学習者向けのチャンネルです。 This channel is equivalent for above than

IELTS Mr. Cong Dinh IELTS Mr. Cong Dinh
52 Ho Tung Mau
Hanoi, 100000

Trang cung cấp kiến thức và hướng dẫn ôn tập IELTS miễn phí.