A English Add1: 61 K2, Mỹ Đình Add2: 360 Hoàng Công Chất

Tiếng anh trẻ em từ 4-15 tuổi theo lộ trình Cambridge

Operating as usual

22/12/2021

Thuỳ Minh phát âm tốt, tự tin khi giới thiệu về bản thân và nói về 1 ngày của mình. Trong bài nói con sử dụng khá nhiều câu phức, từ nối. Good job!

27/10/2020

A English vừa mời được thầy Adam đến từ Mỹ. Thầy đang dạy tại trường liên cấp quốc tế IQ Hà Đông❤️.Mong các bạn nhỏ A English sẽ ngày càng tiến bộ và tự tin hơn😘

☎️Ms Thảo: 0902861468
𝐂𝐒𝟏:𝟑𝟔𝟎 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭, 𝐁ắ𝐜 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦, 𝐇𝐍
𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐, Nam Từ Liêm

14/10/2020

Miễn phí 01 buổi học thử và kiểm tra trình độ

Tặng 1 buổi học thử miễn phí
Từ tháng 10- A English áp dụng 1 buổi GVNN để các bạn tự tin hơn khi tiếp xúc với người nước ngoài tại tất cả các lớp.
𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢ả𝐧𝐠 𝐥ớ𝐩 𝐦ầ𝐦 𝐧𝐨𝐧 2015-2016 Mỹ Đình vào ngày 15/10/2020 ( thứ 5)
Lịch học: Thứ 3,5 từ 19h30-21h
𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢ả𝐧𝐠 𝐥ớ𝐩 𝐦ầ𝐦 𝐧𝐨𝐧 2015-2016 Hoàng Công Chất vào ngày thứ 6-16/10.
Lịch học tối thứ 4,6 từ 19h30-21h
Với phương pháp mới học tiếng anh nhanh gấp 4 lần áp dụng grapeseed và phonics sẽ giúp con phát ám chuẩn và giao tiếp tốt.
𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢ả𝐧𝐠 𝐥ớ𝐩 𝟏,𝟐 tại Mỹ Đình vào thứ 5 ngày 15/10 các con sẽ được học cả 4 kỹ năng nghe, nói đọc viết. Phát âm chuẩn
Lịch học thứ 3,5 từ 18h-19h30
Học phí : 700k/tháng/8 buổi
Bố mẹ đăng ký học thử ib hoặc liên hệ
☎️Ms Thảo: 0902861468
𝐂𝐒𝟏:𝟑𝟔𝟎 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭, 𝐁ắ𝐜 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦, 𝐇𝐍
𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦 𝐇𝐍

09/10/2020

Tặng 1 buổi học thử miễn phí

Khai giảng lớp mầm non 2015-2016 Mỹ Đình vào ngày 15/10/2020 ( thứ 5)
Lịch học: Thứ 3,5 từ 19h30-21h

Khai giảng lớp mầm non 2015-2016 Hoàng Công Chất vào ngày thứ 6-16/10.
Lịch học tối thứ 4,6 từ 19h30-21h

Với phương pháp mới học tiếng anh nhanh gấp 4 lần áp dụng grapeseed và phonics sẽ giúp con phát ám chuẩn và giao tiếp tốt.
Học phí : 700k/tháng/8 buổi
Bố mẹ đăng ký học thử ib hoặc liên hệ

☎️Ms Thảo: 0902861468

𝐂𝐒𝟏:𝟑𝟔𝟎 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭, 𝐁ắ𝐜 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦, 𝐇𝐍
𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦 𝐇𝐍

08/10/2020

Khai giảng lớp mầm non 2015-2016 Mỹ Đình vào ngày 15/10/2020

Lịch học: Thứ 3,5 từ 19h30-21h

Tặng 01 buổi học thử miễn phí
Với phương pháp mới học tiếng anh nhanh gấp 4 lần áp dụng grapeseed và phonics sẽ giúp con phát ám chuẩn và giao tiếp tốt.
Học phí rẻ so với thị trường chỉ: 700k/tháng/8 buổi
Bố mẹ đăng ký học thử ib hoặc liên hệ

☎️Ms Thảo: 0902861468

𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦 𝐇𝐍

04/10/2020

Tuyển sinh các bạn nhỏ lớp 4,5

Tặng 02 buổi học thử và kiểm tra trình độ tại cơ sở Mỹ Đình, Hoàng Công Chất

Luyện phát âm chuẩn
Nghe, nói, đọc, viết theo phản xạ.

Học phí chỉ 700k/ tháng phù hợp với lộ trình cho con theo lâu dài.

☎️Ms Thảo: 0902861468
𝐂𝐒𝟏:𝟑𝟔𝟎 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭, 𝐁ắ𝐜 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦, 𝐇𝐍
𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦 𝐇𝐍

04/10/2020

Tuyển sinh các bạn nhỏ lớp 4,5

Tặng 02 buổi học thử và kiểm tra trình độ tại cơ sở Mỹ Đình, Hoàng Công Chất

Luyện phát âm chuẩn
Nghe, nói, đọc, viết theo phản xạ.

Học phí chỉ 700k/ tháng phù hợp với lộ trình cho con theo lâu dài.

☎️Ms Thảo: 0902861468
𝐂𝐒𝟏:𝟑𝟔𝟎 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭, 𝐁ắ𝐜 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦, 𝐇𝐍
𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦 𝐇𝐍

04/09/2020

Các bạn ong chăm chỉ, lớp 5 là ngữ pháp cũng nặng rồi. Cùng cố gắng vì mục tiêu giao tiếp tốt- chắc ngữ pháp nào.

08/07/2020

Chúng mình cùng thực hành cấu trúc câu
What number is this?
It's number....
🔥Bắt đầu từ tháng 8, A English sẽ có 1 buổi bản ngữ trong tháng đối với tất cả các lớp. Mục đích giúp các con tự tin hơn khi giao tiếp.
Học phí: 2,1 tr/24 buổi

☎️Ms Thảo: 0902861468

𝐂𝐒𝟏:𝟑𝟔𝟎 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭, 𝐁ắ𝐜 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦, 𝐇𝐍
𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦 𝐇𝐍

03/07/2020

𝐕ớ𝐢 𝐩𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫â𝐦 𝐜á𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐡ọ𝐜 𝐜𝐡ắ𝐜 𝐧𝐠ữ 𝐩𝐡á𝐩, 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢ế𝐩 𝐭ố𝐭. 𝐂á𝐜 𝐜ô 𝐛ê𝐧 𝐞𝐦 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ố 𝐠ắ𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥ạ𝐢 𝐠𝐢á 𝐭𝐫ị 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐜á𝐜 𝐜𝐨𝐧. Đâ𝐲 𝐥à 𝐤ế𝐭 𝐪𝐮ả 𝐤𝐢ể𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐮ố𝐢 𝐤ỳ, 𝐜á𝐜 𝐜𝐨𝐧 đã 𝐫ấ𝐭 𝐭𝐢ế𝐧 𝐛ộ 𝐫ồ𝐢. 𝐓𝐡𝐞𝐨 đà 𝐦à 𝐭𝐢ế𝐧 𝐥ê𝐧 𝐧ào
TẶNG 02 BUỔI HỌC THỬ MIỄN PHÍ
☎️Ms Thảo: 0902861468
🍅 Học phí: 700k/ tháng/8 buổi(1 buổi bản ngữ)
𝐂𝐒𝟏:𝟑𝟔𝟎 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭, 𝐁ắ𝐜 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦, 𝐇𝐍
𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦 𝐇𝐍

26/06/2020

"𝐇𝐚𝐢 𝐧ă𝐦 ở 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐠ầ𝐧 𝐧𝐡ư 𝐜𝐨𝐧 𝐬ố 𝟎. Đế𝐧 đâ𝐲 𝐠ặ𝐩 𝐥ớ𝐩 𝐠ặ𝐩 𝐜ô 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐢ế𝐧 𝐛ộ 𝐡ơ𝐧 𝐫ấ𝐭 𝐧𝐡𝐢ề𝐮. " 𝐜ả𝐦 ơ𝐧 𝐜á𝐜 𝐜ô

Điều em và các cô mong muốn là các con tiến bộ lên mỗi ngày. Lời động viên của mẹ Phú Bình tiếp sức thêm cho em và các cô ngày càng lỗ lực hơn nữa mở mang kiến thức cho các con. Một ngày mới lại bắt đầu.

Become strong and stronger

☎️Ms Thảo: 0902861468

𝐂𝐒𝟏:𝟑𝟔𝟎 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭, 𝐁ắ𝐜 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦, 𝐇𝐍
𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦 𝐇𝐍

25/06/2020

Các bạn nhỏ cùng luyện tập thuyết trình nhé

26/05/2020

American English tuyển sinh các bạn từ 4-12 tuổi

Các cô chỉ có thể định hướng cho các con con đường. Còn đạt được thành quả hay không hoàn toàn dựa vào nỗ lực của các con và sự đồng hành của cha mẹ. Nếu chỉ có học cô trên lớp rồi lý do là con bận lắm, con không trả bài cô được, vứt bài lại đó. Không làm bài tập và không thực hành thì đến khi mô ra được kết quả. Cứ nhìn thấy các con chăm chỉ nộp bài là các cô vui rồi. Cố gắng học chăm để cánh cửa tương lai mở rộng hơn nha.

Hiện tại các cô đang tuyển sinh lớp mới cho các bạn 2014 tại Hoàng Công Chất và Mỹ Đình. Học phí 75k/ buổi. Phụ huynh quan tâm vui lòng inbox hoặc liên hệ Ms Thảo 0902861468 để đăng ký 1 buổi học thử ạ

22/05/2020

American English thông báo kết quả đoạt giải cuộc thi "Kể chuyện Tiếng Anh"
Danh sách các bạn suất sắc:
: Quỳnh Hương lớp 2A1 đạt học bổng 3 tháng học phí
: Alex( Nguyên) 3A2 đạt học bổng 2 tháng học phí
: Thùy Minh 2A2 đạt học bổng 1 tháng học phí
: Bảo Long 2A1,Thủy Linh 2A2,Duy Anh 3A2
Xin chúc mừng tất cả các con, các con đã rất cố gắng rồi. Các cô mong rằng các con sẽ luôn nỗ lực học tốt, mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

22/05/2020

Lớp chúng mình đang học bài chăm chỉ❤️. Mong các con ở nhà thực hành nghe bài nhiều trả bài cho cô để nhanh tiến bộ nhé.

14/05/2020

💥TẶNG 02 BUỔI HỌC THỬ
💕TUYỂN SINH CÁC BẠN SINH 2013 - đang học lớp 1

🌷Luyện phát âm chuẩn
🌷Nghe, nói, đọc viết theo phản xạ

🌟Lịch học: Thứ 2,thứ 5 từ 7h30-9h
🌟Học phí:600k/tháng/8 buổi

💥Mời các phụ huynh liên hệ cô Thảo0902861468

🌍P.1908, chung cư Vinaconex 7,61 K2, Mỹ Đình 1
🏡360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm

07/05/2020

American English xin thông báo mở cửa trở lại vào ngày thứ 7 (16/05/2020). Các con sẽ học theo lịch học của từng lớp. American English tuyển sinh lớp mới cho các bạn chuẩn bị vào lớp 1 (2014) học theo lộ trình Cambridge.
Học phí :600k/ tháng. Tặng 02 buổi học thử
Phụ huynh quan tâm xin vui lòng Ib hoặc liên hệ theo số Ms Thảo 0902861468.
CS1: 360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ LIêm
CS2: Phòng 1908, chung cư VinaConex 7, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm.
Trân trọng!

05/02/2020

Bài dự thi bạn Bảo Long lớp FF1
Cuộc thi kể chuyện tiếng anh

TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI
* TIÊU CHÍ TƯƠNG TÁC:
Mỗi lượt tương tác like, thả cảm xúc,…: 01 điểm
Mỗi lượt comment trên bài post dự thi: 03 điểm
Mỗi lượt chia sẻ bài dự thi: 05 điểm
Thời gian tính tiêu chí tương tác kéo dài đến hết ngày 25/2/2020
* TIÊU CHÍ CHUYÊN MÔN: 40%

GIẢI THƯỞNG
01 Giải Nhất: Học bổng 3 tháng học phí
01 Giải Nhì: Học bổng 2 tháng học phí
10 Giải ba mỗi giải trị giá 100.000

02/02/2020Tặng tất cả các bạn 2 buổi học thử và test trình độ miễn phí.CS1:360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
CS2: Phòng 1908, chung cư Vinaconex 7, Nam Từ Liêm, Hà Nội

---------------------
AMERICAN ENGLISH
☎Hotline Ms Thảo: 0902861468

CS1: 360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm, HN
CS2: P.1908 CC Vinaconex7, 61K2, Nam Từ Liêm, HN

30/01/2020

𝐀 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐜ơ 𝐬ở 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭 𝐯à 𝐌ỹ Đì𝐧𝐡 𝐭𝐮𝐲ể𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧 𝐭ừ 𝐥ớ𝐩 𝐦ầ𝐦 𝐧𝐨𝐧 đế𝐧 𝐥ớ𝐩 𝟕
Lớp học sẽ giúp con:
🌷Luyện phát âm chuẩn
🌷Nghe, nói, đọc viết theo phản xạ
🔥Chắc ngữ pháp

🌟Học phí:75k/ buổi( 600k/ tháng)

☎️Ms Thảo: 0902861468

𝐂𝐒𝟏:𝟑𝟔𝟎 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐂ô𝐧𝐠 𝐂𝐡ấ𝐭, 𝐁ắ𝐜 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦, 𝐇𝐍
𝐂𝐒𝟐: 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟎𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ư 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 𝟕, 𝟔𝟏 𝐊𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐓ừ 𝐋𝐢ê𝐦 𝐇N

30/01/2020

Bài dự thi bạn Thuỳ Minh lớp FF1
Cuộc thi kể chuyện tiếng anh

TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI
* TIÊU CHÍ TƯƠNG TÁC:
Mỗi lượt tương tác like, thả cảm xúc,…: 01 điểm
Mỗi lượt comment trên bài post dự thi: 03 điểm
Mỗi lượt chia sẻ bài dự thi: 05 điểm
Thời gian tính tiêu chí tương tác kéo dài đến hết ngày 25/2/2020
* TIÊU CHÍ CHUYÊN MÔN: 40%

GIẢI THƯỞNG
01 Giải Nhất: Học bổng 3 tháng học phí
01 Giải Nhì: Học bổng 2 tháng học phí
10 Giải ba mỗi giải trị giá 100.000

30/01/2020

Bài dự thi bạn Alex ( Nguyên)
Cuộc thi kể chuyện tiếng anh

TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI
* TIÊU CHÍ TƯƠNG TÁC:
Mỗi lượt tương tác like, thả cảm xúc,…: 01 điểm
Mỗi lượt comment trên bài post dự thi: 03 điểm
Mỗi lượt chia sẻ bài dự thi: 05 điểm
Thời gian tính tiêu chí tương tác kéo dài đến hết ngày 25/2/2020
* TIÊU CHÍ CHUYÊN MÔN: 40%

GIẢI THƯỞNG
01 Giải Nhất: Học bổng 3 tháng học phí
01 Giải Nhì: Học bổng 2 tháng học phí
10 Giải ba mỗi giải trị giá 100.000

30/01/2020

Bài dự thi bạn Xeho - Duy Anh lớp FF2
Cuộc thi kể chuyện tiếng anh

TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI
* TIÊU CHÍ TƯƠNG TÁC:
Mỗi lượt tương tác like, thả cảm xúc,…: 01 điểm
Mỗi lượt comment trên bài post dự thi: 03 điểm
Mỗi lượt chia sẻ bài dự thi: 05 điểm
Thời gian tính tiêu chí tương tác kéo dài đến hết ngày 25/2/2020
* TIÊU CHÍ CHUYÊN MÔN: 40%

GIẢI THƯỞNG
01 Giải Nhất: Học bổng 3 tháng học phí
01 Giải Nhì: Học bổng 2 tháng học phí
10 Giải ba mỗi giải trị giá 100.000

09/12/2019

🌸 Hiện tại 2 lớp Phonics Mỹ Đình và Hoàng Công Chất đã full. Anh ngữ American English tuyển sinh lớp mới cho các bạn mẫu giáo từ 4-5 tuổi (2015,2014)

🌸American English tặng 01 buổi học thử

🌸Luyện phát âm chuẩn

🌸Luyện giao tiếp

🌸Lịch học dự kiến:
CS Hoàng Công Chất thứ 2,4 từ 19h30-21h
CS Mỹ Đình thứ 3,5 từ 19h30-21h

🌸Học phí: 600k/ tháng(75k/ buổi)

🌸Add1: 360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm

🌸Add2: P.1908 chung cư Vinaconex 7, 61 K2 cuối Hàm Nghi cạnh Vinhome Gảdenia, Nam Từ Liêm

09/11/2019


Hà Anh-8 years old
American English- Tiếng annh cho trẻ em từ 4-12 tuổi. Luyện đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

Tặng 02 buổi học thử

Học phí: 600k/ tháng/8 buổi(75k/ buổi)

Add1: 360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm
Add2:Phòng 1908 chung cư Vinaconex 7, 61 K2, Nam Từ Liêm

Mrs Thảo: 0902861468

01/11/2019

⭐️TUYỂN SINH CÁC BẠN LỚP 5-2009TẶNG 02 BUỔI HỌC THỬ

🌷Luyện phát âm chuẩn
🌷Nghe, nói, đọc viết theo phản xạ
🌷Chắc ngữ pháp.

🌟học phí:600k/ tháng /8 buổi

💥Mời các phụ huynh liên hệ cô Thảo0902861468

🌍P.1908, chung cư Vinaconex 7,61 K2, Mỹ Đình 1

🏡360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm

26/10/2019

Khoá học phương pháp giảng dạy " Giúp trẻ học tiếng anh theo cơ chế học tiếng mẹ đẻ" thật bổ ích❤️

25/10/2019

🌸Cùng học với chúng mình nào. Tuyển sinh các bạn mẫu giáo từ 4-5 tuổi (2015,2014)

🌸American English tặng 02 buổi học thử

🌸Luyện phát âm chuẩn

🌸Luyện giao tiếp

🌸Học phí: 600k/ tháng(75k/ buổi)

🌸Add1: 360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm

🌸Add2: P.1908 chung cư Vinaconex 7, 61 K2 cuối Hàm Nghi cạnh Vinhome Gảdenia, Nam Từ Liêm

20/10/2019

⭐️LỚP MỚI TIẾNG ANH CHO CÁC BẠN LỚP 6 CÓ BẠN NÀO MUỐN HỌC CÙNG LỚP TỚ KHÔNG?

⭐️Các bạn làm bài test đầu giờ.

🌟Tặng 01 buổi học thử

🌟Lịch học: Tối thứ 6 từ 18h-19h30, sáng chủ nhật từ 8h30-10h.

🌟 Bám sát chương trình Bộ Giáo Dục
Chắc ngữ pháp
Kèm luyện nghe nói.

🌟Học phí: 600k/ tháng/8 buổi( 1,5 tiếng)

🌟360 Hoàng Công Chất

🌟Mrs Thảo:0902861468

08/10/2019

💕TUYỂN SINH CÁC BẠN MẪU GIÁO 2014-2015

🎁TẶNG 02 BUỔI HỌC THỬ

Lịch học lớp Mỹ Đình
Tối thứ 4,6 từ 19h30-21h

Lịch học Hoàng Công Chất
Tối thứ 3 từ 18h-19h30; thứ 6: 19h30-21h

🌟Sử dụng giáo trình Oxford phonics và Fingerprints giúp bé phát âm chuẩn, hấp thụ tiếng anh hoàn toàn tự nhiên qua các chủ đề cơ bản như: chào hỏi, số đếm, màu sắc, đồ dùng học tập, gia đình, đồ chơi...

🌟Học phí:600k/tháng/8 buổi

💥Mời các phụ huynh quan tâm liên hệ cô Thảo
☎️American English 0902861468

🌍P.1908, chung cư Vinaconex 7,61 K2, Mỹ Đình 1
🏡360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm

08/10/2019

⭐️TUYỂN SINH LỚP CÁC BẠN 2013-LỚP 1

tại cơ sở Mỹ Đình và 360 Hoàng Công Chất

🌟TẶNG 02 BUỔI HỌC THỬ

🌟Lớp bắt đầu giáo trình Everybody up 1 tại Mỹ Đình vào ngày 15/10/2019( thứ 3)

🌟Lịch học : Thứ 3,5 từ 19h30-21h

🌟Tại Hoàng Công Chất vào ngày 14/10/2019( thứ 2)

🌟Lịch học: Thứ 2,5 từ 19h30-21h

Ở giai đoạn đầu khi trẻ học tiếng Anh, giáo trình Everybody Up tập trung chủ yếu vào việc xây dựng vốn từ vựng và khả năng giao tiếp phản xạ ngôn ngữ của trẻ thông qua các từ và cấu trúc câu đơn giản, gần gũi, các bài luyện nghe nói để đảm bảo rằng trẻ có khả năng phản xạ với một ngôn ngữ mới tốt, dần dần biến nó thành một ngôn ngữ quen thuộc. Trẻ được tiếp cận với ngữ pháp và các kỹ năng đọc viết hoàn toàn tự nhiên.

Đến các giai đoạn lớn hơn khi các em đã có được nhận thức và nền tảng ngôn ngữ tốt các bài giảng của Everybody Up sẽ đi sâu phát triển các kỹ năng tư duy độc lập sáng tạo cho học sinh, xây dựng cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ở mức độ cao.

🌷Luyện phát âm chuẩn
🌷Nghe, nói, đọc viết theo phản xạ

🌟học phí:600k/ tháng /8 buổi (75k/ buổi)

💥Mời các phụ huynh liên hệ cô Thảo0902861468

🌍P.1908, chung cư Vinaconex 7,61 K2, Mỹ Đình 1
🏡360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm
Buổi học bản ngữ các con lớp 2 buổi 2.

23/09/2019

⭐️TUYỂN SINH CÁC BẠN SINH NĂM 2008- Lớp 6 Cơ Sở Hoàng Công Chất và Mỹ Đình

🌟 Bám sát chương trình Bộ Giáo Dục
Chắc ngữ pháp
Kèm luyện nghe nói.

🌟Học phí:800k/tháng/8 buổi( Mỗi buổi 2 tiếng)

🌟360 Hoàng Công Chất
🌟Phòng 1908, chung cư Vinaconex 7, 61 K2 Nam Từ Liêm cuối đường Hàm Nghi rẽ trái cạnh Vinhome Gardenia

🌟Mrs Thảo:0902861468

19/09/2019

⭐️KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHO CÁC BẠN LỚP 2( 2012) VÀO NGÀY THỨ 4(25/09/2019)

⭐️TUYỂN SINH CÁC BẠN LỚP 2(2012)TẶNG 01 BUỔI HỌC THỬ

🌷Luyện phát âm chuẩn
🌷Nghe, nói, đọc viết theo phản xạ
🌷Chắc ngữ pháp.

🌟học phí:600k/ tháng /8 buổi

Lịch học: Tối 4,7 từ 18h-19h30

💥Mời các phụ huynh liên hệ cô Thảo0902861468
🌍P.1908, chung cư Vinaconex 7,61 K2, Mỹ Đình 1
🏡360 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm

18/09/2019

⭐️TẶNG 02 BUỔI HỌC THỬ

⭐️Lớp 3 mới bên Hoàng Công Chất. Bạn nào muốn học cùng chúng tớ không?

🌟Lịch : thứ 3,5 từ 18h-19h30

🌟Luyện nghe, nói, đọc, viết theo phản xạ
Luyện phát âm chuẩn
Chắc ngữ pháp

🌟Học phí:600k/tháng/8 buổi

🌟360 Hoàng Công Chất

🌟Mrs Thảo:0902861468

30/08/2019

AMERICAN ENGLISH
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
Các lớp học được nghỉ từ ngày thứ 7( 31/8), chủ nhật(1/9), thứ 2 ngày (2/9)
Thứ ba- Ngày 3/9 các con đi học trở lại bình thường theo lịch tuỳ lớp.
Chúc các con và gia đình có kỳ nghỉ Lễ thật vui vẻ !

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Miễn phí 01 buổi học thử và kiểm tra trình độ
Tặng 1 buổi học thử miễn phí Khai giảng lớp mầm non 2015-2016 Mỹ Đình vào ngày 15/10/2020 ( thứ 5)Lịch học: Thứ 3,5 từ 1...
Khai giảng lớp mầm non 2015-2016 Mỹ Đình vào ngày 15/10/2020Lịch học: Thứ 3,5 từ 19h30-21hTặng 01 buổi học thử miễn phíV...
Tuyển sinh các bạn nhỏ lớp 4,5Tặng 02 buổi học thử và kiểm tra trình độ tại cơ sở Mỹ Đình, Hoàng Công ChấtLuyện phát âm ...
Tuyển sinh các bạn nhỏ lớp 4,5Tặng 02 buổi học thử và kiểm tra trình độ tại cơ sở Mỹ Đình, Hoàng Công ChấtLuyện phát âm ...
Chúng mình cùng thực hành cấu trúc câuWhat number is this?It's number....🔥Bắt đầu từ tháng 8, A English sẽ có 1 buổi bản...
"𝐇𝐚𝐢 𝐧ă𝐦 ở 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐠ầ𝐧 𝐧𝐡ư 𝐜𝐨𝐧 𝐬ố 𝟎. Đế𝐧 đâ𝐲 𝐠ặ𝐩 𝐥ớ𝐩 𝐠ặ𝐩 𝐜ô 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐢ế𝐧 𝐛ộ 𝐡ơ𝐧 𝐫ấ𝐭 𝐧𝐡𝐢ề𝐮. " 𝐜ả𝐦 ơ𝐧 𝐜á𝐜 𝐜ôĐiều em và các cô m...
American English tuyển sinh các bạn từ 4-12 tuổi
Bài dự thi bạn Bảo Long lớp FF1Cuộc thi kể chuyện tiếng anhTIÊU CHÍ CHẤM GIẢI* TIÊU CHÍ TƯƠNG TÁC: Mỗi lượt tương tác li...
#CHƯƠNG_TRÌNH_CHÀO_HÈ_2020Tặng tất cả các bạn 2 buổi học thử và test trình độ miễn phí. #American_EnglishCS1:360 Hoàng C...

Location

Category

Products

Khóa học Tiếng Anh cho trẻ em

Telephone

Website

Address


360 Hoàng Công Chất
Hanoi
Other Education in Hanoi (show all)
Dodaihoc.com - Học online chất lượng cao Dodaihoc.com - Học online chất lượng cao
Số 247 Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Hanoi

Trang thông tin, tư vấn giải đáp thắc mắc cho học sinh phổ thông, cung cấp các phương pháp học hiệu quả.

MAB BABY MUSIC - Lớp Học Âm Nhạc Cho Bé MAB BABY MUSIC - Lớp Học Âm Nhạc Cho Bé
Sông Hồng Park View 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa
Hanoi, 10000

MAB - Mô hình lớp học âm nhạc tuyệt vời dành cho bé từ 0 đến 06 tuổi. Hãy để ÂM NHẠC khơi dậy, phát triển các giác quan của bé.

Mùa hè Mùa hè
Hà Nội
Hanoi, 10000

Lớp học mùa hè (Lớp học của niềm vui và sự sáng tạo)

Tuyển sinh liên thông đại học Tuyển sinh liên thông đại học
Phòng B102, Tòa Nhà NTC, Số 5 Đường Mỹ Đình, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hanoi, 1000

liên thông, đại học, thương mại, kinh tế quốc dân, công nghiệp,điện lực, chính quy, vừa học vừa làm,sư phạm mầm non

CLB Năng khiếu Chie CLB Năng khiếu Chie
Tầng 2, CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ
Hanoi

Đào tạo mẫu nhí, MC nhí, múa. Các học sinh tham gia khóa học 100% lên truyền hình biểu diễn

HTT Group HTT Group
Hanoi, 10000

Nhóm biên dịch phụ đề phim tài liệu và bài giảng

Light Line Photo Light Line Photo
Hanoi, 100000

LIGHT LINE PHOTO • Fashion • Product • Portrait • Food

APA Academy APA Academy
LK13- Ngõ 2- Nguyễn Văn Lộc- Mỗ Lao- Hà Đông- Hà Nội
Hanoi, 100000

Trải qua hơn 5 năm xây dựng và phát triển, APA tự hào là học viện đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm kiến trúc và nội thất.

Cộng Đồng Mắt Sáng Việt Nam Cộng Đồng Mắt Sáng Việt Nam
1804, Tầng 18, Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
Hanoi, 100000

Dự án Cộng Đồng vì triệu người Việt có đôi mắt Sáng - Khỏe - Với phương pháp mới nhất hiện nay để khôi phục thị lực cho người Việt

Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu
Tầng 4, Tòa Nhà 14C Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm
Hanoi

Nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để đầu tư thành công trên TTCK VN.

Dầu Gội Diva chính hãng Dầu Gội Diva chính hãng
Cầu Giấy
Hanoi

Dầu gội mỹ phẩm chính hãng, tư vấn phù với từng loại tóc