Tiếng Hoa Bình Dương

Tiếng Hoa Bình Dương

Comments

Cty mình cần tìm phiên dịch hiện trường tiếng hoa đi làm ngay. Nơi làm việc: KCN Kim Huy, Thủ Dầu Một, Bình Dương Yêu cầu: Có kinh nghiệm dịch hiện trường (ưu tiên ngành bao bì giấy) Môi trường làm việc thoáng mát, chế độ tốt Các bạn vui lòng inbox nhé
Công Ty mình ở xã Hội Nghĩa,Tân Uyên,Bình Dương.cần tuyển nhân viên văn phòng Kế Toán và Thu Mua biết tiếng hoa,nghe nói,đọc viết lưu loát ! Liên hệ; 0918.393618 phỏng vấn.lương từ 8 triệu đến 10 triệu tuỳ khả năng làm việc....

giao lưu học hỏi tiếng hoa

[01/17/15]   114 câu thường dùng:
1. Juéduì bùshì. Hoàn toàn không
2. Nǐ gēn wǒ yīqǐ qù ma? Em đi với anh nhé?
3. Nǐ néng kěndìng ma? Bạn chắc chứ?
4. Jǐnkuài. Càng sớm càng tốt!
5. Xiāngxìn wǒ. Tin tôi đi!
6. Mǎi xiàlái! Mua đi!
7. Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ. Mai gọi cho em nhé
8. Qǐng nín shuō dé màn xiē hǎo ma? Bạn nói chậm một chút được ko?
9. Gēn wǒ lái. Đi cùng anh
10. Gōngxǐ gōngxǐ. Chúc mừng
11. Bǎ tā zuò duì. Làm chuẩn!
12. Nǐ shì dàngzhēn de ma? Ý bạn là thế đúng không?
13. Nǐ jīngcháng jiàn dào tā ma? Bạn có hay gặp anh ý không?
14. Nǐ míngbáile ma? Bạn hiểu chưa?
15. Nǐ yào ma? Bạn có cần không?
16. Nǐ xiǎng yào xiē shénme? Bạn muốn gì không?
17. Bùyào zuò. Đừng làm việc đó
18. Bùyào kuāzhāng. Đừng phóng đại
19. Bùyào gàosù wǒ. Đừng nói với tôi điều đó
20. Bāng wǒ yīxià. Giúp tôi một tay
21. Yīzhí wǎng qián zǒu. Đi thẳng
22. Zhù lǚtú yúkuài. Có một chuyến đi tốt lành
23. Zhù nǐ yītiānguò dé yúkuài. – Chúc một ngày tốt lành
24. Nǐ zuò wánliǎo ma? – Bạn đã xong chưa?
25. Tā méi kōng. Anh ta không rỗi
26. Tā xiànzài yǐjīng zài lùshàngle.He is on his way.
27. Nǐ hǎo ma? Bạn khoẻ không?
28. Nǐ yào dāi duōjiǔ? Bạn ở lại bao lâu?
29. Wǒ duì tā zháomíle. Tôi mê mẩn cô ta rồi
30. Wǒ zài làngfèi shíjiān. Tôi lãng phí thời gian
31. Wǒ néng zuò. Tôi có thể làm được
32. Wǒ jiǎnzhí bùnéng xiāngxìn. Tôi không thể tin được
33. Wǒ bùnéng zài děngle. Tôi không thể chờ đợi nữa
34. Wǒ méi shíjiānle. Tôi không có thời gian
35. Wǒ yīgè rén dōu bù rènshí. Tôi không biết ai cả
36. Wǒ bù xǐhuān. Tôi không vui
37. Wǒ rènwéi bùshì. Tôi không nghĩ như thế
38. Wǒ gǎnjué hǎoduōle. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi
39. Wǒ zhǎodàole. Tôi tìm thấy rồi
40. Wǒ xīwàng rúcǐ. Tôi hy vọng thế
41. Wǒ zǎo zhīdàole. Tôi biết rồi
42. Wǒ zhùyì dàole. Tôi chú ý rồi.
43. Wǒ míngbáile. Tôi hiểu rồi.
44. Wǒ rènwéi shì zhèyàng de. Tôi cũng nghĩ thế
45. Wǒ xiǎng gēn tā shuōhuà. Tôi muốn nói chuyện với anh ta
46. Wǒ yíngle. Tôi thắng rồi
47. Qǐng gěi wǒ yībēi kāfēi. Mời bạn 1 ly cà phê
48. Wǒ è sǐle. Tôi đói chết mất
49. Wǒ yào zǒuliǎo. Tôi đang đi đây
50. Duìbùqǐ. Tôi xin lỗi
51. Wǒ xíguànle. Tôi quen rồi
52. Wǒ huì xiǎngniàn nǐ de. Tôi sẽ rất nhớ em
53. Wǒ shì shìkàn. Tôi sẽ cố
54. Wǒ hěn wúliáo. Tôi rất buồn
55. Wǒ hěn máng. Tôi rất bận
56. Wǒ wán dé hěn kāixīn. Tôi rất vui
57. Wǒ zhǔnbèi hǎole. Tôi chuẩn bị tốt rồi
58. Wǒ míngbáile. Tôi hiểu rồi
59. Zhēnshi nányǐ zhìxìn! Thật không tưởng!
60. Hěn yuǎn ma? Có xa không?
61. Méiguānxì. Không vấn đề
62. Wén qǐlái hěn xiāng. Nó có mùi rất thơm
63. Shì shíhòule. Đó là vấn đề thời gian
64. Méiguānxì. Tốt rồi
65. Hěn róngyì. Dễ mà
66. Hěn hǎo. Rất tốt
67. Lí zhè hěn jìn.Rất gần đây
68. Méishénme. Không vấn đề gì
69. Gāi zǒule. Đến lúc đi rồi
70. Nà shì bùtóng de. Không giống nhau
71. Hěn huájī. Buồn cười thế
72. Nà shì bù kěnéng de. Cái đó không thể
73. It’s not bad. Cũng được
74. It’s not difficult. Không khó
75. Bù zhídé. Không đáng
76. Hěn míngxiǎn. Hiển nhiên rồi
77. Háishì yīyàng de. Cũng như nhau
79. Lún dào nǐle. Đến lượt bạn
80. Wǒ yě yīyàng. Tôi cũng thế
81. Hái méiyǒu. Vẫn chưa
82. Fàngsōng. Nghỉ ngơi
83. Míngtiān jiàn. Gặp lại vào ngày mai
84. Tā shì wǒ zuì hǎo de péngyǒu. Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi
85. Tā zhēn cōngmíng. Cô ta rất thông minh
86. Gàosù wǒ. Nói với anh
87. Duōxiè. Cám ơn
88. Zhèyàng de shìqíng jīngcháng fāshēng. Việc này thường xảy ra
89. Gòule. Đủ rồi
90. Hěn yǒuqù. Thật thú vị
91. Duìle.Đúng rồi
92. Zhè shì zhēn de. Chuẩn rồi
93. Zhèlǐ rén hěnduō. Quá nhiều người ở đây
94. Tāmen hùxiāng qīngmù. Cũng như nhau thôi
95. Kǎolǜ yīxià Nghĩ về vấn đề đó đi nhé
96. Tài zāogāo la! Tệ quá
97. Děng děng wǒ. Chờ tôi
98. Nǐ shuō shénme? Bạn nói gì cơ?
99. Nǐ rènwéi zěnyàng? Bạn nghĩ thế nào?
100. Tā zài shuō xiē shénme? Anh ta nói gì thế?
101. Duō huài de tiānqì. Thời tiết chán vãi
102. Zěnme la? Làm sao thế?
103. Jīntiān jǐ hào? Hôm nay là mùng mấy?
104. Nǐ qù nǎlǐ? Bạn đi đâu đấy?
105. Tā zài nǎlǐ? Anh ta ở đâu?
106. Nǐ tài xìngjíle. Bạn không bình tĩnh gì cả
107. Nǐ kàn shàngqù hěn lèi. Bạn trông có vẻ mệt mỏi
108. Nǐ ràng wǒ dàchīyījīng. Bạn làm tôi ngạc nhiên đấy
109. Nǐ fēngle. Mày điên à
110. Bié kèqì. Không có gì
111. Nǐ zǒng shì duì de.Bạn luôn đúng
112. Nǐ de xīnqíng bù hǎo. Bạn đang có tâm trạng không vui
113. Nǐ zài sāhuǎng. Nói dối
114. Nǐ cuòle. Anh sai rồi

1. 绝对不是。 Absolutely not.
2. 你跟我一起去吗?Are you coming with me?
3. 你能肯定吗?Are you sure?
4. 尽快。As soon as possible.
5. 相信我。Believe me.
6. 买下来!Buy it .
7. 明天打电话给我。Call me tomorrow.
8. 请您说得慢些好吗?Can you speak slowly?
9. 跟我来。Come with me.
10. 恭喜恭喜。Congratulations.
11.把它做对。 Do it right!
12. 你是当真的吗?Do you mean it ?
13. 你经常见到他吗?Do you see him often?
14. 你明白了吗? Do you understand?
15. 你要吗?Do you want it?
16. 你想要些什么?Do you want something?
17. 不要做。Don’t do it .
18. 不要夸张。Don’t exaggerate.
19. 不要告诉我。Don’t tell me that.
20. 帮我一下。Give me a hand .
21. 一直往前走。Go right ahead.
22. 祝旅途愉快。Have a good trip.
23. 祝你一天过得愉快。Have a nice day.
24. 你做完了吗?Have you finished?
25. 他没空。He doesn’t have time.
26. 他现在已经在路上了。He is on his way.
27. 你好吗?How are you doing?
28. 你要呆多久?How long are you staying ?
29. 我对她着迷了。I am crazy about her.
30. 我在浪费时间。I am wasting my time .
31. 我能做。I can do it .
32. 我简直不能相信。I can’t believe it .
33. 我不能再等了。I can’t wait .
34. 我没时间了。I don’t have time .
35. 我一个人都不认识。I don’t know anybody.
36. 我不喜欢。I don’t like it .
37. 我认为不是。I don’t think so .
38. 我感觉好多了。I feel much better.
39. 我找到了。I found it .
40. 我希望如此。I hope so .
41. 我早知道了。I knew it .
42. 我注意到了。I noticed that.
43. 我明白了。I see.
44. 我认为是这样的。I think so .
45. 我想跟他说话。I want to speak with him.
46. 我赢了。I won.
47. 请给我一杯咖啡。I would like a cup of coffee, please.
48. 我饿死了。I’m hungry.
49. 我要走了。I’m leaving.
50. 对不起。I’m sorry.
51.我习惯了。 I’m used to it .
52. 我会想念你的。I’ll miss you.
53. 我试试看。I’ll try.
54. 我很无聊。I’m bored.
55. 我很忙。I’m busy.
56. 我玩得很开心。I’m having fun.
57. 我准备好了。I’m ready.
58. 我明白了。I’ve got it .
59. 真是难以置信!It’s incredible!
60. 很远吗?Is it far?
61. 没关系。It doesn’t matter.
62. 闻起来很香。It smells good.
63. 是时候了。It’s about time .
64. 没关系。It’s all right.
65. 很容易。It’s easy.
66. 很好。It’s good.
67. 离这很近。It’s near here.
68. 没什么。It’s nothing.
69. 该走了。It’s time to go
70. 那是不同的。It’s different.
71. 很滑稽。It’s funny.
72. 那是不可能的。It’s impossible.
73. It’s not bad. 还行。
74. It’s not difficult. 不难.
75. 不值得。It’s not worth it .
76. 很明显。It’s obvious.
77. 还是一样的。It’s the same thing.
79. 轮到你了。It’s your turn.
80. 我也一样。Me too.
81. 还没有。Not yet.
82. 放松。Relax!
83. 明天见。See you tomorrow.
84. 她是我最好的朋友。She is my best friend .
85. 她真聪明。She is so smart.
86. 告诉我。Tell me .
87. 多谢。Thank you very much.
88. 这样的事情经常发生。That happens.
89. 够了。That’s enough.
90.很有趣。 That’s interesting.
91. 对了。That’s right.
92. 这是真的。That’s true.
93. 这里人很多。There are too many people here.
94. 他们互相倾慕。They like each other.
95. 考虑一下。Think about it .
96. 太糟糕啦!Too bad!
97. 等等我。Wait for me .
98. 你说什么?What did you say?
99. 你认为怎样?What do you think?
100. 他在说些什么?What is he talking about?
101. 多坏的天气。What terrible weather!
102. 怎么啦?What’s going on/ happening / the problem?
103.今天几号? What’s the date today?
104. 你去哪里?Where are you going ?
105. 他在哪里?Where is he?
106. 你太性急了。You are impatient.
107. 你看上去很累。You look tired.
108. 你让我大吃一惊。You surprise me.
109. 你疯了。You’re crazy.
110. 别客气。You’re welcome.
111. 你总是对的。You’re always right.
112. 你的心情不好。You’re in a bad mood.
113. 你在撒谎。You’re lying.
114. 你错了。You’re wrong.

[01/14/15]   Học ngoại ngữ cần biết!!!!!!!!
Khi học bất cứ một loại kiến thức nào, chúng ta đều không thể ghi nhớ toàn bộ nếu như chỉ được tiếp xúc một lần duy nhất! Nói cách khác, muốn lưu giữ kiến thức lâu dài thì chúng ta phải trải qua quá trình học kỹ càng, học nhiều lần hay chính là ôn tập! Nhiều lý thuyết cũng như thực tế chứng minh, ôn tập có một tầm quan trọng quyết định trong việc học của chúng ta. Các nghiên cứu của Tony Buzan – Diễn giả hàng đầu thế giới về não bộ và phương pháo học tập – Cha đẻ của kỹ thuật Mindmap đã chứng minh rằng “Không có những hoạt động ôn luyện hiệu quả sẽ khiến cho não bộ nhanh chóng quên đi và kiến thức gần như biến mất hoàn toàn theo thời gian”

Ở đây, tôi xin cụ thể hóa vào quá trình học từ vựng tiếng HOA. Các bạn có biết: Nếu học từ vựng không đúng cách, chúng ta có thể quên đi 65% những gì mình học mỗi ngày??? Điều này hoàn toàn có căn cứ khoa học, vì theo nghiên cứu chỉ ra rằng: với một lượng kiến thức cần nhớ, sau 24 giờ, não bộ con người chỉ lưu giữ 37%

Có thể thấy, sau một tháng, não bộ chỉ còn nhớ được khoảng 21% lượng kiến thức cần học. Nghĩa là hôm nay bạn học được 10 từ vựng thì 1 tháng sau bạn chỉ còn nhớ được vỏn vẹn 2 từ. Như vậy, không phải là do trí nhớ của bạn kém, không phải bạn không có khiếu học ngoại ngữ, mà là vì bạn đã không có một quy trình học đúng cách dựa trên nguyên lý hoạt động của não bộ. Vậy, nguyên lý đó là gì?

Trước hết, bạn cần biết rằng chúng ta có 3 loại trí nhớ:

Trí nhớ tạm thời
Trí nhớ ngắn hạn
Trí nhớ dài hạn
Áp dụng vào việc học từ vựng, có thể hiểu được quy trình trí nhớ diễn ra:

Khi lần đầu tiên bạn tiếp xúc với một từ mới, trí nhớ tạm thời của bạn sẽ nhận thức từ mới này, thông qua hình ảnh, âm thanh
Bạn tập trung học và mong muốn nhớ từ mới này, đồng nghĩa bạn đã ra lệnh cho não bộ lưu giữ từ vựng này trong trí nhớ ngắn hạn.
Bạn không chắc chắn sẽ nhớ từ vựng đó sau một vài ngày nữa, và sẽ quên hẳn nó đi nếu như không có cơ hội sử dụng liên tục, do đó bạn ôn đi ôn lại từ đó nhiều lần nữa, tự tìm cách để tiếp xúc với nó đều đặn mỗi ngày, lúc này não bộ đã lưu giữ từ vựng vào trí nhớ dài hạn của bạn. Và mặc dù, chúng ta có xu hướng quên dần mọi việc mỗi ngày, nhưng khi sự việc được lưu vào trí nhớ dài hạn, thì khả năng mai một của nó là rất thấp.
Như vậy, làm cách nào để chuyển từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn và duy trì từ vựng được lưu giữ trong trí nhớ dài hạn?

Chỉ có một cách duy nhất là bạn phải ôn tập từ vựng!

Quay lại chứng minh của Tony Buzan: “Không có những hoạt động ôn luyện hiệu quả sẽ khiến cho não bộ nhanh chóng quên đi và kiến thức gần như biến mất hoàn toàn theo thời gian”. Chúng ta rút ra được gì cho việc học từ vựng từ chứng minh của ông?

Rõ ràng, quá trình học từ vựng là một trong những thách thức thành cho người học ngoại ngữ. Càng muốn tiến bộ, bạn càng phải trau dồi từ vựng và do đó, vốn từ vựng của bạn sẽ tăng dần lên, và do đó, chẳng có gì chắc chắn bạn sẽ nhớ rõ tất cả những từ bạn được học từ ngày đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại. Nếu bạn không ôn tập, không tạo điều kiện để có thể tiếp xúc với từ thường xuyên, thì từ vựng cũ sẽ sớm bị đẩy ra khỏi não bộ và thay thế bằng những từ mới khác.Còn ôn tập cụ thể ntn thì hôm sau Mạnh sẽ viết tiếp.

500 Câu Giao Tiếp Thương Mại Tiếng Hoa:

Đây là giáo trình dạy tiếng Hoa thương mại, dùng cho người mới học tiếng Hoa, hoặc đã biết tiếng Hoa ở trình độ sơ cấp.

Quyển sách chú trọng bồi dưỡng khả năng biểu đạt bằng khẩu ngữ cho người có quan hệ làm ăn, giao dịch với đối tác và chú thích.

Trình tự các bài được sắp xếp theo hệ thống đàm phán thương mại chung, nội dung xoay quanh các vấn đề chính liên quan đến việc đàm phán. Để thích ứng với đối tượng đàm phán và nội dung khác nhau, mỗi bài còn kết hợp thêm phần bài tập thay thế và tập hội thoại. Các phương thức tiếng Hoa thường dùng và hư từ trong phần hội thoại được giải thích qua ở phần chú thích.

Tổng cộng toàn bộ cuốn sách có 500 câu thương mại thông dụng và hơn 1000 từ chuyên ngành thường dùng. Nắm vững được những câu từ này, bạn đã có khả năng sơ bộ về cách đàm phán giao dịch bằng tiếng Hoa.

Mục Lục:

Lời nói đầu

Bài 1: Gặp gỡ

Bài 2: Mời dự tiệc

Bài 3: Chính sách ngoại thương

Bài 4: Hỏi giá

Bài 5: Báo giá

Bài 6: Thảo luận giá cả (I)

Bài 7: Thảo luận gái cả (II)

Bài 8: Đặt hàng

Bài 9: Chiết khấu

Bài 10: Hoa hồng

Bài 11: Phương thức thanh toán (I)

Bài 12: Phương thức thanh toán (II)

Bài 13: Ngày giao hàng

Bài 14: Điều kiện bốc xếp và vận chuyển

Bài 15: Đóng gói

Bài 16: Bảo hiểm

Bài 17: Ký hợp đồng

Bài 18: Bồi thường

Bài 19: Đại lý

Bài 20: Liên doanh.

Mời bạn đón đọc.

Tiếng Hoa Bình Dương

[01/14/15]   Học tiếng trung qua truyện cười:


反骂

Học tiếng trung qua truyện cười
一位不懂礼貌地青年人询问一位年逾古稀的老人:“听说人一过了六十岁,就叫老糊涂了,这是真的吗?”
“是的。”老人不假思索地回答说:“不过二十岁的驴,比六十岁的人更糊涂。”

MẮNG LẠI
Có một gã thanh niên kém lịch sự nọ hỏi một cụ già tuổi ngoài bảy mươi: “Nghe nói người ngoài sáu mươi tuổi thì gọi là cụ hồ đồ, điều này có đúng không vậy?”.
Ông cụ liền trả lời ngay: “Đúng vậy, nhưng con lừa hai mươi tuổi còn hồ đồ hơn cụ già sáu mươi tuổi nhiều.”

Tiếng Hoa Bình Dương's cover photo

Tiếng Hoa Bình Dương

Want your school to be the top-listed School/college in Di An?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


106/10 Tân Phước-tân Bình
Di An
06503
Other Di An schools & colleges (show all)
English communication - tiếng anh giao tiếp English communication - tiếng anh giao tiếp
Số 34, Đường A6, Phường Tân Lập, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Di An, 10°52'35.6"N 106°48'28.4"E

E C là fanpage chia sẻ phương pháp học giao tiếp tiếng Anh đơn giản nhất thông qua bài giảng của thầy Mike

Trường Mầm Non Chất Lượng Cao HOA THIÊN PHÚ Trường Mầm Non Chất Lượng Cao HOA THIÊN PHÚ
Khu Phố Tân Hiệp - Phường Tân Bình - Tx Dĩ An
Di An, 123

Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, dành cho con trẻ những gì yêu thương nhất.

LoveShop18 - Nơi Cảm Xúc Thăng Hoa LoveShop18 - Nơi Cảm Xúc Thăng Hoa
148 đường Số 1, Khu Nhà ở TMDS Dĩ An
Di An, 590000

Shop 【Đồ chơi tình dục】 và sản phẩm hỗ trợ sinh lý Sextoy cho nam nữ đồng tính uy tín. Cung Cấp Bao Cao Su - Gel Bôi Trơn - Thuốc Xịt Kéo Dài Quan Hệ - Tăng Cường Sinh Lý.

Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An
Số 90, đường 30/4,P.Bình Thắng, Tp. Dĩ An , Bình Dương
Di An, 590000

Trang Fanpage Facebook chính thức của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Hoa Ngữ Thành Nhân -  Tiếng Trung Chất Lượng Bình Dương Hoa Ngữ Thành Nhân - Tiếng Trung Chất Lượng Bình Dương
331 Lý Thường Kiệt, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương
Di An

Tiếng Hoa Dễ Học - Dễ Hiểu - Dễ Xin Việc Có Tiếng Hoa - Đừng Lo Thất Nghiệp

THPT Dĩ An THPT Dĩ An
Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, Vietnam, Việt Nam
Di An, 7200

Trường THPT Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

Trường mầm non Montessori Tương Lai Trường mầm non Montessori Tương Lai
743C
Di An

Quyết định thành lập số 239/QĐ-UBND Chăm sóc giáo dục trẻ từ 15 tháng tuổi đến 6 tuổi.

Trung tâm Ngoại ngữ Edison Trung tâm Ngoại ngữ Edison
24 Tân Lập, Dĩ An, Bình Dương
Di An

Học tiếng Anh từ những điều thú vị nhất cùng EDISON. #ngoainguedison #edison #edityourenglish

Lotus Apartment - Căn hộ Sen Hồng Lotus Apartment - Căn hộ Sen Hồng
Cầu Vượt Sóng Thần, Đường Xuyên Á
Di An, 700900

Khu nhà ở dịch vụ đang năng Lotus Apartment (Căn hộ Sen Hồng) liền kề Đại lộ Phạm Văn Đồng, đối diện cầu vượt Sóng Thần, liền kề Thủ Đức. Đặt mua ngay!

Metronome Metronome
KDC MInh Ngọc Center Ngã 3 Đông TÂn, DĨ An
Di An, 75000

Metronome đào tạo piano classic - piano modern. Cung cấp piano Nhât chất lượng.

Trường THPT Nguyễn An Ninh Trường THPT Nguyễn An Ninh
Ấp Bình Đường 1, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An,Bình Dương,Việt Nam
Di An, 82

Trường THPT Nguyễn An Ninh