IYes - Demo

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from IYes - Demo, Educational Research Center, Da Nang.

18/11/2023

🏆 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐢𝐘𝐞𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨́ 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠 𝟑𝟎%
𝐶ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎̀𝑛 đ𝑎̂́𝑢 𝑡𝑎̀𝑖 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑖𝑌𝑒𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑅 2023 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔 30% 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑛ℎ𝑖̉?
📌𝐂𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐢𝐧𝐤 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲: https://forms.gle/pqa5J2E8ZZkaUyzM9
✔𝐕𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠.
+ + 𝐷𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝐻𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛:
🎖𝟕 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐒𝐀̆́𝐂: 𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 - 𝟕.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 + 𝐊𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 “Đ𝐀̣𝐈 𝐒𝐔̛́ 𝐢𝐘𝐞𝐬 𝐒𝐓𝐀𝐑” + 𝐕𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐚̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐢𝐘𝐞𝐬 + 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐞𝐧 + 𝐐𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠
🏅𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐍𝐀̆𝐍𝐆: 𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 + 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐞𝐧 + 𝐐𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠

+ 𝐷𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑃ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛:
🎁𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐇𝐔𝐘𝐍𝐇 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐂𝐔̛̣𝐂: 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎Đ + 𝐐𝐔̀𝐀 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆
🎁𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐂𝐔̛̣𝐂: 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎Đ + 𝐐𝐔̀𝐀 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆

+ 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 Đ𝐴̣𝐼 𝑆𝑈̛́ 𝑖𝑌𝑒𝑠:
+ BTC sẽ đăng các video dự thi vòng chung kết của tất cả thí sinh lên fanpage GDQT iYes. Video nhận được nhiều lượt like/share nhất sẽ đoạt giải (số like căn cứ tính trên trang fanpage của GDQT iYes).
♦01 điểm: cho mỗi lượt like
♦02 điểm: cho mỗi lượt share.
Mỗi tài khoản chỉ được tính điểm cho một lần share.
⚡Điểm tổng kết: sẽ công bố sau 1 ngày kể từ khi kết thúc thời gian bình chọn.
🎁🎁🎁𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠: 𝐆𝐨̂̀𝐦 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠.

🪐𝐁𝐔̛́𝐓 𝐏𝐇𝐀́ 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐎𝐀̉ 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐢𝐘𝐞𝐬 𝐓𝐇𝐎̂𝐈 𝐍𝐀̀𝐎 🪐

_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 iYes Central: 91-93 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
📌 iYes Space: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa Vang
☎️ Phone: 0236.3626.626 - Hotline: 0935 538 777 – 0935 541 777
📨 Email: [email protected]

Photos from Giáo dục Quốc tế iYes's post 16/11/2023
14/11/2023

“𝐂𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐛𝐮̣𝐢 𝐩𝐡𝐚̂́𝐧 𝐛𝐚́𝐦 đ𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐚𝐲
𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐛𝐚̉𝐨 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
𝐂𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐲 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂́𝐭
𝐌𝐚̀ 𝐮̛𝐨̛𝐦 𝐜𝐡𝐨 đ𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐧𝐠𝐨̣𝐭 𝐡𝐨𝐚 𝐭𝐡𝐨̛𝐦”
💕Nghề làm "thầy" luôn có một điều gì đó đặc biệt trong tâm khảm mỗi chúng ta. Có lẽ vì chính họ là người nâng đỡ,dẫn dắt và đồng hành cùng với mọi thế hệ học trò.
✔Cùng iYes lắng nghe chia sẻ ngắn của Ms.Gemma trên hành trình làm "thầy" tại iYes nhé!
____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
____________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 iYes Central: 91-93 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
📌 iYes Space: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa Vang
☎️ Phone: 0236.3626.626 - Hotline: 0935 538 777 – 0935 541 777
📨 Email: [email protected]

14/11/2023
11/11/2023

✴️𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐎̂́ 𝐊𝐇𝐎̛̉𝐈 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐢𝐘𝐞𝐬 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑✴️
🎁🎁𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ𝐨̂̀𝐧𝐠🎁🎁

🚀𝐢𝐘𝐞𝐬 𝐒𝐓𝐀𝐑 là sân chơi tài năng được tổ chức thường niên có uy tín tại Hệ thống Giáo dục Quốc tế iYes suốt 8 năm qua. Với khát vọng 𝐓𝐡𝐚̆́𝐩 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐀̂𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐔, 𝐢𝐘𝐞𝐬 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑 hứa hẹn mang đến cho học viên, phụ huynh GDQT iYes những trải nghiệm vô cùng quý giá.

🪐Điều đặc biệt ở 𝐢𝐘𝐞𝐬 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑 là sự mở rộng về các nội dung dự thi. Theo đó, ngoài nội dung truyền thống là 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡, năm nay các học viên còn được thử sức tỏa sáng cùng nội dung 𝐓𝐨𝐚́𝐧 𝐭𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐑𝐨𝐛𝐭𝐢𝐜𝐬. 𝐢𝐘𝐞𝐬 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑 thực sự là môi trường giáo dục lý tưởng để ươm mầm và thúc đẩy phát triển đa trí thông minh cho các học viên thông qua các hoạt động như: Hát, kể chuyện, thuyết trình, đấu trường, sáng tạo,...

🎯 Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚:
Tất cả học viên đang theo học tại GDQT iYes, được chia thành ba nhóm tuổi.
👉 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑡ℎ𝑖́ 𝑠𝑖𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑑𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 2 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐, 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜.

⌚ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧:
- 𝐓𝐮̛̀ 𝟎𝟗/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 - 𝟏𝟖/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 : Đăng ký tham gia
- 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑: Vòng Sơ loại
- 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟑/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑: Vòng Bán kết
- 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑: Vòng Chung kết

📌 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́: Thí sinh đăng kí trực tiếp tại lễ tân hoặc đăng ký trực tuyến qua Form đăng ký online của BTC: https://forms.gle/pqa5J2E8ZZkaUyzM9
📌𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐞̣̂: Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo tại phần bình luận👇👇👇

💢💢💢Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐇𝐎̂𝐌 𝐍𝐀𝐘 Đ𝐄̂̉ 𝐁𝐔̛́𝐓 𝐏𝐇𝐀́ 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐎̉𝐀 𝐒𝐀́𝐍𝐆!💢💢💢
____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
____________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 iYes Central: 91-93 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
📌 iYes Space: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa Vang
☎️ Phone: 0236.3626.626 - Hotline: 0935 538 777 – 0935 541 777
📨 Email: [email protected]

02/11/2023
23/10/2023

🤩𝐑𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝟏𝟎 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐇𝐨́𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐢𝐘𝐞𝐬🤩
Loa…Loa…Loa…
📍Một sự kiện siêu Hot sắp đổ bộ tại iYes, Ngày hội Halloween - ngày quy tụ những màn hóa trang siêu VIP đến từ các bạn nhí. Hoạt động hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình khám phá bí hiểm từ 3 hòn đảo kỳ bí:
🏕️Đảo Hải Tặc
🏕️Đảo Phù Thủy
🏕️Đảo Linh Hồn
✅Tặng ngay 10 SLOT cho học viên đăng ký khóa mới tại iYes
Đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦, 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡:
🎃Nhận sticker và Check-in về hòn đảo của mình.
🎃Game & Workshop khai phá kiến thức kỳ bí về ngày lễ Halloween
🎃Gala Party: Các bạn nhỏ sẽ được thưởng thức vô số món ăn đậm chất Halloween và cổ vũ những tiết mục văn nghệ từ các nhóm
🎃Open Show với biểu diễn ngoài trời với những giai điệu bắt tai
👉Nhấc máy Alo tới iYes đăng ký khóa học mới ngay thôi nào!
____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
____________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 iYes Central: 91-93 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
📌 iYes Space: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa Vang
☎️ Phone: 0236.3626.626 - Hotline: 0935 538 777 – 0935 541 777
📨 Email: [email protected]

19/10/2023

💥💥💥𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 💥💥💥
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM LỄ HỘI ĐA VĂN HÓA TẠI iYes

👻Halloween là một lễ hội truyền thống của các nước Phương Tây, tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Ở Việt Nam, lễ hội Halloween đang dần dần trở thành một dịp quen thuộc để các bạn trẻ tham gia bởi những trò chơi, hóa trang vô cùng kỳ bí và hấp dẫn.

🎭Với mong muốn giúp các HV có những trải nghiệm đa văn hóa như một công dân toàn cầu Giáo dục Quốc tế iYes ngày hội Halloween chủ đề “Thế giới của những giấc mơ” dành riêng cho HV iYes.Đây là nơi các bạn nhỏ có cơ hội thỏa sức thể hiện bản thân với những bộ đồ hóa trang đầy màu sắc và cùng khám phá 3 hòn đảo đặc biệt và mang những thông điệp ý nghĩa.

🎃𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐨̀𝐧 Đ𝐚̉𝐨 𝐇𝐚̉𝐢 𝐓𝐚̣̆𝐜: Vùng đất của những cuộc phiêu lưu ký thú, nơi các bạn nhỏ sẽ theo chân những thuyền trưởng nổi tiếng để khám phá những cùng biển rộng, những vùng đất mới lạ với những sinh vật kỳ bí chỉ có trong truyền thuyết và những kho báu vô cùng giá trị.

✅𝑻𝒓𝒂̣𝒊 𝒕𝒉𝒖̉𝒚 𝒕𝒉𝒖̉: Trò chơi vận động và học Knot dây sinh tồn
✅𝑻𝒓𝒖𝒚 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒉𝒐 𝒃𝒂́𝒖: Giải mật thư chơi Teambuilding

🎃𝐇𝐨̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐏𝐡𝐮̀ 𝐓𝐡𝐮̉𝐲: Cùng quay trở lại thời kỳ mà những phù thủy, pháp sư và những con ma cà rồng còn ngự trị để khám phá thế giới phép thuật diệu kỳ.
✅𝑲𝒉𝒖 𝒗𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒑𝒉𝒆́𝒑 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕: Học ảo thuật và thực hành biểu diễn STEM (Vật lý - Hóa học)
✅Đ𝒖̃𝒂 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒚̀: Bài tập về vẽ tranh sáng tạo
Mật mã Hogwart: Giải mật thư và giải đố

🎃𝐇𝐨̀𝐧 Đ𝐚̉𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐨̂̀𝐧: Đây là nơi chúng ta sẽ hiểu hơn về cuộc sống ở bên kia thế giới.
✅𝑻𝒉𝒖̛̉ 𝒕𝒉𝒂́𝒄𝒉:Đối mặt nỗi sợ (vượt qua thử thách liên hoàn để chiến thắng nỗi sợ của bản thân)
✅𝑻𝒓𝒐̀ 𝒄𝒉𝒐̛𝒊: Những con ma chăm chỉ (Dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa)
Khu vườn vui nhộn: Những điệu nhảy dân vũ ngộ nghĩnh.

🎈Đến với Ngày hội Halloween, các bạn học viên sẽ được chìm đắm trong không gian huyền bí, được thưởng thức các tiết mục biểu diễn của các diễn viên chuyên nghiệp mà còn có cơ hội tham gia bộ game khổng lồ và nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn nữa nhé!

🎨THÔNG TIN CHI TIẾT
👧Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: Tất cả học viên iYes (các bạn nhỏ 5-6 tuổi vẫn tham gia được)
⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 15h00 - 18h00 ngày 28/10/2023
🕋Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: iYes Central, 91 - 93 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
💵 𝐏𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣: 100.000 đồng/Học viên iYes
200.000 đồng/Học viên ngoài iYes
🔺𝐇𝐚̣𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́: Đến hết 21h ngày 26/10/2023

👉Đặt ngay 1 SLOT tham gia trải nghiệm lễ hội đa văn hóa ngay tại iYes thôi nào!
____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
____________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 iYes Central: 91-93 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
📌 iYes Space: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa Vang
☎️ Phone: 0236.3626.626 - Hotline: 0935 538 777 – 0935 541 777
📨 Email: [email protected]

04/06/2022

🔻 I CAN - KHÓA HỌC KỸ NĂNG SỐNG THỰC HÀNH THIẾT THỰC NHẤT 🔻

👉 Tính đến 12/2021, trong vòng 2 năm sáng tạo và phát triển, Giáo dục Quốc tế iYes đã thành công tổ chức 20 lớp học Kỹ năng sống I CAN, thu hút hơn 500 Học viên tham gia trong địa bàn TP. Đà Nẵng

💌 Đây là chuỗi lớp học Kỹ năng sống DUY NHẤT cho học viên từ 7 đến 15 tuổi. Mục tiêu: "HỌC 1 BUỔI, THẠO 1 VIỆC" với từng kỹ năng:

🌟 Kỹ năng thoát hiểm - Phòng chống cháy nổ
🌟 Vệ sinh răng miệng đúng cách
🌟 Gấp - ủi quần áo & Chuẩn bị hành trang du lịch
🌟 Cảm ơn – xin lỗi đúng lúc
🌟 Tái chế đồ handmade
🌟 Cắt tỉa, trang trí trái cây
🌟 Kỹ năng sinh tồn
🌟 Dạy cắm hoa
🌟 Trang trí bánh kem sinh nhật
🌟 Pha chế nước giải khát
🌟 Dạy nấu - chuẩn bị bữa cơm cơ bản
🌟 ...

Các lớp học có sự hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nữ công gia chánh, đào tạo kỹ năng, nghề của miền Trung đảm nhiệm.

💌 Những kỹ năng cuộc sống hàng ngày tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, là những viên gạch đầu tiên để đưa trẻ hình thành một công dân tự lập ở tương lai; là cách chúng ta dạy trẻ về tình yêu thương và trách nhiệm trong việc chia sẻ công việc nhà với người thân….

👉 Bố mẹ ơi! iYes tin rằng: "Hãy trao cho con cơ hội, con sẽ tự lập và tự tin hơn hàng ngày".

13/05/2022

⁉️LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM BÀI THI CAMBRIDGE STARTERS READING - WRITING HIỆU QUẢ?

🔎Đạt tối đa 5 khiên trong bài thi Cambridge Starters Reading & Writing có khó hay không?
🔎Cùng iYes hoàn thành danh sách dưới đây để con có thể làm bài thi Cambridge Starters Reading - Writing hiệu quả nhé!

📌Con đã hoàn thành được bao nhiêu việc trong danh sách rồi nhỉ? Chia sẻ ngay với iYes nhé!

🖐 Bạn muốn tìm một môi trường học tiếng Anh chuyên nghiệp với giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm? Liên hệ ngay với iYes qua HOTLINE 0935 541 777 - 0935 538 777 hoặc Facebook Giáo dục Quốc tế iYes để được tư vấn chi tiết nhé!
_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

10/01/2022

🔻 ONE ON ONE - LỚP TIẾNG ANH 1 KÈM 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH TẠI LỚP🔻

👉 Ba mẹ muốn giúp con phát âm đúng chuẩn tiếng Anh và nắm chắc ngữ pháp theo chương trình trên lớp

👉 Tiếng Anh sẽ trở nên "nhẹ tênh" để con tự tin giao tiếp

📌 ONE ON ONE - Nơi giúp con chinh phục tiếng Anh với chương trình học 1 KÈM 1 bám sát chương trình tại lớp.

>> Liên hệ ngay HOTLINE: 0935 538 777 - 0935 541 777 để được tư vấn chi tiết và nhận những ưu đãi hấp dẫn từ iYes.
_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

10/01/2022

🔻 CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH B1 & IELTS CHUẨN QUỐC TẾ🔻

🌟 Thời gian khai giảng dự kiến:

🟢 Hình thức học: ONLINE

🌟 Tại iYes, bạn sẽ được:

📌 Chương trình học "English is Real" chú trọng phát triển chuyên sâu các kỹ năng Nghe - Nói, giúp bạn dễ dàng làm chủ từng tình huống giao tiếp tiếng Anh

📌 Giáo trình chuẩn Quốc tế kết hợp cùng các App, để bạn có thể thực hành tiếng Anh ở bất cứ nơi đâu

📌 Tham gia các hoạt động ngoại khóa lý thú và bổ ích cùng với Giáo viên nước ngoài, nâng cao khả năng phản xạ với những tình huống cụ thể

📌 Cam kết Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế CAMBRIDGE

Ngoài ra, iYes thương xuyên chiêu sinh các lớp:

🎗 LỚP TIẾNG ANH THIẾU NHI
🎗 LỚP TIẾNG ANH THIẾU NIÊN
🎗 LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ CAMBRIDGE
🎗 LỚP NỀN TẢNG IELTS

👉 Test năng lực miễn phí theo từng cấp độ
👉 Ưu đãi học phí hấp dẫn
👉 Cam kết đầu ra Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Cambridge (Theo cấp độ phù hợp)

>> Liên hệ ngay HOTLINE: 0935 538 777 - 0935 541 777 để được tư vấn chi tiết và nhận những ưu đãi hấp dẫn từ iYes.
_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

10/01/2022

🔻 TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI LỚP TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM 🔻

🌟 Tiếng Anh dành cho người đi làm tại các Doanh nghiệp là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng để giúp học viên tự tin thể hiện năng lực bản thân trong công việc cũng như có cơ hội thăng tiến

🌟 Sau khóa học, học viên có thể nắm được các chủ đề giao tiếp quan trọng, cũng như có cơ hội giao lưu với các đối tác ngước ngoài

🌟 Cùng iYes tham quan lớp học thú vị này nhé!

🔻 Bên cạnh đó, GDQT iYes thường xuyên chiêu sinh các lớp
👉 Tiếng Anh giao tiếp dành cho sinh viên và người đi làm
👉 Tiếng Anh chuyên ngành
👉 Tiếng Anh Doanh nghiệp

🔻 Và Đăng ký Test IELTS SPEAKING cùng với Giáo viên người Bản xứ giàu kinh nghiệm tại https://forms.gle/74c7GSjqnSqovsyH9
để có cơ hội trở thành 50 người đăng ký đầu tiên test FREE.
_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

24/12/2021

🔻 TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI LỚP TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM 🔻
🌟 Tiếng Anh dành cho người đi làm tại các Doanh nghiệp là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng để giúp học viên tự tin thể hiện năng lực bản thân trong công việc cũng như có cơ hội thăng tiến
🌟 Sau khóa học, học viên có thể nắm được các chủ đề giao tiếp quan trọng, cũng như có cơ hội giao lưu với các đối tác ngước ngoài
🌟 Cùng iYes tham quan lớp học thú vị này nhé!
🔻 Bên cạnh đó, GDQT iYes thường xuyên chiêu sinh các lớp
👉 Tiếng Anh giao tiếp dành cho sinh viên và người đi làm
👉 Tiếng Anh chuyên ngành
👉 Tiếng Anh Doanh nghiệp
🔻 Và Đăng ký Test IELTS SPEAKING cùng với Giáo viên người Bản xứ giàu kinh nghiệm tại https://forms.gle/74c7GSjqnSqovsyH9
để có cơ hội trở thành 50 người đăng ký đầu tiên test FREE.
_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

Photos from IYes - Demo's post 09/11/2021

🎉 VỪA HỌC VỪA THỰC HÀNH VỚI LỚP KỸ NĂNG SỐNG SONG NGỮ ONLINE - KIMBAP DÀNH CHO GIA ĐÌNH VÀO DỊP CUỐI TUẦN 🎉

👉 Kimbap là một món ăn vừa đơn giản lại ngon miệng có thể thực hiện ngay tại nhà.

👉 Cùng iYes đến với lớp học | Learning By Doing - Nói thạo làm hay | để biết kết hợp việc học tiếng Anh và nấu ăn là một điều rất tuyệt vời đấy!

_______________________________________________________

🔻 LỚP HỌC KỸ NĂNG SỐNG SONG NGỮ (VIỆT-ANH) ONLINE THỰC NGHIỆM | LEARNING BY DOING 🔻

🌱 Lớp học MỚI LẠ - HIỆU QUẢ và DUY NHẤT, vào thứ 7 - Chủ Nhật hàng tuần dành cho học viên từ 7-15 tuổi
🌱 Mỗi lớp học sẽ được gói gọn trong 01 BUỔI, trên nền tảng phương pháp học ANH NGỮ khoa học sáng tạo, giúp con học hỏi được 1 KỸ NĂNG SỐNG thiết thực.
🌱 Lớp học độc đáo này được thiết kế theo mô hình đảo ngược cực kỳ hiệu quả => Bất kỳ học sinh nào cũng có thể tham gia.

📥 CON NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ LỚP HỌC:
⭐ THƯ GIÃN sau tuần học căng thẳng.
⭐ TƯƠNG TÁC tiếng Anh giao tiếp tự nhiên, chuẩn hóa phát âm và ngữ điệu.
⭐ PHÁT HUY sự khéo léo, sáng tạo, khả năng tập trung.
⭐ TÍCH LŨY những giá trị sống đẹp đẽ: Tình cảm gia đình, kỹ năng ứng dụng, trân trọng và bảo vệ thiên nhiên, phát triển cảm xúc tích cực, ẩm thực – khéo tay vào bếp…
Cùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời khác….

📥 HỌC PHÍ: 220.000VNĐ/LỚP

🎊 ƯU ĐÃI THÁNG 11:
+Chỉ còn 175.000VNĐ/LỚP
+ Tặng thêm 1 lớp học LEARNING BY DOING với chủ đề bất kỳ, khi ĐĂNG KÝ TỪ 2 LỚP trở lên

👉 Ba mẹ còn chần chừ gì nữa? Hãy giúp con biến ngày nghỉ cuối tuần thật thư giãn và bổ ích bằng trải nghiệm lớp học độc đáo, đầy hứng khởi của Giáo dục quốc tế iYes nhé!

>> Liên hệ ngay HOTLINE: 0935 538 777 - 0935 541 777 để được tư vấn chi tiết và nhận những ưu đãi hấp dẫn từ iYes.
_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

Photos from IYes - Demo's post 16/10/2021

🔻 LỚP HỌC KỸ NĂNG SỐNG SONG NGỮ (VIỆT-ANH) THỰC NGHIỆM | LEARNING BY DOING 🔻
👉 Lớp học MỚI LẠ - HIỆU QUẢ và DUY NHẤT, vào thứ 7- CN hàng tuần dành cho học viên từ 7-15 tuổi
👉 Mỗi lớp học sẽ được gói gọn trong 01 BUỔI, trên nền tảng phương pháp học ANH NGỮ khoa học sáng tạo, giúp con học hỏi được 1 KỸ NĂNG SỐNG thiết thực.
👉 Lớp học độc đáo này được thiết kế theo mô hình đảo ngược cực kỳ hiệu quả => Bất kỳ học sinh nào cũng có thể tham gia.
😍 CON NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ LỚP HỌC:
⭐ THƯ GIÃN sau tuần học căng thẳng.
⭐ TƯƠNG TÁC tiếng Anh giao tiếp tự nhiên, chuẩn hóa phát âm và ngữ điệu.
⭐ PHÁT HUY sự khéo léo, sáng tạo, khả năng tập trung.
⭐ TÍCH LŨY những giá trị sống đẹp đẽ: Tình cảm gia đình, kỹ năng ứng dụng, trân trọng và bảo vệ thiên nhiên, phát triển cảm xúc tích cực, ẩm thực – khéo tay vào bếp…
Cùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời khác….
👉 Ba mẹ còn chần chừ gì nữa? Hãy giúp con biến ngày nghỉ cuối tuần thật thư giãn và bổ ích bằng trải nghiệm lớp học độc đáo, đầy hứng khởi của Giáo dục quốc tế iYes nhé!
🎊 ƯU ĐÃI THÁNG 10: Tặng kèm thêm 1 lớp học LEARNING BY DOING với chủ đề bất kỳ khi ĐĂNG KÝ TỪ 2 LỚP trở lên:
>> Liên hệ ngay HOTLINE: 0935 538 777 - 0935 541 777 để được tư vấn chi tiết và nhận những ưu đãi hấp dẫn từ iYes.
_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

Photos from IYes - Demo's post 16/10/2021

🔻 LỚP HỌC KỸ NĂNG SỐNG SONG NGỮ (VIỆT-ANH) THỰC NGHIỆM | LEARNING BY DOING 🔻

👉 Lớp học MỚI LẠ - HIỆU QUẢ và DUY NHẤT, vào thứ 7- CN hàng tuần dành cho HV từ 7-15 tuổi

👉 Mỗi lớp học sẽ được gói gọn trong 01 BUỔI, trên nền tảng phương pháp học ANH NGỮ khoa học sáng tạo, giúp con học hỏi được 1 KỸ NĂNG SỐNG thiết thực.

👉 Lớp học độc đáo này được thiết kế theo mô hình đảo ngược cực kỳ hiệu quả => Bất kỳ học sinh nào cũng có thể tham gia.

😍 CON NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ LỚP HỌC:

⭐ THƯ GIÃN sau tuần học căng thẳng.
⭐ TƯƠNG TÁC tiếng Anh giao tiếp tự nhiên, chuẩn hóa phát âm và ngữ điệu.
⭐ PHÁT HUY sự khéo léo, sáng tạo, khả năng tập trung.
⭐ TÍCH LŨY những giá trị sống đẹp đẽ: Tình cảm gia đình, kỹ năng ứng dụng, trân trọng và bảo vệ thiên nhiên, phát triển cảm xúc tích cực, ẩm thực – khéo tay vào bếp…
Cùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời khác….

👉 Ba mẹ còn chần chừ gì nữa? Hãy giúp con biến ngày nghỉ cuối tuần thật thư giãn và bổ ích bằng trải nghiệm lớp học độc đáo, đầy hứng khởi của Giáo dục quốc tế iYes nhé!

🎊 ƯU ĐÃI THÁNG 10: Tặng kèm thêm 1 lớp học LEARNING BY DOING với chủ đề bất kỳ khi ĐĂNG KÝ TỪ 2 LỚP trở lên:

>> Liên hệ ngay HOTLINE: 0935 538 777 - 0935 541 777 để được tư vấn chi tiết và nhận những ưu đãi hấp dẫn từ iYes.
_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

09/10/2021

🔻 GIÁO DỤC QUỐC TẾ iYes TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

1. GIÁO VIÊN VIỆT NAM: 02 người
2. GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI: 02 người

👉 Mô tả công việc:
- Giảng dạy tiếng Anh theo chương trình học chuẩn Quốc tế
- Học viên các độ tuổi từ thiếu nhi, thiếu niên, sinh viên và người đi làm

👉 Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh
- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh thiếu nhi/ thiếu niên, sinh viên và người đi làm từ 1 năm trở lên.
- Ưu tiên có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế/ từng giảng dạy các lớp luyện thi chứng chỉ Quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, B1,...).
- Sáng tạo trong phương pháp giảng dạy.
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có khả năng quản lý lớp học tốt.

👉 Quyền lợi chung:
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện
- Được đảm bảo đầy đủ quyền lợi người lao động
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Được tham gia các hoạt động team building hàng năm

🔻Các ứng viên vui lòng ứng tuyển bằng cách gửi hồ sơ đến email [email protected] ghi rõ vị trí ứng tuyển.
_____________________________________
Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET; TOEIC; IELTS tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
______________________________________
🏣Giáo dục Quốc tế iYes - MAKE YOURSELF BETTER
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

Photos from IYes - Demo's post 04/07/2020

╔═══════════════════════╗
“I CAN” - LỚP HỌC DUY NHẤT VỀ LIFE SKILLS
╚═══════════════════════╝

Chuỗi lớp học Kỹ năng sống DUY NHẤT tại Việt Nam cho học viên từ 7 đến 15 tuổi. Mục tiêu: "HỌC 1 BUỔI, THẠO 1 VIỆC" với từng kỹ năng:

👉 Dạy kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ
👉 Dạy làm bánh
👉 Dạy trẻ gấp ủi quần áo khoa học, chuẩn bị hành trang trước khi đi du lịch
👉 Dạy cắm hoa
👉 Dạy pha chế nước uống giải khát mùa hè đơn giản....
👉 Cảm ơn – xin lỗi đúng lúc

Cùng rất nhiều lớp kỹ năng đời sống thiết thực khác tại iYes như: Lớp may vá cơ bản - Lớp tự nấu một bữa ăn đơn giản - Lớp vệ sinh quạt, bóng đèn - Lớp tự vá lốp xe - Cắt tỉa trang trí trái cây ... do đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nữ công gia chánh, đào tạo kỹ năng, nghề của miền Trung đảm nhiệm.

🔻TỔNG KHAI GIẢNG TỪ 15.7.2020

💌 Những kỹ năng cuộc sống hàng ngày tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, là những viên gạch đầu tiên để đưa trẻ hình thành một công dân tự lập ở tương lai; là cách chúng ta dạy trẻ về tình yêu thương và trách nhiệm trong việc chia sẻ công việc nhà với người thân….

‼ Nhiều bạn trẻ thời nay nói tiếng Anh rất tốt, làm toán rất siêu, am hiểu V-Pop, K-Pop…. nhưng lại vụng về, lúng túng trước cây chổi quét nhà, bộ áo quần cần ủi, một cúc áo bị sứt chỉ…

‼ Những kỹ năng thoát hiểm, biết nói xin lỗi – cảm ơn đúng lúc, hay đơn giản chỉ là vệ sinh răng miệng đúng cách… => trẻ rất cần sự hướng dẫn, hỗ trợ của người lớn.

‼ Bố mẹ quá bận rộn, không có thời gian dạy trẻ, hoặc “bụt chùa nhà không thiêng”.

👉 Bố mẹ ơi! iYes tin rằng: "Hãy trao cho con cơ hội, con sẽ tự lập và tự tin hơn hàng ngày".

__________________________________
✅ Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những là đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
-----------------------------------------------------------------
🏣 Giáo dục Quốc tế iYes - Do with Yes in Mind
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

Photos from IYes - Demo's post 04/07/2020

╔═══════════════════════╗
“I CAN” - LỚP HỌC DUY NHẤT VỀ LIFE SKILLS
╚═══════════════════════╝

‼ Nhiều bạn trẻ thời nay nói tiếng Anh rất tốt, làm toán rất siêu, am hiểu V-Pop, K-Pop…. nhưng lại vụng về, lúng túng trước cây chổi quét nhà, bộ áo quần cần ủi, một cúc áo bị sứt chỉ…

‼ Những kỹ năng thoát hiểm, biết nói xin lỗi – cảm ơn đúng lúc, hay đơn giản chỉ là vệ sinh răng miệng đúng cách… => trẻ rất cần sự hướng dẫn, hỗ trợ của người lớn.

‼ Bố mẹ quá bận rộn, không có thời gian dạy trẻ, hoặc “bụt chùa nhà không thiêng”.

Những kỹ năng cuộc sống hàng ngày tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, là những viên gạch đầu tiên để đưa trẻ hình thành một công dân tự lập ở tương lai; là cách chúng ta dạy trẻ về tình yêu thương và trách nhiệm trong việc chia sẻ công việc nhà với người thân….

👋GDQT sẽ cùng đồng hành cùng Bạn.

🍀🍀🍀🍀🍄🍄🍄🍄🍄🍄

I CAN - Mô hình lớp học thực hành "iYes life skills” duy nhất tại , do đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nữ công gia chánh, đào tạo kỹ năng, nghề... của miền Trung đảm nhiệm.

Mục tiêu: "HỌC 1 BUỔI, THẠO 1 VIỆC", lớp học gói gọn duy nhất 1 BUỔI, tương ứng với từng kỹ năng:
👉 Dạy cắt tỉa, trang trí trái cây
👉 Dạy làm bánh
👉 Dạy trẻ gấp ủi quần áo khoa học, chuẩn bị hành trang trước khi đi du lịch
👉 Lớp cắm hoa
👉Dạy pha chế nước uống giải khát mùa hè đơn giản....
👉Dạy kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ
👉Dạy vệ sinh răng miệng đúng cách
👉Lớp biết nói cảm ơn – xin lỗi đúng lúc

Cùng rất nhiều lớp kỹ năng đời sống thiết thực khác tại iYes như: Lớp may vá cơ bản - Lớp tự nấu một bữa ăn đơn giản - Lớp vệ sinh quạt, bóng đèn - Lớp tự vá lốp xe (dành cho con trai)….

Bố mẹ ơi! iYes tin rằng: "Chỉ cần được hướng dẫn và trao cơ hội, các con sẽ tự lập và tự tin hơn hàng ngày".

🍄 Độ tuổi tham gia: Từ 7 tuổi đến 18 tuổi.
🍀 Học phí: từ 120k - 195k/ buổi (Tuỳ kỹ năng)

🔻TỔNG KHAI GIẢNG TỪ 15.7.2020

__________________________________
✅ Giáo dục Quốc tế iYes là một trong những là đơn vị tiên phong về đào tạo cam kết đầu ra chứng chỉ Quốc tế Cambridge YLE và KET, PET tại Đà Nẵng. Đơn vị cũng là một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các độ tuổi.
-----------------------------------------------------------------
🏣 Giáo dục Quốc tế iYes - Do with Yes in Mind
📌 91 Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
☎️ Phone: 0236.3626.626
📨 Email: [email protected]

Want your school to be the top-listed School/college in Da Nang?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🔻 TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI LỚP TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM 🔻🌟 Tiếng Anh dành cho người đi làm tại các Doanh ng...
🔻 TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI LỚP TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM 🔻🌟 Tiếng Anh dành cho người đi làm tại các Doanh ng...
🔻 TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI LỚP TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM 🔻🌟 Tiếng Anh dành cho người đi làm tại các Doanh ng...

Location

Website

Address


Da Nang

Other Educational Research in Da Nang (show all)
Sinh học hiện đại cho Công việc và Cuộc sống Sinh học hiện đại cho Công việc và Cuộc sống
Da Nang

Chinh phục Sinh học 10, 11, 12

TIẾNG NHẬT SA ORI TIẾNG NHẬT SA ORI
218/50 Hoàng Văn Thái
Da Nang, 550000

Được thành lập với mục đích hướng dẫn học viên đang có nhu cầu học tiếng Nhật chuẩn bản ngữ.

Học viện Selly Học viện Selly
Tòa Nhà Postef 396/398 Đường 2 Tháng 9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu
Da Nang, 550000

Thần Số Học ứng dụng trong đời sống Thần Số Học ứng dụng trong đời sống
Da Nang

TSH cung cấp cho bạn về cơ hội, thách thức trong cuộc sống mà bạn có thể đạ

Tuyen dung IELTS NHUNG TRAN Tuyen dung IELTS NHUNG TRAN
05 Đào Duy Anh
Da Nang, 55000

Chúng tôi cần bạn !

Phòng Quan hệ doanh nghiệp FUĐN Phòng Quan hệ doanh nghiệp FUĐN
Đại Học FPT, Khu đô Thị Công Nghệ FPT, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn
Da Nang, 50509

Trang thông tin về tuyển dụng, intern và training từ doanh nghiệp

Trung Tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng Trung Tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng
55 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng
Da Nang

Trung tâm tiếng Trung CNFIRE - Đà Nẵng🔥Uy tín - Chất lượng - Tận tình 🔥Có đủ các lớp ONLINE/OFFLINE

Luyện chữ đẹp Đà Nẵng Luyện chữ đẹp Đà Nẵng
58 Thái Thị Bôi
Da Nang, 50000

Thường xuyên chiêu sinh các lớp Luyện chữ đẹp cho mọi đối tượng Hành trang vào lớp 1 Kèm Các môn

Lớp Dạy Vẽ Dreamers Lớp Dạy Vẽ Dreamers
26 An Nhơn 1 , Phường An Hải Bắc, Sơn Trà Đà Nẵng
Da Nang

DREAMERS là nơi khơi nguồn phát triển tư duy sáng tạo , theo đuổi việc dạy/học vẽ HIỆU QUẢ&HẠNH PHÚC

Hợp Tác Đầu Tư Trung Tâm Anh Ngữ Popodoo Hợp Tác Đầu Tư Trung Tâm Anh Ngữ Popodoo
36 Chi Lăng/Hải Châu
Da Nang

NHƯỢNG QUYỀN - HỖ TRỢ MỞ TRUNG TÂM TIẾNG ANH THEO MÔ HÌNH POPODOO .Hotline: 0901612510 - Mrs Thảo

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Đà Nẵng Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Cán Bộ Đà Nẵng
K65/29 Tô Hiến Thành
Da Nang, 550000

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức PL, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho CB, CC, VC và người lao động