Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh

Hạnh phúc - Vui khỏe - Năng động

Operating as usual

17/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Kim Huệ🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

17/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Khánh Tiên🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

15/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Kỳ Nam🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

14/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Trung Kiên🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

14/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Nam Huy🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123's post 13/11/2023
10/11/2023
10/11/2023

Cuộc thi vẽ tranh “ Chiếc ô tô mơ ước “ 🚗🚙

10/11/2023

Cuộc thi vẽ tranh “ Chiếc ô tô mơ ước” 🚗🚕🚙🚌

10/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Thiên Di🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

09/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Linh Đan🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

09/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Tuấn Khang🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

08/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Minh Khang🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

08/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Minh Đan🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 06/11/2023

❤️❤️Welcome teacher Paddy comeback 🫶🫶
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

06/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Khả Anh🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

06/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to An Lưu🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

04/11/2023

/ CUỘC THI VẼ TRANH QUỐC TẾ TOYOTA 2023 /

Vẽ ước mơ !!!!

Thứ Sáu. 10.11.2023

Mầm non 123 yêu thương chào đón!

04/11/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Lê Bình - Lê Minh🥳 🥳
--------------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 04/11/2023

/ 𝐎𝐔𝐑 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈 - 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐄𝐃 𝐉𝐎𝐔𝐍𝐄𝐘 /
𝙲𝚛𝚊𝚢𝚘𝚗𝚜 𝙴𝚊𝚜𝚢 𝚂𝚎𝚗𝚜𝚘𝚛𝚢 𝙱𝚒𝚗
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 04/11/2023

/ 𝐎𝐔𝐑 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈 - 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐄𝐃 𝐉𝐎𝐔𝐍𝐄𝐘 /
𝙆𝙞𝙣𝙙𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙬𝙤𝙧𝙙 𝙙𝙤𝙢𝙞𝙣𝙤
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 04/11/2023

/ 𝐎𝐔𝐑 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈 - 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐄𝐃 𝐉𝐎𝐔𝐍𝐄𝐘 /
𝙏𝙚𝙖𝙘𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙆𝙞𝙣𝙙𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖 𝙁𝙧𝙚𝙚 𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙮
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 04/11/2023

𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐃𝐀𝐘 : 𝙆𝙞𝙣𝙙𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 04/11/2023

/ 𝐎𝐔𝐑 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈 - 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐄𝐃 𝐉𝐎𝐔𝐍𝐄𝐘 /
𝙵𝚒𝚜𝚑𝚒𝚗𝚐 𝙵𝚘𝚛 𝚔𝚒𝚗𝚍𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚆𝚘𝚛𝚍𝚜
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 04/11/2023

/ 𝐎𝐔𝐑 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈 - 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐄𝐃 𝐉𝐎𝐔𝐍𝐄𝐘 /
𝙋𝙖𝙥𝙚𝙧 𝙘𝙝𝙖𝙞𝙣 𝙤𝙛 𝙠𝙞𝙣𝙙𝙣𝙚𝙨𝙨
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 03/11/2023

🎨🎨𝘼𝙍𝙏 𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙄𝙏𝙔: 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐫𝐨𝐜𝐤
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 03/11/2023

𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐃𝐀𝐘 : 𝑯𝒊𝒅𝒅𝒆𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒅𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 03/11/2023

STEAM DAY : Lego Sentence Builder
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 02/11/2023

/ 𝐎𝐔𝐑 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈 - 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐄𝐃 𝐉𝐎𝐔𝐍𝐄𝐘 /
𝐾𝑖𝑛𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑑 𝐽𝑒𝑛𝑔𝑎 𝐺𝑎𝑚𝑒
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 02/11/2023

/ 𝐎𝐔𝐑 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈 - 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐄𝐃 𝐉𝐎𝐔𝐍𝐄𝐘 /
𝑹𝒂𝒊𝒏𝒃𝒐𝒘 𝑪𝒐𝒎𝒃 𝑷𝒂𝒊𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈𝒔
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 01/11/2023

🎨🎨𝘼𝙍𝙏 𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙄𝙏𝙔: 𝑲𝒊𝒏𝒅𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆𝒔 🍂🍂🍁🍁
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
💚 Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

31/10/2023

🎂🎂 Happy Birthday to Trúc Ny🥳 🥳
------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

31/10/2023

/𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗛𝗔𝗟𝗟𝗢𝗪𝗘𝗘𝗡/
👻 BOOOOOOOOOOOOOOO
👻 Bất ngờ chưa cả nhà!!!!!!!!!!
------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

30/10/2023

🎃HALLOWEEN STEAM DAY

🎃Bong bóng ma thuật 👻👻
------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 30/10/2023

👻👻 Rồi là hóa trang halloween đáng sợ dữ chưa ??
Sao toàn thấy đáng yêu quá vậy nè Bé ơi 😝😝
🧙‍♀️🎃 🎃🧙‍♀️
------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng. ☎️ Hotline: 0914.209.292

Photos from Trường Mầm Non 123 - CS2 Trần Đăng Ninh's post 28/10/2023

👻👻 Rồi là hóa trang halloween đáng sợ dữ chưa ??
Sao toàn thấy đáng yêu quá vậy nè Bé ơi 😝😝

🧙‍♀️🎃 🎃🧙‍♀️
------------------------------------
🏫 HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON 123
❤️ Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ / 337 – 339 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💛 Cơ sở Trần Đăng Ninh / Lô 32 – 33 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
💚 Cơ sở Văn Tiến Dũng Park View / 27 Cẩm Nam 5, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng. ☎️ Hotline: 0914.209.292

Want your school to be the top-listed School/college in Da Nang?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address

Lô 32/33 Trần Đăng Ninh, Hòa Cường Nam, Hải Châu
Da Nang

Other Preschools in Da Nang (show all)
Mầm Non My Babyy Mầm Non My Babyy
134 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn
Da Nang

💗 Trường là nhà, cô là mẹ, các cháu là con 💗 Trường Mầm Non My Baby cam kết

Casa Dei Sol Montessori - Đà Nẵng Casa Dei Sol Montessori - Đà Nẵng
27 Bùi Kỷ/P. Khuê Trung/Q. Cẩm Lệ
Da Nang

5T=Tình yêu trẻ - Theo Montessori - Toàn diện phát triển - Tớ, "em bé hạnh phúc" - Tớ,"em bé tự tin"

MẦM NON HOA TIGÔN MẦM NON HOA TIGÔN
75 Dũng Sĩ Thanh Khê
Da Nang, 55000

Cùng con phát triển tiềm năng trí tuệ vượt trội, trở thành người có kỹ năng

Mầm non Ước Mơ Xanh Mầm non Ước Mơ Xanh
Da Nang

Mầm non Ước Mơ Xanh. GREEN DREAM PRESCHOOL với đội ngũ tâm huyết với sự nghiệp

Alphakidsdanang Alphakidsdanang
Edufarm, Mỹ Khê 3, Đà Nẵng
Da Nang, 50000

Happy homeschooling for all kids

Trường Mầm non Việt Nhật - Cơ sở 3 Tòa Nhà Hiyori Trường Mầm non Việt Nhật - Cơ sở 3 Tòa Nhà Hiyori
Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà
Da Nang, 50000

Trường Mầm non Việt Nhật - Cơ sở 3 Tòa Nhà Hiyori - Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt, Sơn Tr?

NLĐL HIỀN LƯƠNG KIDS NLĐL HIỀN LƯƠNG KIDS
31 Thanh Tân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê
Da Nang

5� Trường Mầm Non - Thanh Khê

Wonder Kids Preschool Wonder Kids Preschool
K334/04 Nguyễn Văn Linh
Da Nang, 55000

Wonder Kids với tầm nhìn hướng đến một HST giáo dục mầm non THÔNG MINH-HIỆN ĐẠI-CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI.

Trường Mầm Non Kitti - 753 Trần Cao Vân Đà Nẵng Trường Mầm Non Kitti - 753 Trần Cao Vân Đà Nẵng
753 Trần Cao Vân
Da Nang, 55000

CẦN CẢ MỘT NGÔI LÀNG ĐỂ NUÔI DẠY MỘT ĐỨA TRẺ🪴🪴🪴

GeniusCamp Willson English-Đánh thức thiên tài GeniusCamp Willson English-Đánh thức thiên tài
165 Ngũ Hành Sơn
Da Nang, 550000

𝙎𝙝𝙞𝙣𝙚𝙚 𝙃𝙤𝙪𝙨𝙚 - 𝐆𝐢á𝐨 𝐝ụ𝐜 𝐭𝐫ả𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦 𝙎𝙝𝙞𝙣𝙚𝙚 𝙃𝙤𝙪𝙨𝙚 - 𝐆𝐢á𝐨 𝐝ụ𝐜 𝐭𝐫ả𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐦
15 Cẩm Chánh 5. Hòa Xuân. Cẩm Lệ. Đà Nẵng
Da Nang

Những trải nghiệm thú vị có thể dạy trẻ tốt hơn các chương sách. Trẻ nên d