Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa

MS TRINH TIẾNG ANH BIÊN HÒA
- DẠY TIẾNG ANH TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12
- Lớp dạy kèm tối đa 10 em TRUNG DŨNG, TP BIÊN HÒA.

MS TRINH TIẾNG ANH BIÊN HÒA
- DẠY TIẾNG ANH TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12
- Lớp dạy kèm tối đa 10 em
- GIÁO VIÊN: THẠC SĨ MBA CHÂU ÂU, CỬ NHÂN NGỮ VĂN ANH ĐẠI HỌC KHXH NHÂN VĂN HCM.
- SĐT HOẶC ZALO: 0968.000.910
- ĐỊA CHỈ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P.

Operating as usual

01/12/2023

🌟🌟🌟❤️ Happy...❤️🌟🌟🌟😍
------------------------------------------------------
☎ Liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).
Liên Hệ: 0968.000.910


/4 #0968000910 #

01/12/2023

❤️ December...❤️
------------------------------------------------------
☎ Liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).
Liên Hệ: 0968.000.910


/4 #0968000910 #

31/10/2023

❤️ Halloween is coming❤️ Part 3.
------------------------------------------------------
☎ Liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).
Liên Hệ: 0968.000.910


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 28/10/2023

❤️ Halloween is coming❤️ Part 2.
------------------------------------------------------
☎ Liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).
Liên Hệ: 0968.000.910


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 27/10/2023

❤️ Halloween is coming❤️
------------------------------------------------------
☎ Liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).
Liên Hệ: 0968.000.910


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 27/10/2023

🎃 Chiêu sinh các Lớp dạy kèm LỚP 1-2-3-4-5-6-7-8-9 NĂM HỌC 2023
🎃 tối đa 10 em
📕 : Thạc sỹ Châu Âu & Cử Nhân Khoa Ngữ Văn Anh ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp Hcm.
☎Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
🎃 Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).

#

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 23/10/2023

❤️ Funny❤️
------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

11/10/2023

🌟Happy Tuesday🌟
------------------------------------------------------
☎ Phone or zalo: 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

10/10/2023

🌊Talking about things I can do. By Derrick Duy Anh, grade 4.
🌊Nói về những việc tôi có thể làm. Bởi Derrick Duy Anh, lớp 4.
------------------------------------------------------
☎ Phone or zalo: 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

09/10/2023

❤️ happy❤️
------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

07/10/2023

Voicing the cartoon "The Fox And The Stork". By the students: Phước Hải, Tăng Thanh Hà, Gia Huy, Thủy Tiên. /-heart
Lồng tiếng phim hoạt hình "Cáo Và Cò". Bởi các học sinh: Phước Hải, Tăng Thanh Hà, Gia Huy, Thủy Tiên. /-heart

02/10/2023

❤️ Speaking in front of the class.
Luyện nói trước lớp.
------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

30/09/2023

❤️ We know the days of the week.
Chúng con biết đọc các ngày trong tuần.
------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 17/09/2023

❤️⭐️⭐️⭐️Grade 4 ⭐️⭐️⭐️❤️
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

17/09/2023

❤️⭐️⭐️⭐️Grade 4 ⭐️⭐️⭐️❤️
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 13/09/2023

❤️⭐️⭐️⭐️Grade 3⭐️⭐️⭐️❤️
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

22/08/2023

⭐️⭐️Speaking....⭐️⭐️

17/08/2023

- Writing a paragraph in Grade 9. By Thao My. (Viết đoạn văn ở lớp 9. Bởi Thảo My). "Trong khoảng 100 chữ, hãy viết 1 đoạn văn nói về điều bạn thích về thành phố của bạn."

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 16/08/2023

❤️⭐️⭐️⭐️Grade 4- Speaking...⭐️⭐️⭐️❤️
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

10/08/2023

🌈 🌈Test in July. Tommy, 7 years old.
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

08/08/2023

🌈 Nina is talking about her daily activities. 🌈
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

01/08/2023

🌈 Hang tough!🌈
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 30/07/2023

🌈 Come on! YOU CAN DO IT!... 🌈
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 27/07/2023

🌈 Head, shoulders, knees and toes... 🌈
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 27/07/2023

🌈Test... 🌈
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 25/07/2023

🌈Studying... 🌈
------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 20/07/2023

🌈 Grade 3🌈

------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 17/07/2023

🌈 Well done!🌈

------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

16/07/2023

🌈 What time is it ?🌈

------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 16/07/2023

🌈 Role-play🌈
" Nhập vai..."
-------------------------------------------------------------------
☎ Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt hoặc Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

14/07/2023

🌈 Sing a song....🌈
" Hát một bài..."
-------------------------------------------------------------------
☎Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

14/07/2023

🌈 The joy of getting a gift🌈
" Niềm vui được nhận quà"
-------------------------------------------------------------------
☎Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

13/07/2023

🌈 Heading to the board for an English task " Lên bảng làm bài tập tiếng anh "🌈
-------------------------------------------------------------------
☎Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 24/06/2023

-Our singers.
------------------------------------------------------------------------
☎Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).


/4 #0968000910 #

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 18/06/2023

⭐️ chiêu sinh các lớp dạy kèm LỚP 1-2-3-4-5-6-7-8-9 NĂM HỌC 2023
⭐️ tối đa 10 em
📕 : Thạc sỹ Châu Âu & Cử Nhân Khoa Ngữ Văn Anh ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp Hcm.
☎Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng)
P/s: Tặng quà các học sinh đã hoàn thành tốt 1 năm học cùng Ms. Trinh.

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 17/06/2023

⭐️ chiêu sinh các lớp dạy kèm LỚP 1-2-3-4-5-6-7-8-9 NĂM HỌC 2023
⭐️ tối đa 10 em
📕 : Thạc sỹ Châu Âu & Cử Nhân Khoa Ngữ Văn Anh ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp Hcm.
☎Phụ huynh quan tâm/ cần tư vấn thêm và đăng ký học vui lòng liên hệ theo Sđt, Zalo Ms : 0968.000.910
⭐️ Địa chỉ: 162 ĐƯỜNG 30/4, P. Trung Dũng,Tp Biên Hòa (Kế bên nha khoa Kim Khôi, Gần công viên Biên Hùng).

10/06/2023

⭐️ Dubbing a cartoon, by Kevin and Nina.
⭐️ Lồng tiếng phim hoạt hình, bởi Kevin và Nina -
-----------------------------------------------------------------
⭐️ các lớp học năm 2023 từ 1-2-3-4-5-6-7-8-9
⭐️ Địa Chỉ: 162 đường 30/4, p.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.
⭐️ Liên Hệ Ms Trinh: 0968.000.910

08/06/2023

- Always Remember Us This Way
-

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 05/06/2023

⭐️ KHỞI ĐỘNG LẠI CÁC LỚP HÈ 2023 TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 9
⭐️ CÁC BẠN .
- HỌC CHIỀU VÀ CHIỀU TỪ 17H ĐẾN 19H
-------‐--‐-‐-----‐------------
⭐️ Tuyển sinh các lớp học năm 2023 từ lớp 1-2-3-4-5-6-7-8-9
⭐️ Địa Chỉ: 162 đường 30/4, p.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.
⭐️ Liên Hệ Ms Trinh: 0968.000.910

Photos from Ms.Trinh Tiếng Anh 162 Đường 30/4 Biên Hòa's post 05/06/2023

❤️ Take a look at our fifth graders' English scores! We don't say more. We just show the results.
❤️ Hãy xem điểm tiếng Anh của những học sinh lớp năm của chúng tôi! Chúng tôi không nói thêm. Chúng tôi chỉ cho thấy kết quả.
-------‐--‐-‐-----‐------------
⭐️ Tuyển sinh các lớp học năm 2023 từ lớp 1-2-3-4-5-6-7-8-9
⭐️ Địa Chỉ: 162 đường 30/4, p.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.
⭐️ Liên Hệ Ms Trinh: 0968.000.910

Want your school to be the top-listed School/college in Biên Hòa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

❤️ Halloween is coming❤️ Part 3.------------------------------------------------------☎  Liên hệ theo Sđt, Zalo Ms #Trin...
🌊Talking about things I can do. By Derrick Duy Anh, grade 4.🌊Nói về những việc tôi có thể làm. Bởi Derrick Duy Anh, lớp ...
Voicing the cartoon "The Fox And The Stork". By the students: Phước Hải, Tăng Thanh Hà, Gia Huy, Thủy Tiên. /-heartLồng ...
❤️ Speaking in front of the class. Luyện nói trước lớp.------------------------------------------------------☎ Phụ huynh...
❤️ We know the days of the week. Chúng con biết đọc các ngày trong tuần. -----------------------------------------------...
⭐️⭐️Speaking....⭐️⭐️
Tiếng Anh Lớp 4

Location

Telephone

Website

Address


162 Đường 30/4, P. Trung Dũng
Biên Hòa
8100000

Opening Hours

Monday 07:00 - 22:00
Tuesday 07:00 - 22:00
Wednesday 07:00 - 22:00
Thursday 07:00 - 22:00
Friday 07:00 - 22:00
Saturday 07:00 - 22:00
Sunday 07:00 - 22:00
Other Biên Hòa schools & colleges (show all)
Dạy Kèm Tiếng Anh 1-1 - Cô Thuỷ Dạy Kèm Tiếng Anh 1-1 - Cô Thuỷ
Biên Hòa, 810000

Kinh nghiệm 15 năm giảng dạy tiếng anh, 7 năm giảng dạy tại trường Song ngữ Lạc Hồng

VMG - Viet My Group VMG - Viet My Group
E99 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất
Biên Hòa, 810

- IELTS - Anh ngữ mẫu giáo. - Anh ngữ thiếu nhi. - Anh ngữ thiếu niên. - Tiếng Anh giao tiếp.

Lớp Học Vui Nhộn Lớp Học Vui Nhộn
Tổ 38 Vườn Dừa Phước Tân
Biên Hòa

Giúp con có một môi trường học tập vui chơi lành mạnh. Lấy lại kiến thức cần bản.

Hội chia sẻ kinh nghiệm thi bằng lái xe ô tô tại Biên Hòa Hội chia sẻ kinh nghiệm thi bằng lái xe ô tô tại Biên Hòa
Amata, Đồng Nai
Biên Hòa

Giáo viên giảng dạy lái xe ô tô tại TT Đào Tạo và Sát Hạch lái xe Hải Vân, Biên Hòa, Đồng nai

Cổng thông tin trường THCS Túc Trưng-Định Quán-Đồng Nai Cổng thông tin trường THCS Túc Trưng-Định Quán-Đồng Nai
QL20, đồn điền 1, Túc Trưng, định Quán
Biên Hòa

giáo dục và đào tạo

Phúc Thiên An Academy - Trung Tâm Đào Tạo, Hướng Nghiệp Nghề Spa & Thẩm mỹ Phúc Thiên An Academy - Trung Tâm Đào Tạo, Hướng Nghiệp Nghề Spa & Thẩm mỹ
B22/B23, Đường N4, Phường Bửu Long
Biên Hòa, 810000

Phúc Thiên An Beauty & SPA. Nơi kế thừa - Phát huy - Sáng tạo

CĐCS THCS AN BÌNH CĐCS THCS AN BÌNH
KP2 An Bình
Biên Hòa, 084

Công đoàn trường THCS An Bình

Tân Bửu 2020 Tân Bửu 2020
Huỳnh Văn Nghệ
Biên Hòa

Trường THCS Tân Bửu- Biên Hoà

Lớp học tình thương 0đ - Hóa An, Biên Hoà Lớp học tình thương 0đ - Hóa An, Biên Hoà
Phường Hoá An
Biên Hòa

❤️ San sẻ tri thức - Kết nối yêu thương ❤️