Ngoại Ngữ Hạo Hoa - HHZ

Trung tâm ngoại ngữ Hạo Hoa HHZ - Đào tạo các khóa học tiếng trung từ cơ bản đến nâng cao .

Operating as usual

29/06/2024

Câu hỏi của em đây ạ!
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

28/06/2024

Đến Hạo Hoa để được hướng dẫn nghe đúng cách nhé ❤️
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

27/06/2024

Bổ xung kho từ vựng với những câu bắt đầu từ 打 (Dǎ)
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

26/06/2024

Tiếng Trung cũng đơn giản mà
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

25/06/2024

Đã tiếp nhận thông tin này
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

24/06/2024

Nói gì nữa đi keoooo... quá sức sắc cho các giáo viên tại Hạo Hoa rồi 🥰🥰
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

24/06/2024

Tôi muốn đòi lại công đạo cho tiếng Trung. Các bạn hãy vào kiểm chứng cho tôi đi.
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

Photos from Ngoại Ngữ Hạo Hoa - HHZ's post 22/06/2024

Ngơ luôn😳
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

21/06/2024

Bạn tệ lắm…
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

20/06/2024

你会做什么?(Bạn sẽ làm gì?)
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

Photos from Ngoại Ngữ Hạo Hoa - HHZ's post 19/06/2024

Những cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung❤️
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

Photos from Ngoại Ngữ Hạo Hoa - HHZ's post 18/06/2024

Các cấp độ của tiếng Trung
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

17/06/2024

Kể ra thì học tiếng Trung cũng dễ mà
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

15/06/2024

Thì ra cười cũng có nhiều kiểu như vậy
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

15/06/2024

Học với cô Hà là phải chữ đẹp nói giỏi nha mấy đứa
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

14/06/2024

Ai đó cho anh ta động lực tin đi mà
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

14/06/2024

Xem phim mà phải bắt lỗi chính tả nữa là seo dị nè ??? Cứu tui, cứu tui 😢😭
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

13/06/2024

Các mẹ nghe đủ mê đủ yêu chưa ạ chứ nhà Hạo Hoa là đổ đứ đừ đừ với em bé này rồi. Em bé nhà Hạo Hoa 5 tuổi rưỡi đó ❤️
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

13/06/2024

Hông phải mún dịch sao gì thì dịch đâu nghen.
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

12/06/2024

Ám ảnh, chưa cần nghe máy đọc đã đọc như một cái máy🥲
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

10/06/2024

Thay lời muốn nói :))

08/06/2024

A:钱是什么东西?
-Tiền là gì ?
B:是我们没有的东西😩
-Là thứ mà ta không có 😩
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

Photos from Ngoại Ngữ Hạo Hoa - HHZ's post 07/06/2024

Mê hình học mà bị bắt học Tiếng Trung 😅
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

06/06/2024

Đây là tôi mỗi sáng :
👉闹钟一响,脑子里就有千万条请假理由:)
👉 Chuông báo thức kêu là trong đầu tôi lập tức có hàng ngàn hàng vạn lí do xin nghỉ!
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

05/06/2024

Ai thấy bóng dáng mình trong đây vào điểm danh :))
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

31/05/2024

Ai biết phim gì không nào?
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

31/05/2024

Các bạn xem thử mình biết được bao nhiêu câu các bạn nhé
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

Photos from Ngoại Ngữ Hạo Hoa - HHZ's post 30/05/2024

Bổ xung kho từ vựng với những câu bắt đầu từ 喂 (Wèi)
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

Photos from Ngoại Ngữ Hạo Hoa - HHZ's post 29/05/2024

Bổ xung kho từ vựng với những câu có từ 哦 (ò)
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

Photos from Ngoại Ngữ Hạo Hoa - HHZ's post 28/05/2024

Bổ xung kho câu hỏi với từ 呀 (ya)
--------------------------------------------
Thông Tin Liên Hệ
☎ Hotline: : 0963179848
🏨 Trung Tâm Hoa Ngữ HẠO HOA
📍 Địa chỉ: 253 - Phạm Văn Thuận - KP2 - P. Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai. (Khu khách sạn AURORA, bên cạnh Vincom Biên Hòa).

Want your school to be the top-listed School/college in Biên Hòa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Kể ra thì học tiếng Trung cũng dễ mà--------------------------------------------Thông Tin Liên Hệ☎ Hotline: : 0963179848...
Học với cô Hà là phải chữ đẹp nói giỏi nha mấy đứa--------------------------------------------Thông Tin Liên Hệ☎ Hotline...
Thần ngủ nướng không độ và cái kết 😭😭#Hoanguhaohoa #Tiengtrungbienhoa #Tiengtrunggiaotiep
Những câu nói tiếng Trung hài hước :))👉这一生,敢爱,敢恨,唯独不敢上称-Cuộc đời này dám yêu, dám hận , chỉ có bước lên cân là không dám...
Ai biết phim gì không nào?--------------------------------------------Thông Tin Liên Hệ☎ Hotline: : 0963179848 🏨 Trung T...
Các bạn xem thử mình biết được bao nhiêu câu các bạn nhé--------------------------------------------Thông Tin Liên Hệ☎ H...
Ai muốn xuyên không thì học tiếng trung trước nha--------------------------------------------Thông Tin Liên Hệ☎ Hotline:...
Đối thoại trình độ YCT2 sẽ như thế nào?--------------------------------------------Thông Tin Liên Hệ☎ Hotline: : 0963179...
An trả bài cho cô Hà nha ❤️--------------------------------------------Thông Tin Liên Hệ☎ Hotline: : 0963179848 🏨 Trung ...
Luyện chữ cùng các em bé nha--------------------------------------------Thông Tin Liên Hệ☎ Hotline: : 0963179848 🏨 Trung...
Học bài cùng em Đăng nha mọi người ơi
Luyện nghe luyện đọc qua video ngắn nhé ❤️--------------------------------------------Thông Tin Liên Hệ☎ Hotline: : 0963...

Location

Telephone

Address

253 Đ. Phạm Văn Thuận (Khu KS AURORA – Cạnh VINCOM)
Biên Hòa

Opening Hours

Monday 08:30 - 21:00
Tuesday 08:30 - 21:00
Wednesday 08:30 - 21:00
Thursday 08:30 - 21:00
Friday 08:30 - 21:00
Saturday 08:30 - 21:00
Other Education Websites in Biên Hòa (show all)
Anh Ngữ Đại Âu Châu - Tam Hiệp Anh Ngữ Đại Âu Châu - Tam Hiệp
D4, Khu Phố 5, Phường Tam Hiệp
Biên Hòa, 810000

"Tại Anh Ngữ Đại Âu Châu, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện và hướng đến mục đích đào tạo học viên sử dụng tiếng Anh thật hiệu quả để có thêm nhiều cơ hội phát triển trong tương lai"

IELTS9+ Academy IELTS9+ Academy
1977 Nguyễn Ái Quốc
Biên Hòa

BORN TO TRANSCEND BOUNDARIES

Ngành Nhật Bản học - Đại học Lạc Hồng Ngành Nhật Bản học - Đại học Lạc Hồng
10 Huỳnh Văn Nghệ, Phương Bửu Long
Biên Hòa

Trung Tâm Ngoại Ngữ Chuyên Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Chuyên Anh
Đường Nguyễn Khuyến
Biên Hòa

trung tâm đào tạo ngoại ngữ Tại Biên Hoà

Mầm Non Ong Vàng Mầm Non Ong Vàng
Kp Tân Cảng, P Phước Tân
Biên Hòa, 710000

Hãy nói những lời yêu thương với trẻ. Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương ❤️

Siêu Trí Nhớ Học Đường - BigBrain Soroban Đồng Nai Siêu Trí Nhớ Học Đường - BigBrain Soroban Đồng Nai
49 QUẢNG PHÁT/QUẢNG TIẾN/TRẢNG BOM/ĐỒNG NAI
Biên Hòa, 02513

Trang SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG - SOROBAN BIGBRAIN là trang cộng đồng dành cho cha m?

Tiếng Anh Đỉnh Cao - Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Tiếng Anh Đỉnh Cao - Dành Cho Nhà Lãnh Đạo
120 Tổ 26, Khu Phố 6, Phường Long Bình
Biên Hòa

Trang chính thức của Chinh Phục Tiếng Anh Cùng Ocean. Website: https://chinhphuctienganh.v

Viet Talents Acadamy Viet Talents Acadamy
Lý Thái Tổ
Biên Hòa, 76250

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Dạy nghề trường CĐ MTTT ĐN-TP.Biên Hoà Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Dạy nghề trường CĐ MTTT ĐN-TP.Biên Hoà
Số 7 Đường 30/4 Phường Trung Dũng
Biên Hòa

Dịch vụ đào tạo

Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Gold Time Đồng Nai Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Gold Time Đồng Nai
Số 6 Phan Trung
Biên Hòa

Giáo Dục Đặc Biệt