Narodowe Forum Kresowe- USA

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Narodowe Forum Kresowe- USA, Education, Westfield, MA.

Narodowe Forum Kresowe to nieformalna organizacja społeczna, stanowiąca sieć osobistych powiązań członków grupy, działających na rzecz wolnej, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej oraz pamięci o Kresach.

Operating as usual

Myśl Polska | Najstarszy polski tygodnik - ukazuje się od 1941 roku 09/18/2023

Kto jest beneficjentem 17 września?
Opublikowano przez Marucha
Jak co roku propagandowe media inspirowane tzw. polityką historyczną, naciskiem na politykę, epatują nas łzawymi relacjami z miejsc pamięci, gdzie wygłasza są dęte przemówienia pełne sloganów i zaklęć, i rozważaniami na temat „rosyjskiego imperializmu”.

Od dłuższego czasu 17 września zdaje się nawet przykrywać 1 września, a wojna na Ukrainie dała tej tendencji nowy impuls. Historia staje się tylko okazją do uprawiania współczesnej polityki.

Zrównywanie w i 17 września jest oczywiście oszustwem historyczny, bo liczba poległych polskich żołnierzy w walce z Niemcami to 66.000 a w starciach z Sowietami (mimo rozkazu Rydza „Z Sowietami nie walczyć”) – to rząd wielkości do 3.000, choć dane te wydają się przesadzone. Pomijam już notoryczne zawyżanie liczby deportowanych w latach 1940-1941 P***ków, a precyzyjniej obywateli RP (według ostatnich badań historyków z Białegostoku prawie połowa wywiezionych to byli Ukraińcy, Białorusini i Żydzi), co było samo w sobie straszne, ale pomnażanie liczby wywiezionych o kilka razy (z prawdziwej liczby ok. 300.000 do 1,5 mln a nawet 2 mln) jest zwyczajną propagandą.

Ale jest druga strona tych obchodów i narracji z tym związanej. Otóż wszystkie polskie obchody 17 września odbywają się w nielicznych miejscowościach na terenie obecnej Polski, tam, gdzie dotarła armia sowiecka. Nie odbywają się na trenie Ukrainy, tym bardziej Białorusi i na Litwie.

Dlaczego? I o tym jakoś u na się nie mówi, że to bynajmniej nie Rosja jest w dłuższej perspektywie czasowej beneficjentem paktu Ribbentrop-Mołotow. W hurrapatriotycznym zadęciu zdajemy się zapominać, że beneficjentami paktu Ribbentrop-Mołotow były i są: Litwa, Białoruś i Ukraina. Jakoś nie słychać, by w tych krajach lano razem z nami krokodyle łzy – na Białorusi i Ukrainie 17 września to „dni zjednoczenia”, a Litwini siedzą cicho, bez Ribbentropa i Mołotowa nigdy by nie dostali Wilna, a tak to je mieli już w 1940 roku – od Sowietów!

Rosja nie ma dzisiaj ani piędzi ziemi, które zajął ZSRR w 1939 roku – te ziemie mają nasi „partnerzy strategiczni”. Owszem, ponarzekają na terror NKWD, ale żeby potępiać terytorialne następstwa 17 września – to już nie. U nas na ten temat milczy się od lat, bo to jakoś nie pasuje do histerycznie antyrosyjskiej otoczki tej rocznicy. Problem 17 września polega na tym, że praktycznie cały świat, w tym nasi zachodni sojusznicy – zaakceptowali owe „przekształcenia” terytorialne, o których mówił tajny protokół paktu niemiecko-sowieckiego.

Winston Churchill był wręcz zachwycony nową linią graniczną, bo dawała szansę na konflikt między Niemcami a Rosją. Jak wynika z najnowszych badań, Brytyjczycy dali Moskwie do zrozumienia, że akceptują zdobycze terytorialne ZSRR, a brytyjskie gwarancje dla Polski dotyczą wyłącznie granicy polsko-niemieckiej. Wszystkie tajne raporty wywiadu brytyjskiego z lat 1939-1941 mówiły o słuszności zajęcia przez Rosję ziem dawnego Imperium Romanowych! Kresy były stracone już w 1939 roku, nie było szansy na ich utrzymanie, bo nikt nas w tej kwestii nie popierał.

Zresztą uznanie granicy ryskiej przez mocarstwa zachodnie w 1923 roku było tylko uznaniem faktów dokonanych, w opinii polityków zachodnich te ziemie się nam nie należały. Niebezpieczeństwo polegało na tym, że przyszła Polska mogła być znowu kadłubowa, w granicach dawnego Królestwa Kongresowego. Jednak Churchill i Stalin (w końcu 1943 r.) postanowili inaczej – Polska miała być przesunięta na Zachód i dostać ziemie po Niemcach, po Odrę.

Nie pojmuję, dlaczego u nas się o tym w ogóle nie mówi. Prawda jest brutalna – przeciwko Polsce na Kresach wystąpiły zgodnie wszystkie inne narodowości: Litwini, Żydzi, Ukraińcy i Białorusini. To było straszne doświadczenie, ale nie wolno o tym zapominać i koncentrować się wyłącznie na opisach zbrodni sowieckich.

Pomijam już gigantyczne uproszczenia historyczne, starające się przekonać nas, że pakt Ribbentrop-Mołotow i 17 wrzenia to ustalony zawczasu plan inwazji na Polskę. Po pierwsze, Moskwa nie była poinformowana, że Niemcy uderzą na Polskę już w tydzień po podpisaniu paktu. Niemcy od samego początku, tj. od 3 września, usilnie naciskali na Stalina, by zaczął wypełniać ustalenia paktu i zajął „swoją” część terytorium Polski. Jednak Moskwa zwlekała aż do 17 września. Dlaczego? Bo czekała na rozwój wypadków, na to, czy Zachód jednak nie ruszy do walki, a wtedy zapewne nie podjęłaby akcji.

Dopiero ok 15 września, kiedy stało się pewne, że Zachód nie ruszy, a Niemcy zagrozili, że jeśli ZSRR nie weźmie „swojego”, to uruchomi plan B, czyli budowę państwa ukraińskiego w Galicji Wschodniej – Stalin wydał rozkaz do zajęcia wschodniej Polski. To wszystko powinno być przedmiotem spokojnej analizy historycznej a nie histerii motywowanej politycznie.

Takie rocznice jak ta powinny służyć nie tylko oddaniu hołdu poległym, ale i ogólniejszej refleksji, np. takiej, że nie można doprowadzać do posiadania u swoich granic dwóch wrogów, i to znaczenie od nas potężniejszych! Jednak tej refleksji nie ma – nawet ludzie inteligentni powtarzają niczym mantrę kupę sloganów i formułek, które nic nie wnoszą.

Ta rocznica przekształca się powoli w trudne do zniesienia misterium polskiego mesjanizmu, w którym wykorzystuje się wizerunek Polski na krzyżu (Polska mesjaszem narodów), w czym widać echo romantycznych szaleństw rodem z XIX wieku. Tak nie można wychować normalnego narodu, bo większa jego część odwraca się od tego z odrazą, popadając w nihilizm, a mniejsza część żyje niczym w malignie.

Jan Engelgard

Myśl Polska | Najstarszy polski tygodnik - ukazuje się od 1941 roku Myśl Polska - Najstarszy polski tygodnik - ukazuje się od 1941 roku.

Photos from Społeczny Komitet Budowy Pomnika "Rzeź Wołyńska" w Domostawie's post 09/14/2023
08/23/2023
08/14/2023

KARTKA Z KALENDARZA 📋📋📋
14 sierpnia 1385 roku w Krewie podpisano unię polsko-litewską, regulującą stosunek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz włączająca jako część składową Litwę do Królestwa Polskiego.

Unia w Krewie to jedno z najważniejszych dla przyszłości Polski porozumień. Na jego mocy Jagiełło zobowiązał się, że zarówno on, jak i jego bracia, a także szlachta i naród litewski przyjmą wiarę chrześcijańską, zapłaci 200 tysięcy florenów księciu austriackiemu Wilhelmowi za niedotrzymanie mariażu z Jadwigą Andegaweńską, a także przyrzekł zjednoczenie ziem, które Królestwo Polskie utraciło lub zostały od niego odłączone.

Warto dodać, że 11 stycznia 1386 roku w Wołkowysku /obecnie Białoruś/ podpisano umowę między Jagiełłą a panami polskimi w sprawie zgody wielkiego księcia litewskiego na objęcie tronu polskiego i poślubienia Jadwigi Andegaweńskiej. Dokument w Wołkowysku z 11 stycznia 1386 roku był konsekwencją unii w Krewie, uściślał bowiem kwestię objęcia korony polskiej i małżeństwa z Jadwigą. Już 2 lutego w Lublinie dokonano elekcji Jagiełły na króla Polski, 15 lutego Jagiełło przyjął chrzest – nadano mu wówczas imię Władysław – a 18 lutego odbył się ślub Jadwigi z Władysławem Jagiełłą.

Kulminacją wszystkich działań związanych z unią w Krewie, umową w Wołkowysku była koronacja Władysław Jagiełły na króla Polski w katedrze na Wawelu 4 marca 1386 roku, co oznaczało formalną unię personalną Polski z Litwą. Akt koronacji Władysława Jagiełły na króla Polski był również początkiem dynastii Jagiellonów, która panowała w Polsce do śmierci Zygmunta II Augusta w 1572 roku.

Unia w Krewie i związek Litwy oraz Polski umożliwiły Władysławowi Jagielle nie tylko zyskanie silnego sojusznika w walce z Zakonem Krzyżackim. Zawiązanie unii stanowiło przeciwwagę dla Krzyżaków, a ponadto zapewniło mu polski tron. Z kolei dla Polski była to szansa na wzrost jej znaczenie w świecie chrześcijańskim, bowiem to Polska drogą pokojową miała chrystianizować pogańską Litwą, ale również liczyły się względu gospodarcze. Królestwo Polskie dążyło do rozszerzenia granic na wschód i prowadzenie tam handlu, czym zainteresowana była szlachta polska.

Zdjęcie: Akt Unii w Krewie z 14 sierpnia 1385 roku, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

08/11/2023

Po drugiej wojnie światowej ukraińska OUN w Kanadzie i USA nałożył na całą ukraińską emigrację w tych krajach płacenie przymusowego podatku na swoją działalność. Dziś bakszysz ten wynosi tysiąc dolarów od każdego dorosłego Amerykanina i Kanadyjczyka ukraińskiego pochodzenia w skali roku. W samej Kanadzie mieszka ponad milion Ukraińców, dajmy na to, że około 800 tysięcy osób z tej grubo ponad milionowej diaspory to ludzie dorośli, czyli po tysiąc dolarów od osoby daje rocznie siedemset milionów dolarów rocznie. Jednak duża grupa spośród tych 800et tysięcy kanadyjskich Ukraińców to bardzo zamożni biznesmeni obracający co roku sumami od kilku do kilkudziesięciu milionów dolarów, i ci płacą na OUN i to z własnej woli dużo więcej niż rzeczone tysiąc dolarów rocznie, więc przyjmijmy skromnie, że co roku jest to przychód, tylko w Kanadzie ponad miliard dolarów kanadyjskich rocznie. Jeśli chodzi o ich emigrację w USA, to jest ona dużo liczniejsza, w związku z tym i płacony na OUN roczny bakszysz jest znacznie większy niż w Kanadzie. A gdy dodamy jeszcze ich emigrację w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Australia, gdzie Ukraińcy czy tego chcą czy nie, czy to im się podoba, czy nie również płacą i to bez szemrania taką coroczną, ,,dobrowolną'' daninę na ogólnoświatową działalność i potrzeby ukraińskiej OUN, to lekko licząc wyjdzie nam w skali roku około 10 miliardów dolarów łącznie. Gdy przemnożymy tą sumę przez 80 lat jej płacenia przez tą emigrację we wszystkich tych krajach świata ( w latach wcześniejszych była to suma z całą pewnością dużo mniejsza, ale gdy weźmiemy pod uwagę dużo większą wartość nabywczą ówczesnego pieniądza, to suma ta wcale nie będzie mniejsza niż obecne tysiąc dolarów rocznie od głowy każdego ukraińskiego emigranta ), to wyjdzie nam kwota od 500 do 800 miliardów dolarów w skali 80 lat !
W tym momencie staje się jasne, że z taką organizacją, dysponującą takimi funduszami, a przez to i politycznymi wpływami musiały i nadal liczą się rządy w/w państw, czego efektem są właśnie ogromne wpływy ukraińskich nacjonalistów we władzach USA, Kanady, Niemiec, Wlk. Brytanii, Australii i Francji. Jak wygląda to w samej tylko Kanadzie możemy to zobaczyć dzisiaj, dwie kanadyjki ukraińskiego pochodzenia zostały ministrami w nowo powołanym do życia rządzie Kanady.
Gdy porównać skalę tego ,,dobrowolnego'' opodatkowania ukraińskiej emigracji tylko w tych sześciu krajach świata, odgrywających pierwsze skrzypce w światowej polityce i życiu gospodarczym, możemy zauważyć gigantyczną wręcz różnicę pomiędzy emigracją i wpływami ukraińskiej diaspory w tychże państwach, a Polską polonią i jej wpływami na przestrzeni ostatnich 80 lat ! Różnica widoczna jest dosłownie gołym okiem. Ukraińcy wszędzie w tych państwach mają ogromne wpływy i to na wszystkich szczeblach życia politycznego i gospodarczego. Są zainstalowani w każdym ośrodku życia publicznego i politycznego w tych krajach, a ostatnim tego efektem są dwie Ukrainki w randze ministrów rządu Kanady.
Czy słyszał natomiast ktoś, że jakiś P***k odegrał jakąś poważną rolę w strukturach władzy USA, Kanady, Wlk. Brytanii, Francji, Niemiec czy Australii ??? Czy został może choćby w jednym przypadku gubernatorem jakiegoś stanu USA ? Nic takiego nigdy nie miało miejsca. Ktoś powie mi teraz, a Edmund Muskie czy Zbigniew Brzeziński w rządzie prezydenta USA Jimmiego Cartera. Nic z tych rzeczy moi drodzy, albowiem obaj ci panowie z urodzenia są polskimi żydami, dla których interesy naszego kraju i narodu były ostatnimi, o które ci panowie by zabiegali.
A może przyczyną takiej niemożności i to dosłownie wszędzie w tychże wymienionych przeze mnie krajach, była inwigilacja polskiej polonii i jej rozbijanie przez polską i sowiecką bezpiekę, że ta nigdy nie mogła się zjednoczyć jako jedno ciało ? I to jest powodem jej opłakanego stanu, a przez to i braku jakichkolwiek wpływów w życiu publicznym, politycznym i gospodarczym tych państw ?
A potem się dziwimy, że my Polacy, jesteśmy zaszczuwani przez tychże banderowców we własnym kraju. Dzieje się tak z prostego powodu. Oni dysponują ogromnymi pieniędzmi zbieranymi przez siedemdziesiąt lat, dzięki którym zbudowali nie tylko ogromną organizację, ale również ta organizacja dzięki temu rozwinęła skrzydła, zdobyła ogromne wpływy w każdej niemalże dziedzinie życia, we wszystkich najważniejszych państwach naszego globu. Nawet w Polsce obsadzają dziś stanowiska rządowe, policyjne (80% dowództwa obecnej policji w Polsce to sami Ukraińcy ), samorządowe i wszelkie inne.

Want your school to be the top-listed School/college in Westfield?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address

Westfield, MA
01085
Other Education in Westfield (show all)
Source-Gate Seminars Source-Gate Seminars
Westfield, 01085

Provider of Remote Clearing and Distance Healing Clinics, Classes and Presentations

Western Massachusetts Wright Flight Western Massachusetts Wright Flight
110 Airport Road
Westfield, 01085

WMAWF is non-profit, all volunteer, after school aviation STEM education program.

Christine's Family Child Care Christine's Family Child Care
131 Barbara Street
Westfield, 01085

Highreturnrate Highreturnrate
55 Broad Street
Westfield, 01085

HIGH INTEREST RATE RETURNS ON, REAL ESTATE INVESTMENTS! FOR INVESTOR'S. & BE PUT IN FIRST POS

Prospeakers Toastmasters of Westfield Prospeakers Toastmasters of Westfield
6 Elm Street
Westfield, 01085