Best Solution Thailand เรียนต่อออสเตรเลีย

ให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องการเรียนต่อ ในประเทศออสเตรเลีย

Operating as usual

03/31/2023

🗳️การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
--------------------

• 📨 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร​​

​สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ด้วยการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ เพียงวิธีเดียว

•📝 การแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง* ที่พำนักอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

1. ประเทศออสเตรเลีย 🇦🇺 เฉพาะผู้ที่พำนักใน
1.1 ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory – ACT)
1.2 รัฐวิกตอเรีย (Victoria – VIC)
1.3 รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland – QLD)
1.4 รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia – SA)
1.5 รัฐแทสเมเนีย (Tasmania – TAS)
1.6 รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia – WA)
1.7 นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory – NT)

(หมายเหตุ - สำหรับผู้ที่พำนักในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales -NSW) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ https://m.facebook.com/sydthaiconsulate/)

2. ประเทศเขตอาณาและจุดติดต่อของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งได้แก่
2.1 ฟิจิ (Fiji) 🇫🇯
2.2 ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) 🇵🇬
2.3 วานูวาตู (Vanuatu) 🇻🇺
2.4 หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) 🇸🇧
2.5 ตองกา (Tonga) 🇹🇴
2.6 คิริบาส (Kiribati) 🇰🇮

• 💻 วิธีแจ้งความประสงค์/ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักในพื้นที่ดังกล่าว (ตามข้อ 1.1-1.7 และข้อ 2.1-2.6) ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 00.01 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/

• 📨 การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จะแจ้งเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ รวมทั้งกำหนดวันที่รับคืนบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ให้ทราบต่อไป
----------------------------------------------
* ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้
1.​มีสัญชาติไทย (บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.​มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (14 พฤษภาคม 2566)
3.​มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
1.​เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.​อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
3.​ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4.​วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ที่มา - มาตรา 31 และ 32 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

*************************

03/31/2023

การจัดระดับความเสี่ยง ของออสเตรเลียครั้งล่าสุด ไทยยังคงอยู่ในเลเวล 2 เหมือนเดิมต่อไปค่ะ

#เรียนต่อออสเตรเลีย

Photos from Alliance College - RTO 0137's post 03/02/2023
02/23/2023

น้องเรียนคอร์สภาษาจบ
ลงเรียน cookeryต่ออีก 2 ปี
ไม่ใช้ไอเอล ไม่ใช้แบงค์การันตรี
เคสนี้ยื่นต่อในประเทศออสเตรเลียนะคะ
ใช้เวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นหลังยื่นวีซ่า


#ยินดีด้วยค่ะ🎉🎉🎉
#เรียนต่อออสเตรเลีย
#รีวิววีซ่าผ่าน

02/23/2023

น้องเรียนคอร์สภาษาจบ
ลงเรียน cookeryต่ออีก 2 ปี ไม่ใช้ไอเอล
เคสนี้ต่อในประเทศนะคะ
ใช้เวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นหลังยื่นวีซ่า


#ยินดีด้วยค่ะ🎉🎉🎉
#เรียนต่อออสเตรเลีย
#รีวิววีซ่าผ่าน

Extended post-study work rights for international graduates - Department of Education, Australian Government 02/23/2023

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023
วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย
ผู้ที่เรียนจบในออสเตรเลีย
สาขาที่ขาดแคลน จะได้วีซ่าทำงาน 2 ปี
นักเรียนต่างชาติ สามารถทำงาน
จาก 40 ชั่วโมงเป็น 48 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ค่ะ

Extended post-study work rights for international graduates - Department of Education, Australian Government From 1 July 2023, international higher education graduates with eligible qualifications will be granted an extra two years of post-study work rights. The allowable work hours cap for international students will be increased from 40 hours to 48 hours per fortnight.

Photos from Best Solution Education Service's post 02/21/2023
02/19/2023

เกียมขอวีซ่ารัวๆ

อัพเดตหน่อยจ้า
ไปเที่ยวต่างประเทศต้องขอวีซ่าที่ไหน
แบบสถานทูตอังกฤษในไทยก็ไม่มีแล้ว
ตอนนี้มาใช้ VFS

"VFS" คืออะไร
VFS ย่อมาจาก Visa Facilitation Services Global ซึ่งก็คือ เอเจนซี่ที่ได้รับการรับรองจากทางสถานทูตให้เข้ามาดูแลขั้นตอนการทำเรื่องยื่นขอวีซ่าให้แก่ผู้ที่ต้องการ

อยากไปไหน ทำวีซ่าเลยวันนี้
แอดบอกสถานที่ให้เเล้ว

#ชนชั้นกลางมองบน

02/13/2023

🇦🇺 STUDY IN AUSTRALIA 🇦🇺
🏢CAMPUSES AUSTRALIA-WIDE IN ADELAIDE | BRISBANE | SYDNEY | MELBOURNE | PERTH | TASMANIA
👩‍💻FOR FREE CONSULTATION CONTACT US NOW
📞+61( 08 ) 82579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

🤩OFFSHORE STUDENT VISA GRANT🥳

Congratulations to our Client 🥳🥳

Thank you for choosing BEST SOLUTION!! We strive our best to provide exceptional services and way out!
Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

👩‍⚕️Study a high-demand Course with PR pathway!!

🎯Gain Regional Points
🎯Gain an accredited qualification and kickstart your rewarding career by learning from industry leader!!
📆Various Intake Dates

🤩SCHOLARSHIPS AVAILABLE!!

Connect with us NOW to Secure Your Place!!

Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration ✅Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

Study Diploma in community Services BENEFITS:
👉PR PATHWAY COURSE
👉Demand for healthcare workers in Disability & Community Service
👉 Affordable prices

🏢CAMPUSES AUSTRALIA-WIDE IN ADELAIDE | BRISBANE | SYDNEY | MELBOURNE | PERTH | TASMANIA
👩‍💻FOR FREE CONSULTATION CONTACT US NOW
📞+61( 08 ) 82579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

🇦🇺 STUDY IN AUSTRALIA 🇦🇺

🏢CAMPUSES AUSTRALIA-WIDE IN ADELAIDE | BRISBANE | SYDNEY | MELBOURNE | PERTH | TASMANIA
👩‍💻FOR FREE CONSULTATION CONTACT US NOW
📞+61( 08 ) 82579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

🤩OFFSHORE STUDENT VISA GRANT🥳

✅Higher Education Sector
✅Visa Lodged: 26 May 2022
✅Medical and Bio Metrics: 2 June 2022
✅Visa Granted: 28 June 2022

Congratulations to our Client 🥳🥳

Thank you for choosing BEST SOLUTION!! We strive our best to provide exceptional services and way out!
Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

485 SUBSEQUENT VISA GRANTS 🤩🥳🥳🥳

Congratulations to our Client 🥳
Thank you for choosing BEST SOLUTION!! We strive our best to provide exceptional services and way out!
Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

VISITOR VISA SUBCLASS 600 GRANTED IN JUST 4 DAYS 🤩🥳🥳🥳

Congratulations to our Client 🥳
Thank you for choosing BEST SOLUTION!! We strive our best to provide exceptional services and way out!
Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

VISA EXPIRING SOON?
🤔 Confused which Visa to Apply?
🤩FREE AND PROFESSIONAL ADVICE FROM REGISTERED MIGRATION AGENTS

✅Student Visa Extensions
✅Temporary Graduate Visa 485
✅Skilled Work Regional Visa 491
✅Temporary Activity Visa 408
✅Visitor Subclass 600
✅Partner Visa 820 801
✅Skilled Visa 189/190
✅And Many other Services.....
👩‍💼🧑‍💼📞Talk to our Experienced Migration Agents today for all Visa applications and advice
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

Successful 485 Visa Grant for Couple

Congratulations to our Client 🥳

Thank you for choosing BEST SOLUTION!! We strive our best to provide exceptional services and way out!

Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

🇦🇺 STUDY IN AUSTRALIA 🇦🇺
🧑‍🍳2 YEARS COMMERCIAL COOKERY COURSE FOR AS LOW AS FROM $16,999🥳👩‍🍳
🏢CAMPUSES IN SYDNEY | MELBOURNE | ADELAIDE | BRISBANE
👩‍💻FOR FREE CONSULTATION CONTACT US NOW
📞+61( 08 ) 82579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

Is your Visa Expiring Soon?
Apply for a Student Visa with courses from just $4999 Per year

Upto 30% Scholarship Available on most courses!

Connect with us NOW to Secure Your Place!!

Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration ✅Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

GRADUATED RECENTLY?

APPLY 485 VISA
Temporary graduate visa (subclass 485) allows you to remain in Australia to live, study or work after you have finished your studies

Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration ✅Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023
02/13/2023

482 VISA GRANT THIS MORNING 🤩🥳🥳

OCCUPATION:BUTCHER

CONGRATULATIONS TO OUR CLIENT 🎊🎊🎉

Thank you for choosing BEST SOLUTION!! We strive our best to provide exceptional services and way out!
Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

👩‍🎓 DIPLOMA OR BACHELOR OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
🏢REGIONAL CAMPUS
🤩SCHOLARSHIPS AVAILABLE
✅VARIOUS INTAKES

Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

02/13/2023

TWO SUCCESSFUL PSA RECEIVED🤩🥳🥳

OCCUPATION : CHEF/COOK 🧑‍🍳👨‍🍳

Thank you for choosing BEST SOLUTION!! We strive our best to provide exceptional services and way out!
Why Choose us ❓🤷‍♂️
✅Experienced Student and Migration Agent
✅Assistance in obtaining COE and Health Insurance
✅Scholarships
✅Unlimited Free Education and Migration Consultations
✅Professional PR Pathway Advice
✅10+ Years Experience
Contact us today for Free Visa Advice. 🧑‍💼
📞0882579110
📱 WhatsApp us at +61491046418 / +61491052270
🕹Unit 9, Level 3, 117 king William Street, Adelaide 5000
📧[email protected]
🌐www.bestsolutionedu.com

Want your school to be the top-listed School/college in Los Angeles?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Unit 9, Level 3, 117 King William Street, Adelaide, SA, Australia, South Australia
Los Angeles, CA
Other Educational Consultants in Los Angeles (show all)
Accepted.com Accepted.com
1171 S Robertson Boulevard, # 140
Los Angeles, 90035

Guiding applicants toward acceptance at top MBA, med, law, grad, and college programs since 1994

College Connections Educational Consulting Services College Connections Educational Consulting Services
Los Angeles, 91436

Certified and Professional Educational & College Consulting Company focusing on providing students an

Nada Jones Nada Jones
177 Colorado Boulevard (WeWork)
Los Angeles, 91105

Consultant

Revo Academic Revo Academic
Los Angeles, 90291

Featuring the visionary Academic Partner Program (APP). A 3 part program that changes the nature of giving to Academic Institutions.

getmetocollege getmetocollege
Los Angeles, CA

Do you want to go to college? Do you want help along the way? We are dedicated to helping first generation and under-represented students make college a reality.

Strategic Dating - "Red Pill" Dating Tips For Men Strategic Dating - "Red Pill" Dating Tips For Men
Los Angeles

Trusted to help you FINALLY get your love life handled. Visit http://StrategicDatingCoach.com/daygame

The College Guru, Inc. The College Guru, Inc.
Los Angeles

Geanine Thompson is CEO of The College Guru. She helps busy moms with talented teens to navigate to navigate college admissions for highly selective colleges.

Positivity Works! Positivity Works!
Los Angeles, 90016

The power of a positive attitude is tremendous! Benefits include a longer and healthier life.

Orion Edutech California Orion Edutech California
Los Angeles, 90045

Orion Edutech AI Courses. We Empower Students with Education in Artificial Intelligence and Careers.

FEAZY FEAZY
Los Angeles

GOD IS GOOD

Best Custom Essay Writing Services Best Custom Essay Writing Services
Los Angeles

We offer Custom Writing Services, Essay Writing, Research Paper Writing, Proofreading, Term paper wri

Ministerio: Mujer Valiente Ministerio: Mujer Valiente
Los Angeles

Somos un grupo de mujeres que creen en el único Dios creador del cielo y de la tierra. Creemos en Hijo unigénito del Padre Eterno: Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo de Dios.