Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi/Amasra Lisesi

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

Operating as usual

18/05/2021

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

MEŞALE BİZDE !

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BARTIN / AMASRA / Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

Mesleğim Hayatım on Twitter 11/03/2021

Mesleğim Hayatım on Twitter

https://twitter.com/MeslegimHayatim/status/1369589974815891456?s=20

Mesleğim Hayatım on Twitter “#MesleğimHayatım | 📰 📕“2020’de Mesleki Eğitimde Neler Ürettik Almanağı Yayımladı” Almanağa ulaşmak için: 👉🏻 https://t.co/grDTuXHIHq”

25/02/2021

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

!!!!!SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU !!!!

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BARTIN / AMASRA / Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

25/02/2021

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

Veli Akademisi Sağlıklı Beslenme Konusu ile devam ediyor .....

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BARTIN / AMASRA / Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

25/02/2021

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

OKULUM TEMİZ BELGEMİZİ ALDIK

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BARTIN / AMASRA / Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

20/01/2021
20/01/2021

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

amasracpl.meb.k12.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BARTIN / AMASRA / Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

10/12/2020

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ SAYIN YUSUF YASİN GÜLŞEN OKULUMUZU ZİYARET ETTİ

amasracpl.meb.k12.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BARTIN / AMASRA / Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

02/12/2020

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

amasracpl.meb.k12.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BARTIN / AMASRA / Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

02/12/2020

Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün birlikte çalışalım.

Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha güçlü bir ülkede hep birlikte yaşamı kucaklayalım.

09/11/2020

BİZE 14 GÜN YETER

09/11/2020

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

BİZE 14 GÜN YETER!!!

amasracpl.meb.k12.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BARTIN / AMASRA / Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

07/11/2020

- Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

1. DÖNEM YAZILI SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!!!!!!

amasracpl.meb.k12.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BARTIN / AMASRA / Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi

10/07/2020

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Tanıtım Videosu

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Tanıtım Videosu

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Tanıtım Videosu

27/06/2020

“15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK ” TEMALI RESİM, ŞİİR VE VİDEO YARIŞMASI

http://bartin.gov.tr/yarisma

BARTIN VALİLİĞİ “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK ” TEMALI RESİM, ŞİİR VE VİDEO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMA HAKKINDA:

Yarışmanın Adı: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK

Yarışmanın Amacı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik şuurunu hissettirebilme ve millet olma farkındalığını yaratma.

Yarışmanın Uygulayıcısı: Bartın Valiliği

Yarışmaya Katılacaklar: Ortaokul ve Lise Öğrencileri ile Yetişkinler

KAPSAM:

•Tema “15 Temmuz - Milli Birlik” olarak belirlenmiştir.

RESİM YARIŞMASI: (Ortaokul Öğrencileri Arasında Arasında)

1-Katılımcılar yalnız bir eserle başvuruda bulunabilirler.

2-Etkinlikte kullanılacak resim tekniği serbesttir. Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun pastel boya, sulu boya, guaj boya, kara kalem tekniği kullanabilirler.

3-Yarışmaya katılacak eserlerde 35 x 50 cm ebadında resim kâğıdı kullanılacaktır.

4-Eserin ön yüzünde eser sahibi ile ilgili hiçbir yazı, ibare ve bilgi olmayacaktır. Eserler; sergilenmeye hazır halde, arka kısımlarına doldurulup imzalanmış ekte bulunan katılım formu yapıştırılacaktır.

5-Her öğrenci, etkinliğe daha önce herhangi bir etkinliğe katılmamış 1 (bir) eserle katılabilir.

6-Resmin özgün ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

7-Resimler; her kenarı beşer cm genişliğinde çerçeve oluşturulacak şekilde; siyah, kalın fon kâğıdı ile paspartulanarak gönderilecektir.

8-Kırışmış ve yıpranmış resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserlerin zarar görmemesi için iki büyük mukavva arasına yerleştirilerektir. (katlanmadan, buruşturulmadan ve rulo yapılmadan)

9- Eserler doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün [email protected] e-mail adresine dijital ortamda gönderilecektir. Ayrıca gönderen kişi iletişim bilgilerini de mailde belirtecektir.

10-Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11-Dereceye giren eserlerin orjinalleri daha sonra istenecektir.

12- Yarışmanın sonucu Bartın Valiliği web sayfasından 10/07/2020 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

a) Kompozisyon (Ritim, Denge, Zıtlık, Renk, Doku, Odak noktası, Boyut, Biçim, Yüzey vs.) (30 puan)

b) Renklendirme (Kullandığı boya tekniğini doğru uygulama) (30 puan)

c) Özgünlük (İfade, Soyutlama, Sembolizm vs.) (30 puan)

d) Temizlik ve Düzen (Paspartu düzeni, Kâğıt temizliği vs.) (10 puan)

Öğrencinin Adı-Soyadı :
Öğrencinin Okulu/Sınıfı:
Okul Tel:
Cep Tel:

ŞİİR YARIŞMASI (Lise Öğrencileri Arasında)

Konusu: “15 Temmuz - Milli Birlik” olarak belirlenmiştir.

1-Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto Times New Roman karakterinde Word ortamında yazılacaktır.

2-Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken ve videoya çekerken kendi duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir.

3-Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır

4-Başvurular doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dijital ortamda yapılacaktır.

5-Çekilen şiir videosu en 5 dk geçmeyecektir.

6--Katılımcılar yazdıkları şiiri kendi ses ve görüntü videosunu çekerek, ayrıca şiirin Word ortamındaki hali ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü [email protected] adresine göndereceklerdir. Kişi iletişim bilgileri de mailde belirtilecektir.

7- Yarışmanın sonucu Bartın Valiliği web sayfasından 10/07/2020 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır:

-Temanın işlenişi,

-Türkçe ve dilbilgisi kuralları,

-Konuya hâkimiyet,

-Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma,

-Şiirin derinliği ve etkileyiciliği, konularında değerlendirme yapılacaktır.

15 TEMMUZ VİDEO (ANI) YARIŞMASI: (Yetişkinler)

a) Katılımcı 18 yaşından büyük olmak zorundadır.

b) Yarışmaya her katılımcı 1 (bir) adet çalışma ile katılabilir. Çalışmanın dijital hali (15 Temmuz gecesi yaşadıkları ile ilgili anının videosu) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün [email protected] adresine gönderilecektir.

c) Video dosyası en az 3, en fazla 5 dakika olacaktır.

d) Katılımcı, yarışma için gönderdiği çalışmanın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış, kural ihlali sayılır ve tüm sorumluluk katılımcıya ait olur.

e) Yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

f) Kural ihlali yapan kişilerin ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi istenir.

g) Yarışmanın sonucu Bartın Valiliği web sayfasından 10/07/2020 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER:

1. Etkinliğe katılan eserlerin tüm hakkı Bartın Valiliğine ait olacak, eserler üzerinde katılımcılar hak talep edemeyeceklerdir.

2. Etkinliğe gönderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecektir.

3. Bartın Valiliği ödül alan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitap, film vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

4. Etkinliğe katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3. kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları telif hakkı doğuran her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları Bartın Valiliğine devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların Bartın Valiliği tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden Bartın Valiliğini muaf tutmayı, eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminatın kendilerinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. Bartın Valiliği gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma, şartnameyi iptal etme hakkına sahiptir.

6. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı etkinlik şartnamesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

7. Yarışma sonuçları ve ödül alan eserler Bartın Valiliği web sitesinde (http://www.bartin.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Dereceye girenlerin ödülleri 15 Temmuz 2020 gecesi düzenlenecek olan etkinliklerde takdim edilecektir.

Not: İl dışından başvurular kabul edilmeyecektir.

[06/26/20]   Zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde sizin işiniz dahada zordu. Neyseki yarın bu yolun sonuna geldiniz. Bu yıl mezuniyet yapamadık ama umarım gelecek yıla kutlama yapacağımız haberlerle gelirsiniz. Tüm 12. Sınıf öğrencilerimize YKS sınavında başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun🍀🍀👨🏼‍🎓👩‍🎓

07/06/2020

LİSELERDE SORUMLULUK SINAVLARI 22-30 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan sınıf geçecek.
Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

19/05/2020

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun...

18/03/2020

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin birlikte hazırladıkları; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 105. yıl dönümü ile ilgili video.

meb.gov.tr 24/07/2019

OKUMA KAMPANYASI

https://www.facebook.com/688629910/posts/10157405095244911?s=688629910&sfns=mo

meb.gov.tr T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

21/07/2019

Okulumuz 9 Anadolu meslek sınıfı öğrencimiz Buse Öztamur serinlemek için girdiği gölette boğularak vefat etmiştir. Merhuma allahtan rahmet Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

[07/20/19]   Okulumuz öğrencilerinden Buse Öztamur’u elin bir kaza sonucu kaybettik. Merhuma Allahtan rahmet kederli Ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

09/07/2019

Tüm personeli, ögrencileri ve velileri ile geniş bir aile olduğumuz Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevimden 08/07/2019 tarihinde ayrıldım. Beş yıla yakın bir süre görev yaptığım Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesinde güzel şeyler yapmış olmanın huzuru ve mutluluğu ile yeni görev yerim olan Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezindeki görevime başlamış bulunmaktayım. Bu süre içerisinde beraber çalıştığımız arkadaşlara, çok sevgili öğrencilerime, kıymetli velilerimize İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan ACAR ve tüm müdürlük personeline, diğer okul ve kurumlardaki yönetici ve ögretmen arkadaşlara, Amasra lisesi mezunlarına ve sevgili Amasra halkına, eğitimden ve egitimcilerden desteğini hic eksik etmeyen Sayın Kaymakamımız Gökhan GÜRBÜZEROL' a teşekkürlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
Yahya YILDIZ
Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkez Müdürü

2019-Mezuniyet Töreni 12/06/2019

2019-Mezuniyet Töreni

12/06/2019

2018/2019 eğitim-ögretim yılı, 36. Dönem 36 pırıl, pırıl gencimizi bu gün okulumuzdan muhteşem bir törenle uğurladık. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler her gününüz bu günkü gibi neşeli, mutlu ve eğlenceli olsun. Hafta sonu gireceğiniz sınavlar da inşallah istediğiniz gibi olur hepinize başarılar diliyorum. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Hepiniz Allaha emanet olun.
Yahya YILDIZ
Okul Müdürü

21/05/2019

AMASRA' DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR.
Gazı Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 da Samsun dan başlatmış olduğu Milli Mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından 100. Yıl köşesi hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkürler.

19/05/2019
17/05/2019

AMASRA' DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
AMASRA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ADALET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ AİLELERLE BULUŞUYOR
Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri, “meslek liseleri ailelerle buluşuyor projesi” kapsamında; Amasra’da, internette güvenli alışverişte dikkat edilmesi gereken hususlar ve bir problem yaşandığında başvurulabilecek merciler hakkında bilgi içeren broşürleri dağıttı.
Öğrenciler, Kültür Park’ta bir stant açarak, vatandaşları bu konuda bilgilendirdiler. Esnaflara, kamu kurumlarına giderek hazırladıkları broşürleri dağıttılar.

KAN BAĞIŞI KAMPANYAMIZ 17/04/2019

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak Kızılay Kulübü öğrencilerimizin Toplum Hizmeti çalışmaları kapsaminda Türk Kızılayı Karabük Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği Kök Hücre ve Kan Bağışı kampanyasından görüntüler.
16.04.2019 SALI
AMASRA KÜLTÜR PARK

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak Kızılay Kulübü öğrencilerimizin Toplum Hizmeti çalışmaları kapsaminda Türk Kızılayı Karabük Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği Kök Hücre ve Kan Bağışı kampanyasından görüntüler.
16.04.2019 SALI
AMASRA KÜLTÜR PARK

14/04/2019

AMASRA' DA GUZEL ŞEYLER OLUYOR...
Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak Kızılay Kulübü öğrencilerimizin Toplum Hizmeti çalışmaları kapsaminda Türk Kızılayı Karabük Şubesi ile ortaklaşa düzenleyeceği Kök Hücre ve Kan Bağışı kampanyasına katılımlarınızı bekliyoruz.
16.04.2019 SALI
AMASRA KÜLTÜR PARK
Saat: 09.30-17.30

02/04/2019

Düzenli kitap Okumanın bir insana kazandırdığı 10 muazzam özellik.

AMASRA' DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR...
Düzenli kitap Okumanın bir insana kazandırdığı 10 muazzam özellik.

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okuma etkinliği 02/04/2019

“Kütüphaneler Haftası” kapsamında Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 29.03.2019 Cuma Günü 2.ders saatinde idarecilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve destek personelinin katılımıyla “Kitap Okuma Etkinliği” yapıldı. Herkes 20 dakika kitap okudu.
Kitap okumanın özüne vurgu yapmak isteyen Kültür Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri ile Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri Tülin Yazıcı BAYRAM ve Cevriye YİĞİT tarafından düzenlenen etkinlikte kitap okumanın güzel bir alışkanlık olduğuna ve boş zamanları değerlendirmek için değil; zaman ayrılarak yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

“Kütüphaneler Haftası” kapsamında Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 29.03.2019 Cuma Günü 2.ders saatinde idarecilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve destek personelinin katılımıyla “Kitap Okuma Etkinliği” yapıldı. Herkes 20 dakika kitap okudu.
Kitap okumanın özüne vurgu yapmak isteyen Kültür Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri ile Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri Tülin Yazıcı BAYRAM ve Cevriye YİĞİT tarafından düzenlenen etkinlikte kitap okumanın güzel bir alışkanlık olduğuna ve boş zamanları değerlendirmek için değil; zaman ayrılarak yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

[03/13/19]   AMASRA' DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy' u anma programi etkinlikleri kapsaminda okulumuz öğretmen ve öğrencilerimizin hazırlamış olduğu
"MİLLİ MÜCADELE VE İSTİKLAL MARŞI" konulu program büyük beğeni ile izlendi emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2019-İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreni 13/03/2019

2019-İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreni

Videos (show all)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun...
Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin birlikte hazırladıkları; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Ç...
Düzenli kitap Okumanın bir  insana kazandırdığı 10 muazzam  özellik.
"AH HOCAM!"video Klip..
1915 BİR DESTANIN YAZILDIĞI YER ÇANAKKALE
İZİN SİLİNMEZ ATATÜRK
Okulumuz Bando çalışması..
Amasra İstiklal Marşını Söylüyor
Sen Olmasan Bu Okul Çekilmez!
Amasra Halkı Öğretmenlerinin gününü kutluyor
İçimizden Biri.Mustafa Kemal ATATÜRK (Slayt Sunumu)

Location

Category

Telephone

Address


Ahatlar Yukarı Mevkii No: 60 Amasra/BARTIN
Amasra
74300

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Other High Schools in Amasra (show all)
Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Suphi Kalafatoğlu Sokak No15 Amasra BARTIN
Amasra, 74300

Okulumuz 9 Ekim1995 Tarihinde Bartın'ın Amasra İlçesinde Açılmıştır . Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 1999'da İlk Mezunlarını Vermiştir .