New Edu, n.o.

New Edu, n.o.

New Edu, n.o. je nezisková organizácia, ktorej pracovníci majú dlhoročné skúsenosti so vzdel?

Operating as usual

27/01/2023

ℹ️Pozvánka na konferenciu ,,Atraktívnejší vidiek"
👌Cieľom konferencie je predstaviť iniciatívu EÚ Vidiecky pakt, Agendu Živý vidiek poskytnúť informácie o aktuálnych podporných nástrojoch pre rozvoj vidieka, vyhodnotiť stav a príležitosti pre rozvoj vidieka.
📅Termín: 21. februára 2023 o 9.00 hod.
Miesto: prednášková sála Technickej univerzity vo Zvolene(T. G. Masaryka 24, Zvolen)
ℹ️ Program konferencieAtraktívnejší vidiek 21.2.2022 👇👇👇

24/01/2023

The second transnational meeting of FoodCOMP project partners was implemented on October 7th, 2022, in Pietramontecorvino, Italy. All the partners attended the meeting and discussed the project’s future development. thank you very much for organizing the session and for your hospitality.

24/01/2023

During the second transnational meeting of FoodComp partners, we had the opportunity to attend a workshop with a professional Italian chef .esp on how to use leftover food to prepare fantastic specialties. Thank you very much 🤤

24/01/2023

Have you grown too many tomatoes in your garden and are not capable of eating them? Don’t throw them away or let them rot! We have the perfect advice for you on what to do with them.

Homemade ketchup

Ingredients:
- 1.5 kg of tomatoes
- 0.5 kg of onion
- 0.5 kg of red pepper
- 0.5 kg apples without cores, with skins
- 15 dkg of sugar
- 5 cloves
- 2 dcl of vinegar
- grated nutmeg
- cinnamon
- whole black pepper
- 3 bay leaves
- 2 tablespoons of vegeta
- 2 teaspoons of curry spice
- 2 cloves of garlic
- salt

Instructions:
Cut all the vegetables into large pieces and cook covered for 2 hours. After cooling, blend the mixture and strain it through a sieve. Let the blended mixture boil again. Then pour the mixture into washed glasses. Close the glasses and turn them upside down.Project FoodCOMP teaches how to efficiently use resources throughout all stages of the food chain, from farm to household consumption. It promotes and fosters long-term behavioural changes to increase understanding of food losses and food waste.

Project FoodCOMP promotes waste prevention strategies through the multimedia food book on the efficient use of food with minimum food losses and waste.The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

17/01/2023

📯Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Vidieckym parlamentom pripravuje konferenciu „Atraktívny vidiek“, ktorá sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 vo Zvolene. Konferenciu organizuje.

📯Cieľom konferencie bude predstaviť iniciatívu EÚ Vidiecky pakt, Agendu Živý vidiek poskytnúť informácie o aktuálnych podporných nástrojoch pre rozvoj vidieka, vyhodnotiť stav a príležitosti pre rozvoj vidieka v kontexte medzinárodného vývoja.
Bude sa hovoriť o potrebách miestnych komunít, užšej územnej spolupráce obcí, regionálneho rozvoja a spolupráce so sektorom pôdohospodárstva.
Cieľom konferencie bude tiež predstaviť vidiek ako investičnú príležitosť, základný priestor obehovej bio-ekonomiky, význam lokálneho hospodárskeho, vodného a pôdneho plánovania.
Predstaví sa tiež úlohu starostlivosť o krajinu a pôdu ako základ adaptácie na zmeny klímy a znižovanie rizík povodní a sucha.
Bude sa hovoriť aj význame cezhraničnej spolupráce.
Sledujte nás - podrobný program a link k registráciu budeme zdieľať 👩‍🌾🐄🌾

11/11/2022

Don’t know what to do with old bread but don’t want to throw it away? We have the ideal solution for you.

Baked older bread with white gold

Ingredients:
- ½ cup of butter 🧈
- 3 heads of garlic 🧄
- 2 tablespoons of olive oil 🫒
- 1 loaf of bread 🥖
- 2 tablespoons of fresh parsley 🌿
- 1 cup of grated cheese 🧀
- Salt, spices to taste 🧂

Instructions:
Wash the parsley and chop it finely. Clean all the garlic heads by cutting the top side so that we can see the individual cloves.
Line a smaller baking tray with foil and put the prepared garlic heads in it. Smear them with olive oil and place them in a heated oven, where they bake at a temperature of 170 degrees for about 50 minutes. Remove the baked garlic from the oven, let it cool for a while and then select the individual cloves. Finely squish the cloves and mix them in a bowl with cheese, butter and parsley. Season the mixture with salt and pepper.
Sprinkle the slices of bread with the garlic mixture and place them on a baking tray lined with baking paper. Bake in a heated oven at 240 degrees (grill function) for 3-4 minutes.The FOORUS project aims to create efficient local food systems in Europe by creating 23 circular solutions to reduce food loss and waste within the agri-food value chain. It supports the efficient use of resources in all phases of the value chain through process optimization and sustainable food and consumer tools.Project FoodCOMP teaches how to efficiently use resources throughout all stages of the food chain, from farm to household consumption.

Photos from New Edu, n.o.'s post 29/10/2022

🇬🇧: 🌍 Polluted air is a problem for many European cities. Therefore, the implementation of urgent educational activities is desirable. School's target recipients are children just learning the right attitudes. The education of primary school students is a necessary preventive measure. This project raises awareness about the problem of air pollution, its reasons, health effects, and possible solutions that can be taken by inhabitants to mitigate the problem and reduce local air pollution. This objective will be achieved by providing training for teachers on the topic of air pollution and equipping them with innovative, interactive education materials that they can use to teach their pupils and students about the problem. 🌍

🇸🇰: 🌍 Znečistené ovzdušie je problémom mnohých európskych miest. Na jeho vyriešenie sú okrem praktických činností potrebné vo veľkom rozsahu aj vzdelávacie aktivity. Dôležitou skupinou prijímateľov sú deti, ktoré sa správnym postojom ešte len učia. Vzdelávanie žiakov základných škôl je nevyhnutným preventívnym opatrením. Cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť o probléme znečistenia ovzdušia, jeho príčinách, zdravotných účinkoch a možných riešeniach, ktoré môžu obyvatelia prijať na zmiernenie tohto problému a zníženie lokálneho znečistenia ovzdušia. Tento cieľ sa dosiahne zabezpečením školení pre učiteľov na tému znečistenia ovzdušia a ich vybavením inovatívnymi, interaktívnymi vzdelávacími materiálmi, ktoré budú používať na vzdelávanie svojich žiakov a študentov o tejto problematike. 🌍

Photos from New Edu, n.o.'s post 27/10/2022

The first WOBIS Newsletter is here! 👩‍💻

27/10/2022

🤝XII.FórumVidieckeho parlamentu na Slovensku

📅4.11. – 5.11.2022
👉Kongresové centrum TUZVO,
Študentská 1734/17, 960 01 Zvolen

ℹ️Program piatok:

👉09:30 – 10:00 Registrácia

👉10:00 – 10:30 Otvorenie M. Behanovská –
OZ VIPA SK
Príhovory: MPRV SR,TUZVO, BBSK, zástupca Mesta Zvolen, Tomáš Harant – MAS Nádej CZ, Jakub
Dvorský – OZ VPMS

👉10:30 – 12:00 Panelová diskusia – Vízia pre
atraktívnejší vidiek, Vidiecky pakt, Manifest
Európskeho vidieckeho parlamentu 2022
Pozvaní do diskusie: Ministerstvo
pôdohospodárstva a RV SR, Ministerstvo
životného prostredia, Predseda Výboru NR SR pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie – Jaroslav
Karahuta, EU CAP v Bruseli – Veronika Korčeková,
Združenie mladých slovenských farmárov
ASYF, Výskumný projekt H2020 PoliRural,
H**P CLUSTER – Dušan Knezovič, Zástupca
BBSK, Zástupca Mesta Zvolen, splnomocnenec
pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.
Výsledky výskumu v malých obciach na
Slovensku, Rozvojová agentúra Žilina – Sekcia pre
mládež ŽSK.

👉12:00 – 13:00 Obed
👉13:00 – 16:00 Témy popoludnia
1. Projekt AGATA – Prínos pre rozvoj vidieka
a zlepšenie postavenia žien na vidieku – prof. Ing.
Zuzana Palková, PhD.
2. H**P CLUSTER – moderné konopárstvo ako
jeden z katalyzátorov regionálneho rozvoja – Dušan Knezovič
3. Vidiecka mládež Erasmus+ CZ-SK

👉16:00 – 16:30 Coffee break

👉16:30 – 18:00 Príklady dobrej praxe
• Ing. Karol Herian, CSc., prezentácia knihy Výroba
syrov a filmu o celoživotnom diele. Ako výskumný
pracovník riešil problematiku ovčiarstva, zaviedol
výrobu syridiel a rôznych nových druhov syrov,
riešil problematiku kvality mlieka.
• Magdaléna Čurillová – Sociálne podniky robia
veci inak, lepšie, zamestnávajú sociálne a telesne
znevýhodnené osoby.
• Združenie mladých slovenských farmárov ASYF – Róbert Palider
• Kláštor pod Znievom – Dedina roka 2021
• Lišov Múzeum
• Sprievodné aktivity – ukážky remesiel z regiónu

👉18:30 – 22:00 Vidiecka večera s prekvapeniami

ℹ️Program sobota:

👉08:00 – 08:30 raňajky pre ubytovaných

👉08:30 – 09:15 panelová diskusia MAS nádej
a OZ VPMS

👉09:15 – 10:15 prezentácia výsledkov pracovných skupín

👉10:15 – 10:30 prestávka

👉10:30 – 11:30 odsúhlasenie záverov
XII. Fóra VIPA SK

👉11:30 – 12:30 obed, odchod účastníkov

⁉️Registrácia do 31.10. 2022,
počet miest je obmedzený.

ℹ️Prihlasovací formulár:
https://forms.gle/S94MgvhUnBWK7QuJ7

www.vipa.sk
[email protected]
[email protected]
mobil: 0915 446 538

Apply Now | Erasmus 27/10/2022

✅Technická fakulta SPU v Nitre je partnerom projektu Erasmus+ Edutraining Digital Livestock, ktorý prináša záujemcom možnosť získať nové digitálne zručnosti a kompetencie, ktoré môžu uplatniť pri chove dobytka na moderných farmách.
✅Vytvorený kurz „Digitálne technológie v chove dobytka“ je k dispozícii online.
✅ Po jeho absolvovaní študent získa certifikát „Excellence Gateway“.
📣Prihláška do kurzu na www.edutrainingdigitalivestock.org/apply-now
Viac informácií o projekte nájdete na 👇www.edutrainingdigitalivestock.org
✅ S otázkami o kurze a spôsobe prihlásenia kontaktujte prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. ([email protected]) alebo prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (Pavol. [email protected]).

Apply Now | Erasmus We are looking for young participants interested to the social media marketing career.​ If you are ready to apply to the Erasmus + course Edutraining Digital LIVESTOCK  you may click Apply Now anytime to begin the process. 

Photos from OZ Vidiecky parlament na Slovensku's post 22/10/2022

On October 14th, 2022, OZ Vidiecky parlament na Slovensku organized the 21st edition of the Rural Woman of the Year competition - “Líderka 2022” in Trnavá Hora. During the meeting both Slovak partners (New Edu, n.o. and OZ Vidiecky parlament na Slovensku) of WOBIS project presented the mail objectives of the project Wobis, its current state, and the foreseen activities.

Photos from New Edu, n.o.'s post 12/10/2022

The Second BeePro Newsletter is here! 🐝

Photos from GAL MERIDAUNIA's post 08/10/2022

MEET - COMPARE - SHARE

📍Bovino, Italy
📍over 50 stakeholders from all over the Europe
📍 Open mic on circular economy, renewable energy, resilience in rural and infoor areas, integrate food and energy systems, diversified agricultural systems

Photos from GAL MERIDAUNIA's post 08/10/2022

Second Transnational Meeting of partners 🍽️

Photos from OZ Vidiecky parlament na Slovensku's post 07/10/2022

FIRST TRANSNATIONAL MEETING 👩‍🌾🤵‍♀️

Jedlo nie je odpad | Dajme STOP-ku plytvaniu potravinami! 29/09/2022

📣Zastavme sa na chvíľku a zamyslime sa nad tým, čo to v skutočnosti znamená plytvanie potravinami a aké problémy prináša.

📣Je to dôležité tak pre nás ľudí, ako aj pre našu planétu. Kľúčová je zmena správania každého jednotlivca, keďže najviac plytvajú potravinami práve domácnosti. Záleží na každom jednom z nás. Komplexné čísla nám stále chýbajú, ale existujúce čiastkové prieskumy naznačujú, že plytvanie potravinami je veľký problém, ktorému sa, bohužiaľ, stále venuje malá pozornosť.

📣Aj preto si dnes už tretí rok pripomíname Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a plytvaní potravinami, ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v decembri 2019.

Viac informácií na https://www.jedloniejeodpad.sk/dajme-stop-ku-plytvaniu-potravinami/

🇪🇺

Jedlo nie je odpad | Dajme STOP-ku plytvaniu potravinami! 28 sep Dajme STOP-ku plytvaniu potravinami! Publikované 20:31h v Nezaradené by vaco Zastavme sa na chvíľku a zamyslime sa nad tým, čo to v skutočnosti znamená plytvanie potravinami a aké problémy prináša. Je to dôležité tak pre nás ľudí, ako aj pre našu planétu. Kľúčová je...

28/09/2022

🐝 Project BeePro has several results. The first result of the project will be the BeePro Curriculum with State of the Art. It will include the overall report on the situation of beekeeping in all partner countries, State of the Art, Training methodology, and the BeePro Curriculum itself.
🐝 Another project result will be the Virtual Learning Environment with Training Content. The Virtual learning environment will be the principal tool for the training content delivery. Both the Virtual learning environment platform and training content will be evaluated during the pilot testing activity.
🐝 The last result will be BeePro Handbook. The previously developed training content, adapted after the Pilot testing phase, will form the crucial part of the BeePro handbook. It will also contain additional elements such as case studies and practical examples.🇪🇺 The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 🇪🇺

🐝

25/09/2022

Avoid food waste by turning ripe fruits into jam! It is easy!

Ingredients:
- 1 liter of blackberry juice (juiced from about 1,5 kg of blackberries)
- mixture for the preparation of fruit jams (Gelfix 2in1)
- 0,5 kg of granulated sugar

How?
Wash and thoroughly dry the blackberries.
Juice the blackberries and get rid of the seeds.
Add the mixture for the preparation of fruit jams (Gelfix 2in1) into the 1 liter of cold blackberry juice and mix well with a wooden spoon.
Turn the heat on.
Add sugar into the warm blackberry juice, stir until the sugar dissolves and then increase the heat to a rolling boil.
Turn off the heat.
Carefully ladle your jam into the clean jars and put the lids on to seal.
Turn the jars upside down for 10 minutes.
Turn the jars again, cover them with a towel and leave them to cool.
Enjoy your homemade blackberry jam!

Would you try?

23/09/2022

The second transnational meeting of BeePro project partners was implemented on September 1st and 2nd, 2022, in Nicosia, Cyprus. All the partners attended the meeting and significantly contributed to the project's progress. thank you very much for organizing the session and for your hospitality.🐝

🐝

23/09/2022

Seasonal vegetables have all the vitamins and nutrients that our body needs in that particular season. 🥒 So, it is wise to eat fruits and vegetables when it’s their season. 🍅 Moreover, eating seasonally isn't only good for our health, but it’s also good for our budgets. 🍆 When vegetables are in season, production costs tend to be lower, which trickles down to lower prices at grocery stores. 🫑 Furthermore, the freshness in seasonal produce is seen in the vegetable’s quality, texture, and taste. 🧅 Because the product that is in season is harvested at its peak ripeness, it is fresher. 🥒 It likely didn't have to travel long distances, nor was it likely to have been harvested early to ripen over time. 🍅 Also, it breaks the monotony. 🫑 By consuming different products throughout the year, we fuel our bodies with the various nutrients beneficial to our health. 🍆 To ensure we obtain this variety of nutrients, we should strive to eat fruits and vegetables in different colors that represent different benefits. 🧅 Finally, eating seasonally often implies eating locally. 🥒 Visiting a farmers' market is a great way to stock up on healthy products and get to know and support our local farmers. 🍅
Dear Instagram followers, it is the season of zucchini, eggplant, tomatoes, pepper, and onion now. 🫑 Let's try this easy, healthy, and delicious recipe. 🍆 It is "Ratatouille" and you will love it! 🧅The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

21/09/2022

With the term pesticides, we find effective substances that have the potential to kill and control pests and diseases in the garden and thus support the health and quality of plants.

They help us get rid of rodents or eliminate unpleasant insects in the home. We can find them in concentrates, granules, or aerosols form.

Pesticides include various preparations that are divided according to the target organism. For example, “insecticides” are means against insects and mites.

TIP: Insecticides should be applied early in the morning or evening at sunset. Not only will it protect the plants from burning, but also beneficial insects, such as bees, from contact with the toxic insecticide that would kill them. Bees are one of the most important animals in your garden. Therefore, it is crucial to protect them from unnecessary killing. In return, they will reward you in the form of sweet honey. 🐝The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

🐝

Photos from New Edu, n.o.'s post 19/09/2022

🐝There is a lack of complex information and comprehensive knowledge in the field of organic apiculture in VET systems in Europe, focusing on the rational use of plant protection products and fertilizers.
🐝The Report on prospects and challenges for the EU apiculture sector calls on the Member States to promote greater cooperation and sharing of knowledge and information. That should include advanced and mutual early warning systems between farmers and beekeepers, foresters, scientists, and veterinarians during spraying periods and other insecticide applications, prevention and control of diseases, technologies that are not harmful to bees, and plant protection methods that minimize pollinator mortality. Also, it calls on the Commission to adopt recommendations to support different national high-quality fundamental and vocational beekeeping education programs in the EU.
🐝The topic of the BeePro project is crucial for agricultural VET education. To find a balance between nature and the use of chemicals for growing crops, we need to learn how to use plant protection products properly and effectively, to minimize the negative impact on the environment. The BeePro project fulfills this aim fully and intends to produce practical training tools for VET organizations, teachers of VET students, farmers, and beekeepers as well as for agricultural advisors.
P R I H L Á Š K A do súťaže Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2022“ 16/09/2022

👏Blíži sa 15. október - Svetový deň vidieckych žien. V tomto roku 21. ročník súťaže Vidiecka žena roka - Líderka 2022. 🇸🇰 👩‍🌾👩‍🎓👩‍🍳👩‍🎨👩‍🏫👩‍🔧👩‍💼👩‍💻👩‍🚒

👍Staňte sa jeho súčasťou.😉

👉Nominujte aktívne ženy zo svojho okolia do štyroch kategórii súťaže do 30. septembra 2022.

🤝Budeme radi, keď tento ročník bude skutočnou oslavou vidieckych žien práve s Vami a Vami nominovanými ženami. Posielame nominácie do 30. septembra 2022

👌Môžete aj elektronicky

P R I H L Á Š K A do súťaže Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2022“ Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“ konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien a pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách po celom svete....

New Edu, n.o. on Instagram: "Project Clean Air 2 🌳 . 🌳As the problem of air pollution concerns all EU countries, it requires applying a transnational approach including, cooperation between the countries, experience sharing, and development of. 16/09/2022

Project Clean Air 2 🌳

🌳As the problem of air pollution concerns all EU countries, it requires applying a transnational approach including, cooperation between the countries, experience sharing, and development of joint measures. Not only because the sources of air pollution and required solutions to the problem are similar but also because air pollution has a strong transboundary character. Project Clean Air 2 partners come mainly from one of the most serious European hot spots, i.e. CEE area. Participation of Spain will allow for the diffusion of project products and results to other parts of the EU, beyond CEE.

🌳The objective of the Clean Air 2 project is to raise awareness in the countries covered by the project about the problem of air pollution, its reasons, health effects, and possible solutions that can be taken by inhabitants to mitigate the problem and reduce local air pollution. That will be achieved by providing training for teachers on the topic of air pollution and equipping them with innovative, interactive education materials that they will use to teach their pupils and students about the problem.

🌳One of the project outputs will be the game. That is the response to the feedback from the previous project realized by the consortium. The teachers taking part in the pilot testing in all the countries suggested that the interactive game would be a great tool to teach about air pollution.

🇪🇺This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.🇪🇺

New Edu, n.o. on Instagram: "Project Clean Air 2 🌳 . 🌳As the problem of air pollution concerns all EU countries, it requires applying a transnational approach including, cooperation between the countries, experience sharing, and development of. New Edu, n.o. shared a post on Instagram: "Project Clean Air 2 🌳 . 🌳As the problem of air pollution concerns all EU countries, it requires applying a transnational approach including, cooperation between the countries, experience sharing, and development of joint measures. Not only because the...

02/09/2022

📢 STANDOutEdu was our host in Nicosia/Cyprus for the second Project BeePro transnational meeting!

✅All partners contributed to a productive discussion where key steps were taken in relation to the first project result. Moreover, future activities connected to the development process of the next two project outputs were discussed and planned.

🔎Take a look at the https://www.beepro.sk/ and stay tuned for more updates on this initiative❗
STANDOutEdu
ARID
Servima, Servicios Ambientales y Recursos Educativos, S.L.
New Edu, n.o.
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente

Photos from Project BeePro's post 23/08/2022

Včelí vosk 🐝🐝🐝 a jeho mnohoraké využitie 👍👍👍

17/08/2022

👩👩‍🦰👩‍🦳Ženy sú viac a častejšie len majiteľkami fariem či podnikov, preto je absolútne na mieste riešiť špecifickosť ženského podnikania, najmä vo vidieckych oblastiach.
👍Téma je stále veľmi aktuálna ako na Slovensku, tak aj v iných krajinách EÚ. V súčasnosti Európska únia kladie veľký dôraz na zdôrazňovanie úlohy a významu žien vo vidieckych oblastiach zavedením rôznych aktivít zameraných na ich združovanie.
👍 Náš nový projekt si kladie za cieľ zlepšiť zručnosti a kompetencie členiek rôznych vidieckych združení realizáciou interaktívneho kurzu zodpovedajúceho vzdelávacím potrebám danej cieľovej skupiny projektu ale taktiež aj pomôcť ženám zlepšiť ich osobný rozvoj v oblasti podnikania.
👍 Interaktívny model bude implementovaný nielen ako užitočný, ale aj rozšíriteľný pridaním prípadových štúdií a osvedčených postupov z partnerských krajín aj iných ako tých, ktoré sú priamo zapojené do projektu. Prípadové štúdie publikované na online platforme budú nielen doplnkovým materiálom, ale aj príkladom možnosti pre nových príjemcov implementovať myšlienku v inom regióne Európy ako základná podpora vedomostí a zručnosti potrebných na prijímanie rozhodnutí užitočných pre integráciu udržateľného podnikania vo vidieckych oblastiach a rozvoja ženských organizácií vo vidieckych oblastiach.

17/08/2022

✅Jedným z cieľov projektu (www.agata-project.eu) je vytvorenie sady nástrojov - Príručky pre vytvorenie Centra chuti (COT). Príručka je rozdelená na teoretickú a praktickú časť a čo konkrétne v nej nájdeme?
1️⃣ V prvom rade podrobné vysvetlenie toho, čo je Centrum chuti a aký je jeho potenciál pre rozvoj toho-ktorého regiónu.
2️⃣ V praktickej časti nájdete konkrétne informácie o tom, ako vytvoriť Centrum chuti a aké môže byť jeho zameranie, napríklad škola varenia, degustačný kurz, prehliadka so sprievodcom, múzeum chuti alebo spolupráca s inými inštitúciami a partnermi.
3️⃣ Zainteresovaným stranám poskytuje cenné informácie o tom, ako analyzovať potenciál svojho regiónu, ako definovať úlohy a ciele konkrétneho Centra chuti, ako ho zriadiť a zadefinovať jeho poslanie a víziu.
4️⃣ Prezentované sú metódy environmentálnej a makroenvironmentálnej analýzy. Okrem toho môžete nájsť príklad analýzy EWS, Porterových síl a osvedčených postupov. Dôležitý je fakt, že veľká pozornosť sa venuje tvorbe podnikateľského plánu.
Viac informácií o Príručke nájdete na stránke projektu 👇
www.agata-project.eu

Empowering women | Youmanity 13/07/2022

Projekt EASE (www.ease.aproximar.pt) svojimi výstupmi zabezpečuje prístup k vzdelávaniu ohrozených žien - osamelým matkám, uchádzačkám o prvé zamestnanie, utečencom - čo im následne umožňuje prístup k zamestnaniu, podnikaniu a, samozrejme, efektívnejšiemu sociálnemu začleneniu.
https://www.youtube.com/watch?v=4J0y7YxkuoA&feature=youtu.be

Empowering women | Youmanity Providing vulnerable women - single mothers, first job seekers, refugees - access to adult education, which in turn would give them access to jobs, entrepren...

Photos from ARID's post 04/07/2022
Photos from AGATA Project's post 09/06/2022
Newsletters – PoliRURAL 01/06/2022

PoliRural 𝗡𝗲𝘄𝘀𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 1️⃣2️⃣ je teraz k dispozícii a obsahuje najnovšie informácie o projekte, vrátane:
➡ Vypracovania regionálnych akčných plánov PoliRural 🌍🏞 Podľa experimentov na skúmanie aplikácie systémového dynamického modelovania na regionálnu prognózu 📚💻

Najnovšie aktivity od niekoľkých pilotov PoliRural, vrátane Häme, Stredného Grécka a Galiley 🇫🇮 🇬🇷 🇮🇱;
➡ a ďalšie...!

Pozrite si to tu: 👇👇
https://polirural.eu/resources/newsletters/

PoliRural H2020 Project

Newsletters – PoliRURAL Newsletter PoliRural Newsletter 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Subscribe Email I agree to the terms and conditions* * By subscribing you agree that the consortium uses your name and email to send relevant information on the PoliRural project and related initiatives.You can uns...

Photos from OZ Vidiecky parlament na Slovensku's post 18/05/2022
15/05/2022

Ešte naberáme 💪
Pridáš sa aj ty? 🙂
Do nášho výskumného projektu hľadáme menšie, väčšie, staršie, mladšie domácnosti zo západu Slovenska (vrátane Trenčín, Nitra, Dunajská Streda, Senica).
Určite sa nám ozvite, ak sa nájdete v tomto popise👇
🥖 chcem zažiť niečo nové
🥖 chcem utužiť rodinné vzťahy
🥖 chcem ušetriť našej domácnosti peniažky
🥖 chcem prispieť svojím dielom vede a výskumu v EÚ
🥖chcem menej plytvať a zlepšiť svoje spotrebiteľské návyky
Vykladáme všetky karty na stôl a dopredu upozorňujeme, že to budeme spolu ťahať približne pol roka 🍒 v júni a novembri si budete merať potravinový odpad podľa spoločnej metodiky počas obdobia jedného mesiaca - medzi týmito meraniami spoločne zavedieme opatrenia nami ušité vám na mieru, všetko potrebné vám poskytneme my a budete sa môcť zúčastniť našich workshopov úplne zadarmo 😉
No čo? Presvedčili sme ťa? 🙂 👉 napíš nám pre viac info alebo rovno ťukni na link v bio a vyplň prihlasovací formulár 💁🏻‍♀️
💚♻️

Want your school to be the top-listed School/college in Nitra?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🐝 What are pesticides?

Location

Category

Telephone

Address


Nitra
94901
Other Education in Nitra (show all)
Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny
Krasková 1
Nitra, 94974

Vysokoškolské vzdelávanie v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť.

Rozumné investovanie Rozumné investovanie
Štefániková Trieda
Nitra, 94901

Ako a kam investovať? Zameriavame sa na rozumné a dlhodobo výnosné investovanie, zároveň prin?

EFC - Centrum Finančného Vzdelania EFC - Centrum Finančného Vzdelania
Fatranská 3
Nitra, 94901

V EFC sa staráme o to, aby mali vaše deti finančné vzdelanie už od malička a dosiahli v živote úspech

Historia-Veda-Fakty Historia-Veda-Fakty
Nitra

Stránka zaoberajúca sa čiernou vedou Kontroverzný vedci Eugenika Neľudské vedecké exper

Phys4U Phys4U
Nitra

Phys4U ponuka popularizačné prednášky z fyziky zábavnou formou pomocou zaujímavých experiment

Beauty School - Nitra Beauty School - Nitra
Staničná 11
Nitra, 94901

Telefón: +421 907 761 043 E-mail: [email protected] Webstránka: www.beautyschool.sk

English Teacher - Slovakia - Iuliia Pasynkova English Teacher - Slovakia - Iuliia Pasynkova
Nitra, 94901

Online English classes for Russians/Slovaks. Дистанционные занятия по английскому языку (Россия\Слова

Doučovanie Nitra - www.ja.citam.info Doučovanie Nitra - www.ja.citam.info
Svätoplukovo Námestie 4
Nitra, 94901

Ponúkame možnosť zdieľať svoje ponuky doučovania a zároveň máte možnosť pridať inzerát

Ace Ski School Ace Ski School
Novozámocká 52
Nitra, 94905

Lyžiarska škola, pôsobiaca na Slovensku a organizuje pravidelné lyžiasrke kurzy a akcie.

Közép-európai Tanulmányok Kara Közép-európai Tanulmányok Kara
Dražovská 4
Nitra, 94974

A kar minőségi elméleti és gyakorlati képzést biztosít tanár- és más szakirányú jelöltek számára.

RIS Služby RIS Služby
Štefánikova 55, (Mlynská Ulička Oproti OD Tesco)
Nitra, 94901