Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovno-tehniška fakulteta

Comments

I am a Student from Split and I am conducting research among the students of Slovenian and Croatian faculties on the level of their financial literacy. Please allocate 5 minutes of your precious time to fill out a survey for the purpose of the graduate thesis. I would also ask if I have errors in translation to inform me and to share the link to your colleagues because I do not have sufficient number of surveys to conduct research. Note: You don't have to be a citizen of the faculty you attend. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAuDJ2_BhMKq5lI7N4QIjcFCIAVO22wo8SsZhM7NzaZ3uKPg/viewform?usp=sf_link Sem študent iz Splita in Izvajam raziskave med študenti slovenskih in hrvaških fakultet na ravni njihove finančne pismenosti. Prosimo, dodelite 5 minut svojega dragocenega časa, da izpolnite anketo za namen diplomske naloge. Jaz bi tudi vprašati, če imam napake v prevodu, da me obvesti in deliti povezavo do svojih kolegov, saj nimam dovolj število raziskav za izvajanje raziskav. Opomba: ni vam treba biti državljan fakultete, ki jo obiskujejo. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAuDJ2_BhMKq5lI7N4QIjcFCIAVO22wo8SsZhM7NzaZ3uKPg/viewform?usp=sf_link
📣 FEW PLACES LEFT! Please, click on the link below and join the CIFE Summer University in Ljubljana! 📩 Contact: [email protected] ☺️✈️🇪🇺️

Poslovno-tehniška fakulteta, Univerze v Novi Gorici izvaja program Gospodarski inženiring na dodiplomski in magistrski stopnji.

Na stičišču tehnologij in podjetništva! Perspektiven študij, ki obsega hkrati tehnološke in poslovne vsebine.

primorskival.si

ČETRT STOLETJA UNIVERZE V NOVI GORICI

primorskival.si Univerza v Novi Gorici, ki letos praznuje 25-letnico svojega obstoja, ponuja pester izbor študijskih programov s področja družboslovja, naravoslovja, okolja in umetnosti. Vpisujejo v št

V času nestabilnih razmer, ki jih je povzročila padnemija COVID-19, se v podjetjih poraja potreba po hitrih odločitvah in odzivnih strategijah.
Predavateljica na študijskem programu Gospodarski inženiring Mateja Milost se je na nove potrebe podjetij odzvala z izobraževanjem na daljavo, ki zaposlenim v številnih slovenskih podjetjih pomaga do boljšega razumevanja dane situacije in potrebe po hitrih prilagoditvah. Aktualno tematiko pa je v okviru predmeta Ekonomika in organizacija predstavila tudi našim študentom.
V dosedanjem, pretežno stabilnem gospodarskem okolju so podjetja zasledovala predvsem cilj največje učinkovitosti. V času kriznih razmer, ko so situacije dinamične in nepredvidljive, pa postaja v podjetjih pomembnejša prožnost, ki narekuje nov način razmišljanja in delovanja. Predavateljica med drugim poudarja tako pomen digitalizacije notranjih procesov in komunikacije, kakor tudi odnosov s kupci, ki utegnejo digitalne izkušnje v času krize spremeniti v nove nakupne navade. Tista podjetja, ki bodo prva prepoznala s tem povezane nove priložnosti in bodo svoje poslovanje prilagodila, bodo ne le preživela, temveč celo povečala ugled in utrdila svoj položaj na trgu tudi po krizi.

Na Poslovno-tehniški fakulteti smo se hitro in uspešno prilagodili izvajanju študija na daljavo. Lep primer je predmet Internet stvari, katerega pomemben del so laboratorijske vaje. Ta teden je več kot 20 študentov magistrskega študija Gospodarski inženiring opravljalo na daljavo. Študentom smo omogočili varno povezavo v domače omrežje in pregledovanje ter zaganjanje lastnih programov za zajem veličin (vlaga, temperatura, razdalja, zvok, RFID itd.) in prižiganje LED svetil na daljavo. Hkrati so spoznali tudi nova orodja (node-red) in se naučili, kako izdelati iz pripravljenih blokov spletno aplikacijo ter mobilno aplikacijo za spremljanje senzorjev. Odziv je bil zelo dober, diskusija je potekala tudi po zaključju vaj. Za izvedbo je v najkrajšem možnem času poskrbel nosilec predmeta pridr. prof. dr. Imre Cikajlo. Dejansko ne gre le za reševanje situacije v sili, ker študenti ne morejo v laboratorij, pač pa ob tem pridobijo koristna nova znanja. Zato bomo tak način kot del rednega študijskega dela vključili v študijski program in ga zagotovo obdržali tudi v prihodnje.

youtube.com

Kako naši studenti i studentice provode online časove na Univerzitetu u Novoj Gorici (Slovenija)?

Zamolili smo naše prijatelje i prijateljice sa Univerziteta u Novoj Gorici da sa nama podijele kako oni provode ove dane online časova, koje savjete imaju za...

Študij na UNG / Study at UNG

"Hello, my name is Aneta Jakimova and I come from the neighourhood of the town of Kočani in North Macedonia 🇲🇰🇲🇰. I study Engineering and Management in Slovenia. My university is actually located in Nova Gorica, and I can certainly say that this School is exactly what I wanted. Macedonian citizens are exempt from paying tuition fees, you only have to pay the enrollment fee. This School gives you excellent knowledge for such a low cost. It is really good that each lecturer shows a lot of understanding towards us, students, and has a great approach to each of us. So I would warmly recommend this School to anybody who would like to study through fun, adventures and our numerous student projects that we have here."

Aneta Jakimova, North Macedonia
2nd-year student of Engineering and Management, Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica

.........................................
"Здраво на сите. Моето име е Aneta Jakimova и сум од околината на Кочани 🇲🇰🇲🇰. Студирам во Словенија инженерство и менаџмент. Поточно, мојот факултет се наоѓа во Нова Горица и можам да се пофалам дека овој факултет е точно тоа што го посакував. Македонските државјани се ослободени од плаќање школарина,се плаќа само формална такса за регистрација.
. На овој факултет се добива премногу знаење за премалку пари. Многу добро е и тоа што секој професор има разбирање и многу добар пристап спрема секој студент. Топло ви го препорачувам факултетов на секој кој е подготвен да студира преку забава, авантури и многуте проекти кои ги имаме овде."

Анета Јакимова, Северна Македонија, Студентка во втора година на додипломската студиска програма Инженерство и менаџмент , Деловно-технички факултет, Универзитетот во Нова Горица, Словенија
Poslovno-tehniška fakulteta
Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica
.......................................

"Pozdravljeni, sem Aneta Jakimova in prihajam iz okolice mesta Kočani v Severni Makedoniji 🇲🇰🇲🇰. V Sloveniji študiram Gospodarski inženiring. Moja univerza se nahaja v Novi Gorici in z gotovostjo lahko rečem, da mi moja fakulteta nudi točno to, kar sem želela. Makedonski državljani smo oproščeni plačevanja šolnin, plačamo le vpisnino. Fakulteta nam torej da veliko kakovostnega znanja za zelo nizko ceno. Zelo dobro je to, da nas, študente, predavatelji razumejo in imajo odličen pristop. Zato študij na tej fakulteti toplo priporočam vsem tistim, ki bi radi študirali skozi zabavo, različne dogodivščine in številne študentske projekte, ki jih na fakulteti imamo."

Aneta Jakimova, Severna Makedonija
študentka 2. letnika Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica

#UNGstudents #promoteUNG #studyatung #univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Študij na UNG / Study at UNG

Hello, my name is Veronika Efremova and I come from Kratovo, North Macedonia. 🇲🇰🇲🇰 I am a third-year student of the undergraduate study programme Engineering and Management at the Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica, Slovenia. The third year of studies also consists of a practical placement, which I am performing at the Vitanest company in Nova Gorica. The advantage of the practical placement is that we can upgrade our knowledge of marketing and use all the theory that we have learned at lectures in practice. I would definitely recommend the study programme Engineering and Management to anybody who is interested in engineering and marketing, and is eager to study abroad.

Veronika Efremova, Poslovno-tehniška fakulteta
..........................
Здраво на сите. Моето име е Вероника Ефремова и доаѓам од Кратово, Северна Македонија. 🇲🇰🇲🇰 Студентка сум во трета година на додипломска студиска програма Инженерство и менаџмент, на Универзитетот во Нова Горица, Словенија. Во третата година од студирањето е предвидена задолжителна практична настава, каде што ја изведувам во фирмата Витанест во Нова Горица. Предностите се, што подобро да го запознаеме практичниот дел на маркетингот и на тој начин да ја вложиме целата наша теорија, која сме ја научиле на предавањата. Смерот инженерство и менаџмент би го препорачала на секого, што е заинтересиран за инженерство и маркетинг и секако си посакува студирање во друга држава.
...........................

Pozdravljeni, moje ime je Veronika Efremova in prihajam iz Kratova v Severni Makedoniji 🇲🇰🇲🇰. Sem študentka tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa Gospodarski inženiring na Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica v Sloveniji. V tretjem letniku študija imamo obvezno prakso, ki jo opravljam v podjetju Vitanest v Novi Gorici. Prednost moje prakse je, da lahko bolje spoznam področje trženja in v praksi uporabim vso teorijo, ki sem se je naučila pri predavanjih. Študij gospodarskega inženiringa bi priporočila vsem, ki jih zanima inženirstvo in trženje ter si seveda želijo študirati v tujini.

Veronika Efremova, Poslovno-tehniška fakulteta

#UNGstudents #promoteUNG #studyatung #univrzavnovigorici #universityofnovagorica

www.facebook.com

V kriznih situacijah je ob čim bolj relevantnem znanju ključno imeti tudi dovolj širok pogled in fleksibilnost, da se lahko hitro in ustrezno odzovemo. To je značilnost vseh študijskih programov na Poslovno-tehniški fakulteti, tako obeh stopenj Gospodarskega inženiringa kot novega magistrskega programa Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja. Vsem, ki želite biti ustrezno pripravljeni tudi na tovrstne izzive v gospodarstvu oziroma v izobraževanju, želimo vsebino naših aktualnih programov podrobneje predstaviti na spletnem informativnem dnevu 7. maja.

Ne le v trenutnih razmerah, pač pa tudi v prihodnje ostajamo fleksibilni tudi pri izvajanju študija. Za vse študente, ki zaradi zdravstvenih, administrativnih (vizumi), nastanitvenih ali drugih omejitev ne bodo mogli zagotoviti fizične prisotnosti na UNG, bo omogočena udeležba pri predavanjih na daljavo. Na daljavo bomo izvajali študijski program tudi v primeru, če sedanji ukrepi glede Covid-19 ne bodo preklicani, ali bi jih ponovno uvedli.

O vaši konkretni situaciji se lahko pogovorimo tudi na individualnem posvetu (najave na [email protected]). Veseli bomo, če boste ugotovili, da vam lahko pomagamo uresničiti vaše cilje!

facebook.com

Pridruži se nam na spletnem informativnem dnevu v četrtek, 7. maja 2020:

Gospodarski inženiring, 1. stopnja, 15h: https://ungsi.zoom.us/j/98317256840

Gospodarski inženiring, 2. stopnja, 16h: https://ungsi.zoom.us/j/98317256840

Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, 2. stopnja, 15h: https://ungsi.zoom.us/j/98491137606?pwd=dnFZUGpNaTl0NGRCZ1dUbUx5YnVsZz09

[04/21/20]   V trenutnih razmerah epidemije COVID-19 na Poslovno-tehniški fakulteti pri vseh predmetih izvajamo predavanja in vaje na daljavo, večinoma preko orodij Moodle/BBB, MiTeam in Zoom. Z izzivom študija in poučevanja na daljavo se soočamo tako študenti kot tudi predavatelji. Vsak teden smo boljši.

Za vse vedoželjne je trenutno na voljo tudi breplačni dostop do številnih e-gradiv. Predlagamo, da si ogledate gradiva s področja računalništva preko: https://bit.ly/3eD4592.
To je enkratna priložnost, izkoristimo jo!

S 1. marcem se je začel izvajati Študentski Inovativni Projekt za družbeno Korist (ŠIPK) o digitalizaciji slovenske kulturne dediščine, ki ga vodi prof. Katja Mihurko Poniž s Fakultete za humanistiko. V projektu sodeluje tudi študent Poslovno-tehniške fakultete, ki bo pod mentorstvom doc. dr. Anete Trajanov izdelal bazo digitaliziranih pisem ter spletno stran. Več lahko preberete v objavi:

https://bit.ly/3ceBwMR

Študenti 1. letnika 2. stopnje študijskega programa Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti v sodelovanju z Občina Vipava in Zavod za turizem TRG Vipava za Turizem TRG Vipava pri predmetu Projekt 1 izdelujejo načrt za razvoj pametnih vasi v Občini Vipava. Pri tem ocenjujejo potencial za trajnostni razvoj občine z različnih vidikov trajnosti: okoljskega, socialnega in ekonomskega. Študenti na konkretnem primeru spoznavajo, kako se izvaja kompleksnejše skupinske projekte. Hkrati pa je letošnji projekt zastavljen s ciljem, da bi bili rezultati v pomoč pri zasnovi razvojnega programa Občine Vipava.

video.arnes.si

ONline karierna zgodba - Skok v vesolje z dr. Andrejo Gomboc

Svojo karierno pot nam je tokrat predstavila najbolj vplivna slovenska astrofizičarka, dr. Andreja Gomboc, raziskovalka in profesorica na Univerzi v Novi Gorici. Predstavila nam je pomembne karierne odločitve v življenju, hkrati pa nam je dovolila tudi vpogled v njeno raziskovalno področje, v po...

We are launching a new Master's Degree Program Leadership in Open Education! In November 2019, all UNESCO Member States unanimously adopted Recommendation on Open Educational Resources, while international studies identify lack of staff and a huge need of capacity building in this field. The new program directly addresses many of the challenges identified in the recommendation by empowering next-generation leaders of open education. How to strategically plan open education, how to implement it, how to choose a suitable business model for it? What it can contribute to formal and informal education, how it can help companies in Human Resource Management? Our students will be led by an international team of excellent experts and educators towards understanding the connections between technological, pedagogical, business and social aspects of open education. Graduates will master its development and implementation at the whole range of spectrum from individual learning outcomes, courses, study programs to the institutional, national and transnational levels, as well as its use in business or non-governmental organizations. With this knowledge they will be able to competently lead projects, initiatives, communities and strategic development in the field of open education. The program will be conducted partly at the premises of the University of Nova Gorica in the Lanthieri Mansion in Vipava, and partly online.
The program was developed in cooperation with the UNESCO Chair on Open Technologies for Open Educational Resources and Open Learning at the Jožef Stefan Institute. The description of the program is available at:

http://www.ung.si/en/study/school-of-engineering-and-management/study/2NVOI/

You can also contact us for more information or for individual consultation at [email protected].

Na voljo je nova študijska možnost za vse, ki želijo delati na področju odprtega izobraževanja! Razpisujemo nov magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja / Leadership in Open Education. Vse države članice UNESCO so novembra 2019 soglasno sprejele priporočila, ki dajejo odprtim izobraževalnim virom posebno težo, hkrati pa mednarodne študije ugotavljajo, kako zelo manjka kadrov s tega področja. Kako odprto izobraževanje strateško načrtovati, kako ga implementirati, kako si z njim pomagati v formalnem in neformalnem izobraževanju, kako ga primerno izvajati, kako si z njim pomagati v podjetjih, kako zanj izbrati primeren poslovni model? Naše študente bo na poti do razumevanja povezanosti med tehnološkimi in pedagoškimi, poslovnimi in družbenimi vidiki odprtega izobraževanja vodila mednarodna ekipa odličnih ekspertov in pedagogov. Diplomanti bodo usposobljeni za njegov razvoj in implementacijo na celotni skali, od posameznih učnih izidov, predmetov, študijskih programov do institucionalnega, nacionalnega in nadnacionalnega nivoja, pa tudi za njegovo uporabo v podjetjih ali nevladnih organizacijah. S pridobljenim znanjem bodo lahko kompetentno vodili projekte, iniciative, skupnosti in strateški razvoj na področju odprtega izobraževanja. Študij bo potekal delno na lokaciji UNG, delno pa online.
Vabimo vas k ogledu opisa na:
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/2NVOI/

In na informativni dan, ki bo 14.2.2020 ob 15. uri na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana, Jamova 39 v Oranžni sobi.

Lahko nam tudi pišete za več informacij ali za individualni posvet na [email protected].

informativa.si

12. Informativa - Sejem izobraževanja in poklicev - 24. in 25. januar 2020

Na Poslovno-tehniški fakulteti na Univerzi v Novi Gorici se imamo fajn in zakaj se nam ne bi pridružil(a)? Si vedel(a), da zaposljivost naših diplomantov več kot 93 odstotna in da je med nami kar 5 študentov s statusom športnika? Če bi rad(a) izvedel(a) več o študiju na Poslovno-tehniški fakulteti na Univerzi v Novi Gorici, pridi na Informativo, z veseljem bomo poklepetali s teboj in ti odgovorili na vsa vprašanja, ki se ti porajajo o študiju in obštudijskem življenju.

Kaj, kdaj in kje: 12. Informativa, sejem izobraževanja in poklicev, petek in sobota, 24. in 25. januar 2020 od 9. do 18. ure. Gospodarsko razstavišče, Ljubljana.

Vstop je prost! Več informacij na: www.informativa.si

informativa.si

🙂🌎💡

🟩 Majčke že imamo. So vam všeč? 🟩Nastale so na podlagi idej naših študentov, HVALA naši študenti 🙏

Se vidimo v petek in soboto na Informativa 🤗

⏭ Več informacij: https://bit.ly/2u8GhXw

Lepo vabljeni!

#univerzavnovigorici #universityofnovagorica #promoteUNG #UNGstudents #informativa

V novembru so imeli študentje v okviru predmeta Proizvodni sistemi na Poslovno tehnični fakulteti na Univerzi v Novi Gorici ekskurzijo v cementarno Salonit Anhovo. Vodja razvoja dr. Andrej Ipavec je na uvodnem predavanju predstavil podjetje in njegovo delovanje ter okoljske ukrepe. V nadaljevanju so si študentje ogledali tovarno in analitski laboratorij.

Na svetovni OE Global konferenci, ki jo je od 26. do 28. novembra 2019 gostila Politehnika iz Milana, je bila Univerza v Novi Gorici deležna velike pozornosti zaradi programa Open Education for a Better World, ki smo ga zasnovali na UNG skupaj z Institutom Jožef Stefan, in zaradi odmevnega plenarnega predavanja našega pridruženega profesorja dr. Dominica Orra. Tudi sicer je Slovenija imela vidno vlogo kot ena od držav, ki so bile najbolj aktivne v večletnem procesu priprav in sprejmanja dokumenta Recommendations on Open Educational Resources. Ta je bil prejšnji teden soglasno sprejet na generalnem zasedanju skupščine UNESCO. Vsebuje konkretna priporočila za spodbujanje odprtega izobraževanja in zavezuje države podpisnice k rednemu poročanju o napredku na tem področju. Gre za pomemben dokument, ki utrjuje pomen odpiranja izobraževanja na svetovni ravni. Na slikah: (1) in (2) dr. Dominic Orr med predavanjem, (2) Mitja Jermol (IJS), Gašper Hrastelj (Slovenska nacionalna komisija za UNESCO) in Zeynep Varoglu (UNESCO) med panelom.

Our Story

Want your school to be the top-listed School/college in Vipava?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Glavni Trg 8
Vipava
5271
Other Schools in Vipava (show all)
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo/School for viticulture and enology Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo/School for viticulture and enology
Glavni Trg 8
Vipava, 5271

Fakulteta za vinogadništvo in vinarstvo je nastala iz Visoke šole za vinogradaništvo in vinarstvo, ki je del Univerze v Novi Gorici že od leta 2006. V okviru fakultete ponujamo dva programa; BSc in MSc program VInogradništvo in vinarstvo.

Fakulteta za znanosti o okolju Fakulteta za znanosti o okolju
Glavni Trg 8
Vipava, 5271

Spletna stran je namenjena dijakom, študentom in vsem ostalim, ki jih še posebej zanima problematika okolja.