Fakulteta za znanosti o okolju

Spletna stran je namenjena dijakom, študentom in vsem ostalim, ki jih še posebej zanima problematika okolja. Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem.

Cilj Fakultete za znanosti o okolju je vzgoja tovrstnih kadrov na podlagi mednarodno primerljivih študijskih programov, ki so usklajeni s podobnimi programi v Sloveniji in v svetu.

Operating as usual

Mestna občina Nova Gorica

Ob prazniku vrnitve Primorske k 🇸🇮 matični domovini na Goriškem predstavili zeleni projekt za prihodnost

Današnji praznični dan si je predsednik Državni Zbor Republike Slovenije Igor Zorčič izbral za dan obiska naše občine.

Na Goriškem smo predsedniku izrekli dobrodošlico s predstavitvijo prednostnega regijskega projekta Centra zelenih tehnologij, ki bi v primeru njegove uresničitve korenito spremenil podobo Goriške in celotne Primorske, kot se je na srečanju s predsednikom Zorčičem izrazil rektor Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Župan dr. Klemen Miklavič je o projektu povedal: "Center zelenih tehnologij, v katerem bi uporabili visok nivo že obstoječega domačega znanja, bo usmerjen v razvoj naravi in človeku prijaznih tehnologij, ki bodo omogočile napredek civilizacije, ne da bi pri tem uničile planeta."

Foto: Mateja Pelikan

Več na spletni strani: https://bit.ly/2E1XFCH

primorski-tp.si

GoStartup vikend

primorski-tp.si GoStartup vikend

Študij na UNG / Study at UNG

Izjava naše diplomantke Okolja Neže Milič iz Zagradca iz Italije še v slovenskem jeziku ... Neža z družino na njihovem Agriturismo Milič (Zagrski) uspešno nadaljuje lokalno tradicijo z upoštevanjem okoljskih načel. Veliko uspeha tudi v prihodnje, Neža! :)
"Kot študentka Fakulteta za znanosti o okolju sem se na sami ustanovi vedno počutila prav domače, čeprav je bilo domačega zame bolj malo. Nova izkušnja me je hkrati strašila in navduševala, a je bilo okolje na fakulteti vedno tako prijazno in spodbudno, da sem se hitro znašla. Na koncu pa sem se počutila kot del velike družine.

Predavatelji so bili vedno na razpolago za katero koli vprašanje in za pomoč, tudi za kratek neformalen razgovor je bila včasih priložnost, na naziv "kolega" z njihove strani pa sem se le s težavo navadila v zadnjem letniku.
Med študijskim letom smo imeli veliko praktičnega dela in terenskih vaj, zato smo lahko s sošolci spletli lepe vezi in se dobro spoznali. Najbolj mi je bil všeč neposreden stik s profesorji in sošolci, ki je bil vedno usmerjen v konstruktivno kritiko in skupno reševanje problemov. Usmerjenost šole v prakso in poudarek na laboratorijskem in terenskem delu sta mi prav posebno prijala.

Študij mi je dal ogromno z osebnega in profesionalnega vidika, za vedno se ga bom spominjala kot lepo in dragoceno izkušnjo, ki mi je pomagala oblikovati svojo lastno odraslo osebnost. Tudi danes, ko imam otroke in začrtano poklicno pot, se z veseljem spomnim na tista leta, rada se srečujem z bivšimi sošolci in, vsakič ko se vrnem v Gorico ali Novo Gorico, me prevzamejo lepi spomini.

Za univerzo sem izvedela kar z brskanjem na spletu, saj sem iskala podobno smer v Sloveniji, Nova Gorica pa se mi je zdela povsem zanimiva."

Neža Milič, Zagradec pri Zgoniku/Sagrado Del Carso, Italija
diplomantka dodiplomskega študijskega programa Okolje, Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici

študijsko leto 2019/20

Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica

#UNGstudents #promoteUNG #studyatung #univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Študij na UNG / Study at UNG

"As a student of the School of Environmental Sciences I always felt at home at the School, although the new environment was different from the one back home. I was both frightened and inspired by the new experience, but the atmosphere at the School was so friendly and encouraging that I quickly became began feeling as part of a large family.

The lecturers were always ready to answer our questions and offer us help; occasionally we even had enough time for a short informal chat. The only thing I found it hard to adapt to was the lecturers addressing us with the title “colleague” – I managed to get used to it only in the last year of my studies.

During my studies we had a lot of practically-oriented study activities and field work, so we build strong bonds with my school mates and got to know each other well. What I liked most about my studies was the direct contact with the professors and other students, which was always fosused on positive criticism and problem-solving team work. I also liked the fact that the studies are practically-oriented and that they focus on laboratory practice and field work.

Studying here contributed a lot to my personal and professional development, I will always remember my studies as a great and valuable experience which helped me shape my own mature personality. Even today, when I have children and a an established professional path, I often think back of my studies, I adore meeting my former study mates and whenever I am in Gorizia or Nova Gorica, I recall pleasant memories of my study period at the Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica.

I had learned about the university by searching the internet for a similar study programme in Slovenia and Nova Gorica seemed to be an interesting study destination."

Neža Milič, Sagrado Del Carso/Zagradec pri Zgoniku, Italy
graduate of the undergraduate study programme Environment, School of Environmental Sciences, University of Nova Gorica

Academic year 2019/20

Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica
Study in Slovenia

#UNGstudents #studyatung #univerzavnovigorici #universityofnovagorica #promoteUNG #studyinslovenia

Pohitite s prijavami na UNG!

Hurry up and enroll to UNG! 😀

Dobrodošli 🤗, 2. vpisni rok za državljanje EU je odprt še do 28. 8. 2020 (za ostale do 1. 9.)! Odslej tudi kombinirano poučevanje - delno na daljavo!

➡️➡️ www.ung.si

#UNGstudents #studyatung #univerzavnovigorici #universityofnovagorica #promoteUNG

Fakulteta za znanosti o okolju Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici Poslovno-tehniška fakulteta Akademija umetnosti Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za podiplomski študij Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo/School for viticulture and enology

Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica

STUDY AT THE UNIVERSITY OF NOVA GORICA!

➖Now also ONLINE distance learning opportunities
➖PRACTICALLY-ORIENTED studies, great EMPLOYMENT PROSPECTS
➖INDIVIDUAL APPROACH, small study groups
➖DOUBLE DIPLOMAS with universities abroad
➖Engaging in RESEARCH and other PROJECTS yet during studies
➖International MOBILITY programmes
➖Tailored modes of study for students ATHLETES.
➖SUBSIDISED MEALS and local TRANSPORT, favourable student ACCOMMODATION prices
➖STUDENT JOB opportunities

No tuition fees for citizens of EU, Serbia, North Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo for most Bachelor’s and Master’s studies.

CHOOSE A STUDY PROGRAMME, JOIN US!

➖School of Environmental Sciences / Fakulteta za znanosti o okolju
➖School of Engineering and Management / Poslovno-tehniška fakulteta
➖School of Science / Fakulteta za naravoslovje
➖School of Humanities / Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
➖School for Viticulture and Enology / Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo/School for viticulture and enology
➖School of Arts / Akademija umetnosti Univerza v Novi Gorici
➖Graduate School / Fakulteta za podiplomski študij

More information: http://www.ung.si/en/study/admissions/

Vabljeni k vpisu na Univerzo v Novi Gorici. Za več informacij glede študija pa ste lepo povabljeni, da se nam pridružite na online informativnem dnevu v ponedeljek 24.avgusta ob 14h.

Come and study at the University of Nova Gorica and don’t forget to enroll. 😄 For more information regarding the study programs you are welcome to join us at the online information day on Monday 24th August at 2 pm.

#univerzavnovigorici #universityofnovagorica #studyinslovenia #fakultetazaznanostiookolju #environment

ŠTUDIRAJ NA UNIVERZI V NOVI GORICI!

Danes se začenja drugi prijavni rok za kandidate Evropske unije.

Zakaj izbrati našo Univerzo?
➖ PRILAGODLJIVOST: kombinacija z UČENJEM NA DALJAVO, prilagojeni načini študija za ŠTUDENTE ŠPORTNIKE
➖ OSEBNI PRISTOP in majhne ŠTUDIJSKE SKUPINE
➖ PRAKTIČNO naravnani študijski programi, VISOKA ZAPOSLJIVOST
➖ vključevanje v RAZISKOVALNO DELO in razne PROJEKTE že med študijem

Vabljeni tudi na SPLETNI INFORMATIVNI DAN 24. avgusta 2020 ob 14. uri.

Več informacij: www.ung.si

#univerzavnovigorici #universityofnovagorica #vpis

Študij na UNG / Study at UNG

Drugi del projektnega dneva Fakulteta za znanosti o okolju je bil namenjen predstavitvi diplomskih seminarjev študentov in študentk 3. letnika Okolja 1. stopnje. Seminarji so rezultat praktičnih usposabljanj, ki so jih študenti in študentke nedavno opravili v različnih podjetjih in organizacijah. Usposabljanja so odlična priložnost za pridobivanje novih izkušenj, pa tudi za spoznavanje potencialnih delodajalcev. Veseli nas, da so študentke in študenti pri praktičnih usposabljanjih pridobili veliko novih znanj in obenem že začeli delati na področjih, ki jih najbolj zanimajo.
Sodelovanje med univerzo in podjetji je res neprecenljivo in zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so našim študentkam in študentom nudili možnost opravljanja praktičnih usposabljanj. Tokrat so to bila podjetja Porsche Inter Auto, d. o. o. (tema diplomskega seminarja Francija Novaka: Zmanjšanje ogljičnega odtisa pri Porsche Inter Auto Slovenija), Carniola, d. o. o. (tema diplomskega seminarja Kaje Karner: Carniola d.o.o. - Življenje slovenskega gozda) ter italijansko združenje Rogos Società Cooperativa (praktično usposabljanje Manuela Persoglie - Ponovna vzpostavitev idealnih pogojev za vzdrževanje spontanih kraških rastlin z različnimi ekološkimi potrebami v botaničnem vrtu Carsiana).
Iskrena hvala vsem, tudi predstavnici podjetja Porsche Inter Auto Slovenija, ki se je udeležila našega projektnega dneva.

Project day - part 2: the 3rd-year students are presenting their diploma seminars. These seminars are the result of practical placements that the students have performed in various companies and organisations. In the pictures - graduates-to-be Kaja Karner, Franci Novak and Manuel Persoglia.
Congratulations!

#UNGstudents #promoteUNG #studyatung

Študij na UNG / Study at UNG

Project Day at the School of Environmental Sciences! 2nd-year students are presenting their group project Objective and perceived environmental quality in the towns of Zenica and Maribor.

Well done!

#UNGstudents #promoteUNG #studyatung

Študij na UNG / Study at UNG

Student project day - 1st-year students' presentation! // In še uspešna predstavitev študentk in študentov 1. letnikov okolja.

Fakulteta za znanosti o okolju

#UNGstudents #promoteung #studyatung

Študij na UNG / Study at UNG

Še nekaj utrinkov z okoljskih delavnic Laboratory for environmental and life science pri ŠD Sonček: z delavnice na temo ohranjanja čistih voda ... Pogovarjali smo se, kaj vse vpliva na onesnaženje vode, kako se voda lahko sama čisti in do kakšne mere se uspe sama očistiti. Otrokom smo prikazali poizkus, kako se voda sama prečisti glede na kompozicijo prsti. Poskus je bil prikazan na produ, ilovni zemlji in zemlji iz gozda. Nato smo jim prikazali še praktičen primer ugotavljanja onesnaženosti voda na podlagi prisotnih vodnih živalic - makroinvertebratov, ki so pokazatelji onesnaženosti.

V akciji sta tokrat bili Petra Makorič in Hanna Budasheva. :)

//More photos from the environmental workshops for children at ŠD Sonček. :)

Foto: Hanna Budasheva

#promoteUNG #studyatung #univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Študij na UNG / Study at UNG

‼️ ŠTUDENTSKI PROJEKTNI DAN na Fakulteta za znanosti o okolju! / STUDENTS' PROJECT DAY - SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
Študenti in študentke fakultete bodo predstavili svoje okoljske skupinske projekte in diplomske seminarje!
➡️➡️ Jutri, 10. 7. 2020, v Ajdovščini - UNIVERZITETNO SREDIŠČE UNG OB 9.10!

VABLJENI! 🤗🤗

PROGRAM
9.10: Končna predstavitev skupinskega projekta 2. letnikov Okolja 1. st. - projekt: OBJECTIVE AND PERCEIVED ENVIRONMENTAL QUALITY IN THE TOWNS OF ZENICA AND MARIBOR
9.35: Predstavitev skupinskega projekta 1. letnikov Okolja 1. st. - projekt: IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STRESS CONDITIONS BY COMPARATIVE ANALYSIS OF PEROXIDASE ACTIVITY IN VIPAVA AND LJUBLJANA

10.00: Diplomski seminar Kaje Karner: Carniola, d. o. o. - Življenje slovenskega gozda
10.25 Diplomski seminar Francija Novaka: Porsche Inter Auto, d. o. o. - Zmanjšanje ogljičnega odtisa pri Porsche Inter Auto
10.50 Diplomski seminar Manuela Persoglie: Societa Cooperativa Rogos - Ponovna vzpostavitev idealnih pogojev za vzdrževanje spontanih kraških rastlin z različnimi ekološkimi potrebami v botaničnem vrtu Carsiana
11.15 Sklepna beseda

Fakulteta za znanosti o okolju
Študij na UNG / Study at UNG
Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica

#UNGstudents #studyatung #promoteUNG #univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Študij na UNG / Study at UNG

A virtual hello from Skopje, N. Macedonia! 🇲🇰
Macedonians, find your copy of the Maturant magazine at your locar newsstand - available all across MK! And of course READ ABOUT US! ;) Starring our students - this time read the statements of Aneta Jakimova and Veronika Efremova (Poslovno-tehniška fakulteta) about studies and practical placements in the local industry. And ... this time an upgrade too - a complimentary environmental article of Petra Makorič of Laboratory for environmental and life science - inspired on the Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica/ Študij na UNG / Study at UNG cooperation with the Macedonian secondary schools Sou Kole Nehtenin Stip, SOU"Ljupco Santov"-Kocani and СУГС Гимназија ЈОСИП БРОЗ ТИТО-Скопје in Skopje and the environmental workshops there!

Thanks to the publisher - Maturant NomaPres!

Laboratory for environmental and life science
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta

#UNGstudents #studyatung #promoteUNG #univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Hvala ŠD Sonček za ponovno možnost sodelovanja na Poletju ob Soči! V veselje nam je izvajati okoljske delavnice za najmlajše!//
Thanks to the ŠD Sonček for the opportunity to share environmental raising activities with the children this year, too!

#Laboratoryforenvironmentalandlifescience
#UniverzavNoviGorici #UniversityofNovaGorica

Pozdravček s ŠD Sonček! Laboratory for environmental and life science (Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica) tudi letos pripravlja ekološke delavnice za otroke, udeležence Poletja ob Soči. Tokrat delimo utrinke z delavnice o filtraciji vode. Otroci so se ob filtraciji obarvane vode skozi prst naučili, kakšne sposobnosti filtracije oz. čiščenja vode imajo različne vrste prsti. Ne le, da s takšnimi delavnicami pomagamo dvigovati okoljsko ozaveščanje pri najmlajših, slednji iajo na delavnicah tudi možnost spoznavanja z različnimi poklici. ;) //
Our environmental workshops at the ŠD Sonček Sports Association. Thtis time, the children taking part in the summer programme "Summer at the Soča River" participated in the workshop on water filtration - dyed water was run through different soil types and the children could compare the ability of the different types of soil to clean the water. ;)
See you next Wednesday! The Laboratory for environmental and life science has the workshops ready!

Photo credit: Prof. Dr. Mladen Franko

#promoteUNG #UNGstudents #studyatung #univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Čez kakšno urico bomo popestrili dan teh malčkov - zanje smo pripravili okoljske delavnice. 🙂 Že vrsto let sodelujemo s ŠD Sonček ☀️ in okoljsko osveščamo otroke in mladino. Videvali se bomo vsako sredo - veselimo se druženja z vami, otroci!
In an hour's time we're beginning with our environmental workshops for children in a summer camp of the ŠD Sonček! ☀️:)

Laboratory for environmental and life science
Študij na UNG / Study at UNG

#promoteUNG #UNGstudents #studyatung

Nekaj današnjih utrinkov. 😎😄

nocmoc.eu

www.nocmoc.eu

nocmoc.eu Promocijska kampanja projekta »Noč ima svojo moč« je v Mednarodnem letu zdravja rastlin zasnovana kot projekt za državljane, v okviru katerega bomo po vsej Sloveniji izvajali enak eksperiment – popisali bomo divje kostanje in ocenili zdravje dreves.

Študij na UNG / Study at UNG

V zameno za čiščenje njene struge nas je reka Vipava nagradila s prekrasno zrcalno sliko dvorca Lanthieri - doma naše Fakulteta za znanosti o okolju.
Prava umetnina!
In return for cleaning its waters, the Vipava River rewarded us with a wonderful mirror image of of our Lanthieri Mansion, home of our School of Environmental Sciences!
A real piece of art.

Field work of students - sampling the water of the Vipava River; BSc study programme Environment, Fakulteta za znanosti o okolju
Vipava, 18/6/2020

Foto: Hanna Budasheva, Laboratory for environmental and life science

Študij na UNG / Study at UNG

Izobraževalno s koristnim! 🌍♻️✅✅
Študentke 2. letnika Okolja 1. st. pri vzorčenju vode iz reke Vipave (vaje iz Instrumentalnih metod v okolju). Obenem so študentke tudi očistile reko Vipavo - pravzaprav so resnično izkoristile visoke škornje in potegnile iz vode celo staro kolo! 🚴‍♀️♻️
Včerajšnje vaje so bile izvedene pod mentorstvom sodelavk Petra Makorič in Hanna Budasheva iz Laboratory for environmental and life science.

Študirati Okolje je res kul. ;) Kul so seveda tudi praktične vsebine - od takšnih terenskih vaj in projektov, pa do prakse ... Preveri:
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/studij/1OK/
Fakulteta za znanosti o okolju

Learn & contribute to the environment 🌍♻️✅
Field work: 2nd-year students of Environment (course Instrumental Methods of Analysis). Sampling the water of the Vipava River behind the School of Environmental Sciences - the Lanthieri Mansion.
The students took advantage of the high boots and even pulled an old bike out of the river! 🚴‍♀️♻️

Interested in environmental protection? Check out this study programme:
http://www.ung.si/en/study/school-of-environmental-sciences/study/1OK/
Fakulteta za znanosti o okolju

Mentors: Petra Makorič & Hanna Budasheva of the Laboratory for environmental and life science
Foto: Hanna Budasheva

#studyatung #UNGstudents #promoteUNG #univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Want your school to be the top-listed School/college in Vipava?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Glavni Trg 8
Vipava
5271

Opening Hours

Monday 14:00 - 15:00
Monday 10:00 - 11:00
Tuesday 14:00 - 15:00
Tuesday 10:00 - 11:00
Wednesday 14:00 - 15:00
Wednesday 10:00 - 11:00
Thursday 14:00 - 15:00
Thursday 10:00 - 11:00
Friday 14:00 - 15:00
Friday 10:00 - 11:00
Other Schools in Vipava (show all)
Poslovno-tehniška fakulteta Poslovno-tehniška fakulteta
Glavni Trg 8
Vipava, 5271

Poslovno-tehniška fakulteta, Univerze v Novi Gorici izvaja program Gospodarski inženiring na dodiplomski in magistrski stopnji.

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo/School for viticulture and enology Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo/School for viticulture and enology
Glavni Trg 8
Vipava, 5271

Fakulteta za vinogadništvo in vinarstvo je nastala iz Visoke šole za vinogradaništvo in vinarstvo, ki je del Univerze v Novi Gorici že od leta 2006. V okviru fakultete ponujamo dva programa; BSc in MSc program VInogradništvo in vinarstvo.

About   Contact   Privacy   Login C