Zasavska ljudska univerza

ZLU je javni zavod za izobraževanje odraslih. Organiziramo, svetujemo in širimo kulturo vseživljenjskega učenja v Zasavju.

Zasavska ljudska univerza Trbovlje je javni zavod in vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju z več kot 50-letno tradicijo. Z uresničevanjem svojega poslanstva in vizije odraslim prebivalcem Zasavja pomaga »na poti v družbo znanja« tako, da omogoča dostopnost do vseživljenjskega učenja in izobraževanja v vseh obdobjih življenja. V zadnjem času veliko pozornosti namenja kakovosti svojih storitev in strokovnemu razvoju zaposlenih. Skrb za zadovoljstvo in dobro počutje udeležencev je naše glavno vodilo. Izobraževanje odraslih ima pomemben vpliv na dvig izobrazbene strukture prebivalstva in s tem prispeva k večji konkurenčnosti države. Pri uresničevanju vseživljenjskega učenja ima Zasavska ljudska univerza pomembno vlogo, saj z vključitvijo v različne projekte sledi svojemu poslanstvu – širjenju kulture vseživljenjskega učenja v Zasavju. V preteklosti je bila v ospredju predvsem široka ponudba javno veljavnih izobraževalnih programov, v zadnjih letih pa formalno izobraževanje zamenjujejo neformalni programi in podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih. ZLU z vključevanjem v evropske projekte zagotavlja občanom Zasavja dostop vseživljenjskega učenja s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. ZLU ima opredeljeno poslanstvo, vizijo in vrednote ter vpeljan celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti. V delo Zasavske ljudske univerze se letno vključuje od 40 do 50 zunanjih predavateljev, ki so zaposleni po avtorski pogodbi. V programe in podporne dejavnosti pa se vključuje letno preko 2000 ljudi. Zavedamo se svojih konkurenčnih prednosti, ki so: - dolgoletna tradicija, veliko znanja in izkušenj pri organizaciji izobraževanj, - kvalitetni izobraževalni programi, ki jih vodijo izkušeni in kompetentni predavatelji, - znanje, ki ga naši udeleženci pridobijo med izobraževanjem, je praktično naravnano in uporabno, - naši udeleženci v spletnih anketah izkazujejo zadovoljstvo z izobraževalnimi in svetovalnimi storitvami, - udeleženci dosegajo zelo dobre rezultate na zaključnih izpitih in pri poklicni maturi, - prisluhnemo individualnim potrebam udeležencev, za vsakega izdelamo individualni osebni načrt izobraževanja, upoštevamo njihove želje in potrebe ter jim poskušamo v okviru možnosti svetovati in pomagati, - prijazne in odprte strokovne sodelavke, - primerljive cene, ugodni plačilni pogoji in popusti. Zasavsko ljudsko univerzo Trbovlje (ZLU) so leta 1959 ustanovile vse tri zasavske občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Zavod deluje na dveh lokacijah. Sedež zavoda je na naslovu Trg svobode 11 a, Trbovlje, enota zavoda pa deluje v PC Graščina, Grajska 2, Zagorje.

Mission: Zasavska ljudska univerza bo tudi v prihodnjih letih ohranila in še utrdila vodilno vlogo na področju izobraževanja odraslih v regiji. Svoje poslanstvo vidimo v približevanju izobraževanja odraslim in širjenju kulture vseživljenjskega učenja v Zasavju. Uresničujemo ga s stalnim prilagajanjem in upoštevanjem različnih interesov (slušateljev, zaposlenih, lokalne skupnosti, potreb na trgu), s sodelovanjem z lokalnimi ustanovami, skrbjo za kakovostno izobraževalno ponudbo ter razvijanjem podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Drugi dan naše E+ mobilnosti Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je bil zelo zanimiv. V dopoldanskem delu smo si ogledali organizacijo YCMA, kjer so predstavili različne projekte za ranljive ciljne skupine, ki so prenosljive v delo našega Večgeneracijski center Zasavje. Gostitelji so nas prisrčno sprejeli, pripravili vrhunsko predstavitev in nam dali dobre ideje. Takoj smo našli skupne točke za bodoča partnerstva. V popoldanskem delu smo obiskali Dar Niki Cassar - zavetišče za brezdomce in spoznali programe, ki jih imajo ljudje na voljo poleg hrane in strehe.

Večgeneracijski center Zasavje

Prvi člen verižnega eksperimenta v Vrtcu Zagorje izdelan. Deluje brezhibno😍. Ponosni!
Ljudska univerza Jesenice
Verižni eksperiment v vrtcu, ZLU in Vrtec Zagorje
Zasavska ljudska univerza
Večgeneracijski center Zasavje

Pravkar: v Trbovljah se je zbrala nova skupina udeleženk študijskega krožka Jezik in kultura z roko v roki. Srečevale se bodo vsak torek in pod mentorstvom Tina Petek ter Stanka Klopčič usvajale osnove slovenskega jezika. Najbolj so navdušene nad dvojino :-).

Moč in radost učenja. Zasavska ljudska univerza na Malti.

Danes smo si v dopoldanskem delu ogledali University Malta in njihove aktivnosti za različne generacije. V popoldanskem delu smo obiskali Center za socialno ogrožene, kjer so predstavili njhove programe podpore in pomoči in za piko na i še simpatične malčke v centru (child care), kjer zanje skrbijo, medtem ko so starši v vrtcu. Mimogrede: zaposleni straši imajo to otroško varstvo brezplačno, hrano pa morajo prinesti s seboj. V Sloveniji smo lahko ponosni na predšolsko vzgojo v naših vrtcih.

Zasavska ljudska univerza je del družine Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Srečno prispeli na Malto, preko E + programa nabiramo nova znanja in dobre prakse dela z ranljivimi skupinami.

V okviru zunanje evalvacije projekta Svetovanje za zaposlene sta nas danes obiskali Tanja Vilič Klenovšek in Andreja Dobrovoljc z Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education. S ciljem izboljševanja kakovosti svetovalnega dela smo izmenjali izkušnje na področju svetovanja za zaposlene.
#Zasavskaljudskauniverza #ZLU #ACS #ISIOZasavje #Svetovanjezaznanje

/V LETU 2019 PONOVNO MOŽNOST SOFINANCIRANJA DOKONČANJA SREDNJE ŠOLE ZA BREZPOSELNE!/
Skladno s prenovljenim katalogom ukrepov Aktivne politike zaposlovanja ZRSZ z dne 4. 3. 2019, je z letom 2019 BREZPOSELNIM, prijavljenim na ZRSZ, ponovno omogočena vključitev v VSE formalne srednješolske izobraževalne programe (do sedaj je ta možnost veljala le za deficitarne poklice).
Vključitev bo omogočena brezposelnim, ki se vključujejo v zaključne letnike srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega ter srednjega splošnega izobraževanja ter v priprave in opravljanje zaključnega izpita/poklicne ali splošne mature, na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi
Za pogovor o možnostih dokončanja izobraževanja smo vam na voljo v Svetovalnem središču ISIO Zasavje (tel. 03 56 31 191), glede vključitve v programe pa se obrnite na svojo svetovalko na ZRSZ.
#Zasavskaljudskauniverza #ZLU #sofinanciranjeizobrazevanjaodraslih #ISIOZasavje #izobrazevanjeodraslih

Zdrava glava

Za uspešno učenje potrebujemo "zdravo glavo". Pomaga tudi ščepec smeha :-) ... #ZLU #Zasavskaljudskauniverza #ISIOZasavje #SvetovanjeISIO

Na spletni strani https://www.zdravaglava.si so vsebine razdeljene v 5 kategorij: spanje, prehrana, gibanje, umovadba in prosti čas. V vsaki najdete znanstvena priporočila za ohranjanje zdrave glave ter poenostavljene povzetke strokovnih člankov. Lahko si naredite tudi svoj račun, prek njega pa sledite vsebinam ter aktivno urite in preizkušate svoje možgane. 💪🏻🧠

Prvih pet nasvetov za zdravo glavo pa vam svetujeta Boštjan "Pižama" in Uroš v spodnjem videu. 😂 Zaradi tehničnih težav Facebooka ga objavljamo še enkrat.

🇫🇷 Vous voulez connaître les bases de la langue française? Nous avons l'occasion pour vous. 🇫🇷

Naslednji teden ne zamudite brezplačne 20-urne delavnice Francoščina za vsakogar, ki jo bo vodil ESC prostovoljec iz Francije Baptist Paquereau. Srečanja bodo potekala v angleškem jeziku.

KDAJ: torek, 26. 3. 2019 od 16.30 do 18.00
KJE: Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11, Trbovlje

Informacije in prijave po e-pošti [email protected] ali po telefonu 03 56 55 126.

Predsednik KS Tirna Jože Čibej in direktorica Zasavska ljudska univerza Polona Trebusak vabita v četrtek, 28. 3. v Tirno na začetek študijskega ZDRAVILNE RASTLINE V VSAKDANJI RABI - Izdelava naravne domače kozmetike in čistil). Študijski krožek bo obsegal 25 ur, 7-8 srečanj in bo potekal ob četrtkih, od 18.00 do 20.30 v GD v Tirni. Pri izvedbi krožka bo sodelovalo Društvo za zdravilne rastline Zasavje

Pridite, zanimivo in poučno bo. Program je brezplačen, udeleženci bodo izdelke, ki jih bodo naredili (milo, tinkture, kreme...) odnesli domov.

Informacije in prijave: tel. 03 56 31 191, e-naslov [email protected].

's cover photo

#TVU2019
Priprave na letošnji TVU - Teden vseživljenjskega učenja in Parado učenja 2019 so se začele tudi na Zasavska ljudska univerza.

Digitalni marketing, razmišljamo, ustvarjamo nove Facebook objave: Polona Trebusak, Anja Lenart, Mateja Pistotnik, Katra Hribar Frol, SeDija Ibrakić Vesna Jesih, Maja Kovač, Nina Erjavec...Vseživljenjsko učenje je zakon. In seveda vrhunska predavatelja Neža Šabanovič Grmšek in Uroš Ocepek.

Danes je naš dan. Iskrene čestitke vsem ženskam, ki prihajate v naš hram vseživljenjskega učenja.

Verižni eksperiment v vrtcu, ZLU in Vrtec Zagorje

Verižni člen v Vrtcu Zagorje počasi dobiva svojo končno obliko. Otroci skupaj z mentorji Anja Lenart, Mari Pikl, Alenka Knez, Drago Lavrič, Mojca Kropivc, Mojca Vetršek, Vesna Sušnik in Nika Per uživajo pri piljenju svojih tehničnih spretnosti. 👍😃

Imate kaj za pusta hrusta? Na Zasavska ljudska univerza Imamo. Na jutranjem sestanku smo se posladkali in nasmejali na pustni torek. Smeh je pol zdravja. Minjon je zmagal.

ŽELIŠ IZBOLJŠATI VEŠČINE KOMUNICIRANJA IN JAVNO NASTOPANJE?
NE ODLAŠAJ, PRIJAVI SE NA BREZPLAČNO DELAVNICO LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE.

Delavnica retorike je namenjena vsem, ki si želijo izboljšati veščine komuniciranja in javnega nastopanja. Spoznavali bomo, kakšna je uspešna in učinkovita komunikacija, vlogo besedne in nebesedne komunikacije, prepoznavali sistem znakov in sporočanja v nebesedni komunikaciji. Posvetili se bomo bontonu in njegovi vlogi v komunikaciji. Na konkretnih primerih bomo vadili, kako se pripraviti na nastop, kako opraviti s tremo in nelagodjem, kako postaviti časovni, vsebinski in ciljni okvir, vlogo telesne in glasovne govorice ter spoznavali pravila argumentiranja. Posvetili se bomo posamezniku in njegovi vlogi v komunikaciji.

Delavnico bo vodila Stanka Klopčič.

KDAJ: vsak petek od 8.00 do 10.00, začetek 8. 3. 2019 (10 srečanj)
KJE: Zasavska ljudska univerza, Grajska 2, Zagorje

Prijave sprejemamo po e-pošti [email protected] ali po telefonu 03 56 55 126.

NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI IN SE PRIJAVITE NA TEČAJ PRENAŠANJE SLIK IZ TELEFONA V RAČUNALNIK.

KDAJ: torek, 12. 3. in 19. 3. 2019 od 8.00 do 10.00
KJE: Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11 a, Trbovlje

Prijave sprejemamo po e-pošti [email protected] ali po telefonu 03 56 55 126.

zon.si

Poklic, ki terja veliko sočutja in je vse prej kot običajen | ZON

Ker je začetek usposabljanja za socialne oskrbovalce prestavljen za dober teden, je rok za prijavo v program podaljšan do 8. 3. 2018!

zon.si Doma Aktualno Poklic, ki terja veliko sočutja in je vse prej kot običajen AktualnoPoklic, ki terja veliko sočutja in je vse prej kot običajen Avtor: Uredništvo ZON - 28. februarja 2019; 5.48 Svojo karierno pot je Suzana Kolenc našla v delu s starejšimi. Postala je socialna oskrbovalka in poma...

ŽELIŠ IZBOLJŠATI VEŠČINE KOMUNICIRANJA IN JAVNO NASTOPANJE?
NE ODLAŠAJ, PRIJAVI SE NA BREZPLAČNO DELAVNICO LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE.

Delavnica retorike je namenjena vsem, ki si želijo izboljšati veščine komuniciranja in javnega nastopanja. Spoznavali bomo, kakšna je uspešna in učinkovita komunikacija, vlogo besedne in nebesedne komunikacije, prepoznavali sistem znakov in sporočanja v nebesedni komunikaciji. Posvetili se bomo bontonu in njegovi vlogi v komunikaciji. Na konkretnih primerih bomo vadili, kako se pripraviti na nastop, kako opraviti s tremo in nelagodjem, kako postaviti časovni, vsebinski in ciljni okvir, vlogo telesne in glasovne govorice ter spoznavali pravila argumentiranja. Posvetili se bomo posamezniku in njegovi vlogi v komunikaciji.

Delavnico bo vodila Stanka Klopčič.

KDAJ: vsak petek od 8.00 do 10.00, začetek 8. 3. 2019 (10 srečanj)
KJE: Zasavska ljudska univerza, Grajska 2, Zagorje

Prijave sprejemamo po e-pošti [email protected] ali po telefonu 03 56 55 126.

/ŠTUDIJSKI KROŽKI NA ZLU: ZAČETEK V MARCU/
Po uspešnem začetku izvajanja študijskih krožkov v lanskem šolskem letu, najavljamo začetek kar petih študijskih krožkov v marcu 2019. Gre za posebno izobraževalno obliko, kjer imajo udeleženci aktivno vlogo pri izvedbi programa in ob zaključku svoje znanje prenesejo tudi na širšo javnost. Vabimo k vpisu v naslednje študijske krožke:
- Jezik in kultura z roko v roki
- Izdelava domače naravne kozmetike in čistil
- Čili, zdravi, razgibani
- Spoznajmo življenje rudarskih prednikov skozi tabu teme
- Babičin nasvet na svetovni splet
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Valentina Uran, tel. 03 56 31 191, [email protected]
Tina Petek, tel. 03 56 55 125, [email protected]
Dejavnost krožkov sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

PRILOŽNOST V TRBOVLJAH – DO CERTIFIKATA IN NOVEGA POKLICA BREZPLAČNO

Zasavska ljudska univerza sporoča, da se lahko zainteresirani odrasli zaposleni, pa tudi brezposelni vključijo v projekt Center za pridobivanje kompetenc Zasavje.

Opozoriti želimo na brezplačno možnosti pridobitve poklica prihodnosti: Socialni oskrbovalec na domu. V programu usposabljanja, ki se bo začel 11. marca imamo še 6 prostih mest. Osebe s certifikati SOND se zelo hitro zaposlijo.

• SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU: 150-urno usposabljanje in vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za pridobitev poklica in certifikata socialni oskrbovalec na domu.
• Pogoj za vključitev: starost najmanj 23 let, zaključena najmanj osnovna šola in 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali najmanj 1 leto izkušenj na področju socialnega varstva.

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine, oz. najkasneje do 1. 3. 2019. Začetek v marcu 2019.
Program je namenjen odraslim, prednost pri vključitvi pa bodo imeli odrasli stari nad 45 let, manj usposobljeni in z nižjo izobrazbo. Vključitev v program je za udeležence brezplačna, prav tako tudi izpit pred komisijo.

Več informacij na spletni strani: https://www.zlu.si/si/aktualno/379-socialni-oskrbovalec-brezplacno-.html

Informacije in pisne prijave: Valentina Uran, tel. 03 56 31 191, e-naslov [email protected].

NOVO ZA UPOKOJENCE!!!
Internet in poznavanje njegovih osnov je nekaj, kar lahko marsikomu olajša vsakdan. Pomaga nam poiskati skoraj vse informacije. Omogoči nam, da v roku nekaj sekund prejmemo pomembno sporočilo iz drugega konca sveta in da vsak dan preko videoklica govorimo s sorodnikom ali prijateljem, ki živi v drugem mestu. Spremljamo lahko novice in portale, ki nas zanimajo in se aktivno vključujemo v njihov potek in dogajanje.

Če vas vse to zanima, potem ne odlašajte in se prijavite na delavnico Internet in e-pošta, ki jo bo vodil Dušan Malić. Delavnica bo vsebovala tri srečanja, začetek 22. 2. 2019 od 8.30 do 11.30.
Na prvem srečanju bomo spoznali internet in njegovo uporabo. Na drugem (1. 3. 2019) in tretjem (8. 3. 2019) srečanju pa se bomo posvetili e-pošti.

Prijave sprejemamo po e-pošti [email protected] ali po telefonu 03 56 55 126.

NOVO ZA UPOKOJENCE!!!
Internet in poznavanje njegovih osnov je nekaj, kar lahko marsikomu olajša vsakdan. Pomaga nam poiskati skoraj vse informacije. Omogoči nam, da v roku nekaj sekund prejmemo pomembno sporočilo iz drugega konca sveta in da vsak dan preko videoklica govorimo s sorodnikom ali prijateljem, ki živi v drugem mestu. Spremljamo lahko novice in portale, ki nas zanimajo in se aktivno vključujemo v njihov potek in dogajanje.

Če vas vse to zanima, potem ne odlašajte in se prijavite na delavnico Internet in e-pošta, ki jo bo vodil Dušan Malić. Delavnica bo vsebovala tri srečanja, začetek 22. 2. 2019 od 8.30 do 11.30.
Na prvem srečanju bomo spoznali internet in njegovo uporabo. Na drugem (1. 3. 2019) in tretjem (8. 3. 2019) srečanju pa se bomo posvetili e-pošti.

Prijave sprejemamo po e-pošti [email protected] ali po telefonu 03 56 55 126.

's cover photo

Danes je del ekipe Zasavska ljudska univerza in partnerji STPŠ, Ic Geoss na zaključni konferenci projekta pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. Uspešne zgodbe naših odraslih so naša inspiracija za delo vnaprej.

Današnji izziv uspel - prvo srečanje skupine DIGITALNI MARKETING, program izpeljujemo za učeče se odrasle v sklopu projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018-2022, je bilo vrhunsko. Odlična predavatelja Neža Šabanovič Grmšek in dr. Uroš Ocepek in pisna druščina "odraslih učencev" iz Delavski dom Trbovlje, Zasavska ljudska univerza, Mladinski center Zagorje, KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE, Občina Trbovlje... Navdušeni in željni novih znanj: malih skrivnosti uporabe družbenih omrežij FB, INS in orodij Google analytics, Google Ads, Google Corelate, Keyword Tool...uaaa. Komaj čakamo naslednji četrtek!

Mmmm, dober je bil! Azra, hvala!

Iz dnevnega centra na Zasavska ljudska univerza je zopet lepo dišalo. Udeleženci kulinarične delavnice Balkanska kuhinja so se pod vodstovom Azre Mujkanović učili peke pravega mesnega bureka. Odličen je bil. 😀😀🥖

Drugi dan v Gentu na Erasmus+ mobilnosti. Tina Petek in Valentina Uran sva navdušeni nad mestom. Dopoldan sva s kolegi s CDI Univerzum in LUK - Ljudska univerza Kranj obiskali gostujočo organizacijo Het Perspectief, kjer so nam predstavili šolski sistem v Belgiji ter njihove odgovore na različne izzive izobraževanja odraslih, s katerimi se srečujemo tudi v Sloveniji. Popoldan smo si ogledali staro mestno jedro, zvečer pa smo sodelovali na računalniški delavnici in delovni dan zaključili kot modeli na tečaju pedikure.

Valentina Uran in Tina Petek sva danes v okviru Erasmus+ mobilnosti pripotovali v Gent, kjer bova v naslednjih dneh skupaj s kolegi s CDI Univerzum in LUK - Ljudska univerza Kranj spoznavali možnosti za motiviranje, izobraževanje in spremljanje posameznikov, ki so opustili izobraževanje. Na poti smo se ustavili v Bruslju in se sprehodili po evropski prestolnici.

NOVO ZA UPOKOJENCE!!!
Internet in poznavanje njegovih osnov je nekaj, kar lahko marsikomu olajša vsakdan. Pomaga nam poiskati skoraj vse informacije. Omogoči nam, da v roku nekaj sekund prejmemo pomembno sporočilo iz drugega konca sveta in da vsak dan preko videoklica govorimo s sorodnikom ali prijateljem, ki živi v drugem mestu. Spremljamo lahko novice in portale, ki nas zanimajo in se aktivno vključujemo v njihov potek in dogajanje.

Če vas vse to zanima, potem ne odlašajte in se prijavite na delavnico Internet in e-pošta, ki jo bo vodil Dušan Malić. Delavnica bo vsebovala tri srečanja, začetek 22. 2. 2019 od 8.30 do 11.30.
Na prvem srečanju bomo spoznali internet in njegovo uporabo. Na drugem (1. 3. 2019) in tretjem (8. 3. 2019) srečanju pa se bomo posvetili e-pošti.

Prijave sprejemamo po e-pošti [email protected] ali po telefonu 03 56 55 126.

SAMO ŠE NEKAJ PROSTIH MEST, POHITITE S PRIJAVAMI!
Ne zamudi brezplačne priložnosti in se prijavi v 20-urni tečaj Excela, ki ga bo vodil Dušan Malić. Začnemo 19. 2. 2019, ob 17.00 v Zagorju.
Prijave sprejemamo po e-pošti [email protected] ali po telefonu 03 56 55 120.

V okviru E+ mobilnosti na Poljskem, sva si danes Mateja Pistotnik in Tina Bazjako ogledali vrtec Englishunlimited EU in Sopot. Tu se otroci začnejo skozi igro že zgodaj učiti angleščine.
Sledil je še ogled mesta in obale ob severnem morju. Na koncu pa je prijala še okusna malica.

Want your school to be the top-listed School/college in Trbovlje?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Grajska 2 1410 Zagorje Ob Savi, Trg Svobode 11a 1420 Trbovlje
Trbovlje
Other Schools in Trbovlje (show all)
Kinderšu Kinderšu
Trg Revolucije 4B
Trbovlje, 1420

Mali jezikovni kotiček

Glasbena Šola Trbovlje Glasbena Šola Trbovlje
Keršičeva Cesta 50a
Trbovlje, 1420

STPŠ Trbovlje STPŠ Trbovlje
Šuštarjeva 7a
Trbovlje, 1420

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje je center tehniškega izobraževanja v Zasavju.