VODJA.Si - teambuildingi, NLP in poslovni treningi

Ta stran je namenjena vam, ki želite pridobiti nova znanja o delu z ljudmi (vplivanje, vodenje, razvijanje potencialov) ter osebno in kariernio napredovati

Izvajamo praktična in izkustvena usposabljanja za razna področja, za različna delovna mesta in za razne poklice. V zadnjih osmih letih smo imeli naslednji profil udeležencev: - vodje, - obratovodje/poslovodje, - menedžerje, - direktorje, - predsednike organizacij (zavodov, društev...), - predsednike uprav, - podjetnike (lastnike podjetij) - prodajalce - komercialiste, - pogajalce, - mentorje, - učitelje, - študente - vedoželjne posameznike.

Mission: Širimo meje znanja in spodbujamo vseživljenjsko učenje pri posameznikih in v organizacijah.

Operating as usual

vodja.si

Praktik nevrolingvističnega programiranja -NLP - Vodja

Podjetniki, direktorji, vodje, kadroviki, prodajniki, izobraževalci, coachi, svetovalci, učitelji ... so najpogostejše poklicne kategorije ljudi, katerim NLP (Nevro Lingvistično Programiranje) olajšuje delo z ljudmi. Vabljeni na trening NLP Praktik pri Marjanu in Dariji Račnik, ki bo potekal med 8. junijem in 21. septembrom 2020. #nlp #postanivodjasprememb #postaninajbolsivodja

https://www.vodja.si/dogodki/nlp-praktik

vodja.si NLP praktik je trening za osvojitev veščin nevrolingvističnega programiranja. Traja 130 pedagoških ur. Pridružite se mi v Celju. Vabim vas, Marjan Račnik.

Za že obstoječe vodje in potencialne nove vodje sem pripravil učno delavnico Šola vodenja, kjer je v prvem izobraževalnem sklopu, ki traja 24 pedagoških ur, poudarek na tem, kako naj vodja izboljša svojo suverenost in prepričljivost.

Podarite sami sebi darilo v obliki štirih dni, ko boste namesto na vašem delovnem mestu, v učilnici nabirali nova znanja in izkušnje. S tem darilom in investicijo vase boste izboljšali svojo komunikacijo in sposobnost vplivanja na druge.

Postanite prepričljiv in suveren vodja. Zaposleni spoštujejo in radi sledijo vodji, ki je odločen, suveren in spoštljiv.

Vi in vaša ekipa ste vredni tega, da ste vedno boljši in uspešnejši.

https://www.vodja.si/sola-vodenja-suveren-in-prepricljiv-vodja

#postaninajboljsivodja #postanivodjasprememb #teambuilding #coaching #training

vodja.net

Mobing na delovnem mestu - VODJA.NET

Posledice mobinga so nižja motivacija, nižja produktivnost, nižja pripadnost in povečana bolniška odsotnost. #teambuilding #postaninajboljsivodja #coaching #postanivodjaspremeb http://vodja.net/mobing-na-delovnem-mestu/

vodja.net Mobing na delovnem mestu, nenavadno povečana bolniška odsotnost zaradi mobinga ... so znaki, da vodje potrebujejo pomoč coachinga. Mobing je kaznivo dejanje.

Spoznati in uporabljati veščine NLP pri osebni rasti in pri kariernem napredovanju je podobo temu, kako ste si olajšali življenje z uporabo avtomobila. Vse postane lažje, hitrejše in enostavnejše.
Naredite prve korake na poti do NLP praktika, mojstra, coacha ali trenerja z Marjanom in Darijo Račnik.

http://www.vodja.si/nlp-diploma/

V knjigi Postani vodja sprememb, ki je izšla pred nekaj dnevi, sem obširno opisal evolucijske stopnje v razvoju organizacij in podjetij, za kar sem uporabil model Claira W. Gravesa ter nadgradnjo tega modela, spiralno dinamiko (Spiral Dyinamics). Zelo jasno in nazorno tudi opisujem, kakšne vodje potrebuje organizacija ali podjetje, če želi postati inovativno, učeče, agilno, podjetno ...

Nobena skrivnost ni, da si mnogo podjetnikov in vodstev podjetij želi, da bi njihovo podjetje postalo inovativno, bolj produktivno in bolj dobičkonosno.

Da se na področju uspešnosti zgodi premik navzgor, je potrebno v podjetju uvesti spremembe, ki pa se morajo zgoditi v temeljih organizacije, na področju organizacijske politike in organizacijske kulture. Ali drugače povedano: od vrha navzdol, od lastnikov, direktorja, menedžerjev, skrbnikov procesov do izvajalcev delovnih nalog in opravil.

Podjetje se evolucijsko lahko razvije največ do tiste stopnje, na kateri deluje direktor. Precej običajno je, da podjetje deluje vsaj za eno evolucijsko stopnjo nižje od tiste, na kateri se nahaja direktor.

Vesel bom vaših mnenj in komentarjev, v kolikšni meri se strinjate s tem, da se spremembe začnejo hierarhično od zgoraj navzdol.

#leadership #coaching

vodja.si

Postani vodja sprememb - VODJA.SI

Pet dejavnikov spremembe

Kot priporoča doktorica Mary Lippitt, so pri uvajanju spremembe pomembni naslednji dejavniki:

Vizija.
+ Ustrezna znanja.
+ Motivacija (želja + potreba).
+ Razpoložljivi viri (čas + denar).
+ Akcijski načrt s konkretnimi kratkoročnimi cilji. = Sprememba.
Sprememba je možna le, če so ustrezno izpolnjeni vsi omenjeni dejavniki. Če kateri od njih manjka ali ni zastopan dovolj kvalitetno, se pojavijo naslednji rezultati:

Če manjka Vizija = Zmeda
Če manjka Znanje =
Strah Če manjka Motivacija = Upor
Če manjkajo viri = Frustracija
Če manjka Akcijski načrt = Sanjarjenje

#leadership #coaching #changemanagement

http://www.vodja.si/postani-vodja-sprememb/

vodja.si Udeležite se 2 urnega predavanja in spoznajte, kako postati uspešen VODJA SPREMEMB. Kaj menite, ali že veste, kakšno razmišljanje je potrebno, da boste lahko realizirali želene spremembe? Kdaj in kje? sreda 16. oktobra med 12.30 in 14.30 uro, torek 22. … Continued

vodja.si

NLP trening - pomen SMISLA pri vodenju v času sprememb - VODJA.SI

Učenje je nujen del uvajanja sprememb. Pri učenju ne gre le za stroko, temveč tudi za učenje s področja procesov, komunikacije, timskega dela, upravljanja s konflikti, oblikovanja vizije, vrednot ter postavljanja ciljev …

Če želite in pričakujete, da bi zaposleni pričeli nekaj delati drugače, jih morate tega najprej naučiti. Pred tem potrebujejo močan in konkreten razlog, zakaj naj nekaj starega opustijo in zakaj naj pričnejo sodelovati pri tem, ko... http://www.vodja.si/blog/nlp-trening-smisel/

vodja.si Učenje je nujen del uvajanja sprememb. Pri učenju ne gre le za stroko, temveč tudi za učenje s področja procesov, komunikacije, timskega dela, upravljanja s konflikti, oblikovanja vizije, vrednot ter postavljanja ciljev … Če želite in pričakujete, da bi zaposleni … Continued

Če je podjetje v krizi, ga iz krize ne bodo potegnili nemški ali japonski stroji, ne ameriška ali korejska računalniška tehnologija in ne svetovalci z zvenečimi nazivi ter referencami. Pomoč prej navedenega je dobrodošla, ni pa najbolj odločilna. Iz krize bodo podjetje potegnili le ljudje, ki vsakodnevno pridejo v podjetje na svoja delovna mesta.

Odstavek je iz knjige POSTANI VODJA SPREMEMB, ki se v tem trenutku že tiska in jo bom naročnikom pričel pošiljati naslednji teden.

Še povabilo Vabljeni na dvourno predavanje, kjer boste lahko na kratko spoznali, kako se lotiti sprememb in kaj je potrebno pri spremembah najprej storiti, da bodo uspešno realizirane.
Z udeležbo na predavanju boste zelo hitro bolje razumeli vsebine v knjigi, ki ima preko 470 strani. Za opis predavanja in informacije o terminih izvedbe kliknite na: http://www.vodja.si/postani-vodja-sprememb/

vodja.si

Postani vodja sprememb - VODJA.SI

http://www.vodja.si/postani-vodja-sprememb/

Ko načrtujete in uvajate spremembe, imejte v mislih, da naj služijo temu, da bo življenje tistih, ki se jih sprememba tiče, lepše, boljše in še bolj smiselno.

#leadership #nlppractitioner #communication #coaching #training #se #motivation

vodja.si

Zgodba za razmislek

Ko spremeniš sebe, se spremeni svet

Ko sem bil zelo mlad in je moja domišljija bila brezmejna, sem sanjal o spreminjanju sveta. Ko sem postajal starejši in pametnejši, sem bolj in bolj spoznaval, da se svet zaradi mene in mojih aktivnosti ne bo spremenil. Ugotovil sem, da imam premalo vpliva na to in da je takšna naloga zame mnogo prezahtevna. Samo želja po tem je bila premalo. Da bi res lahko kaj storil, bi moral imeti večji vpliv, več znanja in bi moral biti mnogo bolj karizmatičen voditelj, kot sem uspeval biti.

To me je pripeljalo do ugotovitve, da naj nekoliko znižam svoja pričakovanja. Odločil sem se, da bo moj cilj spremeniti mojo državo. A sem se tudi tukaj uštel. Kljub poskusom in prizadevanjem sem si moral čez čas priznati, da tudi temu nisem kos. Država je zelo kompleksen sistem, ki ga lahko spreminja le nekdo, ki ima podporo javnosti, kvalitetne sodelavce in vizijo, ki ji državljani želijo slediti. Z občutkom grenkobe sem sčasoma opustil tudi to zamisel.

Ko sem že v zrelih letih žalostno razmišljal, da kot voditelj in vodja ne bom dosegel nobenega pomembnega dosežka, sem se spomnil odlične možnosti in zadnje priložnosti. Spremenil bom svojo družino. Saj to so vendar osebe, ki so mi najbližje. Zagotovo mi dovolj zaupajo in se mi bodo prepustili. Imam namreč odlične ideje, ki so dobre zanje. A sem se tudi pri tem uštel. Otroci, ki so bili sedaj že odrasli in samostojni, so se mi prijazno in spoštljivo smehljali ter mi kimali, ko sem jim dajal svoje izvrstne nasvete, nato pa vse naredili po svoje. Zelo so me razočarali.

Šele sedaj, ko ležim na smrtni postelji, sem se nenadoma pričel zavedati, da bi vse to lahko uresničil, če bi začel drugače. Pri sebi. Če bi se sam spremenil, bi ta sprememba vplivala na družino. Pod vplivom mojega zgleda bi postala družina drugačna. In ko bi dosegel to, bi ob podpori družine pridobil še mnoge druge podpornike, s katerimi bi lahko spremenil državo. Ko bi imel kot voditelj podpornike, vpliv ter karizmo, bi morda lahko spremenil tudi svet.

http://www.vodja.si/postani-vodja-sprememb/

Kdo je kriv za težave?

Priznano podjetje je zaposlilo novega direktorja, da bi uvedel potrebne spremembe. Ob predaji poslov mu je prejšnji direktor izročil tri oštevilčene kuverte in dejal: »Če bodo nastopili res zelo težki časi in boste obupali, odprite kuverte eno za drugo, v vrstnem redu, kot so označene«

Čez kakšno leto se je novi direktor soočil z izjemnimi težavami. Ker res ni vedel, kaj naj stori, je odprl kuverto s številko 1 in v njej je bilo napisano: Za vse težave obdolži svojega predhodnika.

In res, ko je to storil, je podjetje dobilo nov zagon.

Pol leta kasneje so se spet pojavili problemi, ki niso in niso pojenjali. Odprl je drugo kuverto, kjer je pisalo: Za vse težave obtoži zaposlene.

Za kakšen mesec so se stvari izboljšale ter se nato razplamtele še z večjo silovitostjo. Odprl je tretjo kuverto, kjer je bilo v dveh točkah napisano:

1. Najdi naslednika.
2. Izroči mu tri kuverte z enakimi navodili, kot si jih dobil.

Zgodbica je iz knjige Postani vodja sprememb: http://www.vodja.si/knjiga-za-vodje/

#nlppractitioner #coaching #problemi

Ljudi lahko spremenite šele, ko jih naučite razmišljati na drugačen način. Pred tem morate pričeti na drugačen način razmišljati vi sami.

Sprememba je težka, če ste v njo prisiljeni in lahka, če se za njo odločite sami.

Spoznajte knjigo POSTANI VODJA SPREMEMB in jo s predplačilom do 30. septembra 2019 naročite po 25% znižani ceni 24 EUR + 3 EUR stroški pošiljanja po pošti. Redna cena znaša 32 EUR.

Za opis, katere vsebine se nahajajo v knjigi, kliknite naslednjo povezavo:http://www.vodja.si/wp-content/uploads/2019/09/Postani_vodja_sprememb_promocijsko_informativna_e-knjiga.pdf

Knjiga POSTANI VODJA SPREMEMB se vse bolj materializira. Trenutno je v fazi korekcij, vpisana pa je že tudi v sistem COBISS.

Obsežna in vsebinsko bogata: samo 456 strani v formatu B5.

Čez en mesec bo natisnjena in poslana prvim kupcem, ki ste jo nekateri že (pred)naročili po ceni 24 EUR + 3 EUR poštnina, kar nekaj pa že plačalo predračun.

HVALA :-)

Redna cena po izidu bo 32 EUR + 3 EUR poštnina.

Kašno vezo ima olje z uspešnostjo in rezultati?

Ko nekaterim podjetnikom, direktorjem in vodjem priporočim, da naj pričnejo pri sebi razvijati »mehke veščine« vodenja, odvrnejo, da to ni nekaj, kar bi jih zanimalo in da iščejo konkretne recepte in rešitve za dobre rezultate.

Pri tem mi je zanimivo, da imajo do »mehkih veščin« vodenja zadržan ter odklonilen odnos mnogi podjetniki s poznavanjem strojništva in mehanike, ki razumejo vlogo in pomen strojnega olja v menjalnikih ter pogonskih sklopih raznih strojev. Kaj želim s tem povedati? Čeprav so za funkcionalnost teh sklopov najbolj zaslužni in odločilni strojni elementi kot so: gredi, ležaji, zobniki…, ima vse to zelo kratek življenjski rok, če ni poleg mazalnih sredstev v obliki OLJA. Brez olja te stvari ne morejo dobro delovati. Enako brez »mehkih veščin« vodenja ne more dobro delovati sodobno inovativno podjetje.

O tem, kako razvijati sebe, svoje sodelavce in podjetje, ja, tudi z mehkimi veščinami in z modeli za stabilnost poslovanja, govori knjiga POSTANI VODJA SPREMEMB, ki izide v prvi polovici oktobra 2019.

Format : B5 (160 x 228 mm)
Obseg: 400 strani
Redna cena: 32 EUR
Cena s 25% popustom v predprodaji: 24 EUR
Stroški za pošiljanje po pošti: 3 EUR

Ključne besede:
Povezava Disneyevega modela in vlog vodenja, štirje stili vodenja po metodi Adizes, Gravesov model evolicijskih stopenj za posameznike in organizacije, družinska podjetja, kaotična in hitro rastoča podjetja, stabilna podjetja, inovativna podjetja, evolucijske spremembe, revolucionarne spremembe, vpliv političnih, kulturnih in tehničnih sistemov na organizacijsko kulturo podjetja, povezava 12 arhetipov osebnosti Carla Gustava Junga s spremembami v podjetju... in še marsikaj drugega, vključno s poučnimi zgodbami.

Če vodiš ljudi ali jih učiš, usposabljaš in razvijaš, je ta knjiga vredna branja. Interesenti za prednaročilo mi lahko sporočite , da vas knjiga zanima preko zasebnega sporočila, e-pošte [email protected] ali z SMS sporočilom na 051 362 153 in poslal vam bom ponudbo oz. predračun.

Ali se lahko vodje kaj naučijo iz mafijskih modrosti?
- Orli ne lovijo muh.
- Obljubi manj, daj več.
- Nauči se večkrat reči: »Ne vem«.
- Če želite nekaj hitro zaključiti, ne hitite.
- Vsako dobro storitev je potrebno dobro plačati.
- Mnogi porazi so bolj koristni kot zmage.
- Ni naključij. Naključja ne obstajajo.
- Veliko razmišljaj, manj govori in še manj zapisuj.
- Ne ustvarjajte si sovražnikov, če to ni potrebno.
- Načrtuj kompleksne strategije in dajaj enostavna navodila.
- Stvari opravljate takrat, ko so okoliščine ustrezne. Če zabijate žebelj v zid v trdi temi vam to ne bo uspelo niti s 1000 udarci.
- Bolje je, da te imajo nasprotniki za neumnega kakor za pametnega.
- Resničen šef ste le v tistih ulicah, ki jih poznate in kjer ljudje poznajo vas.
- Porazi in zmage so samo začasna stvar.
- Največ sreče imaš takrat, ko se dobro pripraviš
- Pest sreče ima večjo vrednost kot vagon modrosti.
- Nobena težava in kriza ni tako velika ali težavna kot si jo je človek zmožen predstavljati v svoji domišljiji.
- Sovražnik je najbolj nevaren takrat, ko zgleda, da ste ga premagali.
- Bog te ima rad in ti bo vse dal. A dokler, da ti ne prične dajati, se moraš znajti sam.
- Potrpežljivo poslušaj bedake, morda se boš kaj naučil od njih, nikoli pa z njimi ne razpravljaj.
- Nesreča lahko vstopi skozi vrata le, če so odprta.

Za vodenje organizacije, podjetja, oddelka ali nekega področja je vedno primerna izbira le oseba, ki zna in zmore obvladovati izzive in zahteve svojega delovnega mesta. Če tega ni sposobna izvajati, ogroža varnost in prihodnost sistema, ki ga vodi.

Prevzemite le takšno vodstveno vlogo, ki je primerna za vas in vaše sposobnosti.

Naučite se prilagajati spremembam.

Ko se v neki organizaciji zaposlite kot vodja, je vaša naloga in odgovornost, da spoštujete in udejanjate vrednote ter strategije, ki jih vam narekujejo vaši predpostavljeni. Če se temu niste pripravljeni prilagoditi in mislite, da se vaši predpostavljeni motijo in nimajo prav, imate na voljo eno samo in edino pravico, in ta je, za odidete iz organizacije.

Zakaj je prav, da odidete? Razloga sta dva. Prvič: s svojimi predstavami in nasprotujočim načinom delovanja ste v tem sistemu motnja. Drugič: vaše angažiranje in vložen napor, da bi stvari na višjih hierarhičnih nivojih naj potekale drugače, tako, kot se vam zdijo pravilne, je brez pravega učinka. Brez potrebe boste mučili samega sebe in druge ljudi ter izgubljali energijo.

To je podobno kot če ste gost v kakšnem gostinskem lokalu v tujem kraju in vam ni všeč glasba, ki jo poslušajo domačini. Če je za vas to zelo naporno, je najbolje, da lokal zapustite. Z nerganjem in pritoževanjem nad izbiro glasbe ne boste kaj posebej vplivali na spremembo, postali boste le moteči in nadležni ostalim gostom lokala.
#coaching #teambuilding #leadership #motivation #learning

Pot sprememb in učenja ni lahka a je vredna svoje cene v vloženem denarju, času in angažiranju. Krištof Kolumb, Marco Polo, Amelia Mary Earhart, Jurij Gagarin, Valentina Tereškova, Neil Armstrong, Reinhold Messner, so le nekateri od tistih, ki so dosegli večno slavo s svojim pogumnim dosežkom po katerem so znani. To niso dosegli (le) po zaslugi sreče, čeprav jim je tudi ta bila v odločilnih trenutkih naklonjena, temveč zaradi obilice predhodno vložnega časa, denarja in angažiranja v svoje znanje, veščine ter osebno mojstrstvo. # #coaching #motivation #leadership #teambuilding

Spremembe so težke in naporne, če nanje zaposleni niso pripravljeni ali, če to ni del organizacijske kulture podjetja. Pri spremembah v podjetju se zaposleni vedno sprašujejo KIJOT (Kaj Imam Jaz Od Tega?).

Naučite se zaposlenim predstaviti njihove očitne ter konkretne koristne pridobitve, ki bodo rezultat spremembe. O tem, kako uvajati spremembe in kako v procesu sprememb razvijati sebe, zaposlene, oddelek ter podjetje, boste lahko od jeseni naprej prebirali v moji novi, vsebinsko bogati knjigi, POSTANI VODJA SPREMEMB, katere tekstovni del je 98% zaključen.

#coaching # #motivation #learning #leadership

Ali si kdaj želiš, da te drugi vidijo, začutijo in da si jim pomemben/a?

Ali služi vodja svoji ekipi, ali ekipa njemu?

Kaj menite?
#coaching #teambuilding #motivation

Senčne plati osebnosti pri vodjih

Eden od arhetipov, ki je značilen za vodje in ljudi na pomembnih položajih, je igranje vloge VLADARJA. Te osebe so šefi v službah, glavni v družbi, prvi v mestu in glavni na vasi. Pozitivna lastnost je, da imajo zadeve pod nadzorom, so odločni, spoštujejo pravila in jih tudi postavljajo.

Izraz »arhetip« se nanaša na glavne osebnostne značilnosti, ter vzorce vedenja pri likih, ki jih različne rodbinske ter družbene skupine, nezavedno preko raznih simbolov, mitov in legend, kopirajo ter posnemajo že skozi dolga stoletja. Prevzemajo jih od prednikov ter jih prenašajo na svoje potomstvo. Prenos arhetipov na naslednje generacije se izvaja predvsem z zgodbami, miti, bajkami, legendami, anekdotami, poezijo in ljudskimi pesmimi in še s čim.

Carl Gustav Jung je opredeli 12 najpogostejših, osnovnih arhetipov osebnosti, ki jih je umestil v tri glavne kategorije: arhetipe ega, arhetipe duše in arhetipe osebnosti.

Osebe, ki so zveste arhetipu VLADAR, najdemo na raznih odgovornih položajih, od direktorskih, političnih do birokratskih. Vladar je naravni vodja, ki pa lahko v negativnem pomenu postane tudi arogantnež in tiran, kar pa lahko omili, ali odpravi, s pomočjo coachinga .

#coaching #leadership #motivation #training

Want your school to be the top-listed School/college in Store?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Skok v ...

Location

Telephone

Website

Address


Prožinska Vas 38a
Store
3220
Other Store schools & colleges (show all)
Everlasting, izdelajmo domačo kozmetiko Everlasting, izdelajmo domačo kozmetiko
Ulica Karla Vovka 14
Store, 3220

Everlasting vas nauči, kako izdelati lastno kozmetiko. Ponuja pa vam tudi kakovostne sestavine z vsega sveta.

MAKRO, Marko Kroflič s.p. MAKRO, Marko Kroflič s.p.
Prožinska Vas 71
Store, 3220

www.makro.io | Izobraževanje in svetovanje - cestni transport, gasilci, informatika, družbena omrežja

About   Contact   Privacy   Login C