VODJA.Si - teambuildingi, NLP in poslovni treningi

Ta stran je namenjena vam, ki želite pridobiti nova znanja o delu z ljudmi (vplivanje, vodenje, razvijanje potencialov) ter osebno in kariernio napredovati

Izvajamo praktična in izkustvena usposabljanja za razna področja, za različna delovna mesta in za razne poklice. V zadnjih osmih letih smo imeli naslednji profil udeležencev: - vodje, - obratovodje/poslovodje, - menedžerje, - direktorje, - predsednike organizacij (zavodov, društev...), - predsednike uprav, - podjetnike (lastnike podjetij) - prodajalce - komercialiste, - pogajalce, - mentorje, - učitelje, - študente - vedoželjne posameznike.

Mission: Širimo meje znanja in spodbujamo vseživljenjsko učenje pri posameznikih in v organizacijah.

Za vodenje organizacije, podjetja, oddelka ali nekega področja je vedno primerna izbira le oseba, ki zna in zmore obvladovati izzive in zahteve svojega delovnega mesta. Če tega ni sposobna izvajati, ogroža varnost in prihodnost sistema, ki ga vodi.

Prevzemite le takšno vodstveno vlogo, ki je primerna za vas in vaše sposobnosti.

Naučite se prilagajati spremembam.

Ko se v neki organizaciji zaposlite kot vodja, je vaša naloga in odgovornost, da spoštujete in udejanjate vrednote ter strategije, ki jih vam narekujejo vaši predpostavljeni. Če se temu niste pripravljeni prilagoditi in mislite, da se vaši predpostavljeni motijo in nimajo prav, imate na voljo eno samo in edino pravico, in ta je, za odidete iz organizacije.

Zakaj je prav, da odidete? Razloga sta dva. Prvič: s svojimi predstavami in nasprotujočim načinom delovanja ste v tem sistemu motnja. Drugič: vaše angažiranje in vložen napor, da bi stvari na višjih hierarhičnih nivojih naj potekale drugače, tako, kot se vam zdijo pravilne, je brez pravega učinka. Brez potrebe boste mučili samega sebe in druge ljudi ter izgubljali energijo.

To je podobno kot če ste gost v kakšnem gostinskem lokalu v tujem kraju in vam ni všeč glasba, ki jo poslušajo domačini. Če je za vas to zelo naporno, je najbolje, da lokal zapustite. Z nerganjem in pritoževanjem nad izbiro glasbe ne boste kaj posebej vplivali na spremembo, postali boste le moteči in nadležni ostalim gostom lokala.
#coaching #teambuilding #leadership #motivation #learning

Pot sprememb in učenja ni lahka a je vredna svoje cene v vloženem denarju, času in angažiranju. Krištof Kolumb, Marco Polo, Amelia Mary Earhart, Jurij Gagarin, Valentina Tereškova, Neil Armstrong, Reinhold Messner, so le nekateri od tistih, ki so dosegli večno slavo s svojim pogumnim dosežkom po katerem so znani. To niso dosegli (le) po zaslugi sreče, čeprav jim je tudi ta bila v odločilnih trenutkih naklonjena, temveč zaradi obilice predhodno vložnega časa, denarja in angažiranja v svoje znanje, veščine ter osebno mojstrstvo. # #coaching #motivation #leadership #teambuilding

Spremembe so težke in naporne, če nanje zaposleni niso pripravljeni ali, če to ni del organizacijske kulture podjetja. Pri spremembah v podjetju se zaposleni vedno sprašujejo KIJOT (Kaj Imam Jaz Od Tega?).

Naučite se zaposlenim predstaviti njihove očitne ter konkretne koristne pridobitve, ki bodo rezultat spremembe. O tem, kako uvajati spremembe in kako v procesu sprememb razvijati sebe, zaposlene, oddelek ter podjetje, boste lahko od jeseni naprej prebirali v moji novi, vsebinsko bogati knjigi, POSTANI VODJA SPREMEMB, katere tekstovni del je 98% zaključen.

#coaching # #motivation #learning #leadership

Ali si kdaj želiš, da te drugi vidijo, začutijo in da si jim pomemben/a?

Ali služi vodja svoji ekipi, ali ekipa njemu?

Kaj menite?
#coaching #teambuilding #motivation

Senčne plati osebnosti pri vodjih

Eden od arhetipov, ki je značilen za vodje in ljudi na pomembnih položajih, je igranje vloge VLADARJA. Te osebe so šefi v službah, glavni v družbi, prvi v mestu in glavni na vasi. Pozitivna lastnost je, da imajo zadeve pod nadzorom, so odločni, spoštujejo pravila in jih tudi postavljajo.

Izraz »arhetip« se nanaša na glavne osebnostne značilnosti, ter vzorce vedenja pri likih, ki jih različne rodbinske ter družbene skupine, nezavedno preko raznih simbolov, mitov in legend, kopirajo ter posnemajo že skozi dolga stoletja. Prevzemajo jih od prednikov ter jih prenašajo na svoje potomstvo. Prenos arhetipov na naslednje generacije se izvaja predvsem z zgodbami, miti, bajkami, legendami, anekdotami, poezijo in ljudskimi pesmimi in še s čim.

Carl Gustav Jung je opredeli 12 najpogostejših, osnovnih arhetipov osebnosti, ki jih je umestil v tri glavne kategorije: arhetipe ega, arhetipe duše in arhetipe osebnosti.

Osebe, ki so zveste arhetipu VLADAR, najdemo na raznih odgovornih položajih, od direktorskih, političnih do birokratskih. Vladar je naravni vodja, ki pa lahko v negativnem pomenu postane tudi arogantnež in tiran, kar pa lahko omili, ali odpravi, s pomočjo coachinga .

#coaching #leadership #motivation #training

Spremembe ustvarjajo zaposleni

Razlog, da nekaterim podjetjem ne uspe uvesti želenih sprememb v procesih, postopkih in načinih delovanja, ni pomanjkanje strokovnih ali tehničnih znanj, teh je na voljo dovolj in tudi dovolj razumljiva in jasna so. Glavni problem, ki ovira ter onemogoča uvedbo teh metod je, da zaposleni pri uvedbi sprememb niso dovolj aktivni, motivirani, predani, samoiniciativni in sodelujoči.
In zakaj niso?
Predvsem zaradi zgolj formalnih odnosov z vodji in zaradi pomanjkljivih znanj, kako uspešno s spremembo spremeniti organizacijsko kulturo. Zelo pogosto so največja ovira za izboljšave ravno upravljavci (direktorji) organizacije in vodje, ker nimajo znanj, kako v spremembe vključiti zaposlene.

#spremembe#leadership#management#changemanagement #coaching #motivation #mindfulness

Spremembe delajo (in zavirajo) ljudje.

Pri uvajanju sprememb v podjetju, v zvezi z boljšo učinkovitostjo, so glavni akterji vedno vodje. Prva sposobnost, ki jo potrebujejo, je, kako zaposlenim predstaviti koristnost sprememb. Druga sposobnost pa je, kako znanja in izkušnje zaposlenih vključiti ter uporabiti v procesu sprememb. Prvi vodja na tem seznamu je glavni upravljavec - direktor. Šele, ko se za spremembo usposobijo vodje, hierarhično od zgoraj navzdol, se bo lahko pričel spreminjati celoten poslovni sistem. Druge poti ni.

Sprememba je v resnici razvoj nove možnosti izbire.

Včasih slišim koga reči: »Nočem spreminjati svojega vedenja ali delovanja, ker potem to ne bom več jaz!« To je podobno kot bi kdo dejal: »Nočem se naučiti angleščine in nočem se v tem jeziku pogovarjati, ker potem to ne bom več jaz!«

Bistvo razvijanja novih veščin, tudi na področju vedenja ali delovanja, ni absolutno spreminjanje, s katerim bi človek postal nekaj povsem drugega temveč spreminjanje pomeni, da si poveča možnosti izbire pri svojem delovanju. Da se lahko odzove na več možnih načinov. Da se nauči uporabiti tistega, ki bo prinesel najbolj ustrezen in dolgoročno gledano dober rezultat.

Če si za potrebe komunikacije z drugimi ljudmi na vaš pametni telefon, poleg tovarniško nastavljene možnosti za telefonski pogovor in SMS sporočila, namestite še ostale aplikacije, je to tehnično gledano še vedno telefon in ne računalnik. Ko inštalirate na pametni telefon še Skype, Messenger, Viber…, namestite aplikacijo za e-pošto, ste samo povečali možnosti izbire v načinih komunikacije, ki jih ta telefon potem nudi. To je še vedno telefon. Ni se povsem spremenil temveč se je spremenila le njegova uporabna vrednost. Podobno je z razvijanjem novih veščin ter s spremembami pri ljudeh. #vodenje#

Poudarek pri klasičnem učenju vodstvenih veščin je predvsem na treh kompetencah vodenja kot so:

1. doseganje ciljev,
2. sistematika ter optimizacija,
3. podjetnost ter inovativnost.
4. ....kaj pa je četrta kompetenca?

Četrta pomembna veščina komplementarnega vodenja so kompetence povezovanja ter integracije. Vodje, ki posedujejo te kompetence so povezovalni
vodje.

Povezovalni vodje imajo visoko stopnjo etične čustvene inteligence in so vešči komunikatorji. So predvsem procesni vodje, ki razvijajo zaposlene v opolnomočene izvajalce delovnih nalog. Pri odpravljanju raznih težav stremijo za tem, da odkrijejo ter odpravljajo sistemske vzroke, ki so na globljih nivojih organizacijske kulture ali organizacijske dinamike. Povezovalna vloga je pri večini vodij najmanj razvita, saj je ta vloga v klasičnih oblikah izobraževanja za vodstvene veščine najmanj vključena v izobraževalne vsebine. #vodenje#

Ko uvajate spremembe, ljudem, ki bodo te spremembe čutili, čim več povejte o njih. Prikažite jim bolečino, ki se bo povečevala, če se sprememba ne zgodi in pozitivne vidike, če se z njo soočijo ter pričnejo stvari opravljati na nov način. Povejte jim, kdaj in kako bodo pričele spremembe pozitivno vplivati nanje. Spremembe naj imajo vedno realen in očiten smisel v njihovem videnju realnosti. Ko jim je težko, in ko zaradi sprememb doživljajo frustracije, jim izkažite razumevanje ter jim po svojih najboljših močeh nudite oporo, #spremembe#teambuilding#coaching#

Večina zaposlenih se za odpoved delovnega razmerja odloča zaradi neustreznega načina vodenja in slabih medsebojnih odnosov v podjetju.

vodja.si

Organizacijska kultura - VODJA.SI

Kdo ima rad spremembe? Kaj vpliva na spremembe? Kakšen vpliv ima na organizacijsko kulturo politika organizacije? http://www.vodja.si/vodenje/organizacijska-kultura/

vodja.si Ali razumete, kaj točno je organizacijska kultura? Če v organizaciji uvajate spremembe, neskladne s kuturo, to ustvarja konflikte in upor. Kliknite in...

Danes je MALI PETEK. Všečkaj, če ti je všeč

Ali poznate zgodbo: V Butalah imajo bistre rokodelce?

Je boter srečal botra z gorjačo v roki in težko torbo na rami in ga vpraša: "Kam pa kam, boter?"

Ta mu odgovori: "Ej,sem pa tja, malo po svetu grem, čevljariti!"

Se začudi oni: "Kaj, ti to znaš? Nisem te še videl, da bi kdaj dreto vlekel in čevlje delal."

Pa odvrne vprašani: "Če ne znam, bom pa druge učil."

Pa ne doživi ta boter s svojim mojstrstvom v svetu posebne časti. Se je kmalu vrnil z gorjačo v roki in prazno torbo na rami.

No, ravno ta čevljarski mojster je imel sina, ki bi tudi skoraj postal nezaslišan mojster. Ni mu dosti manjkalo. Zgodba gre pa takole.

Ime je bilo sinu Naca in so mu rekli štremljasti. Od vseh rokodelskih poklicev se je Nacetu zdelo najbolj mikavno, da bi kovač postal.

Tepanjčani se ponašajo s kovačem, ob cesti dela vpričo sto oči in iskre švigajo okoli njega in daleč naokoli se mu sliši kladivo. Pa je dejal Nace štremljasti očetu, da bi šel in se učil za kovača. Če bi se kje našel mojster, ki bi ga učiti bil pripravljen in ne bi bil preveč hud.

Oče posluša, kima in pravi: “Pameten si, moj sinko. K bratu svoje matere boš šel, stric se mu reče. Ni posebej daleč od nas, le tri ure hoda. Ta stric ni samo kovač, je čisto pravi in pravcati kovaški mojster. Se z njim bom dogovoril in še kakšen tolar primaknil, da te ne bo učil zastonj.

In se je oče resnično zmenil z mojstrom stricem, da sin bo gledal in se učil. Dokler učenje traja ni treba, da mu roke bi trpele. Čisto dovolj bo, če oči kovaštva bodo se učile in kar oči se bodo naučile to roke same bodo naredile.

In je Naca štremljasti pričel študirati kovaštvo. Tri dolga leta uk je trajal. Butalci nestrpno šteli so dneve, kdaj končno dobe svojega mojstra kovača, mojstrov oče pa je pričel pripravljati kovačnico. Lepo ob cesti da bo stala, kraj Butal in pod klancem, da bo voznikom pri rokah.

Pa je prišel dan in se je Naca štremljasti vrnil v Butale z velikim pismom ter pečatom, da tri leta se resnično je učil kovaštva. Vesoljne Butale so se zbrale okoli kovačnice, da bodo videle, kako bo nov kovaški mojster sebi v prid in Butalam v ponos opravljalo imenitno kovaško rokodelstvo.

Pa se je pričel Naca štremljasti sukati okoli nakovala. V eno roko je prijel klešče. S kleščami je prijel vroče železo. V drugi je vihtel kladivo, kakor so se mu bile njegove oči naučile, in je pogumno pričel razbijati. Po železu in velikokrat tudi mimo železa.

Butalski možje so spoštljivo zijali in se čudili: "Mojster Naca, kaj bo to?" Mojster Naca, ki je prvikrat imel klešče in kladivo v rokah, oboje je bilo težko in je čutil, da mu kladivo in klešče po svoji volji obračata obe roki, je dejal: »Pokazalo se bo. Če bo špičasto, bodo vile, če široko, bo lopata."

Pa so možje še bolj zijali, kakšna mojstrovina se bo razodela. Mojster Naca pa je mrzel pot potil. Železo se ni in ni maralo vreči ne po vilah in ne po lopati. Roka mu je plesala, iskre so ga pikale in bolj ter bolj ga je postajalo sram, da iz železa noče nič nastati. V trenutku silnega obupa urno skoči iz kovačnice in železo vrže v grm.

V grmu je ležal volk. Oplazilo ga je železo, zatulil je in zbežal v gozd.Pa so se prestrašili Butalci in so mislili, volk da je postal iz železa, in so dejali: "Nak! Volkovi niso koristna žival, mi Butalci jih pobijamo. Ti pa da nam bi jih na novo koval? Ne boš! Če ste kovači taki, rajši ne maramo kovača v Butale!" In so mu zaprli kovačnico.

Avtor. Fran Miličinski

Všečkajte, če se strinjate.

youtube.com

Dolphin kisses girls-Дельфин целует девушек

To pa je spoštljiv odnos z zaposlenim (delfinom). Če ste vodje izkažite pozornost članom svoje ekipe. Vi služite njim, ne oni vam. V zabaviščnem parku delfin zabava gledalce, ki za to doživetje plačajo vstopnico. Prihodki zabavišča so odvisni od tega, kako je ljudem všeč nastop delfinov.

Pred dnevi sem se pogovarjal z osebo, ki zelo uživa ob poslušanju klasične glasbe, še posebej ob zvokih klavirja in violine. Ko sem jo vprašal, kdo je v primeru glasbenega nastopa orodje in kdo komu služi, je ta oseba odgovorila, da je klavir oz. violina orodje izvajalcu. Da inštrument služi njemu. Moje mnenje je bilo nasprotno. Jaz menim, da glasbenik služi inštrumentu. Inštrument je sposoben od sebe dati le tolikšno lepoto zvočne vibracije kolikor mu je glasbenik sposoben služiti. Bolje kot zna glasbenik služiti glasbilu, lepše vibracije glasbilo oddaja. Poslušalci občudujejo zvok, ki pride iz glasbila in ne premikanje prstov ter gibanje rok, ki jih izvaja glasbenik. Ne reče se brez veze, da je treba "zaigrati na prave strune".

Tako kot glasbenik služi glasbilu, vodja služi svoji ekipi.

V kolikšni meri se strinjate s tem?

https://www.youtube.com/watch?v=KyCL8cTjGIU&fbclid=IwAR0KWFVeaNcy_e75q9-2hgZfL5YF9Xf18APrznuzsHzFNPnJWEmYVAN2dtg

Dolphin kisses girls-Дельфин целует девушек

vodja.si

NLP Praktik - VODJA.SI

Postanite med 2. aprilom in 9. novembrom 2019 najboljša verzija samega sebe. Kako? Z osvojitvijo znanj ter veščin za Praktika NLP. http://www.vodja.si/nlp-praktik/

vodja.si Udeležite se treninga NLP praktik v Celju pri Marjanu in Dariji Račnik. NLP treninge izvajamo od leta 2007. Učenje je zabavno, praktično in profesionalno.

Ograje Kočevar

Montažo ograjnih vrat lahko v večini primerov izvedemo tudi med že postavljene zidove.

Bi želeli lamelno ograjo tudi vi? 😃

Več informacij na www.ograjekocevar.si/sl/izdelki/ograja-z-lamelami/

VODJA.Si - teambuildingi, NLP in poslovni treningi's cover photo

Center za zunanjo ureditev, hiša idej in povezovanj

[NOVOLETNO SREČANJE PARTNERJEV]
Člani poslovne skupine Center za zunanjo ureditev smo uspešno poslovno leto zaključili v izobraževalnem in povezovalnem duhu. Odkrivali smo lastne osebne motive, razumevali notranji vrednostni svet in sodelovali v skupinski diskusiji.

Prepustili smo se decembrskemu vzdušju in misli že usmerili na januarsko izdelavo strategije 2018.

Rok Blažko Stavbno kleparstvo in krovstvo, Gregor Lamovšek s.p. Gregor Lamovšek Veronika Lamovšek CIVILUM Jure Hrastar Mizarstvo Kos #vizure VODJA.Si - teambuildingi, NLP in poslovni treningi Marjan Račnik Darija Račnik

Pridružite se nam na 130 urnem certificiranem treningu NLP Praktik, ki je izveden po standardih mednarodne zveze NLP trenerjev INLPTA. Tokratni trening poteka v obliki sedmih modulov ob vikendih (petek popoldan, sobota in nedelja). Lokacija izvedbe: Celje. Organizator NLP izobraževanja Marjan Račnik sem NLP trener že od leta 2006.

Datumi izobraževalnih modulov:

Petek, sobota in nedelja: 6., 7. in 8. april
Petek, sobota in nedelja: 20, 21. in 22. april
Petek, sobota in nedelja: 11., 12. in13. maj
Petek, sobota in nedelja: 01., 02. in 03. junij
Petek in sobota 29. in 30 junij
Petek 31. avgusta in sobota 1. septembra
Petek in sobota 21. in 22. september (Zaključek)


Urnik

Petek: 16.00 - 21.00
Sobota: 9.00 - 18.00 (vmes imamo odmor za kosilo)
Nedelja: 9.00 - 14.00

Kotizacijo za udeležbo lahko plačate v šestih mesečnih obrokih.

Kliknite gumb Več informacij ali naslednjo povezavo:

http://www.vodja.si/odprta-izobrazevanja/trening-nlp-praktik/

Neki poslovnež je pospravljal svojo omaro. V njej je že 15 let imel obleko, ki jo nosil na začetku svoje kariere. Ker je bila obleka še vedno v dobrem stanju, se je odločil, da jo bo podaril kašnemu brezdomcu. Pretipal je žepe in v enem je našel potrdilo, da ima pri čevljarju, nekaj ulic stran, na popravilu čevlje.

Ko je že nameraval potrdilo vreči v smeti, se je zamislil ter se odločil, da gre preveriti, če ima morda čevljar njegove čevlje po 15 letih še vedno shranjene. Sicer je dvomil, 15 let je dolga doba in verjetno jih je odvrgel v smeti, ker jih tako dolgo ni prišel prevzeti, je razmišljal. Kljub temu pomisleku se je odločil, da gre preveriti, kako je s tem.

Ko je prišel do delavnice je videl, da še vedno obratuje. V njej je bil isti čevljar, sedaj že nekoliko starejši. Ko mu je izročil potrdilo, je ta pokimal, šel do enega od predalov in iz nje vzel točno tisto škatlo v kateri mu je pred 15 leti dostavil čevlje. Čevljar je odprl škatlo, pokimal, se obrnil k stranki in dejal: »Pridite jutri. Jutri bodo popravljeni.«

Want your school to be the top-listed School/college in Store?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Skok v ...

Location

Telephone

Website

Address


Prožinska Vas 38a
Store
3220
Other Store schools & colleges (show all)
MAKRO, Marko Kroflič s.p. MAKRO, Marko Kroflič s.p.
Prožinska Vas 71
Store, 3220

www.makro.io | Izobraževanje in svetovanje - cestni transport, gasilci, informatika, družbena omrežja