Izza

Gospodarska družba IZZA d.o.o. spada med večje zasebne ponudnike usposabljanj in svetovanj. Naše poslanstvo je, da zagotovimo odjemalcem kvalitetna, sodobna znanja, ki so TAKOJ prenosljiva v prakso. http://www.izza.si

Čiščenje prostorov
21.2.2020 - IZZA d.o.o.
Vaši prostori so ogledalo organizacije, v katero vstopajo obiskovalci. Za urejenost prostorov poskrbijo ljudje, kateri bivajo v teh prostorih. Čistočo prostora čutimo in jo vidimo. Čistilke – čistilci so osebe, kateri vsaki dan poskrbijo za naše prostore.
Za dobro opravljeno čiščenje je potrebno obvladovati veliko različnih znanj. V prostorih imamo veliko različnih materialov, katere lahko čistimo, samo z ustreznimi postopki in čistili.
Več o semiarju si preberite na:
https://www.izza.si/ciscenje-prostorov-oktober-2019.html

Zdrava prehrana v kuhinji javnih zavodov
21.2.2020 - IZZA d.o.o.
Zdrava prehrana je eden od pogojev dobrega počutja in fizičnega razvoja vsakega človeka. Vpliva na sposobnost za fizično in umsko delo, ter preprečuje bolezni. Pravilno sestavljena in pripravljena hrana, ki je enakomerno razporejena skozi ves dan, pokriva naše energijske potrebe in potrebe po hranilnih snoveh.
Seminar je namenjen vsem, ki so povezani z načrtovanjem, pripravo in izvedbo prehrane (vodjem prehrane, vodjem kuhinj ter kuharicam in kuharjem).
Več o seminarju si preberite na spodnji povezavi:
https://www.izza.si/seminar-zdrava-prehrana.html

Vaša pridobljena korist, ko boste obiskovali šolanje TEHNIKE IN ORODJA ZA VODITELJSTVO. Ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga lahko izboljšate, koliko avtoritete ste si že pridobili, kako lahko usmerjate ljudi k ciljem in doseganjem rezultatov, kako spodbudite osebno motivacijo posameznika. Spoznali boste orodja za vodenje in njihovo uporabnost v praksi, upoštevali boste drugačne poglede na delo in odnose z ljudmi.

Seminar: ZDRAVI STIL ŽIVLJENJA ZA ZMANJŠANJE BOLNIŠKEGA STALEŽA

NAMEN:

Usmerjen seminar, ki bo posledično prispeval k večjemu zadovoljstvu zaposlenih, vsaj delno spremenjenim življenjskim navadam, večji učinkovitosti na delovnem mestu ter zmanjšanim bolezenskim težavam in upadanju bolniških izostankov. Gre za prispevek podjetja ki skrbi za svoje zaposlene in družbeno-odgovornemu ravnanju.

Več informacij: https://www.izza.si/zdravi-stil-zivljenja.html

Izza's cover photo

‼️ REZULTATI USPOSABLJANJA NA 48-URNEM PROGRAMU ZAGOTOVLJENI ‼️

V današnjem času je biti vodja najte`ja funkcija v organizaciji. Dovolite nam, da vam pri tem pomagamo!

Prenos PDF brošure ⬇️
➡️https://www.izza.si/pdf/Sola-vodenja-04-18.pdf

Zahtevajte ponudbo! ⬇️
➡️ https://www.izza.si/velika-sola-vodenja-i-modul.html

[01/15/18]   Plan razpisnih seminarjev v letu 2018:

JANUAR
23.1. PLANIRANJE PROIZVODNJE

29.1. POVEČAJMO PRODAJO V GOSTINSTVU

31.1. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

FEBRUAR
1.2. VPELJAVA 5S in metodo SMED- osnova vitke proizvodnje

5.2. POGAJENJE- metode iz prakse

12.2. PSIHOLOGIJA VODENJA SODELAVCEV

23.2. ZDRAVA PREHRANA V KUHINJI JAVNIH ZAVODIH

23.2. ČIŠČENJE PROSTOROV

23.2. VPELJAVA VITKE PROIZVODNJE

MAREC
5.3. CILJNO VODENJE SODELAVCEV

13.3. RECEPTOR OGLEDALO ORGANIZACIJE

16.3. ELEKTRO - PNEVMATIKA V PRAKSI

22.3. PRETOK MATERIALA V PROIZVODNJI – velike notranje rezerve

26.3. MOTIVACIJA PRI SODELAVCIH

APRIL
6.4. AVTOKONTROLA IN KAKOVOST V PROIZVODNJI

13.4. PRAKTIČNO REŠEVANJE PROBLEMOV po metodi PPS

16.4. SKLADIŠČENJE ZA SKLADIŠČNIKE

19.4. VPELJAVA VITKE ORGANIZACIJE V PISARNAH

MAJ
18.5. SODOBNA ORODJA ZA VODENJE

25.5. NABAVA ZA NABAVNIKE

28.5. HIDRAVLIKA V PRAKSI

JUNIJ
4.6. ORGANIZACIJA ČASA IN DELA

4.6. REŠEVANJE KONFLIKTOV

8.6. UPRAVLJANJE ZALOG VHODNIH MATERIALOV

11.6. UČINKOVITO PLANIRANJE DELA IN ČASA

SEPTEMBER
18.9.2018 VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ - posebej Y generacije

24.9. Metoda 8D- reševanje reklamacij

28.9. PRAVOPISNA PRAVILA- ogledalo našega podjetja

OKTOBER
8.10. HIŠNIKI

15.10. RECEPTOR – ogledalo organizacije

18.11. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

26.10. VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV

26.10. ZDRAVA PREHRANA

26.10. ČIŠČENJE PROSTOROV ŽA ČISTILKE

NOVEMBER
12.11. CNC PROGRAMIRANJE

26.11. STREŽBA DVIGUJE KVALITETO STORITEV

30.11. KONFLIKTNI SODELAVCI IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

izza.si

Planiranje proizvodnje v vitkem podjetju

Seminar PLANIRANJE PROIZVODNJE V VITKEM PODJETJU

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje,odstraniti vse elementein aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, do popolnevitkosti » EXELENT NIVO » . To pomeni, da je proizvodni proces odnaročila do odpreme kratek. To dosežemo tako, da naredimo proizvodnjo bolj prijazno do zaposlenih (motivacija), z metodo 5S (odstranitev nepotrebnih elementov z delovnega mesta), s samostojnim vzdrževanjem in vse to podpremo z metodo KAIZEN. Iz vidika končnega kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodanivrednosti zajet vsak ukrep ali postopek, ki ga je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa »lean« ustvariti več vrednosti z manj dela. Organizacija proizvodnega procesa po teh načelih ne zajema zgolj izvedbe določenih aktivnostiali metod napredovanja, temveč pomeni dejansko filozofijo vodenja proizvodnega podjetja.

izza.si Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje,odstraniti vse elementein aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, do popolnevitkosti » EXELENT NIVO » . To pomeni, da je proizvodni proces odnaročila do odpreme kratek. To dosežemo tako, da naredimo proizvodnjo bolj prijazno…

Seminar Trajnostni razvoj gastronomije in turizma

23.5.2017

Turizem je za Slovenijo velikega pomena in je ogledalo nas in naše države navzven.

Slovenski turizem je na posameznih področjih še vedno v razvoju v primerjavi s tujino.

Zavedati se, da je poslanstvo gastronomije tudi nuditi zdrave in strukturi gostov primerne obroke, je izjemnega pomena. Pogosto se večji gostinski obrati s ponudbo bazenov in drugih aktivnosti osredotočijo predvsem na ponudbo v restavracijah in tako pozabijo na kvaliteto prehranjevanja gostov, ki koristijo kopalne storitve.To je le eden od primerov, ko je vidno opažena enaka ponudba skozi desetletja trženja skoraj vsakega termalnega hotela. Vabimo vas, da se udeležite seminarja, v katerem boste seznanjeni z novimi smernicami gastronomije in tako postali eden vodilnih gostinskih obratov, ki se zaveda, da sta turizem in gastronomija močno povezana, da le skupaj dajeta popolne poslovne rezultate in dobičke.

www.izza.si

Povečajmo motivacijo in zavzetost sodelavcev

Motivacija ni vedno le v večjem osebnem dohodku. Ni nemotiviranih ljudi, le motivirani so, vendar za kaj drugega, kot pričakujemo ali želimo mi. Motiviranje je usklajevanje potreb in ciljev organizacije ter zaposlenih v njej. Visoka stopnja motiviranosti zaposlenih je posledica ustrezne kulture organizacije, številnih sistemskih dejavnikov in kakovosti medsebojnih odnosov. Zagotavlja uspešnost. Za ohranjanje in izboljševanje motiviranosti sodelavcev je potrebno načrtno, strokovno in sistematično delo, ki se vedno izplača.

www.izza.si Motivacija ni vedno le v večjem osebnem dohodku. Ni nemotiviranih ljudi, le motivirani so, vendar za kaj drugega, kot pričakujemo ali želimo mi. Motiviranje je usklajevanje potreb in ciljev organizacije ter zaposlenih v njej. Visoka stopnja motiviranosti zaposlenih je posledica ustrezne kulture orga...

www.izza.si

Nabavna služba - poslovanje

Vodstvo vedno bolj daje poudarek na pomen nabavne službe. Velik delež dobičkonosnosti podjetja se začne v nabavi oz. pri nabavniku.

Nabava je poslovna funkcija v podjetju, ki pravočasno oskrbuje podjetje z materiali, surovinami, storitvami in energijo. Pri nabavi je pomembna primerna cena za sorazmerno kakovost in količino.

Pred današnjim nabavnikom je postavljenih nešteto izzivov. Vse to je prinesla globalizacija poslovanja in nenehno spreminjajoča se tehnologija.

Cilj dobre nabave je tako prispevati k izgradnji uspešnega podjetja, zmanjšati materialne stroške, racionalizirati število dobaviteljev in sistematizirati nabavne postopke.

Nabava je tako lahko pobudnik sprememb v podjetju, v smislu večje učinkovitosti, konkurenčnosti in izbire poslovne strategije, ki bo omogočila uspešen obstoj in razvoj podjetja.

www.izza.si Vodstvo vedno bolj daje poudarek na pomen nabavne službe. Velik delež dobičkonosnosti podjetja se začne v nabavi oz. pri nabavniku.

www.izza.si

Sodobni trendi trženja v gostinstvu

V vašem lokalu lahko imate najbolj prestižnejšo in okusno hrano, da bi zadovoljili vaše goste. A ves vaš trud v kuhinji lahko v trenutku uniči natakar, ki je neuglajen in brez bontona. Kot lastnik boste imeli manj dobička, kot bi ga lahko.

Kako narediti zaposlene vljudne in pripravljene ustreči gostom, da povečajo prodajo, pa je potrebno veliko sodobnega znanja o psihologiji gostov.

Prodajni pristop se zelo spreminja, predvsem sedaj v kriznih časih.

Upam, da ste vi na tem področju popolnoma poučeni in da vam prodaja vsak mesec narašča.Vsi želimo biti pomembni in spoštovani! To je osnovno vedenje za uspešno prodajo.
Vsi zaposleni v gostinskem objektu morajo zadovoljevati vse pozitivne občutke in fizične zahteve gostov. Vsakega gosta je potrebno jemati individualno. Zato je potrebno dodatno znanje iz psihologije in komuniciranja. Obe temi se z leti spreminjata, tako kot zahteve gostov po hrani in pijači. Denar vložen v dodatno usposabljanje je naložba, ki se nam bogato obrestuje. Gost mora imeti občutek pomembnosti in da smo strokovnjaki na svojem področju.

www.izza.si V vašem lokalu lahko imate najbolj prestižnejšo in okusno hrano, da bi zadovoljili vaše goste. A ves vaš trud v kuhinji lahko v trenutku uniči natakar, ki je neuglajen in brez bontona. Kot lastnik boste imeli manj dobička, kot bi ga lahko.

izza.si

Celovita kakovost in inovativnost vitkega podjetja od avtokontrole do kakovosti v procesu stalnih izboljšav

Seminar CELOVITA KAKOVOST IN INOVATIVNOST VITKEGA PODJETJA OD AVTOKONTROLE DO KAKOVOSTI V PROCESU STALNIH IZBOLJŠAV

Osnovno načelo kakovosti je, da naredimo takšen izdelek, ki zadovolji vsakega kupca. V izdelavo takšnega izdelka moramo vložiti veliko truda, uporabiti dobre vhodne materiale, posvetiti več časa kontroli izdelkov in procesov. Kakovost se ustvarja pri vsaki operaciji delovnega procesa. Ciljsleherne proizvodnje je, da s čim manjšimi stroški doseže želeno kvaliteto končnega izdelka. Predrago in neučinkovito je, če ugotovimo slabo kvaliteto - izmet, ko je izdelek že narejen. Politika financiranja ne sme zanemarjati kakovosti, saj podjetje lahko živi le toliko časa, dokler s kakovostjo izdelkov zadovolji zahteve trga.

izza.si Osnovno načelo kakovosti je, da naredimo takšen izdelek, ki zadovolji vsakega kupca. V izdelavo takšnega izdelka moramo vložiti veliko truda, uporabiti dobre vhodne materiale, posvetiti več časa kontroli izdelkov in procesov. Kakovost se ustvarja pri vsaki operaciji delovnega procesa. Ciljsleherne p...

izza.si

www.izza.si

Seminar Vrednostna analiza pretoka materiala

Namen analize pretoka materiala je, damaterial v čim krajših pretočnih časih preide iz ene operacije vdrugo. Z vrednostno analizo trenutnega stanja pretoka materiala odkrijemo pomanjkljivosti v vseh procesih: od kupca, skozi proizvodnjo, skladišče in nazaj do dobavitelja. S tem pristopom spoznamo, kje so izgube, pomanjkljivosti in težave v celotni vrednostni verigi izdelka. Za doseganja optimalnega stanja, ne smemo zanemariti nadzora ostalih služb/funkcij v podjetju, kot so nabava, prodaja, planiranje, tehnologija, vzdrževanje, kakovost, logistikain transport izven podjetja. Analizirati moramo vse parametre, ki vplivajo na pretok materiala in tekoče poslovanje celotne proizvodnje in logističnih služb.

Vsi udeleženci usposabljanja bodo prejeli smernice za izvedbo vrednostne analize pretoka materiala in oblikovanje prihodnjega stanja. Optimizacija notranjih logističnih in proizvodnih procesov pripomore k dvigudodane vrednosti izdelka, izboljšanju izkoristka proizvodnje, boljšemu in enostavnejšemu nadzoru zalog materiala, zvišanju kakovosti in zadovoljstvu kupca ter zaposlenih, ki so ključ do uspeha celotnega podjetja.

izza.si

izza.si

Kako pristopiti k vpeljavi VITKE ORGANIZACIJE

KAKO PRISTOPITI K VPELJAVI VITKE ORGANIZACIJE

Naloga vodstva je izgrajevanje nove organizacijske kulture, katera temelji na disciplini, zavzetosti,sodelovanju po novih produktivnih idejah. Grajenje vitke organizacije se začne z pravilno postavijo VIZIJE in STRATEGIJE organizacije, POSLANSTVA ZAPOSLENIH povezanih s CILJI organizacije in VREDNOTAMI - zahtevami odjemalca (odjemalec = kupec/stranka po ISO TS 16949). Vse to zagotavlja obstoj organizacije na trgu in grajenje konkurenčne prednosti.

izza.si Naloga vodstva je izgrajevanje nove organizacijske kulture, katera temelji na disciplini, zavzetosti,sodelovanju po novih produktivnih idejah. Grajenje vitke organizacije se začne z pravilno postavijo VIZIJE in STRATEGIJE organizacije, POSLANSTVA ZAPOSLENIH povezanih s CILJI organizacije in VREDNOTA...

izza.si

www.izza.si

PLANIRANJE PROIZVODNJE V VITKEM PODJETJU

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje,odstraniti vse elementein aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, do popolnevitkosti » EXELENT NIVO » . To pomeni, da je proizvodni proces odnaročila do odpreme kratek. To dosežemo tako, da naredimo proizvodnjo bolj prijazno do zaposlenih (motivacija), z metodo 5S (odstranitev nepotrebnih elementov z delovnega mesta), s samostojnim vzdrževanjem in vse to podpremo z metodo KAIZEN. Iz vidika končnega kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodanivrednosti zajet vsak ukrep ali postopek, ki ga je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa »lean« ustvariti več vrednosti z manj dela. Organizacija proizvodnega procesa po teh načelih ne zajema zgolj izvedbe določenih aktivnostiali metod napredovanja, temveč pomeni dejansko filozofijo vodenja proizvodnega podjetja.

izza.si

izza.si

Ciljno in vizualno vodenje

CILJNO IN VIZUALNO VODENJE

Vodenje s cilji je nova metoda vodenja, pri kateri sodelujejo vsi zaposleni. Vodstvo in zaposleni postavijo cilje za vsak projekt in oddelek. Na podlagi teh ciljev se določijo cilji za vsakega zaposlenega. Ugotovili so, da je vodenje s cilji bolj učinkovito kot vodenje z navodili. Posameznik se lažje poistoveti s cilji organizacije in s ciljem, ki ga mora sam doseči, kot pa z navodili, ki jih mora upoštevati. S tem se poveča delovna uspešnost, zadovoljstvo in motivacija za doseganje ciljev.

V tržnem gospodarstvu se bije boj za konkurenčnost, obvladovanje stroškov, iskanje prihrankov in spodbujanje inovativnosti. Vse to je postalo tudi vsakdanje delo vodij in vseh zaposlenih.

izza.si Vodenje s cilji je nova metoda vodenja, pri kateri sodelujejo vsi zaposleni. Vodstvo in zaposleni postavijo cilje za vsak projekt in oddelek. Na podlagi teh ciljev se določijo cilji za vsakega zaposlenega. Ugotovili so, da je vodenje s cilji bolj učinkovito kot vodenje z navodili. Posameznik se lažj...

izza.si

www.izza.si

SEMINAR ODPRAVA NAPAK V HIDRAVLIKI

Vloga hidravlike je nepogrešljiva z uveljavljenjem avtomatizacije in racionalizacije delovnih procesov v vseh vejah industrije.

S tem razvojem se tudi hidravlika z vsemi elementi, nenehno izboljšuje in temelji na čim večji zmogljivosti. Najbolj pomembna je učinkovitosti in produktivnosti s čim manj stroški.

Veliko nas nauči praksa. Nujno potrebno je obvladovati teoretične osnove zaradi efektivnosti proizvodnje.

Temelji dela s hidravliko v praksi temeljijo na vzdrževanju sistema in posameznih enot. Vedno večji poudarki pa so na izkoristkih .

izza.si

izza.si

www.izza.si

SEMINAR SODOBNA ORODJA ZA VODENJE

Vsak vodja pri svojem delu potrebuje velik nabor različnih motivacijskih orodij za vodenje posameznika in skupine. Že več let se zavedamo, da so zaposleni največje bogastvo organizacije. Pravilni pristopi in vodenje do želenih ciljev temeljijo na vodstveni strukturi organizacije. Sodobni vodja potrebuje nabor zelo različnih znanj, da doseže pri posamezniku želeno učinkovitost. Vsak človek je unikaten, zato pravi vodja zna : kako komunicirati z različnimi tipi ljudi, organizirati sebe in druge, motivirati zaposlene, ki imajo različne poglede na svoje delo in navduševati ljudi za cilje, ki vodijo do dobrih finančnih rezultatov.

izza.si

izza.si

Kako pristopiti k vpeljavi VITKE ORGANIZACIJE

SEMINAR KAKO PRISTOPITI K VPELJAVI VITKE ORGANIZACIJE

Naloga vodstva je izgrajevanje nove organizacijske kulture, katera temelji na disciplini, zavzetosti,sodelovanju po novih produktivnih idejah. Grajenje vitke organizacije se začne z pravilno postavijo VIZIJE in STRATEGIJE organizacije, POSLANSTVA ZAPOSLENIH povezanih s CILJI organizacije in VREDNOTAMI - zahtevami odjemalca (odjemalec = kupec/stranka po ISO TS 16949). Vse to zagotavlja obstoj organizacije na trgu in grajenje konkurenčne prednosti.

izza.si Naloga vodstva je izgrajevanje nove organizacijske kulture, katera temelji na disciplini, zavzetosti,sodelovanju po novih produktivnih idejah. Grajenje vitke organizacije se začne z pravilno postavijo VIZIJE in STRATEGIJE organizacije, POSLANSTVA ZAPOSLENIH povezanih s CILJI organizacije in VREDNOTA...

Planiranje proizvodnje v vitkem podjetju cilj in namen usposabljanja

SEMINAR PLANIRANJE PROIZVODNJE V VITKEM PODJETJU

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje,odstraniti vse elementein aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, do popolnevitkosti » EXELENT NIVO » . To pomeni, da je proizvodni proces odnaročila do odpreme kratek. To dosežemo tako, da naredimo proizvodnjo bolj prijazno do zaposlenih (motivacija), z metodo 5S (odstranitev nepotrebnih elementov z delovnega mesta), s samostojnim vzdrževanjem in vse to podpremo z metodo KAIZEN. Iz vidika končnega kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodanivrednosti zajet vsak ukrep ali postopek, ki ga je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa »lean« ustvariti več vrednosti z manj dela. Organizacija proizvodnega procesa po teh načelih ne zajema zgolj izvedbe določenih aktivnostiali metod napredovanja, temveč pomeni dejansko filozofijo vodenja proizvodnega podjetja.

izza.si Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje,odstraniti vse elementein aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, do popolnevitkosti » EXELENT NIVO » . To pomeni, da je proizvodni proces odnaročila do odpreme kratek. To dosežemo tako, da naredimo proizvodnjo bolj prijazno…

IZZA - do večje storilnosti z novimi znanji

Podjetje IZZA d.o.o. spada med večje zasebne ponudnike usposabljanj in svetovanj. Naše poslanstvo je, da zagotovimo odjemalcem kvalitetna, sodobna znanja, ki so TAKOJ prenosljiva v prakso.

Ob 20-letnici obstoja lahko povemo, da imamo pogodbo s 148 predavatelji, ki so strokovnjaki iz prakse in ki lahko seminar nadgrajujejo pri naročniku v obliki svetovanja.

Naša posebnost je izvedba seminarja pri vas, s tem si zagotovite vsebine seminarja popolnoma prilagojene zahtevam naročnika.

Poglejte si prednosti izvedbe seminarja pri vas: https://www.izza.si/seminarji-pri-vas.html

Want your school to be the top-listed School/college in Slovenska Bistrica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Address


Ljubljanska Cesta 42
Slovenska Bistrica
2310
Other Slovenska Bistrica schools & colleges (show all)
OM Yoga center Slovenia OM Yoga center Slovenia
Trg Svobode 20
Slovenska Bistrica, 2310

Welcome to OM Yoga center Slovenia, placed in a beautiful surroundings under Pohorje hills where peace, health, inner strength and light are found.

Popoldanska šola Naravoslovja Popoldanska šola Naravoslovja
Ob Stadionu 3
Slovenska Bistrica, 2310

Popoldanska šola naravoslovja je organizacija, ki popularizira naravoslovje med mladimi!

Varstvo Otrok Ficko Animacije Varstvo Otrok Ficko Animacije
Pirnikova 3
Slovenska Bistrica, 2310

Lektoriranje vseh vrst besedil Tatjana Hren Dizdarević Lektoriranje vseh vrst besedil Tatjana Hren Dizdarević
Zgornja Bistrica 94
Slovenska Bistrica, 2310

Ugodno lektoriranje diplomskih, seminarskih, magistrskih nalog, doktorskih disertacij ...

Forever Info Točka Slovenska Bistrica Forever Info Točka Slovenska Bistrica
Ljubljanska Cesta 20
Slovenska Bistrica, 2310

Kraj, kjer dobite vse potrebene informacije o zdravem načinu življenja, izdelkih in distribuciji podjetja Forever Living Products.

Jezikovni studio Vorto Jezikovni studio Vorto
Slovenska Bistrica, 2310

Jezikovni studio Vorto nudi prevajalske storitve, inštruiranje ter individualno učenje angleškega jezika OŠ - UNI in nemškega jezika za OŠ - SŠ.