Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je javni zavod, ki nudi storitve na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja.

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je javni zavod, ki nudi storitve na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja: progame za pridobitev izobrazbe, neformalne programe, usposabljanja za potrebe dela in osebnostno rast.

[PRAZNUJEMO 60 LET] Srečko Štajnbaher, vodja območne enote Maribor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je ob jubileju Ljudske univerze Slovenska Bistrica zapisal: »Z delom Ljudske univerze sem se srečal že v 80. letih prejšnjega stoletja in to v funkciji uporabnika kot predavatelja. V spominu so mi predvsem srečanja s slušatelji, ki so obiskovali bodisi program pridobivanja osnovnošolske izobrazbe, ker so zaradi zaposlitev potrebovali prekvalifikacijo. Seveda gre za čas brez računalnikov in druge današnje sodobne opreme. Posebej pa mi je ostal v spominu projekt proučevanja kulturne dediščine na območju takrat še velike občine in zaključne predstavitve referatov, ki so jih slušatelji predstavili delno v učilnici, delno pa na samem terenu. Kolikor se spomnim, se je takrat del programa Ljudske univerze začel izvajati tudi v smeri novih vsebin, ki so kasneje začele prevladovati.
Že zdavnaj smo ugotovili, da zaključek obveznega šolanja v današnjem času ne omogoča, da bi posameznik lahko dobil ustrezno zaposlitev. Znanje, pridobljeno v tem času, je samo osnova za nadaljnje izobraževanje, ki postaja vseživljenjska potreba. Življenje v današnjem času zahteva vrsto specifičnih znanj, ki jih redne oblike izobraževanja ne morejo nuditi, saj njihova prilagoditev na hitre spremembe zaradi samega sistema ni možna. Tukaj najdejo svojo priložnost druge institucije, tudi Ljudska univerza. To je še posebej pomembno, saj deluje v specifičnem lokalnem okolju in lahko relativno hitro svoje programe prilagodi trenutnim potrebam.
Vesel sem, da je Ljudska univerza vseskozi prisotna v našem okolju, da je s številnimi inovativnimi in za življenje uporabnikov njihovih storitev zapolnila tisto vrzel, ki je ostale šolske institucije me morejo ali pa zaradi sistema niso sposobne hitro izvesti. Prepričan sem, da se zaposleni na Ljudski univerzi zavedajo izzivov prihodnosti na svojem področju.
Ob častitljivi obletnici čestitka vsem zaposlenim od ustanovitve do danes.«
#praznujemo #jubilej #koncertVparku #60let #SlovenskaBistrica #LjudskaUniverzaSlovenskaBistrica #LjudskaUniverza #anekdota #učenje #znanje #dogodivščine #poučevanje #slovenščina
Foto: arhiv MK

K praznovanju smo povabili tudi Lions klub Slovenska Bistrica, ki beleži 10. obletnico. Leo District 129, Slovenia

[PRAZNUJEMO 60 LET] Boris Jurak je v svoji bogati karieri, v kateri je desetletja povezan z Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica kot njen sodelavec, izkusil množico prijetnih in zabavnih anekdot. Iz svoje zakladnice jih je nekaj podelil z nami.
Anekdote
1.
Na eni izmed konferenc Ljudske univerze, uradno andragoški zbor, sem direktorici predlagal, da se predavatelji med sabo predstavimo, saj se nismo poznali. Magistrica Brigita Kruder je pobudo sprejela in pričelo je predstavljanje, bili smo zelo različnih starosti, dva sva bila ista letnika in hkrati najstarejša. Vsi so se klasično predstavljali, ko pa sem prišel na vrsto sam, pa sem se najprej klasično, kot vsi ostali predstavil, na koncu pa sem dejal, da imam edini dva direktorja! Ko sem na LU, je direktorica mag. Brigita Kruder, ko pa sem doma, pa je moj direktor papež! Nedaleč od mene sta sedel dve predavateljici, ki sta me poznali kot športnega pedagoga iz osnovne šole in slišal sem, kako je ena rekla: nisem vedela, da je gospod Jurak tako veren! Odreagiral sem in razložil, da je direktor ZPIZ-a, in s tem moj direktor »doma«, Marjan Papež.
2.
Pred vsakim predavanjem sem nekaj časa namenil računalniškemu izrazoslovju. Na primer: Ne smem slišati, da greste na računalnik, ampak reči morate, da greste pred računalnik. Ko sem zaključil s temi navodili, sem skoraj po pravilu dejal slušateljem: »Tako, sedaj pa lahko greste na računalnik.« Naredil sem napako, na katero sem jih venomer opozarjal

3.
Digitalna fotografija. Napisal sem slušateljem obvestilo, naj prvi dan ne nosijo fotoaparatov, ker bom imeli le teorijo, naslednjič pa prinesite fotoaparate, da se bomo spoznali z njimi. Ko so prišli na predavanje, sem dejal, naj vsi na mizo postavijo svoj fotoaparat, da bom vsakemu pregledal nastavitve. Vsi so imeli fotoaparate, pri starejši gospe pa ga nisem opazil. Vprašal sem jo, zakaj ona nima fotoaparata. Odgovorila mi je, da je na mizi. Šel sem bližje in zagledal popolnoma novi mobilni telefon Sony Ericsson. Rekel sem ji, da to ni fotoparat, ona pa mi je odgovorila, da ji je hčerka rekla, da se s tem tudi da fotografirati! Moral sem se sicer strinjati, vendar sem porabil ogromno časa, da sem ji dopovedal, da se postopki z delom na fotoaparatu in mobilnem telefonu bistveno razlikujejo.
4.
Ko je bil čas, sem udeležencem_kam mimo programa pokazal kakšno zanimivost pri delu z računalnikom. Pričeli so me klicati čarovnik. Normalno, določene stvari so za začetnike izgledale kot čarovnija. Na koncu sem jim razložil, da sem edini v učilnici brez tečaja, bil sem namreč samouk, vsi ostali pa imajo vsaj en tečaj ... Preprosto tega niso želeli verjeti, pa je bilo res. Vedno sem po tečaju pohvalil slušatelje in jim ponudil svojo telefonsko številko z opombo, naj tega ne izkoriščajo, da pa lahko pokličejo, če se bodo znašli v zagati! Res je bilo tako, niso izkoriščali, so pa klicali.

#praznujemo #jubilej #koncertVparku #60let #SlovenskaBistrica #LjudskaUniverzaSlovenskaBistrica #LjudskaUniverza #anekdota #učenje #znanje #dogodivščine #poučevanje #slovenščina

K praznovanju smo povabili tudi Lions klub Slovenska Bistrica, ki beleži 10. obletnico. Leo District 129, Slovenia

[PRAZNUJEMO 60 LET] Sašo Vukadinović, predavatelj na naši univerzi za programe informatika, računalniška pismenost za odrasle ter proizvodnja in distribucija energije v strojništvu, nam je poslal takšno popotnico k 60-emu jubileju ...

Mi ljudstvo
Leta 2000 smo preživeli 1. računalniško apokalipso za katero je bil krivec famozen Y2K hrošč. Ko smo 1.1.2000 v nevednosti pričakovali pravilno zaznan datum na monitorjih naših računalnikov, smo se oddahnili in odprli še eno penino. Naših težav je bilo za vedno konec. Življenje se je vrnilo na svoja pota. Računalnik še ni bil takšna huda nuja. Delovni procesi ga niso nujno potrebovali. Imeli so ga predvsem šefi. Kdo je znal in obvladal računalnik, je bil totalen car ali celo čarodej.

Dobrodošli nazaj v prihodnost
Tipka in bere se leto 2019. Uživamo čas umetne inteligence in velikih hitrosti prenosov digitalnih podatkov. Danes smo še izrazito bolj individualen in harmonično popoln organizem, ki zna upravljati te mogočne elektronske stroje, ki se nam prilegajo v dlan. Nudijo nam resnično navideznost, omogočajo potovanje našega spletnega super lika skozi neskončno deželo ničel in enk. V tej deželi smo brez napak, hib, smo popolni in najlepši.

Prosimo pripnite se in udobno namestite
Za tovrstna virtualna potovanja in doživetja potrebujemo določene sposobnosti, določene veščine. Potrebujemo zmogljiv poligon, na katerem se urimo in razvijamo veščine. Potrebujemo vestne in mogočne mentorje oz. učitelje, ti so naši varuhi spletne identitete na poti do novih virtualnih spoznanj. Ko se odločite raziskovati to računalniško vesolje, ki se prav tako neskončno širi, preprosto stopite skozi vrata LU SB.

Vstopite, kar pogumno, zgrabi za zgornjo kljuko
Dobrodošli v prostore LU, kjer se gradi novo in nadgrajuje staro znanje, kjer se gradijo vezi znanosti in spoštljivi odnosi, kjer se rojevajo čustva, strasti in ideje. Prostore, ki nudijo toplino in razumevanje, kjer se spoštuje, ceni in občuduje raznolikost ter drugačnost. Prostore, kjer se ve, da si vsakdo zasluži novo priložnost. Zapustite nas modrejši, drznejši, pogumnejši, oboroženi s sanjami in znanjem. Srečno v nove zmage prijatelji. Pa obvezno pazite na naše okolje.

#ponosennavsedelavceLU #hvalazapozornostdragiučenci #hvaleženzazaupanje #čestitkeob60letniciLUSB #praznujemo #jubilej #koncertVparku #60let #SlovenskaBistrica #LjudskaUniverzaSlovenskaBistrica #LjudskaUniverza #anekdota #učenje #znanje #dogodivščine #poučevanje

K praznovanju smo v LU povabili tudi Lions klub Slovenska Bistrica ob njihovi 10. obletnici in Leo District 129, Slovenia

Foto: Ljudska univerza. Levo izdelek izpod Sašovega "peresa" - sovin napis na WC; desno ob prejemanju priznanja za ustvarjalno delo iz rok župana občine.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Slovenija je v izobraževanju otrok in mladostnikov v samem vrhu Evrope. Povsem drugačna slika pa je žal pri izobraževanju odraslih, kjer smo tako rekoč med najslabšimi. To predstavlja resen razvojni problem in obenem velik izziv, ki ga moramo reševati v sodelovanju z različnimi ministrskimi resorji, pa tudi z delovnimi organizacijami in lokalno skupnostjo.

Kot je na 23. Andragoškem kolokviju in posvetovalnem dogodku o izobraževanju odraslih v organizaciji Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education poudaril minister dr.Jernej Pikalo, je zlasti zaskrbljujoče, da tisti, ki so stari nad 45 oz. 50 let in so najslabše izobraženi, niso pripravljeni na dodatna izobraževanja oziroma dokvalifikacije ali prekvalifikacije.

Vsako izobraževanje je seveda napor, a kljub temu moramo najti ustrezne načine, kako vse tiste, ki bi se morali dodatno izobraževati, motivirati. Dejstvo je, da bodo na trgu delovne sile še vsaj 10 do 15 let ali morda celo več, preden bodo dosegli starostno mejo za upokojitev. Za državo bo razvojno pogubno, če jih bomo pustili “stagnirati”.

Zato bomo morali v naslednjih mesecih vložiti veliko napora in velik del energije usmeriti v področje izobraževanja odraslih. Najti moramo načine, kako navdušiti ljudi, da bodo želeli nadgrajevati svoje znanje in veščine, pa ne le zaradi delovnega procesa, ampak tudi zaradi njih samih in njihove kvalitete življenja. “Življenje se ne konča, ko se konča delovni proces,” je še dejal minister Jernej Pikalo.

#MočInRadostUčenja #TVU2019

Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education

"V naslednjih mesecih je potrebno več pozornosti nameniti izobraževanju odraslih, strniti vrste in vire," je podaril minister dr. Jernej Pikalo na današnjem #AKinEPUO 2019, osrednjem strokovnem srečanju v TVU - Teden vseživljenjskega učenja. ⏩ https://pro.acs.si/ak2019

#TVU2019 #ACS2019 #MIZŠ #NPIO #izobraževanjeodraslih #Nacionalniprogram #strategija #spretnosti #MočInRadostUčenja

Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

TVU - Teden vseživljenjskega učenja

"V naslednjih mesecih je potrebno več pozornosti nameniti izobraževanju odraslih, strniti vrste in vire," je poudaril minister dr. Jernej Pikalo na današnjem #AKinEPUO 2019.
https://pro.acs.si/ak2019

#TVU2019 #ACS2019 #MIZŠ #NPIO #izobraževanjeodraslih #NacionalniProgram #strategija #spretnosti #MočInRadostUčenja

Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

[PRAZNUJEMO 60 LET] Boris Jurak je z Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica povezan kot zunanji sodelavec, a korenine prvega stika segajo v daljnje leto 1957. Pa poglejmo ...
»Bilo je leta 1957, ko se je vodstvo takratne Osnovne šole odločilo, da bomo na zahodni strani takratne Osnovne šole, sedaj stavbe Ljudske univerze, posadili dva topola. Določili so tri učenke in fantovsko trojko, vsaka izmed njih bi naj posadila po en topol. Bil sem med izbranci. Takrat smo posadili približno meter in pol visoka topola, ko pa sem predaval na LU, so topoli že krepko segali preko vrha stavbe, tudi do deset in več metrov nad stavbo. Lani so topole podrli.
Moje življenje na hišo, kjer domuje Ljudska univerza, je razdeljeno na tri pomembna obdobja. Bil sem učenec v Osnovni šoli v tej zgradbi 1956 - 1960, poučeval sem športno vzgojo na takratni kovinarski in lesni šoli v tej stavbi – 1973 do 1976, in bil sem predavatelj na ljudski univerzi v tej stavbi 2004 – do 2017.
Kako sem pričel z delom in predavanji na Ljudski univerzi v Slov. Bistrici. Ena izmed kolegic je imela projekt, ki je vseboval 10 ur računalništva. Ker omenjena kolegica računalništva ni obvladala, me je prosila, naj ji prevzamem teh deset ur! Seveda sem ji pomagal. Direktorico, gospo magistro Kruderjevo, ki je bila učenka na osnovni šoli, ko sem bil tam pomočnik ravnatelja, je zanimalo, kako lahko športni pedagog predava računalništvo in poslušala je eno uro predavanja. Po predavanju me je prosila za razgovor in tam mi je rekla, da želi da predavam pri njih in tako sem predaval naslednjih 13 let računalništvo, specialnosti kot sta Excel in Power point. Delal sem tudi s predšolskimi otroki, z otroki z motnjami v duševnem razvoju, s čakajočimi na Zavodu za zaposlovanje, pa tudi z ustanovami, npr. z Domom dr. Jožeta Potrča Poljčane.«
#praznujemo #jubilej #koncertVparku #60let #SlovenskaBistrica #LjudskaUniverzaSlovenskaBistrica #LjudskaUniverza #anekdota #učenje #znanje #dogodivščine #poučevanje #slovenščina

K praznovanju smo povabili tudi Lions klub Slovenska Bistrica, ki beleži 10. obletnico. Leo District 129, Slovenia

[PRAZNUJEMO 60 LET] Aleš Podrekar je predsednik Lions kluba Slovenska Bistrica; slednje pa smo povabili k skupnemu praznovanju naše okrogle obletnice. Takole nam je poslal svoje misli in dobre želje ...

»Ob 10. obletnici ustanovitve Lions kluba Slovenska Bistrica in 60. obletnici ustanovitve Ljudske univerze Slovenska Bistrica skupaj podarjamo prvovrstno kulturno doživetje, kot ga Slovenska Bistrica še ni imela.
Organizirali bomo koncert v parku ob gradu v Slovenski Bistrici. Za nepozabno kulturno izkušnjo bo poskrbel Simfonični orkester SNG Maribor.

Zakaj organiziramo skupaj? Ker je sedež Lions kluba na “Ljudski”. Ker (so)delujemo skupaj na veliko projektih. Ker skupaj zmoremo več.

Ta koncert želimo podariti Bistričanom_kam in vsem, ki bi želeli sobotni večer preživeti s prijatelji_cami ob prekrasni glasbi. En izmed ciljev lionizma je namreč zavzemanje za javno in kulturno blaginjo skupnosti, v kateri delujemo.«

#praznujemo #jubilej #koncertVparku #60let #SlovenskaBistrica #LjudskaUniverzaSlovenskaBistrica #LjudskaUniverza #skupajzmoremoveč #lions #lionizem

Foto: osebni arhiv Aleša Podrekarja

Ljudska univerza Slovenska Bistrica's cover photo

[PRAZNUJEMO 60 LET] Sonja Plaznik, nekdaj zaposlena, sedaj že dolgoletna zunanja sodelavka, profesorica na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica, tudi ambasadorka učenja, iz svoje bogate zakladnice ankedot z nami podeli dve:
1.
Na izpit je prišla gospa, ki sem jo še učila v strojni šoli, edina je bila smer avtomehaniki, pa sem si jo zapomnila ... In ko je prišla na ljudsko univerzo na izpit, vidim priimek, se gospe spomnim in ji pravim: midve se pa poznava, a ne?
»Ne, midve pa ne.«
»Pa saj sem vas učila!«
»Ne, mene pa ne!«, teče najin pogovor. In pravim:
»Opravičujem se, če sem se zmotila.« in pri sebi mislim, pa se nisem.
Kandidati odpišejo izpite, jih popravim in glej, gospa se čez pol ure vrne, potrka in pravi:
»Gospa profesor,« po licih pa ji tečejo solze kot lešniki ... »Je kaj narobe, sem kaj narobe naredila,« jo vprašam ... ona pa pravi: »Sem taka trapa, ker sem pozabila, da ste me učili, sem se prišla opravičiti, ker se vas nisem spomnila.« In še kar joče.

2.
Četrti letnik; gospa ni ni ni mogla narediti izpita; pa pravi nič, bom plačala in grem delat na Ljudsko univerzo ... plača, stopi v razred in glej ga zlomka, tam sem jaz. Pravi: a tu ste tudi vi? Da, tu sem tudi jaz ... bo se treba kar naučiti snov!

#praznujemo #jubilej #koncertVparku #60let #SlovenskaBistrica #LjudskaUniverzaSlovenskaBistrica #LjudskaUniverza #anekdota #učenje #znanje #dogodivščine #poučevanje #slovenščina

Foto: študijska skupina, LU Slovenska Bistrica

K praznovanju smo povabili tudi Lions klub Slovenska Bistrica, ki beleži 10. obletnico. Leo District 129, Slovenia

Včeraj je bil volilni dan -ravno pravšnji dan za razmislek o našem odnosu do družbe v kateri živimo. #TVU2019 # ambasadoručenja dr.Urban Vehovar #znanjeizboljšaživljenje #koncertvparku

[PRAZNUJEMO 60 LET] Bistriške Novice so v svoji majski izdaji pisala tudi o naši 60. obletnici in koncertu v parku, ki ga podarjamo. Tako so posebej opozorili nanj v svojem članku. Se vidimo?

#praznujemo #jubilej #koncertVparku #60let #SlovenskaBistrica #LjudskaUniverzaSlovenskaBistrica #LjudskaUniverza #anekdota #učenje #znanje #dogodivščine #poučevanje #22junij

K praznovanju smo povabili še enega slavljenca, Lions klub Slovenska Bistrica, ki letos praznuje 10 let delovanja. Leo District 129, Slovenia

[PRAZNUJEMO 60 LET] Za Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica je 60. obletnica res nekaj posebnega. Izkušnje in znanje smo delili s tisoči prebivalci naše in okoliških občin. Ob letošnjem okroglem jubileju pa smo si zaželeli z vami deliti tudi naše veselje in radost. Ko smo spraševali naše udeležnke_ce, naše izvajalke_ce, pa tudi v naših medsebojnih pogovorih, kaj bi bilo pravo darilo, se je za najboljše, najbolj zaželeno izkazalo glasbeno doživetje ... tako se je rodila ideja o "koncertu v parku". 22. junija, ko beležimo svoj rojstni dan, bomo z vami praznovali pod zvezdami - v našem parku! Tako o naši obletnici piše Tomaz Ajd v Večerovi prilogi Štajerc.
K praznovanju smo povabili tudi Lions klub Slovenska Bistrica, ki beleži okroglo deseto obletnico delovanja. Leo District 129, Slovenia

#praznujmoskupaj #praznujemo #jubilej #koncertVparku #60let #SlovenskaBistrica #LjudskaUniverzaSlovenskaBistrica #LjudskaUniverza #anekdota #učenje #znanje #dogodivščine #poučevanje #slovenščina

Want your school to be the top-listed School/college in Slovenska Bistrica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Ljudska poje in pleše
#pojemossrci
Tečaj šivanja na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica

Telephone

Address


Partizanska Ulica 22
Slovenska Bistrica
2310
Other Slovenska Bistrica schools & colleges (show all)
NANA Prevajanje in izobraževanje NANA Prevajanje in izobraževanje
Župančičeva 24a
Slovenska Bistrica, 2310

www.nana.si

James Licence To Heal James Licence To Heal
Kraigherjeva Ulica 58
Slovenska Bistrica, 2310

Učimo, kako se gibati učinkovito,predavanja, rehabilitacije, proti bolečinske vadbe, seniorji, posebne potrebe, bioenergija...

Glasbena šola Slovenska Bistrica Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka Ulica 1
Slovenska Bistrica, 2310

Glasbena šola Slovenska Bistrica Ozka ulica 1 2310 Slov. Bistrica Osnovno glasbeno in baletno izobraževanje

Teniška ŠOLA Slovenska Bistrica Teniška ŠOLA Slovenska Bistrica
Ob Stadionu
Slovenska Bistrica, 2310

Teniška šola za otroke in odrasle, individualne ure, teniški kampi,...

Elipsus PRO športni center Elipsus PRO športni center
Industrijska 4 A
Slovenska Bistrica

Srednja šola Slovenska Bistrica Srednja šola Slovenska Bistrica
Ulica Dr. Jožeta Pučnika 21
Slovenska Bistrica, 2310

Šola s posluhom! http://www.sssb.si

ŠOLA ZA manikerke in pedikerke ŠOLA ZA manikerke in pedikerke
Pirnikova 8
Slovenska Bistrica, 2310

Specializiran program usposabljanj, tečajev, delavnic in dogodkov za manikiro in pedikuro.

Forever Info Točka Slovenska Bistrica Forever Info Točka Slovenska Bistrica
Ljubljanska Cesta 20
Slovenska Bistrica, 2310

Kraj, kjer dobite vse potrebene informacije o zdravem načinu življenja, izdelkih in distribuciji podjetja Forever Living Products.

Čarobni glasbeni kotiček Čarobni glasbeni kotiček
Partizanska Ulica 27
Slovenska Bistrica, 2310

Šola vožnje Šolski Center PEK Šola vožnje Šolski Center PEK
Trg Svobode 24
Slovenska Bistrica, 22310 SLOVENSKA BISTRICA

Šola vožnje Šolski center PEK

Izza Izza
Ljubljanska Cesta 42
Slovenska Bistrica, 2310

Gospodarska družba IZZA d.o.o. spada med večje zasebne ponudnike usposabljanj in svetovanj. Naše poslanstvo je, da zagotovimo odjemalcem kvalitetna, sodobna znanja, ki so TAKOJ prenosljiva v prakso. http://www.izza.si

HIŠA BESED HIŠA BESED
Kaj
Slovenska Bistrica, 2310

www.hisa-besed.com [email protected] V Hiši besed se ukvarjamo z lektoriranjem, s kreativnim pisanjem in z urejanjem spletnih strani.