Mocis Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

MOCIS | Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradecwww.mocis.siwww.cvzu-koroska.si

Center za izobraževanje odraslih

Nam je mar za vseživljenjsko učenje! Kaj pa vam?
Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education
#TVU2019
#paradaučenja2019

Še vedno je nekaj mest prostih. Vljudno vabljeni!
Pričnemo v torek, 7. maja ob 10. uri v prostorih VGC Radlje ob Dravi DOGAJA SE!
Za tiste, ki želite izvedeti več:

Značilnosti študijskih krožkov
Študijski krožek predstavlja organizirano infrastrukturo za samostojno učenje odraslih, za katero je tipičen proces prostovoljnega ustvarjalnega in demokratičnega sodelovanja ob spoštljivi plodni razpravi. Prične se s socio-kulturno animacijo in konča z akcijo. V njem potekata usklajevanje in skrb za skupno dobro. Tipični elementi srečanja so: pozdrav, pravila, razprava, povzetek in načrt nadaljevanja, evalvacija.

Za krožek je značilna osebna komunikacija. Zanjo je potreben stik, ki izpostavlja izbiro bolj od nadzora ter omogoča izrabo notranjih virov. Družbene okoliščine, ki spodbujajo samostojno učenje, torej vsebujejo kar najmanjšo mero poskusov prevladovanja in apatije. Komunikacija ni vedno neposredna in prav tako kot vzpostavljanje stika potrebuje čas. Kot vsi procesi je tudi komunikacija počasna in draga, lahko tudi dolgočasna, zato so zanjo ključni notranji viri, dobronamernost, odkritost in strpnost.

Sodelujoči vzpostavijo stik na ravni vsebine, odnosov ali vrednot, zato sta potrebna empatija in čas za podoživljanje, ustvarjanje notranjih slik, občutkov, ki jih posamezniki zaznavajo selektivno, skladno z njihovimi izkušnjami, ki delujejo kot fiziološki in psihološki filter.

Učenje v študijskih krožkih vodi v konkretne zaključke - izdelke, dogodke, zbližanja stališč, osebno bližino in odprtost za novosti ob trdni identiteti na katerikoli ravni.
Načela, cilji in namen
Temeljna načela študijskih krožkov se večinoma nanašajo na način njihovega delovanja:

• enakost in demokracija (načelo se nanaša na odnose v skupini)
• izkušnje in sodelovanje (načelo se nanaša na odgovornost posameznika)
• svoboda oblikovanja ciljev, izbire kraja, časa, zahtevnosti in intenzitete,
• kontinuiranost, načrtovanje in aktivno sodelovanje,
• učno gradivo (načelo se nanaša na materialne pogoje),
• prepletanje prostovoljstva in državnega financiranja (za učna gradiva, vabljene itd.);
• sprememba na osebni in skupnostni ravni ter
• akcija.

Cilji in namen krožkov se s časom spreminjajo. Sprva so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle in demokratizacije družbe, po desetletju je prišel v ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja, motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo.

Študijski krožki so torej oblika sodelovalnega učenja (doživljanja, povzemanja) z značilno sestavo skupine (heterogena struktura, homogen interes), v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih posameznikov in se razvijajo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov).

1. srečanje
Naslov teme: Spremembe so izhodišče za osebnostno zorenje
Kratka vsebina:
- »kolo življenja«
- ugotavljanje potreb po spremembah
- pomembnost sprememb
- priprave na spremembe
- kako se motiviramo za ohranjanje spremenjenega življenjskega sloga idr.

2. srečanje
Naslov teme: Samopodoba ali Verjamem, da zmorem!
Kratka vsebina:
- samopodoba
- samozavest idr.

3. srečanje
Naslov teme: Postavljanje mej ali Kako se naučim reči ne!
Kratka vsebina:
- tehnike postavljanja osebnih mej doma, v službi, med prijatelji, pri otrocih, v partnerstvu idr.

4. srečanje
Naslov teme: Zastavljanje in doseganje ciljev
Kratka vsebina:
- prepoznavanje želja in zastavljanje ciljev
- različne tehnike zastavljanja ciljev idr.

5. srečanje
Naslov teme: Kako učinkovito komuniciramo in rešujemo konflikte?
Kratka vsebina:
- vrste in oblike komunikacije
- verbalna in neverbalna komunikacija
- motnje v komunikaciji
- kritika in pohvala idr.

6. srečanje
Naslov teme: Smisel življenja ali Za kaj mi je mar?
Kratka vsebina:
- kaj mi je v življenju pomembno
- katere so moje vrednote
- kako poiščem svoj smisel? idr.

Pridružite se nam, ne bo vam žal!

Kaj pa vam?
Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education
#TVU2019
#paradaučenja2019

Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education
#TVU2019
#PARADAUČENJA2019

Pa smo uspešno zaključili preverjanje iz NPK socialni oskrbovalec v Domu starostnikov Slovenj Gradec.

Svetovalke iz Svetovalnega središča ISIO Koroška se pridno udeležujemo izobraževanj in aktivno sodelujemo na delavnicah Andragoškega centra Slovenije v Ljubljani. Danes se seznanjamo z aktivnostmi v dejavnosti središč ISIO in ESS svetovanja za zaposlene v letu 2019.
Prinašamo še vroča, sveža znanja na Koroško.
Vabljeni v Svetovalno središče Koroška!

2. sestanek mreže koordinatorjev TVU na ACS
#TVU2019

Lepo vabljeni na razstavo pletenih copatkov, ki jih za novorojenčke slovenjgraške porodnišnice ustvarjajo spretni prsti članic študijskega krožka Pletem in razveseljujem! . 😊

Povezovanje partnerjev Svetovalnega središča ISIO Koroška, ki deluje na MOCIS-u. Sklicali smo 1. sejo strokovnih partnerjev. Udeležba je bila dobra, debata odlična. Če kdo še ne ve? ISIO pomeni INFORMATIVNA IN SVETOVALNA DEJAVNOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH😄🌷😊👏!
Za vse tiste, ki bi radi izvedeli še več: https://isio.acs.si/sredisca/

Vabljeni v Svetovalno središče ISIO Koroška! Na MOCIS-u vas pričakujemo.

Včeraj, v sredo, 3. 4. 2019, smo v Slovenj Gradcu uspešno izpeljali PRVI PRIPRAVLJALNI SESTANEK MREŽE PARTNERJEV MOCIS-a za letošnji Teden vseživljenjskega učenja. Udeležba partnerjev je bila velika, ideje konstruktivne, vzdušje pa odlično.
Še vedno vabimo podjetja in različne organizacije, da svoj vagon priklopijo na MOCIS-ovo lokomotivo TVU:) Ni še prepozno.
Veselimo se sodelovanja in komaj čakamo na maj.
🌷😄
#TVU2019
#ParadaUčenja2019
TVU - Teden vseživljenjskega učenja

Zaključna konferenca TPK 2016-2019

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih je 21. marca v prostorih MKC Slovenj Gradec uspešno izpeljal zaključno konferenco projekta "Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019", v okviru katerega smo skupaj s 3 konzorcijskimi partnerji izvajali različne izobraževalne programe za zaposlene nad 45 let v koroški regiji.

Za letošnjo Parado učenja 2019, ki bo potekala v mestnem jedru Slovenj Gradca v sredo, 15. maja, načrtujemo prav posebno akcijo, za izvedbo katere potrebujemo za vašo pomoč.
Vljudno prosimo vse lastnike oz. uporabnike/upravljalce dronov, ki bi bili pripravljeni fotografirati oz. posneti našo akcijo iz zraka, da nas kontaktirajo.

Kontaktna oseba in številka: Janja Bartelj, 070 601 765.

Vašega sodelovanja in pomoči bomo zelo veseli.
#TVU2019

mojaobcina.si

Zaposleni v koroški regiji izkoristili možnost pridobivanja novih znanj | Občina Slovenj Gradec | MojaObčina.si

mojaobcina.si Potrebo po vlaganju v izobraževanja ljudi nam narekujejo tako demografske spremembe, hiter razvoj tehnologij in digitalizacije kot tudi manjša ...

V MOCIS-ovi organizaciji smo 4. marca 2019 izpeljali seminar, ki je bil namenjen članom svetov javnih zavodov. Seminar je potekal v popoldanskem času, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška v Slovenj Gradcu in je trajal 3 ure. Pobudo za organizacijo tovrstnega seminarja in potrebo v okolju smo prejeli s strani vodstvenih organov javnih zavodov ter samih članov svetov.

Delovanje svetov zavodov še zdaleč ni zgolj formalnost, pač pa so to poleg pristojnosti in dolžnosti tudi odgovornosti, ki so hkrati tudi odgovornosti posameznih članov svetov zavodov. Za kvalitetno in odgovorno opravljanje svojih nalog, med katerimi so pomembnejše: sprejem splošnih aktov javnega zavoda, določitev finančnega načrta, sprejem zaključnega računa in sprejem ter spremljanje programov dela in razvoja javnih zavodov, morajo člani svetov zavodov poleg tega, da obvladujejo področje, na katerem deluje posamezni javni zavod, imeti tudi temeljna znanja s področja računovodenja zavoda ter seveda natančno poznati svoje pristojnosti in dolžnosti, tako z vsebinskega, kakor tudi s pravno formalnega vidika.

Zato smo na seminarju predstavil vse vidike delovanja sveta javnega zavoda (vključno s pregledom osnov računovodstva v javnem zavodu) in opozoril na nekatere ključne točke, kjer prihaja pri delovanju sveta javnega zavoda do nepravilnosti in dilem. Poleg tega je seminar postregel tudi z odgovori na vprašanja glede nagrajevanja članov svetov za njihovo delo.

Predavateljici sta bili Tončka Ločičnik, državna notranja revizorka, specialistka za revizijo in podjetniško svetovanje ter Rosanda Janež, državna notranja revizorka in pooblaščena revizorka. Obe imata bogata strokovna znanja in dolgoletne izkušnje pri delu z javnimi zavodi ter gospodarskimi družbami.

Seminar je bil namenjen predvsem predsednikom in članom svetov javnih zavodov, računovodskim in vodilnim delavcem v javnih zavodih, predstavnikom ustanoviteljev javnih zavodov ter vsem tistim, ki jim je delovanje in nadzor zavodov poklicna dolžnost. Udeležilo se ga je 25 udeležencev iz celotne Koroške regije. Z izvedbo in vsebinami so bili zadovoljni, prav tako so predlagali dodatna strokovna izobraževanja, ki bi si jih želeli zaradi potreb delovnega mesta ali osebnostnega razvoja.

tvu.acs.si

Prijava dejavnosti v TVU 2019

Spoštovani partnerji Tedna vseživljenjskega učenja 2019!

Veseli nas, da ste se odločili sodelovati v Tednu vseživljenjskega učenja. V mrežo TVU MOCIS-a se vas je letos predhodno vključilo 52 podizvajalcev. Dodatno vabimo društva, NVO, javne zavode in podjetja ter ostale organizacije, ki bi se še želeli priključiti letošnji izvedbi TVU in Parade učenja 2019! Vsi ste dobrodošli.

Z namenom tesnejšega povezovanja in učinkovite koordinacije vas vabimo na PRIPRAVLJALNI SESTANEK MREŽE PARTNERJEV TVU MOCIS-a, ki bo potekal v sredo, 3. aprila 2019, ob 11. uri, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška – Slovenj Gradec (Ozare 19), konferenčna dvorana (1. nadstropje).

Na sestanku vam bomo podali nekaj osnovnih informacij o naši mreži in sami izvedbi prireditev v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2019. Okvirne teme pripravljalnega sestanka bodo sledeče:
- predstavitev vloge MOCIS-a kot območnega koordinatorja,
- predstavitev letošnje vsebinske osrednje teme in usmeritve – »Mar mi je.«
- terminsko usklajevanje prireditev TVU (uradni termin in razširjeni termin),
- predaja navodil in usmeritev glede vsebin prireditev v okviru TVU in PU (s poudarkom na temah z izobraževalnim nabojem in omogočanjem pridobivanja novega znanja),
- navodila za vnos prireditev/dogodkov v skupni koledar TVU 2019,
- dokončni dogovori glede kreiranja skupnega programa prireditev TVU in Parade učenja,
- predstavitev enotne grafične podobe TVU 2018,
- napoved zaključnih aktivnosti po izvedbi (evalvacija podizvajalcev in zaključno srečanje),
- predstavitev promocijskega materiala za partnerje in dogovori glede prevzetja.

Zaradi lažje organizacije sestanka vas vljudno prosimo, da svojo prisotnost potrdite do ponedeljka, 1. 4. 2019, na tel. št. 070 601 765 (Janja Bartelj) ali 070 165 190 (Kristina Navotnik) oz. na elektronski naslov [email protected] ali [email protected] V primeru, da vam čas ne bo dopuščal osebne udeležbe sestanka, vas prosimo, da pooblastite svojega sodelavca(ko), ki bo zastopal(a) vašo organizacijo.

Za dodatne informacije in morebitna vprašanja smo vam na voljo.

Pošiljamo vam sončen pozdrav in se veselimo srečanja z vami!

P.S.: Vljudno vas prosimo, da tisti, ki že veste katere prireditve in dogodke boste uvrstili v okvir letošnjega TVU, že prijavite svoje dejavnosti/prireditve v okviru TVU 2019 v skupni spletni koledar (http://tvu.acs.si/prijava/), kjer najdete tudi vsa navodila za vnos. Prosimo, da svoje prireditve vnesete čim prej oz. najkasneje do 12. 4. 2019.

*Za vse tiste, ki z vnosom prireditev v skupni koledar TVU še nimate izkušenj, bomo podrobna navodila podali na pripravljalnem sestanku mreže.
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
#TVU2019

tvu.acs.si

youtube.com

Kaj obenem podaljšuje dolžino in kakovost življenja?

Na MOCIS-u smo s polno paro zagnali priprave na letošnji Teden vseživljenjskega učenja in Parado učenja, ki bo kakor že mnogo let potekala v središču Slovenj Gradca - Letos bo to sreda, 15. maj! Nam je mar za vseživljenjsko učenje, kaj pa vam?

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Eden izmed območnih koordinatorjev TVU 2019 je tudi MOCIS, Center za izobraževanje odraslih. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Naj vas prepriča animacijski video Kaj obenem ...?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8X-t5-8Crp8

Mogoče še kdo zbira korajžo, da se nam pridruži? :-)
V skupini začetnega tečaja šivanja imamo še dve prosti mesti.
Pridite, še nobeni ni bilo žal... :-)

Veseli smo, da smo včeraj uspešno izpeljali zaključno konferenco projekta "Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019". Še enkrat hvala vsem - tako nastopajočim kot udeležencem dogodka.

ALP Peca

Nekaj utrinkov iz zaključne regijske konference "Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019", ki danes poteka v Slovenj Gradcu. Predstavili smo uspešno delo v preteklem obdobju in veselimo se sodelovanja v prihodnje. Hvala, Mocis Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, za povabilo.

Danes na obisku v Slovenj Gradcu partnerji v projektu Erasmus + KA2 iz Nemčije, Češke, Poljske in Francije.

"Želite trajno zaposlene ali trajnostno zaposljive sodelavce?"
TRAJNOSTNA ZAPOSLJIVOST ali Kaj se lahko naučimo od Rolling Stonesov?
Vas zanima kaj več?
Pridite v četrtek, 21. marca 2019, na brezplačno konferenco, ki bo potekala v MKC-ju (Ozare 18) v Slovenj Gradcu od 10. do 13. ure.
Prijavite se preko elektronske prijavnice:
https://goo.gl/forms/WsSiIa3axaOkfiAr1
Veselimo se vaše udeležbe!

Vas zanima, zakaj bomo delali še vsaj kakšno leto po smrti?
😄
Pridite na zaključno konferenco projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (2016-2022) na Koroškem!
V četrtek, 21. 3. 2019 ob 10. uri, MKC Slovenj Gradec.
Vljudno vabljeni

Elektronska prijava na konferenco:
https://goo.gl/forms/WsSiIa3axaOkfiAr1

Zaposleni in brezposelni nad 45 let vabljeni k vpisu v računalniške tečaje.

Udeleženke prve letošnje skupine so že lepe v svojih novih krilcih in bluzah... :-)
Zbiramo prijave za nove skupine!

Tako veselo je bilo včeraj na študijskem krožniku Pletem in razveseljujem v Dravogradu

Delo v našem ženskem kolektivu ima tudi svoje čare. 😄 Vsem damam želimo lep dan! 🌷🌞

Prijetno preživeto popoldne v družbi udeležencev 180-urnega programa učenja slovenskega jezika za priseljence
#Začetnaintegracijapriseljencev

Danes pustno obarvan MOCIS. 😁🤡🥯🎉

Danes do 18.30 v prostorih MPIK-a poteka seminar za člane svetov javnih zavodov.
Konferenčna dvorana je polna do zadnjega kotička.

Vabljeni!

Utrinki s pričetka študijskega krožka Pletem in razveseljujem

Pri nas so vam na voljo BREZPLAČNO prostori in gradiva za samostojno učenje. Za lašje delo vam je na voljo tudi svetovalka, ki vam bo pomagala pri izbiri gradiva in načinu učenja. Dobrodošli!

Vabljeni k vpisu v začetni tečaj nemščine - 40 ur.

Še vedno je nekaj prostih mest za udeležence Seminarja za člane svetov javnih zavodov, ki bo potekal v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Slovenj Gradec (Ozare 19), v ponedeljek, 4. marca 2019, od 15. do 18. 30 ure.

Vljudno vabljeni!

Want your school to be the top-listed School/college in Slovenj Gradec?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Zaključna konferenca TPK 2016-2019
Vrhunec Parade učenja 2018 v Slovenj Gradcu

Location

Category

Telephone

Website

Address


Meškova Ulica 21
Slovenj Gradec

General information

Spoštovani obiskovalci naše strani! Veseli smo, da prebirate te vrstice – to namreč pomeni, da potrebujete in iščete informacije v zvezi z našo dejavnostjo ali zavodom kot takim. Morda ste na naši strani zgolj slučajno – tudi prav. Upam, da tudi Vi najdete nekaj zase. MOCIS center za izobraževanje odraslih vam ponuja različna izobraževanja, od možnosti dokončanja osnovne šole, do srednješolskih programov. Prav tako organiziramo različne jezikovne ali računalniške tečaje. Pri nas se lahko pripravite na izpite za pridobitev različnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ker svojo izobrazbo še dopolnite z veljavnimi certifikati. Leta 2013 se je za starejše odrasle pri nas odprla tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki ponuja množico pestrih programov. Vsekakor pa nismo izpustili tudi možnosti različnih tečajev in delavnic, ki vam bodo obogatile življenje in popestrile vaš prosti čas. Lepo vabljeni k nam, kjer vam bomo z veseljem predstavili možnosti izobraževanja preko našega zavoda!

Opening Hours

Monday 07:00 - 16:30
Tuesday 07:00 - 16:30
Wednesday 07:00 - 16:30
Thursday 07:00 - 16:30
Friday 07:00 - 13:00
Other Education in Slovenj Gradec (show all)
RIS tečaji risanja RIS tečaji risanja
Slovenj Gradec

RAUM AU RAUM AU
Partizanska Pot 12
Slovenj Gradec, 2380

S svojim delom in socialno angažiranostjo želimo ogreti kulturno atmosfero.

Postani Jezikav Postani Jezikav
Pameče 109
Slovenj Gradec, 2380

Klasični in strokovni tečaji tujih jezikov, kakovostni prevodi vseh vrst in inštrukcije za vse stopnje. Postani jezikav!

Experts4exams: socialna mreža za iT strokovnjake Experts4exams: socialna mreža za iT strokovnjake
Francetova Cesta 3
Slovenj Gradec, 2380

Vodilo experts4exams je slovenskim IT strokovnjakom olajšati certifikacijo njihovega znanja.