Say Hello to the World // Pomahajmo v svet

http://www.sayhellototheworld.eu

Z mednarodnim sodelovanjem IN POVEZOVANJEM MAJHNI IN VELIKI, TAKŠNI IN DRUGAČNI gradimo mostove prijateljstva med VSEMI ljudmi, nacijami, verami… // With international COOPERATION AND CONNECTING THE SMALL and THE BIG, THE ONES and OTHERS build bridges of friendship among ALL people, nations, religions… Cilj projekta je, da se otroci v vrtcih in šolah po celem svetu med seboj povezujejo preko video klica oz. omrežja, kjer se lahko vidijo in s pomočjo sto jezikov, ki jih zmorejo le oni, komunicirajo med seboj. Projekt temelji na zavedanju lastne identitete, spoznavanju Slovenije in drugih kultur in civilizacij, skrb za socialno pravičnost, spodbujajo interakcijo med otroki in razvoju socialnih veščin. Izkušnje in znanje, kijih bodo majhni in veliki v projektu "Pomahajmo v svet" pridobili, naj bi jih vodile k razumevanju, razumevanje pa k sprejemanju...

Mission: - Mednarodno sodelovanje postane cilj vsakega vrtca in šole, - ob spoznavanju ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanju medkulturnih in drugih razlik, rešujejo probleme nestrpnosti, premagujejo stereotipe, predsodke, - skrb za socialno pravičnost, - vključevanje v program , spoznavanje in odkrivanje domačega okolja in širšega sveta oblikuje pri otrocih narodno in državljansko zavest, - otroci spoznavajo kako je zgrajena družba, se seznanjajo z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji, - možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami, - otroci pri vključevanju v projekt razvijejo svojo kreativnost , ustvarjalnost, uporabljajo pridobljena znanja na področju igre, gibanja, ustvarjanja..., - povezovanje med otroki iz evropskih in drugih držav in sklepanje novih prijateljstev, - spoznavanje in učenje varne uporabe računalnika, - promoviranje prostovoljstva in humanitarnosti, - učenje tujih besed oz. jezika. // - International cooperation becomes the aim of every kindergarten. - Solving problems of intolerance, overcoming stereotypes, prejudices by learning about narrower and wider social and cultural environment and understanding of intercultural and other differences. - Concern for the social justice. - Participation in programme, learning and discovering home environment and wider world develops children’s national and civil awareness. - Children learn about formation of the society, different functions of closer social environment, professions, working and cultural environments. - Possibility of learning about different cultures and traditions. - When joining the project children develop their creativity, they use gained knowledge in games, moving, creations… - Connecting children from European and other countries, making friends. - Learning about safe use of the computers. - Promotion of volunteering and humanitarianism. - Learning foreign words or language.

sayhellototheworld.eu

1. WEBINAR na temo PSIHOSOCIALNA PODPORA OTROKOM, DRUŽINI IN SKUPNOSTI

Polnimo zadnja prosta mesta 🌼
http://www.sayhellototheworld.eu/si/projekt/seminarji-in-posveti/1-webinar-na-temo-psihosocialna-podpora-otrokom-druzini-in-skupnosti

sayhellototheworld.eu V času karantene smo ujeti v zelo netipičnem obdobju - družba kot celota je nekako ohromela, pri mnogih posameznikih se pojavljajo občutja, kot so strah, osamljenost, depresija, nemoč... zaostrujejo se družinski problemi, nasilje ipd.

Hvala za čudovito sliko Ursa Faal

sayhellototheworld.eu

EDUCATION FOR QUALITY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE FACILITIES

EDUCATION FOR QUALITY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE FACILITIES

http://www.sayhellototheworld.eu/en/news/education-for-quality-in-early-childhood-education-and-care-facilities

sayhellototheworld.eu The development of an institution should be based on accepting and keeping up-to-date on changes that are in harmony with children’s needs and those of parents and the community. The project “Say Hello to the World” provides the opportunity to make the educational process more attractive and i...

sayhellototheworld.eu

1. WEBINAR na temo PSIHOSOCIALNA PODPORA OTROKOM, DRUŽINI IN SKUPNOSTI

1. Poleg upoštevanja vseh predpisanih ukrepov, bo za pedagoške delavce velik izziv tudi spopadanje s posledicami epidemije na vedenje in doživljanje otrok in mladostnikov in njihovih staršev.
2. V teh časih je še toliko bolj pomembna medsebojna podpora in izmenjava dobrih praks znotraj posameznih ustanov ter med njimi.
3. Vrtci in šole imate pomembno vlogo tudi pri nudenju prostora za socialne interakcije, oblikovanje samopodobe ter učenja veščin soočanje z različnimi življenjskimi težavami.

http://www.sayhellototheworld.eu/si/projekt/seminarji-in-posveti/1-webinar-na-temo-psihosocialna-podpora-otrokom-druzini-in-skupnosti

sayhellototheworld.eu V času karantene smo ujeti v zelo netipičnem obdobju - družba kot celota je nekako ohromela, pri mnogih posameznikih se pojavljajo občutja, kot so strah, osamljenost, depresija, nemoč... zaostrujejo se družinski problemi, nasilje ipd.

Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Hippo Wawer

"Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy..."- tak, to właśnie słowa pierwszej zwrotki hymnu Narodowego, które dzieci Przedstawiły w projekcie "Say Hello" :)

Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Hippo Wawer

Kolejny Tukan przedstawia Nam swoje umiejętności prezenterskie- krótko i na temat.Jesteśmy dumni mogąc uczyć takie zdolne dzieci.
Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Naszej Stolicy to zapraszam do obejrzenia świetnego filmiku :) :D

sayhellototheworld.eu

1. WEBINAR na temo PSIHOSOCIALNA PODPORA OTROKOM, DRUŽINI IN SKUPNOSTI

1. Otroci in mladostniki so ena najranljivejših skupin, pri katerih se bodo posledice epidemije in spremljajočih se ukrepov lahko kazale še dolgo časa (omejevalni ukrepi pri vključevanju v vrstniške skupine, igro, ipd.
2. Strokovni delavci ste ena od najpomembnejših podpornih skupin v življenju otrok in mladostnikov, še posebej pa v izrednih razmerah....

http://www.sayhellototheworld.eu/si/projekt/seminarji-in-posveti/1-webinar-na-temo-psihosocialna-podpora-otrokom-druzini-in-skupnosti

sayhellototheworld.eu V času karantene smo ujeti v zelo netipičnem obdobju - družba kot celota je nekako ohromela, pri mnogih posameznikih se pojavljajo občutja, kot so strah, osamljenost, depresija, nemoč... zaostrujejo se družinski problemi, nasilje ipd.

sayhellototheworld.eu

1. WEBINAR na temo PSIHOSOCIALNA PODPORA OTROKOM, DRUŽINI IN SKUPNOSTI

V času karantene smo bili ujeti v zelo netipičnem obdobju - družba kot celota je nekako ohromela, pri mnogih posameznikih se pojavljajo občutja, kot so strah, osamljenost, depresija, nemoč... zaostrujejo se družinski problemi, nasilje ipd. Pedagoški delavci ste tisti, ki ogromno prispevate k preventivni in kurativni skrbi duševnega zdravja otrok, družine in skupnosti kot celote. Ravno zaradi tega menimo, da je to problematika, na katero boste morali biti, ob ponovnem vstopu otrok v šolo/vrtec, še kar nekaj časa toliko bolj pozorni.

http://www.sayhellototheworld.eu/si/projekt/seminarji-in-posveti/1-webinar-na-temo-psihosocialna-podpora-otrokom-druzini-in-skupnosti

sayhellototheworld.eu V času karantene smo ujeti v zelo netipičnem obdobju - družba kot celota je nekako ohromela, pri mnogih posameznikih se pojavljajo občutja, kot so strah, osamljenost, depresija, nemoč... zaostrujejo se družinski problemi, nasilje ipd.

sayhellototheworld.eu

1. WEBINAR na temo PSIHOSOCIALNA PODPORA OTROKOM, DRUŽINI IN SKUPNOSTI

PSIHOSOCIALNA PODPORA OTROKOM, DRUŽINI IN SKUPNOSTI

http://www.sayhellototheworld.eu/si/projekt/seminarji-in-posveti/1-webinar-na-temo-psihosocialna-podpora-otrokom-druzini-in-skupnosti

sayhellototheworld.eu V času karantene smo ujeti v zelo netipičnem obdobju - družba kot celota je nekako ohromela, pri mnogih posameznikih se pojavljajo občutja, kot so strah, osamljenost, depresija, nemoč... zaostrujejo se družinski problemi, nasilje ipd.

Say Hello to the World // Pomahajmo v svet's cover photo

[04/15/20]   Spoštovani,
glede na trenutne razmere v državi, Evropi in svetu (pandemija COVID-19 bolezni), smo se odločili, da 6. mednarodno konferenco projekta "Pomahajmo v svet" prestavimo na mesec oktober 2020, kjer bomo lahko zagotovili varnost in zdravje vseh sodelujočih.

Zdravje je vsekakor naše največje bogastvo in zato smo se odločili, da je za kvalitetno izvedeno konferenco nujno potrebno le-to prestaviti in s tem omogočiti udeležbo vseh zainteresiranih.

Prepričani smo, da nas pri tej odločitvi razumete in podpirate.
O vseh podrobnostih vas bomo še naknadno obvestili.

Pošiljamo vam virtualni objem 🤗
FINI ekipa

The great gift of Easter is HOPE! 🌷🌺

sayhellototheworld.eu

STRENGHT OF THE PROJECT “SAY HELLO TO THE WORLD”

....children gained experience of participating in an international project and direct communication with children from foreign countries. They liked video calls and preparation for them. Children were very friendly, creative, mentally active and emotionally engaged when they worked together and wanted to achieve the goal.

Read More: http://www.sayhellototheworld.eu/en/news/strenght-of-the-project-%E2%80%9Csay-hello-to-the-world%E2%80%9D

sayhellototheworld.eu Our nursery school is participating in the “Say Hello to the World” project for the first time. We have been participating since September. The actively participating children are 6 years old. We are participating with Croatia.

sayhellototheworld.eu

Podbočje (Slovenija) & Kaunas (Litva)

Oglejte si prisrčne fotografije, ki so jih z nami delile strokovne delavke Vrtca Levček pri OŠ Podbočje in vrtca iz Litve (Kaunas kindergarten "Pagrandukas").

http://www.sayhellototheworld.eu/si/galerija/leto-20192020/podbocje-slovenija-kaunas-litva

sayhellototheworld.eu Oglejte si prisrčne fotografije, ki so jih z nami delile strokovne delavke Vrtca Levček pri OŠ Podbočje in vrtca iz Litve (Kaunas kindergarten

sayhellototheworld.eu

SLIKOVNE KARTICE SKOZI DEJAVNOSTI 2. PRSTA – JAZ IN MOJA DRUŽINA

Projekt Pomahajmo v svet je spodbuda strokovnemu delavcu, da pogleda izven ustaljenih okvirjev, razširi obzorja in pridobi nova znanja, ki jih prenaša na otroke. Opažam, da so koncentracija, vztrajnost, sodelovanje in pomnjenje pri otrocih veliko boljši, če so dejavnosti povezane z glasbo, gibanjem in igro. Nataša Perko, Vrtec Hrastnik

http://www.sayhellototheworld.eu/si/novice/slikovne-kartice-skozi-dejavnosti-2-prsta-%E2%80%93-jaz-in-moja-druzina

sayhellototheworld.eu Želite, da tudi vaš otrok sodeluje v mednarodnem projektu? Projekt "Pomahajmo v svet" predstavite vzgojiteljici ali pa stopite v kontakt z nami. Potrudili se bomo, da bo tudi vaš vrtec naslednje šolsko leto pomahal v svet.

The Daily Goalcast

What is a scientist? A kid who never lost his curiosity.
Let's encourage the imagination!

astrophysicist, author, and science communicator Neil explains how to raise kids that will become the shakers and movers of the world of tomorrow.

Interview: Tom Bilyeu from Impact Theory

sayhellototheworld.eu

Child speech development in “My family” activity

This article is about developing child speech in an activity called “Me and My family”. It contains a description of the activity, how the activity went on, and why I chose this activity. And it also contains what kind of organization forms and methods I have used.

http://www.sayhellototheworld.eu/en/news/child-speech-development-in-%E2%80%9Cmy-family%E2%80%9D-activity

sayhellototheworld.eu This article is about developing child speech in an activity called “Me and My family”. It contains description of activity, how activity went on, and why I chose this activity. And it also contains what kind of organization forms and methods I have used. The article talks about what is language...

sayhellototheworld.eu

ZGODNJE POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V VRTCU IN PROJEKT »SAY HELLO TO THE WORLD«

... Hitro lahko ugotovimo, da se tako cilji dokumenta SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir), kot cilji zgodnjega poučevanja tujega jezika, cilji kurikuluma vrtca in projekta »Say Hello to the World« med seboj povezujejo, prepletajo, dopolnjujejo. Preberi več na: http://www.sayhellototheworld.eu/si/novice/zgodnje-poucevanje-tujega-jezika-v-vrtcu-in-projekt-%C2%BBsay-hello-to-the-world%C2%AB

sayhellototheworld.eu Zgodnje poučevanje jezika predstavlja zame vseskozi velik izziv. Na začetku mi je prineslo nemir in strah – kar naenkrat se je vame naselil občutek, da po več kot desetih letih poučevanja angleščine v razredu ne vem, kako naj se tega lotim in stvari izpeljem. Porajalo se mi je veliko vpraš...

sayhellototheworld.eu

PROJECT “SAY HELLO TO THE WORLD” AS A METHOD OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL EDUCATION

A great article: PROJECT “SAY HELLO TO THE WORLD” AS A METHOD OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL EDUCATION

http://www.sayhellototheworld.eu/en/news/project-%E2%80%9Csay-hello-to-the-world%E2%80%9D-as-a-method-of-competence-development-in-preschool-education

sayhellototheworld.eu Developing children's competences in their preschool age is crucial when preparing for school and for a successful life. Traditional methods of education are no longer enough for modern children. Participation in the international project

youtube.com

Say Hello to the World - promotional video

https://www.youtube.com/watch?v=uSmAcxunZp0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3q0KAJSddqeidypymY9-fZtsBcfQMzALAAss_8o4H_C8rL-2SD0Safk_M

http://www.sayhellototheworld.eu Do you want your children and professionals to work internationally with a kindergarten or a school from another country? JO...

sayhellototheworld.eu

RAZVOJ POŠTIVANJA ZAŠTITE PRIRODNOG OKOLIŠA KROZ PROJEKT „SAY HELLO TO THE WORLD“

STROKOVNI PRISPEVEK 👉http://www.sayhellototheworld.eu/hr/novosti/razvoj-postivanja-zastite-prirodnog-okolisa-kroz-projekt-%E2%80%9Esay-hello-to-the-world%E2%80%9C

sayhellototheworld.eu Rad prikazuje važnost razvoja osjetljivosti kod djece za brigu i zaštitu okoliša, način na koji djeca najbolje uče i tko ima najveći utjecaj kod njih na stvaranje ljubavi prema prirodi i njenoj zaštiti. Prikazuje se kako je projekt „Say Hello to the World“ proveden u našoj skupini kao ak...

elrad-int.si

Home - Elrad

The Elrad Group has more than twenty years of experience in offering Electronic Manufacturing Services. Together with their customers tthey participate in several, or all, stages of the development process of electronic assemblies, resulting in mass production of these PCB-assemblies, or completely assembled products. In everything that they do, they focus on quality, efficiency to lower the cost base of the products manufactured by us, and timely delivery. 👍
Check them out: https://elrad-int.si/

elrad-int.si

sayhellototheworld.eu

DRUŽINA KOT VREDNOTA PREKO SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE O POVODNEM MOŽU

Na spodnji povezavi si lahko preberete strokovni prispevek iz našega 4. zbornika strokovnih referatov projekta "Pomahajmo v svet". Prispevek opisuje dejavnost znotraj 2. prsta - Jaz in moja družina.

http://www.sayhellototheworld.eu/si/novice/druzina-kot-vrednota-preko-slovenske-ljudske-pravljice-o-povodnem-mozu

sayhellototheworld.eu Želite, da tudi vaš otrok sodeluje v mednarodnem projektu? Projekt "Pomahajmo v svet" predstavite vzgojiteljici ali pa stopite v kontakt z nami. Potrudili se bomo, da bo tudi vaš vrtec naslednje šolsko leto pomahal v svet.

sayhellototheworld.eu

FUNCTIONAL KNOWLEDGE THROUGH “FIVE FINGERS” ACTIVITIES

The FINI institution is publishing a Say Hello to the World International guide to good practices.
here is an excellent article from our 4. International guide: http://www.sayhellototheworld.eu/en/news/functional-knowledge-through-%E2%80%9Cfive-fingers%E2%80%9D-activities

sayhellototheworld.eu The system of formal education requires reproducing the contents of different educational subjects while the use of the same content is being ignored. According to Piaget's theory, children can imagine about abstract content at the age of eleven, and the educational programs are adapted to it accord...

[01/06/20]  

Say hello to beautiful colours, say hello to autumn, say hello to our our town #radece 🍁🍂🌞💜

#SayHelloToTheWorld #sayhello #hello #internationalproject #kids #kindergarten #school #tolerance #inclusion #slovenia #beautiful #beautifulcolours #love #autumn #loveautumn @ Radece

WORD of the day - FLAWSOME!
Embrace your "flaws" and know you are awsome regardless!

#SayHelloToTheWorld #sayhello #hello #internationalproject #kids #kindergarten #school #tolerance #inclusion #slovenia #flawsome #wordoftheday

We are having a very nice sunny autumn, so we are posting a bucket list you can do 9n this beautiful days.🍂🌞🎃

#SayHelloToTheWorld #sayhello #hello #internationalproject #kids #kindergarten #school #tolerance #inclusion #slovenia

Za Otroke Sveta - Kids are the world

Kot že veste v Gambiji gradimo karierno-izobraževalni center, ki bo namenjen dodatnemu izobraževanju otrok, ki končajo izobraževanje na svoji izbrani izobraževalni ustanovi, odraslim in otrokom, ki so vključeni v naš program botrstev. Del centra, v dopoldanskem času namenjamo izobraževanju v zgodnjem otroštvu za otroke, ki bi sicer bili doma do vstopa v javno osnovno šolo, kjer poteka pouk v angleščini.

Vrtec bo imel 6 razredov in 3 stopnje. Vsako leto bomo sprejeli novih 60 otrok.

S šolnino 45€ na leto bomo pokrili vse stroške, ki nastanejo v zvezi z delovanjem vrtca (plače, vzdrževanje, administracija, vodstvo).

V prostorih centra in vrtca nudimo tudi prostovoljno delo, kar pomeni, da so prostovoljci prisotni na lokaciji skozi vso leto.

Zakaj bi se nekdo odločil za podporo otroku, ki živi daleč stran na zahodu Afrike?
Ker želi in lahko. Vsi otroci na svetu bi morali imeti možnost za izobraževanje, saj je to najmočnejše orodje za dvig kvalitete življenja.

Vsi otroci prihajajo iz revnih družin, ki jim ne morejo omogočiti brezskrbnega izobraževanja, dnevne malice, obveznih šolskih potrebščin, primerne obutve, itd.

V Gambiji prav tako ne poznajo socialne podpore, otroških dodatkov, enkratne dodatne pomoči, starševskega dodatka in vseh drugih socialnih transferjev. Za rabljena oblačila, ki pridejo iz Evrope, morajo plačati. Nevladne organizacije hrane ne delijo.

Botrstvo znaša 17€ na mesec, letna šolnina znaša 45€.

Vas skrbi koliko denarja prejmejo družine in ali ga sploh? Razumemo vašo skrb, zato smo natančno opisali kakšne zneske družine prejemajo. Vabimo, da si preberete informacije
pod prvo točko s klikom tukaj http://zaotrokesveta.com/kako-poteka/

Kako boste vedeli, da družine zares dobijo denar?
1. Prvo in najpomembnejšo vaše vodilo naj bo zaupanje. Če tega nimate, potem je boljše, da svoj denar namenite ljudem in organizacijam, ki jim zaupate. Ne pozabite tudi dejstva, da v našem društvu ni nihče zaposlen, zaposljujemo le Gambijce preko gambijske organizacije, kar pomeni, da nam je še kako mar, da delamo dobro in pošteno. Pomoč sedaj prejema že več kot 450 otrok in močno vplivamo na zgodbe posameznikov.
2. Nato je dobro, da preverite način delovanja organizacije. Mi svojo transparentnost podpiramo z vabili na obisk v Gambijo. Preko naše organizacije boste dobili podatke od otroka in družine ter jih boste lahko kadarkoli obiskali. Ničesar in nikogar ne skrivamo. Do družine vas pripeljemo, potem pa je komunikacija med vami in družino popolnoma zasebna. Vaših stikov ne omejujem pod nobenim pogojem. S tem vam nudimo priložnost, da jih vprašate kdaj in koliko dobijo. Ogromno botrov je Gambijo že obiskalo in nekatere družine redno obveščajo svoje botre po prejetju denarja.
3. Lahko vam posredujemo kontakte botrov, ki so že bili v Gambiji. Sami vam bodo povedali kako stvari tam delujejo in na kakšen način komunicirajo s svojimi družinami in varovanci ter kakšne so njihove izkušnje glede denarja.

Razmislite ali vam 17€ na mesec lahko bistveno spremeni kvaliteto življenja, kako jih sicer porabite in kaj vam to predstavlja. Bi zmogli brez kavice ali dveh manj, morda ene nove majice, krajšega izleta, morda kakšnih priboljškov, materijalnih stvari, ki jih ne potrebujete,...? Za 17€ ima lahko en otrok v Gambiji vsak dan šolsko malico, vse šolske potrebščine, obutev in pokrite vse nujne stroške, ki nastanejo.

Če želite pomagati vendar potrebujete še dodatne informacije, potem preberite še:
- o tem zakaj botrstvo s klikom tukaj http://zaotrokesveta.com/zakaj-botrstvo/

- o tem kako botrstvo spreminja življenja s klikom tukaj https://www.youtube.com/watch?v=lXd7UuPPLo4

- o izkušnji o botrstvu naše botre Mojke, si lahko ogledate s klikom tukaj https://www.youtube.com/watch?v=rkpJl7btGcI&t=33s

Otroka in družino lahko KADARKOLI pridete obiskati in se na lastne oči prepričate ali in koliko denarja dobijo vsak mesec. Pridružite se lahko tudi skupinskim odpravam in poleg obiska družine, še prostovoljno delate z otroki ali na drugih področjih.

V kolikor se odločite za botrstvo, nam pišite na [email protected]

Hvala, ker vam je mar!

Want your school to be the top-listed School/college in Radece?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Vrtec Urša

Location

Category

Telephone

Address


Kolenov Graben 8
Radece
SI-1433
Other Radece schools & colleges (show all)
Konopljarnica Konopljarnica
Radece

kmetija pod klancem