OŠ Olge Meglič Ptuj

OŠ Olge Meglič je dvoodelčna osnovna šola z zavidljivo lokacijo - leži namreč v starem mestnem jedru Ptuja, najstarejšega slovenskega mesta.

Smo sodobna šola, v kateri si vsi prizadevamo omogočiti učencem, da razvijajo svoje potenciale. Želimo jih vpeljati v neposreden kontakt z učno stvarnostjo in jih spodbujati ter smotrno voditi k njihovem čim bolj samostojnem učenju in celostnemu razvoju. Veliko pozornosti namenimo komunikaciji in interakciji med učitelji in učenci, saj aktivna vključenost učenca v pouk omogoča svobodno aktivnost, razvoj osebnosti ter povečuje samozavest. Prav tako je eden izmed vzgojnih temeljev naše šole dober odnos med učenci in pozitiven odnos med učitelji in učenci, ki omogoča pozitivno klimo v razredu in šoli. Strokovni delavci se trudijo, da bi s svojim znanjem, sposobnostjo, raznovrstnimi in bolj dinamičnimi učnimi oblikami, metodami, vsebinami, modernimi učnimi pristopi, medpredmetnim sodelovanjem in veseljem do dela omogočili dober, kvaliteten in uspešen način pouka. Dodatna znanja si učenci lahko pridobivajo pri različnih dejavnostih na kulturnem, tehniškem, naravoslovnem ter športnem področju, fakultativnem pouku tujih jezikov ter računalništva, šolskih projektih, projektih, organiziranih v sodelovanju s širšo javnostjo, interesnih in mladinskih delavnicah ter pri socialnih igrah. Vsak posameznik ima pravico biti spoštovan in integriran v družbo, zato se vsi delavci šole in zunanji sodelavci trudimo poučiti učence o drugačnosti ter sprejemati in vključevati le-to v vsakdanje življenje. S kvalitetnim, didaktično in metodično podprtim poukom ter enakimi možnostmi pridobivanja znanja za vse učence pa nudimo učencem zraven dodatnega in dopolnilnega pouka ter individualne učne pomoči še dodatno učno tehnologijo. KONTAKT: Tajništvo: 02 749 20 10 Faks: 02 749 20 11 Ravnateljica: 02 749 20 12 Pomočnik ravnateljice: 02 749 20 11 Zbornica: 02 749 20 13 Računovodstvo: 02 749 20 17 Knjižnica: 02 749 20 20 Računalničar: 02 749 20 14 Pedagoginja: 02 749 20 15 Specialna pedagoginja: 02 749 20 16 Socialna delavka: 02 749 20 18

Mission: VIZIJA IN VREDNOTE NAŠE ŠOLE: Naša skupna pripravljenost, zagnanost, ustvarjalnost in odgovorno strokovno delo zagotavljajo kakovostno izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa, ki je ciljno in vsebinsko usmerjen po meri učenk in učencev in jih pripravlja za nadaljnje nove izzive življenja. VREDNOTE: STRPNOST, PRAVIČNOST, SODELOVANJE, ZNANJE

olgica.si

Izbor literarnih del za Cankarjevo tekmovanje 2020/21

olgica.si Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2020/21 tekmovanje z naslovom SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE.

issuu.com

Olgica in mi, št. 14, junij 2020

issuu.com Šolsko glasilo OŠ Olge Meglič Ptuj (letnik VII, številka 2) ISSN 2463-9605

olgica.si

Najvidnejši dosežki v šolskem letu 2019/20

olgica.si Tudi v šolskem letu 2019/20 so se učenke in učenci naše šole aktivno udeleževali številnih tekmovanj, kjer so dosegli lepe dosežke, ki so podrobneje predstavljeni v šolskem glasilu Olgica in mi in v Pedagoškem poročilu. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj najvidnejših uspehov.

olgica.si

Športni dan za učence 4. in 5. razreda

olgica.si V ponedeljek, 21. junija 2020, smo imeli učenci 4. in 5. razreda še zadnji športni dan. Odpravili smo se po poti Ivana Potrča in Matije Murka. Začeli smo v šoli. Pot nas je vodila mimo knjižnice Ivana Potrča. Med potjo smo se pogovarjali.

olgica.si

Nastop naših učencev na sobotnem pogovoru v Legend Pubu

olgica.si V sončnem sobotnem dopoldnevu je v Legend pubu v Murkovi ulici potekal dogodek v znamenju pandemije Covid-19. Gostje pogovora so bili zaposleni, ki v času izolacije na delovnih mestih niso mogli zaradi svoje narave dela biti v izolaciji; med njimi strokovni vodja Splošne bolnišnice Ptuj in k...

olgica.si

Pismo županje otroškim mestnim svetnikom

olgica.si Županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, se je ob koncu šolskega leta 2019/20 s posebnim pismom zahvalila otroškim mestnim svetnicam in svetnikom za njihovo pridno delo v Otroškem mestnem svetu.

olgica.si

Zbiranje papirja v šolskem letu 2019/20

olgica.si Tudi v tem šolskem letu smo na naši šoli pridno zbirali star papir, saj s to akcijo želimo pomagati okolju. Letos smo zbrali skupaj 12 387 kg papirja, kar ni mala številka. Največ papirja so zbrali učenci 5. a razreda – zbrali so celih 2 189 kg papirja.

olgica.si

Olgičarji razstavljajo

olgica.si Naši učenci niso ustvarjalni le pri urah likovne umetnosti, ampak svoje risarske in slikarske veščine krepijo skozi vse leto. Tako smo z Olgičarji, ki so pokazali večji interes pri likovnih nalogah na daljavo ali so mi z veseljem pokazali svoje skicirke ob vrnitvi v šolo, pripravili mini...

olgica.si

Odlična uvrstitev v izzivih projekta Varno na kolesu

olgica.si Olgičarji smo bili v letošnjem šolskem letu vključeni v projekt Varno na kolesu. Ta projekt že osmo leto združuje šolarje po vsej Sloveniji. Spodbuja nas k spoznavanju in utrjevanju prometnih pravil, ter se zavzema za celovito razumevanje prometne varnosti.

olgica.si

Naravoslovni dan za učence 4. razreda

olgica.si V četrtek, 18. junija 2020, smo imeli četrtošolci naravoslovni dan. Odpravili smo se v gozd. Naravoslovni dan je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je bila gozdna učna pot, drugi del pa delo po učnih postajah. Po gozdni učni poti nas je vodil gozdar g.

olgica.si

“Morska pravljica” v prodajalni Alpina

olgica.si Olgičarji smo se z veseljem odzvali povabilu, da okrasimo izložbo prodajalne Alpina na Lackovi ulici v mestnem jedru. Ker smo z mislimi že v prihajajočih mesecih, smo se odločili, da v času RaP-a pripravimo poletne motive in prazno izložbo v hodniku spremenimo v morsko pravljico.

olgica.si

Špajza modrosti – poletne počitnice

olgica.si Spoštovani. Center za družine Špajza modrosti v poletnih počitnicah vabi na številne brezplačne aktivnosti. Za vse dodatne informacije smo na voljo na telefonskih številkah 02 749 21 58 in 051 389 660 in na naslovu [email protected].

olgica.si

Poletne počitniške aktivnosti za otroke v CID-u

olgica.si Center interesnih dejavnosti Ptuj je tudi za letošnje poletne počitnice pripravil pestro izbiro počitniških dejavnosti za otroke in mlade. Prvič se bodo otroci lahko preizkusili v čisto posebni vrsti plesa, nenavadnem in dinamičnem tradicionalnem indijskem kathaku.

olgica.si

Seznam potrebščin 2020/21

olgica.si Spoštovani starši! V spodnjem dokumentu najdete seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin za prihajajoče šolsko leto. seznam potrebscin 2020-21 (pdf)   KOPIJA NOVA povezava do spletne strani: https://www.kopija-nova.

olgica.si

Valeta 2020

Za letošnje devetošolce in devetošolke je bila valeta res nekaj posebnega. Od začetka šolskega leta smo svojo valeto načrtovali za petek, 12. junija 2020, le-ta pa bi morala potekati v telovadnici naše Olgice.

olgica.si

Tehniški dan na daljavo

olgica.si V torek 2. junija 2020 smo imeli učenci od 6. do 9. razreda na Olgici še zadnji tehniški dan na daljavo. Sestavljen je bil iz dveh delov. V prvem delu smo si lahko ogledali spletno predstavitev največjega Tehniškega muzeja v Bistri.

youtube.com

Valeta 2020

Učenke in učenci generacije devetošolcev 2011-2020 smo zaradi pandemije Covid-19 ostali brez 'klasične' valete, a nas to ni zaustavilo. Kljub temu smo se odl...

olgica.si

Vabilo na Valeto 2020

olgica.si Vljudno vabljeni, da si skupaj z nami ogledate svetovno premiero VALETE 2020 - Valete, kot je še ni bilo! YouTube Premiera se začne v petek, 12. junija 2020 ob 20. uri.

olgica.si

Pouk ponovno v šoli

olgica.si Spoštovani starši! Od 1. 6. in od 3. 6 . 2020 dalje bo za učence od 4. in 8. razreda pouk ponovno potekal v šoli. Pouk bo potekal po urniku pod posebnimi pogoji, ki jih je predpisal NIJZ in ob upoštevanju priporočil ZRSŠ.

olgica.si

Šolsko tekmovanje iz matematike za učence od 1. do 3. razreda

olgica.si Spoštovani starši in dragi učenci, prijavljeni na šolsko tekmovanje iz matematike »Kenguru«! Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 2020 bi morali izvesti tretji četrtek v marcu, torej 19. marca 2020, a so ga zaradi zdravstvenih razmer prestavili za nedoločen čas.

olgica.si

Nemška bralna značka – rezultati

olgica.si V šolskem letu 2019/2020, smo pri pouku nemščine in pouku nemščine na daljavo, izvedli tekmovanje za nemško bralno značko »Epi Lesepreis«. Tekmovanja se je udeležilo skupaj 101 učenk in učencev od 4. do 9. razreda. Učenci so morali prebrati predpisane knjige.

olgica.si

Naravoslovni dan na daljavo

olgica.si V ponedeljek, 11. maja 2020, smo preživeli še en naravoslovni dan na daljavo. Moram priznati, da sem prav vesela, ko nanese tako, da je vsaj en dan v tednu drugačen od drugih.

olgica.si

Učenje na daljavo 9. teden

olgica.si Skoraj bomo pri dvomestnem številu, če malce pogledam na vso ton dogajanje z matematičenga vidika. Le kdo si je 16. marca, ko smo se lotili dela na daljavo, mislil, da bomo doma devet tednov. In zagotovo to ni zadnji teden našega dela na daljavo.

olgica.si

Zbiranje starega papirja v maju

olgica.si Obveščamo Vas, da smo na šolsko parkirišče v ponedeljek, 25. maja 2020, naročili keson za odpadni papir. V kolikor vam je doma ostalo kaj odpadnega papirja Vas vabimo, da papir v keson odložite kadarkoli, in sicer do srede 27. maja 2020.

olgica.si

Razpis za pisarniški material

olgica.si V prilogi najdete povabilo k oddaji ponudbe, in sicer za nabavo pisarniškega materiala, likovnega materiala in tonerjev za tiskalnike ter fotokopirne stroje. Rok za oddajo ponudbe je 30. junij 2020. [iframe src=http://olgica.splet.arnes.

olgica.si

Športni dan na daljavo

olgica.si Saj sem že pozabila šteti tedne. Kateri teden je za nami? Vsak teden, vsak dan je enak prejšnjemu. Ne, ne čisto enak. Današnji dan, četrtek, 7. maj 2020, je bil drugačen, saj smo imeli športni dan. Ponovno na daljavo.

olgica.si

Učenje na daljavo 8. teden

olgica.si Za nami je že osem tednov dela na daljavo – ne morem verjeti, kako tedni hitro minevajo. Verjamem, da vsi že nestrpno čakamo, da bomo lahko objeli svoje prijatelje, se z njimi pogovorili, odšli na sladoled in podobno. Moram reči, da smo se že zelo navadili dela na tak način.

olgica.si

Obvestilo o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih OŠ Olge Meglič

olgica.si Spoštovani! V skladu s prejeto okrožnico MIZŠ z dne 8. 5. 2020 vas obveščamo, da se bo vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ Olge Meglič začelo izvajati v prostorih šole od 18. 5. 2020 dalje. Prav tako se bo vzgojno izobraževalno delo predvidoma od 25. 5.

olgica.si

Učenje na daljavo 6. teden

olgica.si ŠESTI TEDEN!!!!!!!! Minilo je že šest tednov, odkar dneve preživljam doma. Brez prijateljev, brez sošolcev. Pogrešam jih! In celo učitelje pogrešam!!! V šestem tednu je ponedeljek minil povsem običajno … kot vsak delovni dan zadnjih nekaj tednov.

olgica.si

Likovne naloge v Olgaleriji

olgica.si Na ogled je že cela zbirka likovnih del naših učencev! Ti so med prvimi nalogami na daljavo ilustrirali svoj dan, risali like iz lutkovne predstave, zanimive arhitekture in grafične osnutke, se lotili risarskega in foto izziva ter načrtovanja barvite šolske fasade, nekateri pa so slike in p...

olgica.si

Kulturni dan na daljavo

olgica.si V sredo, 22. aprila 2020, sredi šestega tedna dela na daljavo in na Svetovni dan Zemlje smo imeli Olgičarji ponovno priložnost preživeti dan malce drugače kot ostale dni v tednu. Imeli smo kulturni dan z naslovom “Gremo na predstavo”.

olgica.si

Učenje na daljavo 5. teden

olgica.si Mesec dni. Minilo je že mesec dni, odkar sem nazadnje v živo videla svoje sošolce, sošolke, naše učitelje in učiteljice, odkar smo izolirani drug od drugega in se slišimo ter vidimo le preko najrazličnejše računalniške tehnologije, kar pa seveda niti približno ni isto.

olgica.si

Ocenjevanje na daljavo

olgica.si Spoštovani učenci in starši! Kako hitro čas beži. Za nami je že peti teden izobraževanja na daljavo. Kljub rednim vsakodnevnim stikom preko e-pošte, telefona, spletnih učilnic in video konferenc, si že vsi skupaj močno želimo tistega pravega srečanja, osebnega stika v »živo«.

Kdo smo?

Want your school to be the top-listed School/college in Ptuj?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Prešernova 31
Ptuj
2250
Other Elementary Schools in Ptuj (show all)
OŠ Mladika Ptuj OŠ Mladika Ptuj
Žnidaričevo Nabrežje 1
Ptuj, 2250

Najstarejša osnovna šola na Ptuju.

OŠ Ljudski vrt Ptuj OŠ Ljudski vrt Ptuj
Župančičeva 10
Ptuj, 2250

Smo javna osnovna šola, ki ima v svoji sestavi matično in podružnično šolo. Sodimo med večje slovenske osnovne šole.

Osnovna šola BREG Osnovna šola BREG
Rogaška Cesta 6
Ptuj, 2250

OSNOVNA ŠOLA BREG Rogaška cesta 6 2250 Ptuj Elektronska pošta: [email protected] Telefon: 02 78-81-280 Faks: 02 78-81-290

Slomat.si - lektoriranje in inštrukcije Slomat.si - lektoriranje in inštrukcije
Ulica Vide Alič 9
Ptuj, 2250

Lektoriranje, inštrukcije, prevajanje in oblikovanje besedil

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj
Minoritski Trg 1
Ptuj, 2250

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla izvaja javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja, pridobljeno spričevalo je javno veljavno.