Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola

Poslanstvo šole izhaja iz več kot 125-letne tradicije poklicnega izobraževanja na Ptuju, temelji na široki programski ponudbi v sedanjosti in gradi na novih programih, ki jih potrebujejo industrija, malo gospodarstvo in obrt v prihodnosti. Če bo do sprememb prihajalo še naprej tako hitro, bo življenje, ki ga poznamo sedaj, v številnih pogledih bistveno drugačno. Znanje se podvaja vedno hitreje, še posebej na tehničnem področju. In prav tako kot investiramo v tehnologijo, investiramo tudi v znanje. Če želimo obvladovati novo tehnologijo, se moramo nanjo pripraviti celoviteje, z novimi znanji, predvsem pa z novim načinom razmišljanja. Izobraževalci se zavedamo, da imamo pri izobraževanju opravka z dolgoročnimi procesi in da bomo dosegli želeno sinergijo predvsem s kakovostjo in učinkovitim mednarodnim sodelovanjem. Prav tako pa je izredno pomembno regionalno sodelovanje, saj vključuje prožnost dvostranskega in vizije večstranskega sodelovanja. Danes je poudarek na prenosu znanja, kar pomeni, da mora država priznati vlogo višjega šolstva pri gospodarski in družbeni obnovi ter razvoju. Krepitev povezav z gospodarstvom in skupnostjo gre zdaj skupaj z učenjem, potrebno je zagotavljati usposobljeno delovno silo in ustvarjati novo znanje. Od nas in naših sposobnosti je odvisno, kaj bo prevladalo. Trije osnovni elementi za uspeh: - verjeti v to kar delamo, - želeti, da se to zgodi, - pričakovati, da se to zgodi. Naša vizija: postati ugledna in mednarodno priznana višja strokovna šola. Omogočiti študentom, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti. Naše poslanstvo: pripraviti ljudi na vseživljenjsko izobraževanje. Izziv: uvrstiti pomen zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov. Cilji: vzpostaviti študij, ki bo zagotavljal zaposljivost in visoko kakovost diplomantov. Priložnost: vzpostaviti trdne temelje za razvoj gospodarstva in zagotavljanje njegove konkurenčnosti. Naše vrednote: skrb, strpnost, prijaznost, profesionalnost, ustvarjalnost, pošteni odnosi s študenti, timsko delo, strokovnost, vzgoja ...

Strokovna ekskurzija študentov VSŠ ŠC PTUJ v ladjedelnico BRODOSPLIT.

ŠPIC

Alenka Černe in Janja Golc, študentki 1. letnika programa ekonomist, sta se z mentorico Sonjo Šaše, udeležili 11. MEDNARODNEGA RAZISKOVALNEGA TABORA ŠPIC v Murski Soboti na Višji strokovni ekonomski šoli Murska Sobota od 8. do 10. maja 2019. Skupaj s študenti iz Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije in Rusije, so izdelali in predstavili naslednje raziskovalne naloge:

Ekonomski in pravni vidik samoupravljanja pri vodenju družb,
Primerjava cen storitev mobilnih operaterjev v Sloveniji, Hrvaški in Severni Makedoniji
Koliko stroškov ima študent z opravljanjem šoferskega izpita v Sloveniji, Hrvaški, Severni Makedoniji in Rusiji?
Na taboru so študentje pridobili praktična uporabna znanja in kompetence ter se usposobili za raziskovalno delo in reševanje konkretnih problemskih situacij in ob tem navezali še pristne prijateljske odnose z vrstniki na mednarodni ravni. Poleg strokovnega dela je bil tabor seveda namenjen tudi druženju mentorjev in študentov.

Nekaj foto utrinkov…

Foto utrinki iz dogodka " Parada učenja", ki se je odvijal 15. 5. 2019 v Dominikanskem samostanu Ptuj.

Alenka Černe in Janja Golc, študentki 1. letnika programa ekonomist, sta se z mentorico Sonjo Šaše, udeležili 11. MEDNADORNEGA RAZISKOVALNEGA TABORA ŠPIC V Murski Soboti na Višji strokovni ekonomski šoli Murska Sobota od 8. do 10. maja 2019. Skupaj s študenti iz Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije in Rusije, so izdelali in predstavili naslednje raziskovalne naloge:
- Ekonomski in pravni vidik samoupravljanja pri vodenju družb,
- Primerjava cen storitev mobilnih operaterjev v Sloveniji, Hrvaški in Severni Makedoniji
- Koliko stroškov ima študent z opravljanjem šoferskega izpita v Sloveniji, Hrvaški, Severni Makedoniji in Rusiji?
Na taboru so študentje pridobili praktična uporabna znanja in kompetence ter se usposobili za raziskovalno delo in reševanje konkretnih problemskih situacij in ob tem navezali še pristne prijateljske odnose z vrstniki na mednarodni ravni. Poleg strokovnega dela je bil tabor seveda namenjen tudi druženju mentorjev in študentov.

V torek, 9. aprila 2019 smo na Višji strokovni šoli ŠC Ptuj izvedli že 9. dan meroslovja, katerega namen je študentom in zunanjim obiskovalcem predstaviti meroslovje, jih seznaniti s konkretnimi postopki pri certificiranju meril in zagotavljanju kakovosti ter prikazati praktične primere umerjanja meril. Predaval je izkušeni predavatelj Primož Hafner, tehnični direktor podjetja Lotrič Metrology in mednarodni ISO presojevalec. Predavanj se je udeležilo 27 študentov programa mehatronika in 5 udeležencev iz podjetja Safilo.

Študentje 1. letnika študijskega programa UPK, so dne 2. 4. 2019 pod okriljem mentorice prof. Boltavzer Zdenke, predstavili projektno nalogo z naslovom “Žajfnica”.

Foto utrinki …

Študentje študijskega programa UPK, so dne 29. 3. 2019 predstavili projektne naloge pod okriljem mentorice profesorice dr. Vesne Trančar.
Nekaj foto utrinkov iz predstavitve…

Strokovni delavci naše šole, ki delujejo na področju strojnih in električnih meritev, so se udeležili strokovnega posveta o meroslovju z naslovom: Meritve-temelj zagotavljanja kakovosti odličnih proizvodov in storitev. Na posvetu so bile predstavljene redefinicije merskih enot, praktični primeri zagotavljanja kakovosti in izvedbe kalibracij meril v podjetjih.

Utrinki informativnega dne...

vss.scptuj.si

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj | Študentje VSŠ ŠC Ptuj obiskali podjetje ODELO

Študentje VSŠ ŠC Ptuj obiskali podjetje ODELO
http://vss.scptuj.si/?p=3710

vss.scptuj.si Študentje študijskega programa bionika in mehatronika VSŠ ŠC Ptuj, so dne 7.2.2019 obiskali podjetje ODELO iz Prebolda, ki je eno izmed uspešnih primerov dobre prakse v slovenskem prostoru. Z obiskom podjetja so bili zelo zadovoljni.

Demonstracijske in motivacijske vaje v prostorih HNT za dijake Elektro in računalniške šole.
Učenci 4CE so v torek 29.1.2019 dve uri (od 8.45 do 10.30) z zanimanjem prisluhnili laborantu Jusu in profesorju Lazaru. Ure smo ponovili v četrtek 31.1.2019 (od 8.00 do 10.00) za učence 3CE razreda.
Učenci so sledili predstavitvi delovanja in podrobni razlagi regulacije temperature, možnosti nastavitve regulatorjev, izvedbe PID regulatorjev v kompaktni izvedbi ali v sklopu PLC-ja ali frekvenčnega pretvornika, o možnostih pravilne nastavitve njihovih parametrov, ter uporabnosti regulatorjev v procesni tehniki in šaržni proizvodnji.
Uporabljeni analogni in digitalni senzorji so bili primerjani z industrijskimi binarnimi-dvopoložajnimi ON-OFF brezkontaktnimi senzorji. Bili so tudi razloženi fizikalni principi delovanja senzorjev.
Predstavljeni so bili uporabljeni sodobni merilni instrumenti kot je DATA LOGGER, generator merilnih signalov, digitalni spominski osciloskop, tokovne klešče, senzortester itd.
Frekvenčni regulator vrtljajev trifaznih elektromotorjev je bil med demonstracijskim delovanjem podkrepljen z opisi primerov uporabe v bližnjih industrijskih obratih (Talum, Perutnina).

Vabljeni na informativni dan.

V laboratoriju Višje strokovne šole ŠC Ptuj - robotika.

youtube.com

Bionik - Der Film

Zanimiv film o bioniki...
https://www.youtube.com/watch?v=mrUXPnc_mYU

Dieser Lehrfilm wurde im Rahmen des Internationalen Studiengangs Bionik B.Sc. (Hochschule Bremen) von fünf Studierenden entwickelt. Das Ziel des Projektes wa...

Sedeži na Airbus-u in razpis za študente in njihove ideje.
https://www.airbus-fyi.com/

Visoka šola na Ptuju

Vsi, ki želite spoznati razsežnosti vznemirljive znanstvene discipline bionika in značilnosti študijskega programa, ki omogoča nov pogled, razmišljanja in možnosti sodelovanja z naravo, vas vabimo na informativna dneva, 15. 2. 2019 ob 17. uri in 16. 2. 2019 ob 9. uri, ki bosta potekala v prostorih Šolskega centra Ptuj, (lokacija Vičava, III. nadstropje). oziroma obiščite spletno stran http://vsp.scptuj.si/ 🦔🦇🦉🐝🍁

tovarna.finance.si

Industrijska uporaba bionskih eksoskeletov – bionic 4.0

tovarna.finance.si Uporaba eksoskeletov se bo razširila na številna področja, še zlasti kjer delo v prisilni drži ustvarja bolečine in poškodbe.

Ta uporabniku prijazen medicinski odtis, natisnjen v obliki 3D, bi lahko revolucioniral zdravljenje zlomljenih kosti ...

10. 1. 2019 se je odvijal 11. Sejem višjega in visokega šolstva na Ptuju, ki sta ga organizirala Šolski center Ptuj in Zavod Revivis. V okviru Šolskega centra Ptuj se je predstavila Višja strokovna šola, ki ponuja 4 študijske programe ter Visoka šola na Ptuju z edinim programom Bionika v tehniki v Sloveniji ter številne druge fakultete in šole iz vseh koncev Slovenije.
Programe, ki jih izvajajo, je predstavljalo 25 različnih fakultet, višjih in visokošolskih samostojnih zavodov, kar je povsem primerljivo s prejšnjimi leti.
V okviru Univerze v Mariboru se je prestavilo šest fakultet, dve iz Univerze v Ljubljani, ena iz Univerze na Primorskem, ena iz Univerze v Novi Gorici ter 15 ostalih šol ter samostojnih visokošolskih zavodov.
Namen je bil bodočim študentom ponuditi čim več informacij in pomagati pri sprejemanju odločitve. Menimo, da smo v tem uspeli. Temu pa bodo namenjeni tudi informativni dnevi, ki bodo potekali v mesecu februarju po vsej državi.
S potekom sejma in udeležbo smo zadovoljni, obiskali so ga dijaki zaključnih letnikov, dijaki, gimnazijci ter ostali udeleženci, ki so želeli pridobiti kakršnekoli informacije, ki se navezujejo na študij na posamezni šoli ali fakulteti.

youtube.com

Bionik - Das Genie der Natur. Video. Dokumentation

BIONIKA NA PTUJU!

Mehr Infos und bestellen: http://www.wissenschaft-shop.de/Themenwelten/Bionik-das-Genie-der-Natur-Preisgekroente-DVD-Dokumentation.html Was haben Lotus-Blätt...

čestitam študentom in mentorju!

Predstavitev projektnega dela pri predmetu Komunikacijske tehnologije in storitve v programu mehatronika v 2. letniku.
Pri najboljši projektni nalogi z naslovom AVTOMATIZIRANO ZALIVANJE so sodelovali: Alja Drnovšek, Dominik Čoh, Rok Galun in Martin Frešer. Izdelali so projekt, ki omogoča nadziranje in krmiljenje zalivanja tudi na razdalji do 10 km. Uporabili so tehnologije: ATmel mikrokrmilnik, LoRa odprt brezžični IoT komunikacijski standard, LCD zaslon na dotik, senzorje ter podatke o vremenski napovedi, ki je osnova pri odločanju o količini zalivanja na oddaljeni lokaciji.

Predstavitev projektnega dela pri predmetu Komunikacijske tehnologije in storitve v programu mehatronika v 2. letniku.
Pri najboljši projektni nalogi z naslovom AVTOMATIZIRANO ZALIVANJE so sodelovali: Alja Drnovšek, Dominik Čoh, Rok Galun in Martin Frešer. Izdelali so projekt, ki omogoča nadziranje in krmiljenje zalivanja tudi na razdalji do 10 km. Uporabili so tehnologije: ATmel mikrokrmilnik, LoRa odprt brezžični IoT komunikacijski standard, LCD zaslon na dotik, senzorje ter podatke o vremenski napovedi, ki je osnova pri odločanju o količini zalivanja na oddaljeni lokaciji.

Odlična fotografija

Lepote narave,...

V okviru projektnega tedna Gimnazije Ptuj, smo na naši šoli izvedli delavnice na temo Bionika v tehniki.
Fotoutrinki

vss.scptuj.si

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj | Predstavitev projektnih nalog

Predstavitev projektnih nalog
http://vss.scptuj.si/?p=3520

vss.scptuj.si PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG – študentje 2. letnika, smer ekonomist so predstavili svoje projektne naloge, ki so nastale v sodelovanju s podjetjem TKI d.d. Hrastnik, v petek 14. 12. 2018, ob 8.00 uri v predavalnici v304.

vss.scptuj.si

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj | Bodi informiran – Bodi in

BODI INFORMIRAN B O D I I N
http://vss.scptuj.si/?p=3505

vss.scptuj.si S klikom na gumb "Razumem" ali katero koli drugo povezavo zunaj tega sporočila, sprejmete uporabo piškotkov. Dodatne nastavitve o piškotih so Vam na voljo v Nastavitvah zasebnosti.

Študenti UPK in Bionike na ogledu v podjetju SZG - Saatzucht Gleisdorf
Imeli smo strokovno predavanje o žlahtnjenju koruze in strokovni ogled podjetja Saatzucht Gleisdorf. Sprejel nas bo Jure Kolarič, univ. dipl. inženir agronomije, ptujčan, zaposlen v omenjenem podjetju

Obisk TALUMA

Študentom sta na zanimiv način predstavila podjetje Elektro Celje, ga. Maja Ivančič,vodja kabineta direktorja in svetovalec direktorju, g. Marijan Šunta.

POTREBA PO KADRIH: Zaključna konferenca pilotnega projekta na Ptuj-u.
Uspešno zaključena prva faza projekta, kjer smo sodelovali Višja strokovna šola ŠC Ptuj, podjetja ORVI, Dorssen, TPV prikolice, Mark metal, Trelleborg, Reseda.
Zelo sem vesel, da smo na Ptuju in za Ptuj pripravili odlično izhodišče za razvoj kadrov. Največja konkurenčna prednost naših podjetij je v ZNANJU.

Praktične vaje pri predmetu Osnove elektrotehnike

Obisk podjetja RIMAC-električni avtomobili.

Laboratorijske vaje pri predmetu Komunikacijske tehnologije in storitve.

Študentje 2. letnika programa Ekonomist smo v ponedeljek, 12. novembra 2018, obiskali
Poštno logistični center v Mariboru.

s-gsg.com

Industry 5.0 - Scalable Global Solutions

Industrija 5.0: bi naj pomenila harmonijo med človekom in stroji ter persionalizacijo proizvodnje ter nadgradnjo sistemov za ustvarjanje izjemno pomembnih konkurenčnih prednosti. Interativno reševanje problemov, učinkovita interpretacija podatkov za hitrejše in pametnejše odločitve ter strategije za izboljšanje procesov in inovacije izdelkov. Napoveduje se, da bodo tovarne v prihodnosti manjše in se bodo bolj osredotočile na trge in oblikovalske centre, pospeševale uvajanje novih izdelkov in okrepile konkurenčne prednosti na vseh področjih. Proizvodnja veliko manjših velikosti in personalizacije bi naj postala ekonomsko uspešnejša in zmanjševala se bi naj tveganja. Industrija 5.0 obljublja, da bo vse tehnološke inovacije, ki jih je prinesla Industrija 4.0 in prejšnje nadgradila s sistemi konkurenčne prednosti s poudarkom na personalizaciji. Vseeno pa se vsiljuje vprašanje, ali bo vloga Industrije 5.0 tudi odgovor na ekstremno hiter razvoj avtomatizacije, robotizacije, digitalizacije in nastajajočih konfliktov industrijskih interesov? Nekaj več za razmišljanje na strani: https://s-gsg.com/news/industry-50/?

s-gsg.com

vss.scptuj.si

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj | Najboljša projektna naloga študenta VSŠ ŠC Ptuj

Najboljša projektna naloga študenta VSŠ ŠC Ptuj.
http://vss.scptuj.si/?p=3429

vss.scptuj.si Domen Zelenko, študent VSŠ ŠC Ptuj, je na natečaju v okviru 28. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije, izdelal najboljšo projektno nalogo.

Untitled Album

vss.scptuj.si

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj | Športno srečanje 2018

Športno srečanje 2018
Več...http://vss.scptuj.si/?p=3413

vss.scptuj.si S klikom na gumb "Razumem" ali katero koli drugo povezavo zunaj tega sporočila, sprejmete uporabo piškotkov. Dodatne nastavitve o piškotih so Vam na voljo v Nastavitvah zasebnosti.

Podjetje se predstavi...

vss.scptuj.si

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj | Podjetje se predstavi

Podjetje se predstavi...
http://vss.scptuj.si/?p=3408

vss.scptuj.si Dne 10. 10. 2018, ob 10. uri, se bodo podjetja iz Ptuja in okolice predstavila študentom in zainteresiranim diplomantom Višje strokovne šole ŠC Ptuj. Predstavitve bodo potekale v predavalnicah Višje strokovne šole ŠC Ptuj po naslednjem razporedu:

V torek, 02. 10. 2018, ob 10.30, je Janez Škrlec doniral medicinske eksponate ravnatelju Višje strokovne šole Robertu Harbu za izobraževalne namene.

vss.scptuj.si

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj | Donacija bioničnih in medicinskih eksponatov

V torek, 02. 10. 2018, ob 10.30, bo Janez Škrlec doniral medicinske eksponate ravnatelju Višje strokovne šole Robertu Harbu za izobraževalne namene.
Več informacij:
http://vss.scptuj.si/?p=3396

vss.scptuj.si Dolgoletni partner ŠC Ptuj, Janez Škrlec, Razvojna raziskovalna dejavnost je višji strokovni šoli in visoki šoli na Ptuju, je doniral razvojne in izobraževalne eksponate, ki so povezani z bioniko in podpornim svetom sodobne medicine. Gre predvsem za bionične in medicinske implantabilne vsadke...

Want your school to be the top-listed School/college in Ptuj?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Obisk TALUMA
Robotika

Location

Category

Telephone

Address


Vičava 1
Ptuj
2250
Other Ptuj schools & colleges (show all)
Slomat.si - lektoriranje in inštrukcije Slomat.si - lektoriranje in inštrukcije
Ulica Vide Alič 9
Ptuj, 2250

Lektoriranje, inštrukcije, prevajanje in oblikovanje besedil

Biotehniška šola, Šolski center Ptuj Biotehniška šola, Šolski center Ptuj
Volkmerjeva Cesta19
Ptuj, 2250

Biotehniška šola Ptuj

Waldorfski vrtec Ptuj Waldorfski vrtec Ptuj
Peršonova Ulica 1
Ptuj, SI-2250

Zasebni vrtec VILINSKI GAJ Vzgoja s srcem po načelih waldorfske pedagogike.

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
Dravska Ulica 11
Ptuj, 2250

Špajza modrosti Špajza modrosti
Ulica Heroja Lacka 3
Ptuj, 2250

Center "Špajza modrosti" je ptujska dnevna soba za vse generacije.

Brainobrain Ptuj Brainobrain Ptuj
OŠ MLADIKA Žnidaričevo Nabrežje 1
Ptuj, 2250

Pri otrocih razvijamo intelekt, kreativnost, izboljšujemo koncentracijo, osredotočenost, spomin in samozavest.

OŠ Olge Meglič Ptuj OŠ Olge Meglič Ptuj
Prešernova 31
Ptuj, 2250

OŠ Olge Meglič je dvoodelčna osnovna šola z zavidljivo lokacijo - leži namreč v starem mestnem jedru Ptuja, najstarejšega slovenskega mesta.

Elektro in računalniška šola Ptuj Elektro in računalniška šola Ptuj
Vičava 1
Ptuj, 2250

Izobraževalni programi: - elektrikar elektronik - mehatronik operater - tehnik računalništva - elektrotehnik - tehnik mehatronike

LJUDSKA UNIVERZA PTUJ LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
Mestni Trg 2
Ptuj, 2250

Tradicija izobraževanja odraslih na Ptuju ima dolge in močne korenine, ki segajo v leto 1925, ko so se pojavili prvi tečaji za odrasle. Uradno je bila Ljudska univerza Ptuj (takrat še Delavska univerza) ustanovljena 23. julija 1959.

Visoka šola na Ptuju Visoka šola na Ptuju
Vičava 1
Ptuj, 2250 PTUJ

http://vsp.scptuj.si 02 78 71 829 [email protected]

Galerija Gema Galerija Gema
Grajska Ulica 4
Ptuj, 2250

Gema is an organization based in Ptuj, Slovenia. It is active in the fields of contemporary visual art, design, tourism and art workshops.

Gimnazija Ptuj Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva Cesta 15
Ptuj, 2250

Gimnazija Ptuj je prostor ustvarjalnih in delovnih ljudi. Je šola s tradicijo. V njej sobivamo ljudje, ki se trudimo biti drug drugemu v oporo.