Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede , 1., 2. in 3. stopnja študija; University of Novo mesto Faculty of Health Sciences NM; BSc, MSc, PhD

The Faculty of Health Sciences Novo mesto (FHS NM) was established in 2007 as a part of the Novo mesto Higher Education Centre. It is an independent higher education institution which offers three study programmes: first cycle (Nursing Care), second cycle (Education and Management in Health Care) and third cycle (Education and Management in HEalth Care) of Bologna study system. The basic task and the priority of the Faculty is to educate graduates who will successfully and efficiently meet the needs of patients with various health problems in different stages of life and properly advise the patients about strengthening, maintaining and regaining health. The Nursing Care study programme includes extensive practical training regulated by the EU Directive, organised in collaboration with over 40 health and social care centres. In order to provide the training, the Faculty concludes annual agreements on the provision of clinical practice with health and social care centres which have the status of a learning base. The graduates are educated to effectively carry out nursing care and organisational processes in order to increase the satisfaction of patients. The students are provided with a friendly and modern educational environment, ensuring active cooperation with higher education teachers and associates. Working on good interpersonal relationships between the staff members, the Faculty is developing and building up the organisational culture and loyalty of the employees. Nevertheless, the Faculty constantly establishes international connections and cooperations and integrates into different associations of schools with similar programmes, enabling the exchange of knowledge, students and lecturers. There are about 450 registered students yearly; of these about 50 students in the second cycle.

Mission: The mission of Faculty of Health Sciences Novo mesto is to develop and transfer knowledge in the field of health sciences, demanded for quality and safe treatment of patients. The basic and priority task of the Faculty is to educate and prepare its graduates for successful and efficient treatment of patients with various health problems in different stages of life, for health educational work in the treatment processes and prevention activities, as well as for performing and developing organisational processes which ensure patients' and employees’ satisfaction. The Faculty provides a friendly and modern educational environment for its students, promotes their research work and encourages students’ international mobility. Optimal conditions for educational process, research work, and development of new study programmes are ensured, as well as quality assurance on all levels of operation and organisational structure of the Faculty. Development of human resources is also fundamental for the Faculty's quality and development. Higher education teachers and associates are always supported at their expertise development, motivated for scientific and research work, and thus able to advance their careers. The Faculty acts as a connector between health and social care and other institutions, associations, companies and enables the transfer of theoretical knowledge and research work results into practice, as well as examples of good practice into the educational process. In cooperation with partners from the environment the Faculty identifies the most current issues in health care as well as educational needs of health care providers and experts in the fields of other health sciences, competent for the effective resolution of the mentioned issues. Nevertheless, the Faculty is constantly establishing international connections, educational and research cooperation and is integrated into different associations of schools with similar programmes, encouraging the international exchange of higher education teachers, students and associates. Working on good interpersonal relationships between the staff members, the Faculty is developing and building up the organisational culture and loyalty of the employees.

Aktivnosti na projektu Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu

Arijeta Murseli, Kristina Kusić in Eva Plut, članice projektne skupine Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu, so v četrtek, 9. 5. 2019 izvedle delavnico za polovico socialnih oskrbovalk DSO Novo mesto o prvi pomoči. Druga delavnica o prvi pomoči za preostalo skupino socialnih oskrbovalk se bo izvedla ta četrtek, 16. 5. 2019.
Projekt se izvaja v okviru razpisa JR ŠIPK 2016 - 2020 za študijsko leto 2018/2019 in ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dobrodošli na dogodkih, ki se bodo odvijali v okviru TEDNA UNIVERZE! 🙂

PRAZNUJEMO:
- 1 leto Univerze v Novem mestu
- 10 let Fakultete za zdravstvene vede
- 20 let Fakultete za ekonomijo in informatiko

Uspešno izvajanje projekta Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga

Člani projektne skupine Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga smo na velikonočni ponedeljek, 22. aprila 2019, v Deželi kozolcev v Šentrupertu pomagali pri izvedbi drugega dogodka, ki je združeval promocijo dediščine (kozolci) in zdrav življenjski slog. Tako smo organizirali že skoraj pozabljene igre, kot so sekanje s pirhi, obenem pa smo obiskovalcem dali življenjskostilne nasvete. Projekt se izvaja v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
#UNMFZV #FZV #UniverzaVNovemMestu #uni_nm #PKP #DeželaKozolcev

Terensko delo članic projektne skupine Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu

Članice projektne skupine Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu že od začetka meseca aprila aktivno izvajajo socialno varstvene storitve pomoči na domu s socialnimi oskrbovalkami v mestni občini Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Škocjan in Mirna peč. Ena od storitev je tudi prinašanje toplega obroka na dom uporabnika.

Projekt se izvaja v okviru razpisa JR ŠIPK 2016 - 2020 za študijsko leto 2018/2019 in ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Delavnica o promociji prostovoljstva med mladimi

V okviru projekta Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu
so študentke Tjaša Sopčič, Ivana Ris, Tjaša Ogulin in Eva Pezdirec danes, 15. 4.
2019 izvedle delavnico o promociji prostovoljstva z naslovom Mladi in prostovoljstvo
za študente 1. letnika Zdravstvene nege UNM FZV. Predstavile so projekt, pojem
prostovoljstvo, animirale študente, da postanejo prostovoljci, jim predočile, na kak
način lahko vse pomagajo starejšim osebam in s tem naredijo veliko dobrega.
Ravno danes, 15. 4. 2019 obeležujemo Svetovni dan mladih prostovoljcev. Vsako
leto tako v ospredje postavi številne mlade, ki se odločijo za eno najbolj nesebičnih
pomoči, prostovoljstvo. Po podatkih Eurostata se v Sloveniji kar 36 odstotkov mladih
med 15. in 30. letom starosti vključuje v prostovoljne dejavnosti, kar nas postavlja na
četrto mesto med državami članicami EU.
V življenju ni nič zastonj, pravijo. In res, že prav kmalu smo najbrž vsi ugotovili, da je
treba plačevati tako za majice ali igrače kot za storitve. Obstaja pa tudi delo, ki ga
ljudje opravljajo, ne da bi zanj pričakovali plačilo. Rečemo mu prostovoljno delo. Tisti,
ki ga opravljajo, pa so prostovoljci. Nekateri se za delo brez plačila odločijo, ker želijo
pomagati ljudem v stiski, drugi zato, ker želijo pomagati k boljšemu življenju, spet
tretji pa, ker želijo svet spreminjati na bolje. Zaradi prostovoljcev je svet res lepši.
Projekt se izvaja v okviru razpisa JR ŠIPK 2016 - 2020 za študijsko leto 2018/2019 in
ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega
sklada.

Udeležba študentk na strokovni ekskurziji na Centru za socialno delo Posavje v Krškem

Članice projektne skupine Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu Arijeta Murseli, Kristina Kusić, Anja Bonifer in Klavdija Kek so se dne, 4. 4. 2019 udeležile strokovne ekskurzije na Centru za socialno delo Posavje v Krškem, kjer je bilo predstavljeno delovanje centra in enote Pomoči na domu v občini Krško. Sledilo je predavanje o dolgotrajni oskrbi v prihodnosti in Integrirani oskrbi v občini Krško »Most«.
Projekt se izvaja v okviru razpisa JR ŠIPK 2016 - 2020 za študijsko leto 2018/2019 in ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Med obiskom univerze smo se srečali tudi z našo študentko Suzano Gerkšič, ki je tu na študijski izmenjavi v sklopu programa ERASMUS+. Z ogledom sodobnega simulacijskega centra za zobozdravnike, NMP, fizioterapijo in oskrbo na domu zaključujemo delovni obisk Finske.
#TurkuInternationalWeek #ERASMUS+ #UniverzavNovemmestu

Ogled sodobnega simulacijskega centra in prostorov za izvajanje kabinetnih vaj za ZN ... nov dan, nova znanja ...
#Turku #UNMFZV #TuasInternationalWeek #ERASMU+

Predavatelja FZV NM sta predavala študentom na ICT Turku v okviru TUAS International Week: Gorazd Laznik o menedžmentu in vodenju v zdravstvu, Kristina Rakuša Krašovec o bakteriji heliobakter in gastroskopiji.
#ERASMUS+ #Finska #Turku #UNMFZV

Danes smo v Salo loT Campusu, v prostorih nekdanje tovarne Nokia, ki so jih prenovili in preuredili v izobraževalno institucijo za potrebe Turku University of Applied Sciences.

#Salo #UNMFZV #Finska #ERASMUS+

Na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za zdravstvene vede ( UNM FZV) je 5. aprila 2019 potekalo strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja z naslovom »Skupaj proti zasvojenosti«.
Vsako leto 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja. Letos je bil posvečen univerzalni dostopnosti do zdravja. Strategija Zdravje 2020 izpostavlja dva povezana strateška cilja, in sicer izboljšati zdravje za vse in zmanjšati neenakosti v zdravju ter izboljšati vodenje in participativno upravljanje za zdravje. V tem kontekstu smo strokovno srečanje posvetili problematiki zasvojenosti, predvsem med mladimi.
Strokovno srečanje so organizirali UNM FZV, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Novo mesto in Splošna bolnišnica Novo mesto.
Tempo življenja postaja vse hitrejši in mladi se v obdobju odraščanja srečujejo z mnogimi težavami. Da bi se le tem izognili, posegajo po različnih kemičnih in nekemičnih substancah. Cigareti in alkohol, pa tudi prepovedane droge so dostopne na vsakem koraku. Preživljanje prostega časa je velikokrat povezano z zasvojenostjo. O zasvojenosti pri posamezniku govorimo, ko se določen vedenjski vzorec začne ponavljati iz dneva v dan in postane središče razmišljanja in dogajanja v njegovem življenju. Nekoč je bila zasvojenost opredeljena predvsem v povezavi s ponavljajočim uživanjem snovi (na primer alkohol in droge), ki je vplivala na razvoj skupine vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov. Vendar pa danes vemo, da ima zasvojenost širše razsežnosti, saj smo lahko zasvojeni tudi z različnimi vedenji, kot so igranje iger na srečo, pornografija, hrana, odnosi, delo, nakupovanje, uporaba sodobnih tehnologij. Zasvojenost je bolezen, ki vpliva na telesno in duševno stanje zasvojenega, prizadene njegove odnose z okolico in njegovo ustvarjalnost ter pusti posledice tako v družini zasvojenega kot v širši okolici. Dostopne slovenske raziskave nam razkrivajo, da tretjina mladih družbena omrežja uporablja več kot 2 uri in pol na dan. Gre za drugo vrsto zasvojenosti, ki vstopi v hišo neopazno. Ko pa postane opazna, je že zelo hudo.
Devet priznanih strokovnjakov je razpravljalo o tej pereči in zanimivi temi. V uvodnem delu strokovnega srečanja so predstavniki soorganizatorjev in vabljeni gostje pozdravili udeležence, in sicer doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica UNM FZV, Bonia Miljavac, predstojnica OE NIJZ Novo mesto, doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto in Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave MO Novo mesto. Srečanje je povezovala Andreja Draginc, predavateljica iz FZV.
S strokovnim srečanjem je pričela Andreja Drev s predstavitvijo sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi in nas seznanila z aktualno problematiko. Špela Reš nam je predstavila ambulanto Logout za pomoč pri prekomerni uporabi spleta. Razložila nam je razliko med uravnoteženo uporabo telefonov (spleta), prekomerno uporabo in zasvojenostjo. Predočila nam je, naj bodo mladi zaposleni, saj ugotavljajo, da je vzrok poseganja po nekemični zasvojenosti neizpolnjen čas mladih. Miodrag Milovanović nam je predstavil Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Zdravstvenem domu Novo mesto. V drugem delu srečanja nam je Vesna Šmarčan iz NIJZ, OE Maribor namenila predavanje o Izzivih strokovnih služb pri delu z mladimi uporabniki drog. Terensko delo z uporabniki drog v Društvu Stigma je nazorno predstavil Borut Bah. Doc. dr. Nataša Rijavec Klobučar iz Društva Srečanje je povedala, da otroci, ki so bili žrtve nasilja oziroma so doživeli travmo, posegajo po drogah. Nadaljeval je Toni Kočevar predsednik Društva Srečanje s predstavitvijo programov Društva Srečanje in primerov iz prakse. Brigita Zupančič Tisovec iz NIJZ OE Novo mesto je poskrbela za aktivni odmor. V zadnjem delu srečanja nam Irena Avsenik iz Centra biotehnike in turizma Novo mesto prikazala pristope pri prepoznavanju in obravnavi tveganih vedenj mladostnikov na Centru biotehnike in turizma GRM. Andreja Draginc iz UNM FZV je predstavila rezultate raziskave o tveganih vedenjih in zasvojenosti med študenti UNM FZV.
Na srečanju je sodelovalo več kot 150 udeležencev, predstavnikov različnih starostnih skupin, tako strokovne kot laične javnosti. Razprava se je zaključila s sklepom, da je potrebno nadaljnje povezovanje različnih generacijskih skupin in strokovnjakov s področja zdravstva, šolstva in sociale na lokalni ravni, skupaj v boju proti zasvojenosti. Problem odvisnosti od interneta, računalnikov, pametnih telefonov je vedno večji, vedno nižja je starostna meja uporabnikov, ki ne znajo preživeti dneva brez klikanja, brskanja po spletu in preživljanja časa v virtualni resničnosti. Univerzalnega zdravila ni, zato se morajo mladi, če se želijo otresti odvisnosti, ali se ji izogniti, spremeniti svoje navade. Starše pozivamo, da naj bodo prvi stiki z mobilnimi napravami nadzorovani. Pomembno je poudariti, da je računalnik oziroma mobilni telefon zgolj pripomoček, ne pa osebni zabaviščni center, ter edini možni način za preživljanje prostega časa. Mladi naj si organizirajo čas, omejijo uporabo nove tehnologije, več naj se družijo s prijatelji v resničnem življenju in v naravi.
Študenti UNM FZV so na stojnicah v avli univerze in v nakupovalnem centru Qlandia Novo mesto osveščali o nekemični zasvojenosti kot so igrice, internet, televizija, nakupovanje preko spleta in igre na srečo, pripravili so tudi plakate in letake o tej pereči temi.

Andreja Draginc, UNM FZV

Začenja se TUAS International Week v Turkuju na Finskem. Nabiramo nova znanja in preko Erasmus+ navezujemo stike z drugimi zdravstvenimi fakultetami.
#UNMFZV #ERASMUS+ #TURKU #FacultyofHealthandWell-being

Četrta delavnica projekta Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga

Člani projektne skupine Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga smo v nedeljo, 7. aprila 2019, ob 9.00 v Deželi kozolcev v Šentrupertu izvedli četrto delavnico, na kateri smo evalvirali dosedanje dogodke in se dogovorili za naslednji dogodek, ki bo v torek, 22. 4. 2019, ob 14.00. Ta dogodek združuje promocijo dediščine (kozolci) in zdrav življenjski slog. Projekt se izvaja v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
#UNMFZV #FZV #UniverzaVNovemMestu #uni_nm #PKP #DeželaKozolcev

Ekipa 1 in Ekipa 2 FZV NM na BEST CPR TEAM #reanimacija #fzvnm #bestcpr

DRŽIMO PESTI!

Aktivnosti na projektu Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu
Študentki Veronika Vovk in Gabrijela Drkušič ter Jože Mozetič, delovni mentor in partner 1, so se udeležili Občnega zbora Društva upokojencev Metlika dne, 25. 3. 2019 v Hotelu Bela krajina. Informirali so člane društva o projektu, o možnostih pomoči na domu v občini in z anketiranjem ugotavljali potrebo po pomoči na domu. Študentke bodo druge, pomoči potrebne starejše, anketirale na njihovih domovih.
Projekt se izvaja v okviru razpisa JR ŠIPK 2016 - 2020 za študijsko leto 2018/2019 in ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Druga delavnica na projektu Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu

Člani projektne skupine Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu smo v petek, 15. marca 2019, v prostorih Društva upokojencev Metlika izvedli drugo delavnico o pisanju časovnic, pregledali smo anketni vprašalnik za ugotavljanje potreb starejših po pomoči na domu, dogovorili smo se za anketiranje starejših, se seznanili z izvajanjem pomoči in beleženjem dnevnika. Koordinatorica projekta pove, da je že prejela pobude za pomoč starejšim na domu. Jože Mozetič (partner 1) posreduje še nekaj naslovov starejših, ki potrebujejo pomoč. Da bi čim več starejših občanov seznanili s projektom, se dogovorimo za osebno obveščanje in, da bo poleg obveščanja članov društva, potrebna tudi objava projekta v medijih (Dolenjski list, spletna stran društva, radio Odeon). Koordinatorica ob tem pove, da je Zavod Metlika (partner 2) / Občina Metlika objavil članek o projektu na spletni strani https://www.metlika.si/objava/177729.
Projekt se izvaja v okviru razpisa JR ŠIPK 2016 - 2020 za študijsko leto 2018/2019 in ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aktivnosti na projektu Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu

Članicam projektne skupine Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu, ki bodo izvajale oskrbo na domu s socialnimi oskrbovalkami, je koordinatorica Andreja Draginc v petek, 22. marca 2019 izvedla delavnico Integralna nega na domu, nato pa so se člani sestali v prostorih Doma starejših občanov Novo mesto, kjer so imeli delavnico o pisanju časovnic, se seznanili in dogovorili o dokončni pripravi anketnega vprašalnika, anketiranju uporabnikov, urniku študentov za izvajanje pomoči na domu in beleženju opravljenih storitev. Na domove uporabnikov bodo študentke prihajale v skladu s kodeksom urejenosti in varovale osebne podatke.
Projekt se izvaja v okviru razpisa JR ŠIPK 2016 - 2020 za študijsko leto 2018/2019 in ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zdravstvene delavnice naših študentov v Srebrnem dvoru v aprilu

Vsak četrtek v okviru projekta Center aktivnosti-Srebrni dvor študenti Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede izvajajo zdravstvene delavnice za starejše in telesno prizade iz črnomaljske, metliške in semiške občine v Srebrnem dvoru (»Križniška komenda«, Metlika). V aprilu bodo naslednje delavnice:
- 4. 4. 2019: 9.00: Zdravstvena delavnica za starejše: Socialni servisi,
- 11. 4. 2019: 9.00: Zdravstvena delavnica za starejše: Priprava starostnika na sprejemanje pomoči drugih,
- 18. 4. 2019:
- 8.30: Zdravstvena delavnica za starejše: Program Starejši za starejše,
- 10.30: Zdravstvena delavnica za starejše: Aktivnosti v društvih upokojencev v Beli krajini,
- 25. 4. 2019: 9.00: Zdravstvena delavnica za starejše: Male živali in skupnostna skrb za zdravje.
Projekt je sofinanciran v okviru izvajanja Strategije LAS Dolenjska in Bela krajina iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Četrto srečanje Erasmus + projekta Oblikovanje uporabnega predmetnega o varnosti in zdravju pri delu
Na naši fakulteti 28. in 29. marca 2019 poteka četrto srečanje partnerjev Erasmus + projekta Creatıng an applıcable currıculum on occupatıonal health and safety for Occupational health and safety professionals (2017-1-tr01-ka202-045736). Namen projekta je z izmenjavo informacij in izkušenj pripraviti skupen predmetnik na področju varnosti in zdravja pri delu v okviru meril EU, namen tega srečanja pa je predstaviti rezultate projekta zadnjih štirih mesecev ter prakso slovenskih podjetij na področju varstva in zdravja pri delu. Srečanja so se udeležili strokovnjaki iz Nemčije, Španije, Poljske in Turčije.

Want your school to be the top-listed School/college in Novo Mesto?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Na Loko 2
Novo Mesto
8000
Other Novo Mesto schools & colleges (show all)
PUM Novo mesto PUM Novo mesto
Topliška Cesta 2
Novo Mesto, 8000

Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM je javno veljavni program za mlade, ki so zapustili šolo pred dokončanjem.

Brivska Akademija Brivska Akademija
Foersterjeva Ulica 4
Novo Mesto, 8000

BRIVSKA AKADEMIJA www.schumar.com

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Šegova Ulica 112
Novo Mesto, 8000

SEŠTG-jevci smo ZAKON! Pridruži se nam tudi ti!

Osnovna šola Bršljin Osnovna šola Bršljin
Kočevarjeva 40
Novo Mesto, 8000

Z alojo do zdravja Z alojo do zdravja
Drejčetova Pot 4
Novo Mesto, 8000

Tukaj se dobivamo tisti, ki želimo o aloji arborescens izvedeti več in tisti, ki želimo svoje izkušnje deliti z ostalimi. Več informacij in izkušenj najdete na www.aloearborescens.si in www.twitter.com/AloaArborescens

Šola vožnje Prah Toni Šola vožnje Prah Toni
Šmihel 7
Novo Mesto, 8000

Juhuhulica - mestna igralnica Juhuhulica - mestna igralnica
Rozmanova Ulica 2
Novo Mesto, 8000

Juhuhulica je mestna igralnica, kavarnica in prodajalnica. Je idealen kotiček v mestnem središču, kjer lahko otroci raziskujejo, ustvarjajo in razvijajo svojo domišljijo, starši pa v miru spijejo kavo in pokramljajo o novostih.

Ekonomska šola Novo mesto Ekonomska šola Novo mesto
Ulica Talcev 3a
Novo Mesto, 8000

Ekonomska šola Novo mesto je šola, ki skrbi za dijake, za vsakega posebej. Vsem, ki pokažejo, da so na tej šoli z razlogom, omogoča izobrazbo na visokem nivoju.Tako odraščamo v izobražene, zadovoljne in sposobne ljudi.

RIC Novo mesto RIC Novo mesto
Topliška Cesta 2
Novo Mesto, 8000

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod v MO Novo mesto, specializiran za izobraževanje odraslih ter projektno vodenje.

Šolski center Novo mesto Višja strokovna šola Šolski center Novo mesto Višja strokovna šola
Šegova Ulica 12
Novo Mesto, 8000

Strokovni programi: Elektronika, Informatika, Kozmetika, Lesarstvo, Logistično inženirstvo, Mehatronika (NOVO), Strojništvo, Varstvo okolja in komunala.

Šolski center Novo mesto Šolski center Novo mesto
Šegova Ulica 112
Novo Mesto, 8000

Šolski center Novo mesto

Fakulteta za informacijske študije Fakulteta za informacijske študije
Ljubljanska Cesta 31A
Novo Mesto, 8000

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu - Faculty of information studies