Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto Visokošolsko središče NM, 1., 2. in 3. stopnja študija; Faculty of Health Sciences NM; BSc, MSc, PhD

The Faculty of Health Sciences Novo mesto (FHS NM) was established in 2007 as a part of the Novo mesto Higher Education Centre. It is an independent higher education institution which offers three study programmes: first cycle (Nursing Care), second cycle (Education and Management in Health Care) and third cycle (Education and Management in HEalth Care) of Bologna study system. The basic task and the priority of the Faculty is to educate graduates who will successfully and efficiently meet the needs of patients with various health problems in different stages of life and properly advise the patients about strengthening, maintaining and regaining health. The Nursing Care study programme includes extensive practical training regulated by the EU Directive, organised in collaboration with over 40 health and social care centres. In order to provide the training, the Faculty concludes annual agreements on the provision of clinical practice with health and social care centres which have the status of a learning base. The graduates are educated to effectively carry out nursing care and organisational processes in order to increase the satisfaction of patients. The students are provided with a friendly and modern educational environment, ensuring active cooperation with higher education teachers and associates. Working on good interpersonal relationships between the staff members, the Faculty is developing and building up the organisational culture and loyalty of the employees. Nevertheless, the Faculty constantly establishes international connections and cooperations and integrates into different associations of schools with similar programmes, enabling the exchange of knowledge, students and lecturers. There are about 450 registered students yearly; of these about 50 students in the second cycle.

Mission: The mission of Faculty of Health Sciences Novo mesto is to develop and transfer knowledge in the field of health sciences, demanded for quality and safe treatment of patients. The basic and priority task of the Faculty is to educate and prepare its graduates for successful and efficient treatment of patients with various health problems in different stages of life, for health educational work in the treatment processes and prevention activities, as well as for performing and developing organisational processes which ensure patients' and employees’ satisfaction. The Faculty provides a friendly and modern educational environment for its students, promotes their research work and encourages students’ international mobility. Optimal conditions for educational process, research work, and development of new study programmes are ensured, as well as quality assurance on all levels of operation and organisational structure of the Faculty. Development of human resources is also fundamental for the Faculty's quality and development. Higher education teachers and associates are always supported at their expertise development, motivated for scientific and research work, and thus able to advance their careers. The Faculty acts as a connector between health and social care and other institutions, associations, companies and enables the transfer of theoretical knowledge and research work results into practice, as well as examples of good practice into the educational process. In cooperation with partners from the environment the Faculty identifies the most current issues in health care as well as educational needs of health care providers and experts in the fields of other health sciences, competent for the effective resolution of the mentioned issues. Nevertheless, the Faculty is constantly establishing international connections, educational and research cooperation and is integrated into different associations of schools with similar programmes, encouraging the international exchange of higher education teachers, students and associates. Working on good interpersonal relationships between the staff members, the Faculty is developing and building up the organisational culture and loyalty of the employees.

Uspešno izvajanje projekta Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga

Člani projektne skupine Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga smo v petek, 22. marca 2019, v Deželi kozolcev v Šentrupertu pomagali pri izvedbi drugega dogodka, ki je združeval promocijo dediščine (kozolci) in zdrav življenjski slog. Tako smo organizirali že skoraj pozabljene igre, kot so Kdo se boji črnega moža, Ristanc in Slepe miši, obenem pa smo obiskovalcem dali življenjskostilne nasvete. Projekt se izvaja v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
#UNMFZV #FZV #UniverzaVNovemMestu #uni_nm #PKP #DeželaKozolcev

Svečana podelitev diplom 21. 3. 2019

V četrtek, 21. 3. 2019 je v Veliki dvorani Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede potekala slovesna podelitev diplom. Diplomske listine je prejelo 105 dodiplomskih in 11 podiplomskih študentov.
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede je podelila tudi priznanja »Situla znanja« najboljšim diplomskim nalogam v letu 2018, ki so jih prejeli Blaž Lukšič, Nina Prijatelj in Valentin Turk, priznanje za najboljšo magistrsko nalogo pa je prejel Miha Brezovnik.
Program so z glasbenimi točkami popestrili učenci glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Vsem diplomantom in prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Danes obeležujemo Svetovni dan Downovega sindroma. Datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – dodaten kromosom na 21 paru kromosomov v vsaki človeški celici.

Na ta dan nevladne organizacije opozarjajo tudi s tem, da vabijo ljudi, naj kot simbol tega dne in v podporo ljudem z Downovim sindromom obujejo pisane kratke nogavice.

Podporo ljudem z Downovim sindromom so izkazali tudi naši študenje.

Naša fakulteta gosti četrto srečanje Erasmus + projekta Oblikovanje uporabnega

predmetnega o varnosti in zdravju pri delu

Na Fakulteti za zdravstvene vede bo 28. in 29. marca 2019 četrto srečanje partnerjev
Erasmus + projekta Creatıng an applıcable currıculum on occupatıonal health and safety for
Occupational health and safety professionals (2017-1-tr01-ka202-045736). Namen projekta
je z izmenjavo informacij in izkušenj pripraviti skupen predmetnik na področju varnosti in
zdravja pri delu v okviru meril EU, namen tega srečanja pa je predstaviti rezultate projekta
zadnjih štirih mesecev ter prakso slovenskih podjetij na področju varstva in zdravja pri delu.

Četrto srečanje Erasmus + projekta Oblikovanje uporabnega predmetnega o varnosti in zdravju pri delu
Na Fakulteti za zdravstvene vede bo 28. in 29. marca 2019 četrto srečanje partnerjev Erasmus + projekta Creatıng an applıcable currıculum on occupatıonal health and safety for Occupational health and safety professionals (2017-1-tr01-ka202-045736). Namen projekta je z izmenjavo informacij in izkušenj pripraviti skupen predmetnik na področju varnosti in zdravja pri delu v okviru meril EU, namen tega srečanja pa je predstaviti rezultate projekta zadnjih štirih mesecev ter prakso slovenskih podjetij na področju varstva in zdravja pri delu.
#UNM FZV #Erasmus + #OHS

Izvajanje projekta Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga

Člani projektne skupine Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga smo v petek, 8. marca 2019, v Deželi kozolcev v Šentrupertu pomagali pri izvedbi prvega dogodka, ki je združeval promocijo dediščine (kozolci) in zdrav življenjski slog. Tako smo organizirali že skoraj pozabljene igre, kot so Kdo se boji črnega moža, Ristanc in Slepe miši, obenem pa smo jim dali življenjskostilne nasvete. Projekt se izvaja v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
#UNMFZV #FZV #UniverzaVNovemMestu #uni_nm #PKP #DeželaKozolcev

Prva delavnica projekta Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu
Člani projektne skupine Dvig kakovostne integrirane oskrbe na domu smo v petek, 8. marca 2019, v prostorih Doma starejših občanov Novo mesto izvedli prvo delavnico, na kateri smo se spoznali, se seznanili z načinom projektnega dela in našim projektom ter se dogovorili o načinu izvedbe projekta.
Namen projekta je, da študente vključimo v oskrbo na domu in s tem prispevamo h kakovostnejši oskrbi uporabnikov na domu, k boljšemu počutju in zdravju ter zadovoljstvu starejših. Da bodo socialne oskrbovalke nudile kvalitetnejšo oskrbo uporabnikom, bomo zanje izvedli strokovno izobraževanje z delavnicami. Z izobraževanjem bodo pridobile nova teoretična in praktična znanja, osvežile znanje, se seznanile z novostmi. Izvedli bomo 1. srečanje uporabnikov pomoči na domu in tako prispevati k širjenju socialne mreže starejših, druženju, preprečevanju osamljenosti uporabnikov. Pripravili bomo zloženko s področja pravne zaščite starejših za uporabnike pomoči na domu in njihove svojce.
V projektu sodelujejo koordinatorica in pedagoška mentorica Andreja Draginc, pedagoška mentorica dr. Nevenka Kregar Velikonja, strokovna sodelavka oz. delovna mentorica Simona Špes Šajn ter študenti Arijeta Murseli, Eva Plut, Kristina Kusić, Jovana Eminović, Anja Bonifer, Klavdija Kek, Anže Kimovec, Adelisa Ramić in Alja Dravinec.
Projekt se izvaja v okviru razpisa JR ŠIPK 2016 - 2020 za študijsko leto 2018/2019 in ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prva delavnica projekta Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu
Člani projektne skupine Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu smo v petek, 1. marca 2019, v prostorih Društva upokojencev Metlika izvedli prvo delavnico, na kateri smo se spoznali, se seznanili z načinom projektnega dela in našim projektom ter se dogovorili o načinu izvedbe projekta. S projektom želimo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti, tj. v občini Metlika. Mlade bomo informirali o problematiki in jih motivirali, vzpodbujali za vključitev v prostovoljstvo z delavnicami in dogodki v šolah za pomoč starejšim na domu. Poudarili bomo pomen prostovoljstva, spodbujali razvoj mreže prostovoljcev in medgeneracijsko sodelovanje mladih. Pripravili bomo zloženko za širše osveščanje lokalnega prebivalstva o prostovoljstvu. Starejšim bomo pomagali pri gospodinjskih opravilih, jim pomagali pri osnovni negi in ohranjanju socialnih stikov s pogovorom, branjem, sprehodi, družabnimi igrami.
V projektu sodelujejo koordinatorica in pedagoška mentorica Andreja Draginc, pedagoška mentorica dr. Karmen Erjavec, strokovna sodelavca oz. delovna mentorja Jože Mozetič in dr. Marjetka Pezdirc ter študenti Tjaša Sopčič, Ivana Ris, Lara Jakša, Veronika Vovk, Kaja Cindrič, Gabrijela Drkušič, Eva Pezdirec, Tjaša Ogulin, Urška Škedelj in Lorena Car.
Projekt se izvaja v okviru razpisa JR ŠIPK 2016 - 2020 za študijsko leto 2018/2019 in ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Photos from Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto's post

Tudi na Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto so na današji dan prišle maškare. Prav veseli smo jih bili.

Tretja delavnica projekta Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga

Člani projektne skupine Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga smo v petek, 1. marca 2019, v Deželi kozolcev v Šentrupertu zvedli tretjo delavnico, na kateri smo oblikovali načrt izvedbe prvega dogodka, ki bo v petek, 8. 3. 2019, ob 10.00. Ta dogodek združuje promocijo dediščine (kozolci) in zdrav življenjski slog. Projekt se izvaja v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
#UNMFZV #FZV #UniverzaVNovemMestu #uni_nm #PKP #DeželaKozolcev

Druga delavnica projekta Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga

Člani projektne skupine Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga smo v soboto, 23. februarja 2019, v Deželi kozolcev v Šentrupertu zvedli drugo delavnico, na kateri smo oblikovali koncept inovativnega interpretacijskega pristopa k doživljajskemu programu DK tako, da združuje promocijo dediščine (kozolci) in zdrav življenjski slog. Projekt se izvaja v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
#UNMFZV #FZV #UniverzaVNovemMestu #uni_nm #PKP #DeželaKozolcev

Karierni center UNM nadaljuje z brezplačnimi delavnicami osebnostne rasti »Izobraževanje za mir«

V pomladnih mesecih bomo v sodelovanju s fundacijo Prem Rawat izvedli nadaljevalni paket delavnic osebnostne rasti in raziskali notranje vire miru, moči in izbire.
»Izobraževanje za mir« je zasnovano kot sklop 10-ih enournih delavnic, ki bodo potekale vsak torek, od 5. marca 2019 do 14. maja 2019, med 18.00 in 19.00 v prostorih Univerze v Novem mestu, Na Loko 2, 8000 Novo mesto.
Brezplačne delavnice so namenjene vsem študentom, diplomantom in zaposlenim na Univerzi v Novem mestu.
Glede na obravnavano temo, pa je program še posebej primeren za osebe, zaposlene na področju zdravstvene in socialne oskrbe oz. vse, ki vsakodnevno delajo z ljudmi, zato vabljena tudi ostala zainteresirana javnost.
Za zunanje udeležence je prijava zaželena na: [email protected]
Prisrčno vabljeni!

#fei #unm_fei #UniverzaVNovemMestu #unm # unm_fzv #delavnica #osebnost # rast #študent #kariera #izobraževanje #KarierniCenter

Prva delavnica projekta Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga
Člani projektne skupine Promocija dediščine in zdravega življenjskega sloga smo v petek, 15. februarja 2019, v Deželi kozolcev v Šentrupertu zvedli prvo delavnico, na kateri smo se spoznali, se seznanili z načinom projektnega dela in našim projektom ter se dogovorili o načinu izvedbe projekta. Namen projekta je podlagi ugotovitev sodobnih študij oblikovati inovativni interpretacijski pristop k doživljajskemu programu DK tako, da bo ta združeval promocijo dediščine (kozolci) in zdrav življenjski slog, ter s sodobnim promocijskim pristopom pritegniti obiskovalce in jih ozavestiti o pomenu in ustreznem odnosu do naravne in kulturne dediščine kozolcev kot edinstvene in nacionalne identitete Slovencev ter jih z aktivnostmi, povezanimi s kozolci, spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu. V projektu sodelujejo koordinatorice in pedagoške mentorice Karmen Erjavec, Tina Tomec in Ljiljana Leskovic, delovna mentorica Branka Brcar ter študenti Maja Oplotnik, Iris Grozde, Maja Rejc, Nina Longar, Špela Kodrič, Lucija Jošt, Jerneja Erhatič in Žan Brcar. Projekt se izvaja v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

#UNMFZV #FZV #UniverzaVNovemMestu #uni_nm #PKP

habermerkezi.gantep.edu.tr

habermerkezi.gantep.edu.tr

Nov razvojni korak v Erasmus + projektu Creatıng an applıcable currıculum on occupatıonal health and safety for occupatıonal health and safety professıonals
Koordinatorica projekta Univerza Gaziantep v Turčiji je danes podpisala protokol o sodelovanju pri usposabljanjih strokovnjakov na področju varnosti in zdravja pri delu s turškim ministrstvom za družino, delo in socialne zadeve (http://habermerkezi.gantep.edu.tr/?p=51066). To je pomemben razvojni korak v implementaciji predmetnika za strokovnjake na področju varnosti in zdravja, ki smo ga razvili v okviru Erasmus + projekta Creatıng an applıcable currıculum on occupatıonal health and safety for Occupational health and safety professionals (2017-1-tr01-ka202-045736).
#UNM FZV #Erasmus + #OHS

habermerkezi.gantep.edu.tr

KK Krka Novo mesto

Za nami je stresna nedelja, ki v 18. krogu Lige ABA ni dala rezultata na parketu. Žal. Smo pa skupaj z Univerzo v Novem mestu naredili nekaj dobrega za vse nas – študentke Fakultete za zdravstvene vede so številnim gledalcem (hvala vsem za podporo!) informativno izmerile krvni tlak in izračunale indeks telesne mase.

„Univerza v Novem mestu se je ob ustanovitvi zavezala k odličnosti v izobraževanju in raziskovalnem delu, s čimer bo prispevala k razvoju družbe, kakovosti življenja posameznikov in sonaravnem trajnostnem razvoju okolja. Tako se njene članice z veseljem vključujejo v družbeno odgovorne akcije v okolju. Ena takih je bila tudi v nedeljo, 3. 2. 2019, ko so študentke Fakultete za zdravstvene vede obiskovalcem tekme med KK Krka in FMP izmerile krvni tlak ter izračunale indeks telesne mase, ob tem pa jim izročile tudi informativne zloženke o zdravem načinu življenja,“ je povedala prorektorica za kakovost Univerze v Novem mestu, doc. dr. Malči Grivec, ki ob tem dodaja: „Verjamemo, da tovrstne akcije pripomorejo k bolj odgovornemu ravnanju posameznikov na področju skrbi za lastno zdravje. Zato se ob tej priložnosti KK Krka zahvaljujemo za to možnost in jih k podobnim akcijam vabimo tudi v prihodnje. Zavedamo se namreč, da je zdrav način življenja ključ za kakovostno življenje danes in jutri.“
Odziv je bil dober. KK Krka pa si bo še naprej prizadevala za svojo družbeno odgovornost z željo spreminjati trajno družbo na boljše.

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu danes meri krvni tlak obiskovalcem tekme KK Krka : FMP.

Pridite podpreti KK Krka Novo mesto ob tem pa preverite krvni tlak. Skupaj do zmage.
Najmlajši bodo lahko pregnali strah pred odvzemom krvi,saj bodo študentke prikazale na lutki tudi to.

#unm_fzv #univerza #šport #zmaga #košarka #žoga #zdravje

KER NAM NI VSEENO

V KK Krka nadaljujemo z družbeno odgovornimi akcijami, ki skušajo vplivati na boljši jutri in trajni razvoj družbe. Ni nam vseeno, bi lahko zapisali. Ni nam vseeno za našo zvesto publiko, zveste navijače in vse podpornike našega kluba. Ker je zdravje pomembna dobrina, je dobro, da zanj nekaj storimo ali pa smo pozorni na dejavnike, ki nas opozarjajo, da nekaj pa vendarle ni v najboljšem redu. Zato smo združili moči z Univerzo v Novem mestu. Pred nedeljsko tekmo, v goste v 18. krogu Lige ABA prihaja beograjski FMP, in med polčasom obračuna vam bodo študentje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu brezplačno izmerili krvni tlak in izračunali indeks telesne mase.

„Fakultete Univerze v Novem mestu že od ustanovitve naprej intenzivno sodelujejo z gospodarstvom in negospodarstvom, in sicer tako z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces kot tudi s sodelovanjem visokošolskih učiteljev v organizacijah. Te so nas prepoznale kot kompetentnega partnerja pri reševanju sodobnih izzivov, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju. Tako se lahko pohvalimo s številnimi raziskovalno-razvojnimi projekti, na katerih aktivno sodelujejo tudi študenti. Na ta način študentom omogočimo vključevanje v realne izzive okolja že v času študija, s čimer si izboljšajo možnost zaposlitve. Prav tako se zavedamo svoje odgovornosti do lokalnega okolja ter pomena družbene odgovornosti. Na fakultetah zato kontinuirano organiziramo delavnice, okrogle mize in podobne dogodke, s katerimi ozaveščamo javnost o aktualnih tematikah in jo obveščamo o novostih. Redno pa se pridružujemo tudi aktivnostim organizacij iz regionalnega in širšega okolja, s čimer še povečujemo doseg njihovih aktivnosti. Eno takih je tudi sodelovanje s Košarkarskim klubom Krka, kjer bomo v nedeljo, 3. 2. 2019, obiskovalcem izmerili krvni tlak in izračunali indeks telesne mase. Ob tem pa jim izročili tudi zloženke, na katerih si bodo lahko prebrali o pomenu urejenega krvnega tlaka in zdravem življenjskem slogu,“ je ob tej priložnosti povedala doc. dr. Malči Grivec, prorektorica za kakovost Univerze v Novem mestu in dekanica Fakultete za ekonomijo in informatiko.

Vabljeni! Na tekmo, da podprete našo ekipo in storite nekaj za svoje zdravje!

Vabljeni na Informativne dneve:
- petek, 15. 2. 2019 ob 10.00 in 16.00 uri
- sobota, 16. 2. 2019 ob 10.00 uri

DNEVI ODPRTIH VRAT NA FAKULTETI ZA ZDRAVSTVENE VEDE UNIVERZE V NOVEM MESTU

UNM FZV v času od 29. do 31. januarja 2019 organizira Dneve odprtih vrat za dijake, učence in ostalo zainteresirano javnost v času med 7.30 in 10.00. Fakulteta nudi študentom prijazno in sodobno izobraževalno in raziskovalno okolje ter jim omogoča mednarodno mobilnost, zato bomo ponudili informacije o vseh naših študijskih programih na vseh stopnjah izobraževanja. Poleg programa zdravstvena nega bomo predstavili tudi nov študijski program fizioterapija, ki ga bomo zaželi izvajati s prihajajočim študijskim letom. Tekom dneva se lahko udeležite aktivnosti in delavnic s področja zdravstvene nege starostnika, zdravstvene nege otroka, mikrobiološke diagnostike ipd.
Zaposlitev na področju zdravstvene nege in drugih poklicev v zdravstvu odlikuje skrb za sočloveka in prinaša veliko osebnega zadovoljstva. Še posebej vabljeni dijaki in osnovnošolci, ki ste pred odločitvijo o svoji nadaljnji karierni poti.
Prijazno vabljeni!

Want your school to be the top-listed School/college in Novo Mesto?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Na Loko 2
Novo Mesto
8000
Other Novo Mesto schools & colleges (show all)
Čarunalnik - društvo za napredno uporabo računalnikov Čarunalnik - društvo za napredno uporabo računalnikov
Ulica Talcev 3
Novo Mesto

Društvo za napredno uporabo računalnikov je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, interesno društvo, ki skrbi za razvoj znanja na področju računalništva.

Šola Vožnje Ipsilon Šola Vožnje Ipsilon
Novi Trg 10
Novo Mesto, 8000

www.avtosola-ipsilon.si/ [email protected]

Gimnazija Novo mesto (uradna stran) Gimnazija Novo mesto (uradna stran)
Seidlova Cesta 9
Novo Mesto, 8000

Gimnazija Novo mesto je najstarejša šola na področju današnje Slovenije z neprekinjenim delovanjem. Ustanovila jo je cesarica Marija Terezija leta 1746.

Jezikovni center Ami Lingua Jezikovni center Ami Lingua
Pod Trško Goro 83
Novo Mesto, 8000

Jezikovni tečaji, prevajanje, lektoriranje, priprave, izleti itd. http://amilingua.si/

Vrtec Pedenjped Novo mesto Vrtec Pedenjped Novo mesto
Šegova Ulica 22
Novo Mesto, 8000

»Smo Vrtec zadovoljnih ljudi, srečnih otrok in skupaj s starši odpiramo vrata novim uspehom.«

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
Sevno 13
Novo Mesto, 8000

ŠOLA NA SONČNI STRANI TRŠKE GORE

Yurena Novo mesto Yurena Novo mesto
Glavni Trg 11
Novo Mesto, 8000

We offer a wide variety of language courses (German, English, Slovene, Spanish, Italian, Russian). We are also offering ESP courses and Aviation English courses

Ekonomska šola, Višja strokovna šola Novo mesto Ekonomska šola, Višja strokovna šola Novo mesto
Ulica Talcev 3a
Novo Mesto, 8000

Ekonomska šola Novo mesto Višja strokovna šola Ulica talcev 3a 8000 Novo mesto http://www.esnm-visja.si Tel. 07/393 32 67 Fax. 07/393 32 82

Osnovna šola Lila Novo mesto Osnovna šola Lila Novo mesto
Novo Mesto
Novo Mesto, 8000

Podružnica ljubljanske zasebne osnovne šole Lila, ki temelji na principih ‘vzgoje za življenje' (angl. Education for Life).

Gostišče na Trgu, Hiša kulinarike in turizma Gostišče na Trgu, Hiša kulinarike in turizma
Glavni Trg 30
Novo Mesto, 8000

Gostišče na Trgu, Hiša kulinarike in turizma

Zasebni vrtec Modrinček Zasebni vrtec Modrinček
Žabja Vas 14a
Novo Mesto, 8000

Helen Doron English Novo Mesto Helen Doron English Novo Mesto
Podbreznik 15
Novo Mesto, 8000

Angleščina za otroke od 3 mesece do 19 let. Info: 041 982 855 (Mateja), [email protected],