Likovna šola

Likovna šola

Likovna šola za odrasle in otroke ponuja redni program risanja, kiparstva in slikarstva. Poteka v sodelovanju med KUD TAAK in Mestno galerijo Nova Gorica.

Izobraževanje vodijo akademski likovniki Anja Kranjc, Katja Oblak in Julij Borštnik ter je namenjeno vsem generacijam, ne glede na likovno predznanje. PROGRAM ZA ODRASLE Poudarek 4 letnega programa za odrasle in mlade je močno na strani spoznavanja s klasičnimi pristopi likovne umetnosti. V prvem letniku se tako spoznamo z osnovami risanja prostora in človeške figure po živem modelu ter se skozi postopne vaje spoznamo z modelacijo portreta v glini. Vsa 4 leta sta kiparstvo in slikarstvo enakovredno prisotna. Načelo smo prevzeli od LICE (likovno izobraževalni center), ki deluje v okrilju galerije Miklova hiša v Ribnici, saj se je tam odlično obneslo. LICE smo hvaležni tudi še za marsikatero drugo izkušnjo in spoznanje. Modeliranje, risanje in slikanje dopolnjujejo Kratka interaktivna predavanja o osnovnih principih zgodovine umetnosti, ki so neposredno integrirana v program. Skupaj pa obiskujemo tudi tekoče likovne razstave. Na ta način program združuje razumevanje konceptov s praktičnim delom. V višjih letnikih se ob poti odpravimo na izlet v spoznavanje z modernimi pristopi, ki so jih v likovno umetnost vpeljala avantgardna gibanja 20. st. Nekaj v drugem letniku še več pa v četrtem, tako pri kiparstvu kot pri slikarstvu. V drugem letniku sicer rišemo figuro in uvedemo v barve, pri kiparstvu pa modeliramo dele telesa in se jih naučimo odlivati v mavec in druge materiale. Tretji letnik pa je posvečen kiparskemu in slikarskemu modeliranju akta. PROGRAM ZA OTROKE Program za otroke združuje prosto ustvarjalnost s tematskimi vsebinami. Tako naprimer se z otroci najprej naučimo nekaj o življenju in umetnosti prazgodovinskih lovcev-nabiralcev, ali pa starih Rimljanov, ali pa o slikah Vincenta van Gogha ali Marca Rothka … To predstavlja odlično odskočno desko za domišljijo. Mimogrede pa otroški zavesti ponuja tudi elemente za povezovalno razumevanje umetnosti. S pomočjo animacijske tehnike stop-motion pa občasno like, ki jih ustvarijo, tudi oživimo v kratkih filmih. Za prihodnost pa razmišljamo še o ponudbi nadaljevalnega programa na katerem se bomo z otroci skozi risanje, kiparjenje in sestavljanje igrali z nekaterimi osnovami znanosti. Domišljija je namreč ena sama in nič ni tako priročno za igrivo spoznavanje in preizkušanje konceptov kot likovnost.

Mission: Našo pobudo odlikujeta rednost in vsebinska polnost programa ter predanost kvalitetnemu mentorskemu delu. Verjamemo, da so naše vsebine izpolnjujoče ter da intenzivno in trajno krepijo ustvarjalno moč in likovno razgledanost udeležencev.

Čestitke Osnovnošolske skupine za leto 2019 !

2. letnik je nadaljeval s slikanjem osnovnih teles v barvi. 1. letnik pa se je lotil modelacije lobanje.

Včeraj smo s 3. letnikom odlivali stopali. Odlitke bomo potrebovali za modelacijo dvakratne povečave stopal v glini.

S 1., 2. in 3. letnikom smo se lotili interaktivne igre UMETNOSTNO ZGODOVINSKA ČASOVNICA.
Na zečetku vsakega srečanja po tleh položimo liste z letnicami od 500 pred n.š. do danes. Nakar si vzamemo okoli pol ure, da vanjo polagamo izbor 75 primerov iz evropske Zgodovine umetnosti. Za vsako delo najprej določimo čas in umetnostno obdobje nastanka ter predebatiramo poglavitne poteze likovnega jezika in preletimo vsebino.
Ko bomo tako položili vseh 75 primerov, nam bo to omogočilo, da uvidimo poglavitne tokove in poglavitne prelome v Zgodovini evropske umetnosti.

Goriške opekarne so Likovni šoli v Mestni galeriji Nova Gorica darovale glino, ostanke iz proizvodnje strešnikov. To je odlična glina tudi za kiparjenje. Na tem srečanju Otroške skupine smo se tako naše uvodne teme Domačega prostora lotili v glini.
HVALA GORIŠKIM OPEKARNAM za GLINO!
Za konec smo z otroci napravili še hitre avtoportrete.
V otroški skupini je še nekaj prostih mest, vabljeni.

Na drugem srečanju Otroške skupine Likovne šole v Mestni galeriji Nova Gorica smo najprej dodali barvna ozadja na risbe domačega prostora, narisane na prvem srečanju.
Nato pa smo se lotili nove teme: Narisati nekaj kar doma rad počneš. Ter ključne elemente dogajanja izpostaviti z barvami. Za navdih, kako to doseči, smo se obrnili k Picassu.
V otroški skupini je še nekaj prostih mest, vabljeni.

V petek smo imeli na Likovni šoli v Mestni galeriji Nova Gorica prvo srečanje v letu 2018/2019. Vsi letniki skupaj smo se lotili hitrih skic, croquis-ev. Da za uvod razgibamo intuicijo. Nato bomo šli k ustvarjanju skozi natančno opazovanje. Nakar se bomo zopet vrnili k intuiciji. Oboje je enako pomembno: urjenje natančnega opazovanja in intuicije.
Ob koncu srečanja smo šli še na otvoritev razstave Epizode spomina v mreženju Rene Rusjan, v Mestno galerijo Nova Gorica.
V 1. letniku je še nekaj prostih mest, vabljeni k vpisu.

Prvo letošnje srečanje Otroške skupine Likovne šole v Mestni galeriji Nova Gorica.
Kot uvod v letni program smo vzeli za temo risanje domačega prostora: domačega kotička, ki ti je ljub ali stavbe v kateri živiš. Za navdih smo si pogledali nekaj del iz zgodovine umetnosti, kjer so avtorji naslikali (svoje) domače okolje. Nizozemska mojstra J. Vermeer in P. de Hooch iz 17. st. ter M. Chagala in Gabriela Stupico iz 20., pa še van Goghovo Sobo.
V otroški skupini je še nekaj prostih mest, vabljeni.

Včeraj smo v Goriški knjižnici odprli razstavo del, ki so jih v letu 2017/2018 ustvarili udeleženci Likovne šole v Mestni galeriji Nova Gorica. 1. in 2. letniku programa za odrasle in mlade smo podelili diplome, otroci so jih dobili že junija ob otroški razstavi na Mostovni.
Ob podelitvi smo se razveselili tudi novice, da je udeleženka Likovne šole uspešno opravila sprejemne izpite na Akademijo likovne umetnosti v Ljubljani ... ČESTITKE Lucija Zucchiati, želimo ti uspešen in radosten študij!
Ob tej priložnosti vas povabimo tudi k vpisu v šolsko leto 2018-19, nekaj mest je še prostih!

Tokrat nekaj utrinkov iz otroške skupine Likovne šole v Mestni galeriji Nova Gorica, iz lanskega leta (2017-2018). Mentorica Anja Kranjc.
Nastala dela si boste lahko ogledali na Razstavi del Likovne šole v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Otvoritev Razstave bo v torek 2. oktobra ob 18. uri. in bo na ogled do 30. oktobra 2018. Vabljeni!

Še nekaj utrinkov Likovne šole v Mestni galeriji Nova Gorica iz lanskega leta (2017-2018). 1. in 2. letnik odraslih in mladih.
Nastala dela si boste lahko ogledali na Razstavi del Likovne šole v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Otvoritev Razstave bo v torek 2. oktobra ob 18. uri. in bo na ogled do 30. oktobra 2018 Vabljeni.

Nekaj utrinkov Likovne šole v Mestni galeriji Nova Gorica iz lanskega leta 2017/2018, 1. in 2. letnik odraslih in mladih.
Nastala dela si boste lahko ogledali na Razstavi del Likovne šole v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Otvoritev Razstave bo v torek 2. oktobra ob 18. uri. in bo na ogled do 30. oktobra 2018 Vabljeni!

Postavljanje zaključne razstave likovne šole za otroke za leto 2017-2018 na Mostovni. Otvoritev v četrtek 21.6. ob 17h. Lepo vabljeni!

V maju smo z otroki spoznali Vena Pilona in ustvarjali po njegovi sliki Furlanko. Dela otrok bodo objavljena v Vodniku po stalni zbirki Vena Pilona za otroke, ki jo bo izdala Pilonova galerija Ajdovščina v septembru 2018.

Priprava miz za zaključno razstavo likovne šole

Likovna šola

Z otroci smo tokrat spoznali slikarja G. Klimta in ustvarili 6- metrsko sliko po njegovem vzoru.

Z otroci smo tokrat spoznali slikarja G. Klimta in ustvarili 6- metrsko sliko po njegovem vzoru.

Po dokončanju tihožitja s toplo-hladnimi barvnimi ploskvami in prekrivanjem smo pozornost zopet nekoliko razširili ter k tema dvema principoma dodali nazaj podajanje prostorske plastičnosti s pomočjo modulacije. Ter se posvetili še površini in teksturi objektov.

Učenje barvne skladnje skozi slikanje tihožitja – 2.
Po ogrevalni pred-vaji smo pozornost usmerili na podajanje prostorske globine in razmestitive s pomočjo zgolj dveh principov: prekrivanja oblik ter toplo-hladnega kontrasta (tople ploskve dojemamo bliže kot hladne).
Za skladanje barv smo si narisali barvni krog, si razjasnili komplementarni kontrast in simultani kontrast, ter ju predebatirali skozi nekaj primerov iz Zgodovine umetnosti.

Likovna šola

Z otroci na delavnicah tokrat na Mostovni(hvala 100krat Edvinu Pozderoviču!!!) kličemo pomlad naj že enkrat pride in nam prinese svoje barve, vonje, svetlobo in toploto!

Učenje barvne skladnje skozi slikanje tihožitja – 1.
Z 2. letnikom smo v januarju in februarju napravili ogrevalno pred-vajo tihožitja ter ponovili osnovne principe podajanja globine prostora in prostorske plastičnosti (perspektiva, svetlo-temni kontrast, toplo-hladni kontrast in drugi).

Uvod v risanje s 1. letnikom (januarja februarja in marca).
Po uvodu v (klasično) kiparstvo smo se konec januarja s 1. letnikom lotili risanja.
Ker klasično risanje temelji na principih, ki so jih uvedli v Zgodnji renesansi, smo si najprej na primerih ogledali začetke linearne perspektive. Nato smo se lotili risanja kubusa in tripoda, izmenično s pomočjo viziranja in po občutku.

Z otroci na delavnicah tokrat na Mostovni(hvala 100krat Edvinu Pozderoviču!!!) kličemo pomlad naj že enkrat pride in nam prinese svoje barve, vonje, svetlobo in toploto!

S 1. letnikom smo se lotili risanja s pomočjo viziranja: postavljamo ravne linije v prostor in upodabljamo predmete upoštevajoč linearno perspektivo.
Z 2. letnikom smo se podali v tihožitje.
Obe vaji pa smo pričeli s teoretskim uvodom. S 1. letnikom smo zglede iz Zgodnje renesanse (Masaccio, Uccello) primerjali z Mednarodnim gotskim slogom (Martini). Z 2. letnikom pa postimpresionista Van Gogha in fauvista Vlamincka.

V decembrskem srečanju smo z otroci spoznali slovenskega slikarja Gabrijela Stupico in ustvarili slike na njegov način. Veliko modre in veliko detajlov okoli avtoportretov😊

V decembru smo z otroci v likovni šoli iz gline zgradili grška svetišča, ki so prerasla v pravo grško akropolo.

V likovni šoli smo se z otroci poslovili od jeseni in ustvarili veliko skupinsko jesensko sliko.

Prva vaja v Drugem letniku 2017-18, Uvod v toplo-hladni kontrast (modulacija), se je odlično posrečila.

Z Uvodom v toplo-hladni kontrast kot principom podajanja oblike in globine prostora smo nadaljevali kjer smo lani ostali z vajo Svetlo-temni kontrast. Tudi motiv je ostal isti – tihožitje iz osnovnih geometričnih teles. Precejšen korak naprej, ki smo ga napravili glede na lansko vajo, je transformacija principa svetlo-temno (gradacija od bele do črne) v princip toplo-hladno (gradacija od najtoplejše do najhladnejše).

Z 2. letnikom Likovne šole smo zaključili prvo vajo: Uvoda v toplo-hladni barvni kontrast in začeli z Odlivanjem dlani.
S 1. letnikom pa smo proti koncu druge vaje; Modelacija kubične glave. Prva vaja je bila Modelacija jajca. To sta uvodni vaji v kiparstvo. Začetek poti k Doprsnemu portretu.
Z vajo Uvod v toplo-hladni kontrast smo se z 2. letnikom poumno podali na pot upodabljanja plastičnosti in globine prostora z osnovnimi barvami. Z uporabo lastnosti, da za naš pogled tople barve delujejo bliže in bolj svetle kot hladne. (Več o tej vaji v naslednji objavi :)

Na drugem srečanju smo z otroci z mešanjem toplih barv ustvarjali jesensko tihožitje in uživali v barvitih slikah jesenskih plodov. Bravo mali mladi umetniki!

V oktobru smo začeli z likovno šolo v Mestni Galeriji v Novi Gorici. Otroci so se na prvem srečanju predstavili in zato z uporabo toplo-hladnega kontrasta ustvarili svoj avtoportret.

Kulturni dom Nova Gorica

Včeraj smo v Goriški knjižnici Franceta Bevka odprli razstavo udeležencev Likovne šole, ki jo organiziramo skupaj s Kulturno umetniškim društvom Taak. Čestitke vsem razstavljalcem in lepo vabljeni tudi letos, da se nam pridružite. Vpis v Likovno šolo za otroke in odrasle poteka do 30. septembra.

kulturnidom-ng.si

LIKOVNA ŠOLA V MESTNI GALERIJI NOVA GORICA

Povezava o Likovni šoli 2017/18 na strani Kulturnega doma Nova Gorica:
http://www.kulturnidom-ng.si/mestnagalerija/likovna-sola-v-mestni-galeriji-nova-gorica/

kulturnidom-ng.si

Plakati so tudi že zunaj!
Vabljeni.

Letaki za vpis v novo šolsko leto so natisnjeni :)

Likovna šola 2016/17 - otroška skupina
Zimski utrinki - za lažje hlajenje vročih poletnih dni ;)
Po Brueglovi zimski pokrajini smo v času zime slikali zimske pokrajine in z uporabo pretežno hladnih barv spoznali katere so hladne barve.
Mentorica: Anja Kranjc

Likovna šola - otroška skupina 2016/17
Iz gline smo izdelovali figurice otrok v katere je vsak vstavil v vdolbino v trebuhu kar je želel(kamenčke, vejico, listek... Kar ima rad), mentorica Anja Kranjc

licnahisa.com

Anja Kranjc – Ilustracije

licnahisa.com Lepo vabljeni v Lično hišo, v soboto 13. 5. 2017 ob 19. uri, na odprtje razstave ilustracij umetnice Anje Kranjc. Razstavljene bodo ilustracije iz sveže izdane pravljične knjige »Skrivnostni gozd« …

[01/03/17]   V letu 2017 vam želimo veliko zadovoljstva in sproščene pozornosti. Pa še obilo srečnih naklučij.

V decembru smo ateljejskemu delu modeliranja portreta po živim modelu in povečave delov obraza v 2. letniku ter priprava na portret v 1. letniku (16.12. in 19.12), pridružili krajše predavanje umetnostne zgodovinarke Ane Konček: "Razlike med florentinskim in beneškim slikarstvom v času visoke renesanse".
Prvi teden decembra pa je bil posvečen festivalu Pixxelpoint 2016 (otvoritev 2.12.) in srečanju s kiparko in pedagoginjo, letošnjo kuratorko Pixxelpointa Rene Rusjan (9.12.). Poslušali smo njeno vodstvo po razstavi, se pridružili skupnemu pogovoru v sodelovanju z našo Likovno šolo na temo: "Vez med umetnostjo, učenjem in vsakdanjim življenjem". Skupaj z Rene Rusjan smo odšli iz Mestne galerije še na zaključni dogodek festivala, v Frančiškanski samostan na Kostanjevico nad Novo Gorico, kjer smo slišali nekaj pesmi iz " 14 pesmi  - Molitev za izgubljene pesmi "(avtorica: Sabina Đogić) ...

V decembru smo ateljejskemu delu modeliranja portreta po živim modelu in povečave delov obraza v 2. letniku ter priprava na portret v 1. letniku (16.12. in 19.12), pridružili krajše predavanje umetnostne zgodovinarke Ane Konček: "Razlike med florentinskim in beneškim slikarstvom v času visoke renesanse".
Prvi teden decembra pa je bil posvečen festivalu Pixxelpoint 2016 (otvoritev 2.12.) in srečanju s kiparko in pedagoginjo, letošnjo kuratorko Pixxelpointa Rene Rusjan (9.12.). Poslušali smo njeno vodstvo po razstavi, se pridružili skupnemu pogovoru v sodelovanju z našo Likovno šolo na temo: "Vez med umetnostjo, učenjem in vsakdanjim življenjem". Skupaj z Rene Rusjan smo odšli iz Mestne galerije še na zaključni dogodek festivala, v Frančiškanski samostan na Kostanjevico nad Novo Gorico, kjer smo slišali nekaj pesmi iz " 14 pesmi - Molitev za izgubljene pesmi "(avtorica: Sabina Đogić) ...

Akademija umetnosti Univerza v Novi Gorici

Pridite z nami tudi na druga dogajanja festivala ...

Na otvoritvi smo bili na več lokacijah:
@ Akademija umetnosti Univerza v Novi Gorici
@ Trgovski dom Gorica
@ Carinarnica
@ Mestna Galerija Nova Gorica
@ Rotunda

pixxelpoint.org

PIXXELPOINT 2016

pixxelpoint.org

Likovna šola

Otroška skupina Likovne šole je v polnem ustvarjalnem zagonu:
"Na drugem letošnjem srečanju smo ustvarjali jesensko tihožitje z uporabo toplo-hladnega kontrasta. Naslikali smo buče, kostanje, šipek in želodke (jesenske plodove),ki smo jih opazovali v živo na mizi pred nami.
-Naslednjič smo ob poslušanju glasbe Schoenberga v galeriji ustvarjali abstraktno sliko po predlogi V. Kandinyskega. Pogovarjali smo se o tem kaj je abstraktna slika in kaj abstraktna glasba. Kandinsky je bil tudi glasbenik in prijatelj Schoenberga, ki je bil tudi slikar. Oba sta bila med začetniki abstrakcije v umetnosti.
-Na zadnjem srečanju pa smo ustvarjali živali in njihova bivališča iz prazgodovine iz gline. Nekateri so se posvetili izdelavi Wilendorfske Venere."
Mentorica : Anja Kranjc

Likovna šola's cover photo

Want your school to be the top-listed School/college in Nova Gorica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address

Nova Gorica
Other Schools in Nova Gorica (show all)
Glasbena šola Nova Gorica Glasbena šola Nova Gorica
Cankarjeva Ulica 8
Nova Gorica, 5000

Glasbena šola Nova Gorica - poučevanje glasbenih instrumentov, nauka o glasbi in baleta od 5. leta dalje

Šola klasične kitare in kitara za ljubitelje Šola klasične kitare in kitara za ljubitelje
Partizanska 17
Nova Gorica, 5000

Šola petja The Best Šola petja The Best
Ulica Gradnikove Brigade 53
Nova Gorica, 5000

Učenje petja za vse starosti. Pevski repertoar in nastopi na odru . študijsko snemanje pesmi in svetovanje pri snemanju.Izdelava avtorske pesmi .

UP Carpi.us UP Carpi.us
Canakrjeva Ulica10
Nova Gorica, 5000

Smo učno podjetje UP Carpi.us, trgovina za športni ribolov in tehnologijo.

Šolski center Nova Gorica Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
Nova Gorica, 5000

Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica Tel: 05 62 05 700, faks: 05 330 87 20, e-naslov: [email protected]

UP Gotisk UP Gotisk
Cankarjeva Ulica 10
Nova Gorica, 5000

Smo učno podjetje Gotisk, d.o.o. iz Nove Gorice, ki si ukvarja z prodajo pisarniškega materiala in tiskanjem na vse materiale.

Go Sk8 Academy Go Sk8 Academy
Iztokova 50
Nova Gorica, 5000

Prižigamo iskrice v očeh vseh, ki si želijo spoznati svet skejtanja. We light up sparkles in the eyes of all, eager to explore the world of skateboarding.

Varstvo otrok Palčki & Nina Varstvo otrok Palčki & Nina
Ulica 25.maja 41, Rožna Dolina
Nova Gorica, 5000

Dnevno varstvo predšolskih otrok. Ulica 25. maja 41, Rožna Dolina 5000 Nova Gorica +38651 731 838 - Nina

Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
Nova Gorica, 5000

Fakulteta za humanistiko (kratica FH), s sedežem v Novi Gorici, je fakulteta, ki je članica Univerze v Novi Gorici.

Elektrotehniška in računalniška šola Nova Gorica Elektrotehniška in računalniška šola Nova Gorica
Cankarjeva 10
Nova Gorica, 5000

Poslanstvo šole uresničujemo na dveh področjih – izobraževalnem in vzgojnem. Če imate veselje za tehniko in vam elektrotehnika in računalništvo vzbujata posebno zanimanje, se lahko odločite za enega izmed poklicev, za katere izobražujemo.