Inštitut Sofijin Izvir

»Zibelka kulturnega razvoja« je tesno povezana s zibelko posameznega človeka, ki je prvobitno otrok. Biti otrok, resničen otrok je pomembno obdobje, iz katerega se lahko razvije zrel, avtonomen, odgovoren in harmoničen človek. Raziskujemo fenomen otroštva ter se poglabljamo v značilnosti tega obdobja. Družina je v sodobni družbi postavljena pred mnoga nova vprašanja. Kako povezati sodoben način življenja s potrebami majhnega otroka? Zato ponujamo dejavnosti za starše in otroke, ki ponudijo staršem veliko praktičnih zamisli, kako oblikovati kakovostno družinsko življenje, hkrati pa izvajamo program vrtca, ki celostno in kakovostno poskrbi za vašega otroka, ko se starši posvečate svojemu delu in obveznostim. Inštitut Sofijin Izvir, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor je bil ustanovljen januarja 2011. Inštitut je namenjen razvoju, sodobnih vzgojno izobraževalnih konceptov, in njihovem apliciranju v prakso. Izvajamo naslednje programe: - WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK IN JASLI - izvajamo dodatne dejavnosti za družine v okvirju DRUŽINSKEGA SREDIŠČA IZVIR - organizirai smo DELOVNI KROG JASLI WALDORF - organizirali smo MEDNARODNI PEDAGOŠKI KONGRES 2012 - sodelujemo v izobraževanju za WALDORFSKE VZGOJITELJE - izvajamo mentorsko spremljanje za študente in dijake

youtube.com

Die Bedeutung der humanen Bildung | ELIANT Video III

Pomen humanega izobraževanja....

Die dritte Episode der ELIANT-Serie zur Entwicklung von Kindern spricht über die Rolle der menschlichen Fähigkeiten in einer zunehmend digitalisierten Zukunf...

Antropozofsko društvo Hrvatske ''Marija Sofija''

Promocija knjige Rudolfa Steinera CJELOVITO POZNAVANJE ČOVJEKA

Srdačno Vas pozivamo na promociju knjige Rudolfa Steinera Cjelovito poznavanje čovjeka u subotu, 30. studenog 2019., u 11.00 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5, Zagreb).
Knjigu u izdanju Antropozofskog društva Hrvatske „Marija Sofija“ predstavit će Mario Čuletić (urednik), Mladen Maljković (prevoditelj), Đurđa Otržan (lektorica), Sunčica Vidulić Vulelija (flautistički nastup).
O knjizi:
U razdoblju od 28. kolovoza do 5. rujna 1919. Rudolf Steiner je održao četrnaest predavanja za učitelje tadašnje prve waldorfske škole pod nazivom Cjelovito poznavanje čovjeka kao temelj pedagogije, a ta su predavanja ujedno bila osnovni tečaj za primjenjivanje ove pedagogije. Uz već navedeni niz predavanja slijedilo je i četrnaest metodičko-didaktičkih predavanja te četrnaest seminarskih vježbi i predavanja o nastavnom planu i programu. Steinerovo sveobuhvatno poznavanje čovjeka i svijeta te njegovo univerzalno orijentiranje u različitim praktičnim područjima života našli su svoj izraz i u ovom nizu predavanja koja u svojoj tročlanosti čine jednu cjelinu. / Alen Guca (iz predgovora hrvatskom izdanju)

Više o knjizi možete doznati na promociji te se veselimo skorom susretu.

siol.net

Pikalo ni našel manjkajočih glasov: zakon o zasebnem šolstvu padel

zakaj se v SLO nekateri (večina) ne slišimo, ne razumemo, ne pogovarjamo, ne sodelujemo, ne iščemo rešitev, ki bodo dobre za vse...? nas je res tako strah drugačnosti, vsega tujega, ki nam bo spet nekaj vzelo? To je naš mentalni vzorec iz preteklosti, ko so vedno prišli tujci in nas izkoriščali in sedaj se tega podzavestno bojimo, sami pa delujemo enako kot smo se naučili od zavojevalcev v preteklosti naj bo to notranjih ali zunanjih?
Morda pa imamo probleme z lastno integriteto, samozavestjo, samozavedanjem in dobro komunikacijo - vse te lastnosti so rezultat ustrezne vzgoje že v vrtcu, torej kako smo vzgojeni - kakšne so naše socialne in komunikacijske kompetence? Da smo tako boječi, ne sigurni in agresivni, škodoželjni in zavistni...?😔

siol.net Državni zbor v ponovnem glasovanju po vetu državnega sveta ni sprejel predloga zakona, ki zmanjšuje državno sofinanciranje zasebnega šolstva. Za je glasovalo 43 poslancev, torej eden več kot v prvem glasovanju, a še vedno trije premalo za potrditev novele.

smh.com.au

'Major distraction': school dumps iPads, returns to paper textbooks

smh.com.au Sydney eastern suburbs private school Reddam House has dumped digital textbooks and returned to the paper variety.

zdruzeni-starsi.si

United parents – Civil Initiative of Slovenian parents

in Slovenia, we are struggling for equal rights for children and for the choice of parents...

zdruzeni-starsi.si

mizs.gov.si

Z novelo Zakona o vrtcih za prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok za tiste brez vpisa v razvid

Komentar k predlogu novele Zvrt iz 21.5.2019
Nezakonita varstva kot je nedavni primer Kengurujček se dogajajo med drugim tudi zato, ker starši niso zadovoljni z državnim sistemom vrtcev oziroma ta sitem v določenem trenutku - beri gospodarske rasti, niti ni zagotavljal dovolj prostih mest še posebej v jasličnih programih. Drug problem je da le - ti tudi niso posodobljeni in prilagojeni zahtevam sodobnih družin- kadrovski normativi, način dela...in so nekateri starši pač bolj kritični do teh vprašanj. Tretji problem so slabe navade v naši družbi, saj nekateri starši iz stiske potisnejo otroka nekritično kamorkoli, saj črna in siva varstva otrok v SLO cvetijo že od socializma naprej - ni se dosti spremenilo, vsi vedo samo na MIZŠ nihče ne ve?
Neka čisto druga zgodba pa se je začela, ko se je kot resnična demokratična ideja v edukativnem sistemu naše države, v 90 tih letih s ZOFVI jem omogočilo sofinanciranje izvajanja nekaterih svetovno priznanih mednarodnih licenciranih pedagoških praks ( Steiner, Montessori in Decroly ). Sicer v višini 85 % minimalno priznanih stroškov po otroku, kar je bilo v resnici manj kot 50 % vseh stroškov po otroku… To je bilo bolje kot nič in je s pridnostjo in velikim lastnim angažmajem spodbudilo počasen ampak konstanten razvoj nekaterih neodvisnih edukativnih zasebnih ustanov. Se pa je izkazalo, da je to za veliko staršev še vedno nedostopno zaradi cene, ker so nekatere občine z Metodologijo izračuna EC vrtcev ta sredstva prilagajale politični in finančni situaciji v občini in EC občin umetno nižale zaradi česa je nastajala večja razlika za doplačilo staršev v zasebnih neprofitnih in neodvisnih vrtec, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih.
Žal se pri nas vse premalo ljudi zaveda, vključno tudi s večjim delom strokovne javnosti, da na svetu obstajajo edukativni koncepti s precej daljšo tradicijo in razširjenostjo kot je na primer naša SLO predšolska pedagogika. Nihče ne trdi, da je naš državni sistem ustanov/vrtcev slab. Niti ga z obstojem 7 % neodvisnih ustanov nihče ne ogroža. Če pa ga ogroža se pa mora zamisliti o kakovosti svoje ponudbe. Ampak še vedno je na voljo veliki večini državljanov.
Vendar ima pač večina razvitih držav tudi starše in družine , manjšino ljudi, ki si želijo drugačen pristop in edukacijo svojih otrok v njim ustrezno naravnanih neodvisnih ustanovah.
Vrtci, ki delujejo zakonito po posebnih pedagoških načelih in ki izpolnjujejo vse državne predpise pa se bodo sedaj s to briljantno novelo še bolj ovirali kot do sedaj, prav s pomočjo omejevanja sredstev po otroku. Sredstev, ki pripadajo vsakemu državljanu. Tako bodo postali vrtci po posebnih pedagoških načelih, večini SLO mladih družin finančno nedostopni. Pa gremo s tem bolj proti po Ameriškem modelu zasebnega šolstva za res velike denarce? Verjetno bo takšnih ustanov res malo, saj je veliko bogatih Slovencev itak v tujini… ? 😊
Prav ti vrtci po posebnih pedagoških načelih so že kar uveljavljeni in priljubljeni pri določenem delu populacije Slovenskih družin. Po vsem svetu so izraz pluralnosti in demokratičnosti neke družbe in omogočajo osnovno pravico staršev do izbire vzgoje za svojega otroka.
Kar se pa stroškov občin za svoje vrtce tiče: pa zna vsak otrok izračunat, da je za vsako občino po sedanjem sistemu sofinanciranja, cenejši otrok v zasebnem vrtcu po posebnih pedagoških načelih kot v občinskem. Saj občine krijejo iz davkoplačevalskega denarja vse stroške iz naslova vrtca torej tudi prostore in vse ostalo... Vsi stroški za izračun EC občinskih vrtcev niso nikjer transparentno prikazani pa bi marsikoga zanimalo koliko so celotni stroški za otroka v vrtcu s prostori vred. Še posebej bi zanimalo starše, ki s svojimi davki prispevajo za prostorske pogoje za državni/občinski vrtec, v zasebnem pa prostore še enkrat plačajo, običajno nazaj občini, ki daje te prostore zasebniku v najem. Običajno daje stare in prazne objekte, ki jih ne potrebuje in so predstavljali le še stroške.... Takšen sistem plačevanja vrtca imajo neposlušni in samosvoji starši za kazen in vse pridne in poslušne Slovence je potrebno naščuvat proti takšnim drugačnim staršem. Neučinkovitejše je pritisniti na gumb zavisti in kompleksov, ki tako čudovito in učinkovito sproža razkol v naši družbi. Težko je razumet, da so nekateri ljudje preprosto drugačni, da nikomur ne škodijo in s tem niso nikomur nič odvzeli. Zaradi teh ljudi občinski in državni proračun nima nič manj – vseh sredstev je enako - gre za istega otroka - ampak le drugače se razporedijo. Ampak eni ljudje niso na pravi strani, niso naši, niso isti kot mi in ker niso isti se jih je treba bat…. 😊 treba jih spravit nazaj v enoten sistem – enoumje.
Pa še eno vprašanje se mi poraja? A v državnih ustanovah, vrtcih pa ni nobenih nepravilnosti in napak? Sama sem se kot študentka pre 26 leti, na praksi v občinskem vrtcu odločila, da na podlagi tega kaj sem tam doživela v skupini 5 letnih otrok in ravnanja njihove vzgojiteljice, praga državnega vrtca ne prestopim več! Potem sem k sreči našla Waldorfske vrtce in videla mnoge čudovite prakse, predvsem v tujini. Ne rečem, da v Waldorfskem vrtcu ni možnosti za napake in nestrokovnosti - samo takšni vrtci hitro propadejo, ker so v njih občutljivi in ozaveščeni starši z visokimi kriteriji in pričakovanji, ki hitro naredijo hrup. Vrtec brez kredibilnosti in dobrega dela se na trgu ne obdrži?
Človek dobi vtis, da se na MIZŠ prav trudijo, da bi vsi drugače misleči ljudje odšli iz države. Zakaj? Morda bo potem lažje vladati.
Konstruktivno smo že začeli strokovno sodelovati, predvsem z nekaterimi državnimi gimnazijami smer predšolska, nekaj malega PF pa državne vzgojiteljice ipd. predvsem s posameznimi pedagogi na čisto praktičnem nivoju. Odkar so državni pedagogi, dijaki, študentje začeli preko Erasmus + v tujino hodit v drugačne vrtce, so dobili tudi državni pedagogi mnoga nova vprašanja o načinih praktičnega dela v SLO vrtcih o katerih se radi pogovarjamo? Tudi vrata naše ustanove so odprta za vsakega, ki pokaže iskren interes. Čas je za kup predlogov kako naprej, kako različne edukativne sisteme povezat in bogatit, ne pa jih ukinjat.
Morda bi tudi državne edukativne ustanove dosti bolje delovale, če se ne bi politika toliko vtikala, regulirala, spreminjala ampak bi motivirala dobro strokovno delo ter zahtevala odgovornost za slabo delo? Sramoten je tudi način, da se del novele o odločanju občine o ne - financiranju kakovostnih neodvisnih zasebnih ustanov povezuje in skriva za populistično prikazano prepoved nečesa ( beri: nezakonitih ustanov kot je Kengurujček), kar itak nikoli ne bi smelo delovat in za kar so ves čas na MIZŠ in v njegovih službah polno odgovorni. Tam so zato da spremljajo, ločijo zrnje od pleve, kontrolirajo Ajpes in Vpis v razvid ipd. Delajo v tako mali državi, da bi se lahko z biciklom peljali od vrtca do vrtca, ob tako majhnem številu prebivalstva? Jaz več teh ljudi res ne razumem? Naj več delajo in manj uničujejo. Predvsem pa bolje prisluhnejo in sodelujejo z vsemi tudi tistimi, ki drugače mislimo. 😏
Ampak to je le majhen del večje zgodbe, začenja se nova sezona in nove serije. 😉

http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10767/

mizs.gov.si Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili predlog sprememb Zakona o vrtcih, s katerimi med drugim uvajamo prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid oziroma register pri pristojnem ministrstv...

[05/20/19]   Alle sagten es geht nicht
da kam einer,
der wusste das nicht,
und hat es einfach getan.

youtube.com

Opening panel - Towards a healthy digital ecosystem, ELIANT conference - Digital media education

veliko detajlov, dejstev, argumentov, razmišljanj o medijski vzgoji za pedagoge in starše, kar slastne informacije 😋 škoda da ni v slovenščini, jaz žal nimam časa prevajat...

Brussels, 28th November 2017 Moderator: Michaela Glöckler, Dr. med. Dr. h.c., President ELIANT Speakers: Martine Reicherts, Director-General for Education an...

youtube.com

ELIANT conference 2017: Towards a healthy digital ecosystem:

☝️dejstva o odnosu do medijev v vzgoji in našem vsakdanjiku, ki jih moramo bolj ozavestit... 🌞

ELIANT’s contribution to Digital Literacy 28th November 2017, Brussels. Digital technology is becoming increasingly pervasive and questions are being raised ...

Waldorf 100

že tretji film ob 100 obletnici, več o predšolskem obdobju, vreden ogleda 😍😍😍

Waldorf 100 marks the centennial of Steiner/Waldorf pedagogy in 2019. See what‘s going on around the world! Tickets for the anniversary festival in Berlin on September 19th, 2019 are available here: https://www.waldorf-100.org/festival-berlin/

youtube.com

Waldorf 100 – The Film

svetovna pedagogika in pedagogika prihodnosti 😀☀️

The film "Learn to Change the World" shows people from around the world who work on the big pedagogical tasks of our time based on Waldorf/Steiner pedagogy. ...

Petition 2018: For the right to screen free day care institutions kindergartens and primary schools - Anthroposophy in Europe

Why do we digitalize schools without knowing the outcomes?

eliant.eu Alliance of initiatives for applied anthroposophy in Europe – Citizens' movement for freedom of choice, cultural diversity and universally human Christian values

youtube.com

Freilerner - ein Leben ohne Schule

zanimivi vidiki dogajanja po Evropi...

Gesendet 24.08.17 / Produktion 2016 Anders als in vielen anderen europäischen Ländern, ist "Freilernen" in Deutschland nicht erlaubt. Wer seine Kinder dennoc...

rudolfsteinerfilm.squarespace.com

rudolfsteinerfilm - Home

vredno ogleda 😍 hočemo ustvarjati takšne družbene sisteme, ki vidijo človeka - otroka - posameznika.
Stari sistemi, ki vidijo le množico, statististična povprečja in jim je edini cilj, kako posameznika iskoriščat - ne pa ga podpret, so sami sebi namen, pričeli so umirati in se rušit sami vase...😉po vsem svetu se rojevajo nove iniciiative drugačnih sitemov in vrednot ter načina razmišljanja.

rudolfsteinerfilm.squarespace.com For those fortunate enough to encounter them, the unique insights and research of Rudolf Steiner into subjects such as education, medicine and agriculture have long been a source of wonder and inspiration. Since his death in 1925, Steiner’s vision has grown in both relevance and urgency, yet there...

janusz-korczak-institut.de

Vorträge und Seminare

predavanja Henninga Köhlerja blizu in daleč v tem letu... 😉

janusz-korczak-institut.de Vorträge zu verschieden Themen der Kindheit und des Jugendalters.

bogatimo-solstvo.si

Bogatimo šolstvo

v miru brez pretiranih čustev in demagogije, si lahko preberete določena dejstva, ki jih absolutno primankuje v politični retoriki v našem prostoru...

bogatimo-solstvo.si

BBC Family & Education News

This is what famous writer Phillip Pullman has to say about how we educate children: It's not just about "ticking the right box".

eliant.eu

Conference Nov 2017: A Healthy Digital Ecosystem - Anthroposophy in Europe

Potrebno bo bolj poglobljeno razmišljat o edukaciji medijskih kompetenc in učinkih neustrezne in prezgodnje uporabe digitalne tehnologije, zlorabe na tem področju imajo lahko enormne razsežnosti za pozameznika in celoten razvoj človeške kulture...

eliant.eu

youtube.com

MEDIA and Waldorf Education

😊

Learn more about Marin Waldorf School's approach to media through this short film. Our experience, as a school and as a movement, is that popular culture, es...

rtvslo.si

Finski "šolski čudež" - malo domačih nalog, veliko zaupanja v učitelje

rtvslo.si Obstaja več lestvic, ki primerjajo učinkovitost in uspešnost šolskih sistemov po državah.

youtube.com

Waldorf 100 - The Film

The film "Learn to Change the World" shows people from around the world who work on the big pedagogical tasks of our time based on Waldorf/Steiner pedagogy. ...

silexzeitung.de

So fing alles an: Die erste Waldorfschule Uhlanshöhe Stuttgart - Die Silexzeitung

Nastanek prve waldorfske šole

Emil Molt, generalni direktor tovarne cigaret Waldorf-Astorija in osnovanje prve waldorfske šole v Nemčiji ter vloga Rudolfa Steinerja.
Pričetek 20. stoletja so obeležili številni delavski nemiri in revolucije. Do nezadovoljstva je prišlo zaradi težkega položaja delavcev, ki so jih brez milosti izkoriščali njihovi delodajalci, katerim je bil profit edini življenski motiv. Obstajalo pa je tudi ne majhno število uglednih tovarnjarjev po evropi, ki so bili zavestni, da lahko poslujejo le pod pogojem, da svojim delavcem zagotovijo, človeka dostojne življenske pogoje.
Eden izmed njih je bil tudi Emil Molt. Svojim delavcem in uslužbencem je želel omogočit vsestransko izobraževanje in jih podpreti v ostvarjanju njihovega človeškega dostojanstva.
V ta namen je organiziral tečaje splošnega izobraževanja, objavljal je časopis na visoki ravni, osnoval je vrtce za otroke delavcev, ter izvajal niz ukrepov socialne podpore. Poleg tega si je prizadeval za nudenje višje stopnje izobraževanja tudi za otroke svojih delavcev.
Prvo Steinerjevo predavanje je poslušal že 1903. leta, takrat ga je navdušil učinek Steinerjevih vaj za izboljšanje koncentracije. Ko ga je leta 1918 slišal kako govori o vzrokih, ki stojijo za posameznimi dogodki in o socialnih potrebah, je bil globoko ganjen. Zato je zaprosil Rudolfa Steinerja, da mu pomaga osnovati šola za otroke delavcev. Steiner je takoj pristal, vendar je postavil štiri pogoje: 1. da bo šola odprta za vse otroke, ne le za otroke zaposlenih; 2. da je potrebno imeti enoten učni načrt za dvanajstletno izobraževanje, ne pa da se po enajstem letu izloči otroke, ki bodo študirali od tistih, ki gredo v poklicno izobraževanje; 3. da so v razredih skupaj deklice in dečki; 4. da so učitelji, ki prevzemajo odgovornost za vzgojo otrok svobodni v poučevanju in upravljanju šole brez kakršnekoli zunanje kontrole.
Molt je za svoj projekt dobil podporo delavskega sveta tovarne Waldorf – Astorija, niso pa ga podprli delničarji in upravni odbor. Dopustili so mu, da svoj načrt izvede pod okriljem tovarne, na lastno odgovornost, kot lasten projekt.
Molt je najprej kupil neko restavracijo v Stuttgartu, nakar je bila v njej, po potrebni preureditvi, v septembru 1919. odprta prva Svobodna waldorfska šola-Freie Waldorfschule. Tovarna Waldorf-Astorija je kratek čas financirala šolo, pouk in potrebščine so bili za otroke brezplačni. V začetku je šola spadala pod tovarno, a Molt je zaposloval in plačeval učitelje. Učitelji, ki pa niso bili dovolj dobro seznajneni s situacijo, so napadali Molta, ker so se počutili odvisni od tovarne. V tem času se je tudi znatno zmanjšal vpis otrok oz. število otrok. Za ne-waldorfske otroke so starši plačevali šolnino v skladu z njihovo lastno oceno njihovih zmožnosti. Molt ni uspel prepričati upravni odbor tovarne, da finančno podpre šolo. Zato je za namene zbiranja sredstev osnoval Društvo waldorfske šole, ki je prevzelo lastništvo zgradbe in ostalega imetja, ter postavilo upravni odbor, s čemer se je šola pravno odvojila od tovarne. Napetost med Moltom in učitelji pa je dalje rasla, ker niso razumeli, da je Molt osnoval šolo kot privatna (fizična oseba), a ne kot generalni direktor tovarne, ter da je velik del stroškov pokrival iz lastnega žepa. Steiner jim je moral pojasnjevati, da je Molt zaščitnik šole in nesebični pomočnik, ki donira svoja sredstva in ne izkazuje moči »kompanje« nad njimi. Postopno so učitelji pričeli razumeti in spoštovati Moltovo edinstveno povezanost s šolo. Ko je Waldorfsko društvo odkupilo šolo, je Molt uspel v kupoprodajno pogodbo vstaviti člen po katerem je tovarna najmanj 10 naslednjih let plačevala šoli stroške kot da se v njej šolajo »waldorfski otroci«.Ker je Steiner zahteval, da šola sprejema otroke, ki sploh ne morejo plačevati šolnine, je bila poiskana pomoč donatorjev. Osnoval je Svetovno waldorfsko društvo v upanju, da bo to zbiralo sredstva za vse waldorfske šole. Ta iniciativa ni obrodila željenih sadov.

V času osnovanja prve waldorfske šole v Stuttgartu v Nemčiji ni bilo privatnih šol.Državni odbor za izobraževanje je imel kontrolo nad celotnim šolskim sistemom in ni želel svoje oblasti ispustiti iz rok. Steiner je klub temu uspel doseči nekatere pogoje, da bi lahko waldorfska šola delovala neovirano v skladu z njegovimi idejami. Dogovorjeno je bilo, da je dalo Prosvetno ministrstvo , dovoljenje za delovanje šole, da mora biti učiteljska izobrazbe uradno priznana, preden pričnejo s poučevanjem. Waldorfskim učiteljem pa ni bilo potrebno polagati državni izpit. Vsak učitelj je moral predložit detaljno biografijo in opravit osebni intervju na Prosvetnem ministrstvu, ki je sprejelo vse učitelje, ki so vložili zahtevke. Kasneje pa se je kljub temu zahtevalo, da imajo učitelji državno učiteljsko diplomo.
Učni načrt waldorfske šole je sprejet neodvisno od drževnega nadzora. Kompromisna zahteva pa je bila, da morajo otroci dosegati enake rezultate kot v državnih šolah, in to na koncu tretjega, šestega in osmega razreda ( opomba prevajalke: takrat so bili otroci vključeni v prvi razred s 7. leti ).

Nadaljni razvoj dogodkov v Nemčiji....
..... nekaj časa je bil v veljavi zakon, da se lahko elementarno izobraževanje do četrtega razreda izvaja le v državnih šolah, tako da waldorfska šola ni mogla sprejemati učence v nižje razrede. Leta 1926 pa je inšpektor za šolstvo Hartlieb izvedel izčrpen nadzor nad waldorfsko šolo in se glede na to pohvalno izrazil o njenem delovanju, in ministrstvo je priznalo šoli izrecne padagoške kvalitete in umaknilo vse omejitve. S tem je bila uspešno končana bitka za prvo waldorfsko šolo.
Navdušojoče je število uglednih šolskih pedagogov, ki so bili zainteresirani, da postanejo člani kolegija prve waldorfske šole. To so bili: Stockmayer, dr. Eugen Kolisko, dr. Walter Stein, prof. von Baravalle, dr. Hahn, dr. Lehrs, dr. Schwabsch, dipl.ing.Alexander Srtakosch, Ernst Bindel, Ernst Uehli, Maria Röschel, Caroline von Heydebrand, slikar Max Wolfhugel, glasbenik Paul Bauman in še mnogi drugi, ki so postali priznana imena na svojem področju.
Steiner je prevzel vlogo direktorja in mentorja, ki jo je skrbno in požrtvovalno opravljal vse do svoje smrti. V septembru 1919 je imel, za prve waldorfske učitelje, predavanje pod naslovom Splošna antropologija kot osnova pedagogike – Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Med leti 1919. in 1924. pa je odpredaval učiteljem in vzgojiteljem v Nemčiji, Angliji in Nizozemski, petnajst ciklusov predavanj iz pedagogike utemeljene na antropozofiji.
Konec septembra 1922 je bil povabljen, da sodeluje kot gost, na Angleškem posvetu o izobraževanju v Oxfordu. Tema posveta je bila Duhovne vrednote v izobraževanju in družbenem življenju-Spiritual Values in Education and Social Life. V središču pozornosti celotnega posveta je bila Steinerjeva osebnost in njegovo učenje. Na tem mestu mu je bilo dano priznanje in zahvala, ker je na živ način prikazal človeški ideal izobraževanja, ker je učiteljem in predavateljem, govoril o tem kako se svobodno, v skupnosti, razvijajo vzgojne metode, izključno na temeljih natančnega poznavanja človeške narave, neodvisno od zunanjih predpisov in zakonov. To je bilo eno od redkih priznanj stroke, ki ga je Steiner dobil za čas svojega življenja.
Danes v svetu deluje preko 1000 waldorfskih šol, v 70 državah, ki so vsepovsod priznane kot elitne šole v katerih učenci ne dobivajo le najboljšo izobrazbo ampak se jim nudi možnost, da se individualno razvijajo kot celovite osebnosti.
Danes v svetu deluje tudi že skoraj 2000 waldorfskih vrtcev ali različnih oblik jasli in dnevnih centrov za oskrbo majhnih otrok.
( vir: Renata Bakota: Rudolf Steiner; prevedla Viktorija Kovačič )

silexzeitung.de

Want your school to be the top-listed School/college in Maribor?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Valvasorjeva Ulica 94
Maribor
2000

Opening Hours

Monday 07:15 - 15:15
Tuesday 07:15 - 15:15
Wednesday 07:15 - 15:15
Thursday 07:15 - 15:15
Friday 07:15 - 15:15
Other Education in Maribor (show all)
Philo Slovenica Philo Slovenica
Koroška Cesta 160
Maribor, 2000

Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike

Metoda Phyllis Krystal Metoda Phyllis Krystal
Maribor
Maribor, 2000

Nudiva SEMESTRE učenja metode. Naučite se povezati se s seboj - s svojo modrostjo in se osvobodite vplivov staršev, vzorcev iz otroštva, negativnosti ...

Radosti življenja - Holistični izobraževalni in terapevtski center Radosti življenja - Holistični izobraževalni in terapevtski center
Kopitajeva 2
Maribor, 2000

Radost in ljubezen sta najvišji vibraciji Vesolja. Kadar delujemo z radostjo, smo Kreator. In nam je vse na dosegu roke. Vse. Zdravje. Ljubezen. Obilje.

IPRID IPRID
Gorkega Ulica 51
Maribor, 2000

Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor

RAST - Razvojno središče talentov RAST - Razvojno središče talentov
Trg Miloša Zidanška 1
Maribor, 2000

Razvojno središče talentov je projekt za delo z nadarjenimi dijakinjami in dijaki na šolah v vzhodni "polovici" Slovenije. #RazvijSvojTalent je skupnost , ki ji je projekt namenjen in se v njem kali, druži in uživa.

Ethics Ltd., Ethical advertising Ethics Ltd., Ethical advertising
Kraljeviča Marka Ulica 6
Maribor, 2000

The promotion, media buying for healthy products and services like healthy food & way of life, natural cosmetics & cleaners, eco tourism, clean tehnologies

Enimation Enimation
Glavni Trg 22
Maribor, 2000

www.enimation.si // ENIMATION - education in animation is an international platform in the field of education through animated film. //

ZAsij ZAsij
Maribor, 2000

Lepotni Studio Mystiko Lepotni Studio Mystiko
Valvasorjeva
Maribor, 2000

�Certified keune educator �Colorist/hairdresser

Alumni klub ECM Alumni klub ECM
Gosposka Ulica 1
Maribor, 2000

Vsi diplomanti, magistranti in doktoranti ECM, se lahko vključijo v Alumni Klub ECM. Temeljni cilj Alumni Kluba ECM je ohranjanje povezanosti in komunikacije med študenti, diplomanti in seveda z Evropskim centrom, Maribor.

Film Smoothie Film Smoothie
/
Maribor, 2000

FIlmski tabor za mlade | Mix filma, poletja in zabave

Ustvarjalne delavnice Mavrični slonček Ustvarjalne delavnice Mavrični slonček
Vrazova 44
Maribor, 2000

Otroške delavnice in ustvarjalnice - samo najboljše za naše malčke