Inštitut Sofijin Izvir

»Zibelka kulturnega razvoja« je tesno povezana s zibelko posameznega človeka, ki je prvobitno otrok. Biti otrok, resničen otrok je pomembno obdobje, iz katerega se lahko razvije zrel, avtonomen, odgovoren in harmoničen človek. Raziskujemo fenomen otroštva ter se poglabljamo v značilnosti tega obdobja. Družina je v sodobni družbi postavljena pred mnoga nova vprašanja. Kako povezati sodoben način življenja s potrebami majhnega otroka? Zato ponujamo dejavnosti za starše in otroke, ki ponudijo staršem veliko praktičnih zamisli, kako oblikovati kakovostno družinsko življenje, hkrati pa izvajamo program vrtca, ki celostno in kakovostno poskrbi za vašega otroka, ko se starši posvečate svojemu delu in obveznostim. Inštitut Sofijin Izvir, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor je bil ustanovljen januarja 2011. Inštitut je namenjen razvoju, sodobnih vzgojno izobraževalnih konceptov, in njihovem apliciranju v prakso. Izvajamo naslednje programe: - WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK IN JASLI - izvajamo dodatne dejavnosti za družine v okvirju DRUŽINSKEGA SREDIŠČA IZVIR - organizirai smo DELOVNI KROG JASLI WALDORF - organizirali smo MEDNARODNI PEDAGOŠKI KONGRES 2012 - sodelujemo v izobraževanju za WALDORFSKE VZGOJITELJE - izvajamo mentorsko spremljanje za študente in dijake

Waldorf 100

že tretji film ob 100 obletnici, več o predšolskem obdobju, vreden ogleda 😍😍😍

Waldorf 100 marks the centennial of Steiner/Waldorf pedagogy in 2019. See what‘s going on around the world!

youtube.com

Waldorf 100 – The Film

svetovna pedagogika in pedagogika prihodnosti 😀☀️

The film "Learn to Change the World" shows people from around the world who work on the big pedagogical tasks of our time based on Waldorf/Steiner pedagogy. ...

Petition 2018: For the right to screen free day care institutions kindergartens and primary schools - Anthroposophy in Europe

Why do we digitalize schools without knowing the outcomes?

eliant.eu Alliance of initiatives for applied anthroposophy in Europe – Citizens' movement for freedom of choice, cultural diversity and universally human Christian values

youtube.com

Freilerner - ein Leben ohne Schule

zanimivi vidiki dogajanja po Evropi...

Gesendet 24.08.17 / Produktion 2016 Anders als in vielen anderen europäischen Ländern, ist "Freilernen" in Deutschland nicht erlaubt. Wer seine Kinder dennoc...

rudolfsteinerfilm.squarespace.com

rudolfsteinerfilm - Home

vredno ogleda 😍 hočemo ustvarjati takšne družbene sisteme, ki vidijo človeka - otroka - posameznika.
Stari sistemi, ki vidijo le množico, statististična povprečja in jim je edini cilj, kako posameznika iskoriščat - ne pa ga podpret, so sami sebi namen, pričeli so umirati in se rušit sami vase...😉po vsem svetu se rojevajo nove iniciiative drugačnih sitemov in vrednot ter načina razmišljanja.

rudolfsteinerfilm.squarespace.com For those fortunate enough to encounter them, the unique insights and research of Rudolf Steiner into subjects such as education, medicine and agriculture have long been a source of wonder and inspiration. Since his death in 1925, Steiner’s vision has grown in both relevance and urgency, yet there...

janusz-korczak-institut.de

Vorträge und Seminare

predavanja Henninga Köhlerja blizu in daleč v tem letu... 😉

janusz-korczak-institut.de Vorträge zu verschieden Themen der Kindheit und des Jugendalters.

bogatimo-solstvo.si

Bogatimo šolstvo

v miru brez pretiranih čustev in demagogije, si lahko preberete določena dejstva, ki jih absolutno primankuje v politični retoriki v našem prostoru...

bogatimo-solstvo.si

BBC Family & Education News

This is what famous writer Phillip Pullman has to say about how we educate children: It's not just about "ticking the right box".

eliant.eu

Conference Nov 2017: A Healthy Digital Ecosystem - Anthroposophy in Europe

Potrebno bo bolj poglobljeno razmišljat o edukaciji medijskih kompetenc in učinkih neustrezne in prezgodnje uporabe digitalne tehnologije, zlorabe na tem področju imajo lahko enormne razsežnosti za pozameznika in celoten razvoj človeške kulture...

eliant.eu

youtube.com

MEDIA and Waldorf Education

😊

Learn more about Marin Waldorf School's approach to media through this short film. Our experience, as a school and as a movement, is that popular culture, es...

rtvslo.si

Finski "šolski čudež" - malo domačih nalog, veliko zaupanja v učitelje

rtvslo.si Obstaja več lestvic, ki primerjajo učinkovitost in uspešnost šolskih sistemov po državah.

youtube.com

Waldorf 100 - The Film

The film "Learn to Change the World" shows people from around the world who work on the big pedagogical tasks of our time based on Waldorf/Steiner pedagogy. ...

silexzeitung.de

So fing alles an: Die erste Waldorfschule Uhlanshöhe Stuttgart - Die Silexzeitung

Nastanek prve waldorfske šole

Emil Molt, generalni direktor tovarne cigaret Waldorf-Astorija in osnovanje prve waldorfske šole v Nemčiji ter vloga Rudolfa Steinerja.
Pričetek 20. stoletja so obeležili številni delavski nemiri in revolucije. Do nezadovoljstva je prišlo zaradi težkega položaja delavcev, ki so jih brez milosti izkoriščali njihovi delodajalci, katerim je bil profit edini življenski motiv. Obstajalo pa je tudi ne majhno število uglednih tovarnjarjev po evropi, ki so bili zavestni, da lahko poslujejo le pod pogojem, da svojim delavcem zagotovijo, človeka dostojne življenske pogoje.
Eden izmed njih je bil tudi Emil Molt. Svojim delavcem in uslužbencem je želel omogočit vsestransko izobraževanje in jih podpreti v ostvarjanju njihovega človeškega dostojanstva.
V ta namen je organiziral tečaje splošnega izobraževanja, objavljal je časopis na visoki ravni, osnoval je vrtce za otroke delavcev, ter izvajal niz ukrepov socialne podpore. Poleg tega si je prizadeval za nudenje višje stopnje izobraževanja tudi za otroke svojih delavcev.
Prvo Steinerjevo predavanje je poslušal že 1903. leta, takrat ga je navdušil učinek Steinerjevih vaj za izboljšanje koncentracije. Ko ga je leta 1918 slišal kako govori o vzrokih, ki stojijo za posameznimi dogodki in o socialnih potrebah, je bil globoko ganjen. Zato je zaprosil Rudolfa Steinerja, da mu pomaga osnovati šola za otroke delavcev. Steiner je takoj pristal, vendar je postavil štiri pogoje: 1. da bo šola odprta za vse otroke, ne le za otroke zaposlenih; 2. da je potrebno imeti enoten učni načrt za dvanajstletno izobraževanje, ne pa da se po enajstem letu izloči otroke, ki bodo študirali od tistih, ki gredo v poklicno izobraževanje; 3. da so v razredih skupaj deklice in dečki; 4. da so učitelji, ki prevzemajo odgovornost za vzgojo otrok svobodni v poučevanju in upravljanju šole brez kakršnekoli zunanje kontrole.
Molt je za svoj projekt dobil podporo delavskega sveta tovarne Waldorf – Astorija, niso pa ga podprli delničarji in upravni odbor. Dopustili so mu, da svoj načrt izvede pod okriljem tovarne, na lastno odgovornost, kot lasten projekt.
Molt je najprej kupil neko restavracijo v Stuttgartu, nakar je bila v njej, po potrebni preureditvi, v septembru 1919. odprta prva Svobodna waldorfska šola-Freie Waldorfschule. Tovarna Waldorf-Astorija je kratek čas financirala šolo, pouk in potrebščine so bili za otroke brezplačni. V začetku je šola spadala pod tovarno, a Molt je zaposloval in plačeval učitelje. Učitelji, ki pa niso bili dovolj dobro seznajneni s situacijo, so napadali Molta, ker so se počutili odvisni od tovarne. V tem času se je tudi znatno zmanjšal vpis otrok oz. število otrok. Za ne-waldorfske otroke so starši plačevali šolnino v skladu z njihovo lastno oceno njihovih zmožnosti. Molt ni uspel prepričati upravni odbor tovarne, da finančno podpre šolo. Zato je za namene zbiranja sredstev osnoval Društvo waldorfske šole, ki je prevzelo lastništvo zgradbe in ostalega imetja, ter postavilo upravni odbor, s čemer se je šola pravno odvojila od tovarne. Napetost med Moltom in učitelji pa je dalje rasla, ker niso razumeli, da je Molt osnoval šolo kot privatna (fizična oseba), a ne kot generalni direktor tovarne, ter da je velik del stroškov pokrival iz lastnega žepa. Steiner jim je moral pojasnjevati, da je Molt zaščitnik šole in nesebični pomočnik, ki donira svoja sredstva in ne izkazuje moči »kompanje« nad njimi. Postopno so učitelji pričeli razumeti in spoštovati Moltovo edinstveno povezanost s šolo. Ko je Waldorfsko društvo odkupilo šolo, je Molt uspel v kupoprodajno pogodbo vstaviti člen po katerem je tovarna najmanj 10 naslednjih let plačevala šoli stroške kot da se v njej šolajo »waldorfski otroci«.Ker je Steiner zahteval, da šola sprejema otroke, ki sploh ne morejo plačevati šolnine, je bila poiskana pomoč donatorjev. Osnoval je Svetovno waldorfsko društvo v upanju, da bo to zbiralo sredstva za vse waldorfske šole. Ta iniciativa ni obrodila željenih sadov.

V času osnovanja prve waldorfske šole v Stuttgartu v Nemčiji ni bilo privatnih šol.Državni odbor za izobraževanje je imel kontrolo nad celotnim šolskim sistemom in ni želel svoje oblasti ispustiti iz rok. Steiner je klub temu uspel doseči nekatere pogoje, da bi lahko waldorfska šola delovala neovirano v skladu z njegovimi idejami. Dogovorjeno je bilo, da je dalo Prosvetno ministrstvo , dovoljenje za delovanje šole, da mora biti učiteljska izobrazbe uradno priznana, preden pričnejo s poučevanjem. Waldorfskim učiteljem pa ni bilo potrebno polagati državni izpit. Vsak učitelj je moral predložit detaljno biografijo in opravit osebni intervju na Prosvetnem ministrstvu, ki je sprejelo vse učitelje, ki so vložili zahtevke. Kasneje pa se je kljub temu zahtevalo, da imajo učitelji državno učiteljsko diplomo.
Učni načrt waldorfske šole je sprejet neodvisno od drževnega nadzora. Kompromisna zahteva pa je bila, da morajo otroci dosegati enake rezultate kot v državnih šolah, in to na koncu tretjega, šestega in osmega razreda ( opomba prevajalke: takrat so bili otroci vključeni v prvi razred s 7. leti ).

Nadaljni razvoj dogodkov v Nemčiji....
..... nekaj časa je bil v veljavi zakon, da se lahko elementarno izobraževanje do četrtega razreda izvaja le v državnih šolah, tako da waldorfska šola ni mogla sprejemati učence v nižje razrede. Leta 1926 pa je inšpektor za šolstvo Hartlieb izvedel izčrpen nadzor nad waldorfsko šolo in se glede na to pohvalno izrazil o njenem delovanju, in ministrstvo je priznalo šoli izrecne padagoške kvalitete in umaknilo vse omejitve. S tem je bila uspešno končana bitka za prvo waldorfsko šolo.
Navdušojoče je število uglednih šolskih pedagogov, ki so bili zainteresirani, da postanejo člani kolegija prve waldorfske šole. To so bili: Stockmayer, dr. Eugen Kolisko, dr. Walter Stein, prof. von Baravalle, dr. Hahn, dr. Lehrs, dr. Schwabsch, dipl.ing.Alexander Srtakosch, Ernst Bindel, Ernst Uehli, Maria Röschel, Caroline von Heydebrand, slikar Max Wolfhugel, glasbenik Paul Bauman in še mnogi drugi, ki so postali priznana imena na svojem področju.
Steiner je prevzel vlogo direktorja in mentorja, ki jo je skrbno in požrtvovalno opravljal vse do svoje smrti. V septembru 1919 je imel, za prve waldorfske učitelje, predavanje pod naslovom Splošna antropologija kot osnova pedagogike – Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Med leti 1919. in 1924. pa je odpredaval učiteljem in vzgojiteljem v Nemčiji, Angliji in Nizozemski, petnajst ciklusov predavanj iz pedagogike utemeljene na antropozofiji.
Konec septembra 1922 je bil povabljen, da sodeluje kot gost, na Angleškem posvetu o izobraževanju v Oxfordu. Tema posveta je bila Duhovne vrednote v izobraževanju in družbenem življenju-Spiritual Values in Education and Social Life. V središču pozornosti celotnega posveta je bila Steinerjeva osebnost in njegovo učenje. Na tem mestu mu je bilo dano priznanje in zahvala, ker je na živ način prikazal človeški ideal izobraževanja, ker je učiteljem in predavateljem, govoril o tem kako se svobodno, v skupnosti, razvijajo vzgojne metode, izključno na temeljih natančnega poznavanja človeške narave, neodvisno od zunanjih predpisov in zakonov. To je bilo eno od redkih priznanj stroke, ki ga je Steiner dobil za čas svojega življenja.
Danes v svetu deluje preko 1000 waldorfskih šol, v 70 državah, ki so vsepovsod priznane kot elitne šole v katerih učenci ne dobivajo le najboljšo izobrazbo ampak se jim nudi možnost, da se individualno razvijajo kot celovite osebnosti.
Danes v svetu deluje tudi že skoraj 2000 waldorfskih vrtcev ali različnih oblik jasli in dnevnih centrov za oskrbo majhnih otrok.
( vir: Renata Bakota: Rudolf Steiner; prevedla Viktorija Kovačič )

silexzeitung.de

youtube.com

Transform Your Mind, Change Your Brain

nevro - znanost je pričela dokazovati to, kar v waldorfski pedagogiki izvajamo že slabo stoletje... v vrtcu je dovolj, če vzgojitelji spremenijo svoj pogled na svet, redno meditirajo in živijo v duhu sodelovanja, namesto tekmovanja in potem gre takšna življenska naravnanost, kar sama od sebe med otroke, ki to začutijo in posnemajo, seveda kasneje v šoli je drugače ... toda ocene, posameznikovi rezultati, tekmovalnost, rezultati namesto vsebine itd. takšna oblika vrtcev in šol povzroča, da evolucija ne gre v pravo smer resničnega napredka družbe in kulture...

Pa vendar za posameznika, ki je dal skozi naš šolski sitem in tudi seveda temu primerno družinsko vzgojo in s tem mnoge travmatične izkušnje, nesprejetost in neuspehe, predstavlja preskok v drugačen pogled na vsakdan, veliko transformacijo osebnostne/psihološke strukture na vseh nivojih, vrednot in zahteva veliko dela na sebi...Res malo ljudi je zmožno uzreti velike prednosti resničnega sodelovanja ter samo - evalvacije, saj smo navajeni preveč gledati napake drugih in si želeti prav to kar imajo ali znajo drugi in v tem sploh ne spoznamo lastnih sposobnosti in izzivov.
Zato malo oseb res zmore in želi naredit takšno transformacijo pri sebi, zato se resnična Steinerjeva pedagogika širi relativno počasi, vendar obstajajo predvidevanja, da bo doživela razcvet prav v 21. stol., ko tudi druga področja znanosti prihajajo do podobnih spoznanj na področju delovanja človekove duševnosti in posredno možganov ter ostalih delov čustvovanja in občutenja pri človeku...

Google Tech Talk September 23, 2009 ABSTRACT Presented by Richard J. Davidson In this talk, Richard J. Davidson will explore recent scientific research on th...

delo.si

»Z učenjem na pamet ustvarjamo ovce«

že v vrtcu lahko opazimo, kako drugače so danes otroci odprti za nove informacije..., ampak le, ko so celostno in aktivno vključeni v delo, s pomočjo lastnega sodelovanja in lastne aktivnosti, otroci osvojijo ogromno informacij in znanj, ki pa morajo biti povezana in integrirana interdisciplinarno, vzgojitelji na primer ne moremo več učiti pesmice, ne da bi jo povezali z drugimi dejavnostmi in vsebinami ali na primer, zakaj bi posebej izvajali učenje jezika, ko pa nas spremlja čisto povsod avtomatično je jezikovna vzgoja vključena v vse vsebine ipd. - saj tudi v življenju je vse povezano in bolj kot zaznamo te povezave, kakovostnejši vpogled imamo in bolj celoviti znanje, predvsem pa potrebujemo sposobnosti to znanje uporabit...

delo.si Jef Staes, belgijski strokovnjak za inovacije v izobraževanju, o tem, da se bliža čas zloma sistema diplom.

[03/21/17]   Prelep izrek, ki ga je posredovala moja draga mentorica in prijateljica Birgit Krohmer, za prihajajoči vikend izobraževalni seminar waldorfske pedagogike v Ljubljani:

»V vesolju je vse, kar živi, v nenehnem gibanju, in vse, kar lahko od daleč opazujemo, je tako zelo očarljivo. Mi pa živahnim mladim telesom vsiljujemo mirnost, do te mere popačimo realnost, da postane mračna, spremenimo akcijo v garaštvo. Tisti, ki se temu uklonijo – in večina se – so obsojeni na življenje, ki mu je odvzeta osnovna pravica vsakega človeka: da z veseljem in z ustvarjalno ljubeznijo opravlja svoje delo.
Toda, zakaj imamo šole, če ne za to, da se otroci tako močno zaljubijo v življenje, da si iskreno želijo spoznati svet? To je resnična naloga šol. In če jim uspe, se vse samo od sebe odvije v želeno smer.
V pravi šoli ne bi smeli ničesar predstavljati kot golo brezdušno dejstvo iz preprostega razloga, ker to ne drži. Čisto vsak del realnosti nas lahko preseneti s svojo čudesnostjo, lepoto in smislom, ko ga odkrijemo tam, kjer živi.«
Marjorie Spock

Inštitut Sofijin Izvir

odlično, otroci potrebujejo izkušnje in doživetja, za razvoj svojih sposobnosti, znanost nasproti potrošniški miselnosti... :)

siol.net

Pozor: "Vse, kar naredite namesto otroka, mu na dolgi rok škodi"

odlično, otroci potrebujejo izkušnje in doživetja, za razvoj svojih sposobnosti, znanost nasproti potrošniški miselnosti... :)

siol.net "Otrokova naloga je, da teče, pleza po drevesih, da je na prostem, tudi kadar je mraz, da tako razvija možgane. Otroke preveč ščitimo, v tem je glavna težava," je prepričan specialist endokrinologije in ustanovitelj združenja Mensa Jugoslavije, danes Srbije, Ranko Rajović.

janusz-korczak-institut.de

Autoritaet Koehler CD1 Klein

Tudi v Mariboru smo ga gostili leta 2012. Naš Inštitut je organiziral mednarodno pedagoško konferenco z naslovom : OTROK - INDIVIDUALNOST - RAZLIČNOST.
Osrednji predavatelj je bil H. Köhler, ob tem pa smo imeli še vrsto delavnic in seveda preko 200 udeležencev, velik uspeh za Maribor... :)

janusz-korczak-institut.de

Vorträge

veselimo se že.., :D saj v petek odpotujemo štiri iz našega Inštituta, v Köln na kongres, kjer bomo poslušali čudovite predavatelje in med njimi uglednega terapevta Heninnga Köhlerja... :)

angstkongresskoeln.de

teozofija.info

Biografija Rudolf Steiner

Rudolf Steiner je bil utemeljitelj antropozofije – duhovne znanosti. Ustvaril je velik opus del iz najrazličnejših področij, ki jih je osvetlil iz njihovega duhovnega vidika.
Za tiste, ki ne razumejo pojma antropozofija lahko rečemo, da je bil avstrijski filozof, pesnik, pisatelj, prevajalec, znastvenik..
Bil je rojen, 25. februarja 1861 v Donjem Kraljevec –u na Hrvaškem in je umrl 30. marca 1925 v Dornach – u v Švici.
Steiner je bil tudi utemeljitelj in kreator Goetheanuma v Dornachu, kjer je še danes center antropozofije in ostalih znanosti, ki jih le ta razvija in podpira kot na primer: antropozofska medicina, pedagogkika, euritmija, biodinamično kmetovanje. Bil je ustanovitelj in duhovni oče prve Waldorfske šole Stuttgartu ( Nemčija).
Več na
http://www.teozofija.info/Biografija_Steiner.htm

teozofija.info

Want your school to be the top-listed School/college in Maribor?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Valvasorjeva Ulica 94
Maribor
2000

Opening Hours

Monday 07:15 - 15:15
Tuesday 07:15 - 15:15
Wednesday 07:15 - 15:15
Thursday 07:15 - 15:15
Friday 07:15 - 15:15
Other Education in Maribor (show all)
Worldwide Eduguide LLC Worldwide Eduguide LLC
Glavni Trg
Maribor

Established in 2005, we have spent over a decade finding and supplying the highest quality education and training to students worldwide.

RTI RTI
Cesta K Tamu 14
Maribor, 2000

Kontrolni pregledi vozil, preskusni laboratorij, raziskovalno razvojna dejavnost, registracija vozil

spreten.si spreten.si
Koroška Cesta 160
Maribor, 2000

Spreten.si spreminja otroke potrošnike v ustvarjalce novih tehnologij. Otroke učimo programirati, izdelovati igrice, robotiko, 3D oblikovanje in izdelavo.

Breaking the Silence Breaking the Silence
Taborska Ulica 8
Maribor, 2000

BTS je projekt, pri katerem študentje medicine pridobivamo znanje o delu z gluhimi in naglušnimi, njihovimi pravicami in znakovnim jezikom.

SportPhysio SportPhysio
Svenskova 3
Maribor, 2000

Sportphysio je ekipa strokovnjakov ki se ukvarja s fizioterapijo športnih poškodb in kroničnih stanj ter organizacijo izobraževanj.

ESN MARIBOR ESN MARIBOR
Slomškov Trg 15
Maribor, 2000

Feel it....Live it....Love it! More about our activities: http://esn-mb.org/

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO
26 Preradovičeva
Maribor, 2000

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Je organizacija v javnem interesu na področju mladih, raziskovalna, prostovoljska o

Kreativni Inštitut Maribor Kreativni Inštitut Maribor
Koroška Cesta 21
Maribor, 2000

Kreativni inštitut je skupek izobraževalnih aktivnosti s sodobnimi vsebinami, ki jih prepoznavni mentorji podajajo s sodobnimi didaktičnimi pristopi

TAI CHI individualni tečaji Maribor TAI CHI individualni tečaji Maribor
Macunova Ulica 6
Maribor, 2000

TAI CHI CHUAN pri nas poučujemo posamično ali v skupinah do največ 5 oseb, kar nam omogoča popolnoma individualni pristop k učenju vsakega posameznika.

Računalniški pripomočki v poslovnem okolju Računalniški pripomočki v poslovnem okolju
Razlagova 20
Maribor, 2000

Za vse študente EPF Maribor, ki želijo uporabljati najboljše pripomočke za svoje delo.

Košarkarsko društvo Borut Besedič - Čiro Košarkarsko društvo Borut Besedič - Čiro
Maribor, 2000

Nauči se igrati košarke! Pridruži se košarkarski šoli Borut Besedič - Čiro.

Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo
Smetanova Ulica 17
Maribor, 2000

LABORATORIJ ZA KEMIJO IN OKOLJEVARSTVO je eden od štirih laboratorijev Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje na FS Maribor.