Izobraževanja in delavnice

Izobraževanja in delavnice

Comments

Vabljeni 10. junija v Maribor na ogled socialnih podjetij, okroglo mizo in sejem družbeno odgovornih idej.

9:30-14:00 Ekskurzija - obisk socialnih podjetij v Mariboru, z zajtrkom in kosilom

14:00-15:00 Okrogla miza: Kako lahko podjetja in gospodarstvo sledijo načelom socialne/solidarnostne ekonomije in kakšna so možna sodelovanje med podjetji, organizacijami, socialnimi podjetni in nevladnimi organizacijami? (Mala tržnica, Dominkuševa 5 v Mariboru)

14:00-16:00 Tržnica družbeno odgovornih idej (Mala tržnica, Dominkuševa ulica 5 v Mariboru)

Informacije in prijave
Projekt BEST (Boosting Entrepreneurial Skills as Tool of integration of migrants to labour market) spodbuja podjetniške veščine kot orodje za vključevanje migrantov na trg dela.
#migranti

https://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/best-spodbujanje-podjetniskih-vescin-kot-orodje-za-vkljucevanje-migrantov-na?fbclid=IwAR00VH9_6EXp48N8r6E4YeLAJ87bUsWQ-kSN0CoSQuCb9quRUxlh3RRxroU#v
Projekt BEST (Boosting Entrepreneurial Skills as Tool of integration of migrants to labour market) spodbuja podjetniške veščine kot orodje za vključevanje migrantov na trg dela.
https://isim.zrc-sazu.si/.../best-spodbujanje...
Usposabljanje za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj 8. marca s štirimi srečanji po 2 uri, s posnetki in razpravami, nalogami in izpitom.
Naslednji termini: https://bit.ly/30hVCBT

Več http://www.irdo.si/menedzerji-strokovnjaki-mladi.../.
Več: www.irdo.si

Za naročila preko Etika d.o.o. 10% popusta!!
[email protected]
#družbenaodgovornost
Etično oglaševanje

Vseživljenjsko učenje omogoča osebnostno rast in razvoj posameznika ter pripomore k razumevanju svojih lastnih potencialov.

22/06/2021

🤔🤔🤔Spremembe, ki jih pred nas prinaša četrta industrijska revolucija - zahtevajo proaktivno prilagajanje delodajalcev, zaposlenih, celotnega podjetja, saj tako veliki razvojni koraki pomenijo tudi spremembe v spretnostih, znanjih in veščinah.

𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜 (za vse zaposlene, na vseh nivojih in branžah ter so razvrščene po pomembnosti):
👉 reševanje konfliktov
👉 kritično razmišljanje
👉 upravljanje z ljudmi
👉 organizacijske sposobnosti
👉 ustvarjalno razmišljanje
👉 kognitivna fleksibilnost
👉 čustvena inteligenca
👉 etična presoja in odločanje
👉 sposobnost osredotočiti se na stranke
👉 pogajalske spretnosti

Več na: www.pios.si

🤔🤔🤔Spremembe, ki jih pred nas prinaša četrta industrijska revolucija - zahtevajo proaktivno prilagajanje delodajalcev, zaposlenih, celotnega podjetja, saj tako veliki razvojni koraki pomenijo tudi spremembe v spretnostih, znanjih in veščinah.

𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜 (za vse zaposlene, na vseh nivojih in branžah ter so razvrščene po pomembnosti):
👉 reševanje konfliktov
👉 kritično razmišljanje
👉 upravljanje z ljudmi
👉 organizacijske sposobnosti
👉 ustvarjalno razmišljanje
👉 kognitivna fleksibilnost
👉 čustvena inteligenca
👉 etična presoja in odločanje
👉 sposobnost osredotočiti se na stranke
👉 pogajalske spretnosti

Več na: www.pios.si

13/05/2021

V večini velikih podjetij je sicer še vedno tako, da se kadrovnik ukvarja s pogodbami, urami, plačami, eventualno še s kakšnimi ukrepi v zvezi s sodelavci. V manjših podjetjih kadrovnikov sploh nimajo. Kdo se ukvarja z zaposlenimi? Nihče prav posebno. Le v primerih hujših težav se vodje obrnejo na sodelavce. Vendar večina vodij še ni opolnomočena, še nima dovolj kompetenc mehkih veščin, da bi svoje sodelavce učinkovito vodila in spremljala v kriznih situacijah. Kaj šele da bi to počeli redno, pri vsakodnevnem delu, da bi vodenje sodelavcev postal del njihovih rednih aktivnosti, kakor bi moralo biti. Kajti vodja ni le manager, je tudi leader. Vodja, direktor prihodnosti nima le naloge, da vodi posel, procese, temveč tudi ljudi. Kdaj, če ne ravno ZDAJ je ta tema zelo AKTUALNA. Podjetja se soočajo s takšnimi spremembami, s katerimi ni nihče računal. Strah, panika, negotovost, premalo informacij, izguba ali zmanjšanje posla, zmanjšanje števila zaposlenih, ponekod potreba po več sodelavci zaradi nenadnega povečanja posla, itd – vse to je ŠOK za človeka. Človek vsega tega ne more več razumeti, dohajati, zato mora vsako podjetje imeti nekega zaupnika, skrbnika človeka.

Takoj za razvojem nove tehnologije, postaja raven strokovnega znanja in mehkih veščin eden izmed ključnih dejavnikov povečevanja konkurenčnosti.

Več na: www.pios.si

23/04/2021

📣Katera raven strokovnega znanja postaja takoj za razvojem tehnologije eden izmed ključnih dejavnikov povečevanja konkurenčnosti?
🤔ukvarjanje s kadri
V podjetjih se strateško ukvarjamo s prodajo, marketingom, financami… 👉👉👉👉Kaj pa strateški pristop pri delu s kadri? 🔝🔝🔝Kdo se pri vas v podjetju ukvarja s kadri?

👉👉👉Več na http://pios.si/zunanja-kadrovska-podpora-vodstva-in-vasih-sodelavcev/

21/04/2021

📣📣📣Vsi, ki se zavedate pomena vlaganja v razvoj kadrov in krepitev kompetenc zaposlenih lahko sedaj pridobite nepovratna sredstva za dvig kompetenc 📣📣📣
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« objavil: Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 JR ASI 2021.
Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije in izkušenega zunanjega izvajalca? V podjetju Pios smo uspešno sodelovali s več kot 60 podjetji v okviru ASI 2017 in ASI 2019.
Imate v podjetju starejše zaposlene od 50 let in želite vlagati v njihov razvoj?
👉👉👉več informacij: http://pios.si/prijava-na-novice-o-razpisu/
📢📢📢ali pokličite 031 671 312, Dragica Ramut

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 20/04/2021

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Imate v podjetju starejše zaposlene od 50 let in želite vlagati v njihov razvoj?
Vsi, ki se zavedate pomena vlaganja v razvoj kadrov in krepitev kompetenc zaposlenih lahko sedaj pridobite nepovratna sredstva za dvig kompetenc
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« objavil: Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 JR ASI 2021.
SKRAJNI ROK ZA ODDAJO VLOG JE 23. APRILA 2021.

Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije in izkušenega zunanjega izvajalca? V podjetju Pios smo uspešno sodelovali s več kot 60 podjetji v okviru ASI 2017 in ASI 2019.
Pokličite 031 671 312, Dragica

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Sklad je 16. aprila 2021 v Uradnem listu RS št. 61/2021 in na spletni strani objavil razpis v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih | Na poti k odličnosti! 16/04/2021

Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih | Na poti k odličnosti!

👉👉👉DANES bo predvidoma objavljen razpis v okviru projekta Celovita podpora za aktivno staranje delovne sile – projekta ASI.

4,7 milijona evrov za podporo starejšim zaposlenim
Sredstva so namenjena podjetjem in po novem so vključene tudi zadruge. Pridobljena sredstva bo možno porabiti za sofinanciranje:
👉usposabljanj in izobraževanj starejših na področju osebnega in kariernega razvoja ter
👉izdelavo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih.
Ne zamudite kratkega roka za oddajo, ki je od 19. do 23. 4. 2021!

http://pios.si/najava-razpisa-asi-nova-sredstva-za.../

Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih | Na poti k odličnosti! Kadrovska pripravljenost na spremembe trga dela pomembno vpliva na dolgoročni razvoj, konkurenčnost in uspešnost podjetja. Zavedati se moramo, da so

Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih | Na poti k odličnosti! 15/04/2021

Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih | Na poti k odličnosti!

👉👉👉4,7 milijona evrov za podporo starejšim zaposlenim
Predvidoma v petek, 16. 4. 2021, bo objavljen zadnji razpis v okviru projekta Celovita podpora za aktivno staranje delovne sile – projekta ASI.

Sredstva so namenjena podjetjem in po novem so vključene tudi zadruge. Pridobljena sredstva bo možno porabiti za sofinanciranje:
👉usposabljanj in izobraževanj starejših na področju osebnega in kariernega razvoja ter
👉izdelavo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih.

Ne zamudite kratkega roka za oddajo, ki je od 19. do 23. 4. 2021!
Starejši zaposleni so:
🔝vir delovnih in življenjskih izkušenj,
🔝zvesti podjetju,
🔝znajo širše razmišljati,
🔝imajo socialno mrežo,
🔝poznajo tveganja,
🔝prenašajo znanje na mlajše.
Izkoristite potenciale svojih starejših zaposlenih!
http://pios.si/najava-razpisa-asi-nova-sredstva-za-razvoj-kompetenc-starejsih-zaposlenih/

Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih | Na poti k odličnosti! Kadrovska pripravljenost na spremembe trga dela pomembno vpliva na dolgoročni razvoj, konkurenčnost in uspešnost podjetja. Zavedati se moramo, da so

14/04/2021

Razlika med ŠEFOM in VODJEM

👉👉👉več: http://pios.si/individualni-razvoj-in-napredek-managerjev/

Razlika med ŠEFOM in VODJEM

👉👉👉več: http://pios.si/individualni-razvoj-in-napredek-managerjev/

09/04/2021

1.800 EUR po zaposlenem...

1.800 eur nepovratnih sredstev po zaposlenem
Skrajni rok za prijavo na razpis 23.4.2021
👉👉👉 bit.ly/3d3ic8B

Odnosi na delovnem mestu so Slovencem pomembnejši od plače 06/04/2021

Odnosi na delovnem mestu so Slovencem pomembnejši od plače

Najvišje med prioritetami zaposlenih so:
👍 ODNOSI NA DELOVNEM MESTU takoj za tem usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.
Manj pomembni v primerjavi s predkoronskim obdobjem pa so zanje plača, varnost delovnega mesta in občutek, da so na delovnem mestu cenjeni.

👉V PRIMERJAVI S TUJINO SLOVENCI BOLJ CENIMO RAZVOJ VEŠČIN
👉FINANČNA STABILNOST PODJETJA BOLJ POMEMBNA OD PLAČE
👉VEČJA OKOLJSKA OZAVEŠČENOST
👉VEČJE ZANIMANJE ZA HIBRIDNI DELOVNIK
👉PORUŠENO RAVNOVESJE MED POKLICNIM IN ZASEBNIM ŽIVLJENJEM

https://www.marketingmagazin.si/vpogled/odnosi-na-delovnem-mestu-so-slovencem-pomembnejsi-od-place?fbclid=IwAR2pon6v-YzTWpN-zzys9tWjWm_UgkDSuF3xnPLutJoLcpf4_3WJiVsg5s4

Odnosi na delovnem mestu so Slovencem pomembnejši od plače Najvišje med prioritetami iskalcev zaposlitve sta še usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Manj pomembni v primerjavi s predkoronskim obdobjem pa so zanje plača, varnost delovnega mesta in občutek, da so na delovnem mestu cenjeni.

Projekt ASI | Na poti k odličnosti! 31/03/2021

Projekt ASI | Na poti k odličnosti!

😀😀😀Predmet razpisa je PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV za usposabljanja za vsakega zaposlenega nad 45 let (tudi do 100% stopnja financiranja) ter nepovratna sredstva za pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (100% stopnja financiranja)
👉👉👉 http://pios.si/projekt-asi/

Projekt ASI | Na poti k odličnosti! Projekt Asi Prijava na projekt in izvedba na enem mestu OBVESTILO pridobite nepovratna sredstva Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski

22/03/2021

Pri mnogih organizacijah predstavlja človeški kapital največji del njihove vrednosti.
Zato bi bilo nesmiselno, da bi strateško pristopali k organizaciji vseh temeljnih funkcij podjetja (npr. prodaja, marketing, finance), pri tem pa pozabili na strateški pristop pri delu s kadri, z ljudmi, sodelavci.

Pri mnogih organizacijah predstavlja človeški kapital največji del njihove vrednosti.
Zato bi bilo nesmiselno, da bi strateško pristopali k organizaciji vseh temeljnih funkcij podjetja (npr. prodaja, marketing, finance), pri tem pa pozabili na strateški pristop pri delu s kadri, z ljudmi, sodelavci.

17/03/2021

🤔Zakaj podpora zunanjega kadrovskega specialista🤔

Več 👉👉👉 pios.si

🤔Zakaj podpora zunanjega kadrovskega specialista🤔

Več 👉👉👉 pios.si

15/03/2021

moduli usposabljanj

"V pozitivnem vzdušju ter ob izjemni pripravljenosti za učenje in za osebno ter poslovno rast smo ekipa podjetja Pios 365 z našo predavateljico in trenerko Mag. Phil. Mihelo Baranašič Vidmar izvedli z moduli usposabljanj za kar 90 bodočih podjetnic in podjetnikov. Ker je podjetnik človek, ki bo posloval z ljudmi, je Mihela na začetku tega procesa pridobivanja kompetenc novih podjetnikov izpostavila nekaj osnov psihologije, ki so nujno potrebne v teh časih nenehnih sprememb. Katere so tiste osebne prednosti, ki jih v današnjem okolju mora imeti uspešni podjetnik? Največji uspeh lahko pričakuje strastni vizionar z visoko čustveno inteligenco, ki zna biti manager in leader, in ki z zaupanjem vase v stalnem pogonu radovedno in kreativno učinkovito izvaja poslovne aktivnosti do konca. Na interaktivni način se je 90 bodočih podjetnic in podjetnikov analiziralo v skupinskem coaching procesu, kjer so ugotavljali kako se počutijo ob tem, ko bodo ustvarili novo zgodbo na poslovnem parketu, kaj so razlogi za to odločitev, katere so njihove močne strani in ali imajo kakšne priložnosti za izboljšave. Biti sposoben in usposobljen za uspešnega podjetnika je bil naš moto tega usposabljanja."

24/12/2020

Srečno 2021

22/12/2020

👉👉👉Mednarodne jezikovne spretnosti so bistvene za uspešno in visoko motivirana podjetja. 👈👈👈

11/12/2020

🤔V preteklosti smo se ujeli v vrtince različnih zgodb in odnosov, ki nas morda bremenijo in ne dovolijo zaživeti polno in resnično srečno življenje. To so:
👉 ovire,
👉energije,
ki jih ne potrebujemo več.
Skozi delavnico so se udeleženci naučili korakov do opuščanja slabih navad in odkrivanja nepodpornih vzorcev in načinov za odpravljanje. Za obilje zdravja, sreče in energije.

10/12/2020

Ključne kompetence vodenja

Na Piosovi 4-urni online delavnici "Ključne kompetence vodenja" je Mag.Phil. Mihela Baranašič Vidmar z direktorji in vodji globje pogledala
➡️ kaj je količnik vodenja,
➡️zakaj je čustvena inteligenca osnova za učinkovito vodenje sodelavcev, ter
➡️katerih je tistih 11 ključnih kompetenc za vodenje sodelavcev.

Nekaj spoznanj, do katerih so prišli udeleženci:
❗da je nujna komunikacija v podjetjih
❗da se je potrebno ves čas usposabljati
❗da smo vsi v prvi vrsti ljudje
❗da je analiza ključna za napredek
❗zavedali so se svojih trenutnih sposobnosti in kaj še lahko nadgradijo
❗da je veliko odvisno od nas samih
❗ da je biti vodja zahtevno in odgovorno
❗da nimajo dovolj vodstvenih kompetenc
❗da je pomembno teamsko delo, deljenje odgovornosti
❗da se je potrebno pogovarjati, poslušati sebe in druge.

www.pios.si

pios.si 03/12/2020

Božični manifest I. | Na poti k odličnosti!

🎄🎄🎄Božični manifest I. 🎄🎄🎄

✔ Pravljično božično vzdušje ni naključje. V tem času nas kozmične energije podprejo pri naših prizadevanjih za bolj zdravo življenje, polno ljubezni in denarja.
✔ V prvem delu delavnice sprejmemo, razumemo in opuščamo slabe navade, zamere in odnose iz preteklosti, ki nas bremenijo in jih več ne potrebujemo. Pri opuščanju se naše telo sprosti in naredi prostor za obilje, zdravje in srečo. To si zaslužimo.

👉👉👉več informacij: http://pios.si/bozicni-manifest-i/

pios.si Na vsakega od nas vpliva okolje, sistem, družba, v glavnem okoliščine v katerih se vsakodnevno znajdemo. Od vsakega posameznika pa je odvisno na kakšen

02/12/2020

🤔🤔Ste vedeli, da moški in ženske razmišljamo in delujemo različno?

🧐Na delavnici o komunikaciji med moškimi in ženskami smo ugotavljali načine komunikacije nasprotnega spola in potrdili, da je dobro vedeti razlike in jih upoštevati.

✔️Pri oblikovanju timov v podjetjih je uspeh odvisen tudi od sposobnosti učinkovite komunikacije med člani skupine, zato uspešni vodje upoštevajo razlike med spoloma kot prednosti. V uspešni komunikaciji sta zajeta oba principa, dojemati kot ženska in reševati kot moški.

👉👉👉več na:http://pios.si/wp-content/uploads/2020/12/LETAK-KOmunikacija-moskih-in-zensk.pdf

ooz-maribor.si 27/11/2020

Spletna delavnica: »ALI VAS VEČOPRAVILNOST OVIRA PRI VAŠEM DELU?« – OOZ Maribor – Območna obrtno podjetniška zbornica Maribor

Spletna delavnica: v sredo, 9. decembra 2020 | 9:00-10:30

👉👉👉5 konkretnih korakov, s katerimi boste obvladali časovne pritiske, ter boste posledični učinkoviti in zadovoljni:

📌Načrtujem naloge & postavljam prioritete – zato nimam stresa: seznam aktivnosti, trajanje, odločitev o prioritetah, preverjanje.
📌Fokusiram se brez motilcev – zato sem produktiven.
Komuniciram na vseh komunikacijskih kanalih – zato me razumejo in nimam konfliktov in komuniciram jasno – zato dosežem svoj cilj in gradim odnose.
📌Sledim cilju naloge, stalno spremljam.
📌Obvladujem pravo mero razuma in čustev.

Prijava na👉👉👉https://ooz-maribor.si/spletna-delavnica-ali-vas-vecopravilnost-ovira-pri-vasem-delu/

ooz-maribor.si BOLJ KOT IMAMO ČAS RAZDELJEN, BOLJ SMO PRODUKTIVNI. PRODUKTIVNOST dosežemo, ko imamo čim večji FOKUS, KO DELAMO s čim manj motnjami.

26/11/2020

𝘼𝙡𝙞 𝙫𝙚𝙨𝙩𝙚, 𝙙𝙖 𝙤𝙗𝙨𝙩𝙖𝙟𝙖𝙟𝙤 𝙫𝙖𝙟𝙚, 𝙨 𝙠𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙢𝙞 𝙡𝙖𝙝𝙠𝙤 𝙧𝙖𝙯𝙗𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙞𝙢𝙤 č𝙪𝙨𝙩𝙫𝙤, 𝙠𝙞 𝙣𝙖 𝙩𝙚ž𝙞?
Na delavnici nas je fizioterapevtka, izvajalka Bownove Emmet terapije Mirica Rutnik naučila, kateri notranji organi ❤️so povezani s čustvi in katere vaje 🧘‍♀️ je potrebno izvajati, da razbremenimo čustvo, ki nas teži.
Obstaja deset stikal imunskega sistema, ki s pravilnim izvajanjem vaj pomagajo premagovati viruse🤧🤧🤧🤒, nam omogočajo lažje spopadanje s strahovi in težavami.
👉HIPOTALAMUS + JETRA + ŽIVČNI SISTEM
👉SRCE + TIMUS
👉PLJUČA + ŠČITNICA
👉NADLEDVIČNI ŽLEZI in LEDVICI
👉ŽLEZE SOČNOSTI
👉ČREVO
👉VEZIVNO TKIVO in TRODELNI GRELEC
👉LIMFA
👉KOSTNI MOZEG
👉EPIFIZA in HIPOFIZA

🔥🔥🔥Prižgi 10 stikal svojega imunskega sistema – aktiviraj svoje zlate hormone – pomladi in zaščiti svoje celice – ustavi škodljiv stresni hormon kortizol, ki je »hrana« za viruse in vnetja v tvojem organizmu.

🤔🤔🤔Kateri organi so povezani s katerimi čustvi?

ozs.si 27/10/2020

OZS.SI : Vabilo na spletno delavnico: »Povečevanje konkurenčnosti s podporo zunanjega kadrovskega specialista«

»Povečevanje konkurenčnosti s podporo zunanjega kadrovskega specialista«
👉👉👉NOVOST: Podpora zunanjega kadrovskega specialista«

Kadrovska dejavnost ni več le operativna dejavnost, temveč vedno bolj strateška dejavnost, ki obsega analiziranje, načrtovanje, vodenje in spremljanje kadrov. Tako postaja ključen dejavnik pri razvoju podjetja, vsekakor pa mora biti njena strategija pravilno zasnovana.

✔️✔️✔️KOTIZACIJA: Delavnica je za udeležence brezplačna.

ozs.si -

22/10/2020

👉V teh časih je jasna in pravočasna ter učinkovita komunikacija izrednega pomena.
👉Tako smo danes trenirali z zaposlenimi iz uprave, ki so spoznali osnove čustvene inteligence, 4 faze pridobivanja kompetenc, zakaj smo ljudje različni.
✔️✔️✔️Nekaj nasvetov iz te delavnice lahko vidite na sliki in vas vabimo, da jih vsakodnevno integrirate v komunikacijo. Kajti komunikacija so odnosi. Ko boste učinkovito komunicirali, boste imeli posledično dobre odnose.

pios.si 19/10/2020

UPRAVLJENJE S STRAHOM | Na poti k odličnosti!

😱UPRAVLJENJE S STRAHOM
Strah je res izredno močno čustvo. Nanj se odzovemo s celim telesom. Ko se prestrašimo se pospeši srčni utrip, ohromijo mišice, nekaterim povzroči tudi potenje rok, tresenje glasu, noge postanejo težke, dihamo plitko in hitro. Strah blokira misli in v večini sproži željo po begu ali po boju. Če smo takšnim občutkom izpostavljeni dalj časa, ko npr. izgubimo občutek varnosti in smo pod stresom za preživetje, to zelo slabo vpliva na naše zdravstveno stanje. Posledice so lahko usodne.
👉👉👉Več na: http://pios.si/upravljenje-s-strahom/

pios.si »Strah je najmočnejša rušilna sila na svetu, saj zavira motivacijo, uničuje voljo, vas oropa zmožnosti, da bi ljubili, vam izbriše vse želje, upanja ter

Izobraževanja in delavnice

Nudimo pestro izbiro neformalnih izobraževanj, ki jih organiziramo na temo: promocije zdravja na delovnem mestu, ergonomije dela in delovnih mest, učinkovite komunikacije, optimizacije poslovanja ter delavnice za odpravo stresa in osebne motivacije za doseganje boljših ciljev! Vseživljenjsko učenje omogoča osebnostno rast in razvoj posameznika in pripomore k razumevanju svojih lastnih potencialov. Rezultati vseživljenjskega učenja prinašajo večje zadovoljstvo in posledično uspešnost posameznika; tako v zasebnem kot poslovnem življenju.

Izvajamo:


 • Odprte delavnice za udeležence iz različnih podjetij - IZ TEORIJE V PRAKSO
  PIOSove krajše delavnice in usposabljanja, ki se izvajajo periodično v daljših časovnih obdobjih pomenijo za podjetje maksimalni učinek finančne investicije in optimalni razvoj, ter maksimalni napredek zaposlenih.
  Zakaj poslati sodelavce na usposabljanja?
  Zakaj vstopiti v dalj časa trajajoč proces učenja?

 • Treningi in coachingi na delovnem mestu
  Trening na delovnem mestu je metoda prenosa kompetenc, znanj in veščin, ki jih zaposleni potrebuje konkretno na svojem delovnem mestu in se izvaja na njegovem delovnem mestu, torej v okolju, kjer mora vaditi veščine in znanja, ki jih je pridobil med treningi, delavnicami ali predavanji.
 • Videos (show all)

  1.800 EUR po zaposlenem...
  moduli usposabljanj
  Srečno 2021
  Ključne kompetence vodenja
  Zaščiteni v proizvodnji
  Vodenje, komunikacija in uvajanje sprememb ter vitkosti v proizvodna podjetja
  Z nami do rešitev
  Aktivni tudi v poletnih dneh
  Caching metoda

  Location

  Products

  Izobrazevanja in delavnice

  Telephone

  Address


  27, Jadranska
  Maribor
  2000
  Other Educational Consultants in Maribor (show all)
  LUMIA - Akademija vrednot LUMIA - Akademija vrednot
  Kettejeva Ulica 17
  Maribor, 2000

  Pri Lumii je govora o lepih, čarobnih besedah, njihovi vsakdanji rabi, o pomenu lepega obnašanja, vrednotah, prijaznosti in spoštovanju. Vedenje v skladu s smernicami sodobnega bontona pripomore k dvigu samozavesti.

  CIVIS d.o.o. CIVIS d.o.o.
  Tržaška Cesta 65
  Maribor, 2000

  Varnost in zdravje pri delu, uvajanje standardov, požarna varnost ter druge storitve za varno in kvalitetno delovno mesto.

  Muñoz Language Academy Muñoz Language Academy
  Prušnikova Ulica 6
  Maribor, 2000

  We help you to learn Spanish with or effecctive C.U.L method. Highly motivated expert native speaking teachers. Set your goals, we take you there!

  Jožef Podgoršek - Keller Williams Slovenia, Regionalni director Jožef Podgoršek - Keller Williams Slovenia, Regionalni director
  Partizanska Cesta 26
  Maribor, 2000

  Nepremičninski posredniki, kot partnerji Market centra Keller Williams uporabljajo pri svojem delu najboljše podporne modele in sisteme za svoje delo. S svojim delom menjajo kulturo delovanja nepremičninske dejavnosti. Veselimo se sodelovanja z vami.