EGEA Maribor / DŠGM

Pozdravljeni na uradni Facebook strani EGEA Maribor in Društva študentov geografije Maribor. Tukaj bodo objavljeni dogodki, ki jih bo organizirala EGEA Maribor, hkrati pa boste seznanjeni z dogajanjem v Društvu študentov geografije Maribor, ki ga sestavljajo študenti Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Maribor.

Operating as usual

12/10/2021

🍄🌲Podelite vaše najlepše in najbolj zanimive fotografije slovenskih gozdov z nami 🌲🍄

Pošljite jih na uredniški mail [email protected], do 29.10.2021.

Ena izmed fotografij bo krasila naslovnico naše nove revije GEOum 😊

🍄🌲Podelite vaše najlepše in najbolj zanimive fotografije slovenskih gozdov z nami 🌲🍄

Pošljite jih na uredniški mail [email protected], do 29.10.2021.

Ena izmed fotografij bo krasila naslovnico naše nove revije GEOum 😊

06/10/2021

❗️📖REVIJA GEOum📖❗️

Še vedno zbiramo prispevke za novo številko študentske geografske revije GEOum, ki jih lahko pošljete do 🔸24. 10. 2021🔸 na 🔸[email protected]🔸

🔹Sprejemamo strokovne in poljudne članke, potopise, praktične izkušnje, naravne in družbene pojave, intervjuje ter vse ostalo, kar je povezano z geografijo.

Vašega prispevka se že veselimo! 😊

👉Na spodnjem linku si lahko ogledate vse naše dosedanje revije: https://ff.um.si/na-filozofski-fakulteti/studentske-revije/

❗️📖REVIJA GEOum📖❗️

Še vedno zbiramo prispevke za novo številko študentske geografske revije GEOum, ki jih lahko pošljete do 🔸24. 10. 2021🔸 na 🔸[email protected]🔸

🔹Sprejemamo strokovne in poljudne članke, potopise, praktične izkušnje, naravne in družbene pojave, intervjuje ter vse ostalo, kar je povezano z geografijo.

Vašega prispevka se že veselimo! 😊

👉Na spodnjem linku si lahko ogledate vse naše dosedanje revije: https://ff.um.si/na-filozofski-fakulteti/studentske-revije/

04/10/2021

🌍📸 FOTOGRAFSKI NATEČAJ "SKRIVNOSTI SLOVENSKIH GOZDOV" 📸🌍

DŠGM razpisuje fotografski natečaj za naslovnico revije GEOum 2021. Natečaj je odprt od trenutka objave pa vse do 29. 10. 2021 do 23:59. Fotografije oddate skupaj s podpisano izjavo na mail [email protected].

Podrobnejša navodila in pravila razpisa najdete v spodnjem tekstu, izjavo o sodelovanju pa lahko najdete tukaj: https://drive.google.com/file/d/1Wb8EMc80WXp48vGJHXbEtsAqGVdKQ7fM/view?usp=sharing.

Društvo študentov geografije Maribor (DŠGM): fotografski natečaj 2021, »Skrivnosti slovenskih gozdov«

1. Namen fotografskega natečaja
S fotografskim natečajem »Skrivnosti slovenskih gozdov« želimo vzpodbuditi študente in širšo javnost k sodelovanju pri reviji študentov geografije Maribor GEOum. Preko natečaja želimo pridobiti nabor fotografij in izmed njih izbrati eno, ki bo krasila naslovnico revije GEOum, letnik 2021. Natečaj organizira Društvo študentov geografije Maribor – DŠGM (v nadaljevanju organizator).

2. Sodelujoči
V natečaju lahko sodelujejo vsi, ki oddajo ustrezno prijavo na mail (glej oddaja fotografij) in se držijo tega pravilnika.

3. Pravila fotografije in tehnična navodila
Vsak sodelujoči lahko odda eno avtorsko fotografijo, ki pa ne sme biti starejša od enega leta. Tema natečaja je »Skrivnosti slovenskih gozdov«. Če se med potekom natečaja ugotovi, da oseba ni avtor fotografije ali ni vezana na temo natečaja, lahko organizator fotografijo izloči iz natečaja brez nadaljnjih obrazložitev. Fotografija mora biti v formatu JPG/JPEG, z ločljivostjo najmanj 2953 točk x 2088 točk. Fotografije so lahko obdelane ali ne obdelane, vendar pa ni dovoljeno, da je fotografija sestavljena ali manipulirana (dovoljeni so le popravki). Fotografije so lahko v barvni ali črno-beli tehniki. Sodelujoči na natečaju mora v primeru, da so na fotografiji določljive osebe, posredovati pisno soglasje teh oseb za objavo fotografij. Fotografija mora biti POKONČNA.

4. Oddaja fotografij
Oddaja fotografij je možna od objave razpisa do 29. 10. 2021 do 23:59 na elektronski naslov [email protected] z zadevo »Fotografski natečaj GEOum«. Zraven fotografije avtorji pošljejo tudi skenirano podpisano izjavo o sodelovanju in naslov fotografije. Če je sodelujoča oseba mladoletna, mora podati v prijavnem mailu tudi soglasje staršev o sodelovanju.

5. Ocenjevanje, objava rezultatov in nagrade
Fotografija se bo ocenjevala v dveh korakih: prvih 50 % ocene predstavljajo glasovi na Facebook strani Društva študentov geografije Maribor (https://www.facebook.com/egeamb/ ), drugih 50 % pa predstavlja ocena komisije. Glasovanje na Facebook strani bo potekalo od 1. 11. 2021 (od objave fotografij) do 14. 11. 2021 (do 23:59). Glasuje lahko kdorkoli, posameznik lahko tudi glasuje za več fotografij, vendar le z enim glasom na osebo na fotografijo. Zmagovalna fotografija bo imela najvišji seštevek obeh ocen. Za prva tri mesta bomo podelili praktične nagrade, ki bodo objavljene skupaj z rezultati. Prva fotografija bo naslovnica revije GEOum, letnik 2021. Fotografiji na drugem in tretjem mestu pa b***a objavljeni kot del članka v reviji. En sodelujoči ne more prejeti dveh ali treh nagrad, ampak samo eno. Rezultati natečaja bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja (https://www.facebook.com/egeamb/ ), nagrajenci bodo o izzidu in prevzemu nagrade tudi obveščeni preko maila najkasneje do 30. 11. 2021.
Sodelujoči dovoljujejo objavo imena in priimka na Facebook strani organizatorja.

6. Varovanje osebnih podatkov
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu in se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujoči podpišejo izjavo o sodelovanju in varovanju podatkov, ter jo posredujejo organizatorju. Brez tega sodelujoči ne morejo sodelovati na natečaju.

7. Odgovornost organizatorja
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo natečaj korektno izpeljan. V primeru nastopa nepričakovanih okoliščin, na katere organizator nima vpliva, jih ni mogel preprečiti ali se izogniti, lahko organizator odpove natečaj ali spremeni pravila. O tem obvesti sodelujoče.

8. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v natečaju je, da sodelujoči soglašajo s splošnimi pogoji. Če krši pravila in pogoje sodelovanja, se fotografijo iz natečaja umakne.

🌍📸 FOTOGRAFSKI NATEČAJ "SKRIVNOSTI SLOVENSKIH GOZDOV" 📸🌍

DŠGM razpisuje fotografski natečaj za naslovnico revije GEOum 2021. Natečaj je odprt od trenutka objave pa vse do 29. 10. 2021 do 23:59. Fotografije oddate skupaj s podpisano izjavo na mail [email protected].

Podrobnejša navodila in pravila razpisa najdete v spodnjem tekstu, izjavo o sodelovanju pa lahko najdete tukaj: https://drive.google.com/file/d/1Wb8EMc80WXp48vGJHXbEtsAqGVdKQ7fM/view?usp=sharing.

Društvo študentov geografije Maribor (DŠGM): fotografski natečaj 2021, »Skrivnosti slovenskih gozdov«

1. Namen fotografskega natečaja
S fotografskim natečajem »Skrivnosti slovenskih gozdov« želimo vzpodbuditi študente in širšo javnost k sodelovanju pri reviji študentov geografije Maribor GEOum. Preko natečaja želimo pridobiti nabor fotografij in izmed njih izbrati eno, ki bo krasila naslovnico revije GEOum, letnik 2021. Natečaj organizira Društvo študentov geografije Maribor – DŠGM (v nadaljevanju organizator).

2. Sodelujoči
V natečaju lahko sodelujejo vsi, ki oddajo ustrezno prijavo na mail (glej oddaja fotografij) in se držijo tega pravilnika.

3. Pravila fotografije in tehnična navodila
Vsak sodelujoči lahko odda eno avtorsko fotografijo, ki pa ne sme biti starejša od enega leta. Tema natečaja je »Skrivnosti slovenskih gozdov«. Če se med potekom natečaja ugotovi, da oseba ni avtor fotografije ali ni vezana na temo natečaja, lahko organizator fotografijo izloči iz natečaja brez nadaljnjih obrazložitev. Fotografija mora biti v formatu JPG/JPEG, z ločljivostjo najmanj 2953 točk x 2088 točk. Fotografije so lahko obdelane ali ne obdelane, vendar pa ni dovoljeno, da je fotografija sestavljena ali manipulirana (dovoljeni so le popravki). Fotografije so lahko v barvni ali črno-beli tehniki. Sodelujoči na natečaju mora v primeru, da so na fotografiji določljive osebe, posredovati pisno soglasje teh oseb za objavo fotografij. Fotografija mora biti POKONČNA.

4. Oddaja fotografij
Oddaja fotografij je možna od objave razpisa do 29. 10. 2021 do 23:59 na elektronski naslov [email protected] z zadevo »Fotografski natečaj GEOum«. Zraven fotografije avtorji pošljejo tudi skenirano podpisano izjavo o sodelovanju in naslov fotografije. Če je sodelujoča oseba mladoletna, mora podati v prijavnem mailu tudi soglasje staršev o sodelovanju.

5. Ocenjevanje, objava rezultatov in nagrade
Fotografija se bo ocenjevala v dveh korakih: prvih 50 % ocene predstavljajo glasovi na Facebook strani Društva študentov geografije Maribor (https://www.facebook.com/egeamb/ ), drugih 50 % pa predstavlja ocena komisije. Glasovanje na Facebook strani bo potekalo od 1. 11. 2021 (od objave fotografij) do 14. 11. 2021 (do 23:59). Glasuje lahko kdorkoli, posameznik lahko tudi glasuje za več fotografij, vendar le z enim glasom na osebo na fotografijo. Zmagovalna fotografija bo imela najvišji seštevek obeh ocen. Za prva tri mesta bomo podelili praktične nagrade, ki bodo objavljene skupaj z rezultati. Prva fotografija bo naslovnica revije GEOum, letnik 2021. Fotografiji na drugem in tretjem mestu pa b***a objavljeni kot del članka v reviji. En sodelujoči ne more prejeti dveh ali treh nagrad, ampak samo eno. Rezultati natečaja bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja (https://www.facebook.com/egeamb/ ), nagrajenci bodo o izzidu in prevzemu nagrade tudi obveščeni preko maila najkasneje do 30. 11. 2021.
Sodelujoči dovoljujejo objavo imena in priimka na Facebook strani organizatorja.

6. Varovanje osebnih podatkov
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu in se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujoči podpišejo izjavo o sodelovanju in varovanju podatkov, ter jo posredujejo organizatorju. Brez tega sodelujoči ne morejo sodelovati na natečaju.

7. Odgovornost organizatorja
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo natečaj korektno izpeljan. V primeru nastopa nepričakovanih okoliščin, na katere organizator nima vpliva, jih ni mogel preprečiti ali se izogniti, lahko organizator odpove natečaj ali spremeni pravila. O tem obvesti sodelujoče.

8. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v natečaju je, da sodelujoči soglašajo s splošnimi pogoji. Če krši pravila in pogoje sodelovanja, se fotografijo iz natečaja umakne.

09/07/2021

🌍📖 GEOum 📖🌍

Končno imamo tudi tiskano verzijo 4. številke revije GEOum🤩

Članke za novo številko zbiramo do 12. 9. 2021. Za več informacij smo na voljo na: [email protected]

🌍📖 GEOum 📖🌍

Končno imamo tudi tiskano verzijo 4. številke revije GEOum🤩

Članke za novo številko zbiramo do 12. 9. 2021. Za več informacij smo na voljo na: [email protected]

Študent vandra - Jakob Slavič - Izmenjava na Finskem 26/05/2021

Študent vandra - Jakob Slavič - Izmenjava na Finskem

😍✈️

Študent vandra - Jakob Slavič - Izmenjava na Finskem Jakob Slavič je v sklopu natečaja Študent vandra 2021 pripravil kratek video, kjer je strnil svoje spomine iz Finske. Tja se je odpravil maja 2019, ko so z D...

Prijava člankov za novo številko revije GEOum 25/05/2021

Prijava člankov za novo številko revije GEOum

❗️📖 REVIJA GEOum 📖❗️

Še vedno zbiramo prijave člankov, ki bodo krasili novo številko študentske geografske revije GEOum. Lepo vabljeni k sodelovanju!😊

Rok za prijavo teme članka je 30.6.2021.
Vašega prispevka se že veselimo. 😊🌎
-Prijava člankov: https://forms.gle/oxcGP9TrH8VhktMJ9
-Revije GEOum: http://www.ff.um.si/oddelki/geografija/geoum.dot

Prijava člankov za novo številko revije GEOum Uredniški odbor revije GEOum Vas ponovno vabi k pisanju člankov za novo številko študentske geografske revije. Za sodelovanje izpolnite spodnji obrazec. Za vsa vprašanja smo Vam na voljo na [email protected].

Photos from Študentski svet Filozofske fakultete UM's post 14/05/2021

5. NAGRADNO VPRAŠANJE 🤩

Photos from Študentski svet Filozofske fakultete UM's post 13/05/2021

4. NAGRADNO VPRAŠANJE 🗺

Photos from Študentski svet Filozofske fakultete UM's post 12/05/2021

3. NAGRADNO VPRAŠANJE 🏞

Photos from Študentski svet Filozofske fakultete UM's post 11/05/2021

2. NAGRADNO vprašanje: OSVOJI SLOVENIJO🍀

Photos from Študentski svet Filozofske fakultete UM's post 10/05/2021

Vsak dan novo nagradno vprašanje 🍀
Vabljeni k sodelovanju! ⛰

[05/03/21]   ❗️📖 REVIJA GEOum 📖❗️

Leto je naokoli, zato vas ponovno vabimo k ustvarjanju nove številke študentske geografske revije GEOum. Spodaj prilagamo obrazec, kamor lahko vpišete naslov članka za novo številko revije in link, kjer si lahko prelistate prejšnje številke revij.

Rok za prijavo teme članka je 30.6.2021.

Vašega prispevka se že veselimo. 😊🌎

-Prijava člankov: https://forms.gle/oxcGP9TrH8VhktMJ9
-Revije GEOum: http://www.ff.um.si/oddelki/geografija/geoum.dot

28/04/2021

❗ Prijave na 22. geografski raziskovalni tabor so odprte ❗

Dmgs te vabi na 22. geografski raziskovalni tabor z naslovom "Inovativnost v objemu gozdov". 🌲🌳

Tabor bo potekal med 9. in 17. julijem 2021, kjer se bodo odvijale razne aktivnosti: ekskurzije, delavnice, druženje, šport, ...
V prijavi, ki jo pošljete na [email protected] navedite naslednje podatke:
- ime in priimek,
- fakulteta in smer študija,
- letnik študija,
- telefonska številka,
- možnost uporabe avtomobila tekom tabora (ni pogoj za sodelovanje),
- možnost uporabe prenosnega računalnika tekom tabora (ni pogoj za sodelovanje),
- mesni/vegi/veganski meni, alergije,
- velikost majice,
- referenčna razvrstitev delavnic (so navedene na plakatu, 1-3, 1 pomeni prva želja itn.).

Več o delavnicah si preberi 👇
https://drive.google.com/file/d/1b500gge3kDmfrYuW7OhnuC_ZQVOPLvlf/view?usp=sharing

Število mest je omejeno, zato pohiti s prijavo! 😄
Za več informacij se obrnite na @geografskitabor

Photos from EGEA Maribor / DŠGM's post 16/04/2021

🇨🇿 Za nami je še en uspešno izveden online dogodek, ki smo ga izvedli skupaj z Geografskim društvom Maribor in ESN Maribor 🇵🇱 Upamo, da bomo lahko podobne dogodke kmalu spet izvajali v živo.

Nekaj utrinkov iz predstavitve Češke in Poljske👇

09/04/2021

Za nami je uspešno, poučno in predvsem zanimivo predavanje o možnostih za začetek življenja na drugih planetih, ki ga je v okviru Noči geografije izvedel izr. prof. dr. Igor Žiberna. 🪐🤩
Še enkrat se zahvaljujemo profesorju in vsem, ki ste se udeležili predavanja.
Več o dogodku Noč geografije pa si lahko preberete na spodnji povezavi in se še kakšnega dogodka tudi udeležite. 🥰

https://www.geonight.net/about-geonight/

Za nami je uspešno, poučno in predvsem zanimivo predavanje o možnostih za začetek življenja na drugih planetih, ki ga je v okviru Noči geografije izvedel izr. prof. dr. Igor Žiberna. 🪐🤩
Še enkrat se zahvaljujemo profesorju in vsem, ki ste se udeležili predavanja.
Več o dogodku Noč geografije pa si lahko preberete na spodnji povezavi in se še kakšnega dogodka tudi udeležite. 🥰

https://www.geonight.net/about-geonight/

09/02/2021

Društvo študentov geografije Maribor in EGEA MB

[01/21/21]   ❗Društvo DŠGM sprejema nove člane❗

Vsi študentje geografije in ljubitelji geografije vabljeni, da se včlanite v naše društvo ali svoje članstvo podaljšate. Kot člani društva boste pridobili nova poznanstva in kompetence, imeli priložnost organizirati in sodelovati na različnih geografsko obarvanih dogodkih ter soustvarjati revijo GeoUM. Prijave zbiramo na [email protected]

Vsakega od vas bomo zelo veseli, hkrati pa vam želimo uspešno izpitno obdobje 😊📚

15/01/2021

🌍 Danes smo uspešno izvedli 4. občni zbor. Pregledali smo pretekle dogodke in predlagali ideje in novosti za nadaljnje delovanje društva 🌍

Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri izvedbi dogodkov, prav tako pa tudi pri vodenju in organizaciji DŠGM ter EGEA Maribor v preteklem letu. Veselimo se že prihodnjih dogodkov za katere upamo, da se bodo po dolgem času končno lahko izvajali v živo.

🌍 Danes smo uspešno izvedli 4. občni zbor. Pregledali smo pretekle dogodke in predlagali ideje in novosti za nadaljnje delovanje društva 🌍

Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri izvedbi dogodkov, prav tako pa tudi pri vodenju in organizaciji DŠGM ter EGEA Maribor v preteklem letu. Veselimo se že prihodnjih dogodkov za katere upamo, da se bodo po dolgem času končno lahko izvajali v živo.

06/01/2021

🤩NE ZAMUDI🤩

Filoglasilo zdaj tudi na Instagramu!
Vpiši @filoglasilo in stisni 👉🏼FOLLOW👈🏼

Nam že slediš?🙌🏼🤔

Timeline Photos 24/12/2020

Timeline Photos

Lepe želje prihajajo tudi iz naše strani. Letos so za vas voščilnico pripravili predstavniki letnikov in predstojnik oddelka dr. Igor Žiberna. ❤👏🎅
Tudi mi vam želimo mirne in zdrave božične praznike, v novem letu pa čim več potovanj in novih avantur 💪

24/12/2020
23/12/2020

Egea Maribor

21/12/2020

www.ff.um.si

🌍📖 GEOum 2020 📖🌍

Pa jo končno imamo - novo številko revije GEOum! 🤩

Na spodnjem linku lahko preberete že 4. izdajo revije GEOum. Vsem avtorjem, urednikom in lektorjem se zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo prijetno branje. 🤗

http://www.ff.um.si/dotAsset/84360.pdf

www.ff.um.si

21/11/2020

Včeraj smo uspešno izvedli prvo mesečno srečanje študentov geografije, ki je bilo namenjeno predvsem nižjim letnikom. Seznanili smo jih z društvom, dogajanjem na oddelku, študentsko revijo in vsemi potrebnimi informacijami za študij ter uspešno opravljanje izpitov 📚📝.

Our Story

Pozdravljeni na uradni Facebook strani EGEA Maribor in Društva študentov geografije Maribor.
Tukaj bodo objavljeni dogodki, ki jih bo organizirala EGEA Maribor, hkrati pa boste seznanjeni z dogajanjem v Društvu študentov geografije Maribor, ki ga sestavljajo študenti Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Maribor.

Kontaktna oseba 1: Matej Meško
Kontaktna oseba 2: Aljaž Žagavec
Predsednica DŠGM: Urška Žižek
Podpredsednik DŠGM: Matej Meško
Blagajničarka: Urška Povalej

Videos (show all)

🏆 REZULTATI NAGRADNE IGRE "KRIŽANKA GEOum 2019" 🏆1. nagrada: kopalna karta terme Banovci - nagrajenka Nina Flisar 2. nag...

Location

Category

Address


Koroška Cesta 160
Maribor
Other Education in Maribor (show all)
EIC Univerzum Minerva EIC Univerzum Minerva
Prušnikova Ulica 46
Maribor, 2000

www.umi.si

Film Smoothie Film Smoothie
/
Maribor, 2000

Širok nabor teoretičnih in praktičnih izobraževalnih programov mlade spodbuja k odkrivanju kvali

SUM UP masterclass SUM UP masterclass
Center
Maribor

SUM UP has been co-created with some of the finest and internationally known artists with a specific goal of offering a program of the highest level to young artists, as well as to those who have already obtained and displayed their knowledge.

Motivus, d. o. o Motivus, d. o. o
Trg Borisa Kidriča 3
Maribor, 2000

Ali si želite biti motivirani, zdravi in izobraženi ? Če je vaš odgovor DA, potem ste na pravem mestu. Smo pravo podjetje za vas, pridružite se NAM.

ZNI - Zavod za Novodobno Izobraževanje / Institute for New Age Education ZNI - Zavod za Novodobno Izobraževanje / Institute for New Age Education
Sokolska 45
Maribor, 2000

ZNI - Institute for New Age Education is operating in field of mobilities. It is a private non-profit, non governmental organisation from Slovenia, registered in Maribor since 2005. It was founded by Maja Kumperščak.

Študentski svet Fakultete za naravoslovje in matematiko Študentski svet Fakultete za naravoslovje in matematiko
Koroška Cesta 160
Maribor, 2000

Študentski svet Fakultete za naravoslovje in matematiko (ŠS FNM) sestavljajo predstavniki letnikov, ki so vsako leto izvoljeni na volitvah. Namen ŠS FNM je približati delovanje ŠS študentom ter omogočiti hiter pretok pomembnih informacij.

Zadružništvo - Maribor  / Cooperatives - Maribor Zadružništvo - Maribor / Cooperatives - Maribor
Tkalski Prehod 4
Maribor, 2000

Vzpodbujamo zadružništvo, krepimo nove družbene prakse in povezujemo zainteresirane.

Laboratory for Characterization and Processing of Polymers - LCPP Laboratory for Characterization and Processing of Polymers - LCPP
Maribor, 2000

Our activities include basic, applied and other R&D work connected with the field of polymeric materials used in different industrial applications.

ŠUS - Študentska Urgentna Sekcija ŠUS - Študentska Urgentna Sekcija
Maribor, 2000

Nadgradnja znanj in veščin študentov medicine, ki jih zanima področje urgentne medicine.

SportPhysio SportPhysio
Svenskova 3
Maribor, 2000

Sportphysio je ekipa strokovnjakov ki se ukvarja s fizioterapijo športnih poškodb in kroničnih stanj ter organizacijo izobraževanj.

Center za sluh in govor Maribor Center za sluh in govor Maribor
Vinarska Ulica 6
Maribor, 2000

Osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle z GJM.

Naš Prostor, Naša Čast Naš Prostor, Naša Čast
Projektno Učenje Mlajših Odraslih PUM-O, AZM Maistrova Ulica 5
Maribor, 2000