Oddelek za umetnostno zgodovino FF UM

FB stran Oddelka za umetnostno zgodovino, Filozofske fakultete v Mariboru FB page of Department of Art History, Faculty of Arts, University of Maribor

Oddelek za umetnostno zgodovino je bil ustanovljen leta 2008 in je del Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru. Izvaja se na treh študijskih stopnjah – dodiplomski, magistrski in doktorski. Umetnostna zgodovina se izvaja v dvopredmetni povezavi s katerokoli drugo dvopredmetno smerjo na Filozofski fakulteti, možne pa so tudi povezave s Fakulteto za naravoslovje in matematiko ter Teološko fakulteto, kar omogoča širitev obzorij na različna področja. Študijski program študentom posreduje znanje, potrebno za prepoznavanje likovne govorice in vrednotenje likovnih umetnin. Tovrstno znanje predstavlja temelj uspešnega in neoporečnega ohranjanja, preučevanja in predstavljanja spomeniškega fonda ter hkrati spodbujanje sočasne likovne ustvarjalnosti. Že na prvi stopnji študija se poleg umetnostnozgodovinskih teorij, pregleda obdobij s poudarkom na umetnosti severovzhodne Slovenije in novejše likovne produkcije, pozornost posveča tudi praktičnemu usposabljanju, kjer se poleg klasičnih predavanj in seminarskih vaj, izvaja delo na terenu – ogled spomenikov ter pridobivanje različnih tehničnih veščin (risanje, fotografija…). Tako kot ostali oddelki Filozofske fakultete, tudi umetnostnozgodovinski oddelek izvaja študentsko tutorstvo in demonstratorstvo ter projekt Erasmus izmenjav z različnimi tujimi fakultetami. Študentom je vseskozi omogočena vključitev v znanstvenoraziskovalno delo in aplikativne raziskovalne projekte, pogosto v sodelovanju z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Franceta Steleta ZRC SAZU. Med člane oddelka sodijo predstojnik doc. dr. Franci Lazarini, oddelčna tutorica izr. prof. dr. Polonca Vidmar ter predavatelji: izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, doc. dr. Barbara Murovec, zasl. prof. dr. Oto Rimele spec., asist. dr. Tina Košak , doc. dr. Mija Oter Gorenčič, doc. dr. Mateja Kos Zabel, doc. dr. Mojca Puncer, asist. dr. Valentina Bevc Varl, Andrej Furlan – učitelj veščin. V sklopu profesorskih izmenjav smo pogosto deležni tudi predavanjem gostujočih umetnostnih zgodovinarjev (tako iz Slovenije kakor iz tujine), ki s predstavitvijo svojih raziskovalnih področij odpirajo nova in za stroko relevantna vprašanja. // The Department of Art History, established in 2008, is part of the Faculty of Arts, University of Maribor. The study program consists of three parts – undergraduate, graduate and doctoral study. It is a double-major study program, meaning that it can be studied in combination with other programs offered by the Faculty of Arts. In addition, combinations with programs from the Faculty of Natural Sciences and Mathematics and the Faculty of Theology are possible as well, which gives students the possibility to broaden their horizons in different fields. The study program is designed in a way that provides students with the knowledge needed to recognize the language of art and to value works of art. Such knowledge is the foundation for successful, incontestable preservation, studying and presentation of the monument fund, while it also encourages simultaneous production of art. Undergraduate study focuses on studying theories of art history and art periods, while paying special attention to art of north-eastern Slovenia and to contemporary art production; however, it also gives attention to practical training. This means that apart from lectures and seminars, it incorporates field work – sightseeing of monuments and learning various technical skills (drawing, photography, etc.). Similarly to other departments of the Faculty of Arts, the Department of Art History implements student tutoring program, demonstration program, and Erasmus exchange program, which functions in collaboration with different foreign faculties. Throughout their studies, students have the opportunity to participate in scientific research and applied research projects, often in collaboration with France Stele Institute of Art History. Members of the department are: Franci Lazarini, PhD, Assistant Professor and head of the department; Polona Vidmar, PhD, Associate Professor and department tutor, and lecturers Marjeta Ciglenečki, PhD, Associate Professor; Barbara Murovec, PhD, Assistant Professor; Oto Rimele, PhD, Emer. Prof.; Tina Košak, PhD, Research Assistant; Mija Oter Gorenčič, PhD, Assistant Professor; Mateja Kos Zabel, PhD, Assistant Professor; Mojca Puncer, PhD, Assistant Professor; Valentina Bevc Varl, PhD, Research Assistant and Andrej Furlan, Expert Assistant. As part of professorial exchanges, students are able to listen to lectures of visiting art historians from Slovenia and abroad, who present their research fields and contribute to opening new and relevant questions in the field of art history

Študenti tretjega letnika so ta teden opravili terenske vaje pri predmetu Izbrana poglavja iz umetnosti 20. stoletja. Kljub letošnjim pomladnim ohladitvam so si uspešno ogledali mejnike v arhitekturi preteklega stoletja v Ljubljani.
Prilagamo še nekaj utrinkov.

www.um.si

Vabimo vas na predstavitev magistrskega in doktorskega študija umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki bo v ponedeljek, 13. 5. 2019, ob 11.00 in 15.00 v predavalnici 2.13.

Besedilo Razpisa za vpis na podiplomske študijske programe UM najdete na spodnji povezavi:

https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/razpis-za-vpis-201920.aspx

um.si

suzd.si

Nagrada in priznanja Izidorja Cankarja 2019

Jutri, 23. 4. 2019, bo v Moderni galeriji v Ljubljani potekala podelitev nagrade in priznanj Izidorja Cankarja, ki jih Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo bienalno podeljuje za najvišje dosežke na področju umetnostne zgodovine. Med letošnjimi prejemniki priznanj je tudi avtorska skupina knjige Dvorec Betnava. Obsežno monografijo sta uredila naš predstojnik, doc. dr. Franci Lazarini, in zgodovinar, doc. dr. Miha Preinfalk, med avtorji prispevkov pa so tudi tri naše profesorice: izr. prof. dr. Polona Vidmar, doc. dr. Tina Košak in asist. dr. Valentina Bevc Varl.

Čestitke!

http://www.suzd.si/214-drustvo/1566-nagrada-in-priznanja-izidorja-cankarja-2019

https://zimk.zrc-sazu.si/sl/publikacije/betnava#v

suzd.si Nagrado Izidorja Cankarja v letu 2019 prejme dr. Ferdinand Šerbelj za življenjsko delo pri preučevanju baročnega slikarstva, priznanje Izidorja Cankarja prejmejo urednika in avtorji monografije Dvorec Betnava ter urednik in avtorji monografije Križanke, častno priznanje Izidorja Cankarja pa pr...

fhs.upr.si

Mednarodna poletna šola muzeologije

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem vas vabi na 13. mednarodno poletno šolo muzeologije, ki bo potekala v Kopru in Piranu od 27. do 31. maja 2019. Več informacij najdete na spodnji povezavi:

http://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-arheologijo-in-dediscino/poletna-sola-muzeologije

fhs.upr.si Mednarodno poletno šolo muzeologije v sodelovanju z različnimi domačimi in mednarodnimi partnerji izvajata Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem ter Inštitut za arheologijo in dediščino UP FHŠ. Poletna šola muzeologije poteka v Pira...

Filozofska fakulteta Maribor

Ker so informativni dnevi že res pred vrati, vas ponovno vabimo na sledeče termine:
jutri, 15. februarja ob 10.30, 11.30, 15.30 in 16.30 ter v soboto ob 10.30 in 11.30.
Zborno mesto bo v avli Filozofske fakultete.

Izberite študij po svoji meri, vabljeni na informativne dneve, ki bodo letos 15. in 16. februarja. Več na naši spletni strani: http://www.ff.um.si/.

#fakulteta #filozofskafakulteta #družboslovje #humanistika #Maribor #anglistikainamerikanistika #angleškijezik #angleškaknjiževnost #filozofija #geografija #germanistika #nemškijezik #nemškaknjiževnost#madžarskijezik #pedagogika #prevodoslovje #psihologija #slovanskijezikiinknjiževnost #slovenskijezik #slovenskaknjiževnost #sociologija #umetnostnazgodovina #zgodovina #študij #študent #nemščina #angleščina #madžarščina #slovenščina

delo.si

Tomáš Valena: »Zmotno je misliti, da je o arhitekturi Jožeta Plečnika že vse raziskano«

Pred nekaj dnevi je po hudi bolezni umrl arhitekt in arhitekturni zgodovinar prof. dr. Tomáš Valena, ki sodi med najpomembnejše raziskovalce arhitekta Jožeta Plečnika. Valena, ki je bil po materi Slovenec, po očetu Čeh, živel in deloval pa je v Münchnu, je s svojimi tehtnimi prispevki odpiral nove poglede na Plečnikov opus, še zlasti na njegovo praško obdobje, bil pa je tudi pobudnik in glavni organizator odmevne razstave Jože Plečnik – arhitektura za novo demokracijo, ki je bila leta 1996 na praškem gradu. Zelo pomembna je tudi monografija O Plečniku : prispevki k preučevanju, interpretaciji in popularizaciji njegovega dela (2013), v kateri so zbrani najpomembnejši Valenovi članki v slovenskem prevodu.

Na spodnji povezavi si lahko preberete intervju s Tomášem Valeno iz leta 2015.

https://www.delo.si/kultura/razno/tomas-valena-o-plecniku-se-ni-bila-izrecena-zadnja-beseda.html

delo.si Tomáš Valena je avtor številnih v nemščini, angleščini, češčini in slovenščini­ objavljenih del, povezanih z arhitekturo in urbanizmom ter sev...

Bodoče študente lepo vabimo, da se v sklopu informativnih dnevov, ki bodo potekali 15. in 16. februarja 2019, udeležijo predstavitve študija umetnostne zgodovine.
V petek bodo predstavitve ob 10.30, 11.30, 15.30 in 16.30, v soboto pa ob 10.30 in 11.30. Zborno mesto je vsakič v avli Filozofske fakultete.
Vabljeni!

Danes je v amfiteatru Filozofske fakultete UM potekala 8. podelitev diplom o pridobljeni magistrski izobrazbi. Čestitamo Tini Bratuša, Doroteji Kotnik, Vesni Ocvirk, Karin Požin in Niki Vaupotič, novim magistricam umetnostne zgodovine.

Postavljanje razstave ''DRUŽINSKA VEZ. Maks in Metka Kavčič'' je že tik pred koncem. Ponovno Vas vabimo na otvoritev, ki bo v Galeriji media Nox to sredo ob 18.00 uri. Vodstvi bosta potekali 19. 1. ob 11.00 uri in 7. 2. ob 18.00 uri.
Razstava je še posebej zanimiva, ker bo povezava med umentikoma vzpostavljena prvič. Študenti bodo z razstavo predstavili dialog, ki se je med umetnikoma spletel povsem nezavedno. Vabljeni!

rtvslo.si

Umrl je umetnostni zgodovinar in "varuh gradov" Ivan Stopar

Danes je v devetdesetem letu starosti umrl umetnostni zgodovinar dr. Ivan Stopar, pomemben raziskovalec slovenskih gradov in dvorcev. V spominu nam bo ostal tudi po svojih nastopih na televiziji, s katerimi je naredil ogromno za promocijo slovenske grajske dediščine, pa tudi umetnostne zgodovine kot take.

Več o njem si lahko preberete na spodnji povezavi:

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/umrl-je-umetnostni-zgodovinar-in-varuh-gradov-ivan-stopar/474601?fbclid=IwAR0R9SQJ_AJO3BzJh7HxFjMcrmDRaoxg0htMSQ1l2ErhGO7ELbexV5tt4Nw

rtvslo.si V 90. letu starosti je umrl znameniti umetnostni zgodovinar, konservator, kastelolog, vedutolog in publicist Ivan Stopar, ki je svoje strokovno delo posvetil slovenskim gradovom, proučevanju njihove ...

Vabimo vas na 8. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Provenienca, transferji in lastništvo umetnin. Sodobni izzivi za raziskovalce in lastnike, ki bo 30. 11. in 1. 12. 2018 potekal v prostorih Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU v Mariboru, na Ulici Moša Pijade 22.

V petek 16.11. in soboto 17. 11. so 1. in 2. letniki prve stopnje ter 1. letniki druge stopnje obiskali Primorsko - Hrastovlje, Koper, Izolo in Piran. Z vami delimo nekaj utrinkov. Ekskurzija je bila kljub burji zelo prijetna ter polna novih znanj. Študentje so spoznali beneški vpliv na tamkajšnjo umetnost ter se srečali z umetninami v živo.

ugm.si

Verena Perko / Muzej čudes? In zakaj ne?

Študentje umetnostne zgodovine tekom študija večkrat obiščejo Umetnostno galerijo Maribor. Z njimi smo letošnje leto sodelovali tudi na projektu.
Na predavanju Verene Perko o muzejih čudes boste srečali tudi marsikaterega našega študenta. Vabljeni.

ugm.si 13.11.2018 Verena Perko / Muzej čudes? In zakaj ne? Verena Perko / Muzej čudes? In zakaj ne?predavanjeUGM Kabinet, Strossmayerjeva 6torek, 13. november 2018, 18.00O muzejih čudes – Kunstkabinett, Kunstkammer, Wunderkammer, cabinet of curiosities –, ki so spremljali človeštvo vso dobo odra....

Še nekaj utrinkov iz mednarodne konference (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space: Nova Gorica – A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective.
Prisrčno Vas vabimo, da se nam pridružite še na jutrišnjih referatih.

Včeraj se je v mestni hiši začela tridnevna mednarodna konferenca o mestu in njegovem spominu z naslovom »(Pretekle) vizije prihodnosti in materializacija spomina v javnem prostoru: Nova Gorica – po drugi svetovni vojni zgrajeno mesto na meji v primerjalnem kontekstu«, ki se je udeležujejo strokovnjaki in mladi raziskovalci iz 8 evropskih držav. Ob odprtju konference in spremljajočih razstav je dobrodošlico gostom izrekel župan Matej Arčon, ki je poleg zgodovinskega spomina mesta poudaril tudi njegovo prihodnost in izzive. Kot eden večjih izzivov je izpostavil kandidaturo Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Uradnemu delu je na včerajšnjem dogodku sledil ogled fotografske razstave Andreja Furlana »Nemi pričevalci« in umetnostnozgodovinske razstave »Naslikana zgodovina Goriške. Freske Slavka Pengova v novogoriški mestni občinski stavbi« avtorice Katarine Mohar, ki je tudi vodila ogled fresk v Zeleni dvorani mestne hiše. Sklepni del včerajšnjega večera pa je bila projekcija filma "Mesto na travniku". Dogodek, katerega organizatorja sta Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in Univerza v Mariboru, je del projekta »Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti«.

Foto: Mateja Pelikan

Z Vami delimo program mednarodne konference (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space: Nova Gorica – A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective, ki bo potekala med 8. in 10. novembrom 2018 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Lepo vabljeni.

Vabimo vas na prireditev Mesto in njegov spomin, ki bo potekala 8. novembra 2018 od 18.00 do 22.00 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

Odprli bomo mednarodno konferenco (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space: Nova Gorica – A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective in spremljevalni razstavi, umetnostnozgodovinsko o freskah Slavka Pengova v občinski stavbi, fotografsko o javnih spomenikih kot nemih pričevalcih.

Prisrčno vabljeni tudi 9. in 10. novembra na samo konferenco.
https://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/mesto-in-njegov-spomin-past-visions-of-the-future-and-the-materialization-of-memory-in?fbclid=IwAR0eA4h2zqDSqZbK8eXP8cn6l7lG4N8OcweQP1Yc1shjGdnHC4w62t7leQY#v

Vabimo vas na prireditev Mesto in njegov spomin, ki bo potekala 8. novembra 2018 od 18.00 do 22.00 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

Odprli bomo mednarodno konferenco (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space: Nova Gorica – A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective in spremljevalni razstavi, umetnostnozgodovinsko o freskah Slavka Pengova v občinski stavbi, fotografsko o javnih spomenikih kot nemih pričevalcih.

Prisrčno vabljeni tudi 9. in 10. novembra na samo konferenco.

https://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/mesto-in-njegov-spomin-past-visions-of-the-future-and-the-materialization-of-memory-in#v

Vabimo Vas na dan odprtih vrat v mariborskih prostorih Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. V sklopu dneva odprtih vrat bo potekala tudi predstavitev novih spoznanj o mariborskih spomenikih. Več si lahko preberete v vabilu.
Lepo vabljeni

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU

Izšla je nova, poletna številka Umetnostne kronike. V njej preberite:

UVODNIK
Robert Simonišek
Stoletje po ekspresionizmu. V katero smer naprej?

RAZPRAVE
Mija Oter Gorenčič
Nekaj doslej spregledanih srednjeveških kodeksov iz slovenskih kartuzij

INTERVJU
Barbara Vodopivec
»Odnos do kulturne dediščine vselej odlično zrcali splošno stanje duha v določenem prostoru.« Pogovor z arhitektom in umetnostnim zgodovinarjem dr. Igorjem Sapačem

RAZSTAVE
Franci Lazarini
Retrospektivna razstava Otta Wagnerja

RECENZIJE
Franci Lazarini
Zgledna monografija o Zacherlovi hiši

VABILO K SODELOVANJU
Provenienca, transferji in lastništvo umetnin. Sodobni izzivi za raziskovalce in lastnike. Osmi posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, Maribor, 30. november 2018

KOLEDAR RAZSTAV
Poletje – jesen 2018

ars.rtvslo.si

Najzanimivejši kulturni dogodki od Kopa do Porabja

Vabljeni k poslušanju oddaje Kulturna panorama, v kateri je prispevek o odprtju novih prostorov Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU v Mariboru, ki pomenijo tudi pomembno pridobitev za študenkte in študente umetnostne zgodovine.

https://ars.rtvslo.si/2018/05/kulturna-panorama-245/

ars.rtvslo.si Začel se je 25. literarno-glasbeni festival Živa književnost, napovedujemo Primorski poletni festival.

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU prvič odpira prostore v Mariboru.
Vljudno vabljeni na otvoritev v sredo, 6. junija 2018, ob 13.00 uri, v novih prostorih na Ulici Moše Pijada 22, Maribor.
Več o otvoritvi in spremljevalnem programu si lahko preberete v priloženi zloženki.

Vabimo vas na predstavitev magistrskega in doktorskega študija umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki bo v ponedeljek, 4. 6. 2018, ob 11.00 in 15.00 v predavalnici 2.13.

Tudi študentje prve stopnje ne počivajo. Drugi in tretji letniki so danes obiskali Gradec.

Študentje 1. letnika 2. stopnje ne počivajo. Tokrat so z enopredmetnimi zgodovinarji in medkulturnimi germanisti obiskali romarske cerkve na avstrijskem Štajerskem. Delimo nekaj utrinkov s terena.

Študentje umetnostne zgodovine in študentje zgodovine 1. letnika 2. stopnje so obiskali Dunaj z doc. dr. Francijem Lazarinijem v okviru predmeta Začetki moderne umetnosti. Med drugim so si ogledali stavbe Otta Wagnerja, Adolfa Loosa, Maksa Fabianija in Jožeta Plečnika.

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU

Vabimo k branju nove, 58. številke Umetnostne kronike.

Iz vsebine:

UVODNIK
Vesna Krmelj
Pregljeva vrnitev

RAZPRAVE
Lidija Tavčar
Večfiguralne kompozicije v opusu Ivane Kobilica

Renata Komić Marn, Tina Košak
Zbirka Ladislava grofa Szapáryja v Gradu Murska Sobota. Izhodišča za nadaljnje raziskovanje

Gottfried Biedermann
»Začelo se je s Strzygowskim.« O umetnostni zgodovini na Štajerskem

INTERVJU
Simona Kostanjšek Brglez
»Na akademijo sem prišel kot totalni analfabet.« Pogovor s kiparjem Vojkom Štuhcem

RAZSTAVE
Katarina Šmid
V steklo prelite mitološke podobe

RECENZIJE
Damjan Prelovšek
O Plečniku ob Plečnikovem letu

SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Novelirani Zakon o varstvu kulturne dediščine – samoukinitev spomeniške službe

KOLEDAR RAZSTAV
Pomlad–poletje 2018

10 dni nazaj so študentje različnih letnikov obiskali Zagreb in Kostanjevico na Krki. Hvala Študentski svet Filozofske fakultete UM za sofinanciranje. Vabljeni k ogledu utrinkov iz terena

Študentje in profesorji na oddelčni ekskurziji v Zagrebu. Hvala Študentski svet Filozofske fakultete UM za sofinanciranje ekskurzije.

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU

Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi knjige Forma viva Maribor (1967-1986), štirinajste Umetnine v žepu, ki jo je napisala umetnostna zgodovinarka Marjeta Ciglenečki.

O mariborski Formi vivi ter drugih slovenskih in evropskih kiparskih simpozijih se bo v četrtek, 5. aprila 2018 ob 18.00, v Umetnostni galeriji Maribor z avtorico in drugimi strokovnjaki za »žive oblike« z različnih koncev Slovenije - direktorico UGM Bredo Kolar Sluga ter kustosoma Markom Košanom in Andrejem Smrekarjem - pogovarjala urednica zbirke Barbara Murovec.

zrcalnik.zrc-sazu.si

Kdo se boji humanistike in zakaj jo vendarle študirati?

Izr. prof. dr. Barbara Murovec je napisala članek o položaju humanistike in izbiranju študija.
Vabljeni k branju!

zrcalnik.zrc-sazu.si V zadnjih tednih pred izbiro študija bo dijakom, ki morda še razmišljajo, kam se usmeriti, v zanimivo branje prispevek izr. prof. dr.

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU

Vabimo vas, da se nam pridružite na mednarodni konferenci Odtujitve predmetov kulturne dediščine med 1914 in 1989/1991 − regija Alpe-Adria v primerjalni perspektivi (Disposessions of Cultural Objects between 1914 and 1989/1991 - The Alpe Adria Region in Comparative Perspectives), ki bo med 19. in 21. marcem potekala v Prešernovi dvorani SAZU in v Atriju ZRC SAZU.

Več informacij o konferenci najdete v priponkah, o projektu TranscultAA pa na https://www.transcultaa.eu/

transcultaa.eu

Programme: International Conference in Ljubljana March 19-21, 2018 – TransCultAA

Vljudno vabljeni na mednarodno konferenco Dispossessions of Cultural Objects between 1914 and 1989/1991. The Alpe Adria Region in Comparative Perspectives, ki bo potekala od 19. do 21. marca 2018 v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani. Konferenca prinaša vrsto novosti iz področja raziskovanja usode umetnin v 20. stoletju.

Program si lahko pogledate na spodnji povezavi

transcultaa.eu Just another WordPress site

Want your school to be the top-listed School/college in Maribor?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Koroška Cesta 160
Maribor
2000
Other Maribor schools & colleges (show all)
ESN ŠOUM ESN ŠOUM
Gosposvetska Cesta 83
Maribor

Here you will find current information about office hours and events organised by ESN ŠOUM, along with any information about events in Maribor.

Konservatorij za glasbo in balet Maribor Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mladinska Ulica 12
Maribor, 2000

Konservatorij za glasbo in balet Maribor Mladinska ulica 12 2000 Maribor tel. št.: 02/22 87 280 faks: 02/22 87 288 www.konservatorij-maribor.si

III. gimnazija Maribor - uradna stran III. gimnazija Maribor - uradna stran
Gosposvetska C.4
Maribor

Non scolae, sed vitae discimus. Ne za šolo, za življenje se učimo.

Breaking the Silence Breaking the Silence
Taborska Ulica 8
Maribor, 2000

BTS je projekt, pri katerem študentje medicine pridobivamo znanje o delu z gluhimi in naglušnimi, njihovimi pravicami in znakovnim jezikom.

Zeitklub Zeitklub
Ob železnici 16
Maribor, 2000

Klubski prostori članov gibanja Zeitgeist Slovenija in društva Duh časa v Pekarni - Maribor

Košarkarsko društvo Borut Besedič - Čiro Košarkarsko društvo Borut Besedič - Čiro
Maribor, 2000

Nauči se igrati košarke! Pridruži se košarkarski šoli Borut Besedič - Čiro.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Mladinska Ulica 14 A
Maribor, 2000

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor se ponaša z zavidljivo tradicijo. Kvaliteta in sodobnost sta naše merilo. Vabljeni k vpisu!

Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo
Smetanova Ulica 17
Maribor, 2000

LABORATORIJ ZA KEMIJO IN OKOLJEVARSTVO je eden od štirih laboratorijev Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje na FS Maribor.

OŠ Draga Kobala Maribor OŠ Draga Kobala Maribor
Tolstojeva Ulica 3
Maribor, 2000

Šola, ki vzgaja in izobražuje za vse življenje.

Zadružništvo - Maribor  / Cooperatives - Maribor Zadružništvo - Maribor / Cooperatives - Maribor
Tkalski Prehod 4
Maribor, 2000

Vzpodbujamo zadružništvo, krepimo nove družbene prakse in povezujemo zainteresirane.

LevelUp - Trening center LevelUp - Trening center
Razvanjska Cesta 38
Maribor, 2000

Izvajanje treningov funkcionalne vadbe, olimpijsko dviganje uteži, svetovanje o zdravi prehrani, osebni treningi.

Kreativni Inštitut Maribor Kreativni Inštitut Maribor
Koroška Cesta 21
Maribor, 2000

Kreativni inštitut je skupek izobraževalnih aktivnosti s sodobnimi vsebinami, ki jih prepoznavni mentorji podajajo s sodobnimi didaktičnimi pristopi