EU4YOUth

Enoletni projekt EU4YOUth, ki traja od septembra 2012 do avgusta 2013, je namenjen učiteljem ter učencem, dijakom in študentom. Pobuda Evropske komisije »Priložnosti za mlade« in »Strategija EU za mlade 2010 – 2018«

Kot odziv na gospodarsko krizo, ki je še posebej prizadela mlade, je Evropska komisija oblikovala pobudo »Priložnosti za mlade«, ki vključuje ukrepe, namenjene povečanju zaposljivosti mladih.

25/10/2012

EU4YOUth's cover photo

Informativni seminar za učitelje, 19. 9. 2012 25/10/2012

Informativni seminar za učitelje, 19. 9. 2012

Informativni seminar za učitelje, 19. 9. 2012 25/10/2012

Informativni seminar za učitelje, 19. 9. 2012

25/10/2012

http://www.epf.uni-mb.si/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B5E85FE27-DCBE-45AD-9A72-D587771

Reportaža informativnega seminarja za učitelje v sklopu projekta Jean Monnet »Evropska unija za mlade« (EU4YOUth)

epf.uni-mb.si Ekonomsko-poslovna fakulteta je 19. septembra 2012 organizirala informativni seminar za učitelje in strokovne delavce osnovnih, srednjih in višjih šol, ki so izrazile interes za sodelovanje v enoletnem projektu »Evropska unija za mlade« (EU4YOUth). Projekt sofinancira Evropska komisija v sklopu Jea…

[10/25/12]   EPF - projekt EU4YOUth v okviru programov vseživljenjskega izobraževanja Jean Monnet

Location

Category

Address

Maribor
2000
Other Education in Maribor (show all)
spreten.si spreten.si
Koroška Cesta 160
Maribor, 2000

Spreten.si spreminja otroke potrošnike v ustvarjalce novih tehnologij. Otroke učimo programirati, izdelovati igrice, robotiko, 3D oblikovanje in izdelavo.

Inštitut Sofijin Izvir Inštitut Sofijin Izvir
Valvasorjeva Ulica 94
Maribor, 2000

Študentski svet Fakultete za naravoslovje in matematiko Študentski svet Fakultete za naravoslovje in matematiko
Koroška Cesta 160
Maribor, 2000

Študentski svet Fakultete za naravoslovje in matematiko (ŠS FNM) sestavljajo predstavniki letnikov, ki so vsako leto izvoljeni na volitvah. Namen ŠS FNM je približati delovanje ŠS študentom ter omogočiti hiter pretok pomembnih informacij.

Forum Akademija Forum Akademija
Prešernova Ulica 1
Maribor, 2000

Forum Akademija je že 16 let vodilni izvajalec izobraževanj na slovenskem trgu in je del mednarodne medijske družbe FORUM MEDIA GROUP s podružnicami v 18 državah sveta.

Center za sluh in govor Maribor Center za sluh in govor Maribor
Vinarska Ulica 6
Maribor, 2000

Osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle z GJM.

Sloveniastudy Sloveniastudy
Orožnova Ulica 1
Maribor, 2000

Exclusive: Slovenian Universites at One Place! UNDER-GRADUATION - POSTGRADUATION PROGRAMS -MBAs in ENGLISH language We thruly hope that you WILL start to FEEL our little, beautiful country in your heart!

Založba Forum Media Založba Forum Media
Prešernova Ulica 1
Maribor, 2000

Založnik strokovnih priročnikov, e-priročnikov in e-seminarjev. www.zfm.si

EPAS II. gimnazija Maribor EPAS II. gimnazija Maribor
Trg Miloša Zidanška 1
Maribor, 2000

Na naši Facebook strani lahko najdeš vrsto zanimivih podatkov o EU. Na naši spletni strani SpoznajEU pa lahko podrobneje spoznaš delovanje EU, vpliv EU v svetu, Sloveniji, itd. :)

Naš Prostor, Naša Čast Naš Prostor, Naša Čast
Projektno Učenje Mlajših Odraslih PUM-O, AZM Maistrova Ulica 5
Maribor, 2000

Alumni klub ECM Alumni klub ECM
Gosposka Ulica 1
Maribor, 2000

Vsi diplomanti, magistranti in doktoranti ECM, se lahko vključijo v Alumni Klub ECM. Temeljni cilj Alumni Kluba ECM je ohranjanje povezanosti in komunikacije med študenti, diplomanti in seveda z Evropskim centrom, Maribor.

Ethics Ltd., Ethical advertising Ethics Ltd., Ethical advertising
Kraljeviča Marka Ulica 6
Maribor, 2000

The promotion, media buying for healthy products and services like healthy food & way of life, natural cosmetics & cleaners, eco tourism, clean tehnologies

Gospodarski inženirji Gospodarski inženirji
Maribor, 2000

Univerzitetni študijski program na Univerzi v Mariboru.