Visoka šola za računovodstvo in finance

Visoka šola za računovodstvo in finance

Comments

Hvala vsem za lepe želje.
I am a Student from Split and I am conducting research among the students of Slovenian and Croatian faculties on the level of their financial literacy. Please allocate 5 minutes of your precious time to fill out a survey for the purpose of the graduate thesis. I would also ask if I have errors in translation to inform me and to share the link to your colleagues because I do not have sufficient number of surveys to conduct research. Note: You don't have to be a citizen of the faculty you attend. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAuDJ2_BhMKq5lI7N4QIjcFCIAVO22wo8SsZhM7NzaZ3uKPg/viewform?usp=sf_link Sem študent iz Splita in Izvajam raziskave med študenti slovenskih in hrvaških fakultet na ravni njihove finančne pismenosti. Prosimo, dodelite 5 minut svojega dragocenega časa, da izpolnite anketo za namen diplomske naloge. Jaz bi tudi vprašati, če imam napake v prevodu, da me obvesti in deliti povezavo do svojih kolegov, saj nimam dovolj število raziskav za izvajanje raziskav. Opomba: ni vam treba biti državljan fakultete, ki jo obiskujejo. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAuDJ2_BhMKq5lI7N4QIjcFCIAVO22wo8SsZhM7NzaZ3uKPg/viewform?usp=sf_link
Prosimo, vzemite si nekaj časa, da dokončate raziskavo z namenom izdelave diplomskega dela na temo "Primerjava finančne pismenosti med študenti gospodarskega usmerjanja Republike Hrvaške in Republike Slovenije". Please take some time to complete the survey for the purpose of producing a graduate thesis on "Comparison of Financial Literacy between the Economic Guidance Students of the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia".
Prosimo, vzemite si nekaj časa, da dokončate raziskavo z namenom izdelave diplomskega dela na temo "Primerjava finančne pismenosti med študenti gospodarskega usmerjanja Republike Hrvaške in Republike Slovenije". Please take some time to complete the survey for the purpose of producing a graduate thesis on "Comparison of Financial Literacy between the Economic Guidance Students of the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia".
POSLOVNA FORENZIKA 1. Konferenca o poslovnih, davcnih in financnih prevarah 20.9. - 21.9.2017 Rada bi samo povedala, da je bilo izjemno. Predstavljeni problemi iz podrocij prava, financ, davkov, ter seveda forenzicnega racunovodstva. Toliko znanja pridobljenega in sirjenja mojega obzorja, da mi je dalo se dodatno motivacijo, ter potrditev, da sem se odlocila za pravilno smer studija. Rada bi se zahvalila vsem pokroviteljem konference, ter izjemnim predavateljem, predvsem pa Visoki soli za racunovodstvo in finance, da je bila moja udelezba mogoca, to je neprecenljivo. Se vidimo naslednje leto!

Uradna spletna stran Visoke šole za računovodstvo.

Dodiplomski študij Računovodja (naziv: diplomirani ekonomist); Podiplomski magistrski študij Forenzične preiskave v financah in računovodstvu (naziv: magister financ in računovodstva); različne oblike izobraževanja s področja računovodstva, financ in davkov.

Vabimo vas na naš informativni dan! 📚ℹ️

Sodelovanje med poslovodstvom organizacije in revizorjem je ključno.🤝

6. Konferenco o analizi poslovanja bomo letos izvedli 18.6. namenjena je predvsem uporabnikom revizijskih storitev in revizorjem.

Več o dogodku boste izvedeli:https://www.vsr.si/izdelek/6-konferenca-o-analizi-poslovanja/

vsr.si

[POGOVOR] Sodelovanje revizorja s poslovodstvom je ključno za dobro opravljeno revizijo – VŠR – Visoka šola za računovodstvo in finance

"Vrednost revizorja je v tem, da prenaša dobre prakse med podjetji..."

vsr.si

vsr.si

Benfordov zakon – kako uporabiti njegove zakonitosti v krizi? – VŠR – Visoka šola za računovodstvo in finance

Kot vemo lahko v računovodskih izkazih zasledimo ogromno napak ali prevar.🕵️‍♀️

Vendar ne vemo, da za odkrivanje teh napak obstaja matematično orodje "Benfordov zakon" , kateri pojasnjuje, da imajo ponarejena števila 🔥 nekoliko drugačen vzorec od veljavnih.

Pri uporabljanju te metode ugotovimo, da gre dejansko za preprosto, objektivno in učinkovito analizo, katera je v tujini zelo razširjena pri nas pa še dokaj neznana in v praksi zelo redko uporabljena.👩‍💼

✅"Ključ do uspeha je tudi upravljanje s realnimi podatki...

https://www.vsr.si/izdelek/benfordov-zakon-kako-uporabiti-njegove-zakonitosti-v-krizi/

vsr.si

Odkrijte napake in namerne prevare z Benfordovim zakonom kot matematičnim orodjem .🌪

🕵️‍♀️💥Ponarejena števila imajo nekoliko drugačen vzorec od veljavnih...?

Vabljeni 12.6. na webinar :https://www.vsr.si/izdelek/benfordov-zakon-kako-uporabiti-njegove-zakonitosti-v-krizi/

Kako voditi projekt, da ni presenečenj ob obisku nadzora?🕵️‍♀️

Za vas smo pripravili: https://www.vsr.si/izdelek/vodenje-projektov-2/

Preberite, kaj meni dr. Živko Bergant, ko ga povprašamo: Kje opažate manko znanja pri analiziranju?

https://www.vsr.si/pogovor-znanje-analiziranja-je-nujno-za-revizorja-in-direktorja/

Smo v obdobju ko DOBIČEK ni temeljni motiv in cilj gospodarjenja ...

Več:https://www.vsr.si/mnenje-z-znanjem-financ-lahko-preprecimo-zlom-podjetja/

Kot pravi Mitja Vezovišek:
"Če ne znaš poskrbeti za svoj osebni proračun, ustrezno zaščititi svojega premoženja in oplemenititi lastnega denarja, kako boš to uspešno počel z denarjem podjetja?"

Več:https://www.vsr.si/blog/2020/05/14/pogovor-obladovanje-osebnih-financ-je-predpogodj-za-dobro-obvladovanje-financ-v-podjetju/

Informativni dan

Kako potekajo aktivnosti v okviru študija in kakšne so obštudijske dejavnosti na VŠR.

Vabljeni, da se nam pridružite na informativnem dnevu **preko spleta**, ki bo 18. 5. 2020 ob 16.00 uri."

https://www.vsr.si/blog/2020/05/12/informativni-dan-18-5/

"Preprečite finančni zlom podjetja in vzpostavite nadzor nad finančnim tokom"

Vabljeni na brezplačen webinar: https://www.vsr.si/izdelek/kako-prepreciti-financni-zlom-podjetja-oziroma-kako-se-izkopati-iz-financne-stiske/

Kako izračunate denarni tok?

Po eni ali drugi metodi ✅ v blogu pojasnjuje dr. Živko Bergant.

https://www.vsr.si/blog/2020/05/07/kako-obvladovati-denarni-tok/

Odvetnica dr. Vida Mayr je pripravila odgovore na 7 najpogostejših vprašanj na temo izvršb in stečajev podjetij.

Brezplačen priročnik dobite na tej povezavi:

https://www.vsr.si/blog/2020/05/06/prirocnik-vpliv-epidemije-covid-19-na-izvrsbe-in-stecaje/

Kriza zaradi epidemije se kaže tudi v poslabšanju plačilne sposobnosti podjetij.

Vabljeni na brezplačen webinar: https://www.vsr.si/izdelek/obvladovanje-denarnega-toka/

Računovodsko spremljanje proizvodnje 🤷‍♀️🤷‍♂️, ki omogoča sprotne in kakovostne informacije o proizvodnji 💁‍♀️💁‍♂️.

Vabljeni na webinar 26. 5. ob 10.00 uri.
https://www.vsr.si/izdelek/model-obracuna-proizvodnje-za-tiste-ki-tudi-v-casu-krize-razmisljajo-proaktivno/

Računi zamujajo pa vendarle knjižimo zaloge KAKO?

Preveri v priročniku: 🎁

https://www.vsr.si/blog/2020/04/28/prirocnik-knjizenje-prejema-materiala-na-zalogo/

Drugi paket ukrepov za odpravo posledic epidemije, ter pogled na njih ...

https://www.vsr.si/blog/2020/04/22/blog-kaj-prinasa-drugi-paket-ukrepov-z-odpravo-posledic-epidemije/

Za vas smo pripravili spletni seminar -
"Pisanje strokovnih in znanstvenih del, in uporaba računalniških programov"
več:https://www.vsr.si/izdelek/pisanje-strokovnih-in-znanstvenih-del-in-uporaba-racunalniskih-programov-paket/

Tudi od doma boste izvedeli več o naših programih!

Pridužite se nam na ONLINE INFORMATIVNEM DNEVU v ponedeljek 20. 4. ob 16.00 uri.

več: https://www.vsr.si/informativni-dan/

Kako oddati tehnično pravilno vlogo za uveljavitev ukrepov iz interventnega zakona?

Vabljeni na spletni seminar, na katerem bomo odgovorili na naslednja vprašanja:
• Kateri samostojni podjetniki so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov?
• Katere pogoje mora samostojni podjetnik izpolnjevati, da je upravičen do izplačila?
• Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?
• Kakšen je tehnični postopek za oddajo vloge?
• Kakšen je rok za vložitev vloge?
• Kdaj lahko samostojni podjetnik pričakuje prejem mesečnega temeljnega dohodka na TRR?
• Kakšni so pogoji za vračilo mesečnega temeljnega dohodka in prispevkov?
• Katere obroke akontacije dohodnine za leto 2020 lahko samostojni podjetnik izpusti?

Se vidimo

https://www.vsr.si/izdelek/kako-lahko-samostojni-podjetnik-uveljavlja-ukrepe-iz-mega-protikorna-zakona/

👉 Samostojni podjetniki - kako uveljavljati ukrepe iz mega zakona? 👩‍🔬👩‍🎨

Vabljeni na spletni seminar, na katerem bomo odgovorili na naslednja vprašanja:
• Kateri samostojni podjetniki so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov?
• Katere pogoje mora samostojni podjetnik izpolnjevati, da je upravičen do izplačila?
• Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?
• Kakšen je tehnični postopek za oddajo vloge?
• Kakšen je rok za vložitev vloge?
• Kdaj lahko samostojni podjetnik pričakuje prejem mesečnega temeljnega dohodka na TRR?
• Kakšni so pogoji za vračilo mesečnega temeljnega dohodka in prispevkov?
• Katere obroke akontacije dohodnine za leto 2020 lahko samostojni podjetnik izpusti?

Se vidimo 🙂
https://www.vsr.si/izdelek/kako-lahko-samostojni-podjetnik-uveljavlja-ukrepe-iz-mega-protikorna-zakona/

Novi interventni zakoni prinašajo veliko nejasnosti in vprašanj. V priročniku smo odgovorili na nekaj najbolj perečih vprašanj, ki ste nam jih zastavili računovodje.
https://www.vsr.si/prirocnik-8-odgovorov-o-interventnem-zakonu/

LP

Nastala situacija vpliva tudi na letna poročila za leto 2019.
Na brezplačnem spletnem seminarju boste računovodje dobili informacije o tem, kaj morate še urediti.
Pridružite se nam v sredo 8. aprila ob 10:00 uri
https://www.vsr.si/izdelek/webinar-kako-sestaviti-porocila-za-leto-2019/

Kako pravilno in pravočasno koristiti davčne in finančne ugodnosti iz krovnega zakona za zajezitev epidemije (sprejetje 1.4.2020)?
• Za katere ukrepe se odločiti?
• Kaj naj naredijo podjetniki, ki so šele letos pričeli poslovati
in nimajo primerjave z letom 2019?
• Kako bo z akontacijami DDPO in dohodka iz dejavnosti v
letu 2020?
https://www.vsr.si/izdelek/webinar-kaj-prinasa-zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov/

INTERVENTNI ZAKON - rešuje vašo organizacijo?

Ali boste s pomočjo interventnih zakonov lahko reševali tudi vašo organizacijo?
Več o tem bo povedal davčni svetovalec mag. Dejan Petkovič,
Pridružite se nam na spletnem seminarju, ki bo v četrtek 2. aprila ob 10:00 uri.
https://www.vsr.si/izdelek/webinar-kaj-prinasa-zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov/

KAKO LAHKO ZARADI HUJŠE GOSPODARSKE ŠKODE ODLOŽITE DAVČNE OBVEZNOSTI...
Spletni seminar z mag. Dejanom Petkovičem
https://www.vsr.si/izdelek/webinar-kaj-prinasa-zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov/

Spletne delavnice

Pridružite se nam na sklopu spletnih delavnic Obvladovanje poslovanje podjetja... Danes nadaljujemo z drugo delavnico, na kateri nam bo Darinka Kamenšek predstavila kako razumeti računovodska poročila.
Na voljo bodo tudi posnetki, ki vam jih bomo poslali po delavnici.

https://www.vsr.si/izdelek/webinar-obvladujte-poslovanje-podjetja-kako-razumeti-racunovodska-porocila/

Najti rešitve v danih situacijah so izzivi najuspešnejših podjetij (podjetja, ki pišejo zgodovino).
Pridružite se nam na sklopu 5 delavnic, na katerih vas bomo naučili, kako čim bolje preživeti krizo in njene posledice.

Več: https://www.vsr.si/izdelek/webinar-obvladujte-poslovanje-podjetja-paket/

vsr.si

Kako voditi podjetje v krizi (brezplačni webinar) – VŠR – Visoka šola za računovodstvo in finance

»Situacija, s katero se soočamo bo pustila posledice v gospodarstvu. Sedaj ni čas za paniko. V kratkem spletnem seminarju vam bomo prikazali, kako pristopiti k vodenju podjetja v času krize?«
https://www.vsr.si/izdelek/webinar-kako-voditi-podjetje-v-krizi/

vsr.si Na spletnem seminarju vam bomo predstavili nekaj osnovnih informacij, kako pristopiti h vodenju podjetja v krizi. Spoznali boste:

Tudi od doma boste izvedeli več o naših programih!

Pišite nam na: [email protected], [email protected]
ali
nas preprosto pokličite:059 090 960, 02 229 80 83
(www.vsr.si)

Direktorji, vodje … se vse prevečkrat znajdejo v zagati, kako sploh razumeti informacije v računovodskih poročilih. Ali res razumete, kako te informacije vplivajo na poslovanje …

Kaj imata skupnega kovač in računovodja? Več v blogu...
https://www.vsr.si/blog_ali-razumete-kaksne-informacije-vam-ponujajo-racunovodska-porocila/

Koraki od A do Ž za razumevanje posameznih slik iz bilanc.

Več: https://www.vsr.si/izdelek/informacijska-vsebina-racunovodskih-porocil-1-delavnica/

Na seminarju z delavnico boste osvojili in pridobili:
- sposobnost oceniti LP z vsebinskega vidika
- vsebine, katerim revizorji posvečajo veliko časa
- spretnosti oblikovanja pravilnih postavk poslovanja v podjetju
-...
Več inf.: https://www.vsr.si/izdelek/pregled-letnega-porocila-z-vidika-revizorja-racunovodskih-izkazov/

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Informativni dan
LP
INTERVENTNI ZAKON - rešuje vašo organizacijo?
Spletne delavnice

Location

Category

Telephone

Address


Stegne 21c
Ljubljana
1000
Other Schools in Ljubljana (show all)
Utžo Ljubljana Utžo Ljubljana
Poljanska Cesta 6
Ljubljana, 1000

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je za mnoge prostor osebnostne rasti, dejavnega državljanstva in izstopa v javnost.

Akademija Montessori Akademija Montessori
Tesovnikova Ulica 27a
Ljubljana, 1000

svet umetnosti l world of art svet umetnosti l world of art
Metelkova 6
Ljubljana, 1000

School for Curatorial Practices and Critical Writing

Vrtec Pedenjped Vrtec Pedenjped
Ljubljana

Center IRIS Center IRIS
Langusova 8
Ljubljana, 1000

Papirnica Murgle Papirnica Murgle
Cesta V Mestni Log 55
Ljubljana, 1000

Inštrukcije Matematike in Fizike Ljubljana Inštrukcije Matematike in Fizike Ljubljana
Društvo Inštruktko
Ljubljana, 1000

Inštrukcije Matematike in Fizike za osnovne šole, srednje šole in fakultete v Ljubljani, strokovna podlaga, 22 let izkušenj, uspeh zagotovljen.

Šola Smučanja Orel Šola Smučanja Orel
Erjavčeva 25
Ljubljana, 1000

Šola smučanja izvajamo: • Bad Kleinkirchheim • Kronplatz • Katschberg • Saalbach • Piancavallo • San Martino di Castrozza

Evropa v šoli Evropa v šoli
Zveza Prijateljev Mladine Slovenije, Dimičeva 9
Ljubljana, 1000

Natečaj Evropa v šoli - Zveza prijateljev mladine Slovenije

Fakulteta za upravo Fakulteta za upravo
Gosarjeva Ulica 5
Ljubljana, 1000

Dobrodošli na FU.

Studio 7 Ljubljana Studio 7 Ljubljana
Bizjanova 7
Ljubljana, 1000

STUDIO7 is a creative visual communication agency and management founded in 2012. We aim to communicate through unique visual stories and art that travel between people and all types of networks.

Problemi Oblikoune Problemi Oblikoune
Gosposka Ulica 18
Ljubljana, 1000

Tukaj vam predstavljamo vse faile na ssof.