Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Comments

This year Lifetime Achievement Award in the field of mercury was awarded to Prof. dr. Milena Horvat, Dean of IPS. Named after Kathryn R. Mahaffey, the award was established in 2011 to celebrate and recognize selected individuals who have achieved outstanding life achievements in research, mentoring and policy contributions and communication of scientific achievements to the general public. The ceremony took place on September 8, 2019, at the 14th ICMGP (International Conference on Mercury as Global Pollutant) in Krakow, Poland. Congratulations!
Conference Awards IPSSC 2018
I'll wait for you today for the seminar: "Chemistry: its creativity and the perception of Chemistry through the general public". :)

Jožef Stefan International Postgraduate School Mednarodno podiplomsko izobraževanje v povezavi z raziskovalnimi in gospodarskimi institucijami.

Podiplomski študijski programi: • Ekotehnologije • Informacijske in komunikacijske tehnologije • Nanoznanosti in nanotehnologije • Senzorske tehnologije Naši domači in tuji študenti opravljajo obveznosti v povezavi z raziskavami na partnerskih institutih ter drugih fakultetah ter imajo možnost opravljanja raziskovalnega dela v tujini. Odličnim kandidatom nudimo možnost sofinanciranja šolnin in pridobitve štipendije v povezavi z industrijskimi partnerji.

Mission: Neposredno povezovanje raziskovanja in podiplomskega izobraževanja za ustvarjanje znanja in spodbujanje inovativnosti

mps.si

Razpis sklada PRO NATURA - MPS

PODALJŠANJE RAZPISA ZBIRANJA KANDIDATUR ZA NAGRADE SKLADA PRO NATURA

Upravni odbor sklada Pro Natura je na 1. dopisni seji, ki se je zaključila dne 14. februarja 2020 sprejel sklep, da se podaljša sprejemanje kandidatur s prilogami do vključno 15. marca 2020.

Osnovni namen sklada Pro Natura, ustanovljenega leta 1992 in od marca leta 2017 pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije, je neodvisno podpiranje razvoja kadrov za visoke tehnologije, ki so nujen pogoj za učinkovit preboj in obstoj slovenskih gospodarskih družb na mednarodnem trgu ob istočasnem upoštevanju zahtev za trajnostni razvoj.

Sklad Pro Natura zato razpisuje zbiranje kandidatur za prejemnika medalje in znaka sklada Pro Natura. Nagradi se podeljujeta za že opravljeno raziskovalno (medalja) ali mentorsko oziroma organizacijsko delovanje (znak) pri zgodnjem uvajanju mladih v naravoslovje in ključne sodobne tehnologije.

Sklad Pro Natura podeljueje istoimensko medaljo z denarnim delom nagrade (za leto 2020 v višini 3000 EUR) za vrhunske dosežke v raziskovanju na višji ravni (advanced research), ki združujejo izbrane dosežke na ožjem, specializiranem področju z dosežki drugih znanosti ter s pomočjo multidisciplinarne sinteze ustvarjajo pogoje za snovanje novih dosežkov v obliki izumov, zaščitene intelektualne lastnine in (ali) inovacij.

Sklad Pro Natura podeljuje istoimenski znak z denarnim delom nagrade (za leto 2020 v višini 1.000 EUR) za odlično izpeljane projekte zgodnjega uvajanja mladih ljudi v naravoslovje in ključne sodobne tehnologije. S projekti izvajalec/izvajalka prispeva k spodbujanju in usmerjanju nadarjenih mladih ljudi za delovanje na področju znanosti, ki podpirajo visoke tehnologije ter s tem prispeva k razvoju kadrov za tovrstne tehnologije.

Več o pogojih: https://www.mps.si/sl/o-nas/aktualno/razpis-sklada-pro-natura/

mps.si Poslanstvo MPŠ je zagotoviti najkakovostnejši podiplomski študij na magistrski in doktorski ravni s pomočjo raziskovalno-izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem in inovativnem okolju.

powerlab.fsb.hr

INTERENERGY

[POST-DOC] Department of Energy, Power and Environmental Engineering of the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb, is looking for a postdoctoral researcher in the following research fields:

➡Computer engineering
➡Electrical engineering
➡Mechanical engineering

More info: http://powerlab.fsb.hr/interenergy/jobs.php

powerlab.fsb.hr Work in an established and dynamic research group at Department of Energy, Power and Environmental Engineering on the project "Investigating energy transition pathways - interrelation between power-to-X, demand response and market coupling" (INTERENERGY) - coordinated by Prof. Neven Duic

Društvo Mlada akademija bo tudi letos najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov podelilo nagrado Mentor leta (2019).

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi trenutni doktorski študentje, ki so se vpisali na študij leta 2017 ali prej, in nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2017 ali kasneje.

Svojega mentorja lahko predlagate tako, da do 10. februarja 2020 izpolnite vlogo, ki je v obliki elektronskega obrazca dostopna na spletni strani: https://www.mladaakademija.si/mentor-leta/

Slavnostna podelitev nagrade bo potekala v marcu 2020 v Ljubljani.

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Eve Jarc Jovičić z naslovom:

Vloga lipidnih kapljic pri odpornosti rakavih celic na stres / The role of lipid droplets in cancer cell stress resistance.

Zagovor bo v ponedeljek, 20. januarja 2020, ob 9:30 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Nanosciences #Nanotechnologies #NANO

Študentski svet MPŠ

Včeraj smo podelili diplomske listine novi generaciji strokovnih magistrov in doktorjev znanosti. Čestitke vsem promovirancem in njihovim mentorjem! 💐🥂🍾👨‍🎓👩‍🎓

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Andraža Bradeška z naslovom:

Sklopitev elektrokaloričnega in elektromehanskega odziva v relaksorskih feroelektrikih za dielektrično hlajenje / Coupling of electrocaloric and electromechanical responses in relaxor ferroelectrics for dielectric cooling.

Zagovor bo v petek, 20. decembra 2019, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Nanosciences #Nanotechnologies #NANO

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Anasa Eldosoukyja z naslovom:

Dekrepitacija v vodiku in predelava magnetov Sm-Co / Hydrogen decrepitation and reprocessing of Sm-Co magnets.

Zagovor bo v petek, 13. decembra 2019, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Nanosciences #Nanotechnologies #NANO Magneti Ljubljana Nanostrukturni materiali IJS / Nanostructured materials IJS

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Xuana Xuja z naslovom:

Recikliranje in ponovna predelava trajnih magnetov na osnovi sistema Nd-Fe-B z elektrokemijskimi metodami / Recycling and reprocessing of Nd-Fe-B permanent magnets via electrochemical methods.

Zagovor bo v petek, 13. decembra 2019, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Nanosciences #Nanotechnologies #NANO Nanostrukturni materiali IJS / Nanostructured materials IJS

[POSTDOC] Do 24. 1. 2020 se lahko prijavite za postdoc na Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux (Université de Pau et des Pays de l'Adour) pod mentorstvom Rémyja Guyoneauda. Več info spodaj.

Interreg Ita-Slo TRAIN

E' disponibile l'avanzamento del progetto #TrainForInnovation sul sito ufficiale: https://www.ita-slo.eu/en/train
Scopri i risultati raggiunti dal Team!

The progress of the #TrainForInnovation project is now available on the official website: https://www.ita-slo.eu/en/train
Discover our results!

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Tehnoloski Park Ljubljana Biovalley Investments #Experteam Institut Jožef Stefan

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Aleksandra Matavža z naslovom:

Brizgalno tiskanje in strukturno pogojene lastnosti feroelektričnih tankoplastnih struktur / Inkjet printing and structure-property relations of ferroelectric thin-film structures.

Zagovor bo v sredo, 18. decembra 2019, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Nanosciences #Nanotechnologies #NANO

youtube.com

Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti

Vabljeni k ogledu posnetka posveta Izzivi mladih v znanosti, ki ga je organizirala Komisija za enake možnosti na področju znanosti
https://www.youtube.com/watch?v=sBLW8Qg6UXk

Čestitamo vsem prejemnikom Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj! Še posebej smo ponosni, da je med prejemniki tudi učiteljica MPŠ prof. dr. Nives Ogrinc, ki je prejela Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke za interdisciplinarno uporabo stabilnih izotopov lahkih in težjih elementov v fizikalni kemiji, ekologiji, metrologiji, živilstvu in arheologiji.

Najobsežnejše raziskave je prof. dr. Nives Ogrinc izvedla pri študiju kroženja ogljika v vodnih okoljih in s tem povezanih podnebnih sprememb. Pomemben rezultat njenega dela je ugotovitev, da Tržaški zaliv kljub povečanju koncentracij CO2 v atmosferi še ni izpostavljen procesom zakisanja. Sodelovanje z arheologi pa je privedlo do novih spoznanj o razvoju in načinu življenja naših prednikov, ki so velik prispevek k bogatenju slovenske in svetovne kulturne dediščine.

Do 22. 11. 2019 do 12:00 še lahko vložite svojo kandidaturo za članstvo v študentskem svetu MPŠ.

Več o volitvah si lahko preberete na spletni strani: https://www.mps.si/sl/studentski-svet/volitve/

Nekaj utrinkov z letošnjega dekanovega dne, kjer smo študijsko leto otvorili tudi v malce bolj sproščenem vzdušju :)

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Matej Holc z naslovom:

Učinki obdelave z visoko reaktivno plinsko plazmo na kaljenje in rast česna / Effects of highly reactive gaseous plasma treatment on the germination and growth of garlic.

Zagovor bo v petek, 18. oktobra 2019, ob 17:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Gregorja Kapuna z naslovom:

Kvantitativna tridimenzionalna analiza mikrostrukture poroznih nanokompozitnih kermet Ni-Sm0.2Ce0.8O2-δ materialov za gorivne celice s trdnim elektrolitom / Quantitative three-dimensional microstructural analysis of porous nanocompositional cermet Ni-Sm0.2Ce0.8O2-δ material for solid oxide fuel cells.

Zagovor bo v petek, 11. oktobra 2019, ob 10:30 v veliki predavalnici na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #NANO #nanosciences #nanotechnologies Nanocenter Slovenia

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Zvezdan Loncarevic z naslovom:

Robotsko učenje v prostoru značilk globokih avtoenkoderjev / Robotic Learning in Feature Space of Deep Autoencoders.

Zagovor bo v ponedeljek, 7. oktobra 2019, ob 13:00 v seminarski sobi fizike, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, Ljubljana.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ICT #IKT #robotics

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Martine Vivoda Tomšič z naslovom:

Vloga različnih kinetičnih modelov pri analizi dinamike sledilca za oceno učinkovitosti zdravljenja malignih plevralnih mezoteliomov / The influence of different tracer kinetic models in assessing the effect of pharmacological therapy of malignant pleural mesothelioma.

Zagovor bo v četrtek, 3. oktobra 2019, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Klare Čebular z naslovom:

Pretvorbe kisikovih funkcionalnih skupin v organskih molekulah ob prisotnosti molekularnega joda ali/in N-halo spojin / Transformations of oxygen functional groups in organic molecules mediated by molecular iodine or/and N-halo compounds

Zagovor bo v sredo, 2. oktobra 2019, ob 8:30 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Mira Kovaci Xhuti z naslovom:

Analiza vpliva različnih tehnologij za diverzifikacijo proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov v Albaniji / Analysis of the impact of different technologies for diversification of electricity production from renewable energy sources in Albania.

Zagovor bo v ponedeljek, 30. septembra 2019, ob 15:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ECO #EKO #Ecotechnologies

Erasmus+

Which countries host the most #ErasmusPlus students? Full list here → https://europa.eu/!wc93Nh

mladaakademija.si

Društvo | Mlada akademija

Te zanima sodelovanje v društvu Mlada akademija?

Društvo mlada akademija je društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere. Organizirajo izobraževalne in družabne dogodke za svoje člane ter v Svetu za znanost in tehnologijo RS in združenju Eurodoc zastopajo interese mladih v visokem šolstvu in znanosti.

Če si doktorski/ka študent/ka in te tovrstno delo zanima oziroma bi rad/a izvedel/a več, jim piši na [email protected].

Več na http://www.mladaakademija.si/drustvo/.

mladaakademija.si Društvo Mlada akademija (MA) je nadaljevanje Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Po dvajsetih letih delovanja smo se leta 2016 odločili, da poleg doktorskih študentov naslovimo in v svoje delovanje vključimo tudi raziskovalce na začetku kariere. Ti...

Nanostrukturni materiali IJS / Nanostructured materials IJS

Takole je @Matej Kocen, naš sodelavec in doktorski študent Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, v 5 minutah predstavil raziskave volframskega kompozita za bodočo fuzijsko elektrarno na Znanstvenem slamu 2019 v Atriju ZRC SAZU. Če vas zanima kaj več, ga pa kar vprašajte! :-) (na primer, če bi znal še enkrat narediti luknjo v krožnik :-D

#scienceslam #fusion #materials #HHFM EUROfusion

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Ilina Tolovskega z naslovom:

Načrtovanje, polnjenje in preiskovanje zbirk semantično označenih računalniških poskusov / Designing, populating and querying repositories of semantically annotated computational experiments.

Zagovor bo v četrtek, 26. septembra 2019, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ICT #IKT

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Jasmin Bogatinovski z naslovom:

Temeljita študija metod za večoznačno klasifikacijo / A comprehensive study of multi-label classification methods.

Zagovor bo v četrtek, 26. septembra 2019, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ICT #IKT

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Anje Stajnko z naslovom:

Humani geni in genski polimorfizmi ter njihovo izražanje v povezavi z elementi v sledovih / Human genes, gene polymorphisms, and their expression in relation to trace elements.

Zagovor bo v torek, 24. septembra 2019, ob 15:00 na Reaktorskem centru Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani.

#zagovor #defence #DoktorskaDisertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Janje Snoj Tratnik z naslovom:

Izpostavljenost prebivalcev Slovenije živemu srebru in povezava z nevropsihološkim razvojem otrok / Exposure to mercury in Slovenia and neurodevelopment of children.

Zagovor bo v torek, 24. septembra 2019, ob 13:00 na Reaktorskem centru Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani.

#zagovor #defence #DoktorskaDisertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

videolectures.net

Workshop on "High Content Imaging and Data Science for Virtual Screening and Drug Discovery", Bled 2019

videolectures.net High-throughput phenotypic screening, based on high content imaging, is increasingly often used as a tool in the context of drug discovery. Compound screens are used to find hits that produce the desired phenotypes in relevant cellular assays. Genomic screens are used to elucidate the underlying mol...

Nagrada za življenjsko delo na področju živega srebra je bila letos podeljena prof. dr. Mileni Horvat, dekanji MPŠ. Nagrada je poimenovana po Kathryn R. Mahaffey in je bila ustanovljena leta 2011, da bi proslavila in prepoznala izbrane posameznike, ki so dosegli izjemne življenjske dosežke na področju raziskav, mentorstva in prispevka k politikam ter komunikaciji znanstvenih dosežkov širši javnosti.

Slavnostna podelitev je bila 8. septembra 2019 na 14. mednarodni konferenci ICMGP (International Conference on Mercury as Global Pollutant) v Krakovu na Poljskem.

Iskrene čestitke!

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Ana Kostovska z naslovom:

Načrtovanje, polnjenje in preiskovanje zbirk semantično označenih podatkovnih množic / Designing, populating and querying repositories of semantically annotated datasets.

Zagovor bo v petek, 6. septembra 2019, ob 12:00 v predavalnici MPŠ, Jamova 39, Ljubljana.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ICT

Doc. dr. Matjaž Humar, doktorand MPŠ in sodelavec Instituta »Jožef Stefan«, je na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ang. European Research Council – ERC) za raziskovalce na začetku samostojne raziskovalne kariere (Starting Grant) pridobil projekt z naslovom Celični laserji: Povezovanje optičnih resonanc z biološkimi procesi (ang. Cell-lasers – Intracellular lasers: Coupling of optical resonances with biological processes).

Iskrene čestitke!

independent.co.uk

10 of the best things to do in Ljubljana

#studyinSlovenia

independent.co.uk Slovenia’s capital offers all sorts, from culture to cuisine

www.ijs.si

‼Odprto mesto za mladega raziskovalca na področju sinteze tankih plasti in oblikovanja nanostruktur okolju prijaznih perovskitov iz vodnih raztopin

Zaradi čedalje večjega zavedanja o skrbi za okolje in zdravje iščemo tudi okolju bolj prijazne materiale. Na področju piezoelektrične keramike potrebujemo materiale, ki bi nadomestili učinkovite svinčeve perovskite. Tema doktorata vključuje sintezo tankih plasti in oblikovanje nanostruktur okolju prijaznih perovskitov iz vodnih raztopin. Kandidat/ka bo spoznal/a in imel/a možnost uporabljati najnovejše metode priprave in oblikovanja tankoplastnih struktur iz raztopin ter njihove karkaterizacije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje: (i) povprečna ocena diplome in magisterija s področja naravoslovnih ali tehniških ved (BSc + MSc) nad 8, (ii) starost do vključno 28 let, (iii) znanje angleškega jezika.

Povezava na javni razpis:https://www.ijs.si/ijsw/ZaposlitveIJS?action=AttachFile&do=get&target=Razpis+MR+slo+2019.pdf

Za več informacij se obrnite na prof. dr. Barbaro Malič: [email protected]

ijs.si

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

KoC-ToP
NAO
Izkorišanje termoelektričnega pojava pri pretvarjanju odpadne ...
Destructive power of magnets

Location

Category

Address


Jamova 39
Ljubljana
1000
Other Schools in Ljubljana (show all)
Bežigrad Grammar School Bežigrad Grammar School
Peričeva Ulica 4
Ljubljana, 1000

POT joge POT joge
Šiška
Ljubljana, 1000

http://www.potjoge.si/ Različni tečaji joge Šola za učitelja joge - učiteljski tečaj joge Tematske delavnice Joga oddihi

Instrumentalist Instrumentalist
Binkelj 14, Škofja Loka
Ljubljana, 4220

Glasbeno izobraževanje, učenje igranja inštrumentov in solo petja.

Narf šola plavanja Narf šola plavanja
Grasselijeva 20
Ljubljana, 1000

Narf je netekmovalna plavalna šola za otroke, mladostnike in odrasle.

Šola Švrk Šola Švrk
Klub Za Tibetanske Pasme Slovenije, Mivka 30
Ljubljana, 1000

Šola za Vzgojo Razposajenih Kužkov. Veseli nas, da se zanimate za šolanje psov, kar pomeni, da bo vaš kuža živel polno življenje v sožitju z vami.

Inštrukcije na Mali ulici Inštrukcije na Mali ulici
Mala Ulica 8
Ljubljana, 1000

Inštrukcije za OŠ, SŠ in Gimazije, za vse predmete v centru Ljubljane. Gsm: 041 590 990

Učenje premagovanja strahu za volanom-Marjetka Kramžar Učenje premagovanja strahu za volanom-Marjetka Kramžar
Ljubljana, SI

PREMAGOVANJE STRAHU ZA VOLANOM

PKP - šola za lajf PKP - šola za lajf
Trg Prekomorskih Brigad 1
Ljubljana, 1000

PKP Pogumni, Kreativni. Podjetni. Ker znanje ni samo v učbenikih.

Šola kontrolinga Šola kontrolinga
Ukmarjeva Ulica 2
Ljubljana, 1000

Šola kontrolinga nudi program za izboljšanje učinkovitosti poslovanja. Iz prakse za prakso.

Didaktika športa Didaktika športa
Kardeljeva Pl. 16
Ljubljana, 1000

Stran namenjena vse mogočim in nemogočim informacijam, povezanih s predmeti didaktike športne vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Studio 7 Ljubljana Studio 7 Ljubljana
Cesta Ljubljanske Brigade 9a
Ljubljana, 1000

G