Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Jožef Stefan International Postgraduate School Mednarodno podiplomsko izobraževanje v povezavi z raziskovalnimi in gospodarskimi institucijami.

Podiplomski študijski programi: • Ekotehnologije • Informacijske in komunikacijske tehnologije • Nanoznanosti in nanotehnologije • Senzorske tehnologije Naši domači in tuji študenti opravljajo obveznosti v povezavi z raziskavami na partnerskih institutih ter drugih fakultetah ter imajo možnost opravljanja raziskovalnega dela v tujini. Odličnim kandidatom nudimo možnost sofinanciranja šolnin in pridobitve štipendije v povezavi z industrijskimi partnerji.

Mission: Neposredno povezovanje raziskovanja in podiplomskega izobraževanja za ustvarjanje znanja in spodbujanje inovativnosti

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Anasa Eldosoukyja z naslovom:

Dekrepitacija v vodiku in predelava magnetov Sm-Co / Hydrogen decrepitation and reprocessing of Sm-Co magnets.

Zagovor bo v petek, 13. decembra 2019, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Nanosciences #Nanotechnologies #NANO Magneti Ljubljana Nanostrukturni materiali IJS / Nanostructured materials IJS

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Xuana Xuja z naslovom:

Recikliranje in ponovna predelava trajnih magnetov na osnovi sistema Nd-Fe-B z elektrokemijskimi metodami / Recycling and reprocessing of Nd-Fe-B permanent magnets via electrochemical methods.

Zagovor bo v petek, 13. decembra 2019, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Nanosciences #Nanotechnologies #NANO Nanostrukturni materiali IJS / Nanostructured materials IJS

[POSTDOC] Do 24. 1. 2020 se lahko prijavite za postdoc na Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux (Université de Pau et des Pays de l'Adour) pod mentorstvom Rémyja Guyoneauda. Več info spodaj.

Interreg Ita-Slo TRAIN

E' disponibile l'avanzamento del progetto #TrainForInnovation sul sito ufficiale: https://www.ita-slo.eu/en/train
Scopri i risultati raggiunti dal Team!

The progress of the #TrainForInnovation project is now available on the official website: https://www.ita-slo.eu/en/train
Discover our results!

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Tehnoloski Park Ljubljana Biovalley Investments #Experteam Institut Jožef Stefan

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Aleksandra Matavža z naslovom:

Brizgalno tiskanje in strukturno pogojene lastnosti feroelektričnih tankoplastnih struktur / Inkjet printing and structure-property relations of ferroelectric thin-film structures.

Zagovor bo v sredo, 18. decembra 2019, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Nanosciences #Nanotechnologies #NANO

youtube.com

Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti

Vabljeni k ogledu posnetka posveta Izzivi mladih v znanosti, ki ga je organizirala Komisija za enake možnosti na področju znanosti
https://www.youtube.com/watch?v=sBLW8Qg6UXk

Čestitamo vsem prejemnikom Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj! Še posebej smo ponosni, da je med prejemniki tudi učiteljica MPŠ prof. dr. Nives Ogrinc, ki je prejela Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke za interdisciplinarno uporabo stabilnih izotopov lahkih in težjih elementov v fizikalni kemiji, ekologiji, metrologiji, živilstvu in arheologiji.

Najobsežnejše raziskave je prof. dr. Nives Ogrinc izvedla pri študiju kroženja ogljika v vodnih okoljih in s tem povezanih podnebnih sprememb. Pomemben rezultat njenega dela je ugotovitev, da Tržaški zaliv kljub povečanju koncentracij CO2 v atmosferi še ni izpostavljen procesom zakisanja. Sodelovanje z arheologi pa je privedlo do novih spoznanj o razvoju in načinu življenja naših prednikov, ki so velik prispevek k bogatenju slovenske in svetovne kulturne dediščine.

Do 22. 11. 2019 do 12:00 še lahko vložite svojo kandidaturo za članstvo v študentskem svetu MPŠ.

Več o volitvah si lahko preberete na spletni strani: https://www.mps.si/sl/studentski-svet/volitve/

Nekaj utrinkov z letošnjega dekanovega dne, kjer smo študijsko leto otvorili tudi v malce bolj sproščenem vzdušju :)

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Matej Holc z naslovom:

Učinki obdelave z visoko reaktivno plinsko plazmo na kaljenje in rast česna / Effects of highly reactive gaseous plasma treatment on the germination and growth of garlic.

Zagovor bo v petek, 18. oktobra 2019, ob 17:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Gregorja Kapuna z naslovom:

Kvantitativna tridimenzionalna analiza mikrostrukture poroznih nanokompozitnih kermet Ni-Sm0.2Ce0.8O2-δ materialov za gorivne celice s trdnim elektrolitom / Quantitative three-dimensional microstructural analysis of porous nanocompositional cermet Ni-Sm0.2Ce0.8O2-δ material for solid oxide fuel cells.

Zagovor bo v petek, 11. oktobra 2019, ob 10:30 v veliki predavalnici na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #NANO #nanosciences #nanotechnologies Nanocenter Slovenia

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Zvezdan Loncarevic z naslovom:

Robotsko učenje v prostoru značilk globokih avtoenkoderjev / Robotic Learning in Feature Space of Deep Autoencoders.

Zagovor bo v ponedeljek, 7. oktobra 2019, ob 13:00 v seminarski sobi fizike, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, Ljubljana.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ICT #IKT #robotics

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Martine Vivoda Tomšič z naslovom:

Vloga različnih kinetičnih modelov pri analizi dinamike sledilca za oceno učinkovitosti zdravljenja malignih plevralnih mezoteliomov / The influence of different tracer kinetic models in assessing the effect of pharmacological therapy of malignant pleural mesothelioma.

Zagovor bo v četrtek, 3. oktobra 2019, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Klare Čebular z naslovom:

Pretvorbe kisikovih funkcionalnih skupin v organskih molekulah ob prisotnosti molekularnega joda ali/in N-halo spojin / Transformations of oxygen functional groups in organic molecules mediated by molecular iodine or/and N-halo compounds

Zagovor bo v sredo, 2. oktobra 2019, ob 8:30 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #doktorska #disertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Mira Kovaci Xhuti z naslovom:

Analiza vpliva različnih tehnologij za diverzifikacijo proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov v Albaniji / Analysis of the impact of different technologies for diversification of electricity production from renewable energy sources in Albania.

Zagovor bo v ponedeljek, 30. septembra 2019, ob 15:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ECO #EKO #Ecotechnologies

Erasmus+

Which countries host the most #ErasmusPlus students? Full list here → https://europa.eu/!wc93Nh

mladaakademija.si

Društvo | Mlada akademija

Te zanima sodelovanje v društvu Mlada akademija?

Društvo mlada akademija je društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere. Organizirajo izobraževalne in družabne dogodke za svoje člane ter v Svetu za znanost in tehnologijo RS in združenju Eurodoc zastopajo interese mladih v visokem šolstvu in znanosti.

Če si doktorski/ka študent/ka in te tovrstno delo zanima oziroma bi rad/a izvedel/a več, jim piši na [email protected].

Več na http://www.mladaakademija.si/drustvo/.

mladaakademija.si Društvo Mlada akademija (MA) je nadaljevanje Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Po dvajsetih letih delovanja smo se leta 2016 odločili, da poleg doktorskih študentov naslovimo in v svoje delovanje vključimo tudi raziskovalce na začetku kariere. Ti...

Nanostrukturni materiali IJS / Nanostructured materials IJS

Takole je @Matej Kocen, naš sodelavec in doktorski študent Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, v 5 minutah predstavil raziskave volframskega kompozita za bodočo fuzijsko elektrarno na Znanstvenem slamu 2019 v Atriju ZRC SAZU. Če vas zanima kaj več, ga pa kar vprašajte! :-) (na primer, če bi znal še enkrat narediti luknjo v krožnik :-D

#scienceslam #fusion #materials #HHFM EUROfusion

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Ilina Tolovskega z naslovom:

Načrtovanje, polnjenje in preiskovanje zbirk semantično označenih računalniških poskusov / Designing, populating and querying repositories of semantically annotated computational experiments.

Zagovor bo v četrtek, 26. septembra 2019, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ICT #IKT

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Jasmin Bogatinovski z naslovom:

Temeljita študija metod za večoznačno klasifikacijo / A comprehensive study of multi-label classification methods.

Zagovor bo v četrtek, 26. septembra 2019, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ICT #IKT

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Anje Stajnko z naslovom:

Humani geni in genski polimorfizmi ter njihovo izražanje v povezavi z elementi v sledovih / Human genes, gene polymorphisms, and their expression in relation to trace elements.

Zagovor bo v torek, 24. septembra 2019, ob 15:00 na Reaktorskem centru Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani.

#zagovor #defence #DoktorskaDisertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Janje Snoj Tratnik z naslovom:

Izpostavljenost prebivalcev Slovenije živemu srebru in povezava z nevropsihološkim razvojem otrok / Exposure to mercury in Slovenia and neurodevelopment of children.

Zagovor bo v torek, 24. septembra 2019, ob 13:00 na Reaktorskem centru Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani.

#zagovor #defence #DoktorskaDisertacija #PhD #Ecotechnologies #ECO #EKO

videolectures.net

Workshop on "High Content Imaging and Data Science for Virtual Screening and Drug Discovery", Bled 2019

videolectures.net High-throughput phenotypic screening, based on high content imaging, is increasingly often used as a tool in the context of drug discovery. Compound screens are used to find hits that produce the desired phenotypes in relevant cellular assays. Genomic screens are used to elucidate the underlying mol...

Nagrada za življenjsko delo na področju živega srebra je bila letos podeljena prof. dr. Mileni Horvat, dekanji MPŠ. Nagrada je poimenovana po Kathryn R. Mahaffey in je bila ustanovljena leta 2011, da bi proslavila in prepoznala izbrane posameznike, ki so dosegli izjemne življenjske dosežke na področju raziskav, mentorstva in prispevka k politikam ter komunikaciji znanstvenih dosežkov širši javnosti.

Slavnostna podelitev je bila 8. septembra 2019 na 14. mednarodni konferenci ICMGP (International Conference on Mercury as Global Pollutant) v Krakovu na Poljskem.

Iskrene čestitke!

MPŠ vabi na zagovor magistrskega dela Ana Kostovska z naslovom:

Načrtovanje, polnjenje in preiskovanje zbirk semantično označenih podatkovnih množic / Designing, populating and querying repositories of semantically annotated datasets.

Zagovor bo v petek, 6. septembra 2019, ob 12:00 v predavalnici MPŠ, Jamova 39, Ljubljana.

#zagovor #defence #magisterij #master #thesis #ICT

Doc. dr. Matjaž Humar, doktorand MPŠ in sodelavec Instituta »Jožef Stefan«, je na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ang. European Research Council – ERC) za raziskovalce na začetku samostojne raziskovalne kariere (Starting Grant) pridobil projekt z naslovom Celični laserji: Povezovanje optičnih resonanc z biološkimi procesi (ang. Cell-lasers – Intracellular lasers: Coupling of optical resonances with biological processes).

Iskrene čestitke!

independent.co.uk

10 of the best things to do in Ljubljana

#studyinSlovenia

independent.co.uk Slovenia’s capital offers all sorts, from culture to cuisine

www.ijs.si

‼Odprto mesto za mladega raziskovalca na področju sinteze tankih plasti in oblikovanja nanostruktur okolju prijaznih perovskitov iz vodnih raztopin

Zaradi čedalje večjega zavedanja o skrbi za okolje in zdravje iščemo tudi okolju bolj prijazne materiale. Na področju piezoelektrične keramike potrebujemo materiale, ki bi nadomestili učinkovite svinčeve perovskite. Tema doktorata vključuje sintezo tankih plasti in oblikovanje nanostruktur okolju prijaznih perovskitov iz vodnih raztopin. Kandidat/ka bo spoznal/a in imel/a možnost uporabljati najnovejše metode priprave in oblikovanja tankoplastnih struktur iz raztopin ter njihove karkaterizacije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje: (i) povprečna ocena diplome in magisterija s področja naravoslovnih ali tehniških ved (BSc + MSc) nad 8, (ii) starost do vključno 28 let, (iii) znanje angleškega jezika.

Povezava na javni razpis: https://www.ijs.si/ijsw/ZaposlitveIJS?action=AttachFile&do=get&target=Razpis+MR+slo+2019.pdf

Za več informacij se obrnite na prof. dr. Barbaro Malič: [email protected]

ijs.si

slokongres.com

Program IV. Konferenca mladih slovenskih raziskovalcev

Danes na Institut Jožef Stefan poteka Konferenca slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja.

Osrednje programske točke:
➡Kako motivirati mlade raziskovalce in študente, da se vrnejo v Slovenijo
➡Primerjava med študijem v Sloveniji in svetu
➡Predstavitev mladih raziskovalcev in inovatorjev iz sveta in Slovenije

Več o programu si lahko preberete na spodnji povezavi:
https://www.slokongres.com/index.php?option=com_content&view=article&id=492:program-iv-konferenca-mladih-slovenskih-raziskovalcev&catid=55:2006

Vabljeni k udeležbi! Kotizacije ni.

slokongres.com Svetovni slovenski kongres je vseslovenska organizacijska skupnost, ki povezuje in združuje Slovence doma in po svetu na temelju zavezanosti slovenstvu, ne glede na nazorske, strankarske in druge razlike. Osnovni namen Svetovnega slovenskega kongresa je doseci, da se ljudje slovenskega rodu in pore...

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Rana Awais Ikram z naslovom:

Ponovna predelava recikliranih magnetov na osnovi Nd-Fe-B in Sm-Co s sodobno tehniko sintranja / Reprocessing of recycled Nd-Fe-B and Sm-Co-based magnets with contemporary sintering technique.

Zagovor bo v petek, 28. junija 2019, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #DoktorskaDisertacija #PhD #nanosciences #nanotechnologies #NANO

MPŠ vabi na zagovor doktorske disertacije Klemen Bregar z naslovom:

Modeliranje vplivov notranjih okolij na lokalizacijo z ultra-širokopasovnimi radijskimi signali / Modelling the effects of indoor environments on localization with ultra-wideband radio signals.

Zagovor bo v četrtek, 27. junija 2019, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.

#zagovor #defence #DoktorskaDisertacija #PhD #ICT

Znanost na cesti / Science on the Street

Kaj se zgodi, če v stanovanju razbijemo živosrebrni termometer? Matic: Mi smo se igrali s kroglicami..
Milena:.. (trenutek tišine)..
Poslušaj/poglej posnetek [Prisotnost kemikalij v vsakdanjem življenju] https://znc.si/dogodki/skodelica-znanosti/ziveti-s-kemikalijami/

VideoLectures.NET @ZrcSazu #Kemija #biomonitoring #okolje

youtube.com

IPS - Come and join us!

IPS - Come and join us!

This video was created by a doctoral student Tine Bizjak at the Jožef Stefan International Postgraduate School ("MPŠ") within the Science Communication course during the Smartphone video production workshop:

https://www.youtube.com/watch?v=QzTM6qqA-YU

More info at https://www.mps.si/en/studij/bolonjski-studij-tretje-stopnje/vpis/ Postgraduate study at Jožef Stefan International Postgraduate School The vide...

‼Vabimo vas na informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, ki bo v torek, 11. 6. 2019, ob 13. uri v predavalnici MPŠ, Jamova 39, Ljubljana (stavba N, II. nadstropje, soba N205-N206).

Na informativnem dnevu boste pridobili več informacij o vpisu v podiplomske študijske programe MPŠ:

➡ Nanoznanosti in nanotehnologije (2. in 3. stopnja)
➡ Informacijske in komunikacijske tehnologije (2. in 3. stopnja)
➡ Ekotehnologije (2. in 3. stopnja)
➡ Senzorske tehnologije (3. stopnja)

Z veseljem bomo odgovorili tudi na vsa vaša vprašanja.

Zainteresirani študentje se lahko za vpis v študijsko leto 2019/2020 že prijavite na naši spletni strani: https://www.mps.si/sl/

Vljudno vabljeni!

Vljudno vabljeni na ogled razstave dosežkov slovenske industrije tovarn prihodnosti – Future Factories, kjer se predstavlja tudi MPŠ.

Razstava je namenjena predstavitvi ponudbe, izdelkov, storitev in razvojnih dosežkov slovenske industrije in tudi znanosti na področju tovarn prihodnosti. Organizirana bo kot »showroom« rešitev in izdelkov s poudarkom na inovativnih dosežkih in novih rešitvah Slovenije. Celotna stavba Doma gospodarstva na Dimičevi 13 v Ljubljani bo postala svojstven razstavni prostor.

Več info: https://www.gzs.si/future-factories/vsebina/Razstava

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

KoC-ToP
NAO
Izkorišanje termoelektričnega pojava pri pretvarjanju odpadne ...
Destructive power of magnets

Location

Category

Address


Jamova 39
Ljubljana
1000
Other Schools in Ljubljana (show all)
Železniška srednja šola Ljubljana Železniška srednja šola Ljubljana
Aljaževa 32
Ljubljana, 1000

ŽEKŠ

Šola Harmonike Šola Harmonike
Clevelandska Ulica 11
Ljubljana, 1000

V naši šoli diatonične in klavirske harmonike na Clevelandski ulici 11 v Ljubljani poučuje mentorica Monika Mlinar, vodja ansambla Zapeljivke.

Slovenski šolski muzej Slovenski šolski muzej
Plečnikov Trg 1
Ljubljana, 1000

Slovenian School Museum ~ Since 1898 Slowenische Schulmuseum ~ Seit 1898

Šugla - Šola uličnega gledališča Šugla - Šola uličnega gledališča
Ljubljana, 1000

Ulično gledališče / Street theatre

Ars Linguae Ars Linguae
Dunajska Cesta 10
Ljubljana, 1000

Ars Linguae jezikovno-kulturni center povezuje tečaj tujih jezikov, različne kulture in svet umetnosti s profesionalnostjo, prijaznostjo in domišljijo.

Po mostovih do skrivnosti Po mostovih do skrivnosti
Erjavčeva Ulica 8
Ljubljana, 5000 NOVA GORICA

lahko se obrnete na dijakinje SETŠNG iz 3.B ET

ŠOLA ZA Manikerje/ke ŠOLA ZA Manikerje/ke
Kotnikova 5, Ledina Center
Ljubljana, 1000

Šolanje manikerjev, manikerk. Nega rok in nohtov. Geliranje nohtov. Podaljševanje nohtov. POslikava nohtov.

Satcitananda Community Satcitananda Community
Mucherjeva Ulica 11
Ljubljana, 1000

Šola kontrolinga Šola kontrolinga
Ukmarjeva Ulica 2
Ljubljana, 1000

Šola kontrolinga nudi program za izboljšanje učinkovitosti poslovanja. Iz prakse za prakso.

Študentska Organizacija Ekonomske Fakultete Študentska Organizacija Ekonomske Fakultete
Kardeljeva Ploščad 17
Ljubljana, 1000

Študentska organizacija skrbi predvsem za obštudijsko udejstvovanje študentov na Ekonomski fakulteti, ter študiju na fakulteti daje dodano vrednost.

Študentski Svet FDV Študentski Svet FDV
Kardeljeva Ploščad 5
Ljubljana, 1000

Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti.

Inštrukcije matematike in fizike Inštrukcije matematike in fizike
Železnikarjeva Ulica, Šiška
Ljubljana, 1000

– Za osnovne, srednje šole in gimnazije. Priprave na maturo. – Strokovno vodstvo prof. matematike. – Dolgoletne izkušnje, prijazen in razumljiv pristop.