Zavod RS za šolstvo

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in s

Zavod RS za šolstvo z razvojno-raziskovalnim in svetovalnim delom, s pripravo strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnih svetov, s spremljanjem poskusov ter s prenovo obstoječih in uvajanjem novih programov, z organiziranjem in izvajanjem stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev, s pripravo strokovnih podlag za odločanje na nivoju šolske politike, s sodelovanjem z drugimi inštitucijami v slovenskem in mednarodnem prostoru prispeva h kakovosti vzgoje in izobraževanja in k dvigu ravni znanja.

[ZALOŽBA] Kdaj se učenci najbolje učijo in kakšno vlogo ima pri tem učitelj?
Tema tokratne dvojne številke revije Vzgoja in izobraževanje je formativno spremljanje. #FS #VIZ #Erasmus+
Reviji je priložen plakat!
https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica/podrobno?publikacija=777

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

V junijskem eNovičniku tudi informacija o šolskih tekmovanjih v naslednjem šolskem letu.

zrss.si V junijskem eNovičniku si lahko preberete aktualna obvestila ter si ogledate novosti v Založbi ZRSŠ, kjer predstavljamo podrobnejšo vsebino revij Vzgoja in izobraževanje ter Zgodovina v šoli.

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Javni poziv osnovnim šolam k sodelovanju v projektu ATS STEM (Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike)

zrss.si Vabimo vas k sodelovanju v mednarodnem projektu Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM). V projektu bo sodelovalno 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerja...

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Jutri bo v okviru praznovanja 100-letnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Murski Soboti potekal Festival inovativnosti in ustvarjalnosti.

zrss.si V okviru praznovanja 100-letnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, bo v četrtek, 6. junija 2019, od 10. do 14.30 ure bo na ploščadi pred gradom in v Mestnem parku v Murski Soboti potekal Festival inovativnosti in ustvarjalnosti v organizaciji Območn...

[ZALOŽBA] Iz prve letošnje številke revije Zgodovina v šoli:
- Avtentično učenje zgodovine
- Vloga sevniškega tabora pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti
- Z Jenkom na pot! Zgodovinske osebnosti in dogodki se lahko povežejo in oživijo v računalniški igri
- Sodobna zgodovinska ekskurzija Spoznajmo novejšo zgodovino ilirskobistriškega območja
- Vojna piše usode ljudi v govornih nastopih srednješolcev
Več o vsebini in naročila na https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica/podrobno?publikacija=776

[ZALOŽBA] Posamezni številki revij Geografija v šoli in Zgodovina v šoli ter priročnik Kolegialni coaching zdaj tudi v epub različici. #biblos
Kupite ali pa izposodite si jih lahko na povezavi
https://www.biblos.si/zalozba/130039

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Jutri, v torek, 21. maja 2019, ob 11. uri vas vabimo na novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavili poročilo o raziskavi o doživljanju in znakih stresa ter občutku obremenjenosti pri učencih v 6. in 8. razredu osnovne šole.

zrss.si Vabilo na novinarsko konferenco o doživljanju in znakih stresa ter občutku obremenjenosti pri učenkah in učencih 6. in 8. razredov osnovne šole – v torek, 21. maja 2019, ob 11. uri na MIZŠ

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Aktualno za organizatorje šolske prehrane, učiteljice in učitelje gospodinjstva, ravnatelje vzgojno-izobraževalnih ustanov ter vse pedagoške in druge delavce, ki so povezani s šolsko prehrano. 23. maja 2019 bo Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani. 🍏🥗🥦🍉

zrss.si Obveščamo vas, da z izjemno aktualnimi tematikami tudi v letošnjem letu organiziramo Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani »Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane otrok in mladostnikov«, ki bo potekal v četrtek, 23. maja 2019 na OE ZRSŠ Ljubljana, Dunajska 10...

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Državni zbor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo vabijo na prvi odprti seminar za učitelje in učiteljice osnovnih šol Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata v petek, 31. maja 2019, v Državnem zboru, Šubičeva ulica 4 v Ljubljani.

zrss.si Državni zbor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo vabijo na prvi odprti seminar za učitelje in učiteljice osnovnih šol Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata v petek, 31. maja 2019, v Državnem zboru, Šubičeva ulica 4,...

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v VIZ! Na javni razpis za sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji se lahko prijavite do 24. maja 2019.

zrss.si Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

[ZALOŽBA]
Še v tem tednu lahko naročite naše priročnike po res ugodnih cenah.
Ponudbo si oglejte na https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica

[KNJIŽNICA]
Littera scripta manet. Pisana beseda ostaja.

Knjige so kot časovne kapsule. Od nekoga iz preteklosti (napisane) za nekoga v prihodnosti. In za tiste vmes. 🙂 

Lep dan knjige vam želimo!

[KNJIŽNICA]
Glas učenca pri pouku spodbujamo s formativnim spremljanjem, ki učence spodbuja k razmišljanju, (so)ustvarjanju in sodelovanju, upošteva njihov glas ter ustvarja učne situacije, ki v učencih vzbujajo zanimanje. (Vir: https://www.zrss.si/objava/event/pogovor-z-ucenci-zivimo-solo-prihodnosti?instance_id=1921)

Tematska številka revije Vzgoja in izobraževanje iz leta 2014 https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/viz-5-6-2014/#/1/ je lahko vir ključnih spoznanj s področja formativnega spremljanja. Številne prispevke o tem, kako postaviti na prvo mesto učenca, najdemo v Učiteljevem glasu, prilogi revije. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/viz-5-6-2014/#/88/

O tem, kaj je ob koncu leta 2014 že izšlo na temo formativnega spremljanja, pa na povezavi https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/viz-5-6-2014/#/84/.

biblos.si

Zora Rutar Ilc, Blanka Tacer, Brigita Žarkovič Adlešič: Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebnostni razvoj

[ZALOŽBA] Priročnik Kolegialni coaching zdaj tudi v epub različici. #biblos
Kupite ali pa izposodite si ga lahko na povezavi https://www.biblos.si/isbn/9789610304265

biblos.si Biblos - izposoja in prodaja eKnjig

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

V okviru projekta OdKlikni! Ustavimo Spletno nasilje nad ženskami in dekleti objavljamo informacijo o brezplačnem izobraževanju za učitelje, učiteljice, ravnateljice, ravnatelje, šolske svetovalne delavke in delavce, socialne delavce in delavke ter predstavnice in predstavnike nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi.

zrss.si V okviru projekta OdKlikni! Ustavimo Spletno nasilje nad ženskami in dekleti objavljamo informacijo o izobraževanju za učitelje, učiteljice, ravnateljice, ravnatelje, šolske svetovalne delavke in delavce, socialne delavce in delavke ter predstavnice in predstavnike nevladnih organizacij, ki se ...

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

🔜Prisluhnili bomo učenkam in učencem ter dijakinjam in dijakom o "Šoli prihodnosti". 👨‍🏫👩‍🏫Dogodek bo potekal 18. aprila 2019, na Zavod RS za šolstvo

zrss.si Vabimo Vas na pogovor z učenci – Živimo šolo prihodnosti, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 12.00 uri, na Zavodu RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, (v sobi 215, 2. nadstropje), Ljubljana.

zrss.si

O naravi uÄŤenja

[KNJIŽNICA]
V publikaciji O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse so zbrana besedila strokovnjakov, ki naravo učenja motrijo s kognitivne, psihološke in biološke perspektive. Opozarjajo na prepletenost kognicije in emocij, pa tudi na pomen socialnih interakcij. Kako delujejo možgani in kako vpliva nanje učenje? Kakšna je vloga sodelovalnega učenja, tehnologij, formativnih povratnih informacij, projektnega učenja …?
Še vedno odmevno in nepogrešljivo branje je na voljo na povezavi https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/O%20naravi%20u%C4%8Denja/#/1/ .

zrss.si

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Objavili smo👨‍🏫👩‍🏫📒📕🎒 priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020.

zrss.si Izbor učnega gradiva je učiteljeva odločitev in predstavlja strokovni izziv, ki temelji na poznavanju vsebine in uporabnosti razpoložljivih učnih gradiv. Da bi sledili sodobnim didaktičnim pristopom in zagotovili dvig kakovosti učenja, je potrebno pri izbiri učnega gradiva upoštevati razli....

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Poletna šola slovenščine 🇸🇮👩‍🏫 🇸🇮 v čudoviti naravi v domu CŠOD v Tolminu za otroke in mladostnike slovenskega porekla iz tujine? 🤸‍♀🤸‍♂🏊‍♀☀ Prijave do 10. maja 2019. Čudovito bo!! 🚣‍♀🙆‍♂🙆‍♀

zrss.si Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo v času od 28. julija do 9. avgusta 2019, v domu CŠOD Soča v Tolminu organiziral poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine.

4d.rtvslo.si

Dobro jutro, 3. del

V oddaji Dobro jutro na TV Slovenija je danes mag. Marta Novak predstavila projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost (prispevek od 17.03 dalje)

4d.rtvslo.si Oddaja Dobro jutro je oddaja gledalcev. S svojimi svetovalnimi, izobraževalnimi, razvedrilnimi in informativnimi vsebinami sledimo željam gledalcev vseh starostnih skupin. V večurnem živem in dinamičnem jutranjem programu, ki je na sporedu vsak delovni dan, se prepleta studijski del z aktualnim...

Na posvetu za šolske svetovalne delavke in delavce z naslovom 20. prispevki strok za svetovalno delo v praksi s podnaslovom “Razvoj čustvene inteligentnosti – Izziv sodobnega vrtca in šole” smo prisluhnili predavanju dr. Tomaža Veca, dr. Katarini Kompan Erzar ter dr. Petru Janjuševiću.

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Danes se bodo na Kojskem na XVI. strokovnem posvetu srečali ravnatelji večstopenjskih in višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom iz Furlanije Julijske krajine ter predstavniki Urada za slovensko šolo na Deželnem šolskem ravnateljstvu v Trstu.

zrss.si Slovenske ravnatelje večstopenjskih in višjih srednjih šol iz Furlanije Julijske krajine ter predstavnike Urada za slovensko šolo na Deželnem šolskem ravnateljstvu v Trstu vabimo na XVI. strokovni posvet za ravnatelje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Program strokovnega posveta.

[KNJIŽNICA]
Pred posvetom za šolske svetovalne delavce (20. prispevki strok za svetovalno delo v praksi, ponedeljek, 8. aprila 2019) nekaj namigov za branje.

Konferenca o šolskem svetovalnem delu
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/KonfSolskoSvetovDelo_2018/

Duševno zdravje v vrtcu in šoli
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/zbornik-prispevki-strok-svetovalno-delo-2017/#1

Revija Šolsko svetovalno delo
https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica (revije --> Šolsko svetovalno delo)

kulturnibazar.si

www.kulturnibazar.si

[KNJIŽNICA]
Pred letošnjim Kulturnim bazarjem (http://www.kulturnibazar.si/data/upload/KB_19_program_FINAL(1).pdf) vam v branje ponujamo strokovne rešitve s področja kulturno-umetnostne vzgoje.
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/ponudba-resitev/kulturno-umetnostna-vzgoja

Med letoma 2011 in 2016 so izšli trije priročniki, ki odločno posegajo v polje realizacije Nacionalnih smernic za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju (https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/nacionalne_smmernice_za_kult_umet_vzgojo_slo-1.pdf):
- priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol Kulturno-umetnostna vzgoja
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/kulturno-umetnostna-vzgoja/#1,
- Igriva arhitektura – priročnik o izobraževanju o grajenem prostoru
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Igriva%20arhitektura/#/1/ ter
- Animirajmo! – priročnik za animirani film v vrtcih in šolah
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/#1.

Prijetno branje vam želimo.

kulturnibazar.si

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

V aprilskem eNovičniku preberite aktualna obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove, kjer je objavljen tudi seznam brezplačnih usposabljanj strokovnih delavcev v okviru vsebine »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«.

zrss.si V aprilskem eNovičniku preberite aktualna obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove, kjer je objavljen tudi seznam brezplačnih usposabljanj strokovnih delavcev v okviru vsebine »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalneg...

[ZALOŽBA] Revija Vzgoja in izobraževanje z vami že 50. leto! Revija, ki je sooblikovala že naše učitelje, učitelje naših otrok in zdaj učitelje milenijske generacije.
Ob tako pomembni obletnici se revija predstavlja v novi, barvni grafični podobi. #zrsš #VIZ #ponosni #obletnica

https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica/podrobno?publikacija=769

[KNJIŽNICA]
»Pri izvajanju vzgojnega programa otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami v vzgojnih ustanovah veljajo splošni vzgojno-izobraževalni cilji, in sicer v obsegu in na način, ki ju je ob upoštevanju razvojnih primanjkljajev in vrzeli mogoče uresničevati. Glavni cilj Vzgojnega programa je ponovna uspešna vključitev otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami v običajno življenjsko okolje.«
(Vir: Gjerek Kreslin, A. (2019). Uvajanje formativnega spremljanja v skupinsko vzgojno delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. V S. Rogič Ožek in S. Dobravc, Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo)

https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica/podrobno?publikacija=765

[ZALOŽBA] Predstavitev novega priročnika Formativno spremljanje kot podpora učencem s POSEBNIMI POTREBAMI na Izobraževalnih dnevih specialne in rehabilitacijske pedagogike (Portorož).
Priročnik lahko naročite na https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica/podrobno?publikacija=765

[ZALOŽBA] V marcu in aprilu je cena vseh štirih Glasbenih kažipotov nižja kar za 80 %!
https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Od 25. do 31. marca 2019 že osmo leto zapored na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI) poteka svetovna akcija osveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti z naslovom Svetovni teden izobraževanja o financah.

zrss.si Od 25. do 31. marca 2019 že osmo leto zapored na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI) poteka svetovna akcija osveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti z naslovom Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo Svetovni teden izobraže...

[ZALOŽBA] Revija Vzgoja in izobraževanje z vami že 50 let!
Visoko obletnico je revija pričakala v novi grafični podobi.
Revija je v celoti barvna, prej samostojno prilogo Učiteljev glas smo zdaj umestili v samo revijo kot samostojno redno rubriko: s tem želimo še bolj poudariti pomen in vrednost prispevkov s primeri dobrih praks.
Veseli bomo vašega odziva!
Naročila in več o vsebini prve številke: https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica/podrobno?publikacija=769

[KNJIŽNICA]
Nadaljujemo s temami, ki se povezujejo s posvetom za šolske svetovalne delavce – Prispevki strok za svetovalno delo v praksi (https://www.zrss.si/objava/event/posvet-za-solske-svetovalne-delavce-20-prispevki-strok-za-svetovalno-delo-v-praksi)

Leta 2017 so bili izvedeni spletni seminarji Scientix NA-MA 2017. Njihova tema je bila motivacija in odnos do (učenja) naravoslovja. Na povezavi https://vox.arnes.si/p4p2z3sfub5/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal je objavljen posnetek spletnega seminarja, ki ga je izvedla mag. Cvetka Bizjak in ima naslov Vloga čustev, odnosa in motivacije v procesu učenja. (Pričetek na 0:02:40.) Zanimiv za vse, ne le za naravoslovce in naravoslovke.😉

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Učenci se bodo lahko v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, na rednih osnovnih šolah in na osnovnih šolah s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom učili slovenskega znakovnega jezika #izbirnipredmet #vključujočadružba

zrss.si Strokovni svet za Republike Slovenije za splošno izobraževanje je 20. decembra 2018 potrdil spremembo vzgojno-izobraževalnih programov na nivoju osnovne šole in določil nov izbirni predmet Slovenski znakovni jezk ter učni načrt za ta predmet.

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje natečaj za učence osmega in devetega razreda osnovnih šol in dijake srednjih šol iz slovenskega kulturnega prostora ter jih vabi k sodelovanju na natečaju “Podobe Prekmurja”. Prekmurje v srcu

zrss.si Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport razpisuje natečaj za učence osmega in devetega razreda osnovnih šol in dijake srednjih šol iz slovenskega kulturnega prostora ter jih vabi k sodelovanju na natečaju “Podobe Prekmurja”.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Poljanska Cesta 28
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Dijaški dom Vič Ljubljana Dijaški dom Vič Ljubljana
Gerbičeva 51/a , 1000 Ljubljana
Ljubljana, 1000

Uradna stran Dijaškega doma Vič (Ljubljana) http://www.dd-vic.si

LV Prospects LV Prospects
Nazorjeva 8
Ljubljana, 1000

Vse o študiju v ZDA na www.lv-prospects.si - Spodbujamo mlade, da svojo akademsko in športno pot nadaljujejo na univerzah v ZDA.

Utžo Ljubljana Utžo Ljubljana
Poljanska Cesta 6
Ljubljana, 1000

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je za mnoge prostor osebnostne rasti, dejavnega državljanstva in izstopa v javnost.

Otroški svet zabave Otroški svet zabave
Dunajska 197
Ljubljana, 1000

Organizacija otroških rojstnodnevnih zabav, fotografiranje.

Moja Koreja Moja Koreja
Brilejeva 13
Ljubljana, 1000

Moja Koreja predstavlja korejsko družbo, jezik, kulturo in še mnogo več. Je del projekta izobraževalnega centra Genki, "učenje je preprosto".

Šank Pub Šank Pub
Eipprova Ulica 19
Ljubljana, 1000

keep calm and have a beeriliant day! :*

Zavod za izobraževanje delavcev Zavod za izobraževanje delavcev
Miklošičeva 26
Ljubljana, 1000

Zavod za izobraževanje delavcev sofinancira izobraževanja za delavce svojih članov.

OKNO OKNO
Vegova 8
Ljubljana, 1000

Study in Slovenia Study in Slovenia
Ob železnici 30a
Ljubljana, 1000

Study in Slovenia is a national initiative supported by Slovenian higher education institutions and the Ministry of Education. Follow us for all the latest information about study opportunities in Slovenia.

Aalia - prevajanje, inštrukcije in turistično vodenje Aalia - prevajanje, inštrukcije in turistično vodenje
Gorazdova 15
Ljubljana, 1000

Nudimo vam prevajanje vseh vrst besedil in spletnih strani ter inštrukcije po ugodnih cenah!

RAST RAST
Ljubljana

Letošnji cikel dogodkov Rast se bo odvil od 14. do 16. decembra. Na brezplačnih delavnicah in predavanjih bodo rasle nove ideje!

Elite izobraževanje Elite izobraževanje
Verovškova 41
Ljubljana, 1000

V našem podjetju že vrsto let oblikujemo in vodimo programe dopolnilnega izobraževanja odraslih. Rdeča nit vseh programov je učinkovita komunikacija.