Zavod RS za šolstvo

Zavod RS za šolstvo

Comments

Se spomnite svojega prvega prvega šolskega dne v profesionalni vlogi? Kaj vas je presenetilo? Ste bili pripravljeni? Kdo vas je podprl? Delite svojo izkušnjo. Prijavite se na konferenco UPS, ki bo 3. oktobra na Brdu pri Kranju. https://www.zrss.si/prijava/UPS2018/ Prijave zbiramo do 15. septembra. Kotizacije za udeležbo ni. Pa čimveč pozitivnih presenečenj v novem šolskem letu!
So vas že ukinili , ker ne obstaja nobena številka na katero se vas , da priklicati?
Vkjučujoča šola je šola, kjer je učenje skozi igro. Učenje skozi igro pmeni dobiti praktična znanja in narediti preizkus delovanja. Torej teorijo povezati s prakso. IKT naprave so pripomoček k doseganju naprednejšega cilja.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva.

Zavod RS za šolstvo z razvojno-raziskovalnim in svetovalnim delom, s pripravo strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnih svetov, s spremljanjem poskusov ter s prenovo obstoječih in uvajanjem novih programov, z organiziranjem in izvajanjem stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev, s pripravo strokovnih podlag za odločanje na nivoju šolske politike, s sodelovanjem z drugimi inštitucijami v slovenskem in mednarodnem prostoru prispeva h kakovosti vzgoje in izobraževanja in k dvigu ravni znanja.

[05/25/20]   Na novinarski konferenci v Cankarjevem domu danes ob 11. uri tudi dr. Logaj, direktor ZRSŠ.

video.arnes.si

Hogyan támogassuk a sajátos nevelési igényű tanulókat a távoktatás során?

Megtekinthető a kisfilm, amely bemutatja azokat a módszereket, amelyekkel a távoktatás idején a pedagógusok az SNI-s gyermekeket támogathatják.

A kisfilmben, amely a sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára készült, bemutatjuk azokat a módszereket, amelyekkel a távoktatás idején a pedagógusok az SNI-s gyermekeket támogathatják.

val202.rtvslo.si

Po odprtju šol

V oddaji Vroči mikrofon na Valu 202, danes ob 12. uri, gostja tudi Miriam Stanonik, predstojnica OE ZRSŠ Ljubljana.

val202.rtvslo.si Po dveh mesecih so se v ponedeljek v šolske klopi vrnili učenci prvih treh razredov osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Vrata so […]

skupnost.sio.si

SOD - RP: Informacije iz [email protected] Razredni pouk - povratek v šole in še marsikaj

Povratek v šole in še mnogi posnetki, gradiva, informacije v [email protected] Razredni pouk. Vabljeni!

skupnost.sio.si Informacije iz [email protected] Razredni pouk - povratek v šole in še marsikaj od Katarina Podbornik - petek, 15. maj 2020, 14:48 Število odgovorov: 0 Spoštovane učiteljice in učitelji razrednega pouka! Oglašamo se vam z obvestili iz [email protected] Razredni pouk: POGLED NA PRETEKLI TEDEN – novo...

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Podrobnejša navodila za postopno odpiranje VIZ 18. maja 2020 ⤵

zrss.si Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 8. maja 2020 vzgojno-izobraževalnim zavodom poslalo okrožnico s podrobnimi navodili v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem šol in vrtcev.

video.arnes.si

Come aiutare gli alunni con necessità particolari nella didattica a distanza?

È disponibile un filmato che spiega come noi docenti possiamo offrire un valido supporto agli alunni con necessità particolari.

In questo filmato, destinato ai docenti degli alunni con necessità particolari, ci concentreremo sui metodi e sulle modalità con cui dare a questi ultimi un valido supporto nella didattica a distanza.

video.arnes.si

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO: Zgodovina, učiteljica življenja – na daljavo

Novi video vodič prikazuje možnosti izobraževanja na daljavo pri zgodovini, podprto s primeri inovativnih didaktičnih pristopov učiteljev zgodovine.

V predmetnem video vodiču predstavljamo, kako poteka pouk zgodovine na daljavo in kakšno podporo nudijo učiteljem pedagoški svetovalci za zgodovino in učitelji zgodovine iz razvojnih skupin.

radioprvi.rtvslo.si

Ocenjevanje in zaključevanje ocen v osnovni šoli

Jutri, v petek, 8. maja 2020, ob 8. uri, bo v petkovem Svetovalnem servisu na Prvi gostja dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo, ki bo odgovarjala na vprašanja o usmeritvah in priporočilih za ocenjevanje in zaključevanje ocen v osnovnih šolah.

radioprvi.rtvslo.si Kako se bo zaradi šolanja na daljavo prilagodilo ocenjevanje znanja in napredka šolarjev?

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Jezikovni portal Franček nastaja za nas in je uvod v uporabo slovarja.

zrss.si V prejšnjem prispevku smo ugotavljali, da lahko raba jezikovnih portalov Fran in Franček pri pouku različnih predmetov pripomore k boljšemu in globljemu razumevanju tega, kar se učimo, hkrati pa prispeva tudi k širjenju besedišča in natančnejši in bolj ustrezni rabi besed in besednih zvez,...

Zavod RS za šolstvo's cover photo

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Za letošnje šolsko leto 2019/2020 zaključujemo z izvedbo tekmovanj, katerih organizator je Zavod RS za šolstvo.

zrss.si Obveščamo vas, da za letošnje šolsko leto 2019/2020 zaključujemo z izvedbo tekmovanj, katerih organizator je Zavod RS za šolstvo in sicer:

video.arnes.si

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO: Slovenščina malo drugače

Na voljo je novi videovodič, ki niza možnosti in izzive pouka slovenščine pri izobraževnaju na daljavo.

#zrsš #izobraževanjenadaljavo #slovenščina

V videovodiču, ki je namenjen učiteljem slovenščine, poudarjamo številne možnosti in izzive, ki jih ponuja izobraževanaje na daljavo. Morda v nekaterih poudarkih najdete navdih za nadgradnjo pouka slovenščine tudi ob vrnitvi v učilnice.

video.arnes.si

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO: Eksperimentalno delo tudi v izobraževanju na daljavo

Vabljeni k ogledu novega videovodiča, ki izpostavlja eksperimentalno delo, kot pomemben element učenja in poučevanja naravoslovnih predmetov, tudi v izobraževanju na daljavo.
#izobraževanjenadaljavo #zrsš #eksoerimentalnodelo #učitelji

V videovodiču, ki je namenjenem učiteljem/-cam naravoslovnih predmetov je predstavljen pomen spodbujanja učenk/-cev k pridobivanju izkušenj z eksperimenti, k opazovanju sveta in pojavov. Predstavljene so možnosti in izzivi eksperimentalnega dela tudi v izobraževanju na daljavo ter pomen premi....

Beseda je tekla o različnih VK sistemih, učitelji so predstavljali svoje delo pri izobraževanju na daljavo, matematiki so razpravljali o perečih vprašanjih.

Več: https://www.zrss.si/objava/matematiki-na-2-vk-srecanju-o-pomenu-preverjanja-matematicnega-znanja

#matematika #preverjanjeznanja #primeri #dobreprakse

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Danes je Pošta Slovenije na sedežu ZRSŠ prevzela pakete s 100 tabličnimi računalniki donatorja Huawei ter 5 prenosnimi računalniki donatorja Adacta Fintech d.o.o., ki jih bo v teh dneh dostavila na naslove učenk in učencev iz socialno šibkejših okolij. Ob tem se zahvaljujemo tokratnima donatorjema Adacta Fintech in Huawei Slovenia.

zrss.si Danes je Pošta Slovenije na sedežu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prevzela pakete s 100 tabličnimi računalniki donatorja Huawei ter 5 prenosnimi računalniki donatorja Adacta Fintech d.o.o., ki jih bo v teh dneh dostavila na naslove učenk in učencev iz socialno šibkejših okolij.

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Formativno spremljanje pri izobraževanju na daljavo.

zrss.si Na srečanju za formativno spremljanje pri matematiki so učitelji razvojniki izmenjali svoje izkušnje o poučevanju matematike na daljavo. Poročali so o tem, kako so elemente formativnega spremljanja iz učenja in poučevanja v šoli prenesli v izobraževanje na daljavo.

rtvslo.si

Zavod za šolstvo: Šole naj izvedejo preverjanje znanja brez ocenjevanja

rtvslo.si Preverjanje znanja na daljavo.

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Na Zavodu RS za šolstvo smo na spletni strani in na portalu SIO objavili video vsebine kot pomoč učiteljem za izobraževanje na daljavo ter nekatere vsebine opremili tudi s podnapisi v italijanskem in madžarskem jeziku.

zrss.si Na Zavodu RS za šolstvo smo na spletni strani in na portalu SIO objavili video priporočila za izobraževanje na daljavo ter nekatere vsebine opremili tudi s podnapisi v italijanskem in madžarskem jeziku.

video.arnes.si

Elmondom, hogyan haladok. Te is elmondod?

A magyar felirattal ellátott tantárgyfüggetlen kisfilmben bemutatjuk, milyen a minőségi visszajelzés és annak a hatása a tanulás és a tudás tökéletesítéséré.

A magyar felirattal ellátott kisfilmben – tantárgytól függetlenül – bemutatjuk, milyenek a minőségi visszajelzések, és melyek a leghatékonyabbak a tanulás és a tudás tökéletesítése céljából.

video.arnes.si

Ti racconto come sto andando. E a te, come va?

È disponibile un nuovo tutorial multidisciplinare che tratta l’argomento del feedback di qualità e la sua ricaduta sul miglioramento dello studio e dell’apprendimento degli alunni.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=Y1RYoiwAVWFMANZdRsGhfJNx&fbclid=IwAR1Hkm6fQ0blKbfvMQauBt6BQ9UiLT4sU8WrZ6rOEs9t1PQI2nd5q7FyG18

Il presente tutorial multidisciplinare, tratta l’argomento di un feedback efficace e di qualità ai fini dell’apprendimento e dello studio degli alunni.

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Na podlagi analize dosedanjega dela, odzivnosti šol in drugih udeležencev v postopku usmerjanja bomo za zaščito temeljnih pravic otrok s posebnimi potrebami postopke usmerjanja, ki so zaključeni s strokovnim mnenjem in za katere so svetovalci že prejeli mnenje oz. odgovor vzgojno-izobraževalne ustanove o izpolnjevanju pogojev obravnavali kot nujne zadeve in nadaljevali z vročanjem strokovnih mnenj in odločb. Enako bomo ravnali z novo prispelimi vlogami, za tiste primere, za katere ne bo potreben dodatni pregled otroka.

zrss.si Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje.

www.zrss.si

Državna komisija, ki vodi Cankarjevo tekmovanje, se je odločila, da bo naslov in krovna tema tekmovanja v prihodnjem letu »Slovenija – vse najboljše …«, zato vabimo mentorice in mentorje branja k sodelovanju pri izboru besedil.

zrss.si

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Kulturni bazar 2020 prestavljen na jesen.

zrss.si Organizacijski odbor Kulturnega bazarja 2020 sporoča, da je nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020 (prvotno načrtovano 9. aprila, nato predstavljeno na 2. julij) prestavljeno na jesen.

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Priporočila za ocenjevanje znanja v glasbenih šolah.

zrss.si Ministrica prof. dr. Simona Kustec je izdala sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolam v tekočem šolskem letu. Letno oceno pri vseh predmetih v vseh razredih oblikuje učitelj predmeta. V šolskem letu 2019/2020 učenci ne opravljajo letnih izpitov.

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovni šoli.

zrss.si Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je s sklepom določila ukrepe v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanja učencev, opravljanjem predmetnih in popravnih izpitov za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v letošnjem šolskem letu.

video.arnes.si

Didattica a distanza: Supporto per gli alunni nella progettazione dello studio

Podpora učencem pri načrtovanju učenja - izobraževalni posnetek z italijanskimi podnapisi.

Il presente video tutorial, che adotta un approccio multidisciplinare, presenta uno strumento utile alla progettazione dell’apprendimento, destinato agli alunni che affrontano lo studio autonomamente su indicazioni fornite dal docente. Gli alunni saranno in grado di constatare, passo dopo passo, q...

video.arnes.si

Hogyan segítsük a tanulókat az önálló tanulás tervezésében?

Podpora učencem pri načrtovanju učenja - izobraževalni posnetek z madžarskimi podnapisi.

A magyar felirattal ellátott kisfilm – tantárgytól függetlenül – egy olyan hasznos segédeszközt mutat be, amely a tanulókat segíti a tanulásuk önálló megtervezésében. A segédeszköz használatával a tanulók nagyobb felelősséget vállalnak a saját tanulásukért, és fejleszt...

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Svetovalke ZRSŠ za matematiko so se danes srečale tudi z učitelji matematike v srednjih šolah.

zrss.si V videokonferenčni sobi se je danes srečalo 61 srednješolskih učiteljic in učiteljev matematike. Beseda je tekla o poučevanju in učenju matematike na daljavo, predstavili smo primer gradiva za obravnavo kvadratne funkcije na daljavo, ki so ga pripravile svetovalke za matematiko. Gradivo je ob...

video.arnes.si

Izobraževanje na daljavo: Kako podpirati učence s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo?

Na voljo je posnetek, ki predstavlja na kakšne načine lahko strokovni delavci pri izobraževanju na daljavo podpremo otroke s posebnimi potrebami.

V pričujočem posnetku, ki je namenjen strokovnim delavcem s področja dela z otroki s posebnimi potrebami, namenjamo pozornost načinom, s katerimi lahko strokovni delavci pri izobraževanju na daljavo podpremo otroke s posebnimi potrebami.

arnes.si

Vabljeni k ogledu dokumentarnega filma Žejni svet : Arnes

arnes.si Ob svetovnem dnevu voda si boste na portalu Arnes Video brezplačno ogledali film priznanega francoskega režiserja Yann Arthus-Bertranda.

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Če je Fran namenjen vsem, pa se je vredno razveseliti dejstva, da za šolsko rabo nastaja še portal Franček, ki bo namenjen osnovnošolcem in dijakom začetnih letnikov srednjih šol, v celoti pa bo objavljen najkasneje prihodnje leto.

zrss.si Večkrat je slišati, da se učenci in dijaki vse slabše izražajo. Da nimajo besednega zaklada, da svojih misli ne znajo več jasno izraziti, da so pri poimenovanju stvari in pojmov površni. Pogosto se zgodi, da besed ne uporabljajo smiselno, da pomena uporabljenih besed in besednih zvez sploh ne...

gov.si

Nacionalno preverjanje znanja letos odpade | GOV.SI

Nacionalno preverjanje znanja letos odpade

gov.si Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa COVID-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Pri odločitvi se je ministrica za i...

zrss.si

Zavod RS za šolstvo

Učiteljice in učitelji matematike v osnovnih šolah so se srečali na prvi videokonferenci. Ne pa tudi zadnji.

Jutri videokonferenčno srečanje s srednješolskimi učiteljicami in učitelji.

https://www.zrss.si/objava/uciteljice-in-ucitelji-matematike-v-osnovnih-solah-so-se-srecali-na-prvi-videokonferenci

zrss.si V šestih videokonferenčnih sobah se je danes trlo 368 osnovnošolskih učiteljic in učiteljev matematike. V dveh “izmenah” je beseda tekla o poučevanju in učenju matematike na daljavo, predstavili smo primer gradiva za obravnavo valja na daljavo, ki so ga pripravile svetovalke za matematiko...

www.zrss.si

V šolskem letu 2019/2020 smo na tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje brali pod skupnim naslovom Jaz, ti, mi vsi, Le pogumno, le za mano … (Anja Štefan). Kljub situaciji smo državno tekmovanje uspeli izpeljati. Dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.

zrss.si

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Poljanska 28
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Baby Functional Movement Baby Functional Movement
Ljubljana

Baby Functional Movement

Peščeni OTOK Peščeni OTOK
Resljeva 40
Ljubljana, 1000

Otroška igra s psihologom. Risanje v pesku in osebnostni razvoj.

Infinity Akademija za organizatorje porok in dogodkov Infinity Akademija za organizatorje porok in dogodkov
Pot Za Brdom 100
Ljubljana

Infinity akademija za organizatorje porok ponuja strokovno, interaktivno in praktično šolanje za vse, ki si želijo svetle prihodnosti v tem poklicu.

Karierni center EF Karierni center EF
Kardeljeva Ploščad 17
Ljubljana, 1000

Karierni center Ekonomske fakultete vam pomaga pri načrtovanju kariere in osebnem razvoju, da si boste kot naši diplomanti lažje utrli pot v poslovni svet.

LV Prospects LV Prospects
Nazorjeva 8
Ljubljana, 1000

Vse o študiju v ZDA na www.lv-prospects.si - Spodbujamo mlade, da svojo akademsko in športno pot nadaljujejo na univerzah v ZDA.

T. Harv Eker - Millionaire Mind Intensive Seminar in Slovenia T. Harv Eker - Millionaire Mind Intensive Seminar in Slovenia
Dunajska Cesta 18
Ljubljana, 1000

Millionaire Mind Intensive je uradna tridnevna delavnica, ki poučuje najuspešnejše T. Harv Ekerjeve strategije za ustvarjanje in vzdrževanje premoženja.

MUD studio Slovenija MUD studio Slovenija
Rimska Cesta 13
Ljubljana, 1000

MUD Studio Ljubljana je razburljiv, izobraževalno prodajni koncept vodilne Hollywoodske šole ličenja. SPLETNA TRGOVINA https://shop.makeupdesignory.eu

RAST RAST
Ljubljana

Letošnji cikel dogodkov Rast se bo odvil od 14. do 16. decembra. Na brezplačnih delavnicah in predavanjih bodo rasle nove ideje!

European Academy on Youth Work European Academy on Youth Work
Dunajska Cesta 5
Ljubljana, 1000

We support innovation in youth work and youth work policy. We are promoting the development of quality youth work through promotion of different practices.

Prehranski svetovalec FZS Prehranski svetovalec FZS
Cesta 24. Junija 23
Ljubljana, 1000

Si želite tudi vi postati prehranski svetovalec in s svojim znanjem pomagati tako sebi kot tudi drugim? Pridružite se nam www.prehranski-svetovalec-fzs.si

Emanat Emanat
Trg Prekomorskih Brigad 1
Ljubljana, 1000

EMANAT, Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti // EMANAT, Institute for development and affirmation of dance and contemporary art

Fitnes zveza Slovenije Fitnes zveza Slovenije
Cesta 24. Junija 23
Ljubljana, 1000

Fitnes zveza Slovenije (FZS) je članica Olimpijskega komiteja Slovenije in skrbi za vsestranski strokovni razvoj na področju fitnesa, skupinske vadbe, pilatesa.