Cene Štupar - CILJ

Bogata paleta neformalnih in formalnih izobraževanj za odrasle: osnovna šola, srednje šole, slovenščina za tujce, jezikovni tečaji, projekti, NPK-ji, usposabljanja, Večgeneracijski center N'šPlac, DPlac,... Več na: www.cene-stupar.si

Z namenom zviševanja splošne izobraženosti, prenosa znanja in razvoja ključnih kompetenc odraslega prebivalstva v Republiki Sloveniji za dejavno vključevanje v življenje in delo, Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana že več kot 55 let vsem generacijam, ne glede na njihov status, omogoča, da se vključujejo v številne formalne in neformalne programe. Poslanstvo zavoda temelji na vključevanju najširšega kroga ljudi, vseh generacij v vseživljenjsko učenje, da s pomočjo strokovnjakov v spodbudnem okolju razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno življenje in delo. V okviru svoje osnovne dejavnosti zavod izvaja različne formalne in neformalne izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe, poklicno rast in osebnostni razvoj. Pri zasnovi programov in izpeljavi izobraževalnih oblik tesno sodeluje z naročniki programov, ki prihajajo tako iz gospodarstva kot iz javnega sektorja. Vizija sodelavcev javnega zavoda Cene Štupar – CILJ je, da v osrednjeslovenski regiji postanejo ključna izobraževalna organizacija za razvoj in izvajanje programov za potrebe gospodarstva, medkulturnega in medgeneracijskega povezovanja. Delovanje zavoda temelji na treh stebrih: medgeneracijskem, interkulturnem in podjetniškem. V okviru zavoda tako deluje medgeneracijsko središče, ki udeležencem nudi brezplačne delavnice za vse generacije. Interkulturni center organizira brezplačne aktivnosti za priseljence in večinsko prebivalstvo Mestne občine Ljubljana. Podjetniški steber izražata DPlac – Stičišče podjetniških idej z družbenim učinkom, ki je podporno podjetniško okolje za posameznike ali ekipe s podjetniško idejo, ki ima družbeni učinek in projekt Ferfl. Program Ferfl sestavljajo štirje večji sklopi in sicer natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom, startup vikend podjetništva z družbenim učinkom, šola podjetništva z družbenim učinkom in socialno podjetniški inkubator. V zadnjih desetih letih je dosegel velik razvoj na področju srednješolskega izobraževanja za odrasle, pridobiva licence za potrjevanje in preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razširja in prenavlja ponudbo na področju izobraževanja tujih jezikov in slovenščine za tujce. Okolju ponuja bogato paleto neformalnih programov in splošnih javnoveljavnih programov - usposabljanja za življenjsko uspešnost. Vsem odraslim in mladostnikom omogoča brezplačno dokončanje osnovne šole, ki jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V vseživljenjsko učenje vključuje tudi ranljive ciljne skupine, kot so npr. brezposelni, priseljenci, zaporniki in osebe s posebnimi potrebami. Letno se v zavodu izobražuje več kot 8.000 oseb. Zavod je pridobil tudi zelen znak kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje in polni certifikat Družini prijazno podjetje. Cene Štupar-CILJ uspešno sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih in ima dobro razvito mrežo podjetij, s katerimi odlično sodeluje. Zaposleni so dejavni v Zvezi ljudskih univerz in drugih nacionalnih delovnih skupinah s področja izobraževanja odraslih, so strokovno dobro usposobljeni za delo z odraslimi in skrbijo, da se na izobraževanju vsi udeleženci dobro in prijetno počutijo. Ustanoviteljica zavoda Cene Štupar – CILJ je Mestna občina Ljubljana, ki zavodu nudi tudi vso potrebno podporo za uspešno delovanje. Več o nas na: www.cene-stupar.si

Kakovost ustvarjamo vsi

Naj vas v svet dela na področju kakovosti izobraževanja odraslih popelje zanimiv video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih, v katerem prikazujemo, kako si v Sloveniji na različnih ravneh prizadevamo, da bi odraslim omogočili pravico do kakovostnega izobraževanja.

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=u0h7ME-Y5D8

Premierno javno predvajanje videa predstavlja osrednji dogodek skupne akcije TVU - Teden vseživljenjskega učenja in Kakovost ustvarjamo vsi. Ključni nosilci akcije so v sodelovanju z Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education svetovalci za kakovost ter nosilci Zelenega znaka kakovosti.

Video smo v sodelovanju s štirimi svetovalkami za kakovost pripravili na Andragoškem centru Slovenije s pomočjo projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 – 2022.

#ACS #TVU2019 #Kakovost #KakovostUstvarjamoVsi #ZeleniZnakKakovosti

Ljudska univerza Ormož, Ljudska Univerza Škofja Loka, Srednja zdravstvena šola Celje, Zik Črnomelj, LUNG - Ljudska univerza Nova Gorica, RIC Novo mesto, Ljuska univerza Rogaška Slatina, LUK - Ljudska univerza Kranj, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje - Srednja šola, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana - BIC Ljubljana, Ljudska univerza Murska Sobota, Izobraževanja Mocis, UPI - ljudska univerza Žalec, CDI Univerzum, Ljudska Univerza Velenje, Ljudska univerza Postojna, Zasavska ljudska univerza, B&B izobraževanje in usposabljanje, Ljudska univerza Jesenice, Ljudska univerza Celje

Na otvoritvi novih prostorov so imeli pomembno vlogo v programu tudi naši udeleženci, ki so povedali koliko jim Cene Štupar - CILJ veliko pomeni in pomaga. Udeleženci, ki so k nam prišli iz tujih držav so spregovorili v slovenskem jeziku in pokazali, da so se ogromno naučili odkar so v oktobru pri nas pričeli s tečajem slovenskega jezika.

Zelo pa smo uživali tudi v plesni točki jazz baleta, ki so jo za nas pripravili v Večgeneracijskem centru - N'šPlac, odplesali pa so jo udeleženci.

Na uradni otvoritvi prostorov Cene Štupar - CILJ, smo direktorju izročili darilo, zahvalo natiskano na steklo, kjer piše:

"Sodelavci zavoda Cene Štupar – CILJ
izrekamo Z A H V A L O direktorju mag. Bojanu Hajdinjaku

Z A O D L I Č N O V O D E N J E Z A V O D A

Ob desetletnici vodenja se ti iskreno zahvaljujemo tudi za požrtvovalnost, predanost in uspešno selitev v nove prostore.

Hvala, ker nas slišiš, spoštuješ, spodbujaš k sodelovanju in razvoju ter ustvarjaš nove priložnosti.

Cenimo tvoj izjemen pogum ob prevzemu zavoda, saj si ga s svojim delom, znanjem in pozitivno vizijo pripeljal do največje, najbolj uspešne in prepoznavne ljudske univerze v Sloveniji."

V sredo, 29. maja 2019 ob 11.00, vas vabimo v središče za samostojno učenje, kjer vam bomo predstavili brezplačno aplikacijo za učenje desetprstnega slepega tipkanja.

Prijave so obvezne, pokličite na: 030 640 261.

Včeraj smo se na uradni otvoritvi prostorov Cene Štupar - CILJ, zaposleni zahvalili direktorju mag. Bojan Hajdinjak z govorom:

"Današnjo slavnostno priložnost želimo izkoristiti, da se ti vsi sodelavci iz srca zahvalimo za vse, kar si storil za nas v svojem desetletnem mandatu ter še posebej sedaj v času izredno naporne selitve. Resnično cenimo vso tvojo požrtvovalnost, ves tvoj trud, vsako neprespano noč in vse dolge večere, ki si jih namenil temu projektu. V neizmerno čast in veselje nam je, da si naš direktor. Zavod si popeljal iz rdečih številk in ga sprva le s peščico zaposlenih povzdignil v eno najbolj uspešnih in največjih ljudskih univerz v Sloveniji. Si Človek z veliko začetnico in to je tudi eden izmed glavnih razlogov, da v službo vsak dan prihajamo z veseljem, dajemo svoj maksimum in skupaj s teboj svoje delo opravljamo kvalitetno in uspešno. Zaradi vsega naštetega (pa še bi lahko naštevali) ti želimo izročiti darilo v zahvalo. Verjamemo, da skupaj s tabo zmoremo še več zato se veselimo prihodnosti in vseh izzivov, ki nam jih naše delo prinaša. Bojan, iskrena hvala in vsa čast, da je danes naš preljubi Cenko doma na Šmartinski cesti 134 A!" :)

Danes smo ob 11. uri slavnostno otvorili nove prostore Javnega zavoda Cene Štupar - Centra za izobraževanje Ljubljana. Otvorila sta jih župan Mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković ter direktor Cene Štupar - CILJ, g. Bojan Hajdinjak.

S koncem aprila je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana zapustil prostore na Linhartovi 13 in na Vojkovi 1 ter dobil povsem nove prostore na Šmartinski 134a v Ljubljani. V novih prostorih bo še več možnosti za izobraževanje odraslih, saj poleg klasičnih učilnic ponujamo tudi veliko profesionalno šolsko kuhinjo, prostor za druženje, učilnico za skupno učenje otrok in staršev skupaj z igralnico za otroke, dve plesno telovadni dvorani ter računalniški učilnici. V prostorih je na voljo tudi prostor za druženje, ki deluje v okviru Večgeneracijskega centra Ljubljana – N'šPlac. Profesionalna kuhinja nudi možnost izobraževanj za srednješolske programe in Nacionalne poklicne kvalifikacije, možnost pa bodo dobili tudi kulinarični večeri, barmanski tečaji in ostala druženja. Učilnice so opremljene z najnovejšo tehnologijo, interaktivnimi tablami, pametnimi projektorji in računalniki.

Otvoritve so se poleg predstavnikov Mestne občine Ljubljana udeležili tudi predstavniki ministrstev, Zavoda za zaposlovanje, različne nevladne organizacije ter ostala podjetja, s katerimi Cene Štupar - CILJ sodeluje.

Ob otvoritvi je župan Zoran Janković predvsem pozdravil medgeneracijsko povezovanje, ki ga Cene Štupar – CILJ omogoča svojim udeležencem in tako krepi vezi med generacijami in povečuje medsebojno sožitje in razumevanje. Poudaril je, da so novi prostori dokaz trdega dela in sodelovanja, ki se kaže v uspehu zavoda in dobrih odnosih znotraj in navzven. Pred 10 leti smo bili tik pred ukinitvijo, danes pa smo v 60. letu delovanja največja institucija za izobraževanje odraslih v Sloveniji.

V vseh letih je zavod doživel marsikaj. Zadnjih 10 let deluje pod vodstvom mag. Bojana Hajdinjaka, ki pravi, da je glavna beseda razvoja zavoda Cene Štupar - CILJ povezovanje in sodelovanje. Zavod se razvija v smeri nudenja kakovostne storitve njihovim uporabnikom, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. Poudaril je, da bo naša država obstala, napredovala in se razvijala le, če bo vlagala v vseživljenjsko učenje vseh prebivalcev, še posebej ranljivih skupin. Ponudil je z nekaj dejstvi, da se prebivalstvo stara in posledično bomo morali delati dlje. Smo v IV. industrijski revoluciji, vsak dan slišimo besede avtomatizacija, informatizacija, umetna inteligenca. Po drugih strani pa nam mednarodna raziskava PIAC pokaže da kar 400.000 Slovencev ne razume kar prebere. Zadeve preprosto ne gredo skupaj, zato bo nekdo moral poskrbeti, da teh 400.000 Slovencev ne bo živelo na obrobju družbe.

Pred uradno otvoritvijo smo še uredili okolico naših novih prostorov. Veseli bomo vašega obiska :)

Karierni Plac - Karierni center za mlade

Všečkajte našo stran https://www.facebook.com/karierniplac/ in obveščeni boste o zanimivih dogodkih in predavanjih Kariernega placa, poklicih prihodnosti, informacijah lokalnih delodajalcev, možnostih individualnega testiranja in svetovanja.
Vse aktivnosti so brezplačne!

Karierni Plac - Karierni center je stran, namenjena šolajoči mladini med 6. in 19. letom, njihovim staršem ter strokovnim delavcem, ki delujejo na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije za mlade.

Karierni Plac - Karierni center za mlade

Všečkajte našo stran https://www.facebook.com/karierniplac/ in obveščeni boste o zanimivih dogodkih in predavanjih Kariernega placa, poklicih prihodnosti, informacijah lokalnih delodajalcev, možnostih individualnega testiranja in svetovanja.

Vse aktivnosti so brezplačne!

Karierni Plac - Karierni center je stran, namenjena šolajoči mladini med 6. in 19. letom, njihovim staršem ter strokovnim delavcem, ki delujejo na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije za mlade.

Ljudska Univerza Radovljica Lur

SEDMA ZGODBA O LUR ZA 60 LET Vse zgodbe si lahko preberete na tej povezavi: https://www.lu-r.si/kratke-zgodbe-iz-preteklosti-o-izobrazevanjih-na-ljudski-univerzi-radovljica/

VEČ ZNAŠ, VEČ VELJAŠ….
… sem večkrat slišala reči starejše ljudi. Že kot šolarka in vajenka – pletilja, sem si te besede zapomnila. Po triletni vajenski dobi v tej stroki sem prišla takoj v Radovljico in se zaposlila v Almiri, kjer sem tudi oddelala celo delovno dobo. Po osemurnem delovniku se je bilo moč vključiti v razne tečaje, med drugim pri Ljudski univerzi Radovljica. Udeležila sem se šiviljskega tečaja leta 1970 in v nadaljevalnega leta 1982. Program je trajal 60 šolskih ur iz različnih vsebin, kot so npr. demontiranje Bagat strojev, vzdrževanje, izdelava raznih šivov, izdelava kroja, postavljanje stroja na blago, zaključek del, razstava in izpit. Hodila sem vestno po urniku v Graščino na Linhartovem trgu v drugo nadstropje. Končno je bilo treba izdelati bluzo in krilo za sebe. Nato pa v nadaljevalnem tečaju že kaj bolj zahtevnega po želji. Vem, da sem si sešila podloženo jakno z gumbnicami, ki jih sedaj ne bi znala več narediti in še kaj bolj zapletenega. Vem, da me je tovarišica Jožica ves čas učila ter pohvalila, da sem na roko tako lepo obrobila notranje dele bluze, kot bi jih na stroj.
Po končanem tečaju je bilo treba le še šivati, šivati in se še ves čas učiti. Največ talenta za ta poklic pa nisem imela. Vseeno sem si kupila stroj Bagat Jadranka in poleg dela v Almiri tudi kar dosti šivala nanj. Vesela sem, da znam kolikor znam z njim upravljati. Še danes mi šiva lepo. Dosti sem zašila tudi pokvarjenih zadrg pri kavbojkah in sešila oblačila, ki so nato še dolgo služila.
Tečajnice smo bile le mlajše in nas je bilo veliko. Fotografiji, ki ju hranim, veliko povesta. Hvala univerzi, ki je tečaj pripravila. Pa tudi hvala za kuharske tečaje, pa jezikovne, fotografske in druge. Z leti sem pozabila kaj vse sem obiskovala. To so bila najlepša leta, hvala vsem, ki ste nas učili. Tako sem stopala tedaj po naslovu tega spisa.
Jožica Grivec, 81 let

#LUR #60let #spomini #praznujemo

Četrtkov sončen in topel dan je bil kot nalašč za raziskovanje in spoznavanje narave in okolja, zato smo se z udeleženci OŠO Opismenjevanje podali na pohod na Rožnik. Na vrhu smo si privoščili pijačo za lažji povratek in se hkrati naučili še nekaj malega o Cankarju. Na poti so nam družbo delali 4 zgovorni prostovoljci s Škofijske gimnazije, s katerimi so udeleženci po poti vadili slovenščino.

Z udeleženci OŠO Opismenjevanje smo obiskali Hiša eksperimentov, kjer smo raziskovali, preizkušali in razlagali različne eksperimente. Dogodek ni bil zanimiv le za udeležence, tudi spremljevalci smo naredili kakšen eksperiment :)

Prejšnji teden so ZIP skupine (19, 43, 44) obiskale Slovenski šolski muzej. Ogledali smo si, kako se je razvijalo izobraževanje na Slovenskem ter doživeli učno uro v antični Emoni. Eni smo se naučili latinske številke, drugi so pokazali svoje slikarske talente. Ena od udeleženk je namreč narisala magistra, kar je objavil tudi Šolski muzej.

https://www.facebook.com/solskimuzej/photos/pb.125543494123290.-2207520000.1556211671./2874482489229363/?type=3&theater

cene-stupar.si

N'šPlac in koledar aktivnosti | Cene Štupar - CILJ

Majska brošura N'šPlac - a je že dostopna na spletni strani. Vabljeni k ogledu in prijavi na BREZPLAČNE delavnice, dogodke, predavanja, športne aktivnosti,...

https://www.cene-stupar.si/sl/tecaji-in-delavnice/plac-in-koledar-aktivnosti

cene-stupar.si Aktualna brošura aktivnosti N'šPlac: v njej boste vsak mesec našli pester izbor delavnic. Prelistajte aktualno brošuro aktivnosti N'šPlac.

Ob otvoritvi so nam dobrodošlico izrekli tudi kolegi iz Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education. Hvala mag. Andreju Sotošku in njegovi ekipi za lep sprejem. Prav tako gre zahvala tudi ostalim s Šmartinske 134 A, ki so nas prišli pozdravit.

Dobrodošli na Šmartinski 134A, kjer smo danes otvorili nove prostore zavoda Cene Štupar - CILJ :)

V Kariernem centru Univerze v Mariboru je včeraj potekala Karierna tržnica. Med drugim smo se udeležili tudi okrogle mize, kjer je potekala debata o kompetencah v pedagoškem poklicu. Nadvse zanimiva tema!

V petek smo v N'šPlacu spoznavali izvor butarc, navade še iz poganskih časov ter tudi izdelali svoje iz naravnih materialov.

Z nami na dogodku 500 podjetnic tudi predsednik države g. Borut Pahor.

S tečajem slovenščine je zaključila še ena skupina udeležencev.

Ob koncu so dobili od profesorice Špele ročno izdelane medalje :)

Včeraj smo se v Mestni hiši v Ljubljani udeležili aktiva ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol. Predstavili smo jim Karierni plac-Karierni center za mlade, v katerem izvajamo brezplačne aktivnosti za šolajočo mladino od 6-19 let, starše in strokovne delavce.

Hvala Mestna Občina Ljubljana za sprejem in dano priložnost, prav tako tudi hvala ravnateljem OŠ za njihovo pozornost.

Za vse informacije, dogovore glede vsebin in rezervacije terminov za izvedbo brezplačnih predavanj, delavnic in individualnih kariernih svetovanj kontaktirajte: [email protected] ali [email protected]

https://www.cene-stupar.si/sl/razvoj-kariere/karierni-plac-karierni-center-za-mlade

Na Radiu Triglav http://www.radiotriglav.si/live/ lahko ob 10:15 prisluhnete oddaji, v kateri bosta Andraž Šiler in ravnatelj OŠ Franceta Prešerna iz Kranja predstavila dejavnosti Kariernega placa-Kariernega centra za mlade, ki pod našim okriljem med drugim deluje tudi na BSC Kranj.

Za vse, ki boste oddajo morda zamudili, ji lahko prisluhnete še ob 11:15 na Radiu Kranj in jutri ob 9:10 na radiu Sora. Vljudno vabljeni k poslušanju!

Izbran je osnutek logotipa za KARIERNI PLAC – KARIERNI CENTER ZA MLADE!

Z največ glasovi ste izbrali logotip št. 1. Avtorica logotipa je Zoja Rajki, stara 13 let. Iskrene čestitke!

Nagrado bomo zmagovalki izročili osebno.

https://www.cene-stupar.si/sl/razvoj-kariere/karierni-plac-karierni-center-za-mlade

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Izobraževanje za odrasle - program Kozmetični tehnik (nega obrvi)
Izobraževanje za odrasle - program Kozmetični tehnik (nega rok) | krajša verzija
Izobraževanje za odrasle - program Kozmetični tehnik (nega rok)
Izobraževanje za odrasle - program Kozmetični tehnik (nega obraza)
Kozmetični tehnik - vabilo na dan odprtih vrat
Teden vseživljenjskega učenja 2017

Location

Category

Telephone

Address


Šmartinska Cesta 134 A
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00
Other Education in Ljubljana (show all)
Novi Parnas Novi Parnas
Kotnikova Ulica 5
Ljubljana

Kulturno-izobraževalni zavod Novi Parnas

Učenje v Rumeni hiški Učenje v Rumeni hiški
Ob Potoku 26
Ljubljana, 1000

Kreativno, sproščeno in učinkovito spoznavanje trikov učenja. Lea Čerin, univ.dipl. pedagoginja, Learning Coach, MISP inštruktor

Študentska borza Študentska borza
Kardeljeva Ploščad 17
Ljubljana, 1000

Lektorična Lektorična
Ljubljana

Lektorična je gospodična, ki skrbi za lep jezik. Lektorira, prevaja in poučuje.

VIA MEA, Zavod za oblikovanje življenja VIA MEA, Zavod za oblikovanje življenja
Detelova Ulica 3
Ljubljana, 1000

V Zavodu Via Mea poskrbimo, da v svoje življenje vnesete več sproščenosti, miru in harmonije ter premagate strah in pogumno stopite na SVOJO pot.

Digital Innovation Hub Slovenia Digital Innovation Hub Slovenia
Dimičeva 13
Ljubljana, 1000

DIH Slovenia is a national one-stop-shop for Digital Transformation and Competence development for Business and Industry, Education and Municipalities.

Kiberpipa Kiberpipa
Gosposvetska Cesta 2
Ljubljana, 1000

prost vstop / prost dostop / prosto programje

SiMUN 2012 - Slovenia International Model of United Nations SiMUN 2012 - Slovenia International Model of United Nations
MEOS - Društvo Za Spodbujanje In Razvoj Mednarodnih Odnosov, Kersnikova Ulica 4
Ljubljana, 1000

The Slovenia International Model of United Nations is an annual simulation of the committees of the United Nations (UN). This year’s conference is the fifth Model UN held in Slovenia.

Instituto Cervantes Liubliana Instituto Cervantes Liubliana
Trg Republike 3
Ljubljana, 1000

Z več kot 80.000 učenci letno je Instituto Cervantes največja ustanova na svetu posvečena poučevanju španščine.

International Aesthetic Surgery Training Centre International Aesthetic Surgery Training Centre
Periceva 29
Ljubljana, 1000

Specialists and residents in aesthetic plastic surgery are using IASTC preceptorship program to expand their skills and knowledge in aesthetic surgery.

Igriva Arhitektura - Playful Architecture Igriva Arhitektura - Playful Architecture
Ljubljana, 1000

IGRIVA ARHITEKTURA. Ozaveščanje otrok in pedagogov o grajenem prostoru. PLAYFUL ARCHITECTURE. Built Environment Education. www.igrivarhitektura.org

Russian-Slovenian Linguistic Centre (RSLC) Russian-Slovenian Linguistic Centre (RSLC)
Slovenia
Ljubljana, 1000

Russian-Slovenian Linguistic Centre (RSLC)