Gimnazija Antona Aškerca

Dobrodošli na uradni strani Gimnazije Antona Aškerca. http://www.gimask.sclj.si/ - Aškerčevi asi

www.gimask.sclj.si

Maturantka in maturant, poišči ekipo Izberi sam na Maturantski četrovki!
https://www.gimask.sclj.si/index.php/obvestila-1/1077-sporocilo-za-dijake.

gimask.sclj.si

[05/16/19]   Nadomestna dejavnost za predstavo Vaje v slogu

Dijakinje in dijaki, ki se 18. aprila 2019 niste udeležili ogleda predstave Vaje v slogu, boste dejavnost nadomestili z ogledom gledališke predstave po lastni izbiri ali z obiskom kakšne druge kulturne prireditve oziroma galerije ali muzeja. Priporočamo obisk razstave Čar lesa v Cankarjevem domu, na kateri se s svojimi izdelki predstavljajo tudi dijaki naše Srednje lesarske šole. Razstavo si lahko brezplačno ogledate še do sobote, 18. maja 2019.

Nadomestne dejavnosti morate opraviti najkasneje do 7. junija 2019 in do tega datuma svojim razredničarkam oddati poročila in dokazila (vstopnice).

Obvezne izbirne vsebine so del programa gimnazije in pogoj za uspešno opravljen letnik.

[05/14/19]   Dijakinje in dijaki 1. letnika, ki se 25. aprila niste udeležili ekskurzije na Kras, boste morali opraviti nadomestno dejavnost. Vsa potrebna navodila vam bo dal prof. Vlado Pirc, zato se najkasneje do petka, 17. maja, oglasite pri njem. Dejavnost mora biti opravljena do 27. maja.

Izbirne vsebine so del obveznega programa gimnazije in pogoj za uspešno opravljen letnik.

[05/13/19]   V šolskem letu 2018/2019 so dijaki opravili v popoldanskem času dodatne ure OIV, zato v navedenih dneh ne bo pouka:

- za 4. letnika: petek, 17. maja 2019,

- za 1., 2. in 3. letnike: četrtek, 20. junija 2019, in petek, 21. junija 2019.

[05/10/19]   Dijake 4. letnikov obveščamo, da morajo vrniti vse učbenike iz učbeniškega sklada in ostalo izposojeno gradivo v šolsko knjižnico najkasneje do 17. maja 2019. Če jih po 18. maju 2019 še potrebujejo, morajo obvezno podaljšati izposojo.

gimnazija.sclj.si

Esej iz slovenščine na maturi 2019:

V torek, 7. 5. 2019, dijaki 4. letnika pišejo maturo iz slovenščine – izpitna pola 1 – esej.

Pisanje izpita se začne ob 9.00, v izpitni prostor vstopate ob 8.40. Razpored kandidatov po učilnicah bo na dan pisanja mature od 8. ure dalje obešen na oglasni deski pri zbornici gimnazije. Dijake seznanjamo s kršitvami in nedovoljenimi pripomočki na splošni maturi. Seznam kršitev in nedovoljenih pripomočkov je priloga okrožnice: https://gimnazija.sclj.si/images/datoteke/2014-15/matura/Kr%C5%A1itve_in_nedovoljeni_pripomo%C4%8Dki_na_splo%C5%A1ni_maturi.pdf.
Dijaki 4. letnika ta dan nimajo pouka.

Za dijake 1., 2. in 3. letnika zaradi dopoldanskega pisanja mature pouk potekal po spremenjenem urniku, le šest šolskih ur, s krajšim glavnim odmorom (20 minut) in z zamikom začetka pouka (pričetek pouka ob 11.15).

Dopoldanskih govorilnih ur ta dan ne bo. Urnik je priloga okrožnice: https://gimnazija.sclj.si/images/datoteke/2018-19/urniki/Matura__7_5_2019_urnik.pdf.

gimnazija.sclj.si

Predstava šolske gledališke skupine

Predstava šolske gledališke skupine

gimnazija.sclj.si

Obveščamo vas, da bomo v okviru obveznih izbirnih vsebin, v četrtek, 25. aprila 2018, za dijakinje in dijake prvega letnika, organizirali enodnevno strokovno ekskurzijo na Kras:
https://gimnazija.sclj.si/images/datoteke/2018-19/ekskurzije/Ekskurzija_Kras_2019_-_obvestilo_dijaki.pdf

gimnazija.sclj.si

[04/11/19]   Obisk botaničnega vrta

V okviru pouka bo za dijake drugega letnika v torek, 16. 4. 2019, ob 13.30 organiziran voden ogled Botaničnega vrta. Zberete se ob 13.20 pred Botaničnim vrtom, Ižanska cesta 15, Ljubljana. Ogled bo trajal predvidoma do 15.00. S seboj imejte 3,50 € za vstopnino. Spremljali vas bodo: Darija Sagadin Robič, prof., ga. Barbara Dvornik, Maja Arzenšek Mavrel, prof.

RIC, državni izpitni center, splošna matura, poklicna matura

Seminarske naloge maturantov 2019

Dijake 4. letnika gimnazije obveščamo, da je v torek, 16. 4. 2019, zadnji dan za oddajo seminarskih nalog in poročil laboratorijskih vaj za notranji del maturitetne ocene. Seminarske naloge in poročila laboratorijskih vaj oddate svojemu mentorju med glavnim odmorom, v kabinetu mentorja ali v zbornici.

Vabimo vas, da seminarske naloge in poročila laboratorijskih vaj oddate mentorju pred zgoraj navedenim datumom.

V skladu z navodili Državnega izpitnega centra se kandidati v torek, 14. 5. 2019, seznanijo s točkami doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature v spomladanskem izpitnem roku na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku ŠMK SM.

matura.ric.si RIC, državni izpitni center, splošna matura, poklicna matura, nacionalno preverjanje znanja, tuji jeziki za odrasle, nacionalne poklicne kvalifikacije

[03/25/19]   Dijakinje in dijake obveščamo, da bo v četrtek, 28. marca, in v petek, 29. marca, knjižnica zaprta.

Prosimo vas, da do srede (najkasneje do 14.00) vrnete gradivo, ki mu je potekel rok izposoje.

[03/20/19]   Tečaj CPP

Dijakinje in dijake, ki so se prijavili za tečaj CPP obveščamo, da se tečaj začne danes, 20. 3. 2019, ob 14. uri. Potekal bo v učilnici 13 – pritličje.

gimnazija.sclj.si

Obveščamo vas, da bodo tretje skupne govorilne ure v šolskem letu 2018/19 v torek, 19. 3. 2019, od 17.00 do 18.30. Razpored učiteljev najdete na povezavi: https://gimnazija.sclj.si/images/datoteke/2018-19/govorilne_ure/GU/Govorilne_ure_19._3._2019.pdf.

gimnazija.sclj.si

[03/14/19]   Protest zaradi globalnih podnebnih sprememb v petek, 15. 3. 2019

V petek, 15.3. 2019, bo pouk na Gimnaziji Antona Aškerca potekal po obstoječem urniku.
Dijaki, ki bi se želeli udeležiti protesta proti podnebnim spremembam, morajo postopati po določilih Šolskih pravil Gimnazije Antona Aškerca. Odsotnost je potrebno razrednikom predhodno najaviti, starši pa napišejo opravičilo.

gimnazija.sclj.si

Predstava Angel pozabe za dijake 4. letnikov: https://gimnazija.sclj.si/index.php/obvestila-1/1047-angel1.

gimnazija.sclj.si

www.gimask.sclj.si

Dijakinje in dijake 1., 2., in 3. letnika, obveščamo, da bo v petek, 15. 2. 2019, na šoli potekal Informativni dan. Dijaki 3. letnika sodelujete na Informativnem dnevu po dogovorjenem razporedu.

Ta dan bo potekal pouk po nekoliko spremenjenem urniku, le štiri šolske ure. Urnik si lahko ogledate tukaj: https://www.gimask.sclj.si/images/datoteke/2018-19/urniki/INFORMATIVNI_DAN___15_2_2019_urnik.pdf. Dopoldanskih govorilnih ur ta dan ne bo.

Dijaki, ki ste naročeni na šolsko malico, jo lahko v petek, 15. 2. 2019, prevzamete pred poukom ob 7.30. V primeru, da malice ne želite prejeti, jo morate v skladu z Pravilnikom o šolski prehrani odjaviti.

Neodjavljene in neprevzete malice boste morali plačati. Za odjavo malice/kosila oz. neprevzeti obrok je odgovoren izključno vsak dijak sam.

gimask.sclj.si

gimnazija.sclj.si

Zobozdravstveni pregledi v šol. letu 2018/19: https://gimnazija.sclj.si/index.php/1043-zobozdravstveni-1.

gimnazija.sclj.si

[01/31/19]   Dijakinje in dijaki 4. letnika si boste 21. februarja 2019 ob 17. uri v SNG Drama ogledali predstavo Angel pozabe.
Ogled predstave smo vključili med kulturno umetniške vsebine v okviru obveznih izbirnih vsebin, zato je udeležba obvezna.

Vstopnina je 10 evrov in jo boste poravnali s položnicami.

gimnazija.sclj.si

Vpis v šolskem letu 2019/20:
https://gimnazija.sclj.si/index.php/vpis

gimnazija.sclj.si

[01/24/19]   Spoštovani osnovnošolci, spoštovani starši,

pred odločitvijo kam po osnovni šoli je priporočljivo, da zberete čim več informacij o bodočem programu oz. šoli v kateri boste preživeli nekaj svojih mladostniških let. Informacije o življenju in delu na Gimnaziji Antona Aškerca vam bodo z veseljem predstavili naši učitelji in dijaki, na INFORMATIVI 2019.

Vabimo vas, da nas obiščete na INFORMATIVI 2019, v DVORANI A:

v petek, 25. 1. 2019, od 9.00 do 18.00 in
v soboto, 26. 1. 2019, od 9.00 do 18.00.

[01/21/19]   Dijakinje in dijaki 1., 2. in 3. letnika si boste 29. januarja 2019 ob 19.30 v SNG Drama ogledali predstavo Županova Micka.
Ogled predstave smo vključili med kulturno umetniške vsebine v okviru obveznih izbirnih vsebin, zato je udeležba obvezna.

Vstopnina je 10 evrov in jo boste poravnali s položnicami.

[01/21/19]   Spoštovani starši dijakov ŠC Ljubljana

Sporočamo vam, da v času skupnih govorilnih ur in roditeljskih sestankov v torek, 22. 1. 2019, ne zagotavljamo možnosti parkiranja na dvorišču Šolskega centra Ljubljana.

Prosimo za razumevanje.

Zdenka Može Jedrejčić
ravnateljica

[01/21/19]   Spoštovani starši dijakov 1. b

Obveščamo vas, da roditeljski sestanek v torek, 22. 1. 2019, zaradi odsotnosti razredničarke Damjane Jovan, prof. in nadomestne razredničarke Katarine Vozelj Srčnik, prof. ODPADE.

Roditeljski sestanek bo prestavljen na torek, 29. 1. 2019.

Zdenka Može Jedrejčić
ravnateljica

gimnazija.sclj.si

Obveščamo vas, da bodo druge skupne govorilne ure v šolskem letu 2018/19 v torek, 22. 1. 2019, od 17.00 do 18.30. Razpored učiteljev je objavljen tukaj: https://gimnazija.sclj.si/images/datoteke/2018-19/govorilne_ure/GU/Govorilne_ure_22._1._2019.pdf.

Pred tem bodo potekali roditeljski sestanki ter predstavitev ekskurzije za druge in tretje letnike. Razpored po učilnicah preberite tukaj: https://gimnazija.sclj.si/images/datoteke/2018-19/govorilne_ure/RS/RAZPORED_U%C4%8CILNIC_ZA_2_RS_-22._1._2019.pdf.

gimnazija.sclj.si

[01/16/19]   Ponovno vas obveščamo, da bomo v četrtek, 17. januarja 2019, organizirali kulturni dan. Ta dan ne bo pouka, saj bodo v dopoldanskem času potekale dejavnosti v Mestnem muzeju.

Dijaki, ki imate šolsko malico, se za ta dan odjavite v skladu s Pravili šolske prehrane ŠC Ljubljana, ali malico prevzemite pred odhodom na dejavnost. V primeru neodjavljene malice se bo le-ta zaračunala.

gimnazija.sclj.si

Razstava Body Worlds za dijake 2. in 3. letnika: https://gimnazija.sclj.si/index.php/1034-razstava-body-worlds-za-dijake-2-in-3-letnika.

gimnazija.sclj.si

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Aškerčeva 1
Ljubljana
1000
Other High Schools in Ljubljana (show all)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
Mencingerjeva
Ljubljana, 1000

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Srednja frizerska šola Ljubljana Srednja frizerska šola Ljubljana
Litostrojska Cesta 53
Ljubljana, 1000

Srednja šola tehniških strok Šiška Srednja šola tehniških strok Šiška
Litostrojska C. 51
Ljubljana, 1000

Izobraževalni programi: - SSI - tehnik mehatronike, - SPI/PTI - elektrikar/elektrotehnik, - SPI/PTI - računalnikar/tehnik računalništva

Gimnazija Vič Gimnazija Vič
Tržaška Cesta 72
Ljubljana, 1000

Uradna stran Gimnazije Vič na Facebooku. | Official Gimnazija Vič page. Splošna vprašanja naslovite na [email protected]

Halo Inštrukcije Halo Inštrukcije
Na Vašem Domu
Ljubljana, 1000

Inštrukcije matematike za osnovne in srednje šole na vašem domu v Ljubljani.

SGGOŠ Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola SGGOŠ Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
Dunajska Cesta 102
Ljubljana, 1000

Spletna stran: www.sggos.si Instagram: @sggos

Srednja trgovska šola Ljubljana Srednja trgovska šola Ljubljana
Poljanska Cesta 28 A
Ljubljana, 1000

ŠC PET Ljubljana, Srednja šola ŠC PET Ljubljana, Srednja šola
Celjska Ulica 16
Ljubljana, 1000

ŠC PET Ljubljana, Srednja šola ima dva štiriletna izobraževalna programa: ekonomski tehnik in tehnik elektronskih komunikacij. Več informacij www.scpet.si

SUAŠ Ljubljana (uradna stran) SUAŠ Ljubljana (uradna stran)
Zdravstvena Pot 10
Ljubljana, 1000

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Zdravstvena Pot 1
Ljubljana, 1000

To je uradna stran Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, kjer se bodo objavljale fotografije raznih projektov ter dogodkov v organizaciji dijaškega parlamenta.

Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani
Ulica Dušana Kraigherja 2
Ljubljana, 1000

Mednarodni francoski vrtec in šola, od 2-16 Ecole française internationale de Ljubljana de 2 à 16 ans French International School of Ljubljana, age 2 to 16

Gimnazija Poljane, Ljubljana, Slovenija (Slovenia) Gimnazija Poljane, Ljubljana, Slovenija (Slovenia)
Strossmayerjeva Ulica 1
Ljubljana, 1000

Gimnazija Poljane je splosna in klasicna gimnazija v Ljubljani. Gimnazija Poljane is state secondary grammar School for students aged between 15 to 19.