Oddelek za gozdarstvo BF UL

Oddelek za gozdarstvo BF UL

Comments

ŠTUDENTSKO DELO – pomoč pri izvedbi sejma Narava-Zdravje Na letošnjem sejmu Narava-Zdravje bo sodeloval tudi Oddelek za gozdarstvo. Postavili bomo razstavo, vodili delavnice in izvajali druge aktivnosti na temo preučevanja in upravljanja gozdnih živali (vodja dr. Jerina). Pri tem bi za tri dni in sicer od srede do petka (23-25 oktober) potrebovali pomoč študenta/študentke gozdarstva (zlasti absolvente s statusom, saj so tedaj sicer predavanja), predvidoma vsak dan od 8.00 do 16.00 ure. Vabimo zlasti komunikativne kandidate-tke ki jih veseli delo z mladimi in malo manj mladimi. Delo je plačano prek študentskega servisa. Če vas delo zanima, prosimo po e pošti o tem obvestite prof. dr. Klemna Jerino ([email protected]) do tega petka in v pošti posredujte tudi osnovne kontaktne podatke (telefon, razpoložljivost skozi 3 dni). Hvala!
Čas za pošiljanje fotografij na fotografski natečaj 'Gozd in človek' je samo še do 15. septembra. Vabljeni! Pravila za sodelovanje in razpisne pogoje najdete na spodnjem linku: https://www.fzs-zveza.si/fotografski-natecaj-gozd-in-clovek-2019/
[#JOB] Lesarji, gozdarji, krajinski arhitekti, difovci, biologi! 🌲🐿🌏 Iščemo resne študente, absolvente in diplomante za poletno počitniško delo v Mali ulici od 26.6. do 30.8.2019. Prednost imajo fantje! Interesenti, oglasite se nam na [email protected], povejte kaj o sebi in z veseljem vas povabimo na spoznavni razgovor! 📢 #job

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani

Operating as usual

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Ker te študij nauči gojenja gozdov. Gozdov, ki čistijo zrak in vodo, ki proizvajajo les - obnovljiv material vrhunskih lastnosti. Gozdov, ki omogočajo rekreacijo in sprostitev, ki zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb in nudijo dom številnim organizmom.

Na Katedri za Gojenje gozdov se naučiš kako v gozdu uporabiti naravi prilagojene načine usmerjanja razvoja gozda, ki pospešujejo njegovo mnogonamenskost in trajnost. Gojiteljev pogled je vedno uperjen navzgor in naprej v prihodnost.

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Katedra za gojenje gozdov

Občina Medvode išče pomoč študenta ali študentke na temo urbanih gozdov!

❗️ Iščemo študentko/študenta za delo na projektu❗️

Občina Medvode išče pomoč študentke ali študenta za delo na projektu Kakovostna izraba gozdnega prostora - URBforDAN. Skupaj z Mestno občino Ljubljana želimo pristopiti k projektu označevanja izhodiščnih točk, pešpoti, turističnih zanimivosti in prostorov za aktivnosti na območju Šmarne gore. Cilj projekta je izboljšati upravljanje z urbanimi gozdovi, predvsem v smislu urejanja gozdov za potrebe oddiha in rekreacije. Prednost bodo imeli študenti študijskih smeri krajinska arhitektura, gozdarstvo ali podobno. Od kandidata se pričakuje samostojnost, samoiniciativnost in dobro poznavanje območja Šmarne gore in okolice. Izbrani kandidat bo zadolžen za samostojno vodenje projekta in koordinacijo s partnerji projekta. Predvideno trajanje projekta je do 6 mesecev, plačilo prek študentskega servisa.

Če te delo zanima, se javi na elektronski naslov: [email protected], kjer dobiš tudi dodatne informacije.

Foto: Vanessa Garcia (Pexels)

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Vodilni pri raziskavah ekologije in načrtovanja trajnostnega upravljanja divjadi, lovstva in lova

Gozd je osnovni življenjski prostor številnih prostoživečih vrst živali, kot so divjad in velike zveri, ki so ekološko, gospodarsko in družbeno pomembne. Na Oddelku za gozdarstvo BF raziskovalno in pedagoško celostno pokrivamo področja načrtovanja trajnostnega upravljanja divjadi in ohranitvenega upravljanja velikih zveri, lovstva in lova, imamo svoj raziskovalno-pedagoški gozd, vzdržujemo bogato sodelovanje s prakso (Lovska zveza Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije); področje pedagoško pokrivamo z obveznimi in izbirnimi predmeti na vseh stopnjah, vključevanji v raziskave in praktikume ter celo z izvedbo »akademskega lova za študente gozdarstva«.

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Katedra za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali
Društvo Študentov Gozdarstva

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Urbano gozdarstvo: zdrava drevesa oblikujejo zdravo in prijetnejše mestno okolje za človeka

Si med tistimi, ki jih zmoti pogled na premočno obrezano in pohabljeno mestno drevo? Bi rada sodelovala pri načrtovanju in izbiri drevesnih vrst za naša mesta? Bi preverjala zdravje dreves v urbanem okolju in organizirala njihovo pravilno nego? Pridruži se nam pri študiju gozdarstva na Biotehniški fakulteti v Ljubljani!

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Gozdovi so hram pitne vode, gozdarstvo pa je njihov skrbnik

Ena najbolj spregledanih vlog gozda je varovanje vodnih virov, čiščenje vode, uravnavanje vodnega režima in preprečevanje poplav. Bi te veselilo upravljati s hudourniškimi območji in povirji in s tem mestom zagotavljati pitno vodo in jih varovati pred poplavami? Vpiši se na študij gozdarstva na Biotehniški fakulteti!

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Katedra za krajinsko znanost in geoinformatiko

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Te zanima bogastvo dreves in varstvo te izjemne dediščine?

Slovenija je vroča točka biodiverzitete v Evropi. Mnoge drevesne vrste so tu našle svoja ledenodobna zatočišča, naši bukovi gozdovi so vrstno najbogatejši na svetu in zato uvrščeni na Unsecov seznam svetovne dediščine. Bi želela svoje življenje posvetiti varovanju in upravljanju tega izjemnega bogastva? Vpiši se na študij gozdarstva na Biotehniški fakulteti v Ljubljani!

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Katedra za gojenje gozdov

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Edini študij, kjer lahko izveš skoraj vse o rasti dreves!

Te zanima, kako drevesa rastejo in zakaj so tako, in prav toliko, visoka? Zakaj ene drevesne vrste rastejo hitreje in druge počasneje? Kako je lahko najdebelejše drevo na svetu mamutovec »general Sherman« doseglo prsni premer 31 m? Zakaj se najvišja drevesa, visoka preko 100 m, ne prelomijo? Zakaj le določene drevesne vrste dosežejo ekstremne dimenzije? Če te zanimajo odgovori na ta vprašanja, pridi na študij gozdarstva!

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Oddelek za gozdarstvo BF UL

bf.uni-lj.si

Študij / Študijski programi

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Slovenska šola trajnostne rabe gozda in gozdnih virov prakticira in ponuja preizkušene rešitve za zmanjševanje podnebnih sprememb in planetarne okoljske krize

Želiš aktivno sodelovati pri prilagajanju na podnebne spremembe in zmanjševanju njihovih učinkov? Vloga gozdov in znanja šole gozdarstva v Sloveniji so pri tem neprecenljiva. Bi te veselilo izdelovati načrte za upravljanje, obnovo, gojenje in trajnostno rabo naših gozdov? Pridruži se nam pri študiju gozdarstva na Biotehniški fakulteti v Ljubljani!

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Oddelek za gozdarstvo BF UL

bf.uni-lj.si

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Te navdušujejo sodobne mehanizacije in inženirski pristopi, vendar čutiš, da človeštvo lahko preživi le ob spoštovanju in trajnostni rabi narave?

S posekom drevja najučinkoviteje upravljamo gozdne ekosisteme v smeri več-namenskosti. Kako, s čim, kje, kdaj in zakaj drevo posekati je umetnost uravnoteženja potreb človeka in njegovih vplivov na gozd. Si že, ali pa boš postal lastnik gozda? Ali pa te zanima učinkovita, človeku in naravi prijazna raba gozdov kot poklic?

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Oddelek za gozdarstvo BF UL

[02/25/21]   [Zakaj študirati gozdarstvo?]

Te impresionira moč sodobnih pristopov daljinskega zaznavanja z brezpilotnimi letalniki in sateliti, uporabljena v dobrobit narave in človeka?

Na Oddelku za gozdarstvo Biotehniška fakulteta razvijamo in poučujemo nove metode in pristope pri vrednotenju krajin in funkcij gozdov, varstvu narave, daljinskemu pridobivanju podatkov in varstvu pred naravnimi nevarnostmi. Na gozd in slovensko krajino »gledamo« tako v spoštovanju tradicije starih kart, kot z radovednim zanimanjem, kaj vse zmorejo sateliti in brezpilotni letalniki.

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Katedra za krajinsko znanost in geoinformatiko

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Poznavanje, preučevanje in kartiranje rastlinskih vrst in združb

Poznavanje gozdnih rastišč, rastlinskih vrst in njihove ekologije je temelj sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Pri gozdni fitocenologiji se ukvarjamo s prepoznavanjem in popisovanjem rastlinskih vrst, preučevanjem njihove ekologije, določamo gozdna rastišča in gozdne tipe ter izdelamo karte gozdnih rastišč. Takšne karte so podlaga za gospodarjenje z gozdom. Pri tem bogato sodelujemo z Gozdarskim inštitutom Slovenije Gozdarski inštitut Slovenije - Oddelek za gozdno ekologijo in Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Katedra za gojenje gozdov

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Se vidiš v raziskovalnem delu in poklicnem ohranjanju vrst, kot so velike zveri, npr. ris, rjavi medved ali pa snežni gepard?

Evrazijski ris je največja evropska mačka in hkrati najbolj ogrožena vrsta sesalca v Sloveniji, za katerega glavno grožnjo predstavlja parjenje v sorodstvu. Da bi preprečili njegovo izumrtje v slovenskih gozdovih, v projektu LIFE Lynx v sodelovanju z Zavod za gozdove Slovenije in drugimi partnerji iz petih držav doseljujemo rise iz karpatske populacije. Doslej smo v Slovenijo in na Hrvaško pripeljali 7 risov, še enkrat toliko pa jih bomo v naslednjih letih. Na Oddelku za gozdarstvo koordiniramo spremljanje risje populacije ter uspešnost vključevanja novih risov v naše gozdove. Tudi pri tem je ena glavnih metod telemetrija, zato vse rise opremimo z oddajniki, spremljamo pa jih tudi s sledenjem v snegu in postavljanjem foto-pasti, pri čemer smo vedno hvaležni pomoči naših študentov. Odlično sodelujemo tudi z našimi bivšimi študenti, ki v tem in podobnih projektih delujejo v drugih organizacijah v Sloveniji.

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

https://www.facebook.com/Katedra-za-zdravje-gozda-in-upravljanje-prosto%C5%BEive%C4%8Dih-%C5%BEivali-437898239988285

LIFE DINALP BEAR

bf.uni-lj.si

Organiziranost / Gozdarstvo / Za bodoče študente / Zakaj študij

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

S super sošolkami/sošolci boš navezal/a stike za celo življenje!

Ana Stritih, bivša študentka BFG in sedaj doktorska študentka ETH Zurich: »Na študij gozdarstva sem se vpisala, ker sem od nekdaj rada zunaj, v gozdu in v hribih. Med študijem sem se naučila marsičesa, od prepoznavanja rastlin in žuželk ter daljinskega zaznavanja do sonaravnega upravljanja z gozdom. S sošolci smo preživeli veliko lepih trenutkov na terenu. Po prvi stopnji sem študij nadaljevala v Švici, kjer trenutno končujem doktorat in raziskujem funkcije gorskih gozdov ter njihov pomen za ljudi. S svojim delom bi rada prispevala, da bi v prihodnosti znali z naravo bolje upravljati in jo obvarovati tudi za prihodnje generacije«.
Ana Stritih, doktorska študentka na ETH Zürich https://ethz.ch/de.html

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS?
http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

Društvo Študentov Gozdarstva

bf.uni-lj.si Biotehniška fakulteta je fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani, s sedežem na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani. Nastala je 8. maja 1947 kot Agronomska fakulteta v Ljubljani, ki so ji kasneje dodali oddelke za gozdarstvo, veterinarstvo in živinorejo.

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

[Zakaj študirati gozdarstvo?]

Te zanima biologija, ekologija in pomen živali in gliv v gozdu? Kako ohranjati zdrave gozdove?
Na naši katedri pokrivamo vsa področja gozdne zoologije (žuželke, druge členonožce, ptice, sesalce), gozdne mikologije, patogenih mikroorganizmov (glive, bakterije, fitoplazme). Te vsebine so vključene v naša predavanja (Gozdna zoologija z zooekologijo, Gozdna mikologija, Gozdna fitopatologija, Gozdne ornitologija, Varstvo gozdov, Tujerodne gozdne živali v gozdu, Ohranjanje ogrožene gozdne favne in drugi izbirni predmeti) in raziskovalno delo.
🌳🌲🌳Če te vse to zanima, se vpiši na najlepši študij na svetu – GOZDARSTVO!🌲🌳🌲
Sodelujemo raziskovalno in pedagoško s številnimi univerzami v Evropi med katerim so:
-Aristotel University of Thessaloniki https://www.auth.gr/en/uni
-Šumarski fakultet u Univerziteta u Zagrebu https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C5%A0umarski+fakultet+v+Zagrebu
-University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna-Universität für Bodenkultur (BOKU), https://boku.ac.at/en/

Katedra za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih žival, Skupina za gozdno zooekologijo, fitopatologijo in ohranjanje gozda, Biotehniška fakulteta, ULJ, https://www.facebook.com/Katedra-za-zdravje-gozda-in-upravljanje-prosto%C5%BEive%C4%8Dih-%C5%BEivali-437898239988285/

Biotehniška fakulteta

[Zakaj delodajalci cenijo diplomirane inženirje gozdarstva? Z rastjo SiDG bodo rasle tudi potrebe po usposobljenih kadrih]

Družba Slovenski državni gozdovi je največje gozdarsko podjetje, ki se ukvarja z gospodarjenjem z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Državni gozdovi zajemajo 12 odstotkov celotne površine naše države in 21 odstotkov vseh slovenskih gozdov. Primarna dejavnost družbe je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar pomeni upravljanje, razpolaganje in pridobivanje novih gozdnih površin. Izvajamo tudi gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi, certificiranje ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov. Predelava lesa poteka v našem hčerinskem podjetju Snežnik. Z oblikovanjem lastne gozdne proizvodnje smo postali tudi eno največjih gozdarskih izvajalskih podjetij, ki bo pokrivalo približno 20 odstotkov vseh potreb po sečnji in spravilu ter transportu lesa v državnih gozdovih.

Gospodarjenje z državnimi gozdovi pomeni vse aktivnosti od načrtovanja, zlasti glede izkoriščanja gozdov, h kateremu spada predvsem sečno spravilno načrtovanje, prek izvedbe del, ki vključuje sečnjo in spravilo gozdnih lesnih sortimentov, do prodaje gozdnih lesnih sortimentov, pri čemer se srečujemo z izmero in razvrščanjem gozdnih lesnih sortimentov in njihovo nadaljnjo prodajo. Z gozdovi želimo gospodariti kot dober gospodar ob upoštevanju načel trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti.

Vlaganja v gozdove obsegajo gozdnogojitvena in varstvena dela, dela za krepitev ekoloških in socialnih funkcij gozdov ter vlaganja v gozdno infrastrukturo. Obseg vlaganj v gozdno infrastrukturo zajema projektiranje in izvedbo najzahtevnejših gozdnih gradenj, načrtovanje in izvedbo preostalih gradbenih del ter del, ki so potrebna za odpravo poškodb po izvedenih delih v gozdovih. Glede na posledice naravnih ujm, ki so gozdove prizadele v zadnjih letih, postajajo vlaganja ključna za razvoj gozdov in so zato v središču naših aktivnosti.

Področje lastne gozdne proizvodnje obsega izvajanje sečnje in spravila z najsodobnejšo mehanizacijo. Strojna sečnja, sodobne gozdarske žičnice, gozdarski zgibniki in prilagojeni kmetijski traktorji omogočajo učinkovito delo in delavcu prijaznejše delovno okolje. Kompozicije za prevoz lesa so narejene po najnovejših standardih in z njimi pokrivamo vse vrste transporta na krajše in daljše razdalje. S humanizacijo dela v gozdu in spoštovanjem varnostnih zahtev želimo biti zgled preostalim gozdarskim izvajalskim podjetjem.

V družbi SiDG se zavedamo, da so zaposleni naš največji kapital. Omogočajo nam doseganje dobrih poslovnih rezultatov, rast in razvoj podjetja ter z dobrim poslovnim sodelovanjem z zunanjimi deležniki prispevajo k širšemu družbenemu okolju. Dobre strokovne podlage zaposlenim omogočajo učinkovito delo. Za naše podjetje je pridobljena ustrezna strokovna izobrazba ključna, zato si prizadevamo za dobro sodelovanje z izobraževalnimi institucijami. Omogočamo jim izvajanje praktičnega pouka in terenskih vaj ter opravljanje študentske prakse, s sodelovanjem na znanstvenoraziskovalnem področju pa skrbimo tudi za nadaljnji razvoj gozdarstva.

Večina naših zaposlenih ima gozdarsko izobrazbo različnih stopenj. Vsem zaposlenim omogočamo tudi izpopolnjevanje tako na področju gozdarstva kot tudi na preostalih področjih, na katerih želijo krepiti svoja znanja. Družba SiDG je eden najboljših delodajalcev v gozdarski panogi, saj zaposlenim omogočamo tako nadaljnjo rast na strokovnem področju kot tudi napredovanje in postavljanje vedno novih delovnih izzivov.

Potencial družbe SiDG ni omejen. Po zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije lahko družba opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za gospodarno in učinkovito opravljanje dejavnosti gospodarjenja z državnimi gozdovi. Na obzorju že vidimo nove poslovne priložnosti za širjenje dejavnosti podjetja, tudi glede gozdarstva. Zato bomo tudi v prihodnje potrebovali nove sodelavce, ki bodo z zanosom in visoko motivacijo gradili svojo karierno pot ter rasli skupaj z dinamičnim kolektivom SiDG.

Oddelek za gozdarstvo BF UL, Društvo Študentov Gozdarstva

Vas zanima več o študiju Gozdarstva in upravljanja z gozdnimi viri UN in Gozdarstva VS? Preverite več na:
- http://bit.ly/Bsc_Gozdarstvo_in_obnovljivi_gozdni_viri
- http://bit.ly/BSc_Gozdarstvo

#bfsodelovanje #bflgozdarstvo #biotehniškfakulteta #biotechnicalfaculty #SiDG

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Večna Pot 83
Ljubljana
1000
Other Schools in Ljubljana (show all)
Učenje premagovanja strahu za volanom-Marjetka Kramžar Učenje premagovanja strahu za volanom-Marjetka Kramžar
Ljubljana, SI

PREMAGOVANJE STRAHU ZA VOLANOM

Inštitut 4.0 Inštitut 4.0
Litostrojska Cesta 44f
Ljubljana, 1000

Tečaji ROBOTIKE z LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, WeDo 2.0 in MEHANIKE, ROJSTNI DNEVI. Programiranje + Tehnologija + Kreativnost. Učenje prihodnosti.

Problemi Oblikoune Problemi Oblikoune
Gosposka Ulica 18
Ljubljana, 1000

Tukaj vam predstavljamo vse faile na ssof.

Glasbena šola Ljubljana - Amarilis Glasbena šola Ljubljana - Amarilis
Savska Cesta 5
Ljubljana, 1000

Glasbena šola Ljubljana - Amarilis vam ponujamo tako klasične kot tudi odlične kreativne glasbene programe. Novosti v pridobivanju znanj in možnost odločitev med pestrim izborom glasbenih programov vse od 3. leta starosti dalje.

ŠOLA ZA Manikerje/ke ŠOLA ZA Manikerje/ke
Kotnikova 5, Ledina Center
Ljubljana, 1000

Mentorica nohtnim stilistkam. Nohtnim stilistkam pomagam ZAČETI, GRADITI in RAZVIJATI svoja uspešna podjetja. Si želiš postati res prava podjetnica in biti finančno neodvisna? Sprejmi mojo pomoč.

Eurocoop, Inštitut za evropske raziskave in razvoj Eurocoop, Inštitut za evropske raziskave in razvoj
Vodovodna Cesta 17
Ljubljana, 1000

EU projektno vodenje, priprava promo strategij / EU project management, promotion strategies. www.eurocoop.si

Fakulteta za upravo Fakulteta za upravo
Gosarjeva Ulica 5
Ljubljana, 1000

Dobrodošli na FU.

Dijaška Skupnost Gimnazije Poljane Dijaška Skupnost Gimnazije Poljane
Strossmayerjeva 1
Ljubljana, 1000

Dijaška skupnost

POP AKADEMIJA POP AKADEMIJA
Kranjčeva 26
Ljubljana, 1000

Šola novinarstva in produkcije v elektronskih medijih. http://akademija.24ur.com

Jezikovni tečaji SMC Rakovnik Jezikovni tečaji SMC Rakovnik
Rakovniška 6
Ljubljana, 1000

Jezikovni tečaji angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine in španščine za vse starosti pod vodstvom strokovnih predavateljev.

Katalingua Katalingua
Ljubljana, 1000

Katalingua, raznovrstni francoski tečaji za otroke in odrasle

ŠC PET Ljubljana, Višja strokovna šola ŠC PET Ljubljana, Višja strokovna šola
Celjska Ulica 16
Ljubljana, 1000

ŠC PET Višja strokovna šola

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C