DKAS - Društvo Krajinskih Arhitektov Slovenije

DKAS - Društvo Krajinskih Arhitektov Slovenije

Comments

Pričetek javne razprave o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050
Danes ob 18h vabljeni na brezplačno vožnjo z Ladjico po Ljubljanici. Dobimo se na Ribjem trgu. Tema: Reka kot večplastni naravni element naravnega in urbanega prostora. Vodi: Barbara Škarja, u.d.i.k.a., vodnica interpretatorka. Več na:
Vive la paysage!
tudi DKAS je NVO, ki deluje v javnem interesu
V oddaji po Sloveniji o vlogi krajinskih arhitektov, predsednik Društva Krajinskih Arhitektov Slovenije, DKAS, ob 25 letnici društva, ki smo ga praznovali v Lendavi, Jože Novak, min12:50
V oddaji Mostovi dne 25. oktobra, je objava dogodka iz Srečanja Krajinskih arhitektov Slovenija v Lendavi, min 10:30.
zainteresirana javnost ima priložnost, da se oglasi in da pripombe na Pravilnik o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji:
DKAS 25 let: Lendava 2017 KRAJINA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI Praznovanje 25-letnice delovanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije 20. in 21. oktober 2017, Lendava Društvo krajinskih arhitektov Slovenije nadaljuje praznovanje 25 - letnice delovanja. V oktobru, mesecu prostora, DKAS vabi zainteresirano javnost na strokovni posvet in priložnostno slavnostno akademijo v Lendavo, kjer se je organizirano delovanje društva tudi začelo. Petek, 20. oktober 2017, Kulturni center Lendava, Zavod za kulturo in promocijo Lendava Trajnostni turizem in krajinsko načrtovanje, strokovni posvet (od 10:00 do 14:00, dvorana Kulturnega centra Lendava) Strokovni posvet bo priložnost, da v letu, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov izbrala za mednarodno leto trajnostnega turizma in v času sprejemanja nove strategije turističnega razvoja - Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, spregovorimo o prostorskih razsežnostih razvoja turizma. Turistična dejavnost se zelo odkrito navezuje na prostorske danosti, na kulturne in naravne vrednote in zato postaja zelo resen razvojni dejavnik, zainteresiran za stanje v prostoru in za posege v prostor. Na posvetu bodo zato izpostavljena vprašanja o pomenu strateškega prostorskega načrtovanja in vzdržnega razvoja turistične dejavnosti, o konceptih so-upravljanja s krajino in posebej v zavarovanih območij narave in Nature 2000.

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) je strokovno združenje krajinskih arhitektov in drugih strokovnjakov, ki se ukvarjamo z urejanjem prostora v najširšem pomenu besede in varstvom okolja.

Online Survey Software | Qualtrics Survey Solutions

Zdravo, v kroženju je še ena raziskava, ki skuša ujeti duha časa in z izkušnjam iz časa epidemije prispevati k argumentom za izboljšanje pogojev za urejanje zelenih površin. Tudi tokrat za njo stoji izkušena raziskovalna ekipa (University of British Columbia, Vancouver, Canada) in gotovo bodo njene ugotovitve odmevale. Poskrbimo, da bodo vključevale tudi poglede iz Slovenije.

ubc.ca1.qualtrics.com Qualtrics sophisticated online survey software solutions make creating online surveys easy. Learn more about Research Suite and get a free account today.

Pomembno‼️javno sporočilo UO DKAS o problematičnosti hitrih sprememb zakonodaje v okviru interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije:

"Poenostavljanje postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj in zaostritev pogojev sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih povečuje tveganje za korupcijo v škodo okolju. Tovrstno tveganje potrjuje ne le javno izražanje mnenj s strani nevladnih organizacij, temveč temu pritrjujejo tudi predstavniki vlade, ko ta sveženj ukrepov v sklopu interventne zakonodaje za omilitev posledic epidemije pojasnjujejo javnosti.

Posebej zaskrbljujoč in sporen je dodatno predlagan amandma k Zakonu o ohranjanju narave, ki večini nevladnikov preprečuje možnost pridobitve statusa delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Organizirana civilna družba v sistemu urejanja prostora in varstva okolja predstavlja pommebno varovalko pred zlorabami sistema v škodo kakovosti prostora in okolja kot javnega dobra. Posledice sprejetja takšnih ukrepov so lahko za slovensko okolje, prostor in družbo daljnosežne, morda celo nepopravljive."

✍️Barbara Kostanjšek, predsednica DKAS

Več na povezavi

http://www.dkas.si/

ipop.si

Raziskava o rabi zelenih površin: prispevajte glas za kakovostno urejanje - IPoP - Inštitut za politike prostora

Vabilo 👋 k sodelovanju v raziskavi!

Pravkar kroži anketna raziskava o rabi zelenih površin, nastala je v tujini in bila na pobudo kolega, dr. Andreja Verliča iz Krajinskega parka Tivoli Rožnik Šišenski hrib prevedena in prilagojena za Slovenijo.

Med tistimi, ki se ukvarjamo z rabo, načrtovanjem in upravljanjem zelenih površin v urbanem okolju je živo prepričanje, da nam je epidemija ponudila zgodovinsko priložnost, da s pomočjo javnega mnenja izboljšamo pogoje za urejanje javnih in drugih zelenih površin v naših naseljih.

Klikni na povezavo spodaj in sodeluj tudi ti ter deli s prijatelji!

#zelenepovršine #mestnakrajina #javnozdravje #javnodobro #urbanapolitika #javnainfrastruktura

DŠKA
Oddelek za krajinsko arhitekturo
Gozdarski inštitut Slovenije - Oddelek za varstvo gozdov

ipop.si Čas epidemije je povsod po svetu zelo očitno izpostavil pomen zelenih površin za zdravje in dobro počutje prebivalcev. Ljudje se zadnje tedne množično sprehajajo in uporabljajo tudi sicer osamljene in bolj oddaljene zelene površine. Po mnenju tistih, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in upravlj...

Bravo naši!

Slovenski krajinski arhitekti nimajo veliko priložnosti za projektiranje javnega prostora. Zato je toliko boljši občutek, ko je zanimivost rešitev prepoznana v domačem ali celo mednarodnem okolju. Tokrat IFLA Europe objavlja projekt Otroško igrišče v Šmartinskem parku v Ljubljani.

Uporabniki so igrišče zelo dobro sprejeli, skupaj s Severnim parkom in prenovljenim igriščem v Kodeljem parku, ki sta ju prav tako sprojektirali ekipi s krajinskimi arihitekti na čelu, sodi med najboljša nova otroška igrišča v prestolnici.

#krajinskonačrtovanje #slovenskakrajinskaarhitektura #ljubljanskašolakrajinskeahitekture #otorškoigiršče #javnipark
#Ljubljana #Slovenija

Oddelek za krajinsko arhitekturo #IFLAEurope

IFLA Europe Exhibition ‘Landscape as a common ground’ - today we present a project from Slovenia entitled: “Smartinski Park Playground”. The authors of the project were: LUZ, d.d. - Maja Simoneti, Urška Kranjc, Klara Sulič, Sergej Hiti, Tomaž Stupar – Krajinaris, Dušan Stupar, Tanja Maljevac, Maša Šorn.

Šmartinski Park used to be a vast area of informal allotment gardens. In 2007, the clearing of gardening beds and sheds was announced and executed in a close cooperation between mayor’s office, municipal officials and public companies. After clearing of the area only a flowering lawn mixture was sown and the area was open to public use while the design process started. Due to its vast dimension the transformation into a park was to be gradual. In the first phase only two basic walk-through paths were erected, the terrain was reshaped and new large trees were planted while remnants of existing fruit trees were left on site. The playground was designed and built later. The initial idea was to provide a play area for all. The playground location was planned carefully, with a proper relation to the cemetery and out of impacts of main road and power lines. The design team’s previous experiences with school and nursery kids participating in various play projects were used as most valuable baseline for a new design concept.

For more information about the project, please visit
https://www.iflaeurope.eu/index.php/site/project/shmartinski-park-playground-in-ljubljana-slovenia
#DKAS - Društvo Krajinskih Arhitektov Slovenije

Zaključil se je april - Mesec krajinske arhitekture🌳
Pod letošnjim geslom #krajinesprememb so se vtisi osredotočali bodisi na spremembe v krajini, ki jih opažamo in povzročamo sami, bodisi na spremembe našega dojemanja in vrednotenja krajine v trenutnih razmerah.

V preteklih tednih so se kakovostne krajine v bližini naših bivališč izkazale za izjemno pomembno javno dobrino, katere prednosti so bile zelo očitno izpostavljene zaradi omejenega gibanja. Pomenu krajine in njenega urejanja je nujno posvečati pozornost tudi izven razmer pandemije, saj so spremembe edina stalnica krajine.

Organizacijski odbor #MKA2020 in #UODKAS se zahvaljujeta vsem, ki ste sodelovali in delili razmišljanja z nami.

Vljudno vas vabimo k nadaljnjem sodelovanju z društvom na in spremljanju objav pod geslom #krajinesprememb
🌳🌳🌳

#meseckrajinskearhitekture #wlam2020 #mka2020 #landscape #landscapearchitecture

Urbani sprehodi Jane's Walk

▶️ Začenja se teden urbanih sprehodov Jane's Walk! 🚶‍♀️🚶‍♂️

Tudi sprehodi Jane's Walk so letos drugačni. Na poziv koordinatorske organizacije iz Kanade bodo tokratni sprehodi povsod po svetu zgolj virtualni, pospremil pa jih bo niz globalnih in lokalnih spletnih dogodkov.

Začenja se danes, 1. maja 2020, z globalno usklajenim ogledom filma Citizen Jane - Battle for the City (2016): https://www.youtube.com/watch?v=Tid_MAtHbno. V Torontu se bo ogled začel ob 20h po lokalnem času.

Jutri, v soboto, 2. maja 2020 se globalni festival nadaljuje s predavanjem Jana Gehla o COVID-19 in javnem prostoru. Za udeležbo se je potrebno registrirati prek obrazca: https://forms.gle/RrJJNXcHqdwJ9edY8

Pri nas bomo 10. izvedbo urbanih sprehodov obeležili najprej s spletnim dogodkom v četrtek, 7. maja 2020 ob 14h prek naše Facebook strani. Več informacij sledi!

Začeli pa so se tudi že prvi lokalni dogodki. Ta konec tedna v Celju organizatorji spodbujajo sprehajalce, da se sprehodijo po zgodovini celjskih urbanih sprehodov in nato v Celju na individualnih sprehodih preverijo, kaj se spremenilo od izvedbe preteklih sprehodov dalje. Fotografije in komentarje lahko do 3. maja 2020 posredujete kot komentar k objavi dogodka na Facebooku: https://www.facebook.com/events/224451242197711/

Več virtualnih sprehodov sledi še v naslednjih dneh in tednih, prave sprehode pa večina organizatorjev načrtuje septembra, v času Evropskega tedna mobilnosti, če bodo razmere to omogočale.

#janeswalk #janeswalkglobal #janeswalkSI

Včasih so bili visokodebelni sadovnjaki pogost element kulturne krajine. Dandanes je žal tovrstnih sadovnjakov opaziti čedalje manj. Sestavljajo jih stare sorte sadnega drevja kot so bobovec, carjevič in krivopecelj. Niso le pomemben element kulturne krajine. Nudijo tudi habitat pticam in so genska banka starih sadnih sort. Pa pašo za oči spomladi, senco in hlad na vroče poletne dni ter seveda domačo ozimnico.

Poznate kakšno naselje, ki še vedno prek sadovnjakov prehaja v odprto krajino?

#mka2020 #krajine sprememb #meseckrajinskearhitekture #kulturnakrajina #notranjskiregijskipark #wlam2020 #culturallandscape #landscapefeature #orchard

Življenje na podeželju običajno s sabo prinaša velik vrt, ki so ga gradile že predhodne generacije. Sestavljajo ga številni sklopi (zelenjavni vrt, sadovnjak, grede s trajnicami, terasa, travnata površina ip.), ki včasih delujejo nepovezani. Ta vrt nam danes daje pridelke, udobje, razvedrilo in aktivno sprostitev.

Prav krajinski arhitekti pa smo tisti, ki znamo k načrtovanju vrtov pristopiti celostno. S premišljeno umestitvijo in povezovanjem dejavnosti na vrtu, poznavanjem rastlin ter njihovih značilnosti oblikujemo vrtove, ki so funkcionalni, estetski, prilagojeni željam uporabnikov in upoštevajo prostorski kontekst. Saj se strinjamo, da vrt pomembno prispeva k kvaliteti bivanja?

📸✍ Klavdija Peperko

#meseckrajinskearhitekture #mka2020 #krajinesprememb #vrt #oblikovanjevrtov #wlam2020 #garden #gardendesign #qualityoflife

Krajinski robovi. Te krajinske linije ali cone so nosilci bogatih zgodb o spremembah v krajini. Rob med visokimi peščenimi in nizko ležečimi šotnimi tli v s'Gravelandu na Nizozemskem je posledica 300 letnega izkopavanja peska za dvigovanje tal v Amsterdamu. Nastale izkopanine so zapolnili z organskimi mestnimi odpadki, ki so omogočili razvoj povsem nove krajine, niz eminentnih posestev. Artikuliran višinski rob, ki priča o močnih vplivih mikro višinsih razlik na rabo in izgled krajine. 🌳🌳🌳

📸✍ Davor Dušanić

#krajinesprememb #mka2020 #meseckrajinskearhitekture #wlam2020 #dutchlandscape #landscapestories

V duhu današnjega dne - staro kolo ven iz garaže, pa po pionirski🚴‍♀️🌳
Pionirska železnica je bila ozkotirna proga, ki je med leti 1948-54 povezovala ljubljanske predele Podutik, Koseze in Rožno dolino. Na progi so bile tri postaje, ki so se imenovale po pomembnih prizoriščih NOB.
Danes je zelo dobro ohranjena trasa med Rožno dolino in Kosezami, kjer poteka kolesarska steza.

#krajinesprememb #mka2020 #meseckrajinskearhitekture #wlam2020 #landscape #cycling

Te dni so najbolj privlačni občinski vrhovi, ki se, če se nanje povzpnemo po manj obljudenih stezicah, zdijo nov svet. Čarobne barve sončnega zahoda in silhuete dreves te očarajo do te mere, da pozabiš na strah pred medvedom. 🤷‍♀️🐻

Ste se kdaj vprašali, kako se počuti medved, divji petelin, belka ali kateri drugi prebivalec hribov in gora, ko ste v četici pohodnikov osvajali katerega izmed (preveč obiskanih) vrhov? 🗻
Planinske poti so načrtovane in s kafelčevimi markacijami označene prav zato, da se jih držimo in s svojo prisotnostjo povzročamo čim manjše negativne vplive. Ne hodite izven označenih poti in spoštujte naravo ter vse, kar nam daje! 🌱🐻🦡🦉🦅🌱

#krajinesprememb #meseckrajinskearhitekture #mka2020 #planinskazvezaslovenije #wlam2020 #hikingtrails #respectnature #enjoynature #ecosystemservices

drive.google.com

pecenko-koristi-krajinskega-oblikovanja.pdf

📣 Vabljeni k branju razmišljanja na temo koristnosti in nujnosti krajinskega oblikovanja, ki ga je za Mesec krajinske arhitekture prispevala Živa Pečenko.

"Pri predstavitvi svojega dela pogosto naletim na naslednja vprašanja; kaj pravzaprav je krajinska arhitektura in krajinsko oblikovanje, zakaj bi pri načrtovanju odprtega prostora sploh potrebovali krajinskega arhitekta, ali ne bi postopek načrtovanja odprtega prostora in zelenih površin prepustili pripadniku kakšne druge stroke, npr. arhitektu ali gradbeniku. Vsa ta vprašanja kažejo na nerazumevanje pojmov krajinska arhitektura in krajinsko oblikovanje, ter na nepoznavanje kompetenc, ki jih krajinski arhitekti nudimo."

#meseckrajinskearhitekture #MKA2020

drive.google.com

Ali so potrebne tolikšne spremembe razmer, da se začnemo spraševati o samoumevnosti splošnega dobrega?
🌳
V mestih se je dostop do zelenih površin in krajine izkazal za daleč od samoumevnega. Pa to velja tudi drugod?

val202.rtvslo.si

Mestne krajine so javni sistem

🎤 Vabimo vas k poslušanju prispevka Ane Kučan: Mestne krajine so javni sistem.

''To, kar se trenutno dogaja, je še bolj izpostavilo to, da so mestne krajine pravzaprav neke vrste javni servis, javni sistem, ki so, tako kot zdravstvo in šolstvo, za skupinsko odpornost nepogrešljive. So nepogrešljivi deli mest.''

🌳🌿🐿

Delite z nami vaše vtise!

#meseckrajinskearhitekture #mka2020 #wlam2020 #krajinesprememb

val202.rtvslo.si Gostja Nine Zagoričnik, ki razmišlja o mestih v prihodnosti, je krajinska arhitektka Ana Kučan

CIPRA Slovenija

Pomembno‼️

Vlada je napovedala velik poseg v pravice organizirane civilne družbe za sodelovanje v postopkih prostorskega načrtovanja, graditve in varstva okolja.

Slovenska zakonodaja omogoča, da lahko nevladne organizacije - NVO, kakršna je tudi DKAS, pridobijo status delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora, varstva okolja, varstva kulturne dediščine in možnost, da zastopajo javne interese v teh postopkih. DKAS ima vsa tri pooblastila za delo v javnem interesu

V preteklosti je v naši državi prevladalo prepričanje, da je prav da sledimo mednarodnim zgledom in zavezam in da je dobro, da imamo tudi v Sloveniji nevladne organizacije, ki v javnem interesu skrbijo za procese odločanja o urejanju prostora, varstvu okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.

Nobenega pravega razloga ni za to, da bi država zdaj spreminjala te rešitve.

VLADA RS NAM ŽELI ONEMOGOČITI OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO OKOLJA

21. april: Vlada Republike Slovenije se pohvali, da se je pridružila skupni pobudi 16 držav EU za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa.

Še vedno 21. april: Vlada RS predlaga spremembo zakonodaje, ki zaostruje pogoje za vključitev nevladnih organizacij v postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj na ta način, da tudi profesionalne organizacije kot je CIPRA Slovenija, katerim je država posebej prepoznala, da delujemo v javnem interesu (!) za ohranjanje narave in moramo svoje delo in prispevek redno dokazovati, ne izpolnimo teh pogojev. Preprosto: ko bi želela zazidati nove hektarje kmetijske površine in to prodati kot razvoj, bi takšna uničevanja okolja težje preprečili.

Sprememba bi se vpisala v Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (100.f in 100.g člen). Očitno so skrb za čist zrak, za zaščito kmetijskih in gozdnih površin, biodiverzitete resna ovira pri zajezitvi vseh negativnih posledic epidemije?! 🤦‍♀️

Takšne spremembe bi krhale okoljske standarde in blaginjo vseh prebivalcev Slovenije. Prav epidemija nas je opomnila, kako dragoceni so osnovni gradniki življenja: ohranjena in raznolika (kulturna) pokrajina, zdravi in odporni ekosistemi, dostop do pitne vode ...

✊ Kaj lahko narediš v podporo?
🔄 - DELI to objavo
✍ - PODPRI poziv Vladi RS za zeleni odgovor na COVID-19! https://act.gp/34UsqTm

CIPRA Greenpeace Slovenija Umanotera Focus društvo za sonaraven razvoj Mreža za prostor CNVOS DKAS - Društvo Krajinskih Arhitektov Slovenije CTRP KRANJ - Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj Ekologi brez meja Planinska Zveza Slovenije

Po sivi zimi živo zeleni brsti (p)oživijo mesto. Bujne krošnje kar vabijo na sprehod in lepšajo sive stene. Le kaj bi mesto brez dreves? In kaj bi prebivalci brez njihove sence, šumenja listov, pomirjujočih pogledov v zeleno, svežega zraka pod krošnjami, pestrega žvrgolenja v krošnjah ... #krajinesprememb #meseckrajinskearhitekture #drevesa

‼️Kaj pa to? 🎉
Vabilo na digitalno konferenco v sredo o čezmejnih krajinah ima več dimenzij!

Med drugim bo beseda tekla tudi o mendarodnem študentskem natečaju na katerem so se ponovno odlično odrezali študentke in študentje ljubljanske šole za krajinsko arhitekturo z Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniška fakultetai pod mentorstvom Darja Matjašec in Nejc Florjanc.

Čestitamo!

Več pa natnačno preberite v spodnji objavi.

3. nagrada na mednarodnem študentskem natečaju "CrossBorder Landscapes"

Letošnji natečaj LE:NOTRE je organizirala Slovaška tehniška univerza v Bratislavi v sodelovanju z Agronomsko univerzo v Nitri in Tehniško univerzo na Dunaju. Z drugostopenjskega študija krajinske arhitekture v Ljubljani so se natečaja udeležile tri študentske ekipe. Študenti so v okviru rednega študijskega procesa pri predmetu Studio 2 skozi tri različne koncepte raziskovali pomen čezmejnih krajin na edinstveni tromeji Avstrija - Slovaška - Madžarska s pestro zgodovino. Zmagala je študentska ekipa z Agronomske univerze Huazhong na Kitajskem, drugo nagrado pa so prejeli študenti z univerz Nürtingen-Geislingen in Weihenstephan-Triesdorf v Nemčiji.

Rešitev MonoMulti Use, ki je prejela tretjo nagrado, v duhu današnjega časa išče pomen čezmejne krajine na osnovi Sennettove misli, da ograjevanje državnih mej predstavlja uničevanje samega sebe. Študentke zato na podlagi zbranih podatkov z močnim analitičnim in sinteznim delom pokažejo, kako lahko obravnavano območje z medsebojnim sodelovanjem prebivalcev iz različnih držav služi za kompletno samooskrbo širšega območja ob hkratnem spoštovanju narave.

Mycotopia gradi na zgodovinskih dejstvih. Študentke posebej navdihuje serija bunkerjev, ki so tam nastali med železno zaveso. Bunkerji in okoliška krajina postanejo ekotop za gojenje gob, gobe pa v prenesenem pomenu tista možnost, na kateri se gradi novo življenje za skupno preživetje postkapitalistične družbe. Po Lowenhaupt Tsing so gobe specifičen organizem, za katerega je značilna simbioza, in so lahko tisto vodilo, ki odprejo pot domišljiji in umetniškemu raziskovanju.

Sharedscape gradi na ekološki funkciji območja, saj preko njega potekajo močni ekološki koridorji (reka Donava, Green Belt, Alpso-karpatski koridor) in je zavarovano kot Natura 2000. Študenti raziščejo genezo Donave in na podlagi nekoč zasutih rečnih rokavov na sedanjem območju kulturne krajine ob hkratnem upoštevanju drugih razvojnih in prostorskih dejavnikov predlagajo nove mikro ekološke koridorje v skladu z EU kmetijsko politiko, ki določa vsaj 5 % delež ekološko pomembnih območij na območju kulturne krajine.

9. krajinski forum LE:NOTRE, na katerem bodo nagrajene natečajne rešitve predstavljene (med 13:00 in 14:00), bo to sredo, 22. aprila. Prijave so brezplačne:

Prijava in informacije: https://forum.ln-institute.org/
Program:https://forum.ln-institute.org/wp-content/uploads/2020/04/LE_NOTRE-Landscape-Forum-2020-Goes-Online-Programme-Booklet.pdf
Nagrajene natečajne rešitve: https://lnicollab.landscape-portal.org/goto.php?target=file_1653_download&client_id=main

Slike:
MonoMulti Use, avtorice: Ana Benedik, Hema Kunšič, Tamara Tratar, Dorotea Volk, Meta Zgonec
Mycotopia, avtorice: Doroteja Benko, Doroteja Matić, Anja Setničar, Filipa Valenčić
Sharedscape, avtorji: Luka Bajde, Eva Fišer, Lucija Salobir, Adam Wolf

mentorja: doc. Darja Matjašec in asist. Nejc Florjanc

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Misliti Tivoli

Location

Category

Address


Jamnikarjeva 101
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Šolski Plesni Festival Šolski Plesni Festival
Celovška Cesta 25
Ljubljana, 1000

Šolski plesni festival je oblika plesnega izobraževanja otrok in mladine v OŠ in SŠ (družabni dogodek - druženje vrstnikov ob plesu, glasbi, zabavi).

Café Cornelius Cardew Café Cornelius Cardew
Klub Gromka, AKC Metelkova, Masarykova 24
Ljubljana, 1000

Redna mesečna srečanja v klubu Gromka. S prigrizkom in v posebnem ozračju najprej glasbeni dokumentarec, nato izbrana sukalec, sukalka muzik.

Šola varne vožnje Šola varne vožnje
Ljubljana

Šola varne vožnje z motornim kolesom ali osebnim vozilom - Samo Rep. Informacije na tel. št. 070 777 007 ali 040 480 709

Razstava Slovenska Zgodovina Razstava Slovenska Zgodovina
Grajska Planota 1
Ljubljana, 1000

Alumni Škofijske klasične gimnazije Alumni Škofijske klasične gimnazije
Štula 23
Ljubljana, 1000

Klub Alumni ŠKG

Bodies Revealed Lubiana Bodies Revealed Lubiana
Gospodarsko Razstavišče Ljubljana, Dunajska Cesta 20
Ljubljana, 1000

Bodies Revealed-Corpi Scoperti

CoderDojo Ljubljana CoderDojo Ljubljana
Ljubljana, 1000

Brezplačen tečaj programiranja za otroke, mladostnike in mlade po srcu.

Laboratory of Energy Policy - LEST Laboratory of Energy Policy - LEST
Tržaška Cesta 25
Ljubljana, 1000

The Laboratory work covers: Electricity Markets, Power System Planning, Power Generation, Energy Policy Design, Renewable Energy Sources Implementation.

Poljane Grammar School Poljane Grammar School
Strossmayerjeva Ulica 1
Ljubljana, 1000

Moj Horoskop Moj Horoskop
Ljubljana

Moj Horoskop - dnevni horoskop, današnji horoskop, astrologija, planeti, astrološka znamenja, natalna karta in razne astrološke zanimivosti

Dijaški dom Vič Ljubljana Dijaški dom Vič Ljubljana
Gerbičeva 51/a , 1000 Ljubljana
Ljubljana, 1000

Uradna stran Dijaškega doma Vič (Ljubljana) http://www.dd-vic.si

Student Info Student Info
Jamova 2
Ljubljana, 1000

Uradna stran študentskega portala Student Info na Facebook-u.