SIQ Izobraževanje

Smo vaš partner pri razvijanju sistemov vodenja, strokovnega in praktičnega znanja sodelavcev za doseganje trajne uspešnosti vaše organizacije.

Zaupajo nam tako velike kot manjše organizacije kot tudi organizacije javne uprave, saj posredujemo preverjeno poslovno in tehnično znanje, ki daje rezultate v praksi. Za vaše izzive na trgu razvijamo znanja s področij: - Kakovosti in odličnosti - Proizvodnja in avtomobilska industrija - Laboratoriji - Okolje - Energija - Varovanja informacij - Varnosti in zdravja pri delu - Varnih živil - Kakovosti v zdravstvu - Kakovosti v vzgoji in izobraževanju - Vodenje in kadri Vsa izobraževanja pripravimo tudi "po meri" organizacije, jih prilagodimo njeni strategiji in ciljem ter obravnavamo dogovorjene primere iz prakse. Naše vrednote: - do strank smo odzivni, prijazni in zanesljivi - uveljavljanje predavateljev doživljamo kot uspeh - s sodelovanjem in medsebojno pomočjo razvijamo najboljši tim - delo opravljamo predano in s srcem

Mission: Z uveljavljenimi predavatelji, prenosom dobrih praks in strokovno podporo smo partner strankam pri nenehnem izboljševanju sistemov vodenja in razvijanju odličnosti.

Dober komunikator mora biti predvsem dober poslušalec in se znati vživeti v sogovornika, za kar pa ni dovolj poznati samo sogovornika ampak tudi sebe.

Udeležite se delavnice, kjer:
• pridobite znanje o vodstveni komunikaciji,
• naučite se učinkovito komunicirati v svojem delovnem okolju,
• spoznate zakaj različni ljudje različno komuniciramo,
• učite se iz praktičnih primerov in iz »svojih napak«.

Več o vsebini in prijava:
https://bit.ly/2Sjz9lj

V sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT je SIQ v novembru organiziral dva ogleda dobrih praks v organizacijah dobitnicah nagrade za poslovno odličnost PRSPO. Za odlično izpeljana dogodka in navdihujočo izkušnjo se zahvaljujemo Adrii Mobil in GKN Driveline Slovenija.

#EFQM #odličnost #AdriaMobil #GKNDriveline #dobrapraksa #proizvodnja #odličnapodjetja

Če vodja svojega sporočila ne zmore uspešno posredovati drugim in jih motivirati za ukrepanje, je njegovo sporočilo povsem nepomembno. Prijave na https://bit.ly/2s5Gud4
#vodenje #komunikacija #komuniciranje #motiviranje

Voditeljska znanja, vešcine in spretnosti so ključ do učinkovitosti in uspešnosti posameznika in organizacije. Prijave na https://bit.ly/2KPR8Ly

#vodenje #motivacija #vodja

Pridobite ključne informacije in praktično znanje za samostojno preverjanje ranljivosti vašega omrežja in pravočasno ukrepanje. Prijave na https://bit.ly/2r5ViIr

#info #security #siq #information

Pridružite se nam na delavnicah in se seznanite s spremembami in novostmi nove izdaje DFMEA in PFMEA. Z istočasno izdajo priročnika FMEA s strani AIAG in VDA, se je poenotila vsebina in uporaba te metode.
Prijave na:
DESIGN FMEA (DFMEA) > https://bit.ly/2Xq4Ud5
PROCES FMEA (PFMEA) > https://bit.ly/2Kz0GL1

#FMEA #analizanapak #analizamožnihposledic #design #proces

Preobrazba v vitko organizacijo je preverjena in dokazana pot, ki vodi k dolgoročni uspešnosti. Udeležite se delavnice, kjer boste spoznali način razmišljanja, načela in metode v celovitem sistemu vitke organizacije. Prijave na https://bit.ly/2XqPqp9

#vitkaorganizacija #lean #zmanjševanjestroškov #storitve #proizvodnja

Udeležite se seminarja, ki povezuje teorijo in strokovno znanje s praktičnimi rešitvami ter primeri dobrih praks na področju vodenja evidenc o električni in elektronski opremi ter prenosnih baterijah danih na trg Republike Slovenije.
Na seminarju boste spoznali nove zahteve Uredbe. Prijave na https://bit.ly/2Q8e6B0

#okolje #SIQ #uredba #električna #elektronska #oprema #baterije #akumulatorji

Pridite po znanje in kompetence na Šolo vodenja, ki se začne 21. novembra. Prijave na https://bit.ly/32FjLkO

Uspešnost organizacije je odvisna od sposobnosti prilagajanja in hitrosti odziva na spremembe, ki jih najbolj učinkovito obvladujemo prav ljudje. Na delavnici bomo pripravili akcijski načrt učinkovitega obvladovanja sprememb na konkretnem primeru iz lastne prakse. Prijave na https://bit.ly/2We51b0

#changemanagement #obvladovanjesprememb #akcijskinačrt

Spoznajte strukturirano metodo APQP za definiranje in izvedbo aktivnosti, ter PPAP postopke, obrazce in tehnične norme in si tako zgradite odlično osnovo za dosledno izpolnjevanje vseh korakov pri potrjevanju serijskih izdelkov dobaviteljev. Prijave na https://bit.ly/2Nntbgl

#APQP #definiranjeaktivnosti #izvedbaaktivnosti #pričakovanjakupca #PPAP #postopki #obrazci #tehničnenorme #serijskizdelki #dobavitelji #razvoj #odličnost

Udeleženci na osnovi obravnave praktičnih primerov in priprave elaborata izbranega proizvoda iz svojega delovnega okolja pridobite uporabno znanje za delo v praksi. Prijave na https://bit.ly/34CjiRO

#strojiCEoznaka #varnostproizvodov #EUDirektive

Vabimo vas, da se nam pridružite v Šoli vodenja, kjer boste skozi prikaze najsodobnejših ugotovitev nevroznanosti in psihologije motivacije ter vrsto praktičnih vaj na konkretnih primerih iz prakse, okrepili veščino vodenja in motivacije sodelavcev ter razvili karizmatičen slog vodenja.
Prijave na https://bit.ly/2Nk4eCz

#vodenje #motivacijasodelavcev #strateškovodenje #ciljnovodenje #smartcilji #uspešnakomunikacija #osebnislogvodenja #karizmatičnivodja #uspešenvodja

Na delavnici bomo predstavili zahteve za primarno embalažo za medicinske proizvode, posebne zahteve za uporabo zahtev ISO 9001 v povezavi z dobrimi proizvodnimi praksami (DPP) po zahtevah standarda ISO 15378:2017.
Prijave na https://bit.ly/2NJNjbE

#zdravila #embalaža #medicinskipripomočki #ISO15378

Za katere materiale so Izjave obvezne, kaj je podrobna vsebina Izjav, kakšna dokazila so potrebna, da se Izjave napišejo, katere informacije iz spremljajoče dokumentacije so za Izjave pomembne – vse to in še več bomo predstavili na delavnici. Prijave na https://bit.ly/2WRf7Pu

#SIQ #materialivstikuzživili #embalažazaživila #izjaveoskladnosti

Pridobite mednarodno veljaven akreditiran certifikat in naziv Information Security Manager. Prijave na https://bit.ly/2PnH67s

#SIQ #ISM #CIS #ISO

Uspešnost organizacije je odvisna od sposobnosti prilagajanja in hitrosti odziva na spremembe, ki jih najbolj učinkovito obvladujemo prav ljudje. Na delavnici bomo pripravili akcijski načrt učinkovitega obvladovanja sprememb na konkretnem primeru iz lastne prakse. Prijave na https://bit.ly/2We51b0

#changemanagement #obvladovanjesprememb #akcijskinačrt

Seznanite se s trenutnim stanjem na področju varstva osebnih podatkov, kako zadostiti določilom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter kakšne sankcije nas doletijo v primeru kršitev. Prijave na https://bit.ly/2Waq66c

#GDPR #uredba #osebnipodatki #SIQ

Seznanite se z osnovnimi pojmi projektnega vodenja ter nadgradite znanje in kompetence za uvajanje in razvoj projektnega vodenja v svojem delovnem okolju.
Prijave na: https://bit.ly/2BDa6jB

#SIQ #projectmanagement #projektnovodenje #planning

Šolo vitke proizvodnje smo na SIQ razvili z namenom celovitega razumevanja filozofije vitke proizvodnje in uvedbo konkretnih rešitev v prakso. 17. oktobra je v Gorenju potekala zaključna predstavitev že 6. izvedbe Šole vitke proizvodnje, kjer so sodelavci predstavili uvedene rešitve in prihranke v njihovi proizvodnji.
Več o Šoli vitke proizvodnje na: https://bit.ly/2kL3cUH

V sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, organiziramo brezplačni ogled dobre prakse, v dveh odličnih organizacijah, dobitnicah PRSPO. Število mest je omejeno. Prijave na:

- https://bit.ly/35YdzHi > Ogled dobre prakse v Adria Mobil d.o.o.

- https://bit.ly/31BMhTV > Ogled dobre prakse v GKN Driveline Slovenija d.o.o.

#siq #odličnost #dobrapraksa #kakovost

Uspešno smo zaključili še eno Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018.

»Povezovanje teorije s prakso. Predavatelj Miloš Seražin je s svojim pozitivnim pristopom, bogato zakladnico znanj in deljenjem uporabnih izkušenj »okužil« vse prisotne. To je sprožilo verižno reakcijo pri prisotnih slušateljih in kaj hitro smo znali skupaj poiskati rešitve za konkretne primere s pomočjo smernic, ki jih najdemo v standardu. To pa je bila hkrati tudi izpolnitev mojih pričakovanj pri tem usposabljanju: kako naj smernice postanejo naš pripomoček pri delu.«
mag. Mojca Turnšek, ELES d.o.o.

#varnost #zdravje #ISO45001 #skrbniki #sistemvodenja #SIQ #isostandard

Seznanite se s pomenom, možnimi pristopi in tehnikami za učinkovito reševanje problemov ter z uvedbo ukrepov, ki preprečijo ponavljanje zaznanih problemov. Prijave na: https://bit.ly/2VNITnH
#učinkovitoreševanje #lastnapraksa #učinkovitost #metodeintehnike #konkurenčnost #agilnost #odličnost

Najboljše odgovore na pereča informacijsko varnostna vprašanja ponuja mednarodno uveljavljen standard ISO/IEC 27001:2013. Prijave na: http://bit.ly/2OKXPlp

#suiv #isms #iso #information #security #siq #27001 #infosecurity

Izbrane vsebine, strokovna podpora, mentorstvo odličnih predavateljev in medsebojna izmenjava izkušenj so prednosti, ki jih udeleženci ob koncu izpostavljajo kot najvišjo dodano vrednost šole. Več na https://bit.ly/2m4iwMm
#validacija #analitskiproces #meroslovnasledljivost #validacija #kontorlnekarte #rešitevlastnegaproblema #merilnanegotovost

Udeležite se programa štirih delavnic z ogledom dobre prakse, kjer boste izpopolnili znanje in svoji organizaciji zagotovili trajno uspešnost. Prijave na: https://bit.ly/2osWVOV
#koristnostisistema #strategija #reševanjeproblemov #obvladovanjesprememb #vitkostorganizacije #dobrapraksa #ogled #praksa #delavnice

Ste prevzeli odgovornost za uspešno uvedbo in vzdrževanje Uredbe (GDPR) v vaše poslovanje?
Opravljate funkcijo DPO-ja?
Udeležite se usposabljanja in pridobite potrebne kompetence in mednarodno potrdilo: https://bit.ly/2kNzcaV
#DPO #informationsecurity #expertknowledge #internationalcertificate

Odličnost proizvodnega procesa ni le rezultat uporabe nekaterih metod ali orodij, temveč je celovit sistem, ki temelji na drugačnem načinu razmišljanja o proizvodnem procesu. Pridružite se nam na Šoli vitke proizvodnje. Več na: https://bit.ly/2kL3cUH
#kakovost #proizvodnja #šolavitkeproizvodnje #lean #6sigma

S pomočjo pridobljenega strokovnega znanja in s pomočjo strokovnega mentorja izdelane rešitve primera iz lastne prakse, se usposobite za učinkovito vodenje sistema varnih živil. Prijave na: https://bit.ly/2mfxkYJ
#HACCP #varnaživila #mikrobiologija #IFS #foodsafety #HACCPštudija

Seznanite se z metodami prepoznavanja življenjskega cikla izdelkov in storitev, ter ustvarite koncept akcijskega načrta za uvedbo okoljske inovacije. Prijave na: https://bit.ly/2lyAnLc

#ISO14001 #PDCA #življenjskicikel #okoljskeinovacije #lifecycle #ecolabeling #razvoj #izdelki #storitve #recikliranje

[AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA] FMEA - analiza možnih napak in njihovih posledic - v praksi ena najbolj preskušenih metod, namenjena preprečevanju napak. Predstavljene bodo spremembe in novosti nove 5. izdaje FMEA (2019). > http://bit.ly/2LaQcAU
#SIQ #FMEA #IATF #DFMEA #PFMEA #automotive

Voditeljska znanja, veščine in spretnosti so ključ do učinkovitosti in uspešnosti posameznika in organizacije. Pridružite se nam na Trojčku delavnic: https://bit.ly/2RlCexp

ŠOLA KAKOVOSTI

Pridite po celovito znanje s področja vodenja kakovosti in si pridobite naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti. Začetek 24. septembra: www.sola-kakovosti.si

[VODENJE IN KADRI] Vabimo vas, da se nam pridružite v Šoli vodenja, kjer boste skozi prikaze najsodobnejših ugotovitev nevroznanosti in psihologije motivacije okrepili veščine vodenja in motivacije sodelavcev ter razvili karizmatičen slog vodenja. > http://bit.ly/2W7pbpj #SIQ

Zagotovite si svoje prosto mesto na Posvetu. Odpirali bomo pogosta vprašanja in podali najboljše prakse. Program posveta in prijava. > http://bit.ly/2VqAd90 #SIQ

[VAROVANJE INFORMACIJ] Pridobite znanja za samostojno preverjanje varnosti in obvladovanje tveganj v vašem informacijskem sistemu. > http://bit.ly/2DSFyOa #SIQ

[AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA] Udeležite se seminarja in spoznajte vsebino pete izdaje VDA 2. Že ta četrtek, 11. aprila. > http://bit.ly/2TLhu4m #SIQ #automotive #iatf

[AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA] Spoznajte, kako si lahko z metodo 8D pomagate pri dolgoročnem odpravljanju nastalih težav in predvsem preprečevanju njihovega ponavljanja. > http://bit.ly/2WHBqWo #SIQ #automotive #IATF

Danes se na lokaciji v družbi DARS d.d. v Celju odvija 3. regijska delavnica o uvajanju poslovne odličnosti. Udeleženci aktivno sodelujejo pri predstavitvi modela EFQM in dobre prakse. Hvala DARS d.d., da nas gostite!

[ODLIČNOST] SIQ Izobraževanje vas v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi na brezplačne delavnice s področja uvajanja poslovne odličnosti. > http://bit.ly/2PlBoEi #SIQ

[ODLIČNOST] Upravljanje z zavzetostjo ni le »modni trend«, temveč nuja, saj dokazano prinaša pozitivne učinke za vse deležnike. > http://bit.ly/2GPcA30 #SIQ

[01/15/19]   Na področju Izobraževanje v podjetju SIQ - Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje potrebujemo okrepitve in sicer študenta/študentko, ki bi opravljala delo v organizaciji/administraciji (izdelava potrdil in printanje gradiv, kopiranje, obdelovanje prijav na izobraževanje, delo v CRM sistemu Microsoft Dynamics). Med drugim bi skrbel/a tudi za urejenost predavalnice in za sprejem/postrežbo udeležencev ter zaposlenih.

Študentsko delo poteka v prostorih SIQ Izobraževanje, na Dunajski 159, omejitev je 120 ur na mesec, urna postavka znaša 4.22 EUR/h NETO, 5.00 EUR/h BRUTO. Obvezen čim daljši študentski status (prednostno bodo obravnavani tisti, ki vpisali magisterij, absolventski staž)

Zaželjena tudi predznanja Office (Word, Excel, Powerpoint), natančnost ter prijaznost in predhodno delo z ljudmi (neobvezno), delo v kolektivu in komunikativnost.

Za več informacij obiščite: http://bit.ly/studentsko_delo_na_siq

Ali nas pokličite na 01 5609 712.

➡ Težave pri implementaciji?
➡ Imate odprta vprašanja glede uredbe?
➡ Potrebujete napotke ali usmeritve?

Na odprta vprašanja vam bosta odgovorila mag. Matjaž Drev, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in mag. Miha Ozimek, specialist za informacijsko varnost na SIQ. > http://bit.ly/siq_gdpr #siq #gdpr

[KAKOVOST] Postanite kompetenten notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015. > http://bit.ly/2RGlAJy #siq

[VAROVANJE INFORMACIJ] Vse organizacije, ki obdelujete, prenašate ali hranite kartične podatke, morate zadostiti zahtevam PCI-DSS. Več: http://bit.ly/2s6fyGW #siq

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ŠOLA KAKOVOSTI
Šola kakovosti
Šola vike proizvodnje
Education for environment management system http://www.siq.si/...
Profesional trainings for Laboratories
Tečaj za notranje presojevalce/INternal audit cours

Location

Category

Address


Mašera-Spasićeva Ulica 10
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Teambuilding.si Teambuilding.si
Gasilska Cesta 3
Ljubljana, 1000

izvajamo različne oblike TEAM BUILDING programov

NLP Izobraževanja NLP Izobraževanja
Tacenska Cesta 117
Ljubljana, 1000

NLP je skupek orodij, zbirka tehnik, s katero si pomagamo odpravljati svoja omejujoča prepričanja, strahove, navade in razvade, odpravljamo škodljive posledice čustvenih travm, se rešimo raznih fobij ter spreminjamo vedenjske vzorce.

Bodies Revealed Lubiana Bodies Revealed Lubiana
Gospodarsko Razstavišče Ljubljana, Dunajska Cesta 20
Ljubljana, 1000

Bodies Revealed-Corpi Scoperti

Crafty builders Crafty builders
Stegne 7
Ljubljana, 1000

Crafty builders is an animated online children series with a goal to inspire the imagination and to actively promote play with wooden building blocks.

Zavod 404 Zavod 404
Mencingerjeva Ulica 7
Ljubljana, 1000

Smo zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije

Akademija MP Akademija MP
Vodovodna Cesta 100
Ljubljana, 1000

AKADEMIJA MP... kjer izobražujemo zmagovalce!

Digital School Slovenija Digital School Slovenija
Stegne 33
Ljubljana, 1000

Digital School Ljubljana je prva franšiza v EU, ki izvaja edinstvene tečaje programiranja za otroke in mladostnike med 7. in 18. letom starosti.

TRI.M TIM Zdrav.je TRI.M TIM Zdrav.je
Jakčeva 39
Ljubljana, 1000

Obveščanje o izobraževanjih in terapijah, ki jih nudi naše podjetje (masaže, protibolečinska terapija, kineziotaping, bandaže, športne dejavnosti,...)

Otroški svet zabave Otroški svet zabave
Dunajska 197
Ljubljana, 1000

Organizacija otroških rojstnodnevnih zabav, fotografiranje.

Arheotura Arheotura
Linhartova 42
Ljubljana, 1000

Popeljemo vas na izlet po arheologiji. - We take you on a trip through archaeology.

Palček Kristalček Palček Kristalček
Ljubljana, 1000

Družinski vrtec z osnovami waldorfske pedagogike

Angleščina za malčke Angleščina za malčke
Komenskega Ulica 44
Ljubljana, 1000

Tečaji angleščine za predšolske otroke.