SIQ Izobraževanje

SIQ Izobraževanje

Comments

Za nami je prva uspešna izvedba 2-dnevenga licenčnega Usposabljanja za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT). Čestitke udeležencem, za vloženi trud in nove strokovne kompetence! Vse, ki vas zanima odličnost, uporaba modela EFQM in si želite postati ocenjevalec, vabimo na naslednji izvedbi usposabljanja, termin bo znan v kratkem: http://www.siq.si/index.php?id=925&command=SINGLE&sid=461
Razpisali smo nove termine izobraževanj v letu 2018: http://www.siq.si/izobrazevanje/program/index.html?no_cache=1. Vabljeni!
Razpisali smo nove termine izobraževanj za prvo polletje v 2018. Preverite ponudbo: http://www.siq.si/izobrazevanje/program/index.html?no_cache=1

Smo vaš partner pri razvijanju sistemov vodenja, strokovnega in praktičnega znanja sodelavcev za doseganje trajne uspešnosti vaše organizacije.

Zaupajo nam tako velike kot manjše organizacije kot tudi organizacije javne uprave, saj posredujemo preverjeno poslovno in tehnično znanje, ki daje rezultate v praksi. Za vaše izzive na trgu razvijamo znanja s področij: - Kakovosti in odličnosti - Proizvodnja in avtomobilska industrija - Laboratoriji - Okolje - Energija - Varovanja informacij - Varnosti in zdravja pri delu - Varnih živil - Kakovosti v zdravstvu - Kakovosti v vzgoji in izobraževanju - Vodenje in kadri Vsa izobraževanja pripravimo tudi "po meri" organizacije, jih prilagodimo njeni strategiji in ciljem ter obravnavamo dogovorjene primere iz prakse. Naše vrednote: - do strank smo odzivni, prijazni in zanesljivi - uveljavljanje predavateljev doživljamo kot uspeh - s sodelovanjem in medsebojno pomočjo razvijamo najboljši tim - delo opravljamo predano in s srcem

Mission: Z uveljavljenimi predavatelji, prenosom dobrih praks in strokovno podporo smo partner strankam pri nenehnem izboljševanju sistemov vodenja in razvijanju odličnosti.

siq.si

Izobraževanje

Vsak pisni izdelek je ogledalo posameznika in organizacije, ki jo ta predstavlja. 📧

Ste vedeli, da načelo "Napiši sporočilo in povedal ti bom, kdo si" velja tako za poslovno kot zasebno okolje❓

Potrudite se, da bo E-komunikacija vaša zaveznica; da bo orodje in ne orožje.📈

Vabljeni na izobraževanje katero je namenjeno vsem, ki ustvarjate krajša in/ali daljša pisna sporočila za različne naslovnike (komunicirate znotraj ustanove in tudi z zunanjimi deležniki – poslovnimi partnerji, predstavniki medijev, strankami …) ter želite, da so ta pravilno zapisana ter zanimiva. 😉

Več ⬇️
https://bit.ly/37XJszx

#ekomunikacija #poslovnaodlicnost #communication #orodje

siq.si V Šoli vitke proizvodnje se udeleženci v treh mesecih usposobite za prenašanje pridobljenih znanj in izkušenj vitke proizvodnje v lastno prakso.

siq.si

www.siq.si

Šola kakovosti obsega 10 dnevno intenzivno usposabljanje in se zaključi v obdobju petih mesecev. Udeležite se petih obveznih vsebin, kjer pridobite celovito znanje s področja sistema vodenja in treh izbirnih izobraževanj, s katerimi nadgradite svoje znanje in veščine tudi iz drugih področij. S ciljem takojšnje koristi za vašo organizacijo pa že v času šolanja pod vodstvom mentorja izdelate projektno nalogo, v kateri rešite izbrani problem iz svojega delovnega področja.

Udeleženci Šole kakovosti brezplačno prejmete novo knjižico Procesni pristop in zahteve standardov za sisteme vodenja.

Več o vsebini in prijava: https://bit.ly/2umgGeb

siq.si

Dober komunikator mora biti predvsem dober poslušalec in se znati vživeti v sogovornika, za kar pa ni dovolj poznati samo sogovornika ampak tudi sebe.

Udeležite se delavnice, kjer:
• pridobite znanje o vodstveni komunikaciji,
• naučite se učinkovito komunicirati v svojem delovnem okolju,
• spoznate zakaj različni ljudje različno komuniciramo,
• učite se iz praktičnih primerov in iz »svojih napak«.

Več o vsebini in prijava:
https://bit.ly/2Sjz9lj

V sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT je SIQ v novembru organiziral dva ogleda dobrih praks v organizacijah dobitnicah nagrade za poslovno odličnost PRSPO. Za odlično izpeljana dogodka in navdihujočo izkušnjo se zahvaljujemo Adrii Mobil in GKN Driveline Slovenija.

#EFQM #odličnost #AdriaMobil #GKNDriveline #dobrapraksa #proizvodnja #odličnapodjetja

Če vodja svojega sporočila ne zmore uspešno posredovati drugim in jih motivirati za ukrepanje, je njegovo sporočilo povsem nepomembno. Prijave na https://bit.ly/2s5Gud4
#vodenje #komunikacija #komuniciranje #motiviranje

Voditeljska znanja, vešcine in spretnosti so ključ do učinkovitosti in uspešnosti posameznika in organizacije. Prijave na https://bit.ly/2KPR8Ly

#vodenje #motivacija #vodja

Pridobite ključne informacije in praktično znanje za samostojno preverjanje ranljivosti vašega omrežja in pravočasno ukrepanje. Prijave na https://bit.ly/2r5ViIr

#info #security #siq #information

Pridružite se nam na delavnicah in se seznanite s spremembami in novostmi nove izdaje DFMEA in PFMEA. Z istočasno izdajo priročnika FMEA s strani AIAG in VDA, se je poenotila vsebina in uporaba te metode.
Prijave na:
DESIGN FMEA (DFMEA) > https://bit.ly/2Xq4Ud5
PROCES FMEA (PFMEA) > https://bit.ly/2Kz0GL1

#FMEA #analizanapak #analizamožnihposledic #design #proces

Preobrazba v vitko organizacijo je preverjena in dokazana pot, ki vodi k dolgoročni uspešnosti. Udeležite se delavnice, kjer boste spoznali način razmišljanja, načela in metode v celovitem sistemu vitke organizacije. Prijave na https://bit.ly/2XqPqp9

#vitkaorganizacija #lean #zmanjševanjestroškov #storitve #proizvodnja

Udeležite se seminarja, ki povezuje teorijo in strokovno znanje s praktičnimi rešitvami ter primeri dobrih praks na področju vodenja evidenc o električni in elektronski opremi ter prenosnih baterijah danih na trg Republike Slovenije.
Na seminarju boste spoznali nove zahteve Uredbe. Prijave na https://bit.ly/2Q8e6B0

#okolje #SIQ #uredba #električna #elektronska #oprema #baterije #akumulatorji

Pridite po znanje in kompetence na Šolo vodenja, ki se začne 21. novembra. Prijave na https://bit.ly/32FjLkO

Uspešnost organizacije je odvisna od sposobnosti prilagajanja in hitrosti odziva na spremembe, ki jih najbolj učinkovito obvladujemo prav ljudje. Na delavnici bomo pripravili akcijski načrt učinkovitega obvladovanja sprememb na konkretnem primeru iz lastne prakse. Prijave na https://bit.ly/2We51b0

#changemanagement #obvladovanjesprememb #akcijskinačrt

Spoznajte strukturirano metodo APQP za definiranje in izvedbo aktivnosti, ter PPAP postopke, obrazce in tehnične norme in si tako zgradite odlično osnovo za dosledno izpolnjevanje vseh korakov pri potrjevanju serijskih izdelkov dobaviteljev. Prijave na https://bit.ly/2Nntbgl

#APQP #definiranjeaktivnosti #izvedbaaktivnosti #pričakovanjakupca #PPAP #postopki #obrazci #tehničnenorme #serijskizdelki #dobavitelji #razvoj #odličnost

Udeleženci na osnovi obravnave praktičnih primerov in priprave elaborata izbranega proizvoda iz svojega delovnega okolja pridobite uporabno znanje za delo v praksi. Prijave na https://bit.ly/34CjiRO

#strojiCEoznaka #varnostproizvodov #EUDirektive

Vabimo vas, da se nam pridružite v Šoli vodenja, kjer boste skozi prikaze najsodobnejših ugotovitev nevroznanosti in psihologije motivacije ter vrsto praktičnih vaj na konkretnih primerih iz prakse, okrepili veščino vodenja in motivacije sodelavcev ter razvili karizmatičen slog vodenja.
Prijave na https://bit.ly/2Nk4eCz

#vodenje #motivacijasodelavcev #strateškovodenje #ciljnovodenje #smartcilji #uspešnakomunikacija #osebnislogvodenja #karizmatičnivodja #uspešenvodja

Na delavnici bomo predstavili zahteve za primarno embalažo za medicinske proizvode, posebne zahteve za uporabo zahtev ISO 9001 v povezavi z dobrimi proizvodnimi praksami (DPP) po zahtevah standarda ISO 15378:2017.
Prijave na https://bit.ly/2NJNjbE

#zdravila #embalaža #medicinskipripomočki #ISO15378

Za katere materiale so Izjave obvezne, kaj je podrobna vsebina Izjav, kakšna dokazila so potrebna, da se Izjave napišejo, katere informacije iz spremljajoče dokumentacije so za Izjave pomembne – vse to in še več bomo predstavili na delavnici. Prijave na https://bit.ly/2WRf7Pu

#SIQ #materialivstikuzživili #embalažazaživila #izjaveoskladnosti

Pridobite mednarodno veljaven akreditiran certifikat in naziv Information Security Manager. Prijave na https://bit.ly/2PnH67s

#SIQ #ISM #CIS #ISO

Uspešnost organizacije je odvisna od sposobnosti prilagajanja in hitrosti odziva na spremembe, ki jih najbolj učinkovito obvladujemo prav ljudje. Na delavnici bomo pripravili akcijski načrt učinkovitega obvladovanja sprememb na konkretnem primeru iz lastne prakse. Prijave na https://bit.ly/2We51b0

#changemanagement #obvladovanjesprememb #akcijskinačrt

Seznanite se s trenutnim stanjem na področju varstva osebnih podatkov, kako zadostiti določilom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter kakšne sankcije nas doletijo v primeru kršitev. Prijave na https://bit.ly/2Waq66c

#GDPR #uredba #osebnipodatki #SIQ

Seznanite se z osnovnimi pojmi projektnega vodenja ter nadgradite znanje in kompetence za uvajanje in razvoj projektnega vodenja v svojem delovnem okolju.
Prijave na: https://bit.ly/2BDa6jB

#SIQ #projectmanagement #projektnovodenje #planning

Šolo vitke proizvodnje smo na SIQ razvili z namenom celovitega razumevanja filozofije vitke proizvodnje in uvedbo konkretnih rešitev v prakso. 17. oktobra je v Gorenju potekala zaključna predstavitev že 6. izvedbe Šole vitke proizvodnje, kjer so sodelavci predstavili uvedene rešitve in prihranke v njihovi proizvodnji.
Več o Šoli vitke proizvodnje na: https://bit.ly/2kL3cUH

V sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, organiziramo brezplačni ogled dobre prakse, v dveh odličnih organizacijah, dobitnicah PRSPO. Število mest je omejeno. Prijave na:

- https://bit.ly/35YdzHi > Ogled dobre prakse v Adria Mobil d.o.o.

- https://bit.ly/31BMhTV > Ogled dobre prakse v GKN Driveline Slovenija d.o.o.

#siq #odličnost #dobrapraksa #kakovost

Uspešno smo zaključili še eno Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018.

»Povezovanje teorije s prakso. Predavatelj Miloš Seražin je s svojim pozitivnim pristopom, bogato zakladnico znanj in deljenjem uporabnih izkušenj »okužil« vse prisotne. To je sprožilo verižno reakcijo pri prisotnih slušateljih in kaj hitro smo znali skupaj poiskati rešitve za konkretne primere s pomočjo smernic, ki jih najdemo v standardu. To pa je bila hkrati tudi izpolnitev mojih pričakovanj pri tem usposabljanju: kako naj smernice postanejo naš pripomoček pri delu.«
mag. Mojca Turnšek, ELES d.o.o.

#varnost #zdravje #ISO45001 #skrbniki #sistemvodenja #SIQ #isostandard

Seznanite se s pomenom, možnimi pristopi in tehnikami za učinkovito reševanje problemov ter z uvedbo ukrepov, ki preprečijo ponavljanje zaznanih problemov. Prijave na: https://bit.ly/2VNITnH
#učinkovitoreševanje #lastnapraksa #učinkovitost #metodeintehnike #konkurenčnost #agilnost #odličnost

Najboljše odgovore na pereča informacijsko varnostna vprašanja ponuja mednarodno uveljavljen standard ISO/IEC 27001:2013. Prijave na: http://bit.ly/2OKXPlp

#suiv #isms #iso #information #security #siq #27001 #infosecurity

Izbrane vsebine, strokovna podpora, mentorstvo odličnih predavateljev in medsebojna izmenjava izkušenj so prednosti, ki jih udeleženci ob koncu izpostavljajo kot najvišjo dodano vrednost šole. Več na https://bit.ly/2m4iwMm
#validacija #analitskiproces #meroslovnasledljivost #validacija #kontorlnekarte #rešitevlastnegaproblema #merilnanegotovost

Udeležite se programa štirih delavnic z ogledom dobre prakse, kjer boste izpopolnili znanje in svoji organizaciji zagotovili trajno uspešnost. Prijave na: https://bit.ly/2osWVOV
#koristnostisistema #strategija #reševanjeproblemov #obvladovanjesprememb #vitkostorganizacije #dobrapraksa #ogled #praksa #delavnice

Ste prevzeli odgovornost za uspešno uvedbo in vzdrževanje Uredbe (GDPR) v vaše poslovanje?
Opravljate funkcijo DPO-ja?
Udeležite se usposabljanja in pridobite potrebne kompetence in mednarodno potrdilo: https://bit.ly/2kNzcaV
#DPO #informationsecurity #expertknowledge #internationalcertificate

Odličnost proizvodnega procesa ni le rezultat uporabe nekaterih metod ali orodij, temveč je celovit sistem, ki temelji na drugačnem načinu razmišljanja o proizvodnem procesu. Pridružite se nam na Šoli vitke proizvodnje. Več na: https://bit.ly/2kL3cUH
#kakovost #proizvodnja #šolavitkeproizvodnje #lean #6sigma

S pomočjo pridobljenega strokovnega znanja in s pomočjo strokovnega mentorja izdelane rešitve primera iz lastne prakse, se usposobite za učinkovito vodenje sistema varnih živil. Prijave na: https://bit.ly/2mfxkYJ
#HACCP #varnaživila #mikrobiologija #IFS #foodsafety #HACCPštudija

Seznanite se z metodami prepoznavanja življenjskega cikla izdelkov in storitev, ter ustvarite koncept akcijskega načrta za uvedbo okoljske inovacije. Prijave na: https://bit.ly/2lyAnLc

#ISO14001 #PDCA #življenjskicikel #okoljskeinovacije #lifecycle #ecolabeling #razvoj #izdelki #storitve #recikliranje

[AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA] FMEA - analiza možnih napak in njihovih posledic - v praksi ena najbolj preskušenih metod, namenjena preprečevanju napak. Predstavljene bodo spremembe in novosti nove 5. izdaje FMEA (2019). > http://bit.ly/2LaQcAU
#SIQ #FMEA #IATF #DFMEA #PFMEA #automotive

Voditeljska znanja, veščine in spretnosti so ključ do učinkovitosti in uspešnosti posameznika in organizacije. Pridružite se nam na Trojčku delavnic: https://bit.ly/2RlCexp

ŠOLA KAKOVOSTI

Pridite po celovito znanje s področja vodenja kakovosti in si pridobite naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti. Začetek 24. septembra: www.sola-kakovosti.si

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ŠOLA KAKOVOSTI
Šola kakovosti
Šola vike proizvodnje
Education for environment management system http://www.siq.si/...
Profesional trainings for Laboratories
Tečaj za notranje presojevalce/INternal audit cours

Location

Category

Address


Mašera-Spasićeva Ulica 10
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Društvo za varstvo rastlin Slovenije Društvo za varstvo rastlin Slovenije
Jamnikarjeva 101
Ljubljana, 1000

DVRS je stanovska organizacija na področju fitomedicine, v katero se združujejo raziskovalci, svetovalci in drugi strokovnjaki z namenom krepitve področja varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.

International Aesthetic Surgery Training Centre International Aesthetic Surgery Training Centre
Periceva 29
Ljubljana, 1000

Specialists and residents in aesthetic plastic surgery are using IASTC preceptorship program to expand their skills and knowledge in aesthetic surgery.

Šola čustvene inteligence Šola čustvene inteligence
Ruska 13
Ljubljana, 1000

Šola čustvene inteligence - program za razvoj socialnih spretnosti, boljše odnose, boljšo samopodobo, uspešno ravnanje s čustvi, več samospoštovanja ...

Šola v oblaku Šola v oblaku
Čepovanska 2
Ljubljana, 1000

Šola tehnike, umetnosti, naravoslovja in vsega kar je povezano z ustvarjalnostjo.

Izobraževanje na področju Kulturnega Managementa in Založništva Izobraževanje na področju Kulturnega Managementa in Založništva
Tomšičeva Ulica 12
Ljubljana, 1000

Projekt je bil izbran na "Javnem razpisu za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2013-2014"

Spletne urice Spletne urice
Kersnikova Ulica 2
Ljubljana, 1000

Redno tedensko zbirališče vseh, ki so nam spletne strani več kot hobi.

Moje Sanje - pravi svet za vašega otroka Moje Sanje - pravi svet za vašega otroka
Zlatek 15
Ljubljana, 1000

Zasebni ang-slo vrtec / Bilingual preschool, nursey. Športno usmerjen stimulativni program/ sport's oriented, very brain stimulating program from 1-6 years

City joga center - Iyengar joga City joga center - Iyengar joga
Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana
Ljubljana, 1210

Tečaji Iyengar joge in čuječnostne meditacije. Učitelji z mednarodnimi diplomami. Majhne skupine, individualen pristop. Več na http://www.cityoga.org/

Angleški jezikovni atelje Angleški jezikovni atelje
Dimičeva 12
Ljubljana

Telefon: 031 405 197. Elektronska pošta: [email protected]

Predlog zakona o konoplji - Slovenski konopljin socialni klub Predlog zakona o konoplji - Slovenski konopljin socialni klub
BRILEJEVA ULICA 6
Ljubljana, 1000

Predlog zakona o konoplji

GO inštrukcije GO inštrukcije
Štihova 13
Ljubljana, 1000

Enostavno do inštruktorja v vaši bližini. Pokrivamo večino krajev v Sloveniji in predmetov na gimnaziji. Obiščite nas na https://www.go-tel.si/instrukcije/

Laboratory of Energy Policy - LEST Laboratory of Energy Policy - LEST
Tržaška Cesta 25
Ljubljana, 1000

The Laboratory work covers: Electricity Markets, Power System Planning, Power Generation, Energy Policy Design, Renewable Energy Sources Implementation.