Center Motus

Specialnopedagoško in psihološko ocenjevanje • Učne težave (disleksija, ADHD..) • Svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem • Delavnice učenja • Karierno svetovanje • Motorični razvoj

Specialnopedagoško in psihološko ocenjevanje • Učne težave (disleksija, ADHD..) • Svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem • Delavnice učenja • Karierno svetovanje • Motorični razvoj

🔻🔻 NAGRADNA IGRA 🔻🔻

Danes smo v Motus dobili prav poseben paketek s posebno vsebino. Prejeli smo izvod trenutno zelo aktualne knjige "Sedeti pri miru kot žaba"🐸

Knjiga na dostopen način opisuje, kaj je čuječnost in kako pomaga vašemu otroku da se umiri, postane bolj osredotočen, lažje zaspi in na splošno postane bolj potrpežljiv in pozoren.
Knjigi je priložena 60-minutna avdio zgoščenka z 11 vodenimi vajami za otroke med 5 in 12 letom starosti (https://www.cangura.com/sedeti-pri-miru-kot-zaba).

🍀Skupaj z založbo Cangura podarjamo 3 izvode knjige!

Za sodelovanje:
👉🏼 všečkaj našo fb stran Center Motus;
👉🏼 v komentarju označi 3 prijatelje in napiši, zakaj bi vam knjižica koristila;
👉🏼 deli to objavo na svojem profilu (share).

Tri nagrajence, ki bodo prejeli knjigo, bomo objavili v četrtek, 6. 6. Srečno :)

center-motus.si

Psihoterapija - kaj je in kako vam lahko pomaga? - Center Motus

Glede na to, da pri nas že kar nekaj časa izvajamo tudi psihoterapijo, z vami delimo še en zapis na to temo :)

center-motus.si Psihoterapija obsega širok spekter različnih obravnav, ki osebi pomaga premostiti duševne težave, se soočiti s čustvenimi izzivi ali slabo samopodobo.

Življenje z disleksijo

Ker verjamemo v moč otroške besede, smo zbrali nekaj misli, ki bi jih učenci želeli sporočiti svojim učiteljem. 🙍‍♂🙍‍♀ S katerim sporočilom se najbolj strinjate? 👀 V komentar zapišite ustrezno številko! 👇😊

center-motus.si

Blaž Povše - Center Motus

In (zaenkrat) še zadnji opis članov naše ekipe :)

Blaž Povše je ustanovitelj Centra Motus, po izobrazbi je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki svoje strokovno znanje nadgrajuje z doktorskim študijem na Pedagoški fakulteti. V magistrski nalogi je preučeval razvoj fonološkega zavedanja pri otrocih, medtem ko se na doktorskem študiju osredotoča na preučevanje dela s starši otrok z učnimi težavami.

Blaž je svoje izkušnje pridobival tekom sodelovanja s številnimi ljubljanskimi osnovnimi šolami predvsem na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, njihovimi starši in strokovnimi delavci, obenem izvaja tudi specialno-pedagoško obravnavo predšolskih otrok. V Centru Motus deluje na področjih diagnostičnega ocenjevanja potreb učencev z učnimi ali drugimi težavami, svetuje staršem in otrokom pri učenju, vodi specialno-pedagoške obravnave, delavnice, izobraževanja o učenju in učnih težavah. Blaža otroci in njihovi starši opisujejo kot zelo potrpežljivega, zanesljivega, spodbudnega in pozitivno naravnanega strokovnjaka.

Na posvet k Blažu se lahko naročite tukaj: ➡➡https://www.center-motus.si/kontakt/

center-motus.si Blaž Povše je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, usmerjen v delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami. Kot nekoč uspešen športnik in član slovenske mladinske reprezentance v atletiki ve, kako pomembna sta vztrajnost in delo, da dosežemo želene cilje. Blaž je k...

center-motus.si

Starši v procesu prepoznavanja in obravnave otrok z učnimi težavami

Starši so izredno pomemben faktor pri prepoznavanju učnih težav otroka ter nudenju ustrezne oblike pomoči in obravnave. Z učitelji bi morali z roko v roki iskati ustrezne načine dela, ki bi otroku omogočili čim večji napredek ter spodbujali njegove potenciale.

Tokrat z vami delimo del obsežnejšega zapisa, v katerem sta povzeti tudi izkušnji dveh mam, katerih otroka imata specifične učne težave.

Imate tudi vi podobne izkušnje?

center-motus.si Vključevanje staršev v proces izobraževanja otrok, ki imajo učne težave, je ključnega pomena, saj ti otroci pogosto potrebujejo celovito pomoč in podporo.

center-motus.si

Eva Breznik - Center Motus

Vzgojne tehnike in strategije ter ustrezno naravnane spodbude, pohvale in pričakovanja zajemajo le manjši del ustreznega dela z otroki z motnjami pozornosti in aktivnosti, vedenjskimi motnjami ipd. Širok nabor usmeritev pri tovrstnem funkcioniranju otroka pa vam lahko ponudi Eva Breznik.

Eva je po izobrazbi socialna pedagoginja in specializantka integrativne psihoterapije. V Centru Motus izvaja socialno-pedagoško diagnostično ocenjevanje, svetuje staršem otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami, vodi delavnice učenja in usvajanja socialnih veščin ter izvaja psihoterapevtsko svetovanje. Naši starši jo opišejo kot energično osebo, kateri resnično lahko zaupajo svoje stiske.

👩 K Evi se na pogovor lahko prijavite tukaj:➡ ➡https://www.center-motus.si/kontakt/

center-motus.si Formalna izobrazba Diplomantka Pedagoške fakultete, smer Socialna pedagogika (2012) Specializantka integrativne psihoterapije (2016-) Izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter svetovalna delavka (2012-) Dodatna izobraževanja 2011 – Izobraževanje za...

center-motus.si

Marjeta Baričevič - Center Motus

Ljudje smo pogosto pod vplivom stresnih življenjskih dogodkov, bodisi so to družinske ali z delom povezane težave, bolezni ali izgube. Ko temna stran našega življenja (npr. nizka samopodoba, apatija, depresivnost, zasvojenost, psihosomatske motnje ali čustva, vedenja ter misli, s katerimi se težko soočamo) pride na površje, rešitve ne najdemo vedno sami. Pri spopadanju s tem nam lahko pomaga psihoterapevt.

Marjeta Baričevič je specializantka psihodinamske psihoterapije. Pri svojem delu se ukvarja tako z odraslimi kot z otroki in mladostniki, ob tem pa uporablja kreativne ustvarjalne tehnike. Kot mama dveh otrok lahko izhaja iz svojih izkušenj, ki jih prepleta s strokovnim znanjem.

K Marjeti se lahko naročite tukaj➡➡: https://www.center-motus.si/kontakt/

center-motus.si Marjeta Baričevič, specializantka psihodinamske psihoterapije • 2009 – usposabljanje in pomoč pri vodenju otrok s posebnimi potrebami v domu Janeza Levca • 2015 – pomoč uporabnikom ŠENT-a (slovensko združenje za duševno zdravje) • 2015 – usposabljanje in pomoč pri vodenju otrok i...

center-motus.si

Socialne veščine - izkustvene delavnice za otroke (začetni trening) - Center Motus

Prijave na delavnico "Učenje socialnih veščin" sprejemamo samo še do nedelje, 31. 3. 2019 :)

Otroka lahko prijavite na spodnji povezavi.

center-motus.si Socialne veščine so potrebne za samozavestno in obojestransko interakcijo z ljudmi ter so med najpomembnejšimi spretnostmi, ki se jih mora otrok naučiti.

center-motus.si

Diskalkulija - pomoč in podpora pri delu z otrokom - Center Motus

V prejšnjem zapisu smo pisali o znakih specifične motnje matematičnih veščin - diskalkulije.

1⃣ ➕ 1⃣ = ❓

Tokrat z vami delimo nekaj enostavnih usmeritev in strategij, ki so vam lahko v pomoč pri delu z otrokom, ki ima težave na področju matematike.

center-motus.si Diskalkulija - ste pri otroku zaznali prve znake težav pri matematiki? Tukaj boste našli nekaj enostavnih nasvetov, kako lahko kot starš pomagate otroku.

center-motus.si

Socialne veščine - izkustvene delavnice za otroke (začetni trening) - Center Motus

Mesta na delavnicah "Socialne veščine" se pridno zapolnjujejo. Delavnica za mlajše otroke je polna, imamo pa še nekaj prostih mest za šolarje :)

Informacije o delavnici ter prijavnico najdete tukaj:

https://www.center-motus.si/socialne-vescine-delavnica/

center-motus.si Socialne veščine so potrebne za samozavestno in obojestransko interakcijo z ljudmi ter so med najpomembnejšimi spretnostmi, ki se jih mora otrok naučiti.

center-motus.si

Herta Filiplić Stojanović - Center Motus

Glede na to, da je bil prejšnji teden evropski dan logopedije, vam tokrat predstavljamo našo klinično logopedinjo Herto Filiplič Stojanovič 💬

Poleg izkušenj, ki si jih je pridobila z izobraževanji in praktičnim delom, jo odlikuje predvsem pozitivna energija, ki jo prinese v kolektiv ter prenese na otroke in njihove starše. Poleg tega, da opravlja logopedsko diagnostično ocenjevanje in izvaja terapije v Centru Motus, je zaposlena tudi v Svetovalnem centru za otroke in mladostnike v Ljubljani ter deluje kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

K Herti Filiplić Stojanović (spec. klin. logopedije) se lahko naročite tukaj: ➡➡ https://www.center-motus.si/kontakt/

center-motus.si Herta Filiplić Stojanovič, prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije • 1988 – diploma: logopedinja–surdopedagoginja, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani • 1988 – zaposlitev: Specialna bolnica za rehabilitacijo i zdravljenje bolezni dihalnih poti in revmatizma Thala...

Otroci in odrasli z učnimi težavami morajo v svojem okolju pogosto pojasnjevati, kakšne težave imajo in kako te težave vplivajo na njihove šolske in izvenšolske dosežke. Samozagovorništvo je zato ena izmed veščin, preko katere se posameznik z učnimi težavami (ali drugimi primanjkljaji) lažje vklopi v družbo, si zastavlja cilje in se postavi zase. To še posebno velja v šolskem okolju, ko so posamezniki zaradi svojih težav odrinjeni iz družbe.

Takole je svojim sošolcem disleksijo predstavil en izmed naših učencev - plakat sta izdelala skupaj z izvajalko dodatne strokovne pomoči. :)

Danes nas je že navsezgodaj obiskal kurent. Izgleda, da tudi pri nas ne bomo imeli več zime. :D

center-motus.si

Tina Rehberger - Center Motus

V prejšnji objavi smo že omenili psihologinjo Tino Rehberger, zato vam jo tokrat še predstavljamo :)

Tina je univerzitetna diplomirana psihologinja in študentka doktorskega študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njeno primarno področje dela je delo z otroki z avtizmom ter svetovanje družinam. V Centru Motus izvaja psihološka diagnostična ocenjevanja, svetovanja ter izvaja delavnice. Preko zaposlitve v enem izmed zdravstvenih domov izvaja tudi različne delavnice na temo stresa, izgorelosti, depresije in zdravega hujšanja.

V kolikor imate vprašanja glede avtizma oz. potrebujete svetovanje, se lahko k Tini naročite tukaj: ➡➡ https://www.center-motus.si/kontakt/

https://www.center-motus.si/tina-rehberger/

center-motus.si Tina Rehberger je univerzitetna diplomirana psihologinja, katere primarno področje dela svetovanje družinam in delo z otroki z avtizmom.

V decembrski izdaji revije Socialna pedagogika sta izdana kar 2 znanstvena članka članov naše ekipe, na kar smo zelo ponosni :)

Psihologinja Tina Rehberger je bila izbrana za objavo dela "Vloga družine v zgodnji obravnavi otrok z avtizmom", specialni pedagog Blaž Povše pa za objavo dela "Vloga staršev v procesu prepoznavanja in obravnave otrok s specifičnimi učnimi težavami".

Oba članka bomo v naslednjih tednih objavili tudi na naši spletni strani :)

center-motus.si

Gaja Koler - Center Motus

Nov četrtek - nova predstavitev članov naše ekipe :)

Gaja Koler, mag. psihologije, je prva psihologinja, ki se je pridružila našemu strokovnemu timu. V Centru Motus izvaja psihološko ocenjevanje otrokovega funkcioniranja, karierno svetovanje, svetuje staršem in otrokom ter vodi delavnice za socialno vključevanje otrok.

Gaja se je tekom študija ukvarjala z raziskovanjem otroške igre in socialnega razvoja otrok v predšolskem obdobju, kasneje pa je svoja zanimanja razširila predvsem na področje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter učnimi težavami. Zaposlena je tudi na osnovni šoli s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo, kjer se srečuje predvsem z učenci, ki imajo številne primanjkljaje na posameznih področju učenja, katerih vzgoja je zahtevna ter imajo čustvene in vedenjske težave.

H Gaji Koler se lahko naročite tukaj: ➡➡ https://www.center-motus.si/kontakt/

center-motus.si Gaja Koler, mag. psih. 2014 – izobraževanje Delo s skupinami in skupinska dinamika, Slovenska filantropija 2014 – izobraževanje »NTC Learning System – spodbujanje učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju« dr. Ranka Rajovića 2014 – diplomirana psihologinja 2014 – izobraževanje ...

center-motus.si

Diskalkulija - znaki in prepoznavanje - Center Motus

➕Tokrat pa še nekaj o DISKALKULIJI, ki je ena izmed pogostih, a večkrat spregledanih specifičnih učnih težav.

Po nastanku je dokaj podobna svoji bolj znani "sestrični" disleksiji, le da otrok/oseba z diskalkulijo nima težav na področju branja, temveč na področju računanja in matematičnih veščin. ➖

Poznate otroka ali odraslega z morebitno diskalkulijo?

center-motus.si Diskalkulija je specifična učna težava pri matematiki. Otroci z diskalkulijo imajo šibkejše številske predstave in težje razumevajo matematična pravila.

Nadja Pezdir - Center Motus

Tudi ta četrtek vam predstavljamo članico naše ekipe, tokrat je to Nadja Pezdir, mag. prof. spec. in reh. ped. 👋

Nadja je končala študij na ljubljanski Pedagoški fakulteti ter pričela z delom kot svetovalna delavka na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol. V centru Motus izvaja specialno-pedagoško pomoč, diagnostično ocenjevanje in svetovanje staršem. Še posebno jo zanima delo na področju matematike (diskalkulija) ter delo z otroki z vedenjskimi težavami.
Na posvet k Nadji se lahko prijavite tukaj: ➡ https://www.center-motus.si/kontakt/

center-motus.si Nadja Pezdir, mag prof. spec. in reh. ped; posebne razvojne in učne težave • 2013 – profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike • 2013 – izobraževanje Senzomotorna integracija, stimulacija in Snoezeln pri odraslih z okvaro centralnega živčnega sistema na univerzitetnem rehabili...

center-motus.si

Strah pred šolo - kako se kaže in kako lahko pomagamo? - Center Motus

"Mami, zelo me boli trebuh. Danes ne bi šel/šla v šolo" 😖

Vam je ta stavek kaj znan? Taki in drugačni "izgovori" so lahko večkrat resnični in so naravni odziv otrokovega telesa na stisko, ki mu jo povzročajo šola, ocenjevanje znanja in drug stresni dejavniki, povezani s šolo.

Daljši zapis o strahu pred šolo in njegovim vplivom na otroka najdeš tukaj ➡ https://www.center-motus.si/strah-pred-solo/

center-motus.si Anksioznost ali strah se pogosto začneta v otroštvu ali adolescenci in lahko privedejo do stisk, slabih izobraževalnih rezultatov in zdravstvenih težav.

center-motus.si

Lara Pirc - Center Motus

Naša ekipa se je s februarjem ponovno razširila. Pridružila se nam je psihologinja Lara Pirc, ki je magisterij iz klinične in zdravstvene psihologije opravila na Univerzi v Leidnu. Svoje izkušnje je pridobivala v različnih ustanovah, zadnja leta pa je opravljala diagnostične in svetovalne dejavnosti v Svetovalnem centru za otroke in mladostnike Ljubljana. Dobrodošla :)

center-motus.si Formalno izobraževanje 2018 – zaključek 1-letnega pripravništva in opravljen strokovni izpit za delo psihologa na področju zdravstvene dejavnosti 2016 – zaključek 2-letnega raziskovalnega magisterija in 1-letnega kliničnega magisterija iz klinične in zdravstvene psihologije (Clinical and ...

center-motus.si

Zabavni opomniki za otroke s šibko pozornostjo - Center Motus

❓Starši k nam pogosto pridete z vprašanjem, kako lahko otroka motivirate za šolsko (ali domače) delo, saj otrok:
➡gleda skozi okno, namesto da bi se učil
➡je konstantno lačen in žejen
➡se igra s predmeti na mizi...

V spodnjem članku je opisana zabavna metoda, kjer otrok z vašo pomočjo oblikuje "meni dejavnosti". 📝

center-motus.si Otroci s šibko pozornostjo ter nizko motivacijo za šolsko delo potrebujejo načrtno spodbudo. Pri načrtovanju učenja je otoku v pomoč meni za učenje.

center-motus.si

Kaj je fina motorika in kako jo razvijamo? - Center Motus

Izdelava ogrlice, sestavljanje gradu iz lego kock, oblikovanje plastelina, striženje✂...

Kaj imajo skupnega vse zgoraj naštete dejavnosti? Pri vseh je pomembno usklajeno gibanje malih mišic rok, ki mu pravimo fina motorika. 🖍

Zakaj je torej otrokova igra z majhnimi materiali zelo pomembna? Odgovor na to vprašanje in zabavni nasveti za igro so zapisani v spodnjem članku.

center-motus.si Fina motorika vključuje uporabo manjših mišic rok, kot so mišice v zapestju in prstih. Te skupaj z možgani nadzorujejo in usklajujejo gibanje finih gibov.

Center Motus's cover photo

zurnal24.si

Plesalec z downovim sindromom osupnil svet

Za osebe z Downovim sindromom je značilno, da imajo zaradi hipotonosti, manjše mišične moči ter drugih fizičnih lastnosti okornejšo motoriko, pri fizični dejavnosti pa se hitreje utrudijo. Vendar, ali je to ovira, da se osebe z Downovim sindromom (ali drugimi razvojnimi ovirami) nebi vključevale v priljubljene aktivnost? Plesalec Andrew v spodnjem posnetku pokaže, da je z željo mogoče vse :)

zurnal24.si Britanski šov The Greatest Dancer je v prvi oddaji postregel z enem najbolj ganljivih televizijskih prizorov vseh časov, posnetek pa je v nekaj urah postal viralen.

Z novim letom širimo ekipo, zato odpiramo tudi novo delovno mesto PSIHOLOGA/KLINIČNEGA PSIHOLOGA. Delo je honorarno in poteka predvidoma predvsem v dopoldanskem času, nekaj ur na teden (odvisno od obsega in dogovora).
Pričakujemo, da ima psiholog delovne izkušnje s predšolsko in/ali šolsko populacijo otrok ter pozna učne in razvojne težave ter diagnostično ocenjevanje le-teh (uporaba in interpretacija standardiziranih psiholoških preizkusov).
Ponudimo lahko zelo sproščeno delovno okolje, super in motivirano ekipo ter veliko strokovnega napredka :)

V kolikor poznate osebo, ki bi jo delovno mesto zanimalo, prosimo, če oglas posredujete naprej. :)

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Učni stili - kaj so in zakaj so pomembni?
Strah pred ocenjevanjem znanja
Učne težave - koraki pomoči in podpore
Organizacijske veščine pri otrocih

Location

Category

Telephone

Address


Opekarska Cesta 11
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Zavod sv. Stanislava Zavod sv. Stanislava
Štula 23
Ljubljana, SI - 1210

Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti http://www.stanislav.si

Program Implantology Master Slovenia Program Implantology Master Slovenia
Karlovška Cesta 13
Ljubljana, 1000

Dental Implantology finds it's place into almost any serious dental practice nowadays, and with flood of implantology systems, it is not easy for patients to find reliable implantologists, neither is easy for dentist to find time to choose best system

Lilali kreativnice Lilali kreativnice
Ljubljana, 1000

Lilali kreativnice so sistem za razvoj otrokove telesne inteligence, čutenja, spomina, kreativnosti, koncentracije, motoričnih sposobnosti in poguma.

Varuška Živa - varstvo otrok in ustvarjalne ideje za otroke Varuška Živa - varstvo otrok in ustvarjalne ideje za otroke
Reboljeva Ulica 16
Ljubljana, 1000

www.varuska-ziva.si - Dnevno varstvo predšolskih otrok, popoldansko varstvo, likovne delavnice, nočno varstvo, varstvo na porokah...

Društvo študentk poslovnih ved Društvo študentk poslovnih ved
Kardeljeva Ploščad 17
Ljubljana, 1000

V društvu študentk poslovnih ved se združujemo študentke in diplomantke z namenom povezovanja in izmenjave znanj.

Aalia - prevajanje, inštrukcije in turistično vodenje Aalia - prevajanje, inštrukcije in turistično vodenje
Gorazdova 15
Ljubljana, 1000

Nudimo vam prevajanje vseh vrst besedil in spletnih strani ter inštrukcije po ugodnih cenah!

Goethe-Institut Ljubljana Goethe-Institut Ljubljana
Mirje 12
Ljubljana, 1000

Dobrodošli na Goethe-Institutu Ljubljana! Willkommen beim Goethe-Institut Ljubljana!

Šola Aromaterapije Šola Aromaterapije
ŠOLA AROMATERAPIJE - AROMATHERAPY INSTITUTE
Ljubljana, 1000

AROMATHERAPY INSTITUTE for development, education and training of aromatherapy, phytotherapy, herbalism and natural care.

Znanost na cesti / Science on the Street Znanost na cesti / Science on the Street
Teslova 30
Ljubljana

Znanost na cesti // Science on the Street promotion of science https://znc.si Twitter @znanostnacesti (edited by members of the ZnC team)

Prav(n)a rešitev Prav(n)a rešitev
Poljanski Nasip 2
Ljubljana, 1000

PRAV(N)A REŠITEV Tekmovanje študentov višjih letnikov pravnih fakultet.

Fundacija ROK Fundacija ROK
Stegne 9b
Ljubljana, 1000

Namen fundacije je finančno pomagati nadarjenim slovenskim otrokom, ki jim življenjske razmere onemogočajo razvoj talentov, in spodbujati druge k pomoči.

Inštrukcije Vega Inštrukcije Vega
Slovenska Cesta 51
Ljubljana, 1000

Individualno poučevanje matematike tel: 040 423 680 email: [email protected]