Društvo za varstvo rastlin Slovenije

DVRS je stanovska organizacija na področju fitomedicine, v katero se združujejo raziskovalci, svetovalci in drugi strokovnjaki z namenom krepitve področja varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.

Društvo za varstvo rastlin Slovenije (DVRS) zanimajo vprašanja v zvezi z rastlinami in njihovim zdravjem, torej rastlinske bolezni in škodljivci ter škodljive rastline. Najvišji organ DVRS je skupščina, ki jo sestavljajo vsi aktivni in častni člani društva. DVRS vodi predsednik ob sodelovanju drugih organov društva: upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Cilji in naloge društva so: - sodelovanje pri strokovnem usmerjanju celotne problematike varstva rastlin; - sodelovanje pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, ki obravnavajo varstvo rastlin in ekologijo; - spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na področju; - povezovanje v sorodne mednarodne organizacije s podobnimi nameni in cilji ter izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov.

Mission: DVRS deluje v javnem interesu ohranjanja zdravja rastlin, zlasti z izmenjavo znanja in izkušenj ter povezovanja v duhu: "Zdravje je eno samo: zdrave rastline - zdravo okolje - zdrave živali - zdravi ljudje!".

🌱🚨

Tehnološka navodila za varstvo čebulnic, zelja in korenovk za leto 2020

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=tema&tid=2

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin !!!

mnemec.si

Avtonomna škropilnica – GUSS

admin6. januarja, 2020 Nove tehnologije / New technologies

GUSS avtonomna škropilnica ni prototip ampak delujoča popolnoma avtonomna in zelo napredna škropilnica za trajne nasade (sadjarstvo in vinogradništvo). Škropilnica zazna objekte pred sabo, samodejno vklopi in izklopi šobe ter s tem privarčuje veliko škropilne brozge in €. Kot mi je znano jo komercialno uporabljajo (zaenkrat) Američani (Kalifornija) in se vsako leto bolje prodaja, saj v popolnosti nadomesti človeškega operaterja.
https://germsek.com/avtonomna-skropilnica-guss/

Vlada Republike Slovenije

Vedno bolj se zavedamo pomena skrbi za lastno zdravje ⚕️. Verjetno pa pri tem ne pomislimo, da je naše zdravje odvisno tudi od zdravja rastlin 🌿🌱. Zdrave rastline so vir življenja, delovanja ekosistemov 🏞️ ter zagotavljanja hrane🍏🥕. Varujejo okolje, gozdove🌲, biotsko raznovrstnost 🌍 ter zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb 🌡️❄️🌩️🌪️🌊🌞.

Generana skupščina United Nations je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Na pomembnosti ohranjanja zdravih rastlin pa bosta širšo javnost s svojimi aktivnostmi opozarjala tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Preverite, kaj lahko tudi vi naredite za zdravje rastlin:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://www.gov.si/novice/2019-12-31-leto-2020-bo-mednarodno-leto-zdravja-rastlin/

audiovisual.ec.europa.eu

Plant health - rules for passengers 2020

audiovisual.ec.europa.eu Healthy plants are fundamental to a healthy environment, our enjoyment of nature, sustainable agriculture and food security. EU rules on plant health contribute to sustainable agricultural and horticultural production as well as the protection of public and private green spaces, forests and the natu...

mnemec.si

SREČNO 2020 🍒

mnemec.si

Blaž Germšek: Poučno !
ZDRAVJU IN OKOLJU
PRIJAZNE METODE
VARSTVA RASTLIN
Ljubljana 2019
Zbral in uredil: dr. Jaka Razinger
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217500901449309&id=1079543013&sfnsn=mo

youtube.com

Promotional Video: XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 2015

O pomenu prenosa najnovejšega znanja v prakso....

We are happy to welcome you to the website of the XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 2015, from 24.08. - 27.08.2015 in the Henry Ford Buil...

💚🍎🍏

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 17/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2388

🍒🥭🍑

OBVESTILO o varstvu KOŠČIČARJEV

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2389

🚨🌱

Poljedelski nasveti

Obvestilo o varstvu oljne ogrščice pred boleznimi ter prekomeren razvoj ogrščice

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2383

slu.se

Biodiversity provides higher crop yields | slu.se

slu.se A high diversity of different pollinators and other beneficial organisms in an agricultural landscape leads to a greater harvest. This is shown in an extensive international study where researchers...

agroscope.admin.ch

Natural Antagonist against Harmful Fungus

agroscope.admin.ch The naturally occurring fungus Clonostachys rosea is efficient at keeping the harmful Fusarium fungus in check.

LIFE Artemis

Tudi v jeseni lahko še opazimo nekatere tujerodne vrste. Danes vam predstavljamo grmasti slakovec (Fallopia baldschuanica). Tudi to rastlino smo v Evropo zanesli kot okrasno vrsto. V vrtnih centrih jo včasih prodajajo tudi pod imenom Polygonum aubertii.

Za razliko od bolj razvpitega japonskega dresnika, je grmasti slakovec vzpenjavka. Kadar se širi, lahko preraste tudi grmovje in se vzpenja po drevesih ali stenah. Pri nas že nekaj let potekajo aktivnosti za odstranitev slakovca iz sten v Ospu (https://upbudi.upr.si/si/akadema/ucitelji/5246-up-famnit-studenti-odstranjevali-invazivne-vrste-rastlin-v-ospu ).

V tem letnem času je zaradi številnih belih cvetov in plodov zelo opazen. Če ga kje opazite, podatek sporočite v aplikacijo Invazivke (www.invazivke.si)

LIFE Artemis

Bolezen rjavenja borovih iglic (Lecanosticta acicola) je karantenska bolezen, ki močno napade borovce in je v Evropi regulirana. 🇪🇺 In prisotna je tudi v Sloveniji❗️Bolezen povzroča gliva, ki se razširja predvsem preko prenosa okuženih sadik rastlin in preko drugega okuženega materiala. O tej tujerodni glivi pa v resnici še zelo malo vemo.

🇸🇮 V Sloveniji se je v zadnjih nekaj letih okužba borovcev - ruševja, rdečega in črnega bora - vzpostavila v Posočju. Okuženi borovci po nekaj letih odmro, ves čas pa so vir novih okužb in vir za raznašanje spor gliv na različne načine: z vozili 🚛, preko turistov 🚶‍♂️, z vetrom 🌬, z žuželkami 🐜 itd.

Za preprečevanje nadaljnjega širjenja te bolezni v Sloveniji so strokovnjaki že pripravili načrt, ki predvideva izvedbo ustreznih ukrepov. 🆘Prav v Sloveniji pa je letos v maju potekalo tudi evropsko srečanje v okviru mreže EUPHRESCO o tej bolezni in izzivih povezanih z njo. 👨‍💼

🚨🦋

Poljedelski nasveti:
AGROTEHNIČNI UKREPI ZA ZATIRANJE KORUZNE VEŠČE JESENI in
JESENSKO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2377

Opozorilo !

Krvava uš (Eriosoma lanigerum) na jablani
Krvavo uš prepoznamo po belih vatastih kosmičih prisotnih na poganjkih, vejah in deblu ter
pogosto tudi na koreninskih izrastkih. Znotraj teh belih vatastih kosmičev najdemo uši, iz
katerih se pocedi rdeči sok, če jih stisnemo – iz tega izhaja ime krvava uš. Krvava uš je prav
tako pomemben škodljivec, saj lahko v posameznih nasadih jablan prihaja v posameznih letih
do večjih prerazmnožitev.
Pri nas je prisoten naravni škodljivec te uši – krvavkin najezdnik (Aphelinus mali), vendar v
večini primerov populacija krvavkinega najezdnika ni dovolj velika, da bi lahko uravnavala
populacijo krvave uši. Zato je dostikrat potrebno uporabiti insekticid, ko se pojavi krvava uš v
večjem obsegu. Strokovnjaki tudi menijo, da na smrtnost krvavkinega najezdnika močno
vplivajo nizke zimske temperature, katere pa krvava uš zelo dobro prenese.
Prag škodljivosti ali kritično število naj bi znašal 12 kolonij na sto poganjkov po koncu cvetenja,
oziroma 5–8 % napadenih vej.
→ Strategija zatiranja
Za zatiranje krvave uši ima pri nas dovoljenje pripravek Pirimor 50 WG in Movento 100 SC
stransko delovanje na krvavo uš pa kaže pripravek Teppeki, ki ima dovoljenje za zatiranje
listnih uši.
Za bolj učinkovito delovanje pripravka Pirimor 50 WG naj bo temperatura zraka ob škropljenju
in v pozneje naslednjih dneh najmanj 15 °C, optimalna je 25 °C. Za dobro delovanje pripravka
zoper krvavo uš je potrebno uporabiti vsaj 800 l škropilne brozge na hektar (dobra omočenost).
Pripravek Movento 100 SC je nevaren za čebele, zato ga je potrebno uporabit po cvetenju. Še
posebej priporočljivo ga je uporabiti v nasadih, kjer se sočasno pojavljajo še listne uši,
jablanova listna hržica ter ameriški in vejičasti kapar.
Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se ne sme tretirati med cvetenjem
gojenih rastlin in podrasti s sredstvom, ki je nevarno oz. strupeno za čebele (pred uporabo
posameznega pripravka je potrebno prebrati priložena navodila za uporabo)!

Vir: dr. Alenka Munda (Kmetijski inštitut Slovenije)
Foto: Milan Nemec

manager.finance.si

Glifosat dviga prah, odreka se mu tudi Slovenija – za kaj gre

manager.finance.si Glifosat, najbolje prodajan pesticid na svetu, je v ZDA zaradi domnevne rakotvornosti povzročil stomilijonske sodne odškodnine. V Evropi začenjajo prepovedovati njegovo uporabo, s 1. oktobrom pa bo pri nas prepovedana njegova uporaba na javnih površinah.

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🍇🍇🍇

REZULTATI ANALIZ DOZOREVANJA GROZDJA 2019

z dne 17.september 2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2360

Photos from Društvo za varstvo rastlin Slovenije's post

Torek...10.9. 2019 ob 10h na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete

🍎🍑🌶🍎🥒🍆

Na kakšen način nahraniti 10 milijard ljudi?

admin30. avgust, 2019 Nove tehnologije / New technologies

Bloomberg je objavil zanimiv video, ki prikazuje, kako se različni znanstveniki in raziskovalci osredotočajo na zelo aktualno tematiko, kako nahraniti 10 mrd ljudi. Namreč to vprašanje je že nekaj let zelo aktualno, sploh pa sedaj, ko smo ugotovili, da se lahko fotosinteza (proces) izboljša. Rekel bi, da smo sedaj v fazi, ko lahko zelo natančno sploh izmerimo samo »jakost« fotosinteze, že to je bistven in zelo pomemben korak pri povečanju pridelka in boljšemu razumevanju osnovne fiziologije rastlin.
https://germsek.com/na-kaksen-nacin-nahraniti-10-milijard-ljudi/

fao.org

Saving Mediterranean olives from a destructive disease

fao.org Xylella fastidiosa is a bacterial disease that in recent years has managed to establish itself in spots along the Mediterranean, where it is attacking economically important crops such as olive, citrus, stone fruits and grapevines. With no known cure, the disease threatens to spread further to the N...

entomologytoday.org

Wildflower Strips Bring Farmers Extra Money While Helping Native Bees

entomologytoday.org Planting strips of wildflowers next to crops is a boon for native bees, and a new study shows farmers can also profit by selling wildflower seeds retail.

Vljudno Vas vabimo na skupščino članov Društva za varstvo rastlin.

Zelenina muha ! 🚨

Obvestilo o pojavu zelenine muhe

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2336

🌰🚨

OBVESTILO O ZATIRANJU OREHOVE MUHE št. 2

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2332

🥦🚨

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC (kapusov molj, kapusova sovka)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2333

🍇🚨

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št. 12

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2334

mnemec.si

Demonstracija pranja škropilne opreme na terenu
Dr. Mario Lešnik

60. REGIJSKO TEKMOVANJE ORAČEV PODRAVJA 🚜🐎😊🥇👏✈☔

Demonstracija pranja škropilne opreme na terenu
Dr. Mario Lešnik
Foto in objava: Milan Nemec
Lahko si pa ogledate vse na YouTubu:

https://youtu.be/wyW3jKxyxP0

🍏🍎🚨

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2328

🥦🚨

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC (kapusova hržica)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2327

ekopridelava.si

Oljčna muha - ukrepi za učinkovito ekološko zatiranje - Ekopridelava

ekopridelava.si Škodo, ki jo povzroča oljčna MUHA enostavno in učinkovito preprečimo tudi z ekološkimi sredstvi, ki vsebujejo azadirachtin, seveda, če jih uporabimo v pravilnih

🍇🚨

OBVESTILO o varstvu VINOGRADOV št. 11/2019 (peronospora, oidij)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2326

[07/25/19]   Miša Pušenjak svetuje 🍅

Orehova muha !

Pridelovalce orehov obveščamo, da smo v spremljanih nasadih orehov v tem tednu že ujeli prve
osebke orehove muhe. Ulov muhe ni enakomeren na vseh spremljanih lokacijah, zato
priporočamo, da redno kontrolirate (vsaj 2 krat tedensko do začetka prvega ulova ) rumene lepljive
plošče. Za spremljanje orehove muhe priporočamo uporabo rumenih lepljivih plošč z dodatkom
atraktanta. V nasadih oreha, kjer je bila v preteklem letu ugotovljena velika škoda od orehove
muhe, priporočamo škropljenje najpozneje do 5 dni po prvem ulovu orehove muhe na
rumene lepljive plošče.
http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2320

🚨🍸

Varstvo sliv in češpelj pred češpljevim zavijačem

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2313

🌳🌰🚨

OBVESTILO O ZATIRANJU OREHOVE MUHE

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2312

vecer.com

(INTERVJU) Glifosat, drugo ime za revolt. Bi šlo v kmetijstvu brez pesticidov?

Dr.Lešnik Mario

vecer.com O tem smo se pogovarjali s prof. dr. Mariem Lešnikom, našim največjim strokovnjakom za fitofarmacevtska sredstva (FFS), predstojnikom katedre za fitomedicino na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV po toči

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2308

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Jamnikarjeva 101
Ljubljana
1000

General information

Delovanje DVRS temelji na demokratičnih načelih. Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. Včlanjevanje v društvo je prostovoljno. Vanj se lahko včlanijo strokovnjaki s področja varstva rastlin in vsi drugi zainteresirani občani, ki želijo s svojim delovanjem koristiti stroki in društvu. V društvo se pod enakimi pogoji lahko včlanijo tudi tuji državljani.
Other Education in Ljubljana (show all)
Akademija MP Akademija MP
Vodovodna Cesta 100
Ljubljana, 1000

AKADEMIJA MP... kjer izobražujemo zmagovalce!

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti Inštitut za razvijanje osebne kakovosti
Dunajska Cesta 51
Ljubljana, 1000

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti je neprofitna izobraževalna in raziskovalna ustanova.

Prehranski svetovalec FZS Prehranski svetovalec FZS
Cesta 24. Junija 23
Ljubljana, 1000

Si želite tudi vi postati prehranski svetovalec in s svojim znanjem pomagati tako sebi kot tudi drugim? Pridružite se nam www.prehranski-svetovalec-fzs.si

Mahona, Zdenka Ferengja s.p. Mahona, Zdenka Ferengja s.p.
Mačkov Kot 13a
Ljubljana, 1000

Zdenka Ferengja s.p., Svetovanje in izobraževanje

Housing Housing
Verovškova 55a
Ljubljana, 1000

Housing Co. d.o.o. je svetovalno in izobraževalno podjetje na področju informacijskih tehnologij. Naša temeljna dejavnost je prenos znanj naših strokovnjakov v podjetja.

VARSTVO OTROK zavod KENGURUJČKI VARSTVO OTROK zavod KENGURUJČKI
Cesta Dolomitskega Odreda 26a
Ljubljana, 1000

ZAVOD KENGURUJČKI je varstvo otrok, ki s svojim programom v prijetnem okolju in odličnim kolektivom, otrokom nudi dnevno varstvo in nova znanja.

MUN Slovenia Club MUN Slovenia Club
Cankarjeva 1/II
Ljubljana, 1000

MUN Slovenia Club is a club of students engaging in reasoned discussions and other activities related to the contemporary international issues, with the aim of finding feasible solutions in accordance with the Charter of the UN and its spirit.

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
Poljanski Nasip 2
Ljubljana, 1000

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je moderna visokošolska knjižnica, ki je namenjena študentom, profesorjem in ostali zainteresirani javnosti

Organizacijska energija Organizacijska energija
Ljubljana
Ljubljana, 1000

Dvig organizacijske energije za večjo strast in trajnostno rast. Zagotovo ste med tistimi, ki hočete, znate in zmorete dvigniti organizacijsko energijo, zato se čim prej odločite za sodelovanje.

Russian-Slovenian Linguistic Centre (RSLC) Russian-Slovenian Linguistic Centre (RSLC)
Slovenia
Ljubljana, 1000

Russian-Slovenian Linguistic Centre (RSLC)

SiMUN 2012 - Slovenia International Model of United Nations SiMUN 2012 - Slovenia International Model of United Nations
MEOS - Društvo Za Spodbujanje In Razvoj Mednarodnih Odnosov, Kersnikova Ulica 4
Ljubljana, 1000

The Slovenia International Model of United Nations is an annual simulation of the committees of the United Nations (UN). This year’s conference is the fifth Model UN held in Slovenia.

NLPi - Inštitut za nevro-lingvistično programiranje NLPi - Inštitut za nevro-lingvistično programiranje
Ulica Gradnikove Brigade 11
Ljubljana, 1000

NLP izobraževanja, seminarji, tečaji in delavnice. Individualni in poslovni coachingi.