Društvo za varstvo rastlin Slovenije

DVRS je stanovska organizacija na področju fitomedicine, v katero se združujejo raziskovalci, svetovalci in drugi strokovnjaki z namenom krepitve področja varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.

Društvo za varstvo rastlin Slovenije (DVRS) zanimajo vprašanja v zvezi z rastlinami in njihovim zdravjem, torej rastlinske bolezni in škodljivci ter škodljive rastline. Najvišji organ DVRS je skupščina, ki jo sestavljajo vsi aktivni in častni člani društva. DVRS vodi predsednik ob sodelovanju drugih organov društva: upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Cilji in naloge društva so: - sodelovanje pri strokovnem usmerjanju celotne problematike varstva rastlin; - sodelovanje pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, ki obravnavajo varstvo rastlin in ekologijo; - spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na področju; - povezovanje v sorodne mednarodne organizacije s podobnimi nameni in cilji ter izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov.

Mission: DVRS deluje v javnem interesu ohranjanja zdravja rastlin, zlasti z izmenjavo znanja in izkušenj ter povezovanja v duhu: "Zdravje je eno samo: zdrave rastline - zdravo okolje - zdrave živali - zdravi ljudje!".

Operating as usual

fao.org

Talking plant health with our advocates

💚🌻🌳🌱

fao.org Plants are largely responsible for the air we breathe and the food we eat. Their health is linked to ours. ©FAO/Varun Chaudhary

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

Zanimive objave v okviru »Mednarodnega leta zdravja rastlin«

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/mednarodno-leto-zdravja-rastlin/ali-ste-vedeli/

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🚨🍎🍏

Ukrepi za zmanjšanje okužb jablan s fitoplazmo apple profileration – Candidatus Phytoplasma mali

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2682

Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Vabimo vas na Skupščino Društva za varstvo rastlin Slovenije in seminar ob mednarodnem letu zdravja rastlin 2020, ki bo v torek, 24.11.2020 potekal na daljavo.

Povezava na dogodek:

https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m52b2746dd0c85797123c611b0dd50e72

ali

https://www.webex.com/

na vstopni strani kliknete na povezavo "Join a meeting" in vnesete spodnja podatka:
Meeting number: 121 286 8145

Meeting password: dFmBe8GyF82

Več podrobnosti na http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/

dvrs.bf.uni-lj.si

🚨🍎

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 19 (škropljenje z bakrovimi pripravki)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2676
Foto: Milan Nemec

🚨

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2678
Foto: Milan Nemec

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🚨

Poljedelski nasveti
Jesensko zatiranje plevelov v žitih

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2669

🚨

Poljedelski nasveti

Preventivni ukrepi za zatiranje koruzne vešče jeseni

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2664

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

💥Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdravja rastlin, ki ga obeležujemo tudi v 🇸🇮.

✅V ta namen je Pošta Slovenije izdala posebno znamko in s tem pripomogla k osveščanju o pomenu zdravih rastlin, ki so vir vsega življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane.

👉 Rastlinske bolezni in škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane in posledično zvišujejo ceno hrane.
👉 Zdrave rastline nam dajejo hrano in kisik, ki ga potrebujemo za dihanje, ohranjajo videz krajine, biološko raznovrstnost, varujejo okolje ter blažijo klimatske spremembe, mnogim pa zagotavljajo vir dohodka.
👉 Povečana mednarodna trgovina in množična potovanja omogočajo škodljivim organizmom rastlin širjenje na nova območja, kjer se lahko ustalijo in povzročajo velike škode.
👉 V EU veljajo stroga pravila za uvoz in trgovanje z rastlinami in rastlinskim materialom; vnos rastlin s potniško prtljago pa je razen petih sadežev: banane, mandlja, kokosa, duriana in ananasa prepovedan.

👉Varujmo rastline, naš vir življenja.

👉 https://www.gov.si/novice/2020-09-25-mednarodno-leto-zdravja-rastlin-2020-na-znamki-poste-slovenije/

agrobiznis.finance.si

Efos je v Razdrto privabil japonske, nizozemske in italijanske milijone za pametno zatiranje škodljivcev

🎯 Trapview so pametne pasti za spremljanje škodljivcev, ki jih od leta 2007 razvijajo v podjetju Efos z Razdrtega. Kako bodo porabili 3,7 milijona evrov, ki so jih prejeli od japonskega, nizizemskega in itaijanskega vlagatelja? 🎯

agrobiznis.finance.si Pametne pasti za spremljanje škodljivcev znamke Trapview so s 3,7 milijona evrov dokapitalizirali japonski proizvajalec kmetijske mehanizacije Kubota Corporation in sklada tveganega kapitala

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🚨

Obvestilo o zatiranju porove zavrtavke (Napomyza gymnostoma (Loew)) in resarjev

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2659

🚨

Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys) izvira iz Azije in se je s transportom razširila že na velik del Severne poloble (S Amerika, osrednja in južna Evropa). Spada v družino ščitastih stenic. Odrasla stenica v dolžino meri 12 do 17 mm, v širino pa 7 do 10 mm. Na tipalnicah ima značilne svetle pasove. Njen razvojni krog je sestavljen iz 7 razvojnih stadijev (jajčece, 5 stadijev nimf in imago). Je izrazit polifag - prehranjuje se z več kot 300 rastlinskimi vrstami; tako s sadnim drevjem, kot poljščinami, vrtninami, gozdnimi drevesnimi vrstami in okrasnimi rastlinami. Spremljanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji se je začelo leta 2016 v okviru strokovnih nalog - potekajo pregledi nasadov in vzorčenje sumljivih vrst stenic. Pojav marmorirane smrdljivke se spremlja s feromonskimi vabami in prav tako se spremlja prisotnost značilnih poškodb na rastlinah. Slike, ki jih vidite spodaj, so nastale na eni od spremljanih lokacij.

FarmBeast

After a long quarantine, the students were finally able to come to the faculty again and install a new mechanism on Farmbeast, which was the result of this year's ŠIPK project (Student Innovative Projects for Social Benefit). Thus, our robot has now been able to test a new prototype modular mechanism, capable of performing a smart application of plant protection products (PPPs). This will bring us even closer to the modernization of agriculture in the direction of precision agriculture and the possibility of sustainable production. In the pictures we can see as the new mechanism unfolds its sprayers when used, covering a larger area while driving. We added a new attachment to the existing "Greben" mechanism, which moves to the appropriate place when weeds are detected and applies the desired PPP with great precision.

The Farmbeast team wishes you a great weekend! 🌽😎🦾

Po dolgi karanteni so študentje končno lahko spet prišli na fakulteto in na Farmbeast-a namestili novi mehanizem, ki je bil rezultat letošnjega projekta ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist). Tako je sedaj naš robot lahko stestiral novi prototipni modularni mehanizem, ki je sposoben opraviti pameten nanos fitofarmacevtskih sredstev (FFS). S tem se bomo še bolj približali modernizaciji kmetijstva v smeri preciznega kmetijstva in možnosti trajnostne pridelave. Kot je vidno na slikah, se novi mehanizem pri uporabi raztegne in s tem ob vožnji pokrije večjo površino. Na obstoječi mehanizem »Greben« pa smo dodali nov priključek, ki se ob zaznavi plevela premakne na ustrezno mesto in z veliko natančnostjo nanese željeno FFS.
Lep vikend vam želi ekipa Farmbeast! 🌽😎🦾

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

Poljedelski nasveti
Setev oljne ogrščice

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2646

🥦

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC (sovke, kapusov molj, kapusova hržica)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2643
Foto: Milan Nemec

🌳

OBVESTILO o VARSTVU OREHOV (orehova muha) št. 4

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2644
Foto: Milan Nemec

🍇

OBVESTILO o varstvu VINOGRADOV št. 11 (peronospora, oidij, siva grozdna plesen)

http://www.kmetzav-mb.si/vinogradnistvo%2012%202020.pdf
Foto: Milan Nemec

💚🍪

OBVESTILO o VARSTVU OREHOV (orehova muha) št. 3

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2627

Ambrozija 🚨🛑

Zatiranje plevelov na strniščih in zatiranje pelinolistne ambrozije

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2625

🥦

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2620
Foto: Milan Nemec

mnemec.si

OBVESTILO o VARSTVU SADNEGA DREVJA št. 17 (j. škrlup, j. pepelovka, j. zavijač)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2619
Foto: Milan Nemec

🍇

OBVESTILO o varstvu VINOGRADOV št. 10 (peronospora, oidij)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2616
Foto: Milan Nemec

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

Poljedelski nasveti

Kdaj in zakaj je potrebno apnenje kislih tal?

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2613

🍅

Težave, ki jih povzročajo v pridelavi vrtnin stenice

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2612

🥒🥒

OBVESTILO O VARSTVU KUMAR, BUČ in BUČK

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2611
Foto: Milan Nemec

🍒

OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ (češnjeva listna pegavost)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2610
Foto: Milan Nemec

🌳

Varstvo sliv in češpelj (češpljev zavijač)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2609
Foto: Milan Nemec

🍇🍇

OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA na vinski trti (2. škropljenje)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2602

Slika: Ličinka ameriškega škržatka - L5 stadij.

🍎🍏

OBVESTILO o VARSTVU SADNEGA DREVJA št. 16 (j. škrlup, j. pepelovka, j. zavijač)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2600
Foto: Milan Nemec

🌾🌾🌾

Svetovno stanje varnosti preskrbe s hrano

admin14. julija, 2020 Razno / Mix

V tem tednu so FAO,Mednarodni sklad za razvoj kmetijstva (IFAD), UNICEF, Svetovni program za prehrano in Svetovna zdravstvena organizacija objavili poročilo z naslovom: The State of Food Security and Nutrition in the World 2020.

Obsežno poročilo povzema dejstva, da je v tem trenutku na našem planetu na žalost še vedno 690 milijonov ljudi kronično lačnih, 2 milijardi ljudi pa nima rednega dostopa do varne, hranljive in zadostne hrane. Poročilo poziva vse svetovne vlade po sistemskem preoblikovanju prehranskih sistemov na način, da zmanjšajo stroške hranljivih snovi in da zdrava prehrana postane cenovno dostopna širšemu krogu človeštva.
Tukaj se mi poraja vprašanje poštenih ali ne poštenih trgovskih marž, ki odražajo končno ceno prehranskih izdelkov (hrane) v naših trgovinah. Namreč, kmet dobi za svoj del malo ali mizerno plačilo, vsi pa vemo, da je hrana kot končni produkt v trgovinah vsako leto dražja…

Poročilo, ki je deljeno na tri skope je dostopno na spodnji povezavi.
http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
in še direktna .pdf povezava
Lp, Blaž
https://germsek.com/svetovno-stanje-varnosti-preskrbe-s-hrano/

🌳 🦟

OBVESTILO o VARSTVU OREHOV (orehova muha)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2597
Foto: Milan Nemec

💚🌻

03.07.2020 Varstvo rastlin

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC

Obvestilo si lahko ogledate na tej POVEZAVI:
http://www.kmetzav-mb.si/OBVESTILO%20O%20VARSTVU%20KAPUSNIC%20junij.pdf

Vabimo Vas na 15. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, ki bo 2.-3. marca 2021 v Portorožu. Več podrobnosti na http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🧅🚨

Obvestilo o varstvu čebulnic

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2594

🍇🚨

Obvestilo o varstvu vinske trte št. 9 (peronospora, oidij, grozdni sukač, "botritis")

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2592
Foto: Milan Nemec

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Jamnikarjeva 101
Ljubljana
1000

General information

Delovanje DVRS temelji na demokratičnih načelih. Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. Včlanjevanje v društvo je prostovoljno. Vanj se lahko včlanijo strokovnjaki s področja varstva rastlin in vsi drugi zainteresirani občani, ki želijo s svojim delovanjem koristiti stroki in društvu. V društvo se pod enakimi pogoji lahko včlanijo tudi tuji državljani.
Other Education in Ljubljana (show all)
Moj Horoskop Moj Horoskop
Ljubljana

Moj Horoskop - dnevni horoskop, današnji horoskop, astrologija, planeti, astrološka znamenja, natalna karta in razne astrološke zanimivosti

Otroški svet zabave Otroški svet zabave
Dunajska 197
Ljubljana, 1000

Organizacija otroških rojstnodnevnih zabav, fotografiranje.

Otroške ustvarjalnice Rade Kos Otroške ustvarjalnice Rade Kos
Vodnikova Cesta 261
Ljubljana, 1000

Potuj Kot Prostovoljec Potuj Kot Prostovoljec
Kunaverjeva Ulica 9
Ljubljana

Prostovoljno delo se združi s potovanjem, odkrivanjem novih kultur ter zanimivimi dogodivščinami. www.zaotrokesveta.com

I'mingle izobraževanja I'mingle izobraževanja
Ljubljana, 1000

Privoščite si vikend zase! Osvojite nova znanja z intenzivnimi izobraževanji, spoznajte nove ljudi, družite se ob prijetnih večerih... WWW.IMINGLE.SI

Prva stran Prva stran
Aškerčeva 2
Ljubljana, 1000

Mednarodna študentska konferenca primerjalne književnosti International student conference of comparative literature

Jyotish in Vaastu Jyotish in Vaastu
Ljubljana Center
Ljubljana

I Zoran Kamenicki, am doing Jyotish and Vastu consults. Izvajam Jyotish svetovanja trenutno za prostovolljne prispevke, za posameznike, podjetja, odnose...

Angleški jezikovni atelje Angleški jezikovni atelje
Dimičeva 12
Ljubljana

Telefon: 031 405 197. Elektronska pošta: [email protected]

Docem, d.o.o. Docem, d.o.o.
Kvedrova 30
Ljubljana, 1000

Docem D.o.o. izobraževanje

FE USA TRIP 2014 FE USA TRIP 2014
Tržaška 25
Ljubljana, 1000

Tradicionalno raziskovanje ZDA organiziramo študentje Fakultete za elektrotehniko. Spremljajte 6 tednov Ameriških sanj na usatrip2014.fe.uni-lj.si

Lilali kreativnice Lilali kreativnice
Ljubljana, 1000

Lilali kreativnice so sistem za razvoj otrokove telesne inteligence, čutenja, spomina, kreativnosti, koncentracije, motoričnih sposobnosti in poguma.

Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj
Rimska Cesta 22
Ljubljana, 1000

Inštitut za etiko širi in poglablja zavest o pomenu etike in vrednot. Kakšna je razlika med deklariranimi vrednotami in dejanskim vedenjem?

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C