Društvo za varstvo rastlin Slovenije

DVRS je stanovska organizacija na področju fitomedicine, v katero se združujejo raziskovalci, svetovalci in drugi strokovnjaki z namenom krepitve področja varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.

Društvo za varstvo rastlin Slovenije (DVRS) zanimajo vprašanja v zvezi z rastlinami in njihovim zdravjem, torej rastlinske bolezni in škodljivci ter škodljive rastline. Najvišji organ DVRS je skupščina, ki jo sestavljajo vsi aktivni in častni člani društva. DVRS vodi predsednik ob sodelovanju drugih organov društva: upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Cilji in naloge društva so: - sodelovanje pri strokovnem usmerjanju celotne problematike varstva rastlin; - sodelovanje pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, ki obravnavajo varstvo rastlin in ekologijo; - spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na področju; - povezovanje v sorodne mednarodne organizacije s podobnimi nameni in cilji ter izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov.

Mission: DVRS deluje v javnem interesu ohranjanja zdravja rastlin, zlasti z izmenjavo znanja in izkušenj ter povezovanja v duhu: "Zdravje je eno samo: zdrave rastline - zdravo okolje - zdrave živali - zdravi ljudje!".

🍎🍏

Jabolk bo za nas dovolj če če če
Foto: Milan Nemec

🐝

Ajda Čebelica je avtohtona slovenska sorta.
Je srednje visoka rastlina, ima rdečkasta stebla. Na Infrastrukturnem centru Jablje jo imamo redno posejano na svojih polji za semensko proizvodnjo, kot tudi za leto pašo okoliških čebel. Ajda Čebelica je zelo primerna kot dosevek za izboljšanje tal, za privabljanje čebel pa jo sadjarji sejejo tudi v sadovnjakih. Zrnje uporabljamo za kašo in moko. V naši trgovini imamo še na voljo pridelek lanske jeseni. Seme dostavljamo tudi po pošti
#avtohtonesorte #slovensko #čebelica
https://www.kis.si/f/docs/Krusna_in_krmna_zita/Cenik_krmna_zita_15.5.2020.pdf
https://www.kis.si/Jara_zita/

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🍇

OBVESTILO o VARSTVU VINSKE TRTE št. 5 (peronospora, oidij)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2561

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🍎🍏

OBVESTILO O varstvu SADNEGA DREVJA št. 12 (škrlup, pepelovka, zavijač)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2560

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🌾

OBVESTILO O VARSTVU ŽIT pred BOLEZNIMI in ŠKODLJIVCI

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2564

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🍇

Pletev vinske trte

🍎

OBVESTILO o VARSTVU SADNEGA DREVJA št. 11 (j. škrlup, j. pepelovka, j. zavijač)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2550

🍒

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV (listne uši)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2549
Foto: Milan Nemec

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🌾

OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED ŠKODLJIVCI (žitni strgač)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2546

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

Poljedelski nasveti
Ukrepi v ječmenih v času klasenja

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2545

🍇

Obvestilo o varstvu vinske trte št. 3/2020 (peronospora, oidij)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2544
Foto: Milan Nemec

mnemec.si

Lep praznik prijatelji 🙂🍀💪

fao.org

Enter the contest

fao.org FAO estimates that up to 40% of food crops are lost to plant pests and diseases annually. This leaves millions of people without enough food to eat and seriously damages agriculture.

bbc.com

Deadly olive tree disease 'could cost billions'

bbc.com A deadly pathogen affecting Europe's olive trees could cost over €20 billion.

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

V okviru projekta "ADO" smo danes skupaj z projektnimi partnerji izvedli drugi monitoring suše na območju Planice in Svečine. Spomladanska suša je na travniških površinah že pustila posledice, zadnje padavine pa so situacijo zgolj omilile......spremljanje bomo nadaljevali skozi celotno rastno sezono, spremljajte nas! ARSO vreme, Zavod Iskriva, iskrišče za razvoj lokalnih potencialov Termodron Leber Vračko Family Estate Turistična & ekološka kmetija Pri Baronu

🍎🍏🍐

OBVESTILO o VARSTVU SADOVNJAKOV št. 10 (j. škrlup, j.pepelovka, listne uši, hrušev ožig)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2538
Foto: Milan Nemec

🍏

OBVESTILO o VARSTVU SADOVNJAKOV št. 9 (j. škrlup, j.pepelovka, j. grizlica, krvava uš) 🍎🍐

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2531

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED PREVELI

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2533

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

Obvestilo o zatiranju plevelov v soji

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2530

🌱

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC (kapusova muha)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2520
Foto: Splet

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

OBVESTILO o VARSTVU SADOVNJAKOV št. 8 (j. škrlup, j. pepelovka, j. grizlica, sadni listni duplinar, rdeča sadna pršica, hrušev ožig)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2522

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

OBVESTILO O VARSTVU KOBULNIC (zelenina muha)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2521

mnemec.si

PPOSLEDICE LETOŠNJIH SPOMLADANSKIH POZEB IN SUŠE NA PRIDELAVO JABOLK

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2518

🌽🌱🌽🌱🌽

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KORUZI

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2519

🚨🍒

OBVESTILO o varstvu češenj in višenj (cvetna monilija) 🍒

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2498

🌾🚨

OBVESTILO O ZATIRANJU GLIVIČNIH BOLEZNI NA ŽITIH

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2494

🍇🚨

Obvestilo o varstvu vinske trte št. 1/2020 (akarinoza, erinoza...)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2481

🚨🍎🍏

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 6/2020 (j. škrlup, j. pepelovka, rdeča sadna pršica, j. grizlica, mokasta uš)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2487

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

💚🍎🍏🍐

Strategija zatiranja jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) ob pomanjkanju pripravkov na osnovi aktivne snovi ditianon

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2478

🌬🍑🥭🍎

Javna služba v sadjarstvu (JSS) in Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) opozarjata pred nevarnostjo pozebe cvetov oz. rodnega nastavka

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2460

mnemec.si

🌬🍏

Biserka Donik: 🌬🍎
Podajam zapis izkušnje v letu 2017:

Omenjeni pripravki v prispevku so lahko v letu 2020 še učinkovitejši, prosim vas, da kontaktirate posamezne prodajalce pripravkov za blaženje posledic nizkih temperatur.

Zadeva: Kratko poročilo pozeba 2017
Temperature:
Na lokaciji sadjarskega centra Maribor smo pozebo utrpeli že drugo leto zapored. Tokrat je bila pozeba dne 21.4.2017, ko so temperature merjene na meteorološki postaji Gačnik (ARSO) dosegle – 5 ºC. Meritve ročnega termometra so pokazale minus 6 ºC v kotlini posestva centra.

Fenologija:
Fenološko so drevesa večina sort jablan bila v fazi zaključevanja cvetenja. Sorta ˈJonagoldˈ in ˈKanziˈ sta bili v času pozebe že debeline plodov okrog 8-10 mm. Sorta ˈGrennstarˈ je bila v času pozebe na začetku cvetenja – kar pomeni 30% odprtih cvetov.

Izvedba:
Zaradi izkušenj pretekle sezone smo se pred napovedanimi nizkimi temperaturami poskušali pripraviti na edini nam možen način zmanjševanja škode od pozebe. Izbrali smo nanos pripravkov podjetja Metrob - EPIN Extra®, aktvna snov preparata je 24 epibrasinolid, rastlinski hormon brasinosteroida, ki sproži sintezo določenih sladkorjev, sladkornih alkoholov in specifičnih proteinov (npr Dehidrina). EPIN EKSTRA® je najbolje uporabiti preventivno, in sicer pred mrazom, ko rastlinsko tkivo ni uničeno in takoj po pozebi, ko nam služi kot pomoč pri regeneraciji drevesa nastale zaradi stresne situacije temperatur. Tretirane rastline lahko po navodilih proizvajalca zaščitimo v veliki meri do temperature - 4 ° C. Uporabili smo ga v dozi 100ml/ha.
Druga primerjava s katero smo opravili aplikacijo poskusne parcele smo opravili s pripravki po navodilih in zastopstvu podjetja Jurana d.o.o
Delfan - Delfan Plus je hranilo na bazi L- α amino kislin, ki se lahko in hitro sprejema v rastline na podlagi fiziološko aktivne in funkcionalne proteinske hidrolize. Takšne vrste aminokislin omogočajo hitro absorpcijo hranil s strani rastlin in zboljšuje ter krepi odziv rastline na različne klimatske vplive. Uporabili smo ga v količini 1 l/ha v kombinaciji z Trafos K in Phylgreen.
Trafos K je specialno gnojilo na bazi kalijevega fosfita, ki krepi naravno odpornost rastlin in pospešuje sintezo fitoaleksinov, ki povečujejo odpornost rastlin na napade bakterij in plesni. Uporabili smo ga v predpisani količini 1,5 l/ha.
Phylgreen je ekstrakt morskih alg (Ascophyllum nodosum) in je priporočljiv za vse vrste aplikacij, še posebej učinkovit je v kritičnih fazah rasti in pri premagovanju vseh stresnih situacij. Ekstrakt je pridobljen s "hladnim stiskanjem" svežih alg Ascophyllum nodosum. Phylgreen povzroči aktiviranje naravnih hormonov rastline in ima odličen biostimulativni učinek na splošno rast rastlin. Uporabili smo ga v odmerku 1l/ha.

Tretja primerjava s katero smo opravili aplikacijo poskusne parcele je bil pripravek podjetja Karsia d.o.o
PROTIFERT kalij je specialno foliarno gnojilo, kjer je kalij kot kation K+ vezan na aminokisline in kratke peptide. Z njegovo uporabo saniramo znake pomanjkanja, poveča se obarvanje in suha snov (sladkor) plodov, pospešimo pa tudi dozorevanje in dosegamo višje pridelke. Izredno je pomembna njegova uporaba v stresnih situacijah zaradi suše, saj kalij uravnava dihanje rastlin, aminokisline pa delujejo antistresno. Pripravek smo uporabili na podlagi svetovanja podjetja kot izhodišče antistresnega delovanja. Uporabili smo ga v dozi 2,5 l /ha.
Vse aplikacije smo izvedli 19.4.2017; torej dva dni pred napovedano pozebo. Prav tako smo izvedli popolnoma enako aplikacijo v petek 21.4.2017 na dan pozebe, ko so se temperature dvignile nad 5 ºC. Pred izvedbo aplikacije po pozebi smo opravili pregled nasadov in ugotovili 100% pozebo.

Izid aplikacij:
Izvedene aplikacije niso preprečile pozebe, saj so temperature bile prenizke, fenološki razvoj cvetov pa v dokaj občutljivi fazi. Iz vizualnega efekta sklepamo, da so izvedene aplikacije nedvomno učinkovito delovale na boljšo regeneracijo dreves, ki so utrpele stres zaradi nizkih temperatur. Drevesa v kontroli so iz neznanega in nedokazanega dejstva tudi propadla. Sorte jablan, ki so ponovno zacvetele (ˈPinovaˈ, ˈKanziˈ, ˈLafayetteˈ, ˈGrennstarˈ, ˈGrannyˈ,…) so bile sposobne nastaviti kakovostne cvetove s tem pa tudi pridelek.
Še vedno smo mnenja, da je kombinacija večih dejavnikov tista, ki lahko prepreči, uspešnejši boj proti pozebi. Nedvomno bi veljalo omeniti pretekle izkušnje oroševanja na lokaciji centra.
Pravilno in pravočasno oroševanje je tisto, ki lahko zaščiti nasad pred pozebo. Kar pomeni, da moramo ustvariti umeten dež (fizikalni pojav) in dovajati izgubljeno toploto. Sevanje toplote merimo v kJ/m2h.

Kaj moram vedeti:
V nasadih, kjer nameravamo oroševati ali planiramo investicijo oroševanja, moramo pri načrtovanju upoštevati poleg izžarevanja toplote tal še površino drevesa ali bolje upoštevajoče listno površino. Toploto izžarevajo tudi cvetovi, ob tem se ohlajajo, izpareva voda (transpiracija), zaradi trošenja izparilne toplote se cvetovi ohlajajo še dodatno. Mrzel zrak je težji, zato se nabira v kotanjah in takšne lege pozebejo prej. Umetni dež, ki nastane kot posledica oroševanja začnemo ustvarjati pri temperaturi - 0 º C. Umeten dež prekrije orošene dele cvetov, poganjkov, lesa kot ledena prevleka in se obdrži toliko časa, dokler se temperatura znova ne poviša na 0 ºC, +1 ºC ali 2 ºC. Bistvo takšnega zavarovanja pred pozebo je sproščanje T. Sproščena toplota se prenaša deloma na cvetove, deloma v zrak v svoji okolici in tla. Iz notranjosti se prenaša na zunanjost in znižuje temperaturo cvetov. Da preprečimo nadaljnje ohlajanje toplote moramo neprestano dovajati vodo – umetni dež. Nižja kot je T, več vode moramo dovajati.

Zelo pomemben faktor je razvojna faza jablane. Jablane so v različnih fazah različno odporne na pozebo. Fenofaza po Fleckingerju kot jih ocenjujemo na postaji Gačnik, velja, da jablana v fenofazi E-E2 (vidni cvetovi) prenese T do -5 ºC, pri fazi F2 ( polno cvetenje) do -3ºC in pri fazi H (odpadanje cvetnih listov) do -1,5 ºC. Z intenzivnim oroševanjem 2 mm na uro je mogoče zavarovati cvetočo jablano do temperature -3 ºC, s 4 mm na uro do -5 ºC in s 6 mm na uro do -6 ºC. Velik vpliv na učinkovitost oroševanja ima hitrost vetra. V našem primeru in zgoraj navedenih podatkih je bila hitrost vetra 0,9m/s.

Učinkovito oroševanje mora imeti pravilno razporejene razpršilce. Na naši lokaciji so razdeljeni diagonalno na razdalji 18 x 18 m in pri delovanju pokrijejo celotno površino. Dolžina dometa curka je približno 16 m, poraba vode je 1,10 m3/h, pritisk vode je 4,0 bare. Vstopni meteorološki podatki (ARSO) so povzeti po meteorološki postaji, ki je locirana na lokaciji SC.

Predstavljamo izkušnjo v letu 2002:

27.3.2002 se je temperatura že ob 22:30 h spustila pod ledišče in ob 6 h uri zjutraj dosegla -5,2 ºC. Spremljamo temperaturo na višini dveh metrov, saj je tam po naši presoji največ cvetov. Jablane so bile v fenološki fazi E – E2. V tej razvojni fazi bi jablane prenesle temperaturo do -5 ºC. Oroševanje se je pričelo izvajati ob 22 30 h ko je temperatura prešla pod - 0 ºC . Izmerjena temperatura nad lediščem je bila ob 8 30 h, oroševanje pa se je zaključilo šele ob 9 h, ko se je temperatura dvignila na 3,6 ºC. Pri oroševanju se je preverjalo vpliv terena povezana s količino vode na razpršilec. Razpršilec, ki je nameščen ob vznožju je imel konstanten pritisk vode 4,0 bare, pretok vode 18 l /min, kar je 1080 l/ha to je 1,08 m3/h. Razpršilec nameščen na sredini terena je imel konstanten pritisk vode 4,0 bara pretok 14 l/min, kar je 840 l/ha = 0,84 m3/h. Prišlo je do razlike pretoka, saj je dobavitelj zagotavljal pretok 1,10 m3/h. Posledica je višinska razlika in posledično dejanski pritisk vode 3,5 bara. Na kvaliteto zaščite pred pozebo odstopanja niso vplivala, saj je razlika bila majhna. Razpršilec nameščen na vrhu nasada s konstantnim pritiskom vode 4,0 bara, pretokom vode 6 l/min, kar je 360 l/ha = 0,36 m3/h. Tukaj zaznamo večje razlike pretoka vode, kar je posledica višinske razlike (15 m). Tlak je znašal 2,5 bara in pri takem pritoku in dometu vode lahko prihaja do nepravilnega oroševanja in rastlina pozebe.

Iz predstavljenega lahko sklepamo, da je oroševanje zahteven projekt. Zato je potrebno združiti čim več izkušenj in ga primerno usmerjati, da proizvodnja jabolk ne bo utrpela večje gospodarske škode. Z uspešnim oroševanjem po izkušnjah na centru lahko obvarujemo pridelek v času spomladanske pozebe med 70-80 %. Zelo pomembno je, da zagotovimo
zadostno količino vode za namen izvajanja oroševanja, ki lahko traja tudi več ur ali več dni zapored.

Biserka Donik Purgaj, mag.kmet
vodja SCMb

mnemec.si

Biserka Donik:
Spoštovani sadjarji, 🌬🌬🌬🍎

Poleg korona virusa se nam morda približuje še naša, sadjarska katastrofa - pozeba cvetov oz. rodnega nastavka. Po napovedih ARSO je za začetek drugega tedna napovedana možnost jutranjih pozebnih temperatur. Včeraj so svetovalci JSKS zbrali ter posredovali nekaj informacij s terena. Večinoma poročajo za jablano v kontinentalnem delu Slovenije, da je bila v fenološki fazi BBCH 53 ali BBCH 54-(fazi mišjega ušesca C3). Na izpostavljeni lokacijah in pri sortah, ki so hitrejše v razvoju (Carjevič, Summarred), pa vstopajo v fenološko fazo zelenega popka D (BBCH 55). Hruške so bile včeraj v povprečju v fenološki fazi BBCH 54, 55 in 56.

Kdor ima možnosti za aktivno zaščito z oroševanjem ali mikrooroševanjem, naj se pripravi. Na spletni strani Javne službe v sadjarstvu si lahko pogledate tudi možnosti za zaščito sadnega drevja z drugimi, večinoma ogrevalnimi ali dimnimi sistemi.
https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/rezultati-programa/tehnoloska-navodila/

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Jamnikarjeva 101
Ljubljana
1000

General information

Delovanje DVRS temelji na demokratičnih načelih. Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. Včlanjevanje v društvo je prostovoljno. Vanj se lahko včlanijo strokovnjaki s področja varstva rastlin in vsi drugi zainteresirani občani, ki želijo s svojim delovanjem koristiti stroki in društvu. V društvo se pod enakimi pogoji lahko včlanijo tudi tuji državljani.
Other Education in Ljubljana (show all)
Dijaski.net Dijaski.net
Ljubljana

Najbolj obiskana spletna stran z izobraževalno vsebino v Sloveniji! Arhiv srednješolskih datotek, srednješolski in študijski programi, vse o maturi,...

Candor-Dominko k.d. Candor-Dominko k.d.
Ziherlova 4
Ljubljana, 1000

Jezikovna šola in šola komunikacije

Civict.eu Civict.eu
Kardeljeva Ploščad 5
Ljubljana, 1000

Initiative for civic application of ICT / Pobuda za državljansko rabo IKT

Learn Ukrainian Learn Ukrainian
Ljubljana

This page is voluntary-based project which aims to promote Ukraine and Ukrainian language globally. Best regards, Learn Ukrainian Project Team

Noah School Noah School
Ljubljana

Education, research and consulting - Animal Welfare

Akademija Panta Rei Akademija Panta Rei
Stegne 21 C
Ljubljana, 1000

Z vami delimo top svetovna znanja največjih svetovnih strokovnjakov, kot so Brian Tracy, Chet Holmes, Geoff Burch, Robert Rolih, Robert G. Allen in drugi.

200 zaposlitev 200 zaposlitev
Devinska Ulica 1
Ljubljana, 1000

200 mladim nudimo BREZPLAČNO USPOSABLJANJE in ZAPOSLITEV! Projekt sofinancira Evropska unija iz socialnega sklada in delno Slovenija iz državnega proračuna Republike Slovenije - MDDSZ

Rdeča galerija Rdeča galerija
Dolenjska Cesta 83
Ljubljana, 1000

Kvarkadabra Kvarkadabra
Ljubljana, 1000

Smo tolmači znanosti za tiste, ki njenega jezika morda ne govorijo tekoče, a želijo razumeti njen smisel.

Združenje neodvisnih znanstvenih raziskovalcev Združenje neodvisnih znanstvenih raziskovalcev
Stegne 7
Ljubljana, 1000

http://kogita.si

Salient - Youth Conference Salient - Youth Conference
Kardeljeva Ploščad 5
Ljubljana, 1000

Interdisciplinary youth conference. Enabling critical dialogue among young professionals. Fostering practical skills for addressing 21st century challenges.

Naravni kotiček Naravni kotiček
Brnčičeva 21
Ljubljana, 1000

Dišeča izobraževanja ter negovalne delavnice izdelave naravne kozmetike. Z ljubeznijo do narave. Vabljeni! :)