Društvo za varstvo rastlin Slovenije

DVRS je stanovska organizacija na področju fitomedicine, v katero se združujejo raziskovalci, svetovalci in drugi strokovnjaki z namenom krepitve področja varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.

Društvo za varstvo rastlin Slovenije (DVRS) zanimajo vprašanja v zvezi z rastlinami in njihovim zdravjem, torej rastlinske bolezni in škodljivci ter škodljive rastline. Najvišji organ DVRS je skupščina, ki jo sestavljajo vsi aktivni in častni člani društva. DVRS vodi predsednik ob sodelovanju drugih organov društva: upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Cilji in naloge društva so: - sodelovanje pri strokovnem usmerjanju celotne problematike varstva rastlin; - sodelovanje pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, ki obravnavajo varstvo rastlin in ekologijo; - spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na področju; - povezovanje v sorodne mednarodne organizacije s podobnimi nameni in cilji ter izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov.

Mission: DVRS deluje v javnem interesu ohranjanja zdravja rastlin, zlasti z izmenjavo znanja in izkušenj ter povezovanja v duhu: "Zdravje je eno samo: zdrave rastline - zdravo okolje - zdrave živali - zdravi ljudje!".

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV po toči

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2308

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 14/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2309

⛈🚨🍇❄

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV po toči

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2308

🚨⛈🌧☔

Kako ravnati po neurjih?

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2310

🚨🍇

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE (ameriški škržatek)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2306

mnemec.si

🚨🍇
OBVESTILO o varstvu VINOGRADOV št. 8/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2305

Vinogradniki 🚨🍇

OBVESTILO o varstvu VINOGRADOV št. 8/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2305

🚨🍏🍎

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 12/2019
https://mnemec.si/dan-sadjarjev-in-vinogradnikov-2019/

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2303
Foto: Milan Nemec

🚨🍇

OBVESTILO o varstvu VINOGRADOV št. 7/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2300

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC (bolhači)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2301

🚨🍒

Obvestilo o varstvu češenj in višenj (češnjeva muha, sadne gnilobe in plodova vinska mušica)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2298

🚨

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI
http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2293

OBVESTILO O VARSTVO KROMPIRJA pred KOLORADSKIM HROŠČEM
http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2292

🚨

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2290

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2289

dnevnik.si

Predragi ukrepi zoper invazivke

Računsko sodišče meni, da niso jasno določeni ne izvajalci ne financiranje preprečevanja vnosa in širjenja tujerodnih invazivnih vrst: to velja zgolj za področje, ki ga pokriva MOP, saj od leta 2014, ko je bila sprejeta EU uredba, niso uspeli le-te prenesti med slovenske predpise.
Del, ki ga pokriva fitosanitarna služba in se nanaša zlasti na vnos za rastline škodljivih žuželk, gliv in drugih mikroorganizmov, je urejen z uvoznimi in drugimi sodobnimi predpisi o varstvu rastlin že od leta 2001.

Pa tudi pred tem so bili na podlagi mednarodne konvencije o varstvu rastlin (IPPC) sprejeti preventivni ukrepi ob uvozu rastlin in rastlinskih proizvodov: prvi slovenski zakon o zdravstvenem varstvu rastlin je bil sprejet 1994, ko je nadomestil jugoslovanske predpise o rastlinski karanteni.

Na področju varstva rastlin tako prav dobro vemo, da država ne more izkoreninjati tistih vrst, ki se po vnosu iz drugih kontinentov razširijo po pretežnem delu površin. Kot npr. japonski dresnik.

Ukrepati je potrebno na podlagi prepoznavanja novih tveganj z novimi trgovskimi potmi in to na uvoznih pošiljkah ter na zgodaj odkritih najdbah in žariščih novih vrst v naravi. Tak seznam pa MOP ima že v EU uredbah.

3. avgusta 2016 je namreč pričel veljati začetni seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo, objavljen v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014 kot izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1141, spremenjena z uredbo 2017/1263, ki velja neposredno tudi za Slovenijo.

dnevnik.si Invazivne tujerodne živali in rastline postajajo vse večja grožnja naravi. V tednu, ki ga z vrsto naravovarstvenih praznikov posvečamo okolju, je računsko sodišče razkrilo, kako uspešna je Slovenija v boju proti invazivkam.

mnemec.si

🚨

OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2285
Foto: Milan Nemec

🚨

Varstvo česna pred česnovo rjo

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2284

🚨

OBVESTILO o varstvu VINOGRADOV št. 5 (peronospora in oidij)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2283

Kmetijsko Gozdarski Zavod Maribor

🐝 20. MAJ - SVETOVNI DAN ČEBEL! 🐝

Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane, zato so čebele in ostali opraševalci ključnega pomena za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo. Čebele z opraševanjem kmetijskih rastlin zagotavljajo pomemben vir delovnih mest in dohodka za kmete, imajo pa tudi pomembno vlogo pri ohranjanju narave. S svojim delovanjem imajo čebele pozitivne učinke na celoten ekosistem in njegove storitve ter s tem na ohranjanje biotske raznovrstnosti.

http://www.mkgp.gov.si/si/mednarodni_dnevi/pobuda_za_svetovni_dan_cebel/

#svetovnidančebel #worldbeeday
🐝

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naslednji dnevi bodo v znamenju 🐝🐝🐝!

Že jutri bomo skupaj s Čebelarska zveza Slovenije praznovali v Ravnah na Koroškem, osrednji mednarodni dogodek druge obeležitve World Bee Day / Svetovni dan čebel pa bo 20. maja na sedežu Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) v Rimu.

Več informacij o obeh dogodkih: https://www.worldbeeday.org/si/praznujmo-dan-cebel.html
Spletni prenos okrogle mize iz Rima: https://bit.ly/2VvayYP

#SvetovniDanČebel #OhranimoČebele #ifeelslovenia

🚨
OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 9/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2279

🙂🌱

OBVESTILO O POJAVU ZELENINE MUHE (peteršilj, zelena)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2273

🚨🌱

Obvestilo o varstvu SOLATNIC (solatna plesen)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2271

🙂 🍇

OBVESTILO o varstvu VINOGRADOV št. 4 (peronospora in oidij)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2272

kmetijski-zavod.si

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED ŠKODLJIVCI (žitni strgač)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2269

kmetijski-zavod.si Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

mnemec.si

💚🌏

Tla so živ organizem 💚

admin4. maj, 2019 Video blog
Blaž Germšek:
Današnji blog skoraj ne potrebuje teksta, saj priložen video na izredno kvaliteten in nadzoren način ponazori pomen živih tal. Tega smo se v preteklosti premalo zavedali, sedaj pa se stvari spreminjajo in tako je tudi prav.
https://youtu.be/8ugaL6wsXME

🚨🍏🍎

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 8/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2264

Journal of Applied Ecology

Trap nests: a simple strategy to support #pollinators & accompany expansion of mass-flowering crops. NEW PAPER: http://ow.ly/aF6Y30cAy7T

🚨🍇

OBVESTILO o varstvu VINOGRADOV št. 3 (peronospora in oidij)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2262

💚🍎🍏

🚨 OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 7/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2260

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V SOJI

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2259
Foto: Splet

🚨 OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 6/2019

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 6/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2256

OBVESTILO o varstvu ŽIT pred ŠKODLJIVCI (žitni strgač)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2255

mnemec.si

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC (kapusova muha)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2254

mnemec.si

🌻

Spremljanje ulova škodljivih osebkov v oljni ogrščici
Kratek intervju 👌

Terenski kmetijski svetovalec
Jože Murko, mag.kmet.
T: 02 749 36 30
M: 041 756 640
E: [email protected]
http://www.kgz-ptuj.si/kontakti
Foto in objava: Milan Nemec

radioprvi.rtvslo.si

Glifosat buri duhove

Oddaja Intelekta o glifosatu na sporedu Prvega programa Radia Slovenija – v torek, 16.4., ob 10.10

radioprvi.rtvslo.si Čeprav bi morala v prvi vrsti odločati stroka, pa bolj kaže, da imajo škarje in platno v rokah lobiji ter politika

Posvet o globalizaciji in invazijah škodljivih organizmov kot vse večjem problemu

Globalization and pest invasions: emerging risks and vulnerabilities - Poznan (Poland), 2019-09-03/06, co-organized by the International Pest Risk Research Group, EPPO & the Polish Institute of Plant Protection. More info at (link: https://www.eppo.int/MEETINGS/2019_meetings/wk_iprrg_eppo) eppo.int/MEETINGS/2019_…

mnemec.si

OBVESTILO o varstvu VINSKE TRTE št. 2 (črna pegavost)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2246

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 5/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2245
Foto: Milan Nemec

OBVESTILO O ZATIRANJU GLIVIČNIH BOLEZNI NA ŽITIH

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2243

Čebelarska zveza Slovenije in Državni svet Republike Slovenije vas vabita na posvet z naslovom So priložnosti slovenskega dneva čebel res izkoriščene? ,ki bo v četrtek, 11. aprila 2019, ob 9. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

🍎🍏

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 4/2019

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2241

mnemec.si

OBVESTILO o varstvu VINSKE TRTE št. 1 (akarinoza, erinoza)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2240
Foto in objava: Milan Nemec

mnemec.si

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV (cvetna monilija)

http://www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&nid=2239
Foto in objava: Milan Nemec

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Jamnikarjeva 101
Ljubljana
1000

General information

Delovanje DVRS temelji na demokratičnih načelih. Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. Včlanjevanje v društvo je prostovoljno. Vanj se lahko včlanijo strokovnjaki s področja varstva rastlin in vsi drugi zainteresirani občani, ki želijo s svojim delovanjem koristiti stroki in društvu. V društvo se pod enakimi pogoji lahko včlanijo tudi tuji državljani.
Other Education in Ljubljana (show all)
FLASH Gordan, Gordan Čuka s.p. FLASH Gordan, Gordan Čuka s.p.
Kajuhova 90
Ljubljana, 1000

NLP Izobraževanja NLP Izobraževanja
Tacenska Cesta 117
Ljubljana, 1000

NLP je skupek orodij, zbirka tehnik, s katero si pomagamo odpravljati svoja omejujoča prepričanja, strahove, navade in razvade, odpravljamo škodljive posledice čustvenih travm, se rešimo raznih fobij ter spreminjamo vedenjske vzorce.

Gimnazija Šiška Gimnazija Šiška
Aljaževa Ulica 32
Ljubljana, 1000

Plesni Epicenter Plesni Epicenter
Tbilisijska Ulica 59 A
Ljubljana, 1000

Plesni epicenter je zavod za plesno vzgojo, izobraževanje, pomoč z umetnostjo in prosti čas. Glavna dejavnost zavoda: izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.

Branimir Slokar Academy Branimir Slokar Academy
Gosposvetska Cesta 5
Ljubljana, 10000

Young musicians from all over the world receive intensive music education at the highest and most personal level. The purpose of the Cultural Association BSA is to develop cultural and artistic activities in the field of music education and creativity.

Vizo Vizo
Parmova Ul. 14
Ljubljana, 1000

Zavod za uveljavljanje vizualne kulture VIZO se trudi filmsko kulturo vpeljati v izobraževalne in kulturne ustanove po vsej Sloveniji.

Brainobrain Ljubljana Brainobrain Ljubljana
Šmartinska 152
Ljubljana

BB Consulting BB Consulting
Vodnikova Cesta 126
Ljubljana, 1000

BB Consulting, razvoj potencialov d.o.o. Preko razvoja potencialov so naše glavni dejavnosti: preobrazba podjetij, razvoj podjetij in osebni razvoj.

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje
Cesta Andreja Bitenca 68
Ljubljana, 1000

Srednješolsko izobraževanje za pridobitev 5. stopnje in poklic TEHNIK VAROVANJA. Pridobite tudi nacionalne poklicne kvalifikacije za varnostno osebje!

MojeZnanje.si MojeZnanje.si
Verovškova 55a
Ljubljana, 10000

Pridobite nova znanja prek interneta po izjemno nizki ceni na www.mojeznanje.si

Safer Internet Safer Internet
Cesta V Zgornji Log 32
Ljubljana, 1000

Specialized in E-learning topics, lectureas and workshops for empowering people to use internet positively, safely and effectively. www.varniinternet.si

BusinessClass BusinessClass
Cankarjeva 3
Ljubljana

BusinessClass program je intenzivno praktično-poslovno izobraževanje, razvito v sodelovanju z uspešnimi podjetji. FirstClass program je brezplačna platforma, ki izkušenim kadrom omogoča dostop do top kariernih priložnosti.