GZS Center za poslovno usposabljanje

Center za poslovno usposabljanje ima med izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji posebno mesto, saj s svojo neposredno vezjo z Gospodarsko Zbornico Slovenije uspešno povezuje izobraževalni proces z dinamičnim razvojem gospodarstva.

Mission: Temeljno poslanstvo CPU je dvig ravni usposobljenosti za delo in s tem zagotavljanje večje fleksibilnosti in kakovosti dela zaposlenih. Moto naših aktivnosti je »Iz prakse za prakso«.

Še vedno vpisujemo ..... Časa je do konca oktobra ..... Vabljeni, da se osebno oglasite pri nas in našli bomo rešitev za vas.
https://www.cpu.si/dobrodosli-v-spletnem-referatu/

Center za poslovno usposabljanje je trenutno vključen v enega izmed bolj zanimivih projektov Erasmus + KA2, ki se je začel novembra 2018 in se bo končal oktobra 2020 z uradnim naslovom: "Intranet: Intrapreneurship net-playbook". Predvsem je projekt zanimiv iz vidika pridobivanja novih znanj, kompetenc in veščin na neformalni in informalni način, kar nam omogoča digitalna družba ter globalizacija.V projektu smo se osredotočili na šest načel (veščin), ki podpirajo ne samo razvoj posameznikov, temveč tudi rast poslovanja. Ta načela so: načela znanja, načela produkcije, načela odnosov, načela razmišljanja, načela raziskovanja in načela strategije. Razdelili smo jih na 36 mehkih veščin s katerimi poskušamo spodbuditi intra-podjetniški odnos. Poročilo Svetovnega gospodarskega foruma »Prihodnost delovnih mest« kaže, da bo do leta 2020 med najpomembnejšimi veščinami, potrebnimi na delovnem mestu: reševanje problemov, kritično razmišljanje, kreativnost, upravljanje ljudi in čustvena inteligenca. Pomen mehkih veščin je pogosto podcenjen, zato je zanje namenjenega veliko manj usposabljanja. Podjetja pričakujejo, da ljudje vedo, kako se obnašati na delovnem mestu, da kar vedo, kako učinkovito komunicirati in poslušati. Vendar pogosto to ni tako. Zato smo razvili 10 spletnih aktivnosti. Te aktivnosti obsegajo mehke veščine, kot so: odločanje in analiza problemov; reševanje konfliktov; vodenje in upravljanje; ustvarjalnost in inovativnost; komuniciranje in sodelovanje; prilagodljivost in empatija; analiza in abstrakcija,…Na splošno velja, da lahko te veščine pridobimo z leti in leti izkušenj, tokrat pa smo jih želeli podpreti z IKT in z neformalnim učenjem preko spleta.

INCLUSIVE TOURISM
MORE THAN 300 PERSONS WITH DISABILITIES AND TOURISM SECTOR PROFESSIONALS BENEFITS FROM
INCLUSIVE TOURISM has increased the skills of People with Disabilities and Professionals of the Tourism Sector to promote Inclusive and Accessible Tourism.
INCLUSIVE TOURISM was launched in 2017 with the main objective of increasing the employability competences of Persons with Disabilities and Professionals in the Tourism Sector for promoting Inclusive and Accessible Tourism Sector, through the development of an innovative training program, supported by an e-training platform and corresponding awareness and dissemination actions.
The developed training program includes 3 different modules.
Module 1 “Soft Skills in the Tourism Sector” is addressed to Persons with Disabilities and Job Trainers, who are trained about rights and benefits of working, communication and social skills and health & safety basic considerations.
Module 2 “Operations and Supporting ICT Tools” is addressed to Persons with Disabilities and Job Trainers, who are trained about ICT tools which can support them at work and specific operations related to the next jobs: Room Waiter Assistant, Barman Assistant, Room and Cleaning Assistant, Receptionist Assistant, Cook-Chef Assistant and Pastry Assistant.
Module 3 “Tourism Business Models” is addressed to professionals of the Tourism Sector, who are trained about the strategic relevance of Inclusive and Accessible Tourism, accessibility requirements, capacities of persons with disabilities for working in this sector and benefits for the companies and how to give proper support to them.
All the project results will be available for public access after project lifetime.
For more information and/or access to the training program, please, contact: Mojca Cek at: [email protected]
http://www.inclusivetourismproject.com/

200 zaposlitev za 200 mladih,
Projekt usposabljanja in zaposlitve je namenjen mladim do 29 let, ki so iskalci zaposlitve in prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Več na https://www.cpu.si/education/200-zaposlitev-socialni-oskrbovalec

200 zaposlitev za 200 mladih,
Projekt usposabljanja in zaposlitve je namenjen mladim do 29 let, ki so iskalci zaposlitve in prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Več na https://www.cpu.si/education/200-zaposlitev-pomocnik-kuharja/

Informativni dan za vpis na Višjo strokovno šolo CPU bo 15. 2. 2019 ob 16.30. Vabljeni!

GZS Center za poslovno usposabljanje's cover photo

Vse o vpisu na Višjo strokovno šolo

V višješolski študijski program se lahko vpišete, če ste z maturo, poklicno maturo ali z zaključnim izpitom končali štiriletni srednješolski program. Vpišete se lahko tudi, če ste opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in opravili preizkus znanja iz dveh splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Za vpis na višjo strokovno šolo potrebujete naslednje dokumnte:

- zaključni spričevali 3. in 4. letnika

- Spričevalo o opravljeni maturi ali zaključnem izpitu ali poklicni maturi

- 2 fotografiji (dimenzije kot za osebni dokument)

- osebni dokument.

Več o študijskih programih, odgovore na najpogostejša vprašanja in o tem, koliko je vredna vaša prihodnost >>> http://www.cpu.si/vss-ugodni-vpis/

Zakaj izbrati VSŠ CPU?

1. Katere pogoje je potrebno izpolnjevati za vpis na VSŠ CPU?

V višješolski študijski program se lahko vpišete, če ste z maturo, poklicno maturo ali z zaključnim izpitom končali štiriletni srednješolski program. Vpišete se lahko tudi, če ste opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in opravili preizkus znanja iz dveh splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Za vpis potrebujete naslednje dokumente:

● zaključni spričevali 3. in 4. letnika
● Spričevalo o opravljeni maturi ali zaključnem izpitu ali poklicni maturi
● 2 fotografiji (dimenzije kot za osebni dokument)
● osebni dokument.

2. Kakšne vrste študij se izvaja na VSŠ CPU?

Na VSŠ CPU izvajamo višješolsko strokovno izobraževanje. Z diplomo boste pridobili višjo strokovno izobrazbo 6/1.

3. Ali imajo študenti, ki niso zaposleni status študenta?

Da, vsi naši študenti imajo status študenta.

4. Kdaj se pričnejo predavanja?

Predavanja in vaje se pričnejo oktobra in končajo v začetku julija.
Predavanja in vaje potekajo na šoli 2-krat tedensko v popoldanskem času (med tednom od 16.30 do 20.00 ure) izjemoma lahko ob sobotah dopoldne.

5. Ali potekajo predavanja za vse predmete hkrati?

Študijski proces se izvaja po modulih za en predmet. Po koncu predavanj in vaj za posamezni predmet se študenti prijavijo k izpitu. Nato se pričnejo predavanja za naslednji predmet po urniku. Urnike in gradiva posredujemo v elektronski obliki pred začetkom predavanj.

6. Kje potekajo predavanja?

Vsa predavanja potekajo v prostorih VSŠ CPU na Kardeljevi ploščadi 27a, Ljubljana.

7. Ali so predavanja obvezna?

Ne, predavanja niso obvezna, so pa priporočljiva. Do gradiva iz predavanja lahko študenti dostopajo preko E učilnice.

8. Je možen tudi študij na daljavo?

Študij na daljavo je možen preko E učilnice. Izpiti za posamezni predmet se izvaja na šoli.

9. Kakšno izobrazbeno raven pridobim po študiju na VSŠ CPU?

Vsi študijski programi so kreditno vrednoteni s 120 kreditnimi točkami (KT). V višješolskem strokovnem izobraževanju si boste pridobili višjo strokovno izobrazbo 6/1.

10. Koliko časa traja študij?

Študij traja na višji strokovni šoli traja dve leti. Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta.

11. Kje si lahko ogledam cenik?

Cenik je objavljen tukaj (cenik).

12. Kaj vse vključuje šolnina? Se izpiti plačujejo posebej?

Šolnina vključuje

● izvedbo izobraževalnega programa,

● vsa učna gradiva in materiale v elektronski obliki,

● elektronsko poslovanje s šolo,

● trikratno opravljanje izpita,

● uvodni seminar,

● dodatno svetovanje študentom brez delovnih izkušenj,

● dodatno svetovanje študentom pri pripravi pisnih izdelkov in diplomskega dela,

● druge dodatne ugodnosti pri vključevanju v programe, seminarje in delavnice CPU.

13. Se izpiti plačujejo posebej?

Ne, izpitov ni potrebno plačevati posebej, saj je trikratno opravljanje vsakega izpita že vključeno v šolnino.

14. Ali se lahko priznajo tudi izpiti iz drugih višjih in visokih šol?

Na podlagi predložene dokumentacije o opravljenih izpitih s strani študenta študijska komisija višje strokovne šole opravi priznavanje izpitov po pravilniku o priznavanju izpitov.

15. Kako je z opravljanjem praktičnega izobraževanja za študente, ki niso zaposleni?

Praktično izobraževanje je del programa in je prilagojeno delovnim izkušnjam kandidatov.

Študentom, ki imajo najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj na področju študija, se prizna pravica do skrajšanja oz. oprostitve praktičnega izobraževanja. O tem odloča študijska komisija na podlagi sprejetih kriterijev in predloženih dokazil.

Študent si prakso poišče sam ali s pomočjo šole.
Lahko vam omogočimo, da del študijskih obveznosti opravite v tujini, saj smo vključeni v projekt ERASMUS mobilnost.

16. Ali imam status študenta?

Status študenta, ki traja do konca študijskega leta, se pridobi z vpisom na višjo strokovno šolo.

Status študenta pridobi tudi kandidat, ki se vpiše v izobraževalni program za odrasle v naslednjem primeru:

● če ni v delovnem razmerju,

● če ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje RS kot iskalec zaposlitve,

● če nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je opravil vsaj polovico predpisanih študijskih obveznosti. Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom kadar ima za to opravičene razloge. O izjemnem vpisu v višji letnik odloča študijska komisija. Študent, ki je izgubil status študenta, ima tudi naprej pravico opravljati izpite in druge študijskih obveznosti. Status študenta si študent pridobi za eno študijsko leto in ga mora “obnoviti” z vpisom v višji letnik.

17. Zakaj izbrati študij na VSŠ CPU?

● Smo šola z bogatimi izkušnjami izobraževanja odraslih.
● Študij je atraktiven in kakovosten –dobite neposredne odgovore na vprašanja »kaj« in »kako«.
● Predavatelji so odlični strokovnjaki iz prakse –izkoristite njihove bogate izkušnje.
● Študij poteka v naših prostorih –vse na enem mestu.
● Svoja vozila lahko brezplačno parkirate ob šoli.
● Izkoristite zanimive posebne ugodnosti dodatne ponudbe

18. V katere študijske programe se lahko vpišem?

Vpisujemo v naslednje programe:

● inženir informatike

● inženir gradbeništva

● poslovni sekretar

● ekonomist

Več o študijskih programih, razlogih za vpis na VSŠ CPU ter o tem, koliko je vredna vaša prihodnost >>> http://www.cpu.si/vss-ugodni-vpis/

Individualno svetovanje študentom za vpis na Višjo šolo

Na Višji strokovni šoli CPU se vsakemu kandidatu za vpis posvetimo, dejansko imamo osebne informativne dneve. Za osebna svetovanja vas prosimo, da pokličete v referat in se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, [email protected].

Informativni dnevi pri nas potekajo vse leto – samo najavite se in pridite na osebni informativni dan.

Priznavanje izpitov drugih šol

Zelo pogosta tema osebnega svetovanje so prestopi in drugih visokih in višjih šol. Vsak primer je različen in vsak kandidat ima “unikatno zbirko” že opravljenih izpitov in zbranih kreditnih točk. Pogosto se kandidatom prizna več že opravljenega študija kot pa so pričakovali.

Pokličite in se dogovorite za osebno svetovanje.

Več o študijskih programih, odgovore na najpogostejša vprašanja in o tem, koliko je vredna vaša prihodnost >>> http://www.cpu.si/vss-ugodni-vpis/

10 razlogov zakaj se vpisati na Višjo strokovno šolo CPU

1. Ker pri nas niste nikoli samo številka

Smo šola z osebnim pristopom. V izjavah zadovoljnih študentov je to večkrat poudarjeno. Študente poznamo, si zanje vzamemo čas in jim svetujemo.

2. Najugodnejša šolnina – brez skritih stroškov

Upamo si trditi, da imamo eno najugodnejših šolnin med višjimi šolami in sicer:

● bonus 100 EUR, ki ga pridobite z informativno prijavo

● nimamo vpisnine

● 200 EUR dodatnih prihrankov, ker boste lahko brezplačno parkirali tik ob šoli

3. Predavatelji so odlični strokovnjaki iz prakse – izkoristite njihove bogate izkušnje.

Naj povzamemo samo eno izjavo zadovoljnega študenta:

„Izjemno učinkovit, usmerjen in prijazen način študija ob delu. Profesorji so zelo prilagodljivi pri izvajanju kvalitetnih strokovnih in praktičnih vsebin. Iz poslovnega vidika je višja šola CPU zelo zanimiva tudi za mreženje in spoznavanje novih poslovnih priložnosti.” German Vitali, inženir informatike, zaposlen kot IT manager v VITAL IT Solutions, Italija

Pri nas vedno dobite odgovore na vprašanja „kaj“ in „kako“.

4. Fleksibilen študij

Veseli nas, če študenti redno obiskujejo predavanja in 90% jih dejansko redno prihaja na predavanja. Ni pa obvezno prisostvovati vsem predavanjem. Študenti, ki imajo specifične delovne obveznosti, lahko večino predmetov naštudirajo tudi na daljavo. Za to so jim brezplačno na razpolago odlična in brezplačna študijska gradiva ter spletna učilnica. Tudi vsa komunikacija s šolo poteka v e-obliki.

Spletna učilnica je na voljo vsem študentom in je namenjena za pregled in uporabo gradiv, oddajo seminarskih nalog in vaj, na voljo so urniki in vsa obvestila, preko foruma predavateljev so na voljo vsa vprašanja in odgovori.

5. Posebne ugodnosti iz dodatne ponudbe

Ker je VSŠ CPU del Centra za poslovno usposabljanje, se študenti lahko udeležujejo seminarjev in delavnic po ugodnejših pogojih. Ponudba zajema vse od logistike, zunanjetrgovinske šole in računovodskih tem do delavnic za obvladovanje stresa.

6. Imamo eno najboljših lokacij v Ljubljani

Vsak, ki se skuša v Ljubljani okrog 16.00 ure „prebiti“ skozi mesto, bo znal ceniti našo lokacijo: smo za Bežigradom, v neposredni bližini obvoznice in z lastnim brezplačnim parkiriščem, kar je seveda ugodno tudi za vse, ki niso iz Ljubljane. Pred stavbo pa je tudi nekaj parkirnih mest Avant2Go (prevzemno mesto po sistemu car sharing ). Tudi avtobusna postaja ni daleč.

7. Vsa predavanja na enem mestu

Pogosto se dogaja, da različne šole izvajajo predavanja na različnih lokacijah, oziroma jih selijo po mestu. Pri nas tega ni. Imamo odlične materialne pogoje in vse na enem mestu: 5 predavalnic ter 3 računalniške učilnice ter knjižnica. Študenti imajo vedno možnost, da se pred predavanji oglasijo tudi v referatu (vseeno se je dobro najaviti), kjer uredijo kakšne zadeve, plačajo obrok šolnine, oddajo seminarske naloge ali se samo posvetujejo kako naprej.

8. Tradicija šteje

VSŠ CPU je šola z eno najdaljših tradicij v Sloveniji. Imamo 27 let tradicije in več kot 1200 zadovoljnih diplomantov. Smo del Gospodarske zbornice Slovenije in tako tesno povezani z gospodarstvom. Vsi programi so zasnovani po načelu ponuditi študentom najboljše iz prakse.

9. Ugodni plačilni pogoji

Obročno odplačevanje študija: poleg ene najugodnejših šolnin nudimo študentom tudi plačilo na 10 obrokov (gotovina ali plačilo s položnico). Sprejemamo tudi plačilne kartice MasterCard, Visa in Diners.

Popusti:

● 5% ob plačilu letne šolnine v enkratnem znesku (gotovina, nakazilo na TRR),

● 10% za predplačilo s strani pravnih oseb, ki so članice GZS

Več o študijskih programih, odgovore na najpogostejša vprašanja in o tem, koliko je vredna vaša prihodnost >>> http://www.cpu.si/vss-ugodni-vpis/

Zgodnje prijave na nekatere dogodke se nadaljujejo še v jesen. Tako je še vedno možna prijava na naslednja usposabljanja, seminarje in delavnice:

Stres in kako se učinkovito soočati z njim, 16. 10. 2018, zgodnje prijave -10% do 16. 9. 2018

Knjigovodja, NPK, termin 16. 10. 2018, zgodnje prijave -10% do 17. 9. 2018

Projektna šola CPU, termin 18. 10. 2018, zgodnje prijave -10% do 18. 9. 2018

Hišnik, NPK, termin 9. 10. 2018, zgodnje prijave -10% do 10. 9. 2018

Gradbene kalkulacije in obračun del, termin 16. 11. 2018, zgodnje prijave -10% do 16. 10. 2018

ECQA – Vodja EU projektov, termin 22. 11. 2018, zgodnje prijave -10% do 22. 10. 2018 usposabljanje za knjigovodjo

Več informacij in prijave:
http://www.cpu.si/education/zgodnje-prijave-10/

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Zunanjetrgovinska šola; pričnemo 9. maja 2017
Postanite ECQA certificirani vodja EU projektov
Zunanjetrgovinska šola; pričnemo 9. maja 2017

Location

Telephone

Website

Address


Kardeljeva Ploščad 27a
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 09:00 - 16:00
Tuesday 09:00 - 16:00
Wednesday 09:00 - 16:00
Thursday 09:00 - 16:00
Friday 09:00 - 16:00
Other Ljubljana schools & colleges (show all)
Mokini yoga school teacher training RYS 200 Mokini yoga school teacher training RYS 200
Lepodvorska 23a
Ljubljana, 1000

Mokini yoga school RYS200 offers international teacher training and certification programme. Join us for intensive teacher training 1.-26. August!

Team Phoenix Akademija Team Phoenix Akademija
Ljubljana

Naša vizija je s pravilnim mindsetom, finančno izobrazbo in podpornim okoljem pomagati ljudem da zaživijo svobodno življenje.

Universidad de Liubliana Universidad de Liubliana
Kongresni Trg 2
Ljubljana, 1000

Govorništvo - Toastmasters Ljubljana Govorništvo - Toastmasters Ljubljana
Gosposka 15
Ljubljana, 1000

Vedoželnji posamezniki, ki želite proaktivno razvijati znanja o javnem nastopanju, reotriki, krepiti komunikacijske ter vodstvene kompetence, vabljeni!

Škratova Hiša Škratova Hiša
Novo Polje Cesta VII/41
Ljubljana, 1260

Škratova hiša nudi dnevno in občasno varstvo otrok v Novem Polju cesta VII/41.

Zgodovinski časopis Zgodovinski časopis
Aškerčeva Cesta 2
Ljubljana, 1000

Zgodovinski časopis je glasilo Zveze Zgodovinskih društev Slovenije in osrednji časopis slovenskih zgodovinarjev.

Zavod sv. Stanislava Zavod sv. Stanislava
Štula 23
Ljubljana, SI - 1210

Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti http://www.stanislav.si

Avtošola LMM TILIA Avtošola LMM TILIA
Gerbičeva Ulica 44
Ljubljana, 1000

ŠOLA VOŽNJE z dolgoletnimi izkušnjami. Naše odlike so; kvalitetno in strokovno poučevanje, prijaznost ter visoka uspešnost pri opravljanju izpitov .

Petit studio - osebna telovadnica Petit studio - osebna telovadnica
Parmova Ulica 51
Ljubljana, 1000

Petit studio - osebna telovadnica, je prostor, kjer boste našli svojemu telesu in duši primerno vadbo. Rekreacija, funkcionalna vadba, trening, s prijatelji ali sami, ni važno, ker se vsem individualno prilagodimo!

Klinična prehrana in presnovna podpora Klinična prehrana in presnovna podpora
Zaloška Cesta 2
Ljubljana, 1000

Slovensko združenje za klinično prehrano je strokovno, neprofitno združenje strokovnjakov, ki delujejo na področju klinične prehrane.

Quality Schools International Quality Schools International
Langusova 16
Ljubljana, 1000

www.qsi.org Non profit international school organization founded in 1971 serving diplomatic, development, and business families in 25+ countries.

Šola Aromaterapije Šola Aromaterapije
ŠOLA AROMATERAPIJE - AROMATHERAPY INSTITUTE
Ljubljana, 1000

AROMATHERAPY INSTITUTE for development, education and training of aromatherapy, phytotherapy, herbalism and natural care.