Zgodovina Slovenije - SIstory

Portal Zgodovina Slovenije - SIstory je osrednja vstopna točka do digitalnih in digitaliziranih vsebin za zgodovinarje in ljubitelje zgodovine.

Že kar nekaj časa je minilo od zadnje objave portala Zgodovina Slovenije - SIstory na fb, kar pa ne pomeni, da ne delamo pridno na novih vsebinah. Novosti lahko sproti preverjate z brskanjem po našem portalu, v kratkem pa sledi pregled novosti na SIstory.si.

sistory.si

Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia

Novost na SIstory:
"Ta oblika ljudske pobožnosti je razširjena zlasti v rimskokatoliški in pravoslavni cerkvi pa tudi v nekaterih drugih verstvih (npr. v budizmu). Je dediščina krščanskega starega veka, ki je rasla s čaščenjem svetnikov. Osrednji romarski kraji so tudi glavna središča čaščenja relikvij."
Darko Knez: Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Narodni muzej Slovenije / National Museum of Slovenia, Ljubljana, 2014.
http://sistory.si/11686/40510

sistory.si × Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja SlovenijeRelics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia Avtor(ji): Knez, Darko Jezik: slovenski / angleški Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2014 Vsebina: Narodni muzej Slovenije, umetnostne zbirke, relikvije, kultur...

sistory.si

Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : (političke ekonomije), Svezak I

Novo na spletnem portalu SIstory:
Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, zvezka 1 in 2. Izdani v Zagrebu 1902 in 1903.
http://sistory.si/11686/38043
http://sistory.si/11686/38044

sistory.si × Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : (političke ekonomije)Svezak I Avtor(ji): Milobar, Fran Jezik: hrvaški Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 1902 Vsebina: politična ekonomija, political economy Založnik(i): Matica Hrvatska, Zagreb Zbirka: Poučna knjižnica "Matice hrvatske"; knj. 27 Av...

sistory.si

Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)

Novost na SIstory:
"Mnenja o slovenski gospodarski tranziciji so deljena. Če se jo je vse do njenega formalnega zaključka označevalo predvsem kot zgodbo o uspehu, so po letu 2004 v ospredje vse bolj stopala vse prej kot pozitivna mnenja in ocene. Nekateri so Slovenijo označili celo za tranzicijsko poraženko. Leta 2011 je minilo 20 let od osamosvojitve naše države in dve desetletji vsekakor že predstavljata dobo, ko lahko podamo mnenje o tranzicijskem procesu, ki se je na formalni ravni končal z vstopom v EU, tudi z zgodovinskega gledišča. Nekateri imajo glede tega sicer pomisleke, a dejstvo je, da je zgodovinopisje v tem pogledu v zadnjem času naredilo korak naprej. V Sloveniji pa smo šele na začetku, medtem ko v nekaterih državah, kot sta na primer Češka in Nemčija, preučevanje obdobja po letu 1990 ni nič nenavadnega."
Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004), Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.
http://www.sistory.si/11686/38023

sistory.si × Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004) Avtor(ji): Lorenčič, Aleksander Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2012 Vsebina: gospodarska zgodovina, Slovenija, 1990-2004, tranzicija, ekonomski sistemi, economic histo...

sistory.si

Mesto na pragu novega časa, Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa

Novost na spletnem portalu Zgodovina Slovenije - SIstory: Tomaž Mesarič: Mesto na pragu novega časa. Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa (magistrsko delo). Ljubljana, 2017.
http://sistory.si/11686/38028

sistory.si × Mesto na pragu novega časaPtuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa Avtor(ji): Mesarič, Tomaž Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2017 Vsebina: Ptuj, krajevna zgodovina, Štajerska, Avstro-Ogrska, Josef Ornig, 20. stoletje, nacionalizem, vsakdanjih, Ptuj, local history, Styria, Au...

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novi tiskani viri na spletnem portalu Zgodovina Slovenije – SIstory:
http://www.sistory.si/novice/novica/?id=665

Ustava Ljudske republike Slovenije, Ljudska pravica, Ljubljana 1947.
http://sistory.si/11686/38564

Predlog zakona o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije, SNOS, Ljubljana 1946.
http://sistory.si/11686/38550

Saopštenje o zločinima Austrije i Austrijanaca protiv Jugoslavije i njenih naroda, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd 1947.
http://sistory.si/11686/38556

Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans: compiled after the records of the Head-Quarter of Slovenia, Raziskovalni inštitut, Ljubljana 1946.
http://sistory.si/11686/38562

Документи о издајству Драже Михаиловића. Књ. 1, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd 1945.
http://sistory.si/11686/38563

sistory.si Ustava LRS, Predlog zakona o upravni razdelitvi LRS, Saopštenje o zločinima Austrije i Austrijanaca protiv Jugoslavije, Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans, Dokumenti Draže Mihajlovića Ustava Ljudske republike Slovenije, Ljudska pravica, Ljubljana 1947. Predlog za...

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novosti na portalu SIstory:
- Privredni adresar Kraljevine Jugoslavije. Beograd, 1932.
- Letno poročilo inspekcije rada kraljevine Srbov, Hrvatov i Slovencev o njenem poslovanju leta 1920. Beograd, 1921.
- Trgovačka i obrtnička komora za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo, 1926.
http://www.sistory.si/novice/novica/?id=664

sistory.si Poslovni adresar, letno poročilo delovne inšpekcije, poročila trgovinske in obrtne zbornica iz časa Kraljevine Jugoslavije - Privredni adresar Kraljevine Jugoslavije. Beograd, 1932.- Letno poročilo inspekcije rada kraljevine Srbov, Hrvatov i Slovencev o njenem poslovanju leta 1920. Beograd, 192...

sistory.si

Slovenija v letu 1945

Novost na SIstory: Slovenija v letu 1945, Aleš Gabrič (ur.). Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, 1996.
http://www.sistory.si/11686/38560

sistory.si V zborniku Slovenija v letu 1945 so objavljeni referati, ki so bili predstavljeni na istoimenskem znanstvenem posvetu 27. in 28. septembra 1995 v Ljubljani. Posvet je pripravila Zveza zgodovinskih društev Slovenije ob petdeseti obletnici konca druge svetovne vojne. Njegov namen je bil prikazati vso...

sistory.si

Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71

Novost na SIstory: Andrej Studen: Predavanje Andreja Studna v Arhiv Republike Slovenije: Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71.
http://sistory.si/11686/38580

sistory.si Hišna številka je ena najpomembnejših inovacij razsvetljenega 18. stoletja, ki je bilo naravnost obsedeno z redom in klasifikacijo, z željo po obvladovanju prostora in prebivalstva, z željo oblasti po natančnejšem vpogledu v notranje resurse države iz davčnih, policijskih in predvsem vojaš...

sistory.si

Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja, Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća

Novost na SIstory: Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević (ur.): Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća, Vpogledi 4, Inštitut za novejšo zgodovino.
http://sistory.si/11686/38561

sistory.si × Iz hrvaške zgodovine 20. stoletjaIz hrvatske povijesti 20. stoljeća Jezik: hrvaški / slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2012 Ključne besede: Hrvaška, zborniki, Croatia, collective review Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana Soavtor(ji): Iskra Iveljić (ur.), Stjepan ...

sistory.si

Slovenija v vojni 1941-1945, predstavitev knjige: Ljubljana, 21. 2. 2018

Novost na SIstory: Predstavitev knjige: Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha: Slovenija v vojni 1941-1945. V Muzej novejše zgodovine Slovenije, 21. 2. 2018.
http://sistory.si/11686/38579

sistory.si Druga svetovna vojna je bila po vseh merilih največji vojaški spopad v zgodovini. Vanjo je bilo vpletenih kar 96 odstotkov takratnega prebivalstva in 61 držav, vojaške operacije so zajele 40 držav na več kot petini zemeljske površine. Bila je najstrašnejša vojna tudi glede na število mrtvi...

sistory.si

Dimenzije spora okoli jugoslovanskega konkordata

Novost na SIstory: Predavanje Gašperja Mithansa v Muzej novejše zgodovine Slovenije, organizirano s strani Zgodovinsko društvo Ljubljana, četrtek 22. februarja 2018.
http://sistory.si/11686/38577

sistory.si Predavatelj je predstavil eno ključnih politično-religioznih vprašanj Kraljevine Jugoslavije – jugoslovanski konkordat. Ena glavnih posebnosti tega sporazuma so bila dolgotrajna konkordatska pogajanja, kot posledica številnih zapletov in navzkrižij interesov. S sporazumom, ki je bil podpisan ...

sistory.si

Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek

Novost na SIstory: Učbenik Janeza Jesenka iz leta 1881, Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek.
http://sistory.si/11686/38095

sistory.si × Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek Avtor(ji): Jesenko, Janez Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 1881 Ključne besede: učbenik, textbook Založnik(i): samozaložba, Ljubljana Avtorske pravice: This work (Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek, by Janez Jesenko), identified by Zgod...

sistory.si

Proti proračunu. Govor sodruga Antona Kristana v Narodnem predstavništvu dne 28. maja 1919. (Kredit za maj, juni in juli 1919.)

Novost na SIstory: Proti proračunu. Govor sodruga Antona Kristana v Narodnem predstavništvu dne 28. maja 1919, ki ga je izdala Učiteljska tiskarna v Ljubljani.
http://sistory.si/11686/38555

sistory.si × Proti proračunu. Govor sodruga Antona Kristana v Narodnem predstavništvu dne 28. maja 1919. (Kredit za maj, juni in juli 1919.) Avtor(ji): Kristan, Anton Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 1919 Ključne besede: narodna skupščina, politična debata, Kraljevina SHS, national assembl...

sistory.si

Rodbina Apfaltrer v srednjem veku

Novost na SIstory: Predavanje Jerneja Kotarja, Rodbina Apfaltrer v srednjem veku v Arhiv Republike Slovenije 23. januarja 2018.
http://sistory.si/11686/38501

sistory.si Kljub temu da Apfaltrerji spadajo med najstarejše plemiške rodbine na nekdanjem Kranjskem in so v svoji skoraj sedemstoletni zgodovini v slovenskem prostoru pustili globok pečat, vse do danes niso bili deležni podrobnejše obravnave. O nadvse zanimivi poti, ki jo je rod prehodil od prve znane om...

sistory.si

Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941

Novost na SIstory: Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-194, Jurija Perovška, ki je leta 2012 izšla pri Inštitut za novejšo zgodovino.
http://sistory.si/11686/38332

sistory.si × Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941 Avtor(ji): Perovšek, Jurij Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2012 Ključne besede: Jugoslavija, politične ideje, komunistične partija, Slovenija, political ideas, communist party, Yugoslavia, Sloven...

sistory.si

V zaledju soške fronte

Novost na SIstory: Zdaj je na spletu dostopna tudi druga knjiga, ki jo je izdal Zgodovinski arhiv Ljubljana, ob obeleževanju 100-letnice 1. svetovne vojne - V zaledju soške fronte.
http://sistory.si/11686/38335

sistory.si × V zaledju soške fronte Avtor(ji): Eržen Podlipnik, Elizabeta / Hodnik, Mira / Kos, Marija / Krašovec, Teja / Mugerli, Marko / Pešak Mikec, Barbara / Šega, Judita / Vidrih Lavrenčič, Lilijana / Žabota, Barbara Jezik: slovenski / angleški / nemški / italijanski / ruski Vrsta gradiva: Bese...

sistory.si

Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne

Novost na SIstory: Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne. Izdal Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Vabljeni k branju!
http://sistory.si/11686/38331

sistory.si × Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne Avtor(ji): Eržen Podlipnik, Elizabeta / Habjan, Hana / Hodnik, Mira / Kos, Marija / Kos, Marjana / Matić, Dragan / Pešak Mikec, Barbara / Šega, Judita / Žabota, Barbara Jezik: slovenski / angleški / nemški ...

sistory.si

Po sledeh zapisov o preteklosti trte, grozdja in vina na stičišču Alp in Jadrana (pravda za Teran)

Novost na SIstory: Predavanje Darje Mihelič "Po sledeh zapisov o preteklosti trte, grozdja in vina na stičišču Alp in Jadrana (pravda za Teran)." Predavanje z dne 18. 01. 2018, sta organizirala Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije.
http://sistory.si/11686/38500

sistory.si Raziskavo, ki jo bo predstavilo predavanje, so spodbudile razprave glede pravice do uporabe imena teran za vino, ki ga pridelujejo na Krasu in za trto in vino ki ju gojijo v Istri. Poudarek bo na zapisih o sledeh vinogradništva in vinarstva v listinah in kodeksih ter v historiografskih in strokovni...

sistory.si

K. k. Staatsgymnasium in Marburg a/D., Jahres-Bericht über das Schuljahr 1912— 1913., Veröffentlicht durch den Direktor Dr. Josef Tominšek

Novost na SIstory: Letno poročilo mestne gimnazije Maribor za leto 1912/13 - K. k. Staatsgymnasium in Marburg a/D. Jahres-Bericht über das Schuljahr 1912— 1913. Veröffentlicht durch den Direktor Dr. Josef Tominšek.
http://sistory.si/11686/38548

sistory.si × K. k. Staatsgymnasium in Marburg a/D.Jahres-Bericht über das Schuljahr 1912— 1913.Veröffentlicht durch den Direktor Dr. Josef Tominšek Jezik: nemški Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 1913 Ključne besede: šolsko poročilo, Maribor, school report, Maribor Založnik(i): K. k. Staatsgymnasium, Ma...

sistory.si

Grofje Celjski med zgodovino in mitom

Novost na SIstory: Rolanda Fugger Germadnik: Grofje Celjski med zgodovino in mitom. Knjiga je izšla leta 2013 v so-založništvu Zgodovinskega društva Celje (Zgodovina za vse + zgodovini.ce) in Pokrajinski muzej Celje.
http://sistory.si/11686/38336

sistory.si × Grofje Celjski med zgodovino in mitom Avtor(ji): Fugger Germadnik, Rolanda Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2013 Ključne besede: zgodovinopisje, grofje Celjski, plemiške rodbine, historiography, Counts of Cilli, noble families Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje, Pokra...

SDJT - Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Rok za oddajo prispevkov je podaljšan do 15. aprila.

2 dobri novici:
1. oba vabljena predavatelja sta potrdila udeležbo: dr. Malvina Nissim s Centra za jezik in kognicijo na Univerzi v Groningenu in dr. Martijn Kleppe z Nizozemske nacionalne knjižnice
2. rok za oddajo prispevkov je podaljšan do 15. aprila

Več informacij o oddaji prispevkov in konferenci: http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2018/

Lepe praznike!

sistory.si

Kronika, 2016, št. 1, Kronika, 2016, No. 1

Novost na SIstory: Prva številka revije Kronika iz leta 2016.
http://www.sistory.si/11686/38573

sistory.si × Kronika, 2016, št. 1Kronika, 2016, No. 1 Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2016 Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana Soavtor(ji): Miha Prainfalk (ur.), Barbara Šterbenc Svetina (teh. ur.), Manca Gašperšič (prev.), Rok Janežič (lek.) Trajna povezava: h...

sistory.si

Državni zbor 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu

Novost na SIstory: Jure Gašparič: Državni zbor 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu, izdano v založbi Inštitut za novejšo zgodovino leta 2012.
http://sistory.si/11686/38330

sistory.si × Državni zbor 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu Avtor(ji): Gašparič, Jure Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2012 Ključne besede: Državni zbor, parlamentarizem, Slovenija, zgodovina, politična tranzicija, National assembly, parlamentarism, Slovenia, history, political trans...

sistory.si

Lik in vojaška kariera generala Rudolfa Maistra, Ljubljana, 19. 10. 2017

Novost na SIstory: Predavanje Zvezdana Markovića o Liku in vojaški karieri generala Rudolfa Maistra v Muzej novejše zgodovine Slovenije, 19. oktobra 2017
http://sistory.si/11686/38340

sistory.si × Lik in vojaška kariera generala Rudolfa MaistraLjubljana, 19. 10. 2017 Avtor(ji): Marković, Zvezdan Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Video Leto: 2017 Ključne besede: Rudolf Maister, biografija, Rudolf Maister, biography Založnik(i): Zgodovinsko društvo Ljubljana, Ljubljana Avtorske pravice: T...

SDJT - Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Objavljamo 2. vabilo za prispevke in potrjena vabljena predavatelja na konferenci Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, dobrodošli: http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2018/

sistory.si

Migracije in slovenski prostor od antike do danes

Novost na SIstory: Migracije in slovenski prostor od antike do danes, založnik Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Ljubljana, 2010.
http://sistory.si/11686/38499

sistory.si × Migracije in slovenski prostor od antike do danes Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2010 Ključne besede: migracije, zgodovina, migrations, history Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana Soavtor(ji): Peter Štih (ur.), Bojan Balkovec (ur.) Zbirka: Zbirka zgodo...

sistory.si

Maribor 1979

Novost na SIstory: Maribor 1979. Informacijsko-dokumentacijski center Maribor, 1979.
http://www.sistory.si/11686/38549

sistory.si × Maribor 1979 Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 1979 Ključne besede: adresar, statistika, adress book, statistics Založnik(i): Informacijsko-dokumentacijski center, Maribor Trajna povezava: http://hdl.handle.net/11686/38549 Datoteke Ime:Maribor_1979.pdf Velikost:3.61 MB Format:appli...

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Kongresni Trg 1
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Šola Aromaterapije Šola Aromaterapije
ŠOLA AROMATERAPIJE - AROMATHERAPY INSTITUTE
Ljubljana, 1000

AROMATHERAPY INSTITUTE for development, education and training of aromatherapy, phytotherapy, herbalism and natural care.

Magnolija, šola za aromaterapijo in parfumeristiko Magnolija, šola za aromaterapijo in parfumeristiko
Stoženska Ulica 11
Ljubljana, 1000

Magnolija raste in cveti z namenom, da vas popelje v čudoviti svet eteričnih olj in vam priskrbi najčistejše naravne materiale. www.magnolija.si

EVROŠTUDENT EVROŠTUDENT
Ljubljana, 1000

Evroštudent oz. Eurostudent je raziskava o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti.

noVEMber - mesec mehkih veščin noVEMber - mesec mehkih veščin
Ljubljana

Največji brezplačni izobraževalni študentski projekt v Sloveniji. Naj te čreda ne ujame! | www.november.si

Back to the Roots Back to the Roots
Ljubljana

Back to the Roots, za vse aktivne govornike, predavatelje, pevce in pedagoške delavce, ki so pri delu glasovno preobremenjeni. (LJ, MB in po dogovoru)

Mladinski dom Jarše Mladinski dom Jarše
Jarška 44
Ljubljana, 1000

vzgoja in izobraževanje, zavodska vzgoja, produkcijska šola, osnovna šola, stanovanjske skupine, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, osipniki

Branimir Slokar Academy Branimir Slokar Academy
Gosposvetska Cesta 5
Ljubljana, 10000

Young musicians from all over the world receive intensive music education at the highest and most personal level. The purpose of the Cultural Association BSA is to develop cultural and artistic activities in the field of music education and creativity.

Study in Slovenia Study in Slovenia
Ob železnici 30a
Ljubljana, 1000

Study in Slovenia is a national initiative supported by Slovenian higher education institutions and the Ministry of Education. Follow us for all the latest information about study opportunities in Slovenia.

Klub Štipendistov Ljubljana Klub Štipendistov Ljubljana
Ciril Metodov Trg 12
Ljubljana, 1000

Klub štipendistov Ljubljana združuje dijake, študente in nekdanje štipendiste MOL.MOL vsako leto štipendira več kot 150 mladih nadarjenih dijakinj in dijakov ter študentk in študentov vseh programov in študijskih smeri.

Zavod za izobraževanje delavcev Zavod za izobraževanje delavcev
Miklošičeva 26
Ljubljana, 1000

Zavod za izobraževanje delavcev sofinancira izobraževanja za delavce svojih članov.

Zavod RS za šolstvo Zavod RS za šolstvo
Poljanska Cesta 28
Ljubljana, 1000

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in s

Direktni Marketing Direktni Marketing
Ameriška Ulica 8 (Kristalna Palača)
Ljubljana, 1000

Učinkovita prodajna besedila.