Zgodovina Slovenije - SIstory

Portal Zgodovina Slovenije - SIstory je osrednja vstopna točka do digitalnih in digitaliziranih vsebin za zgodovinarje in ljubitelje zgodovine.

Vesele praznike in vse najlepše v novem letu.❄️❄️❄️
Če vam bo dolgčas, pa veste, kje najdete zanimivo literaturo.

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novosti, novosti❗️ Na spletni strani 👉 https://www.sistory.si/novice najdete vse najnovejše objave na portalu.

sistory.si Meje v jugovzhodni Evropi: kultura in politika od XVIII. do XXV. stoletja / Borders in Southeastern Europe: Culture and Politics Between the 18th and 21st. Ljubljana: Oddelek za zgodovino FF UL, 2004 Objavljeno: 03.12.2019

Inštitut za novejšo zgodovino

Vodenje Inštituta za novejšo zgodovino je danes prevzel dr. Jure Gašparič.

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novosti novosti! V času od zadnje objave se je nabralo kar nekaj novih stvari na SIstory!
Izpostavljamo:
- Zgodovina v šoli, 2017 (št. 1 in 2)
https://www.sistory.si/novice/novica/?id=683
- Arhivistika, zgodovina, pravo: Vilfanov spominski zbornik. Ljubljana, 2007
http://sistory.si/11686/41345
- Jurij Trunk: Bodi svoje sreče kovač! Nauki za vsakdanje življenje. Celovec, 1904
http://sistory.si/11686/38091
- Poslovni adresar SR Slovenije I. Ljubljana, 1980
http://sistory.si/11686/38089

sistory.si

Inštitut za novejšo zgodovino

V vednost!
A brez skrbi! SIstory.si, kjer lahko najdete veliko zanimivega čtiva za branje, obratuje vsak dan. :)

Spoštovani obiskovalci, obveščamo vas, da bo
Knjižnica INZ v petek 16. avgusta 2019 zaprta!

sistory.si

Jahrbuch für Industrie und Handel in Oesterreich, Herausgegeben vom Vereine der oesterreichischen Industriellen, Jahrgang II

V prejšnjem in tem tednu smo za vas na SIstory pripravili:
- tiskan vir: Jahrbuch für Industrie und Handel in Oesterreich iz leta 1866, http://sistory.si/11686/37921
- monografijo Marka Polenška: Novo mesto je bilo
O letalskih napadih na Novo mesto med drugo svetovno vojno : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, http://www.sistory.si/11686/41346
- diplomsko nalogo Mie Hočevar: Habitus gledališčnika v 19. stoletju : življenje slovenskih gledaliških ustvarjalcev med diletantstvom in profesionalizmom, http://sistory.si/11686/40480

sistory.si

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Pa še enkrat Prispevki! Tokrat v rubriki "Novost na SIstory"!
Še v pdf obliki lahko zdaj prebirate letnika 2016 in 2017!
http://www.sistory.si/11686/menu76?sort=DATE_YEAR&start=0&dir=desc

sistory.si Prispevki za novejšo zgodovino je ena osrednjih slovenskih znanstvenih zgodovinopisnih revij, ki objavlja teme s področja novejše zgodovine (19. in 20. stoletje) srednje in jugovzhodne Evrope. Od leta 1960 revijo redno izdaja Inštitut za novejšo zgodovino (v letih 1957-58 je izhajala pod imenom...

Izšla je še tiskana izdaja Prispevkov za novejšo zgodovino. Letošnja prva številka je posvečena digitalni humanistiki in jezikoslovnim tehnologijam.
Spletna verzija je dostopna na: http://ojs.inz.si/pnz/issue/view/18

Danes je še v tiskani obliki izšla prva letošnja številka naše revije Prispevki za novejšo zgodovino.

Zgodovina Slovenije - SIstory

Zgodovina Slovenije - SIstory's cover photo

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novost na SIstory! Danes pa še Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije! Zdaj so na voljo vse številke do konca leta 2018!
http://www.sistory.si/11686/menu84?sort=DATE_YEAR&start=0&dir=desc

sistory.si Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, je osrednja slovenska arhivska znanstveno-strokovna periodična publikacija. Namenjena je objavam znanstvenih in strokovnih člankov in razprav s področja arhivistike, zgodovine, umetnostne zgodovine, pomožnih zgodovinskih ved, vede o virih...

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novost na SIstory! Zdaj lahko na sistory.si prebirate vse številke Zgodovinski časopis (http://www.sistory.si/11686/menu77), vključno z najnovejšo (2019, št. 1-2, http://www.sistory.si/11686/41365)!

sistory.si Zgodovinski časopis je glasilo Zveze Zgodovinskih društev Slovenije, v katero se je leta 1981 preoblikovalo Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Prvi zvezek Zgodovinskega časopisa, ki je na dobrih 240 straneh vseboval vse štiri številke prvega letnika, je z letnico 1947 izšel 12. junija 1948. No...

Zgodovina za vse + zgodovini.ce

So nas prehiteli na Zgodovina za vse + zgodovini.ce. Tako da samo delitev namesto "Novost na SIstory" :)

Na portal Zgodovina Slovenije - SIstory se približno z dvoletnim zamikom dodajajo številke Zgodovine za vse. Medtem, ko je v pripravi prva številka 2019, je bila pred kratkim dodana druga letnika 2016. Vabljeni k branju!

Poster session almost over! Job well done!
#DH2019

Poster for #dh2019 prepared!

Že kar nekaj časa je minilo od zadnje objave portala Zgodovina Slovenije - SIstory na fb, kar pa ne pomeni, da ne delamo pridno na novih vsebinah. Novosti lahko sproti preverjate z brskanjem po našem portalu, v kratkem pa sledi pregled novosti na SIstory.si.

sistory.si

Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia

Novost na SIstory:
"Ta oblika ljudske pobožnosti je razširjena zlasti v rimskokatoliški in pravoslavni cerkvi pa tudi v nekaterih drugih verstvih (npr. v budizmu). Je dediščina krščanskega starega veka, ki je rasla s čaščenjem svetnikov. Osrednji romarski kraji so tudi glavna središča čaščenja relikvij."
Darko Knez: Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Narodni muzej Slovenije / National Museum of Slovenia, Ljubljana, 2014.
http://sistory.si/11686/40510

sistory.si × Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja SlovenijeRelics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia Avtor(ji): Knez, Darko Jezik: slovenski / angleški Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2014 Vsebina: Narodni muzej Slovenije, umetnostne zbirke, relikvije, kultur...

sistory.si

Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : (političke ekonomije), Svezak I

Novo na spletnem portalu SIstory:
Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, zvezka 1 in 2. Izdani v Zagrebu 1902 in 1903.
http://sistory.si/11686/38043
http://sistory.si/11686/38044

sistory.si × Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : (političke ekonomije)Svezak I Avtor(ji): Milobar, Fran Jezik: hrvaški Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 1902 Vsebina: politična ekonomija, political economy Založnik(i): Matica Hrvatska, Zagreb Zbirka: Poučna knjižnica "Matice hrvatske"; knj. 27 Av...

sistory.si

Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)

Novost na SIstory:
"Mnenja o slovenski gospodarski tranziciji so deljena. Če se jo je vse do njenega formalnega zaključka označevalo predvsem kot zgodbo o uspehu, so po letu 2004 v ospredje vse bolj stopala vse prej kot pozitivna mnenja in ocene. Nekateri so Slovenijo označili celo za tranzicijsko poraženko. Leta 2011 je minilo 20 let od osamosvojitve naše države in dve desetletji vsekakor že predstavljata dobo, ko lahko podamo mnenje o tranzicijskem procesu, ki se je na formalni ravni končal z vstopom v EU, tudi z zgodovinskega gledišča. Nekateri imajo glede tega sicer pomisleke, a dejstvo je, da je zgodovinopisje v tem pogledu v zadnjem času naredilo korak naprej. V Sloveniji pa smo šele na začetku, medtem ko v nekaterih državah, kot sta na primer Češka in Nemčija, preučevanje obdobja po letu 1990 ni nič nenavadnega."
Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004), Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.
http://www.sistory.si/11686/38023

sistory.si × Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004) Avtor(ji): Lorenčič, Aleksander Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2012 Vsebina: gospodarska zgodovina, Slovenija, 1990-2004, tranzicija, ekonomski sistemi, economic histo...

sistory.si

Mesto na pragu novega časa, Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa

Novost na spletnem portalu Zgodovina Slovenije - SIstory: Tomaž Mesarič: Mesto na pragu novega časa. Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa (magistrsko delo). Ljubljana, 2017.
http://sistory.si/11686/38028

sistory.si × Mesto na pragu novega časaPtuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa Avtor(ji): Mesarič, Tomaž Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2017 Vsebina: Ptuj, krajevna zgodovina, Štajerska, Avstro-Ogrska, Josef Ornig, 20. stoletje, nacionalizem, vsakdanjih, Ptuj, local history, Styria, Au...

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novi tiskani viri na spletnem portalu Zgodovina Slovenije – SIstory:
http://www.sistory.si/novice/novica/?id=665

Ustava Ljudske republike Slovenije, Ljudska pravica, Ljubljana 1947.
http://sistory.si/11686/38564

Predlog zakona o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije, SNOS, Ljubljana 1946.
http://sistory.si/11686/38550

Saopštenje o zločinima Austrije i Austrijanaca protiv Jugoslavije i njenih naroda, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd 1947.
http://sistory.si/11686/38556

Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans: compiled after the records of the Head-Quarter of Slovenia, Raziskovalni inštitut, Ljubljana 1946.
http://sistory.si/11686/38562

Документи о издајству Драже Михаиловића. Књ. 1, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd 1945.
http://sistory.si/11686/38563

sistory.si Ustava LRS, Predlog zakona o upravni razdelitvi LRS, Saopštenje o zločinima Austrije i Austrijanaca protiv Jugoslavije, Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans, Dokumenti Draže Mihajlovića Ustava Ljudske republike Slovenije, Ljudska pravica, Ljubljana 1947. Predlog za...

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novosti na portalu SIstory:
- Privredni adresar Kraljevine Jugoslavije. Beograd, 1932.
- Letno poročilo inspekcije rada kraljevine Srbov, Hrvatov i Slovencev o njenem poslovanju leta 1920. Beograd, 1921.
- Trgovačka i obrtnička komora za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo, 1926.
http://www.sistory.si/novice/novica/?id=664

sistory.si Poslovni adresar, letno poročilo delovne inšpekcije, poročila trgovinske in obrtne zbornica iz časa Kraljevine Jugoslavije - Privredni adresar Kraljevine Jugoslavije. Beograd, 1932.- Letno poročilo inspekcije rada kraljevine Srbov, Hrvatov i Slovencev o njenem poslovanju leta 1920. Beograd, 192...

sistory.si

Slovenija v letu 1945

Novost na SIstory: Slovenija v letu 1945, Aleš Gabrič (ur.). Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, 1996.
http://www.sistory.si/11686/38560

sistory.si V zborniku Slovenija v letu 1945 so objavljeni referati, ki so bili predstavljeni na istoimenskem znanstvenem posvetu 27. in 28. septembra 1995 v Ljubljani. Posvet je pripravila Zveza zgodovinskih društev Slovenije ob petdeseti obletnici konca druge svetovne vojne. Njegov namen je bil prikazati vso...

sistory.si

Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71

Novost na SIstory: Andrej Studen: Predavanje Andreja Studna v Arhiv Republike Slovenije: Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71.
http://sistory.si/11686/38580

sistory.si Hišna številka je ena najpomembnejših inovacij razsvetljenega 18. stoletja, ki je bilo naravnost obsedeno z redom in klasifikacijo, z željo po obvladovanju prostora in prebivalstva, z željo oblasti po natančnejšem vpogledu v notranje resurse države iz davčnih, policijskih in predvsem vojaš...

sistory.si

Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja, Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća

Novost na SIstory: Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević (ur.): Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća, Vpogledi 4, Inštitut za novejšo zgodovino.
http://sistory.si/11686/38561

sistory.si × Iz hrvaške zgodovine 20. stoletjaIz hrvatske povijesti 20. stoljeća Jezik: hrvaški / slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2012 Ključne besede: Hrvaška, zborniki, Croatia, collective review Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana Soavtor(ji): Iskra Iveljić (ur.), Stjepan ...

sistory.si

Slovenija v vojni 1941-1945, predstavitev knjige: Ljubljana, 21. 2. 2018

Novost na SIstory: Predstavitev knjige: Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha: Slovenija v vojni 1941-1945. V Muzej novejše zgodovine Slovenije, 21. 2. 2018.
http://sistory.si/11686/38579

sistory.si Druga svetovna vojna je bila po vseh merilih največji vojaški spopad v zgodovini. Vanjo je bilo vpletenih kar 96 odstotkov takratnega prebivalstva in 61 držav, vojaške operacije so zajele 40 držav na več kot petini zemeljske površine. Bila je najstrašnejša vojna tudi glede na število mrtvi...

sistory.si

Dimenzije spora okoli jugoslovanskega konkordata

Novost na SIstory: Predavanje Gašperja Mithansa v Muzej novejše zgodovine Slovenije, organizirano s strani Zgodovinsko društvo Ljubljana, četrtek 22. februarja 2018.
http://sistory.si/11686/38577

sistory.si Predavatelj je predstavil eno ključnih politično-religioznih vprašanj Kraljevine Jugoslavije – jugoslovanski konkordat. Ena glavnih posebnosti tega sporazuma so bila dolgotrajna konkordatska pogajanja, kot posledica številnih zapletov in navzkrižij interesov. S sporazumom, ki je bil podpisan ...

sistory.si

Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek

Novost na SIstory: Učbenik Janeza Jesenka iz leta 1881, Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek.
http://sistory.si/11686/38095

sistory.si × Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek Avtor(ji): Jesenko, Janez Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 1881 Ključne besede: učbenik, textbook Založnik(i): samozaložba, Ljubljana Avtorske pravice: This work (Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek, by Janez Jesenko), identified by Zgod...

sistory.si

Proti proračunu. Govor sodruga Antona Kristana v Narodnem predstavništvu dne 28. maja 1919. (Kredit za maj, juni in juli 1919.)

Novost na SIstory: Proti proračunu. Govor sodruga Antona Kristana v Narodnem predstavništvu dne 28. maja 1919, ki ga je izdala Učiteljska tiskarna v Ljubljani.
http://sistory.si/11686/38555

sistory.si × Proti proračunu. Govor sodruga Antona Kristana v Narodnem predstavništvu dne 28. maja 1919. (Kredit za maj, juni in juli 1919.) Avtor(ji): Kristan, Anton Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 1919 Ključne besede: narodna skupščina, politična debata, Kraljevina SHS, national assembl...

sistory.si

Rodbina Apfaltrer v srednjem veku

Novost na SIstory: Predavanje Jerneja Kotarja, Rodbina Apfaltrer v srednjem veku v Arhiv Republike Slovenije 23. januarja 2018.
http://sistory.si/11686/38501

sistory.si Kljub temu da Apfaltrerji spadajo med najstarejše plemiške rodbine na nekdanjem Kranjskem in so v svoji skoraj sedemstoletni zgodovini v slovenskem prostoru pustili globok pečat, vse do danes niso bili deležni podrobnejše obravnave. O nadvse zanimivi poti, ki jo je rod prehodil od prve znane om...

sistory.si

Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941

Novost na SIstory: Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-194, Jurija Perovška, ki je leta 2012 izšla pri Inštitut za novejšo zgodovino.
http://sistory.si/11686/38332

sistory.si × Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941 Avtor(ji): Perovšek, Jurij Jezik: slovenski Vrsta gradiva: Besedilo Leto: 2012 Ključne besede: Jugoslavija, politične ideje, komunistične partija, Slovenija, political ideas, communist party, Yugoslavia, Sloven...

sistory.si

V zaledju soške fronte

Novost na SIstory: Zdaj je na spletu dostopna tudi druga knjiga, ki jo je izdal Zgodovinski arhiv Ljubljana, ob obeleževanju 100-letnice 1. svetovne vojne - V zaledju soške fronte.
http://sistory.si/11686/38335

sistory.si × V zaledju soške fronte Avtor(ji): Eržen Podlipnik, Elizabeta / Hodnik, Mira / Kos, Marija / Krašovec, Teja / Mugerli, Marko / Pešak Mikec, Barbara / Šega, Judita / Vidrih Lavrenčič, Lilijana / Žabota, Barbara Jezik: slovenski / angleški / nemški / italijanski / ruski Vrsta gradiva: Bese...

sistory.si

Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne

Novost na SIstory: Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne. Izdal Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Vabljeni k branju!
http://sistory.si/11686/38331

sistory.si × Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne Avtor(ji): Eržen Podlipnik, Elizabeta / Habjan, Hana / Hodnik, Mira / Kos, Marija / Kos, Marjana / Matić, Dragan / Pešak Mikec, Barbara / Šega, Judita / Žabota, Barbara Jezik: slovenski / angleški / nemški ...

sistory.si

Po sledeh zapisov o preteklosti trte, grozdja in vina na stičišču Alp in Jadrana (pravda za Teran)

Novost na SIstory: Predavanje Darje Mihelič "Po sledeh zapisov o preteklosti trte, grozdja in vina na stičišču Alp in Jadrana (pravda za Teran)." Predavanje z dne 18. 01. 2018, sta organizirala Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije.
http://sistory.si/11686/38500

sistory.si Raziskavo, ki jo bo predstavilo predavanje, so spodbudile razprave glede pravice do uporabe imena teran za vino, ki ga pridelujejo na Krasu in za trto in vino ki ju gojijo v Istri. Poudarek bo na zapisih o sledeh vinogradništva in vinarstva v listinah in kodeksih ter v historiografskih in strokovni...

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Kongresni Trg 1
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
AFP AFP
Vodovodna Cesta 99
Ljubljana, 1000

Zagotavljamo celostno znanje in orodja za uspešen pričetek in nadaljni razvoj kariere na področju osebnega trenerstva in prehranskega svetovanje ter omogočamo, da z našimi programi spremenite svojo strast v želeni karierni poklic.

Tutor: izobraževanje angleščine Tutor: izobraževanje angleščine
Ljubljana

Sledite nam in dobili boste kratke angleške tečaje prek facebook-a ter obvestila kaj vse vam ponujamo. Obiščite www.poslovnaanglescina.si. Tell a friend... in English!

I'mingle izobraževanja I'mingle izobraževanja
Ljubljana, 1000

Privoščite si vikend zase! Osvojite nova znanja z intenzivnimi izobraževanji, spoznajte nove ljudi, družite se ob prijetnih večerih... WWW.IMINGLE.SI

Sistemske postavitve, Postavitev družine Sistemske postavitve, Postavitev družine
Mencingerjeva 7
Ljubljana, 1000

Cilj sistemskih postavitev je prepoznavanje globjih sistemskih signalov, ki vplivajo na vse naše odnose v življenju. Z njimi dobimo uvid v naše težave in probleme ter s tem lahko povrnemo harmonijo v svoje življenje ali ravnovesje v organizacijah.

Združenje neodvisnih znanstvenih raziskovalcev Združenje neodvisnih znanstvenih raziskovalcev
Stegne 7
Ljubljana, 1000

http://kogita.si

Poslovna Informativa Poslovna Informativa
Dunajska Cesta 18
Ljubljana, 1000

Poslovna Informativa je enodneven konferenčni dogodek, namenjen poslovnemu in strokovnemu izobraževanju, svetovanju in mreženju. 22. januar 2016

Študentski svet ALUO Študentski svet ALUO
Erjavčeva Cesta 23
Ljubljana, 1000

Študentski svet Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

MUD Make-up Designory Europe MUD Make-up Designory Europe
Rimska Cesta 13
Ljubljana, 1000

Make-up Designory - MUD is the World’s leading make-up School with It's own cosmetic line. SHOP NOW: https://shop.makeupdesignory.eu

Katja Breznik - Odkrij svoj potencial Katja Breznik - Odkrij svoj potencial
Ljubljana

Katja Breznik, strokovnjakinja za socialne medije, grajenje branda, video oblikovalka, vloggerka, predavateljica, podjetnica. Svetovanja za osebno in poslovno rast.

Inštrukcije Evklid Inštrukcije Evklid
Kolarjeva 47
Ljubljana, 1000

Kontakt: 070 292 256 Ponujamo izjemno kvalitetne inštrukcije fizike in matematike.

Informativa Informativa
Dunajska Cesta 18
Ljubljana, SI-1000

Sejem izobraževanja in poklicev // Education and Career Fair Slovenia

New Amber Road Project - NARP New Amber Road Project - NARP
Ljubljana

Project for cooperation between archaeological student associations.