CDI Univerzum

Ena največjih organizacij za izobraževanje odraslih! 01/583-92-70 www.cdi-univerzum.si

CDI Univerzum - Hiša znanja in novih priložnosti Vizija in poslanstvo Vizija CDI Univerzuma je krepiti podobo sodobnega andragoškega središča ljubljanske urbane regije za formalno, neformalno izobraževanje in svetovanje za vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva. Na mednarodni ravni pa ostati prepoznavna, strokovna, inovativna hiša znanja. Naše storitve temeljijo na visoki kakovostni ravni in motiviranosti zaposlenih s ciljem zagotavljati sinergijo vseh deležnikov. Ustvarjamo spodbudno in sproščeno izobraževalno okolje podprto z najnovejšo IKT tehnologijo. Strokovnost nadgrajujemo s stalnimi izobraževanji zaposlenih in sodelovanjem v številnih domačih in mednarodnih projektih. Uporabniku ponujamo prijazno učno okolje, široko paleto formalnih in neformalnih znanj, vključujoč svetovalne dejavnosti. Naše delo je usmerjeno tudi v sodelovanje z okoljem, kjer spremljamo potrebe trga in s tem namenom sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Andragoškim centrom Slovenije, Centrom za informiranje in poklicno svetovanje, Gospodarsko zbornico Slovenije, Zavodom RS za zaposlovanje , Ministrstvo za pravosodje in drugimi gospodarskimi deležniki. Zgodovina šole CDI Univerzum je bila kot izobraževalna institucija ustanovljena leta 1957. Ustanovila jo je Vlada Republike Slovenije z namenom približati potrebna znanja ljudem v vseh življenjskih obdobjih in tako uresničiti idejo o vseživljenjskem učenju. Tekom let se je ponudba izobraževalnih programov širila in tako CDI Univerzum danes zaposluje več kot 10 ljudi, različnih profilov in sodeluje z več kot 100 zunanjimi strokovnimi sodelavci. Ponudba programov Pri nas lahko udeleženci pridobijo v letošnjem šolskem letu sledeča izobraževanja: • Formalno izobraževanje: - osnovna šola za odrasle; - srednješolsko izobraževanje: bolničar- negovalec, trgovec, administrator, cvetličar, vrtnar, kuhar, natakar, tehnik računalništva, predšolska vzgoja, ekonomski tehnik, turistični tehnik, gostinski tehnik, logistični tehnik, hortikulturni tehnik; - gimnazija in priprave na maturo; • Neformalno izobraževanje : - Institucionalno usposabljanja; - Nacionalna poklicna prekvalifikacija; - Računalništvo; - Jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina, španščina, francoščina; - Življenjske veščine; - Učimo se skupaj. • Razvojni projekti na področju izobraževanja odraslih 1. Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije omogoča razširjeno delovanje svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in mladino, s poudarkom na neformalnem učenju. 2. Literacy and adults basic education with information tehnologies; Projekt se osredotoča na mednarodno izmenjavo dobrih praks za izboljšanje splošne pismenosti in računalniške spretnosti odraslih z uporabo IKT-ja, ki temeljijo na didaktičnih pristopih. 3. POKI: Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje; Model za presojanje in razvijanje kakovosti, samoevalvacija, postavitev standardov in ukrepov. 4. Vrednotenje neformalnega znanja in izkušenj odraslih; prepoznavamo in ovrednotimo znanje, spretnosti, kompetence, ki si jih je posameznik pridobil v svojem življenju v različnih okoliščinah. 5. V projektu Učna pomoč pa odraslim brezposelnim pomagamo pri samostojnem učenju. 6. Digitalna pismenost; ponudba znanj za zvišanje digitalne pismenosti 7. The transfer of competences for tutors to achieve business and social competences of female prisoners; Projekt se osredotoča na prenos dobrih praks izobraževanja iz Nemčije - organizacije FCZB (Frauen Computer Centrum Berlin) v Slovenijo n druge države 8. Medgeneracijsko učenje; namen projekta je povezovati različne generacije za prenos veščin, izkušenj in modrosti, izboljšati sodelovanje, preseči globok prepad med generacijami ter olajšati prenos znanja. - Pohvalimo se lahko s kakovostnim delom, saj smo ponovno v letu 2014 pridobili znak POKI; - Za aktiven, zavzet, strokoven, profesionalen pristop pri integraciji oseb v socialno okolje pa pohvalo Ministrstva za pravosodje; - Naši udeleženci dosegajo na področju izobraževanja najvišja priznanja – Zlati maturant;

Mission: Vizija in poslanstvo Vizija CDI Univerzuma je krepiti podobo sodobnega andragoškega središča Ljubljanske urbane regije za formalno, neformalno izobraževanje in svetovanje za vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva. Na mednarodni ravni pa ostati prepoznavna, strokovna, inovativna hiša znanja. Naše storitve temeljijo na visoki kakovostni ravni in motiviranosti zaposlenih s ciljem zagotavljati sinergijo vseh deležnikov. Ustvarjamo spodbudno in sproščeno izobraževalno okolje podprto z najnovejšo IKT tehnologijo. Strokovnost nadgrajujemo s stalnimi izobraževanji zaposlenih in sodelovanjem v številnih domačih in mednarodnih projektih. Uporabniku ponujamo prijazno učno okolje, široko paleto formalnih in neformalnih znanj, vključujoč svetovalne dejavnosti. Naše delo je usmerjeno tudi v sodelovanje z okoljem, kjer spremljamo potrebe trga in s tem namenom sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za pravosodje, Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Andragoškim centrom Slovenije, Centrom za informiranje in poklicno svetovanje, Gospodarsko zbornico Slovenije, Zavodom RS za zaposlovanje in drugimi gospodarskimi deležniki.

ljubljana.si

V vročih dneh se osvežite pri ljubljanskih pitnikih

Odžejate se lahko z odlično vodo pri kar 37 pitnikih.

ljubljana.si Ob poletni vročini je med drugim pomembno, da spijemo dovolj tekočine. V Ljubljani se s kakovostno pitno vodo lahko osvežite tudi pri pitnikih, ki so razporejeni po vsem mestu.

Že zbiramo prijave na splošno maturo. Vabljeni!
#znanje, #učenje, #izobraževanje #matura

Nekaj utrinkov iz današnje delavnice OBLIKOVANJE DAS MASE.
Odlično smo se imele, čas je poletel …
Hvala vsem za udeležbo.

#TVU2019

#TVU2019 #ACS2019

TVU - Teden vseživljenjskega učenja
TVU mreža VSŠKV
Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education

#TVU2019 #ACS2019

TVU - Teden vseživljenjskega učenja TVU mreža VSŠKV Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education

#TVU2019 #ACS2019

TVU - Teden vseživljenjskega učenja TVU mreža VSŠKV Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education

#TVU2019 #ACS2019

TVU - Teden vseživljenjskega učenja Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education

CDI Univerzum's cover photo

ŠTUDIRAJ STROJNIŠTVO!
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vabi na informativni dan za izredni študij strojništva, ki bo v četrtek 20. 6. 2019, ob 16 uri v Novem mestu.

Študij poteka v klasični obliki in na daljavo.

Več informacij po telefonu 07 39 32 207 ali na [email protected]

V okviru TVU - Teden vseživljenjskega učenja so nas danes obiskali otroci iz sosednjega vrtca, kjer smo skupaj izdelovali vetrnice. Nekaj utrinkov...

#TVU2019 #ACS2019

V mesecu juniju 2019 imamo spremenjen delovni čas informacijske pisarne (soba 2):

➡️od ponedeljka do četrtka: od 8.15 do 17.00,

blagajna: do 16.30

➡️ ob petkih: od 8.15. do 15.ure,

blagajna: do 14.30

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije

Članice Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) tudi letos izvajamo Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, ki bo potekal v času od 30. 5. do 5. 6. 2019.

S tem se pridružujemo Evropskemu tednu trajnostnega razvoja (ETTR 2019). V Tednu izobraževanja za trajnostni razvoj 2019 bomo članice izvedle številne brezplačne izobraževalne dogodke, delavnice, krajše tečaje in aktivnosti, s katerimi želimo opozoriti na pomen trajnostnega razvoja, sonaravnosti in zaščite okolja. Vabljeni, da se nam pridružite - vsak, kjer mu je najbliže 🌳.
http://www.ziss.si/2019/05/24/ttr-2019/

Ljubljanski potniški promet

Šolsko leto se bliža h koncu in za vas nudimo brezplačno učno pomoč.

cdi-univerzum.si

Delavnica ČAS NI MOJ GOSPODAR – 6. 6. 2019 – CDI Univerzum Ljubljana

Ali je čas res denar? Ne, čas je bistveno več od denarja – čas je življenje. Kdor želi občutiti harmonijo zasebnega in poklicnega življenja, veliko pozornosti posveča svojim odločitvam o izrabi časa.
Ali hočete povečati zadovoljstvo s svojimi odločitvami?

Vse boste izvedeli na delavnici, ki bo 6. 6. 2019, v popoldanskem čas v prostorih CDI Univerzum.

Prijave pošljite na naslov:

➡️ e – naslov: [email protected]
➡️ tel.: 01/583-92 98

cdi-univerzum.si Ali je čas res denar? Ne, čas je bistveno več od denarja – čas je življenje. Kdor želi občutiti harmonijo zasebnega in poklicnega življenja, veliko pozornosti posveča svojim odločitvam o izrabi časa. Da, vsi imamo 1.

youtube.com

Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih

Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj 2019)

Naj vas v svet dela na področju kakovosti izobraževanja odraslih popelje zanimiv video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih, v katerem prikazujemo, kako si v Sloveniji na različnih ravneh prizadevamo, da bi odraslim omogočili pravico do kakovostnega izobraževanja.

Premierno javno predvajanje videa predstavlja osrednji dogodek skupne akcije TVU - Teden vseživljenjskega učenja Kakovost ustvarjamo vsi. Ključni nosilci akcije so v sodelovanju z Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education svetovalci za kakovost ter nosilci Zelenega znaka kakovosti.

Video smo v sodelovanju s štirimi svetovalkami za kakovost pripravili na Andragoškem centru Slovenije s pomočjo projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 – 2022.

#ACS #TVU2019 #Kakovost #KakovostUstvarjamoVsi #ZeleniZnakKakovosti

cdi-univerzum.si

NPK Varuh predšolskih otrok – priprave 29. 5. 2019 in certificiranje 27. 6. 2019 – CDI Univerzum Ljubljana

Imate izkušnje in si želite opravljati varstvo otrok na domu?

Prijavite se:
✅na usposabljanje: 29.5. 2019 do 8.6. 2019 v popoldanskem času

✅v postopek preverjanja in potrjevanja NPK Varuh/inja predšolskih otrok: 27.6. 2019

Več informacij na spodnji povezavi

cdi-univerzum.si PRIDOBITEV CERTIFIKATA NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE Varuh predšolskih otrok Katalog strokovnih znanj: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/53410571 Poklicni standard: http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.

Iščemo učitelja/ico matematike in fizike za poučevanje v programu OŠ za odrasle

Več informacij: http://www.cdi-univerzum.si/zaposlimo/

Prijave pošljite na naslov:

➡️ e – naslov: [email protected]

➡️ tel.: 01/583-92 83

➡️ po klasični pošti na naslov: CDI Univerzum, Grošljeva ulica 4, 1000 Ljubljana

TVU - Teden vseživljenjskega učenja

Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU na Andragoškem centru Slovenije, vabi na prireditve #TVU2019 in jutrišnjo #ParadaUčenja2019, kjer boste začutili moč 💪 in radost :) učenja v vseh življenjskih obdobjih. #MočInRadostUčenja
🌐 Koledar prireditev TVU po vsej Sloveniji: http://tvu.acs.si/koledar.
🌐 Kraji in programi Parade učenja: http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/pu.

#ACS2019 #vseživljenjsko #učenje
Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education

[05/07/19]   Danes se piše maturitetni esej. Udeležencem in udeleženkam splošne mature naj misli in pisala tečejo gladko. 👍

Veliko sreče vam želimo. 🎓

cdi-univerzum.si

Priprave – usposabljanje za pridobitev certifikata NPK Varuh predšolskih otrok – 27. 6. 2019 – CDI Univerzum Ljubljana

Imate izkušnje in si želite opravljati varstvo otrok na domu?

Prijavite se:
✅na usposabljanje: 29.5. 2019 do 8.6. 2019 v popoldanskem času

✅v postopek preverjanja in potrjevanja NPK Varuh/inja predšolskih otrok: 27.6. 2019

Več informacij na spodnji povezavi

cdi-univerzum.si  ...

radioprvi.rtvslo.si

Maturitetni esej 2019 od A do Ž

radioprvi.rtvslo.si Pregled obeh romanov in konkretna navodila za pisanje eseja

portal.evs.gov.si

Obvestilo za zaključne letnike ‼️

🎓Objavljen je seznam prijav za vpis v prvi letnik za študijsko leto 2019/2020.

https://bit.ly/2GulP7b

portal.evs.gov.si

Vesele velikonočne praznike, veliko pisanih pirhov in ostalih dobrot vam želimo

TVU - Teden vseživljenjskega učenja

🎉 Ena od skupnih akcij #TVU2019 je Parada učenja - Dan učečih se skupnosti! 🤩 Rezervirajte si čas v sredo, 15. maja, ko bo #ParadaUčenja2019 potekala v 17-ih krajih po Sloveniji❗️
▶️ Seznam krajev: http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/pu. #ACS2019

Programi na posameznih lokacijah PU bodo objavljeni v kratkem; sledite tudi FB Ljudskih univerz: ▶️ Ljudska univerza Jesenice, LUK - Ljudska univerza Kranj, Festival KUL tura med vodami-Medvode, Ljudska univerza Ajdovščina in Teden vseživljenjskega učenja Ajdovščina, Ljudska univerza Postojna, LUNG - Ljudska univerza Nova Gorica in TVU na LUNG-u-Parada učenja 2019, Mocis Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, Ljudska Univerza Velenje, UPI - ljudska univerza Žalec, Knjiznica Smarje, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza, LJUDSKA UNIVERZA PTUJ- Parada učenja 2019, Zkd Lendava in Zveza kulturnih društev Lendava, Zasavska ljudska univerza, Ljudska univerza Krško-Parada učenja 2019, RIC Novo mesto, Zik Črnomelj.

Nacionalni koordinator TVU in Parade učenja je Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education.

cdi-univerzum.si

Delavnica RETORIKA IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE – 14. 5. 2019 – CDI Univerzum Ljubljana

Za vas zopet organiziramo delavnico RETORIKA IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE.

Prijava na tečaj:
[email protected]

Vabljeni!

cdi-univerzum.si Komuniciranje je sestavni del vsakdanjega življenja. Toda ali vemo, kako naš dar govora uporabiti v pravem trenutku in na pravem mestu?Da bi znali obvladati tremo pred javnim nastopanjem, nelagodje v pogovoru s šefom, se znebili strahu pred zagovorom diplome ali se naučili suvereno vo...

ziss.si

Strokovni dogodek – NARAVA, IZZIV VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA – ZiSS Slovenije

ziss.si Želite v svojo ponudbo programov usposabljanja in izobraževanja (še bolj) vplesti tudi naravo, trajnost? Pridružite se nam na strokovnem dogodku, na katerem se bodo prepletali teorija in praksa, znanstveno in lokalno vedenje. V diskusijah z dr. Lucko Kajfež Bogataj, dr.

Iščemo učitelja/ico matematike in fizike za poučevanje v programu OŠ za odrasle

Več informacij: http://www.cdi-univerzum.si/zaposlimo/


Prijave pošljite na naslov:

➡️ e – naslov: [email protected]

➡️ tel.: 01/583-92 83

➡️ po klasični pošti na naslov: CDI Univerzum, Grošljeva ulica 4, 1000 Ljubljana

cdi-univerzum.si

Kaj spremeniti, da bi bilo drugače? – BREZPLAČNA DELAVNICA – CDI Univerzum Ljubljana

Vabimo vas na brezplačno delavnico.

Prednost imajo:
➡️zaposleni,
➡️z največ V. stopnjo izobrazbe
➡️starejši od 45 let

Prijava na delavnico: [email protected]

cdi-univerzum.si

V mesecu aprilu za vas organiziramo delavnico iz grafologije. ✍️

Vabljeni!

Več informacij o delavnici:
http://www.cdi-univerzum.si/grafologija-za-vsakogar/

cdi-univerzum.si

Brezplačni tečaj angleščine za zaposlene – konec aprila 2019 – CDI Univerzum Ljubljana

Povej naprej - za vas organiziramo BREZPLAČNI osnovni in nadaljevalni tečaj ANGLEŠČINE
Začetek tečaja bo konec aprila.

Komu je namenjena brezplačna dejavnost?
✅ zaposlenim, z največ štiriletno srednjo šolo,
✅ prednost imajo udeleženci starejši od 45 let.

Prijava na tečaj:
[email protected]

Tečaj je brezplačen, saj je financirano s strani MIZŠ in Evropskega socialnega sklada.

Vabljeni!

cdi-univerzum.si Izkoristite možnost brezplačnega učenja in se nam pridružite: brezplačno svetovanje med izobraževanje in brezplačna tečaja angleščine (osnovni in nadaljevalni).

cdi-univerzum.si

Usposabljanje za pridobitev certifikata NPK računovodja / NPK knjigovodja – 15. 4. 2019 – CDI Univerzum Ljubljana

Nikoli ni prepozno za nova znanja, zato za vas razpisujemo novi termin usposabljanja #NPK Knjigovodja in NPK računovodja
#učenje, #izobrazevanje, #znanje, #kariera

Začetek usposabljanja:
➡️15. 4. 2019 v popoldanskem času, 2x do 3x na teden.

Vabljeni k prijavi na NPK!

cdi-univerzum.si Zbiramo prijave na usposabljanje NPK računovodja / NPK knjigovodja. Po usposabljanju sledi izpit za pridobitev certifikata NPK knjigovodja in računovodja. Preberite vsebino usposabljanja in se prijavite na usposabljanje. Pričetek usposabljanja bo v sredo, 15. 4.

cdi-univerzum.si

BREZPLAČNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA: Ali osnove računalništva že obvladam? Ja. Kaj pa naprej? – konec aprila 2019 – CDI Univerzum Ljubljana

Povej naprej - za vas organiziramo BREZPLAČNI osnovni in nadaljevalni tečaj računalništva

Začetek tečaja:
✅ konec aprila

Vsebina tečaja:
✅ osnove MS Word-a,
✅napredni MS Word
✅ uporaba interneta,
✅ elektronska pošta - Gmail,
✅ osnove Excel-a,
✅ napredni Excel,
✅spletne storitve (Wix in Googlove storitve )

Komu je namenjena brezplačna dejavnost?
✅ zaposlenim, z največ štiriletno srednjo šolo,
✅ prednost imajo udeleženci starejši od 45 let.

Prijava na tečaj:
[email protected]

Tečaj je brezplačen, saj je financirano s strani MIZŠ in Evropskega socialnega sklada.

Vabljeni!

cdi-univerzum.si Spoštovani, hitre spremembe zahtevajo od nas nenehno posodabljanje znanja in veščin. Si želite pridobiti dodatne digitalne kompetence na področju uporabe sodobnih spletnih storitev? BREZPLAČNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA: Word - osnovni: osnovno oblikovanje besedi...

cdi-univerzum.si

Brezplačni tečaj nemščine za zaposlene – konec aprila 2019 – CDI Univerzum Ljubljana

Povej naprej - za vas organiziramo BREZPLAČNI osnovni in nadaljevalni tečaj nemščine
Začetek tečaja bo konec aprila.

Komu je namenjena brezplačna dejavnost?
✅ zaposlenim, z največ štiriletno srednjo šolo,
✅ prednost imajo udeleženci starejši od 45 let.

Prijava na tečaj:
[email protected]

Tečaj je brezplačen, saj je financirano s strani MIZŠ in Evropskega socialnega sklada.

Vabljeni!

cdi-univerzum.si Izkoristite možnost brezplačnega učenja in se nam pridružite: brezplačno svetovanje med izobraževanjem in brezplačni tečaj nemščine (osnovni in nadaljevalni).

💐 𝒱𝑒𝓈𝑒𝓁 𝓂𝒶𝓉𝑒𝓇𝒾𝓃𝓈𝓀𝒾 𝒹𝒶𝓃❣

Vabljeni!

BREZPLAČNA DELAVNICA – Veščine uspešne medsebojne komunikacije in retorike

Prijave zbiramo do 26. 3. 2019. Pohitite in si rezervirajte mesto.

Vabljeni!

https://www.cdi-univerzum.si/vescine-komunikacije-in-retorike/

cdi-univerzum.si

GRAFOLOGIJA ZA VSAKOGAR – 16. 4. 2019 – CDI Univerzum Ljubljana

V mesecu aprilu za vas organiziramo delavnico iz grafologije. ✍️

Vabljeni!

cdi-univerzum.si Večina se nas niti ne zaveda, da s pisavo razkrivamo naše talente, inteligenco, čustva, odziv na okolico in še mnoge druge lastnosti.Zakaj smo z nekaterimi ljudmi kompatibilni, z drugimi pa ne?Če bi poznali osnove grafologije, bi lahko iz rokopisov prepoznali razlog, zakaj je tako.

Obvestilo za zaključne letnike‼️

Prvi prijavni rok za vpis na dodiplomski in magistrski študij v študijskem letu 2019/2020 je le še do ponedeljka 18.3.2019.

Pohitite z prijavami!

Bodoči študentke in študenti, pozor!

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode se počasi zaključuje. Prijavo za vpis kandidati lahko oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava) le še do ponedeljka, 18. marca 2019, in sicer ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis, kjer po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oziroma bo do rokov izpolnjeval pogoje za vpis.

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, ki jih želijo študirati in za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Danes smo pridobili nove table. Kako se vam zdijo? 🤩👍

Vabimo vas na delavnico...

🗣Pomembno obvestilo: Še nekaj prostih mest je na voljo na delavnici Priprava interaktivnega izobraževanja I.

✍️Prijave zbiramo preko spletne aplikacije KATIS na https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx. 👩‍💼👨‍💼

#ESSizoACS #izoACS #ACS2019 #delavnica

cdi-univerzum.si

BREZPLAČNA DELAVNICA – Veščine uspešne medsebojne komunikacije in retorike – CDI Univerzum Ljubljana

Prijave zbiramo do 26. 3. 2019. Pohitite in si rezervirajte mesto.
Vabljeni!

cdi-univerzum.si

cdi-univerzum.si

Informativni dan za študij 2019/20 na MFDPŠ v Celju – CDI Univerzum Ljubljana

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije - MFDPŠ

cdi-univerzum.si Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije iz Celja vabi k vpisu v dodiplomska študijska programa Ekonomije v sodobni družbi in Poslovanja v sodobni družbi za študijsko leto 2019/2020. Več o prijavi in vpisu na povezavi.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Grošljeva 4
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 08:15 - 17:45
Tuesday 08:15 - 17:45
Wednesday 08:15 - 17:45
Thursday 08:15 - 17:45
Friday 08:15 - 17:45
Other Ljubljana schools & colleges (show all)
S2P, Science to Practice S2P, Science to Practice
Tehnoloski Park 19
Ljubljana, 1000

We are a company providing innovative solutions primarily in the field of sports and rehabilitation medicine.

Katalingua Katalingua
Ljubljana, 1000

Katalingua, raznovrstni francoski tečaji za otroke in odrasle

Žiga Božič Žagar, Učenec AEQ 3. stopnje 2/5 Žiga Božič Žagar, Učenec AEQ 3. stopnje 2/5
Koprska Ulica 52
Ljubljana, 1000

AEQ metoda® lahkotno, prijetno, varno in neškodljivo odpravlja bolečine v telesu (hrbtu, glavi, vratu, ramenu, kolku, kolenu itn.)

SOI Slovenija SOI Slovenija
Ljubljana, 1000

Zapri oči, trikrat počasi izdihni in se pripravi, da se boš zbudil(a) in začel(a) sanjati. Delavnice z dr. Catherine Shainberg.

Mahona, Zdenka Ferengja s.p. Mahona, Zdenka Ferengja s.p.
Mačkov Kot 13a
Ljubljana, 1000

Zdenka Ferengja s.p., Svetovanje in izobraževanje

FE USA TRIP 2012 FE USA TRIP 2012
Tržaška Cesta 25
Ljubljana, 1000

Smo skupina 8ih absolventov, ki se je med 15.3. in 27.4. 2012 podala na strokovno ekskurzijo po USA. Ogledali smo si LA,NY,Silicon Valley, naravne parke... Sprejmljajte nas!

Hiška Smeha - varstvo otrok Hiška Smeha - varstvo otrok
Vižmarje, Tacenska 12
Ljubljana, 1000

T. Harv Eker - Millionaire Mind Intensive Seminar in Slovenia T. Harv Eker - Millionaire Mind Intensive Seminar in Slovenia
Dunajska Cesta 18
Ljubljana, 1000

Millionaire Mind Intensive je uradna tridnevna delavnica, ki poučuje najuspešnejše T. Harv Ekerjeve strategije za ustvarjanje in vzdrževanje premoženja.

Varstvo pri Babiji Varstvo pri Babiji
Uršičev štradon 45
Ljubljana, 1000

Nudim varstvo otrok v svoji hiši, otrokom nudim prijetno okolje in dobro počutje! INFO: 041 392 201 ali [email protected]

KRONA PLUS KRONA PLUS
Tržaška Cesta 2
Ljubljana, 1000

Krona Plus je ena prvih privatnih jezikovnih šol pri nas s 25-letno tradicijo. Pridobili boste nova znanja, ki jih potrebujete za posel ali šolo.

Plesna šola orientalskih plesov Alje Shaar Plesna šola orientalskih plesov Alje Shaar
Društvena 20
Ljubljana

Šola orientalskih plesov pod taktirko pionirke orientalskih plesov v Sloveniji, Alje Shaar

Docem, d.o.o. Docem, d.o.o.
Kvedrova 30
Ljubljana, 1000

Docem D.o.o. izobraževanje